klamovka2467
Vzpomínka na dlouholetou členku výboru KMH paní Jitku Titzlovou
více  Zavřít popis alba 
 • červen 2017 až listopad 2020
 • 74 zobrazení
jirka1986
setkání spřízněnců Volného bloku, poslance Mgr. Luomíra Volného, tradičního života, svobody a odpůrců lockdownů
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2021
 • 3 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
druzina2020
Na počátku školního roku jsme se seznámili s prostředím a okolím školy. Děti si hrály na družinovém hřišti. Při nepřízni počasí jsme si vyráběli z přírodnin sovičky a z barevného papíru princezny a baletky.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.10.2020
 • 41 zobrazení
zsmajcichov
Zápis do 1.ročníka sa konal žiaľ bez prítomností detí za dodržanie hygienických predpisov. Zápis mali na starosti pani učiteľky Mgr. Daniela Škultétyová a Mgr. Erika Sabová. Do školy bolo prihlásených 34 detí z toho sa zápisu zúčastnili zákonní zástupcovia 32 detí a 2 deti budú zapísané dodatočne, lebo momentálne sú rodiny v karanténe.
Žiadosť o odklad podali zákonní zástupcovia 2 detí a ďalšie 2 deti sú v štádiu riešenia. Vzhľadom na počet prijatých detí budú zriadené dve 1.triedy.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.4.2021
 • 111 zobrazení
sceav
V neděli 11.dubna 2021 se uskutečnilo v kostele sborové shromáždění. Hlavním bodem programu byla volba pastora sboru. Všichni sborovníci s hlasem volitelným jednohlasně podpořili návrh a zvolili pastorem sboru Mgr. Vlastimila Ciesara.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.4.2021
 • 154 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
mkcknihovnahorovice
Osobnost Miloslavy Rutové, české političky, speciální pedagožky a kinezioložky, přilákala i v této nelehké době mnoho návštěvníku. Paní Rutová nebyla naším hostem poprvé, ale poprvé navštívila knihovnu v nových prostorách. Zajímavé vyprávění o metodě Kineziologie One Brain, které se věnuje přes třicet let a kterou by si ráda představila jako účinnou pomocnou metodu, kterou by mohli používat výchovní poradci na školách a pracovníci pedagogických poraden, si přišlo vyslechnout bez mála 30 návštěvníků. Tato metoda odstraňuje příčiny fyzických i psychických bloků u dětí a dospělých. Zlepšuje učení, čtení, psaní a počítání. Pomáhá odstranit různé specifické vývojové poruchy učení jako je například dyslexie. Zlepšuje komunikaci s ostatními lidmi a napomáhá členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci. Pomáhá odstranit různé formy fóbie, strachu, trémy a závislostí. Odstraňuje stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i v dospělosti. Vede k pochopení vlastních vrozených dispozic a k rozvoji harmonického životního stylu.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.10.2020
 • 40 zobrazení
majkyss
více  Zavřít popis alba 
 • 11.9.2020
 • 102 zobrazení
mzsdr
V pátek 30. dubna jsme si s prvňáčky naplánovali čarodějnický den. Úkol byl donést si čarodějnický/kouzelnický kostým a dobrou náladu. Velkým překvapením však pro nás bylo, že naši třídu v noci navštívila čarodějnice Gizela a připravila pro žáky plno zajímavých úkolů. Prvňáčci se této výzvy zhostili na výbornou a Gizela je za to právem odměnila – pro každého připravila čarodějnický průkaz a originální hůlku.

Myslím, že všichni si celý den užili. Mgr. Tereza Kaplanová
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 54 zobrazení
zsmajcichov
Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Krátkou reláciu v rozhlase, v deň jeho smrti, si žiaci 2. triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Škultétyovej pripravili život a úsilie tohto človeka. Týmto rovesníckym vzdelávaním si spomenuli na neho. Táto práce ukázala, že sú dobrí čitatelia a vzbudila záujem o návštevu týchto miest kde žil.
více  Zavřít popis alba 
 • minulé úterý
 • 67 zobrazení
zspencin22
Slabikář předával pan ředitel Mgr. Martin Zicháček, klíč ke slabikáři paní zástupkyně Mgr. Martina Ferstlová a malou pozornost paní uč. Iva Landová
Fotografie Mgr. Miluše Halamová
více  Zavřít popis alba 
 • 24.11.2020
 • 189 zobrazení
jantar2
Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D.
ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ - online přednáška

