Hledání: Ledňáček říční 2016

Pro dotaz Ledňáček říční 2016 jsme našli 71 výsledků.
AKCE -35 % s kódem
Sleva 35 %
Využijte slevu
na naše fotodárky.
Kód: OnaDnes2020
OnaDnes2020
crimson64
Ledňáček říční je pták z čeledi ledňáčkovitých (Alcedinidae). Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem,
křídly a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Pro své krásné zbarvení je nazýván "Létající drahokam"
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
23 komentářů
 • srpen až prosinec 2015
 • 413 zobrazení
panrh
Vrátil jsem se.Takovou nádheru máme vlastně za domem.Peklo u Zahrádek na Českolipsku skrývá úchvatnou podívanou ve všech čtyřech ročních období.Také je smutným dějištěm lidských tragédií a úmrtí včetně židovského hromadného hrobu. Myslím že Peklo nejvíce symbolizuje věta na náhrobku mladého chlapce: Peklo jsem miloval,v Pekle jsem zemřel. Přes to všechno tragické je příroda v tomto místě úchvatná,překrásná a v zimě...tichá.
Národní přírodní památka - Peklo

Údolí se nachází mezi obcí Zahrádky a městem Česká Lípa. Tato unikátní lokalita byla roku 1967 vyhlášena chráněným územím. Je asi 4 km dlouhé a cesta jím vede podél Robečského potoka. Cestu lemují vysoké pískovcové skály, které místy tvoří svislé stěny. Původní plány na stavbu železniční trati, která měla procházet touto lokalitou byly zrušeny díky aktivitám vlasteneckých zejména německých spolků a údolí bylo zachráněno i pro následující generace. Údolí Peklo

Kaňonovité údolí Robečského potoka je vytvořené ve svrchnokřídových kvádrových pískovcích mezi Zahrádkami a Českou Lípou. Na skalních stěnách se vyskytují rozmanité geomorfologické jevy – převisy, jeskyně, úzké rokle, železité inkrustace, voštiny, nedokonalé skalní hřiby, množství drobných lábkovitých škrapů a další. Hrany kaňonu jsou porostlé reliktními bory, na strmých svazích převládají suťové javořiny s lípou malolistou (Tilia cordata). Dno údolí je pokryto potočními sedimenty, na kterých se vyvinula typická lužní společenstva. V podrostu na jaře převládá bledule jarní (Leucojum vernum), kromě ní se zde vyskytuje kosatec žlutý (Iris pseudacorus), árón plamatý (Arum maculatum), ďáblík bahenní (Calla palustris), prvosenka vyšší (Primula elatior), blatouch bahenní (Caltha palustris) a další vlhkomilné druhy. Na lokalitě byl zjištěn výskyt 78 druhů ptáků, hnízdí zde například ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či výr velký (Bubo bubo). Ze zajímavých savců se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra). Při průzkumu bezobratlých byl zjištěn výskyt 250 druhů hmyzu a bohatá fauna lesních plžů a vodních mlžů. Údolí je turisticky velmi atraktivní, prochází jím naučná stezka Peklo. Pro snížení dopadu turistického ruchu jsou kolem Robečského potoka udržovány povalové chodníky.

Skrytý pramen v jeskyni se nalézá pod zbytky hradu, tzv. Frydlantu, nedaleko rozpadlého mlýna. Ze skalní pukliny vystupuje od září do konce května pára, v létě je však voda ledová. Za běžného stavu vody je puklina málo nápadná, za nízkého průtoku potoka se však objeví zabahněná jeskyně, zčásti přitesaná, která je však prostupná jen k místu, kde pěšina stoupá k Frydlantu. Pokusy o průnik hlouběji do jeskyně nebyly úspěšné. (Převzato z kroniky obce Kvítkova od F.Zeisslera, 78, 1878).

Skalní řícení je v l.1878-80 časopisem registrováno dvakrát. Při tom druhém (na začátku údolí - od Č.Lípy?) zřícený skalní blok pod sebou doslova pohřbil muže s teletem. (J.Lahn, 54, 1880).

