Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 31 výsledků (0,0308 sekund)

reklama
72 fotek, 26.7.2015, 188 zobrazení | dokumenty, vesnice
V této fotogalerii naleznete kompletní oskenovanou školní kroniku z Hrbovské školy. Kniha pokrývá rozmezí let 1892-1905, ale úvodní shrnutí obsahuje informace i z dob předešlých. Události v kronice zapsané se už netýkají osob žijících, proto jsem se rozhodl kroniku kompletně zveřejnit.

Poprvé byla zveřejněna 19.2.2013 její část, kompletní ofocená kronika je zveřejněna až 1.2.2016.
317 fotek, březen až prosinec 2018, 3 zobrazení
28 fotek, 6.12.2018, 7 zobrazení
37 fotek, léto 2015, 103 zobrazení
V pořadí 3. školní kronika pokrývá období druhé světové války. Je poměrně krátká, podle nařízení nacistických okupačních orgánů zahrnuje jen nejnutnější údaje a současně i do určité míry propagandistická sdělení. Rád bych proto upozornil, že údaje z kroniky jako takové je nutné brát se značnou rezervou. Důvěryhodnější líčení dějin očekávejte až na samém konci kroniky - po skončení války. I tak ale kronika vypovídá o své době.

Po válce byla kronika (červenec 1946) na popud Okresního školního výboru uzavřena, nová a poslední byla založena až v roce 1957. Z neznámých důvodů kdosi někdy po válce od kroniky oddělil její desky. Ty nalezl v roce 2015 Ladislav Drápela (syn někdejšího správce školy) v souboru písmeností po otci. Samotný obsah kroniky jsme pak já a badatelka Marie Gálová nalezli ve velkomeziříčském archivu pečlivě zaarchivovaný, desky k nim později přidal pan Drápela.
113 fotek, 26.8.2015, 84 zobrazení | dokumenty, události, vesnice
V této fotogalerii vám nabízím kompletně okopírovanou hrbovskou školní kroniku z let 1914 až 1939. Jedná se o v pořadí 2. školní kroniku. 1. školní kronika se týká období 1883 až 1905, mezi nimi je tedy zhruba 9 let zřejmě nedokumentovaných. Zatím nemám kroniku detailně prozkoumanou.

V kronice jsou volně vložené fotografie nebo výstřižky článků, ty jsem vždy nafotil na stránce, u které byly snímky přiloženy.
72 fotek, 28.1.2016, 88 zobrazení | dokumenty
zdroj: Zemský archiv Opava
48 fotek, 5.2.2016, 90 zobrazení | dokumenty
zdroj: Zemský archiv Opava
72 fotek, 2.2.2009, 171 zobrazení
69 fotek, 22.4.2009, 206 zobrazení
Pro spolužáky přefocená kronika naší třídy.
Kačka
606 fotek, 30.8.2016, 25 zobrazení
76 fotek, 4.3.2018, 14 zobrazení | architektura, cestování, krajina, příroda, vesnice
Jako Fénix z popela snad povstane tento zdevastovaný kostel se hřbitovem. Velký dík všem, kteří se trpělivě a obětavě snaží tomuto klenotu dát původní podobu. Z digitální kroniky obce jsem se mnoho nedozvěděla, je v němčině, českého obyvatelstva tu bývala hrstka. Jediná dochovaná kronika v češtině je školní kronika popisující nesnadný boj o zřízení (a přežití) české školy.
165 fotek, září 2012 až červen 2017, 272 zobrazení
Léta jdou - vzpomínka na domov, školu, dětská léta, první lásky, lumpárny, to vše nám vhání slzy do očí. Dnes v roce 2017 se blížíme k sedmdesátce, vzpomínáme s úctou na učitelský sbor - Pan učitel Selinger, Sojka, Nácovský, Pospíšil, Novák. Paní učitelka Selingerová, Nácovská, Hiršová, Špácálová, Holá, Řípová, Nováková, Dittrichová.
Už nám odešlo na věčnost dvanáct spolužáků a bude řada i na nás.
Předávat něco cenného jako jsou vzpomínky na domov, školu a vše, co s tímto místem souvisí, je jedním z důvodů proč psát kroniku , fotografovat a zachovat si vzpomínku na místo kde jsme vyrostli, kde žijeme je naším domovem až tehdy, když ho důvěrně poznáme, hýčkáme, rozmnožujeme a předáváme další generaci.

