Hledání

103 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
skrivanovo
NV724,Fl/Lt. Pierre Clostermann, 3. peruť, B.158 Lübeck, Německo, srpen 1945. Model Eduard 1/48 podle skutečné předlohy
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2019
 • 9 zobrazení
 • 0
tomaskubar
 • 29.4.2019
 • 14 zobrazení
 • 0
fencl-gogo
Kiel,Hamburk,Sealife Timmendorfer,Lübeck
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2019
 • 8 zobrazení
 • 0
frantapetra
Dovolená v severovýchodním Německu. Nejprve víkend v Hamburgu s oslavou narozenin Nici, a poté road trip po nej městech a pobřeží a ostrovech a vesničkách a UNESCO místech směrem na východ - Lübeck, Lüneburg, Schwerin, Stralsund, poloostrov Rügen, ostrov Hiddensee a další. Člověk by nevěřil, jak může být v Německu hezky! :)
více  Zavřít popis alba 
 • 12.4.2019
 • 97 zobrazení
 • 1
chabatom
trajekt do Puttgarten - Lübeck
více  Zavřít popis alba 
 • 24.2.2019
 • 11 zobrazení
 • 0
jenca8
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.2.2019
 • 31 zobrazení
 • 1
barazitkova
Město Lübeck vzniklo ze slovanské osady Ljubice na ostrově u ústí řeky Trave. Velmi rychle začalo bohatnout na obchodu s východním pobřežím Baltu. Kvůli ochraně před piráty a také kvůli zlepšení své vyjednávací pozice spolu s Kolínem nad Rýnem a Hamburkem založilo Hansu a později se stalo sídelním městem spolku. Dnes Hansu připomíná m.j. interaktivní Muzeum Hansy.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 4.8.2018
 • 37 zobrazení
 • 1
hstrn
 • 23.7.2018
 • 20 zobrazení
 • 0
anickababicka
NĚMECKO
více  Zavřít popis alba 
 • 13.6.2018
 • 10 zobrazení
 • 0
mh2007
Druhý den jsme projeli další části ostrova (národní park Königsstuhl) až na nejsevernější bod Kap Arkona, což byl nejsevernější bod tehdejší DDR. Den jsme končili ve městě Lübeck.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.5.2018
 • 32 zobrazení
 • 0
klt
Wismar (česky zastarale Vesmiř[1]) je bývalé hanzovní město, dnes důležitý přístav a okresní město v severním Německu. V období do 3. 9. 2011 město tvořilo samostatný městský okres.
Leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko na pobřeží Baltského moře asi 45 kilometrů východně od Lübecku a 30 kilometrů severně od Schwerinu. Podle údajů z roku 2005 má 45 000 obyvatel, více než dvojnásobek počtu z roku 1905.
V roce 2002 bylo centrum města společně s centrem Stralsundu jako centry hanzovní ligy přidáno organizací UNESCO na seznam světového kulturního dědictví. V centru těchto měst se nachází mnoho významných cihlových budov, typických pro tuto část Německa a dřívější bohatá hanzovní městaPůvodně zde byla slovanská osada Wyszomir. Wismar je poprvé zmiňován v roce 1229, kdy obdržel některá městská práva. V letech 1257 až 1358 byl sídlem Meklenburských knížat. V roce 1259 se s městy Lübeck a Rostock spojila proti četným útokům baltských pirátů. Připojením dalších a k dalším městům vznikla Hanzovní liga. Během 13. a 14. století byl Wismar vzkvétajícím hanzovním městem, kde také působilo mnoho dílen, například na zpracování vlny. Rozkvět i přes odliv obyvatel trval až do 16. století.Po uzavření vestfálského míru v roce 1648 připadl Wismar Švédsku. Od roku 1653 v městě zasedal nejvyšší soud švédských území v Německu. V roce 1803 Švédové zastavili město i s panstvím Meklenburkům, s právem zpětného vykoupení po sto letech. V roce 1903 se Švédsko svých nároků vzdalo. Na přelomu 19. století bylo ve Wismaru mnoho důležitých manufaktur na zpracování železa, asfaltu, ale i papírny a výroba strojů. Rozvinutý byl zejména námořní obchod. Dováželo se uhlí, dřevo a železo. Naopak vyváželo se odtud obilí, máslo a olejniny. Přístav byl však dostupný jen pro lodě s ponorem do 5 metrů a tak s nástupem velkých parních lodí význam obchodu upadal.
V centru města se nachází největší severoněmecké náměstí o rozměrech 100 krát 100 metrů, obklopené elegantními stavbami všech stylů. Na severní straně náměstí stojí klasicistní radnice, postavená v letech 1817 až 1819. Ve středu náměstí stojí Wassserkunst s propracovanou kovanou fontánou dovezenou v roce 1602 z Holandska. Další zajímavostí je gotické skladiště z roku 1380 známé jako Alter Schwede.
Osmdesát metrů vysoká věž chrámu svaté Marie je pouze zbytkem původní impozantní gotické stavby. Cihlový chrám z 13. století byl těžce poškozen během druhé světové války a poté úmyslně zničen východoněmeckým komunistickým režimem v roce 1960.
Wismar je dnes také důležitou obchodní křižovatkou s přístavem a velkou loděnicí pro stavbu velkých lodí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wismar