Bojoval za svobodu a lidská práva, protože sám si těch vlastních příliš neužil. Když nebyl ve vězení, žil pod dohledem Státní bezpečnosti. Později se proslavil jako politik se srdcem kovboje. V romantickém údolí Peklo u České Lípy choval osly, kozy i ovce. Kolem statku měl hroby, kde pochoval své psy, které zabila StB, aby se mohla dostat do jeho stavení. „Posouval Chartu 77 dopředu. Neustále přicházel s nápady, jak nabourávat komunistický režim. Na mnoho věcí jsme měli odlišné názory, vždycky jsem si ho ale vážil,“ řekl o Lisovi Alexandr Vondra. Od podepsání Charty 77 se zvyšovala délka trestů, ke kterým byl Lis tehdejší mocí odsouzen. Když nebyl zavřený, byl stejně pod dohledem StB. „Půl roku jsem se musel třikrát denně hlásit v České Lípě u StB. Protože jsem nemohl řídit auto, docházel jsem těch několik kilometrů pěšky,“ vzpomínal dříve Lis. Neúnavný bojovník za svobodu a milovník zvířat má v Pekle, kde prožil posledních 30 let svého života, od roku 2002 pamětní desku.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.1.2016
 • 380 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
crimson64
Mám rád, když odcházím po půlhodině s plnou 64GB kartou
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
14 komentářů
 • březen až září 2016
 • 280 zobrazení
tanja256
ledňáček říční
červen 2016
více  Zavřít popis alba 
66 komentářů
 • červen 2016
 • 162 zobrazení
josefg
skorec vodní a ledńáček říční
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
39 komentářů
 • červenec 2016
 • 147 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
josefg
skorec vodní..cinclus cinclus ...čeleď skorcovití ...a silně ohrožený .ledňáček říční ..alcedo atthis ,čeleď ledňáčkovití
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
31 komentářů
 • duben 2016
 • 147 zobrazení
mk2005
Ledňáček říční je jeden z nejhezčích obyvatel našich řek. Pokusím se o vyjádření některých jeho denních aktivit. Zkusím i nějaké letovky, které se mi zatím nedaří pro jeho rychlost a mojí nešikovnost. Snad příště. Toto je první série fotek, další časem připojím.
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 11.5.2016
 • 92 zobrazení
mk2005
Ještě jednou jsem se vypravil pokusit se nafotit létající ledňáčky nakrátko. Zatím se mi to nedaří a proto s nimi do doby než se to naučím, končím. Zkusím zase něco jiného.
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 11.5.2016
 • 64 zobrazení
fotojindra
Heřmanický rybník (116 ha) slouží především celeročnímu sportovnímu rybolovu, rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělé dřevěné posedy s dlouhými přístupovými lávkami. K dispozici je jich zhruba 70 a navozují atmosféru vzdálené asijské země. Rybník dále zaujme porosty rákosí, jež svým rozsahem nemají v širokém okolí konkurenci. Díky rozlehlé vodní ploše, porostům rákosí a skutečnosti, že tudy probíhá jedna z hlavních evropských cest tažných ptáků, patří Heřmanický rybník mezi významná ornitologická stanoviště mezinárodního významu. Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme tady vidět velmi vzácné a chráněné opeřence - bukáče malého, slavíka modráčka středoevropského či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného čolka velkého.
více  Zavřít popis alba 
19 komentářů
 • 28.10.2015
 • 1 202 zobrazení
josefg
ledňáček říční
více  Zavřít popis alba 
61 komentářů
 • 31.8.2014
 • 580 zobrazení
jawag
Samostatné album - část z delší túry - my jsme si údolí prošly ve směru od Studeného do Jetřichovic.Příjemná, i když náročnější procházka.Rozhodně ne pro kola /přímo je to zakázáno!!!/ a kočárky,hodně malé děti a lidi s omezením pohybu.

Pavlínino údolí, často označované též jako Pavlino, je asi 3,5 km dlouhé kaňonovité údolí, které vytvořila říčka Chřibská Kamenice v křídových pískovcích mezi Studeným, Rynarticemi a Jetřichovicemi. Údolí začíná pod bývalou osadou Na Potokách u silnice z Chřibské do Rynartic, odkud míří zpočátku téměř k jihu a po 1,5 km se u soutoku se Studeným potokem stáčí k západu směrem do Všemil. Úzké a místy až 120 m hluboké zalesněné údolí se klikatí mezi strmými skalnatými srázy a končí u bývalého Grieselova mlýna asi 1 km jižně od Jetřichovic. Romantickým kaňonem podél říčky vede oblíbená turistická stezka s několika mostky, vybudovaná v roce 1884 jetřichovickou sekcí Horského spolku pro České Švýcarsko.

Pro svou přírodovědnou a estetickou hodnotu bylo Pavlínino údolí v roce 1993 prohlášeno přírodní rezervací. Na jeho strmých svazích se původně vyskytoval jedlobukový les, který byl později částečně nahrazen smrkovou monokulturou. Pískovcové skály jsou porostlé borovicemi a břehy říčky lemují olše, jasany a vrby. V blízkosti vodního toku roste žluťucha orlíčkolistá, mokrýš vstřícnolistý a střídavolistý, podbílek šupinatý pravý, prvosenka vyšší a vzácná přeslička luční. Z lesních rostlin jsou zastoupeny například žebrovice různolistá, osladič obecný, udatna lesní, věsenka nachová, dymnivka dutá nebo vřes obecný.
Rezervace také poskytuje útočiště různým živočichům. Vyskytuje se zde například kamzík horský, který byl nedaleko odtud vysazen na počátku 20. století. V potoce žije mihule potoční a pstruh potoční, v jeho okolí se vyskytuje vydra říční, ledňáček říční a čáp černý. Pravidelně zde také hnízdí skorec vodní a konipas horský. Hojně se vyskytuje netopýr vodní a byl zde prokázán i výskyt vzácného netopýra Brandtova.

