(rcpodebrady)
Spolek Rodina a dítě provozuje již od roku 1997 mateřské centrum v Poděbradech. Za tu dobu se stalo centrum (dále jen MC) etablovanou organizací a samozřejmou součástí nabídky služeb pro rodiče dětí od 0 do 6 let, zázemí ovšem poskytuje i pro starší děti. MC nabízí aktivity a organizuje akce hlavně pro místní mikroregion města Poděbrad a blízkého okolí, MC navštěvují nejen rodiče z Poděbrad, ale i z širokého okolí (Sokoleč, Městec Králové, Pečky, Sadská, Libice n.C., Velký Osek…). MC Poděbrady nabízí prostor pro navázání nových sociálních kontaktů, vzájemnou podporu a porozumění. Je místem pro tvořivé rozvíjení schopností a dovedností dětí i dospělých.
(mikroregionov)
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko je sdružení osmi obcí kolem kopce Svatého Antonína - jedná se o Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožskou Novou Ves, Ostrožskou Lhotu, Hluk, Boršice u Blatnice, Blatničku a Blatnici pod Svatým Antonínkem.
(otacivehlediste)
Jsme unikátní přírodní divadlo s otáčivým hledištěm, které se nachází v Bedřichových sadech v Týně nad Vltavou. V letní sezóně zde hraje místní amatérský divadelní soubor Divadelní společnost Vltavan, který už na venkovní scéně odehrál mnoho známých literárních a filmových děl, například Postřižiny, Strakonický dudák, Ostře sledované vlaky, Starci na chmelu, Na tý louce zelený, Balada pro banditu,... a mnoho dalších děl! Přijeďte vyzkoušet originální divadlo, určitě budete okouzleni a nezapomeňte také navštívit Týn nad Vltavou a mikroregion Vltavotýnsko!
(teleworking-manak)
Klíčová slova:
Areál – arterapie - Atelier Svatopluk, o.p.s. - Berounsko – COMTEL - cykloturistika - Čech, Svatopluk – České vysoké učení technické v Praze – fakulta elektrotechnická - Digitus Mise, o.p.s. - ergoterapie - chráněná pracovní místa – Karlštejnsko – katedra telekomunikační techniky - Klinika rehabilitačního lékařství - Liteň – mentoring – Městys Liteň - mikroregion – Nadace Vodafone – Nadace O2 - praktická výuka – osoby s disabilitou – osoby zdravotně postižené - pracovní rehabilitace – rehabilitace - středoškolská odborná činnost - studenti – terapie – terénní cvičení – turistika - univerzity - vysoké školy – workshopy – zdraví – zdravotní rehabilitace.

Katedra telekomunikační techniky Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické (http://comtel.cz) se kromě výuky a výzkumu ve studijním programu "Komunikace - multimédia - elektrotechnika" zaměřuje i na celoživotní učení. Navazuje na projekt "TRAININGPOINT" ve vzdělávacím centru ve Velflíkově ulici v Paze 6 Dejvicích.

Návazně na dlouholetý výzkum aplikace informačních a komunikačních technologií pro podporu osob s disabilitou zahájila realizaci kurzů zvolené rekvalifikace ve spolupráci s poskytovateli služeb osob se zdravotním postižením a jejich místně příslušnými úřady práce.

Navazuje také na projekt ELEPHANT, ve kterém byl zpracován kurz "Teleworking pro zdravotně postižené".

Jako pilotní projekt je po dobu 2 let ověřován kurz digitální fotografie, informačních a komunikačních technologií a teleworkingu pro RNDr Jana Maňáka, pacienta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlov v Praze. Společnost Atelier Svatopluk, o. p. s Liteň pro něj vytvořila chráněné pracovní místo podle § 75 zák. čís. 435/04 Sb. o zaměstananosti a dlouhodobě je připravován pro terénní dokumentační a reportážní fotografii a její využití pro výuku na středních školách, turistiku a prezentaci míst ve Středočeském kraji.
http://jan-manak.zonerama.com
http://areal-liten.zonerama.com
(areal-liten)
Klíčová slova:
Areál – arterapie - Atelier Svatopluk, o.p.s. - Berounsko – cykloturistika - Čech, Svatopluk – ČVUT – Digitus Mise, o.p.s. - ergoterapie - chráněná pracovní místa – Karlštejnsko – Klinika rehabilitačního lékařství - Liteň – mentoring – Městys Liteň - mikroregion – Nadace Vodafone – Nadace O2 - praktická výuka – osoby s disabilitou – osoby zdravotně postižené - pracovní rehabilitace - Středoškolská Technika (StreTech) – rehabilitace - středoškolská odborná činnost - studenti – terapie – terénní cvičení – turistika - univerzity - vysoké školy – workshopy – zdraví – zdravotní rehabilitace.