Zaznamenal a fotografoval Zdeněk Otradovec 2017
70 fotek, 2.9.2007, 901 zobrazení
Patnáct svíček na dortech symbolizovalo patnáct let existence Církevního gymnázia. Noví primáni otiskli svůj palec do školní kroniky a jako vzpomínku na první školní den na Církevním gymnáziu si odnesli pamětní list s datem 3.9. 2007.
195 fotek a 1 video, 9.6.2013, 862 zobrazení | děti, lidé, události
Oslavy 50. výročí otevření nové školní budovy - 1. část: slavnostní zahájení za účasti současných i bývalých zaměstnanců a hostů
2. část: den otevřených dveří - prohlídka školy, kronik a bohaté fotodokumentace
3. část: školní akademie
101 fotek, říjen 2011 až leden 2012, 333 zobrazení
Paměťníků událostí, zachycených ve dvou kronikách, které jsme nalezli ve školní knihovně, už asi moc není. Myslím si ale, že i pro nás, kteří jsme ještě ve škole zažili různá cvičení ,,civilní obrany", nácvik poplachů, pochodová cvičení, noční ,,bojovky", střelby i svérázné hodiny tělesné výchovy s panem učitelem Hronem, může být tato galerie zajímavá. Neoskenoval jsem zdaleka všechny stránky, možná třetinu. Takže je to můj subjektivní výběr pro mne nejzajímavějších stránek. Pokud by se přece jen našel někdo, kdo zúčastněné pozná, může jejich jména napsat do komentáře pod snímky a já je vložím do popisů. Na některých stránkách popisky se jmény jsou, některé studenty, jako například lehkého atleta Pavla Ježka, by jste asi poznali i bez popisky. A dovolím si upozornit, že když si kliknete na ,, Alba uživatele janzachrtadan", najdete další moje galerie, související s Železným Brodem a naší školou !!!
7 fotek, 26.1.2011, 27 zobrazení | kultura
Jeden ze série pořadů připravovaných k výročí 750 let Havlíčkova Brodu se konal 17. května v sále Staré radnice. Čtení z kronik spolků, divadelních, soukromých a školních nazvali tvůrci pořadu – herci Adivadla „Všechny barvy duhy - čtení z kronik spolků“. Průvodního slova se ujal odborník - Miloš Tajovský ze Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě. O hudební doprovod se postaral Pavel Lutner.
20 fotek, březen až duben 2016, 239 zobrazení | lidé, oslavy, události, vesnice
Ve středu 3. dubna 2016 nalezli za pomoci amatérského "hledače pokladů" a jeho detektoru kovů pánové Vladimír Sedláček, Ladislav Drápela a Jiří Havelka základní kámen v budově školy. Nacházel se přesně podle popisu ve školní kronice v pravém jižním rohu budovy nad základy. Jeho obsahem byla skleněná lahvička spolu se srolovanými novinami.
Všechny podrobnosti i obsah lahvičky najdete na stránkách www.hrbov-svarenov.cz
54 fotek, 18.11.2017, 164 zobrazení
Hrbovští a Svařenovští odhlalili pamětní desku ke 130. výročí založení školy. Pod ní ukryli základní kámen právě z budovy někdejší národní školy a umístili do něj krátké pojednání o historii obcí i školy, současné mince, dvě fotografie a lahev slivovice.
Krátce po 15. hodině předseda Komise pro místní správu Hrbov-Svařenov Vladimír Sedláček řekl pár slov o tom, proč se vlastně komise rozhodla kámen znovu využít. Důvod byl ten, že poměrně nedávno se členům komise podařilo zjistit, že v budově někdejší školy byl umístěn základní kámen s "časovou schránkou". Škola už ale patří soukromému vlastníkovi a ten svolil, aby si zástupci místní části základní kámen z domu vyzvedli. To se loni podařilo, v kameni navíc našli i artefakty popsané v první školní kronice, které pak předali do muzea. Muzeum projevilo zájem i o základní kámen, který ale Hrbovští a Svařenovští chtěli v obci nechat. Letos ho proto při příležitosti 130. výročí založení školy umístili na obecním pozemku a znovu ho využili k obdobnému účelu - jako časovou schránku. Do ní vložili několika stránkové pojednání o historii školy i Hrbova a Svařenova, fotografii členů komise a snímek z objevení kamene v budově školy, dále sbírku všech českých současných mincí a také lahev slivovice.
Spolu se starostou města Josefem Komínkem /ČSSD/ pak desku odhalili a velkomeziříčský děkan Pavel Šenkyřík ji posvětil. Vzhledem ke studenému počasí proběhla akce poměrně rychle. Odhalování a svěcení desky přesto byla přítomna asi padesátka lidí. Pro ně byly pak uvnitř kulturního domu připraveny některé hrbovské a svařenovské kroniky, fotografie ze školy a vůbec z historie obou obcí.
341 fotek a 1 video, říjen 2010 až září 2014, 607 zobrazení | kultura
Jediná historická stavba v obci Loužnice.
Již od nepaměti k naší obci patří zvonička, která je vystavěna na skále.
Tragédie léta, kdy ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách, přišla bouře a shodila lípu na zvoničku, připomněla všem, jak důležitá a srdeční, je tato malá stavba pro všechny v naší obci.

Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

Na skále nad brusírnou bratří Linkových postavena jest zvonička v dávných létech, která jest majetkem obce. Zasvěcena byla svatému Václavu. Ve válce roku 1916 byl z nařízení úřadu, zvon rekvírován pro válečné účely, rovněž tak, i zvonek školní….