Na západním konci údolí u Jetřichovic stojí bývalý Grieselův mlýn, pojmenovaný po svém původním majiteli. Mlýn existoval již od 17. století a v 19. století byl přeměněn na přádelnu nití, která byla v provozu ještě v roce 1905. Dnes budova niťárny slouží jako škola v přírodě. K pohonu byla využívána voda, přiváděná náhonem zčásti vytesaným do skály. U mlýna je Grieselův rybník, kterému se dříve říkalo také Pavlínino jezero, a v údolí kousek za ním je nevelký skalní výklenek označovaný jako Rusalčina jeskyně. Nad údolím naproti Grieselovu mlýnu vyčnívá asi 80 m vysoký skalní ostroh, nazývaný dříve Grieselhorn. Od roku 1887 jej majitel mlýna opatřil železným zábradlím a vztyčil na něm větrnou korouhev, protože v údolí se nedal zjišťovat směr větrů. Z ostrohu býval také pěkný výhled na Jetřichovice.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
88 komentářů
 • 16.6.2012
 • 552 zobrazení
slavek-m
Už několik let potkávám nad tokem říčky Zábrdka popř. v okolí rybníka Borovice míhat se nad hladinou modrooranžovou lesklou střelu - jde o ledňčáka říčního, jednoho z našich nejkrásnějších ptáků. Ledňčáek je zařazen do Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (anglicky Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), známé též jako tzv. Bernská úmluva. U nás je klasifikován jako druh silně ohrožený. Ledňáčka jsem u nás vídával vždy jen několikrát do roka. Nevím kde hnízdí, ani neznám jeho oblíbené pozorovatelny. Tento víkend jsem ale měl štěstí a kousek od našeho domu si nad říčkou přehopsával po větvích a sledoval tok vody. Fotky jsou pořízené bohužel jen na vzdálenost 47 až 51 m - takže hodně daleko. Foceno 300mm objektivem s 2×TC --> 600mm efektivní fokální délky, což ale potřebovalo i vysoké ISO (i proto, že bylo zataženo), abych byl schopen fotit z ruky. I tak je pták na fotkách malý - dávám zde i výřezy. Snímky to nejsou kvalitní jako např. od autorů crimson64 nebo josefg, ale jsem rád i za takovouto mizernou možnost k dokumentaci :)