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmale_in_Wismar

https://de.wikipedia.org/wiki/Wismar#Kultur_und_Sehenswürdigkeiten
více  Zavřít popis alba 
27 komentářů
 • 21.5.2018
 • 54 zobrazení
 • 11
klt
Kostel sv. Jakuba (kostel rybářů a námořníků) je gotická trojlodní hala, vysvěcená 1335. Za války nebyl poškozen, takže má poměrně bohaté zařízení, zejména dvoje historické varhany.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck

https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobikirche_(L%C3%BCbeck)
více  Zavřít popis alba 
53 komentářů
 • 18.5.2018
 • 46 zobrazení
 • 9
klt
Lübeck (česky Lubek) je přístavní a kdysi hanzovní město a městský okres na severu Německa. Leží na jihovýchodě spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, při pobřeží Baltského moře. Po hlavním městě Kielu má v této spolkové zemi největší počet obyvatel a rozlohou jde o největší město Šlesvicka-Holštýnska. Středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Město leží v Severoněmecké nížině na horním toku řeky Trávy, která se po zhruba 17 km vlévá do Baltského moře. Geografická poloha zvýhodnila město ve vývoji před jinými baltskými přístavy a je důvodem pozdějšího razantního ekonomického rozmachu. Stalo se jedním z center Hanzy (spolek severoněmeckých přístavních měst zabývajících se obchodem).
Roku 1987 byly zachované středověké části města prohlášeny za součást kulturního dědictví UNESCO. Rozhodující pro to byl především příkladný charakter města vyjadřující středověký městský rozvoj, markantní silueta se sedmi věžemi pěti hlavních kostelů a zachovalá zástavba z předindustriální doby.
Centrum města je turistický cíl, zajímavá je hlavně nejstarší část Lübecku. Ta leží z větší části na ostrově mezi řekou Trávou a Wakenitzem. Ostrov se rozprostírá asi kilometr od severu na jih a 1,5 km od západu na východ. Některé budovy jako například Holštýnská brána (Holstentor) leží mimo ostrov. Okruh chráněný UNESCEM zahrnuje ty nejdůležitější stavby Lübecku: radnici, klášter, Koberg (úplně zachovalá čtvrť ze 13. století) Kostel sv. Jakuba, Špitál sv. Ducha, čtvrť patricijských domů 15. a 16. století mezi kostelem sv. Petra a Holštýnskou branou (Holstentor) a solné špýchary (sklady) na levém břehu Trávy.
S Lübeckem je spojen slavný německý spisovatel Thomas Mann, který sem umístil děj svého románu Buddendrookovi, za který získal Nobelovu cenu za literaturu.
Lübecku se říká „město sedmi věží“, které tvoří jeho historickou siluetu. Asi pětina historického města byla v dubnu 1942 zničena náletem, celé město je však pečlivě obnoveno. Mezi hlavní historické památky patří:
Radnice původně ze 13. století, byla 1435 a 1590 rozšířena. Je to cihlová gotická stavba, jedna z nejvýznamnějších radnic v Německu.
Dóm sv. Jana Křtitele na jižním okraji historického města byl založen jako katedrála 1173 Jindřichem Lvem, vysvěcen 1247 a ve 14. století prodloužen gotickým chórem na délku 130 m. Za války byl těžce poškozen, části vnitřního zařízení se však podařilo zachránit.
Farní kostel Panny Marie (za radnicí) je trojlodní gotická stavba se dvěma věžemi z let 1250–1350 a platí za vzor severoněmecké cihlové gotiky (Backsteingotik). Klenba hlavní lodi sahá do výšky 38,5 m, věže dosahují téměř 125 m.
Kostel sv. Jakuba (kostel rybářů a námořníků) je gotická trojlodní hala, vysvěcená 1335. Za války nebyl poškozen, takže má poměrně bohaté zařízení, zejména dvoje historické varhany.
Kostel sv. Petra blízko Holstentor je gotická trojlodní hala z 15. století, která při náletu zcela vyhořela. Z věže vysoké 108 m s vyhlídkovou galerií, kam lze vyjet výtahem, je krásný pohled na město.
Dvě městské brány, slavná Holstentor a Burgtor na severu.
Mnoho historických měšťanských domů z 15.–18. století, včetně domu Buddenbrookových.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmale_der_L%C3%BCbecker_Altstadt

http://www.luebeck.de/tourismus/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/stadttore/muehlentor.html
více  Zavřít popis alba 
55 komentářů
 • 6.5.2018
 • 82 zobrazení
 • 9
klt
Lüneburg (polabsky Glein) je německé město ležící v spolkové zemi Dolní Sasko přibližně 50 kilometrů jihovýchodně od města Hamburg. Populace města je 71 668 lidí (2013). Jedná se o správní centrum okresu Lüneburg. Městem protéká řeka Ilmenau, která se vlévá do Labe. V okolí města se nacházejí naleziště soli, s níž se ve středověku hojně obchodovalo. Byla odtud vyvážena do Lübecku a dále pak po Baltském moři.
Kdy přesně byla ložiska soli objevena se neví. Podle pověsti zastřelil jednou myslivec bílé divoké prase. Nešlo však o žádné prase albína, nýbrž jeho bělost pocházela od jeho neustálého válení v soli. Kost tohoto solného divokého prasete visí na památku na radnici.

Bezpochyby je více než 1 000 let starý Lüneburg jedním z nejkrásnějších měst celého severního Německa. Druhou světovou válku město přestálo bez újmy, a proto si zachovalo neskutečně krásný středověký obraz.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburg

http://www.germany.travel/cz/mesta-kultura/mesta/lueneburg.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmale_in_L%C3%BCneburg
více  Zavřít popis alba 
78 komentářů
 • 3.5.2018
 • 65 zobrazení
 • 9
noname2
Bývalé vůdčí město Hanzy, známé působením J.S.Bacha, rodiště 3 nositelů Nobelovy ceny (Thomas Mann, Willy Brandt, Günter Grass), dějiště rodové ságy T. Manna Buddenbrockovi a město proslulé marcipánem
více  Zavřít popis alba 
 • 26.11.2017
 • 21 zobrazení
 • 0
jackal001
Lübeck (česky Lubek) je přístavní a kdysi hanzovní město a městský okres na severu Německa. Leží na jihovýchodě spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, při pobřeží Baltského moře. Po hlavním městě Kielu má v této spolkové zemi největší počet obyvatel a rozlohou jde o největší město Šlesvicka-Holštýnska. Středověké centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Roku 1987 byly zachované středověké části města prohlášeny za součást kulturního dědictví UNESCO. Rozhodující pro to byl především příkladný charakter města vyjadřující středověký městský rozvoj, markantní silueta se sedmi věžemi pěti hlavních kostelů a zachovalá zástavba z předindustriální doby.
Centrum města je turistický cíl, zajímavá je hlavně nejstarší část Lübecku. Ta leží z větší části na ostrově mezi řekou Trávou a Wakenitzem. Ostrov se rozprostírá asi kilometr od severu na jih a 1,5 km od západu na východ. Některé budovy jako například Holštýnská brána (Holstentor) leží mimo ostrov. Okruh chráněný UNESCEM zahrnuje ty nejdůležitější stavby Lübecku: radnici, klášter, Koberg (úplně zachovalá čtvrť ze 13. století) Kostel sv. Jakuba, Špitál sv. Ducha, čtvrť patricijských domů 15. a 16. století mezi kostelem sv. Petra a Holštýnskou branou (Holstentor) a solné špýchary (sklady) na levém břehu Trávy.
S Lübeckem je spojen slavný německý spisovatel Thomas Mann, který sem umístil děj svého románu Buddendrookovi, za který získal Nobelovu cenu za literaturu.

Hlavní pamětihodnosti
- Radnice původně ze 13. století, byla 1435 a 1590 rozšířena. Je to cihlová gotická stavba, jedna z nejvýznamnějších radnic v Německu.
-Dóm sv. Jana Křtitele na jižním okraji historického města byl založen jako katedrála 1173 Jindřichem Lvem, vysvěcen 1247 a ve 14. století prodloužen gotickým chórem na délku 130 m. Za války byl těžce poškozen, části vnitřního zařízení se však podařilo zachránit.
-Farní kostel Panny Marie (za radnicí) je trojlodní gotická stavba se dvěma věžemi z let 1250–1350 a platí za vzor severoněmecké cihlové gotiky (Backsteingotik). Klenba hlavní lodi sahá do výšky 38,5 m, věže dosahují téměř 125 m.
-Kostel sv. Jakuba (kostel rybářů a námořníků) je gotická trojlodní hala, vysvěcená 1335. Za války nebyl poškozen, takže má poměrně bohaté zařízení, zejména dvoje historické varhany.
-Kostel sv. Petra blízko Holstentor je gotická trojlodní hala z 15. století, která při náletu zcela vyhořela. Z věže vysoké 108 m s vyhlídkovou galerií, kam lze vyjet výtahem, je krásný pohled na město.
-Dvě městské brány, slavná Holstentor a Burgtor na severu.
-Mnoho historických měšťanských domů z 15.–18. století, včetně domu Buddenbrookových.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.10.2017
 • 47 zobrazení
 • 1
tranges
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
41 komentářů
 • 8.9.2017
 • 78 zobrazení
 • 5
reklama