Hledání

33 vyhledaných výsledků

DOPRAVA ZDARMA

na všechny fotodárky.

DOPRAVA ZDARMA
kapsik
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 2.4.2017
 • 222 zobrazení
pzstrinec
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych województwa morawsko-śląskiego - Wolfram
Data: 23.9.2017
Miejsce: Wojskowy Obszar Szkolenia Libavá / okolice zapory Barnov

Impreza odbywa się na cześć spadochroniarzy wysłanych w czasie II wojny światowej z Anglii do Protektoratu Czech i Moraw, pod nazwą Operation Wolfram.
Konkurs jest organizowany przez Krajské Vojenské Velitelství w Ostrawie i Urząd Województwa Morawsko-Śląskiego we współpracy z Czerwonym Krzyżem, strzelnicą Corrado i Czechosłowackimi Legionistami. W sobotnich zmaganiach uczestniczyło 13 najlepszych drużyn z całego województwa (6 drużyn odmówiło udziału ze względów na niesprzyjającą pogodę). Dzisiejszy konkurs był finałem wojewódzkim. Nasi uczniowie zostali wyłonieni z kóła okręgowego, te odbywały się w maju i czerwcu 2017 – brało w nich udział 360 uczniów ze 61 szkół podstawowych województwa morawsko-śląskiego.
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią regionu – konkretnie historią „Operacji ostrawsko-opawskiej” przebiegającą w czasie II wojny światowej na naszym terenie oraz przetestowanie ich sprawności fizycznej. Na zawodników czekały dyscypliny: strzelanie, tor przeszkód, triathlon mocy, „rýna” – współpraca zespołowa, rafting, pierwsza pomoc oraz test wiedzowy. Trasa zawodu wynosi 2800m.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że nasza drużyna uplasowała się na świetnym 3.miejscu!!! Swoją wszechstronność potwierdzili: Agata Bartnicka (9.A), Adam Kulig (9.A), Jakub Lysek (9.A) oraz Daniel Zawada (9.B).