DDM Symfonie Poděbrady
6.11.2020
Fotografoval a technicky zajistil Jan Sobotka
https://gradefilm.cz
Kategorie: lidéudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.11.2020
 • 70 zobrazení
zsmajcichov
To bola návšteva s pani učiteľkou Mgr. Briedikovou na škole, v triedach 1.A a 1.B plamienka driemavá menom Klára. Žiaci si so záujmom prezerali sovu a vypočuli si všetky informácie o nej:
Plamienka driemavá je stredne veľká sova s veľkosťou 29 – 44 cm a váži zvyčajne 300 – 650 g. Má dlhé krídla, ktoré v úplnom rozpätí dosahujú 80 až 90 cm. Brucho, dolné končatiny, hlava a spodné strany krídlových pier sú čistobiele až sivé. Na hlave má plamienka driemavá nezameniteľnú srdcovitú tvár s dvomi veľkými čiernymi očami a ružovým zobákom. Vrchná strana krídlových pier a hlavy je sfarbená čierno-oranžovo. Pri lete sú nápadné aj zubaté okraje vonkajších letiek a krátky chvost. Samec je menší ako samica, má menej bodiek na spodnej časti tela a je svetlejší než samica.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou středu
 • 122 zobrazení
zsmajcichov
Dňa 23.02.2021 (utorok) sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Súťaž prebiehala online formou cez program Skype v čase 8:45-12:00.
Žiaci boli rozdelení podľa jednotlivých kategórií:
I. kategória - žiaci 2.-4. ročníka, poézia (8:45-9:25), I. kategória - žiaci 2.-4. ročníka, próza (9:25-10:00), II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka, poézia (10:00-10:20), II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka, próza (10:20-10:40), III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka, poézia (10:40-11:20), III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka, próza (11:20-12:00).
Moderovania a organizácie súťažiacich sa ujal pán riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Bol zároveň členom komisie, ktorej predsedala Mgr. Mariana Hrašková,PhD z FF UKF Nitra. Ďalším členom komisie bol PhDr. Marcel Olšiak.PhD, tiež z FF UKF Nitra.

Každá kategória mala vytvorenú osobitnú skupinu, žiaci jednotlivých kategórií sa v určený čas do tejto skupiny pripojili. Na úvod pán riaditeľ žiakov privítal, predstavil porotcov, ktorí spolu s ním hodnotili vystupujúcich a po jednom vyzýval žiakov, aby predniesli jednotlivé diela. Keď pán riaditeľ vyzval konkrétneho žiaka, ten si zapol mikrofón a kameru, aby mohol prednášať.
Počas súťaže neprišlo k väčším technickým problémom. Problém s kamerou mali len dvaja žiaci - Nikola Dóková a Jakub Marek, žiaci 8. ročníka.
Ich prednes prebiehal bez kamery, čo musela brať do úvahy aj odborná porota. Týchto žiakov, bohužiaľ, nebolo možné hodnotiť, keďže kamera bola pri prednese kľúčová. Hodnotiaca porota sa vždy na konci kategórie v súkromí dohodla na výsledkoch, ktoré následne oznámila súťažiacim.
Výsledky:
I.kategória- žiaci 2.-4.ročníka- poézia:
1.miesto- Boris Bohunický , 2. trieda,
2.miesto- Lenka Černotová, 3.A,
3.miesto- Karolína Hrušková, 4.B.

I. kategória- žiaci 2.-4.ročníka- próza:
1.miesto- Anna Nunvárová , 3.A,
2.miesto- Viktória Fišmanová, 4.A,
3.miesto- Adam Tomašik, 2. trieda.

II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka, poézia:
1. miesto - Nela Stanková, 6. ročník,
2. miesto - Viktória Danišovičová, 5. ročník, 3. miesto - Sofia Matúšová, 5. ročník;

II. kategória - žiaci 5.-6. ročníka, próza:
1. miesto - Gregor Šturdík, 6. ročník,
2. miesto - Petronela Krajčovičová, 6. ročník, 3. miesto - Tadeáš Štefunko, 5. ročník, Klára Gajarská, 6. ročník;

III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka, poézia:
1. miesto - Martina Valíčková, 9. ročník, 2. miesto - Katarína Štefunková, 9. ročník;

III. kategória - žiaci 7.-9. ročníka, próza:
1. miesto - Lucia Klučárová, 7.B,
2. miesto - Katarína Vtáková, 9. ročník.

Aj napriek tomu, že sa súťaž uskutočnila online formou cez program Skype, môžem zhodnotiť, že školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín prebehlo na vysokej úrovni, žiaci boli pripravení a počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Daniele Škultétyovej a Mgr. Lenke Hlinkovej za spoluprácu a organizáciu pri príprave súťaže.
Ďakujeme tiež pani učiteľkám Mgr. Miriam Bielichovej, Mgr. Zuzane Gašperikovej, Mgr. Daniele Pagáčovej a Mgr. Erike Sabovej za prípravu súťažiacich.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.2.2021
 • 190 zobrazení
jasinov
Dne 23.12.2020 převzalo SDH Jasinov z rukou starosty města Letovice Mgr. Petra Novotného nový požární automobil značky Fiat Ducato, který nahradil zastaralý východoněmecký automobil Robur.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.12.2020
 • 48 zobrazení
zsmajcichov
Dňa 27.4.2021 sme mali milú slávnosť, pri ktorej sme si pripomenuli narodenie Jána Palárika. Žiaci 3.A si pod vedením pani učiteľky Mgr. Bielichovej pripravili krátke divadielko v ktorom všetkým triedam 1-9.ročníka predstavili život Jána Palárika. Zahrali si jeho rodičov, kanonika Juraja Gajdošíka, grófku Helenu Esterházyovú, sedliakov z Majcichova, spoluväzňa, herečku z jeho divadelnej hry. Zaspievali si spolu pieseň Hej Slováci a zaželali Jánovi Palárikovi k 199.narodeninám. Triedam sa scénka páčila a tak odmenili účinkujúcich potleskom. Aj pán riaditeľ poďakoval a odmenil účinkujúcich.
Niektoré trieda zároveň navštívili hrob Jána Palárika a zapálili mu sviečku.
Na druhý deň, 28.4.2021, sme vyhodnotili 0.ročník súťaže Životnou cestou Palárika. Riaditeľ školy vyzdvihol zapojenosť do tohto ročníka a udelili ceny víťazom, ktorých vybrala komisia v zložení:
Ing. Jozef Fišman, predseda Rady rodičov
Mgr. Peter Gula, správca farnosti
Marian Zaťko, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej

Výtvarná časť:
I. (1.ročník) 1 -Katarína Bielichová, 2 –Agáta Hrušková, 3-Sára Šturdíková
II. (2-4.ročník) 1 –Laura Ondrejková, 2 –Olívia Kučerová, Zuzana Klasová
III. (5-7.ročník) 1 –Ema Dominová, 2 –Filip Sedlák, 3 –Zuzana Mizerová
IV. (8-9.ročník) 1-Katarína Vtáková, 2 –Jakub Marek, 3 –Viktória Krivosudká

Literárna časť:
Poézia
I. (2-4.ročník) 1- Dávid Barbirík/ ilustrátorka Johanka Kráľovičová, 2 –Lenka Černotová, 3 –Diana Šturdíková

Próza
I. (2-4.ročník) 1–Diana Šturdíková, 2 –Dominik Kraic, 3 –Lenka Černotová
II.(5-7.ročník) 1–Gregor Šturdík, 2 –Petronela Krajčivičová, 3 –Karolína Krivosudská
III.( 8-9.ročník) 1 –Viktória Krivosudká, 2 –Denis Gvist, 3 –Peter Koporec

Elektronická časť
I. (5-7.ročník) 1 –Lucia Kľučáková, 2 -Silvester Horváth, 3 –Sofia Hlavatá
II.( 8-9.ročník) 1 –Nikola Dóková

Veríme, že aj v budúcom školskom roku si pripomenieme v decembri úmrtie a v apríli narodenie Jána Palárika a že sa opäť zapojíme už do 1.ročníka literárnej, výtvarnej a elektronickej časti súťaže Životnou cestou Palárika.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.4.2021
 • 243 zobrazení
mzsdr
Malování do sněhu
Poslední den před prázdninami jsme s našimi prvňáčky pojali trošku kreativně. Abychom stihli využít ještě ty zbytky sněhu, vydali jsme se na sněhové malování. Každý žák se stal na chvíli malířem a pomocí lahvičky s barevnou vodou vytvářel své vlastní sněhové dílo. Myslím, že i přes náročnost se úkolu všichni zhostili výborně. Prvňáčky moc chválím.
Mgr. Tereza Kaplanová
více  Zavřít popis alba 
 • 12.2.2021
 • 158 zobrazení
zsprodlouzenapce
1. září 2020
1. A Mgr. Monika Kadlecová
1. B Mgr. Šárka Charvátová
1. C Mgr. Zuzana Doležálková
1. D Mgr. Iveta Špičková
více  Zavřít popis alba 
 • 1.9.2020
 • 560 zobrazení
knihovnakoprivnice
Přednáška Mgr. Petry Sztuchlíkové, klinické logopedky. Pobočka Sever v komunitním Centru Pětka, 30. září 2020.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2020
 • 53 zobrazení
zsvin
Autorka nové výzdoby školních chodeb je paní učitelka Mgr. Ladislava Kotačková
více  Zavřít popis alba 
 • loni na podzim
 • 70 zobrazení
dvakacovice-evangelici
V sobotu 19. prosince 2020 přivezli skauti vlakem z Brna do Chrudimi Betlémské světlo. Do Dvakačovic je autem přivezli pastor ČCE Mgr. Dušan S. Ehmig a kronikář Ladislav Jukl.
Vánoční bohoslužby se vlivem ohrožení nákazy coronavirem 19 musely konat v omezeném počtu.
Kategorie: lidé
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2020
 • 88 zobrazení
Reklama