Hledání

4 605 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

bikerbob
Ve čtvrtek ráno vyjíždíme s Evičkou na další ročník orientačního závodu Vesnice na 4 písmena Východočeského chapteru SCRC, tento rok pod názvem Indiánské léto. Okreskami se dostáváme až k brnu, které projíždíme po dálnici abychom u Rosic zase sjeli na normální silnici. V Rapoticích zastavujeme na oběd, abych nás po zaplacení náhodou objevil Broman s Helčou, kteří se zde taky stavili na oběd. Pokračujeme dál společně, aby se Broman oddělil v Telči na návštěvu zámku a my s Evičkou pokračujeme do Staňkova, kam se celý den Evička těšila na rybu. Po večeři se vracíme asi 30 kilometrů zpěrt do Malého Ratmírova, kde se v rekreačním zařízení U kapličky akce koná. Tady už na nás bledé tváře čeká pravé indiánské přivítání ... a pak do půlnoci skvělá zábava s dlouholetými přáteli. pochopitelně až po Bakyho školení k zítřejšímu orientačnímu závodu.
V pátek ráno po snídani vyjíždíme postupně po deseti minutách do terénu ve skupinách po třech motocyklech. Postupně se střídají čtyři itineráře s různými typy orientačních map, které se už dlouhá léta používají při závodech veteránů. Jak bývá u Bakyho zvykem, občas se pěkně zapotíme díky chytákům, která nás učí číst "návody" až do konce a nedomýšlet si nevyřčené ... tedy v tomto případě nenapsané. Kolem šesté večer je všech sedm soutěžících skupin zpět v Ratmírově. Opět probíhá čilá zábava až do půlnoci. Není třeba žádného organizovaného programu, když je dobrá parta.
V sobotu ráno někteří odjíždějí domů za povinnostmi. Zbytek nás vyráží na vyjížďku vedenou Kuzmou. Zastavujeme na prohlídku hradu Landštejn a na slavonickém náměstí děláme přestávku na kafe, zákusky nebo zmrzku. Další zastávkou je muzeum britského královského letectva RAF. Bohužel mimo prázdniny je zavřeno a průvodce se nedá oblomit ani po telefonu. Pokračujeme tedy dál na pozdní oběd do Zájezdního hostince v Českém Rudolci. I přes velice početnou skupinu je jídlo rychle na stole. Po návratu do Kapličky probíhá vyhodnocení soutěže a opět se bavíme až do půlnoci ... no, v naší chatce to Evča s Helčou rozproudily u zbytku Božkova a tak jdeme spát až o půl druhé :-)
V neděli ráno odjíždíme k domovu. Já s Evičkou se u Jihlavy potkáváme s kamarádem Jirkou a Ditou. Jirka tam byl na třídní slezině a už předem jsme se domluvili na společné cestě domů. Příčinu podezřelého proklouzávání mého zadního kola v zatáčkách vysočanských okreskech jsem objevil v Boskovicích. Z neznámých příčin se mně povolil po několika tisících kilometzrech filtr motorového oleje a začalo mně lehce ukapávat pod motocykl. Nemaje žádného prostředku na utažení filtru jsem si naštestí vypomohl řemenem na přivázání batožiny na brašny a v klidu jsme dojeli až domů.
Klobouk dolů před pořadateli a především Bakymu, který s pomocí své Janičky věnoval tak obrovské množství času, aby pro nás připravil tolik zábavy.
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 21 zobrazení
 • 0
jackal001
Utrecht je čtvrté největší město v Nizozemsku, ležící ve stejnojmenné provincii. Je sídlem největší univerzity v zemi a střediskem církevní správy. Ve středověku se jednalo o nejvýznamnější město v oblasti dnešního Nizozemska.
Historie:
Město založili roku 48 n. l. Římané, kteří vybudovali na řece Rýn pevnost s názvem Traiectum, vztahujícím se k poloze u říčního brodu. Ta byla součástí řady pevností chránících severní hranici říše, a to zejména proti Germánům. Centrum města podle archeologických nálezů leželo na dnešním Dómském náměstí (Domplein). Ve 2. století byly dřevěné hradby pevnosti nahrazeny kamennými. Kolem roku 275 nemohli Římané severní hranici kvůli pravidelným germánským nájezdům udržet a pevnosti včetně Utrechtu opustili.
Ve středověku bylo město v mapách označováno latinsky jako Ultra Traiectum. Později se mu začalo říkat dnešním názvem Utrecht.
První zmínky od odchodu Římanů se o městě objevují až v 7. století, kdy na místě nechal Dagobert I. postavit kostel sv. Martina, který byl ale následně zničen. Koncem 7. století se stal anglosaský misionář svatý Willibrord arcibiskupem. Od 11. století bylo toto biskupství státem začleněným do Svaté říše římské.
Utrecht se již kolem roku 1000 stal střediskem dálkového obchodu s Anglií a Skandinávií, jedním z nejvýznamnějších měst v oblasti dnešního Nizozemí. Během 11.–15. století bylo ve městě a okolí postaveno několik kostelů a klášterů. Od roku 1254 se stavěla gotická katedrála sv. Martina z Tours, od roku 1320 její (nyní samostatně stojící) monumentální věž Domtoren.
Tehdejší význam města ilustruje i to, že v roce 1522 byl utrechtský rodák, teolog Adriaan Florenszoon Boeyens, zvolen do papežského úřadu, který zastával pod jménem Hadrián VI. necelý jeden rok.
V roce 1579 podepsalo sedm severních provincií zakládací listinu Utrechtské unie, která spojila jejich síly v boji proti Španělsku a stala se základem Republiky spojených nizozemských provincií. V této republice měli většinu protestanté. Roku 1580 byla v nizozemských provinciích zrušena biskupství včetně utrechtského, které bylo předtím roku 1559 povýšeno na arcibiskupství. Zvýšil se přímý vliv republiky (v níž hrála hlavní roli provincie Holandsko) na správu města, což znamenalo, že rozvoj Utrechtu jako města s početným zastoupením katolíků dlouhodobě stagnoval.
Roku 1843 spojila železnice Utrecht s Amsterdamem, poté se Utrecht stal postupně hlavním železničním uzlem v Nizozemsku.
V roce 1853 byla povolena obnova biskupství a Utrecht se znovu stal centrem nizozemské římskokatolické církve.
Od roku 1920 do roku 1930 byla v Utrechtu vybudována nová obytná pásma nazvaná Tuindorp a Oog in Al.
Během druhé světové války byl Utrecht v držení nacistického Německa. 7. května 1945 osvobodily město kanadské vojenské jednotky.

Pamětihodnosti a muzea:
Utrecht je významný jako městská památková rezervace s pozoruhodným urbanistickým uspořádáním, viditelným z věže. Kolem dómu založil biskup Bernold v 11. století na půdorysu ramen kříže čtyři chrámy: sv. Jana, sv. Petra, sv. Pavla a Panny Marie. Během 12. až 15. století přibyly další chrámy (sv. Jakuba, sv. Mikuláše, sv. Gertrudy, Panny Marie zvaný "Buurkerk") a kláštery (sv. Kateřiny). Město je známé také desítkami staveb gotického až barokního původu ve třech čtvrtích – kolem katedrály, Rybího trhu (Vismarkt) a východně od železničního nádraží.
- Proslulá věž dómu Domtoren je vysoká 112 metrů, přísluší k bývalé katedrále svatého Martina z Tours, jejíž hlavní (podélná) loď byla zničena větrnou smrští v srpnu roku 1674. Je to nejvyšší kostelní věž v Nizozemsku, byla postavena v letech 1320–1382, je v ní 14 zvonů a zvonkohra, hrající po čtvrthodinách. Je přístupná s průvodcem, stoupá se po 465 schodech do výšky 102 metrů. V průjezdu věže je zajímavá síťová klenba.
-Katedrála sv. Martina, označovaná Domkerk, se začala stavět v roce 1254 a nebyla nikdy dokončena. V roce 1580 byla předána protestantům. Roku 1674 zničená hlavní loď byla zbudována nejpozději a kvůli nedostatku financí bez vnějšího opěrného systému. Současná katedrála je pouze někdejší příčnou lodí s vysokým chórem (o výšce 32 metrů). Na jižní straně ke katedrále přiléhá gotická křížová chodba s rajskou zahradou, přístupná denně zdarma. Věž je oddělena Dómským náměstím Domplein.
-Katedrála je stavebně spojena s renesanční budovou univerzity, původně zvanou Akademie (Academiegebouw). Univerzitu založil roku 1636 hrabě Jan Nasavský, jehož socha stojí jihozápadně od chrámu. Uvnitř je Univerzitní muzeum.
-Chrám sv. Petra (Pieterskerk) je stavebně nejstarší z utrechtských kostelů. Založil ho v 11. století biskup Bernold jako románskou baziliku se dvěma věžemi v západním průčelí. V románské kryptě se dochoval kamenný sarkofág, v němž byl pohřben uprostřed chrámu. Dvojici věží zničila roku 1674 větrná smršť. Uvnitř chrámu je expozice archeologických nálezů z doby římské.
-Nizozemský metropolitní chrám – katedrála svaté Kateřiny je gotické síňové trojlodí, které bylo dokončeno v polovině 16. století. Mezi léty 1580 a 1815 chrám patřil protestantům, poté byl navrácen římskokatolické církvi. V roce 1853 po obnovení utrechtské arcidiecéze se stal metropolitním chrámem. V relikviáři pod hlavním oltářem je umístěna část ostatků svatého Vilibrorda.
-Muzeum Catharijneconvent je nejstarší zdejší muzeum náboženského umění, založené v přilehlých budovách bývalého konventu ženského kláštera sv. Kateřiny. Obsahuje bohaté sbírky chrámového sochařství a malířství od doby románské přes gotické oltářní archy, památky renesanční a barokní, dále světské portréty, krajinomalbu a zátiší, z nichž mnohé malby jsou díly Utrechtské školy malířů Zlaté éry. Suterénní prostory zaujímá chrámová klenotnice s desítkami zlatnických a textilních památek liturgie a kultu. Nejstarší a nejvzácnější je Kodex Ansfrida z Utrechtu ze 2. poloviny 10. století se stříbrnou zlacenou vazbou posázenou drahokamy. Další část expozice je věnována počátkům nizozemské kartografie.
-Národní muzeum hudebních nástrojů (Museum Van Speelklok tot Pierement) vystavuje různé mechanické strojky, hrací hodiny, zvonkohry a další hudební nástroje typické pro Nizozemí.
-Ústřední muzeum (Centraalmuseum) je typické národní muzeum, založené roku 1838 jako první světská veřejná sbírka starého umění a historie, dnes největší utrechtské muzeum, doplněné o sbírky nového umění až do současnosti.
-Středem města prochází vodní kanál Oudegracht (v překladu Starý kanál).
-Moderní dominantou západní části města je věž 105 metrů vysoká, součást komplexu výškových budov obchodního a průmyslového zaměření mezi železničním nádražím a stadionem, patří k nim Kantoortoren Galghenwert vysoká 85,5 metrů a Apollo residence s výškou 64,5 metrů.
- Dům Rietvelda a Schröderové – jedna z nejvýznamnějších stavbeb umělecké a designové skupiny De Stijl, která působila v Nizozemsku ve dvacátých letech 20. století. Unikátnost domu spočívá v prostorové variabilitě jeho interiéru, originálním nábytku a dalších designových kvalitách. Od roku 2000 figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 15 zobrazení
 • 0
zs-klokanek
Keramika, hudebně-pohybový kroužek, sportovky nebo myšlenkové mapy.
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 17 zobrazení
 • 0
kostely
Kostel sv. Michaela archanděla na bývalé otrokovické návsi pochází z roku 1849 a byl postaven na místě bývalé barokní kaple z roku 1769, která byla zasvěcena „Ke cti a chvále zjevení svatého archanděla Michaela". Kostel byl několikrát upravován a přestavován, naposledy v 70. a 80. letech 20. století. Od roku 1995, kdy v Otrokovicích začal sloužit nový velký farní kostel sv. Vojtěcha, začal být kostel sv. Michaela využíván ve všední dny jen příležitostně a v neděli pro bohoslužby řeckokatolické církve. V souvislosti s nimi byl v roce 2013 znovu upraven interiér kostela. Před kostelem je park s pomníky padlým v I. a II. Světové válce. Foceno 14. září 2019. GPS 49.2086308N, 17.5359272E, mapa https://mapy.cz/s/gagegarora
více  Zavřít popis alba 
 • v úterý
 • 10 zobrazení
 • 0
iva-63
Hradec Králové, PP Na Plachtě - rybník Kříž - U dvou šraňků - PR Mazurovy chalupy - PP Sítovka - U císařské studánky - Nový Hradec Králové (asi 17 km)

Hlavním cílem mého výletu byla přírodní rezervace Mazurovy chalupy, kam jsem se vypravila za silně ohroženým hořcem hořepníkem. Nekvetl, ale kvetly tam aspoň stovky krásných růžových ocúnů. A ostatně i samotná procházka Hradeckými lesy je příjemná.

Podobné album z r. 2016 viz Hradecké lesy, ocúny a hořec hořepník"

Přibližná mapa: https://mapy.cz/s/lozorasenu
více  Zavřít popis alba 
88 komentářů
 • v pondělí
 • 46 zobrazení
 • 7
kvetoslav56
Ze včerejšího putování - "Moravským Švýcarskem po stopách železa."
Mapa trasy: https://1url.cz/WMbNs

V sobotu 14.9.2019 jsme se vlakem vydali do Adamova, odkud jsme vyšlapali kopec k "Památníku lesníkům" a na Alexandrovu rozhlednu.
Cesta příjemně ubíhala, počasí bylo jako stvořené pro turistiku.
Když jsme vyrazili od Památníku lesníkům k Alexandrově rozhledně, ujal se samozvaně vedení celé naší skupiny Mirek T. (trochu mu do toho mluvil i Jarda O.). Samozřejmě jsme šli špatně. No, trošku jsem to podcenil a proto jsem se toho musel ujat znovu Já. Protože vedoucí zájezdu musí být jen jeden. Pak už bylo všechno v pořádku.
U rozhledny jsme posvačili a vydali se dál "po stopách železa" Josefovským údolím, kolem Býčí skály, jeskyně Jáchymky k Františtině Huti.
Před ní jsem měl pro výletníky překvapení, navštívili jsme "Lesní bar" vedle EVC Švýcarna (Ekologické volnočasové centrum Švýcárna). Ať se nikdo nemyslí, že jsem se spletl a že jsme byli v Jeseníkách. Opravdu je zde Lesní bar, kousek od Adamova. Je pravda, že není tak velký a zásobený, jako v Horní Lipové (Jeseníky), ale nás potěšil proto, že už se nám lepil jazyk na patro. Tady jsme se posilnili pivkem "Páter" z pivovaru Černá hora, které nám moc chutnalo (dal jsem si 2).
Odtud už to bylo jen pár kilometrů do Adamova na zastávku ČD, okud nás vlak odvezl do Brna a pak rychlík do Přerova.
Před odjezdem jsem se občerstvili v restauraci u nádraží pivkem, fazolačkou a nakládaným hermelínem.
Byl to zase povedený výšlap s výbornou partou lidí, s Liduškou M., Věrkou O., Hankou T., Jardou O., Mirkem T., Pavlem H.,Toníkem P. a Zdeňkem B..
Přátelé děkuju a těším se na další výšlapy. (Až se nám Hanka T. vrátí z lázní).
Na dokreslení pár fotografií.
Hezký den.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 15 zobrazení
 • 1
klen1
Jeden z mnoha středů Evropy najdeme i nedaleko pod vrcholem hory Dyleň. Tento určil údajně sám Napoleon Bonaparte v r. 1813. Nachází se kousek za hranicemi na německé straně. Je označen kamenným pomníčkem a mapou.
Z Dyleně je nutno se dát po červené turistické značce strmě z kopce až na hranice, poté už jen pár desítek metrů vlevo po pěšině podél hraničních kamenů. Cesta k "Mittelpunkt Europas" je značená.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 12 zobrazení
 • 0
drahovo
Čtyřdenní vandrování krajinou Labských pískovců v Národních parcích České Švýcarsko a Sächsische Schweiz.---Mapa.---1. -Hřensko - údolí Suché Bělé - Stříbrné stěny - státní hranice CZ/D - vrchol Gross Witerberg - vyhlídka Kipphorn.---2. - Gr. Winterberg - náhled do rokle Richterschluchte(pomníček Krinitzgrab) - přes okraj stěn Pechofensteine a Bärenfangsteine(portálek Kleine Kuhstall, vyhlídka Goldsteineaussicht) - Böses Horn - údolí Gr. Zschand(Zeughaus) - masiv Gr.Teichstein - údolí Gr. Zschand - skalní suk Winterstein(skalní hrádek Hintere Raubschloss) - masiv Neuer Wildenstein(skalní portál Kuhstall,skalní okruh) - skalní masiv Kl. Winterberg(vyhlídky na traverzu východních a severních stěn) - masiv Frienstein(jeskyně Idagrotte) - průlez turistické stezky stěnou Satankopf - cesta Reitweg(vyhlídka Fluchgrund) - vyhlídka Kipphorn.---3. - Vyhlídka Kipphorn - vyhlídky e stěn masivu Breites Horn - cesta Reitweg - vyhlídka Carolafelsen - masiv Gr.Dom(skalní portál Kl.Prebischtor - cesta Zurückweg a Malerweg - vyhlídka Breite Kluft v masivu Rauchestein - hřbetní cesta Schrammsteine Gratweg - vyhlídky na masiv Schrammsteine - cesta Mittelwinkel - cesta Affensteiner Rundweg - masiv Affensteine/Blosstock - zajištěná stezka(ferrata) Häntzschelstiege - hřbet Affensteine/Langes Horn(vyhlídky) - cesta Reitweg - skalní portál a jeskynní převis Kl.Kuhstall - vyhlídka Kipphorn.---4. - Státní hranicí D/CZ - Pravčické stěny(vyhlídky) - slanění u Pravčického kuželu - sestup na Gabrielinu stezku - Hřensko.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 14 zobrazení
 • 0
python67
Nádherné speciální album věnované deseti novým členům EU,
které vydalo v omezeném nákladu Deutsche Post pro své abonenty.
Nádherná, výpravná záležitost, zdobící každou sbírku, či knihovnu.
Album i kazeta jsou opatřeny znakem a popiskem a jsou vyrobeny z odolného, příjemného materiálu.
Listy jsou vyrobeny z luxusního křídového papíru.
Album je ve výborném stavu.
Na listech jsou okénka pro vložení originálních známek a jsou zde
vloženy věrné kopie map, dokumentů, dobových ilustrací a dalších zajímavostí.
To vše je samozřejmě zpracováno z pohledu filatelie.
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 8 zobrazení
 • 0
vladkoc
Na druhý pokus se nám to s Pavlem povedlo
a přitom jsme si nasbírali pár praváků.Paráda.
https://mapy.cz/turisticka?moje-mapy&x=18.3678947&y=49.5865316&z=11&dim=5d7a77830abe937d89d51317&cat=aktivity
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 17 zobrazení
 • 0
iva-63
Další album focené z nouze rezervním foťákem - a tady mi to zvlášť hodně vadilo.

Tiské stěny v CHKO Labské pískovce jsou součástí rozsáhlé pískovcové tabule, která vznikla asi před 90 milióny let v křídovém období druhohor. Poté co ustoupilo moře, které se tu v té době rozkládalo, zde zůstaly vrstvy usazených zpevněných pískovců. V třetihorách došlo k tektonickému vyzdvižení těchto sedimentů a ve čtvrtohorách k postupnému zvětrávání a erozi. To způsobilo vznik bohatě členěné krajiny, mimo jiné se svislými stěnami různých tvarů.
Pískovcový masiv Tiských stěn, dosahující nadmořské výšky okolo 600 m n.m., spadá k jihu téměř jednolitou svislou hradbou, na severní straně byl erozivními denudačními procesy rozrušen do četných sloupů, věží, stěn, roklí, soutěsek, převisů, jeskyň, náměstí a skalních hřibů. Tiské stěny jsou dnes chráněny v kategorii přírodní památka, vede jimi naučná stezka, a což je pro ČR dost nezvyklé, platí se do nich vstupné (dospělí 30 Kč). Ovšem chápu, že návštěvníků je tolik, že udržování stezky a ochrana těchto jedinečných přírodních útvarů stojí nějaké peníze. Naučná stezka má 2 části - Velké a Malé Tiské stěny. Nadměrný počet návštěvníků bohužel vyvolává nadměrnou erozi a urychluje postupný rozpad těchto nádherných skal, které myslím u nás nemají obdoby.

Více o poškozování Tiských stěn vysokou návštěvností viz např. http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zamereno-na-verejnost/eroze-vyvolana-nadmernou-navstevnosti-piskovcovych-skalnich-mest-pp-tiske-steny/ nebo
https://teplicky.denik.cz/z-regionu/lidi-v-tiskych-stenach-je-moc-nici-skaly-20180402.html

„Větší škody než horolezci nebo organizovaná turistika dělají rodiče s malými dětmi. Nechodí po vymezených cestách, lezou po skalách, rodiče je různě vysazují nebo je fotí, jak vykukují ze skalních děr ... Návštěvníci obohacují jinak poměrně chudé sedimenty o živiny, například na podrážkách bot, ze zbytků jídla nebo drobného odpadu ..."
O to smutněji působí, když jakýsi průvodce "S dětmi v báglu" doporučuje, abyste si nezapomněli přibalit lopatičku a vzít si svačinu s sebou a na fotkách vyloženě navádí k tomu, kam všude lze děti na skály posadit ... (webový odkaz na tohle neuvádím, kdo chce, ten si najde)

Délka obou okruhů dohromady, včetně cesty od autobusu a zpět je asi 5 km, ale je to tu tolik zajímavé, že to čas opravdu zabere. Skály Tiských stěn jsou očíslovány a zřejmě k nim existuje plánek s názvy skalních útvarů - ten nám ale při zaplacení vstupného nikdo nenabídl a my jsme o něm nevěděly. Jakási náhrada viz zde: http://www.tisa.cz/tiske-steny/ds-8245

Mapa: https://mapy.cz/s/fasozetoke
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
107 komentářů
 • minulou sobotu
 • 61 zobrazení
 • 15
iva-63
Mařenice - Kalvárie - skalní reliéfy - Kunratické rybníky - skalní kaple u Kunratic - Dutý kámen - Drnovec (9,5 km)

Další nepříliš dlouhý výlet ve vedru a s náhradním foťákem. V Mařenicích jsme už byly dříve, ale poutní kaple na Kalvárii byla pro nás nová. Dále vedla naše cesta kolem zajímavých skalních reliéfů vytesaných do pískovcových skal (Útěk do Egypta a Kamenný oltář) ke Kunratickým rybníkům. Říčka Svitavka u Kunratic právě procházela "revitalizací", což působilo naprosto hrozně.
Dutý kámen je pozoruhodný především sloupkovým rozpadem pískovce. Tento mimořádný geologický jev způsobila vyvřelá hornina, která sice nepronikla až k povrchu, ale horké plyny a páry, které průnik doprovázely, stoupaly po puklinách vzhůru a zahřály okolní pískovec na vysokou teplotu. Ta sice nestačila k roztavení horniny, ale způsobila její zpevnění prokřemeněním. Při následném chladnutí došlo spolu se zmenšováním objemu horniny ke vzniku kontrakčních trhlin a k rozpukání pískovce na tenké svislé desky. Sloupcová odlučnost pískovce je nejlépe vyvinutá na 2,5 m vysokém skalním suku.

Mapa: https://mapy.cz/s/becojonoho
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
107 komentářů
 • minulý pátek
 • 77 zobrazení
 • 13
iva-63
Sloup v Čechách - Sloupské skalní vyhlídky - Modlivý důl - rozhledna Na Stráži - Sloup v Čechách (9 km)

Výlet krátký na počet kilometrů, ale v hrozném horku s tím převýšením a výstupy do skal docela náročný. Kvalita fotek je bohužel poznamenaná tím, že mi den předtím "odešel" foťák a musela jsem fotit takovým rezervním.

Z podloží čedičového vrcholu vrchu Slavíček vybíhá u Sloupu v Čechách k západu plochý pískovcový hřbet, jehož severní okraj je rozčleněn do několika krátkých roklí a skalnatých hřbítků. Strmé zalesněné svahy jsou lemované skalami, v nichž je řada nejrůznějších dutin, převisů, skalních oken a jeskyní. Vyhlídky ze skal postupně zarůstají a výhledy z nich jsou jen omezené. Modlivý důl se skalní kaplí vytesanou do pískovce je skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova.

Mapa: https://mapy.cz/s/jatabesuro

Podobné album z roku 2016 viz Modlivý důl a skalní hrady Svojkov a Sloup v Čechách
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
89 komentářů
 • minulý pátek
 • 43 zobrazení
 • 13
handsome
Cestování trochu jinak

Tvrzení, že cestování jinak než na motorce si nedokáži představit, vzalo za své s věkem a rozrůstající se rodinou. Postupem času se začal hledat jiný způsob dopravy za zážitky na společné dovolené. I když jsme tohle vše chvíli zkoušeli pomocí sidecaru, nakonec stejně kvůli pohodlí (jak jinak) padla volba na automobil. A protože některá nádherná místa jsou ukryty před zraky japonců mimo cesty, začal se tedy hledat takový, který umožní výlety i tam.
Výběr nebyl moc složitý když kritéria byly dány, němec, cena do 300k, pohon všech kol, míst k sezení 6 a více, pracant se silným, spolehlivým motorem a přiměřenou výbavou. Začalo hledání VW Caravelle, Multivan T4 Syncro. U těchto typů aut o spolehlivosti nemohla být řeč, když v rukou cizinců tranzitujících i přes naši zem objeli několikrát zeměkouli. Po zhruba půl roce jsme koupili VW Caravelle T4 2,5 TDi Syncro s uzávěrkou diferenciálu a pěknou výbavou. Během pár let „zkušebního“ provozu na rodinné výlety se auto pomalu začínalo s přípravou na čím dál častější výlety mimo běžné silnice. Proběhlo zvýšení podvozku, kontrola visco spojky a uzávěrky, výměna všech tlumičů, čepů, silentbloků na obou nápravách, servis a kontrola motoru, dodělání nezávislého topení, druhé baterie, rozvodů 230 a 12 Volt a koupě střešního stanu zaručujícího pohodlné přespání 5-6 lidí. Inspirací jak si co nejlépe s rodinou užít cestování s výlety mimo asfalt převážně v zemích bývalé Jugoslávie, byl jeden skvělý člověk a výborný mechanik s gs fóra. Za 1, plnej a dej mu napít...
Bosna, Martin Brod...
Plánovaná první zastávka v Maďarském Balatonu se neuskutečnila (řidič OK, osádka KO) a tak se pokračovalo dále až k Bosenskému Bihači a poté ke krásným vodopádům Štrbačky Buk na řece Una. Úžasné místo, no cíl cesty byl dále v městečku Martin Brod Národního parku Una . Příjezd do známého Picnic a Kemp Lučica (cca 6 euro/noc ) ležícího na okraji městečka u řeky Una. Pěší výlet do městečka na prohlídku dalších místních vodopádů a konzumace místní ryby, bylo příjemným zpestřením po dlouhé cestě. Při návratu jsme s napjetím sledovali výjezd integrálu Hymer z kempu. Kdo výjezd zná ví, že rovně je to pro bábovky, no na prudkou levou to chce trošku přemýšlet :-). Ale na potřetí to dal. Večer ještě studium mapy a pak jen spát.
Prokoško jezero, Veliky Vitorog, ale...
Dopoledne odjezd krásnou zkratkou do Drvaru, nakoupení místních potravin a pokračování jak jinak než po šotolině ke Glamoči. U Bilčiče doleva a pak opět po šotolině přes vojenský poligon Sveta Barbora až k Veliky Vitorog 1907 m n m. Pod Vitorogem, kde měla cesta pokračovat dále silnicí R 415b do Kupres samozřejmě žádná cesta nebyla, ačkoliv Mapy.cz a GoogleMaps ji viděli (přiznám se, že na Vitorogu jsem na moto ještě nebyl a proto to i mě překvapilo). Padlo tedy rozhodnutí na prohlídku Vitorogu když už jsme tak blízko. Výjezd na Vitorog, projetí poslední zatáčky pod vrcholem, výsadek jednoho nejhlučnějšího účastníka zájezdu (to nemyslíš vážně tam jet s náma!!!), odlétávající kameny od kol a zátah mohutného pětiválce TDi (Ten Dým ignoruj) pomohl zdolat nádhernou horu. Při sjezdu malá korekce cesty, na Prokoško prostě nestíháme-cesta jak známo je šotolinová a žádný kemp tam není, rozhodujeme se proto pro Jablaničko jazero, kilometrově stejně, jen po asfaltu a kempy pro Bosnu na překvapivě jiné úrovni.
Jablaničko jezero...
Ve městě Ostružac nádherný kemp Miris Ljeta (cca 18 euro/noc ) tentokráte na dvě noci. Tento kemp je odpavdu pěkný, čistý a s milou obsluhou, pro toho kdo hledá civilizovanější kempování jasná volba. Příjemné koupání, hezká pláž, rybaření na pitlačku, dobrá restaurace a nakonec i seznámení a pokec se stejně „postiženými“ Poláky cestujících s Géčkem a Land Cruiserem do Albánie.
Mostar, Pločno, Blidinje jezero...
Tak popořadě, vzpomínka na Mostar stará 14 let kdy jsme tam s naším gs byli, se trochu vzdálila realitě. Opravené domy, přelidněné staré město, všude přítomní stánkaři a skákající skokani na povel. Tak aspoň podpora místních za parkování, nakoupení bot pro syna, stejná fotka na stejném místě tentokráte už s dětmi a zatlačení slzy v oku při vzpomínce na mládí. Pak už jen přesun na Blidinje jezero. Tam netřeba hledat kemp, jsou tam v podstatě 2 až 3 zakrytá místa k sezení pro asi 6 osob, popřípadě vzdálený hotel s restaurací Hajdučke vrleti, kde se dají půjčit i 4kolky na cestu k Pločnu, nebo kolem jezera. Jelikož nám prohlídka starého města zabrala celé dopoledne, rozhodl jsem za souhlasného povyku zbytku rodiny odložit výjezd na Pločno (dodnes nejsem přesvědčený o tom, jestli bych tam něco s toho auta při výjezdu nenechal :-) , ikdyž „cestu“ na vrchol dobře znám)
Sarajevo, Bjelašnica, Boračkojezero...
Brzké stávání, dnes si Synchro opět mákne..., přesun k Sarajevu a už fotíme u skokanských můstků. Výjezd s Babin do na Bjelašnici (přímo pod lanovkou) se dá jen na moto a to znám jen jednoho šílence co to dal, tak pěkně po špagetě nahoru. To nepojedem nahoru že né..., že už jsem to někde slyšel, vždyť všichni auta tady končí, nahoru nejedou a pokračují na Lukomir, dopověděla. When all ends Syncro is beginning zaskočila mou ženu má dokonalá angličtina. Závěs za místní s Land Cruiserem a už se šplháme k cestovatelskému vrcholu. Na.hoře oběd a sledování pár ještě větších šílenců co jim nestačí výjezd na.horu a musí ještě bláznivěji dolů. Za to jim ale palec hore. Na Boračku jezeru máte v podstatě výběr se dvou kempů, první, reklamně prosazovaný, modernější a pěknější Eko Selo (cca za 20e/noc ) nebo vedlejší, sociálně o hodně slabší no kompenzovaný kamarádským přístupem majitele a krásnou „pláží“ za 7e/noc. Jelikož ani zde nejsem poprvé a opět proběhl Welcome drink bylo rozhodnuto.
Chorvatsko začíná pod Zadarem...
Jistě jste slyšeli, četli v diskuzích od českých přispěvatelů. Nejprve ještě Bosna a její krásná silnice z Boračka do Mostaru. Nádherné výhledy na jezero a poté i na rozlehlou náhorní plošinu Gornje Zijemlje. Sjezd do Mostaru a definitivní konec šotolin v Bosně. Přesun do Biograd na Moru, ale i tady během cesty musím pochválit silný motor, kde některé stoupáky Chorvatských dálnic vyjel bez jakéhokoliv zaváhání a tempomatových 120 držel jak klíště, ale že se zapotil i s krabicou na střeše. Kemp v Biogradu ( 35e/noc ) a opět na dvě noci.
Chtěli jsme Istrii, skončili jsme na Balatonu...
Plán byl na naši oblíbenou Istrii zejména Premanturu a okolí Puly, ale předpověď i během cesty neslibovala dobré počasí, tak jsme zbaběle uhnuli na sever blíže k domovu a přijeli na Balaton a jeho jižní část Zamárdi vedle Siófok. Mirabella Camping ( 18e/noc ) a i tu na dvě noci. Jezero je tu krásně čisté s pozvolným písčitým dnem a travnatým přístupem k vodě. Mezi Zamárdi a Siófok právě probíhal techno festival B My Lake, takže naše večery opět probíhali družbou s Polskou rodinou. Právě jim děkujem za krásný konec našeho tripu, skvělé povykládání a kalbu až do rána při popíjení jejich špiritusu. Věříme, že i s nimi naše moravská slivovice zatočila a pozdravujem do Řešova.

Rekapitulace...
Finančně největší položka je nafta, ikdyž spotřeba 8,4 není žádná hrůza na čtyřkolku, co táhne půl baráku se střechou. Ubytování cca 150 euro. Dálnice Chorvatsko odhadem tak 80 – 90 euro, tady je to hold daň za auto spadající do druhé kategorie, respektive IIa. Ceny v kempech zde napsané zřejmě nenajdete v oficiálních prospektech, jsou ústně dohodnuté mezi nabízejícím a poptávajícím. Rád smlouvám, přijde mi, že se tím vytvoří lepší vztah mezi oběma stranami. Nemusíme tak proto nadávat, že tu či jinde je to drahé, to totiž je naše chyba, když jim zaplatíme vše, co si řeknou, pak se nesmíme divit, že někde platíme i za vzduch co dýcháme.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou středu
 • 187 zobrazení
 • 1
iva-63
Ludvíkovice - Spálenisko - Růžová vyhlídka - Slunečná brána - Kvádrberk - Děčín východ žst. (16,5 km)

Výlet po několika skalních vyhlídkách nad hlubokým kaňonem Labe u Děčína, což je nejmohutnější pískovcový kaňon Evropy, vytvořený erozní činností řeky Labe v sedimentech z období svrchní křídy (poslední část druhohor) a to až do hloubky 300 m. Kromě příjemných vyhlídek jsme se podívaly také do hluboké rokle k zajímavé skupině skal se skalním oknem jménem Slunečná brána. Poslední částí výletu byl lesopark na děčínském Kvádrberku, kde se mi bohužel zásadně porouchal foťák, takže následující dny jsem musela fotit jen takovým rezervním.

Nad pravým břehem Labe je národní přírodní rezervace Kaňon Labe - předmětem ochrany je geomorfologicky ojedinělý útvar tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích, vyskytujícími se zde v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Mapa: https://mapy.cz/s/luhupanuha
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
75 komentářů
 • minulé úterý
 • 54 zobrazení
 • 11
drahovo
Čtyřdenní popojížděcí cykloturistika s odbíháním k přírodninám. --- Mapa. ---1. Blansko - Punkevní údolí, Punkevní žleb (prohlídka Punkevní jeskyně a dna propasti Macocha,vývěr řeky Punkvy), údolí Pustý žleb (krasové jeskyně - Čertova branka,speleo štola Amaterské,Sedmnáctka,U Žida,Vavřinecké paleoponory), Sloupské údolí (jeskyně Kůlna,skála Hřebenáč), Šošůvský lom Na Bradinách. ---2. Pustý žleb (jeskyně U Tří síní,Sloupské vintoky) - prohlídka Sloupsko - šošůvských jeskyní (jeskyně Kůlna) - Holštejnský kras (skály V Bučí,jeskyně Nezaměstnaných,Holštejnská) - býv. hrad Holštejn(jeskyně Lidomorna) - krasové propady vod Nová a Stará Rasovna - Ostrovský žleb(jeskyně Piková dáma ,Třináctka) - Ostrovská plošina(Cigánský závrt s prvovstupem do Amaterské jeskyně) - Ostrovský žleb(prohlídka jeskyně Balcarka,Blažkův závrt,ponor Krasejov. potoka,Vintoky - Cikánská) - údolí Suchý žleb(Čertův most,jeskyně Mastný flek,Rytířská,Kateřinská) - Punkevní žleb - plošina propasti Macocha. ---3. Propast Macocha - Srnčí jeskyně - Jedovnice(rybník Olšovec) - Rudické propadání - skály Kolíbky - Rudice - Josefovské údolí(železárna Stará hut,jeskyně Jáchymka,Jedovnický vývěr,Býčí skála,jeskyně Kostelíček) - Křtinské údolí(jeskyně Výpustek) - poutní chrám Křtiny - Babice nad Svitavou - Alexandrova rozhledna u Adamova. --- 4.přejezd do Údolí Říčky u Ochozu(jeskyně Ochozská,Švédův stůl,Netopýrka,Pekárna,vývěr potoka Říčka) - lom Hády s vyhlídkou na Brno - Brno
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 10 zobrazení
 • 0
cieslarova
Popis trasy:
Start - Parkoviště Vrátna - Stará Dolina - Sedlo za Kraviarskym - Sedlo Bublen - Pekelník - Veľký Kriváň - Snilovské sedlo - Výťah hor. stanica - parkoviště Vrátna

Mapa trasy:
https://mapy.cz/s/harahesega
více  Zavřít popis alba 
 • 8.9.2019
 • 16 zobrazení
 • 0
cieslarova
Popis trasy:
Start: Parkoviště Štefanová - Sedlo Vrchpodžiar - Podžiar - Pod Pálenicou - Pod Tesnou Rizňou - Sedlo Zákres - Malý Rozsutec - Medziholie - parkoviště Štefanová
Mapa trasy:
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 15 zobrazení
 • 0
cieslarova
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 45 zobrazení
 • 0
vladkoc
https://mapy.cz/zakladni?moje-mapy&x=15.9652182&y=50.2242200&z=12&dim=5d6e0c1256b7695d76e22077&cat=aktivity
Poslední den našeho putování do Tatobit jsme museli silně zkrátit pro neustávající déšť.Ujeli jsme pouzue třicet z plánovaných sto kiláků.Musel pro nás přijet Milan.Večer na Samotoči byl nádherný.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 23 zobrazení
 • 0
vladkoc
https://mapy.cz/zakladni?moje-mapy&x=16.4680284&y=50.0035023&z=10&dim=5d6c0505fd0bcb66ce7c0480&cat=aktivity
Trasa neměla hybu.Nádhera.Posledních deset kiláků jsme museli v dešti.
Kategorie: cestováníkrajina
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 33 zobrazení
 • 0
reklama