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Walicy za brawurowe przygotowanie uczniów do dyscypliny strzeleckiej!!!
více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2017
 • 153 zobrazení
sdhradikov
 • jaro 2017
 • 122 zobrazení
pppprostejov
Účast PPP na tradiční akci ve vojenském prostoru Libavá.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2017
 • 117 zobrazení
tom-sedmicka
Letošní tábor jsme trávili ve vojenském prostoru Libavá v Podlesí. Hned na začátku se nám podařilo ztroskotat na neznámém ostrově a celý tábor jsme se různě snažili navázat kontakt s civilizaci, postavit si vor ať můžeme pryč, stavěli jsme si přístřešky ať máme kde spát, bojovali jsme o jídlo a snažili se přežít nájezdy domorodců, kteří nás na ostrově nechtěli. Nakonec se nám to všechno úspěšně podařilo a vrátili jsme se v pořádku všichni zpět domů.
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2017
 • 123 zobrazení
lubavia
 • únor 2001 až srpen 2017
 • 99 zobrazení
kefalym
 • červenec 2017
 • 99 zobrazení
cernekone
 • 1.5.2017
 • 68 zobrazení
tankymikulov956
 • 24.12.2017
 • 73 zobrazení
klen1
Na jihozápadní hranici Slavkovského lesa leží obec Milíkov a jejích pět osad-Těšov,Mokřina´Uval dříve Zelená,Malá a Velká Śitboř.Obec v nadmořské výšce 46O m je od severovýchodu chráněna hřebeny Slavkovského lesa což zaručuje obci mírné podnebí a ochranu zejména před bouřemi s krupobitím.Obcí protéká Pstruží potok,který zejména po bouřkách a prudkých deštích v horních oblastech,dokáže v Milíkově způsobit nepříjemnosti.
První písemná zmínka o Milíkovu je v listině s datem 1.listopadu1311, kteroů dává Johann z Waldsasenu do zástavy vdově a synům Konráda z Haslau obce Malá Šitboř a Milíkov.V té době již stál v Milíkově mlýn,hospoda a 17 usedlostí.V roce 1360 již v lénních knihách Leuchtenbergových uvádějí již šest herberků,šestnáct dřevěných usedlostí,jednu usedlost zděnou,panské sídlo a dvůr a k tomu mlýn.V roce 14O7 je Tauft
Hertenberg z Milíkova lénním pánem hraběte Leopolda z Leuchtenbergu..K tomuto lénu jsou uváděny i obce Mokřina,Těšov,Sch"enflicht,Libava a další obce zaniklé ve Třicetileté válce.
V roce 1542 přechází Milíkov i se sousedními obcemi do majetku hraběte Hyreonyma Schlika,Uživateli zůstali Hertenbergové z Milíkova a po nich Globnerové.V sedmnáctém století jsou pak uváděni vlastníci na Milíkově Georg Adam Junker
a rytíř Julius Ferdinand z Blankenheimu po němž dodnes je v Milíkově sokl s erbem a letopočtem 1700.Od roku 1756 do roku 1773 byl statek v Milíkově majetkem řádu Jezuitů z Chebu,po zrušení řádu Josefem II byl majetek na prodej za 60 000 zlatých,I když tehdejší soudce Achtner byl pro koupi
nezískal potřebnou většinu místních osadníků jimž byl majetek nabídnut.V roce 1801 byl Milíkov koupen rodinou Meternichů-Winneburgů.
V roce 1787 byla místní kaple povýšena na farní a v roce 1818 bylo započato s výstavbou farního kostela Šimona a Judy.Se vznikem farnosti byl v Milíkově v roce1814 založen i křesťanský hřbitov.Do té doby byl pro křesťany užíván hřbitov u farního kostela na Schenflichtu-Smrkovci.V obci žila i silná populace židovských obyvatel,kteří měli synagogy jak v Milíkově tak i v Malé Šitboři a nad MalouŠitboří je dodnes židovský hřbitov.
24.dubna 1820 vypukl v palírně lihu požár,který zničil 41 domů,zámek i kostel-kapli.Nově budovaný kostel byl v tomto
roce dokončen a vysvěcen. Po zničujícím požáru již nebyl zámek ani feudální statek obnoven.Na místo byla započata průmyslová výstavba v obci.Původní papírna z počátku osmnáctého století byla postupně přebudována na barvírnu a tiskárnu textilu,doplněna parním strojem a v době rozkvětu vykazovala až 120 zaměstnanců.Na počátku dvacátého století krachující podnik vyhořel a nový majitel v nabytých ruinéch zřídil válcový mlýn, parní pilu se dvěma katry a vedl stavební podnik.V té době byla vystavěna i nová cihelna vybavená moderními stroji na parní pohon s kruhovou vypalovací pecí a 16m vysokým komínem.
Po roce 1946,zejména pak v padesátých letech byla veškerá průmyslová i řemeslná výroba v obci zrušena a obec zvolna zanikala ,z původních 87 popisných čísel bylo téměř šedsát rozbořeno,.Byl rozbořen mlýn,pila,cihelna,odstřeleny dva tovární komíny,Zrušen vodní náhoh na turbíny,které poháněly
mlýn.,Byly zrušeny a rozbourány truhlářské dílny,pekárna a postupně i hospodářská příslušenství
jednotlivých zemědělských usedlostí.V obci byl postaven kravín pro sto dojnic a namístto haly parní pily stáj pro dvě stě býků.Ostatní osady na tom nebyly o nic lépe.V kraji ovládla život zemědělská velkovýroba. Struktura obyvatel se rychle měnila.Populace stárla a pro mladé lidi byl v roce 1969 postaven panelák se dvanácti byty.Ani tentokrok však nedokázal zastavit úbytek obyvatel a tak v roce 1975 byla v Milíkově zrušena škola.
I v tomto chmurném období si obyvatelé zachovaly některé tradicea udrželi poměrně pestrý společenský život.Tradiční taneční zábavy,vystoupení hasičů,sportovní akce spolu s trempskou osadou.,různé akce pro děti i dospělé,jako obnovenou tradici MASOPUSTU,dětského dne ,nebo setkání žen.
Vposledních letech se život do obce opět vrací.Bylo zde postaveno několik nových rodinných domů,jsou opravovány a modernizovány domy staré a do obce se vracejí mladí lidé.Ikdyž současný počet obyvatel nedosahuje ani desetiny
počtu obyvatel před rokem 1946 je potěšující,že současní obyvatelé zde našli svůj nový domov a
na původní rodáky se nedívají se záští.Kromě zajímavé a zdravé krajiny může dnes obec hostům nabídnout příjemné posezení v hospodě s cukrárnou U Tří čápů ,nebo ubytování v pensionu u Zlatého slunce stylově vybudovaného z bývalého zájezdního hostince,Rovněž historický statek č.18 v němž je zřízeno muzeum stojí za zhlédnutí. O tom,že zde bývalo příjemno žít svědčí skutečnost,že sem ráda jezdila do penzionu k minerálce známá historička paní Mira
Mladějovská a její sestra s rodinou.

Více zde: http://www.milikov.cz/news/strucna-historie/
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2017
 • 72 zobrazení
sindelarpav
 • květen 2017
 • 58 zobrazení
jancakadlecova
 • 1.5.2017
 • 65 zobrazení
davovo
vystava trofeji
více  Zavřít popis alba 
 • 10.6.2017
 • 58 zobrazení
aktivityhermes
 • 1.5.2017
 • 52 zobrazení
anglicak
 • 6.9.2015
 • 57 zobrazení
gucan
 • 22.1.2017
 • 38 zobrazení
karpatvlk
Dvorce, Vildštejn, Budišov nad Budišovkou, Červená hora, Stará Libavá
více  Zavřít popis alba 
 • 29.5.2017
 • 46 zobrazení
klubktr
Na severovýchd Moravy nad vojenským újezdem Libavá se konala v obci Klokočůvek v kempu U Maria skály v pořadí 47. klubová výstava.Protože to bylo pro mnoho kamarádů krapínet z ruky,byla účast slabší,ne však tolik citelná. Organizátoři se ,tak jako ostatně vždy ,ukázali v dobrém světle a tak vše proběhlo bez zádrhelů.Patří jim dík.Jen to rozverné počasí,na cestu hic a výstavu déšť,to jim krapet uniklo,ale samotnému průběhu zásadní komplikace nepřineslo. Krásné a kompletní fota najdete u kamaráda Jirk Sezemáka v následném odkazu.Ahoj Profa http://sezemak.rajce.idnes.cz/47._vystava_Klubu_trampu_rezbaru/
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • červen 2017
 • 34 zobrazení
martas1967
 • 1.5.2017
 • 34 zobrazení
reklama