A ano, vím, že stále ještě nemám zpracováné fotky z loňského roku :P
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
32 komentářů
 • 14.2.2015
 • 445 zobrazení
slavek-m
Drobný rybník u obcí Borovice a Mukařov. Ostrůvky uprostřed rybníka slouží jako hnízdiště vodních ptáků, na březích je možné spatřit lovit ledňáčky říční (Alcedo atthis) - spolu se skorcem vodním (Cinclus cinclus) loví hlavně na kolem protékající říčce/potoku Zábrdka. Rybník a nedaleké sádky navšťevují i volavky popelavé (Ardea cinerea).
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • červenec 2012
 • 424 zobrazení
jitka-jince
...tenkrát - v sobotu 3.1.2009 po obědě - jsem šla na malou procházku kolem Litavky a v místě, kde bych ho vůbec nečekala, jsem ho zahlédla ... s právě ulovenou rybičkou v zobáku. A dokonce se mi podařilo ho i párkrát cvaknout než mávl křídly a byl fuč.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
152 komentářů
 • 3.1.2009
 • 372 zobrazení
chko-litpom
Tato exkurze byla zaměřena převážně na vodní ekosystémy v CHKO Litovelské Pomoraví. Žáci prozkoumali část smuhy (koryto rozvádějící jarní povodňovou vodu do lužního lesa). Dále se na jezu pod Templem lovili a určovali různí zástupci vodních bezobratlých (tzv. benthosu).
Třešničkou na dortu byla jeskyně Podkova a Rytířská síň v NPP Třesín. Na konci cykloexkurze jsme pozorovali koryto neregulované Moravy s meandry, štěrkovými lavicemi, nátřžemi, mrtvým dřevem a vysokými břehy ve kterých hnízdí leďnáček říční.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.6.2009
 • 346 zobrazení
crimson64
Letošní kluci z Modré zátoky
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • květen až srpen 2017
 • 336 zobrazení
ptacisvet
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • červen 2007 až listopad 2008
 • 291 zobrazení
josefg
ledňáček říční , ..bylo to moje velké přání,konečně se plní
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
90 komentářů
 • 25.8.2013
 • 228 zobrazení
alil
Protože nám v neděli nepřízeň počasí překazila podívat se v Rychvaldě ještě k rybníku Skučák, což byl můj hlavní cíl, vrátili jsme se tam hned v pondělí dopoledne. :-D Do Rychvaldu jsme zajeli busem, ale zpátky domů jsme se vraceli pěšky..., z této dalo by se říct procházky vznikla tři alba. První je toto album, z bezprostředního okolí rybníku Skučák, což odpovídá bodům 1 - 3 na vložené mapce naší trasy. :-D
Zdrojem dalšího infa je internet:
Rybník Skučák představuje jeden z nejstarších dokladů rybnikářství na Karvinsku a je ukázkou rybníka z historického hlediska typického pro oblast ostravsko-karvinské pánve. První zmínka o rybářství z této oblasti pochází z roku 1331, prudký rozvoj rybnikářství na Karvinsku a Ostravsku je zaznamenán na konci 15. století, kdy mezi jmény rybníků začíná figurovat i Skučák.
Základní informace
Rychvaldská rybniční soustava je napájena Rychvaldskou stružkou a zahrnuje rybníky: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky a Skučák mezi městy Orlová a Rychvald a Podkostelní rybník, Malý Cihelník a Velký Cihelník, které najdeme jižně od Rychvaldu. Rybníkářství má v celé této oblasti dlouhou tradici, s jejich budováním se začalo již v 15. a 16. století. Chovali se zde kapři, líni a drobné ryby, navíc rybníky zadržovaly vodu pro pohon vodních mlýnů. Celé území je významné zejména z ornitologického hlediska. Rybník Skučák a jeho blízké okolí byl v roce 1969 vyhlášen přírodní rezervací na ochranu rostlinných společenstev s plavínem štítnatým (Nymphoides peltata), obojživelníků a vodního ptactva. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.
Předmět ochrany
Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů a rostlin.
Kategorie: přírodazvířata
více  Zavřít popis alba 
73 komentářů
 • 11.8.2014
 • 250 zobrazení
riparia
Reportáž z akce pro veřejnost pořádané v rámci Festivalu ptactva 2013, který se konal díky laskavému svolení vedení zahrady opět po roce v nádherném prostředí Dendrologické zahrady v Průhonicích.
Organizátoři: V. Štancl, V. Osoba, L. Nová, M. Brožová
Zaznamenáno: 37 druhů ptáků, 651 jedinců

Letošní rok na nás vyšel nádherný podzimní den. Sešli jsme se v 7,30 hod. u brány zahrady, dorazil plný počet 30ti účastníků včetně 4 dětí. Nejdříve všichni absolvovali 2 hodinovou procházku po zahradě s pozorováním všudypřítomných opeřenců. Měli jsme štěstí spatřit i zástupce takových druhů jako je káně rousná nebo chřástal vodní. Velkou radost nám udělali dva králíčci ohniví, kteří se nám předváděli na stromě přímo nad námi. Kromě dalších běžných druhů se nám pěkně předvedly vrány šedé, na louce lovily volavky popelavé, nad námi přelétala velká hejna špačků obecných, proletěl i datel černý, u vody se ozýval ledňáček říční. Prostě kouzelná procházka v kouzelném prostředí zahrady ve společnosti milých lidí podobného ražení!
V půl desáté jsme se sešli u sítí s kolegy ornitology, kteří zatím obstarávali odchyt ptáků. A nezklamali, ostatně jako vždy. Potěšením byla hned v úvodu krásná sýkora parukářka, několik droboučkých střízlíků obecných a půvabných králíčků obecných - našich nejmenších ptáků. Ovšem opravdové nadšení vzbudili dva mladí ledňáčci říční. Po právu si zaslouží přezdívku "létající drahokam" a palba spouští fotoaparátů jen dokazovala snahu účastníků o zachycení té krásy. A všechny tyto nádherné okamžiky doprovázel zasvěcený výklad o ochraně ptáků, ornitologii a kroužkování. Takže - snad si mohu dovolit hodnocení - zase jedna podařená akce, pevně věřím, že nikdo neodcházel zklamán.
M. Brožová

Fotografie: L. Nová, P. Krečmerová, P. Hraba, M. Došlý, M. Brožová
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 6.10.2013
 • 203 zobrazení
josefg
z dnešního dopoledne,hrají : volavka bílá,volavka popelavá,ledńáček říční,konipas luční a nějaké vážky..doufám,že se budou líbit
více  Zavřít popis alba 
200 komentářů
 • 30.8.2013
 • 180 zobrazení
inajin
18 komentářů
 • 17.11.2019
 • 161 zobrazení
Reklama