oliev
Lelekovice, rozhledna Babí lom a krkolomná cesta přes "hřeben"
Více  Zavřít popis alba 
 • 21.3.2010
 • 61 zobrazení
rastobelan
 • 23.10.2021
 • 64 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
o-tomato
Viktorova premiéra v roli ředitele závodu byla fakt úspěšná. Mirek
Více  Zavřít popis alba 
 • podzim
 • 18 zobrazení
nohabucovice
Z Lelekovic po naučné stezce Ponávka a Stezce Zdraví přes Řečkovice a Mokrou Horu do Kr. Pole. #cestování#příroda#události
Více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 3 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
skturany
foto: Mirek Štěpánek
Kategorie: sport
Více  Zavřít popis alba 
 • 17.9.2021
 • 93 zobrazení
hormet
 • letos v dubnu
 • 6 zobrazení
barajord
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.
Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.
Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl.
Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“
Více  Zavřít popis alba 
 • 17.4.2021
 • 3 zobrazení
barajord
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána.“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
Více  Zavřít popis alba 
 • 17.4.2021
 • 2 zobrazení
inw
 • 24.2.2021
 • 56 zobrazení
barajord
Slova svatého evangelia podle Marka.
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“
Více  Zavřít popis alba 
 • 20.2.2021
 • 8 zobrazení
hormet
 • letos v lednu
 • 5 zobrazení
barajord
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Místo tohoto evangelia je možné si vybrat evangelium z vigilie.
Více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2021
 • 1 zobrazení
jurasekvylety
Více  Zavřít popis alba 
 • 5.9.2020
 • 19 zobrazení
jurasekvylety
Více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2020
 • 24 zobrazení
monczess
 • 22.8.2020
 • 71 zobrazení
jurasekvylety
Lelekovice-Ořešín
Více  Zavřít popis alba 
 • 25.7.2020
 • 18 zobrazení
babicka1
Poškozené koleno mi víc nedovolilo,. Ale užila jsem si pohodu, převážně po STEZCE ZDRAVÍ (Mokrá Hora-Lelekovice).
Ty 4 rybníčky mám ve svých albech vícekrát, tek jsem s nimi teď šetřila :-)
Více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • 8.5.2021
 • 52 zobrazení
klarkatom
 • 17.11.2019
 • 10 zobrazení
tooooom
 • duben 2012 až březen 2017
 • 45 zobrazení
myska-mysacek
Více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2006 až květen 2016
 • 36 zobrazení
lelky
Kategorie: přírodavesnice
Více  Zavřít popis alba 
 • 17.11.2010
 • 146 zobrazení
olif
z Ořešína přes Vranov do Lelekovic 9.1.
Dunajovciké kopce & MikuLOVE 10.1.
Více  Zavřít popis alba 
 • 10.1.2021
 • 19 zobrazení
Reklama