….Na západní straně nad malou skalkou stála KAPLIČKA či zvonička. Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na Kopani (cca 1665).
Ve 40. Letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá, takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)
První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916. V době války, Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny.
V 1916 se Rakousku nedostávalo potřebného kovu na výrobu válečného materiálu, a proto začaly být rekvírovány (zabavovány) zvony všech velikostí. = nejdrastičtější akce, která postihla české zvony za celou jejich historii jsou, právě rekvizice první světové války. Kromě jiných útrap způsobila první světová válka také to, že celá řada kostelních věží, kaplí a zvoniček oněměla, neboť jejich zvony byly zabrány pod záminkou získání barevných kovů pro válečné účely. Těmito „válečnými účely“ byla zpravidla výroba kanónů, ale v některých případech k tomu vůbec nedošlo. Je například známo, že část zvonové mědi posloužila na výrobu zelené skalice, jež byla využita proti révokazu na uherských vinicích. To svědčí o tom, že rekvizice nebyly jen účelovou záležitostí, ale také jakousi poslední křečí habsburské monarchie, demonstrací její chátrající moci. Svědčí o tom i fakt, že byly rekvírovány také některé ocelové zvony, jejichž hmotnostní hodnota nevyváží hodnotu pořizovacích nákladů. Už od r. 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo od 8. 8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly zvony mladší r. 1600, až na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na všechny zvony, kromě těch s historickou či uměleckou hodnotou, kromě zvonů signálních. Tomuto drastickému zabavování a následnému zničení, neušel ani Loužnický zvon ve zvoničce a ani školní zvonek na určování začátku a konce vyučování. Bylo to dne 21. listopadu 1916. Do naší obce přišli dva páni, vypůjčili si žebřík a šli rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to nelíbilo. Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a naposledy zazvonil, lidé byli velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední úder zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby zvon odmontoval. Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře dopadlo a trestán nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených obcí od Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa Krupky čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon bylo zaplaceno 176 korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce. V některých obcích vyzráli na to jinak. Když se dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a zakopali. Po válce ho zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky občanů. Hned druhý den vyzváněl paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním zastupitelstvu jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo (ta byla provedena až v roce 2007)….. Další kompletní rekonstrukce proběhla po letní bouři, kdy lípa spadla na zvoničku.... 5.7.2012.
Oprava se povedla a díky finančnímu přispění všech občanů obce a dotace Libereckého kraje, byla vystavěna a opravena znovu a na svátek svatého Václava 28.9.2014, byla zvonička, slavnostně vysvěcena i se sochou sv. Václava, kterou vyřezal pan Bedřich Rathouský z kmene lípy, která spadla na zvoničku.
295 fotek, říjen 2011 až leden 2012, 705 zobrazení
Do tohoto alba jsem vložil všechny portréty spolužáků, které jsme objevili s Honzou Uhlířem ve školním archivu - velké papírové krabici v knihovně. Díky ochotě knihovnice paní Mališové mohl Honza do školy docházet, obsah krabice přebírat a po částech jej nosit domů, kde jsem ho během několika víkendů skenoval. Další portréty jsem našel v obálkách s fotkami, které mi zapůjčila Marcela Skopalová. V té krabici byla opravdu všehochuť - novinové výstřižky, školní kroniky z padesátých let, fotografie žákovských výrobků, parte zemřelých kantorů a veliké množství snímků, které evidentně zůstaly ve škole po panu profesorovi Dostrašilovi. Nemohu si vybavit, jak se přesně předmět, který nás vyučoval, jmenoval ( Základy fotografie ?), ale právě tyto portréty jsou určitě pozůstatkem tohoto předmětu. Ostatně, na úplný začátek jsem dal deset snímků, kde si pan profesor poznamenal vpředu kdo snímek nafotil, vzadu pak je jméno fotografovaného. Tyto snímky byly v dobrém stavu, ty si asi pan profesor vyvolával sám. Většina dalších však nesla známky nepříliš kvalitního zpracování a některé už byly hodně poškozené. U těch tedy neručím za plnou autenticitu, protože jsem je trápil v několika fotoprogramech a snažil se je vylepšit. Také jsem zcela svévolně retuší odstraňoval různé kožní defekty, které se na našich tvářích, vzhledem k věku, kdy jsme byli foceni, hojně vyskytovaly.
Určitě mnozí z Vás některé fotky znáte a třeba je máte ve svých třídních fotogaleriích. A pokud by naopak nastal případ, že jsem objevil snímky neznámé, máte možnost si je překopírovat. Doplním jména u těch z Vás, na které si vzpomínám. A uvítám, když mi, nejlépe v komentářích pod fotkami, napíšete jména, která znáte Vy. Pokud budu znát jména, pokusím se podle seznamu studentů přiřadit fotky ke správným třídám. A pokud některé jméno uvedu chybně, tak mne, prosím, upozorněte !
A dovolím si upozornit, že když si kliknete na ,,janzachrtadan", najdete další moje galerie, související s Železným Brodem a naší školou !!!

Něco by se našlo i mezi uživateli...

kronika

232 zobrazení, žádné album

kronika-kupsak

1 178 zobrazení, 4 alba

foto-kronika

411 zobrazení, 3 alba

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron