Hledání: Matičiari za rodákmi

Pro dotaz Matičiari za rodákmi jsme našli 1 výsledek.

Náš tip

Objevte možnosti videa
Fotka vydá za 1 000 slov.
A co teprve video?

obecvalca
Na návšteve v pôsobisku valčianskeho rodáka kňaza Mateja Hrivnáka na Starých horách a v Španej doline.

Staré Hory, bývalá banícka osada sú známym pútnickým miestom. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je Studnička. O vzniku Studničky nenájdeme nijaký písomný dokument. Podľa ústneho podania obyvateľov Starých Hôr sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali,
že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studničky. Keď nebezpečenstvo pominulo, roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie. Zvýšený záujem o Studničku sa začal od 19. storočia, keď vtedajší farár Matej Hrivňák z vďačnosti za
svoje uzdravenie dal Madone vyhotoviť dôstojný stánok a zároveň sa tiež upravila cesta k Studničke. V štyridsiatych rokoch 20. storočia s podporou bankobystrického biskupa Mariána Blahu sa toto vzácne miesto opäť upravilo a 28. júna 1942 banskobystrický biskup Andrej Škrábik slávnostne posvätil areál Studničky a novú sochu Panny Márie.
Matej Hrivnák sa natrvalo zapísal svojou aktivitou vo farnosti Staré hory. Vydal knižku Krátky dejepis pútnického milostivého miesta v Starých Horách.

Z iného prameňa:

Narodil sa 20.2.1829 vo Valči. Ordinovaný bol v roku 1853. Kaplán na Španej Doline, Starých Horách a opäť Španej Doline. V roku 1856 špirituál, 1862 profesor Vysokej školy bohosloveckej. V roku 1872 farár na Starých Horách . Roku 1905 v.v. Zomrel 25.7.1917.- (Je tu pomlčka, pravdepodobne pisateľ nevedel kde zomrel).
Oddaný kňaz pútnického miesta Panny Márie, horlivý, tichý, zbožný, oddaný ctiteľ Panny Márie, ktorý tu strávil polovicu svojho života. Dobrý organizátor práce, ktorý tu dal do poriadku všetky stavby. Vystaval novú kalváriu a kaplnku na Sturdničke. V roku 1896 vydal v slovenskej, nemeckej a maďarskej reči krátku históriu Starých Hôr ako pútnického miesta.

Ďalší rodák farár HRIVNÁK Juraj, narodený 10.8.1809, ordinovaný v r.1842. farár vo viacerých farnostiach,od roku 1896 na odpočinku, zomrel 27.7.1898 na Starých Horách.

Kňaza sme informovali o našich poznatkoch príhovorom Gitky Durčányovej o osobe Mateja Hrivnáka a J.Meriač oboznámil so zaujímavým materiálom o kríži na pútnickej ceste na Kráľovej studni, ktorý je dielom valčianskeho kováča Jána Sekerku a aj o starohorskom kňazovi, profesorovi bystrického gymnázia Prof. Lukášovi Drozdovi. Ten je za zvláštnych okolností pochovaný na valčianskom cintoríne.

Zostavil: J.Meriač
více  Zavřít popis alba 
  • 24.8.2019
  • 67 zobrazení
Reklama