Areál Pode Zděmi 402 Liteň
http://areal-liten.zonerama.com
Atelier Svatopluk, o.p.s. - Areál Liteň (okres Beroun) - projekty podpory turistiky a cykloturistiky a chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené v provozu areálu a tvorbě a prezentaci turistických tras.
http://atelier-svatopluk.cz
http://atelier-svatopluk.zonerama.com
Atelier Svatopluk,o.p.s. zajišťuje provoz Areálu Pode Zděmi 402 v Litni. Bývalé střední odborné učiliště je využíváno jako centrum veřejně prospěšných služeb zaměřené na vzdělávání, turistiku a cykloturistiku a programy pro zdravotně postižené.
Areál nabízí pro turistické a vzdělávací akce 40 lůžek v turistické kategorii (2-5 lůžkové pokoje s příslušenstvím na chodbě) v bývalém internátu. Areál je dislokován na kraji obce v klidové zóně v sousedství zámku a mateřské školy. Pro vzdělávací akce jsou k dispozici učebny včetně vybavení (dataprojektor atd.). V pracovní dny vaří přímo v areálu jídelna. Součástí areálu je ozeleněná plocha s možností sportu (malé fotbalové hřiště) nebo hudebních či jiných akcí pod širým nebem (lavice, přístřešky) a možností grilování nebo táboráku v uzavřeném prostoru. Areál je dislokován v klidové zóně na okraji obce – z jedné strany sousedí se zámeckou zahradou, z druhé s areálem Mateřské školy. Vchodová strana tvoří okraj zástavby obce a z hlavní brány je výhled do polí (ve směru Karlštejn).
Vlastníkem areálu je Městys Liteň, který je spoluzakladatelem společnosti Atelier Svatopluk,o.p.s. (druhým zakladatelem je poskytovatel sociálních služeb Digitus Mise, o.p.s. se sídlem v Hořovicích).
Atelier Svatopluk již realizuje projekt "Naučných stezek v Litni" a připravuje další projekty podpory turistiky v mikroregionu Karlštejnsko s akcentem na cykloturistiku, turistiku pěší, technickou, církevní s využitím potenciálu krajiny a jejích architektonických, přírodních a technických atraktivit. Záměrem je propagovat areál jako centrum aktivní turistiky napojené na stávající funkční turistické a cykloturistické trasy a nabízející turistovi vícedenní pobyt s programem minimálně 5 jednodenních výletů do okolí.
(honzamanak)
RNDr. Jan Maňák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Působil v Českém hydrometeorologickém ústavu a jako programátor. Při automobilové nehodě měl vážný úraz. Nyní s pomocí odborníků Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK v Praze prochází rehabilitací. Je zapojen v programu využívajícím fotografování jako terapie spolu s využitím jeho vášně pro turistiku - pěší, na kole, vlakem.
Od studia je členem Turistického akademického klubu (http://takpraha.cz
Společnost Atelier Svatopluk, o.p.s. v Litni pro něj s podporou Úřadu práce v Berouně vytvořila chráněné pracovní místo fotografa pro dokumentační a reportážní fotografie.
Jeho snímky jsou i na http://jan-manak.zonerama.com nebo http://www.fototuristika.cz/profile/profile/detail/730
Od roku 2014 publikuje své snímky z Naučné stezky Liteň v databázi snímků WIKIPEDIA – Wikimedia Commons na stránkách Naučné stezky Liteň http://commons.wikimedia.org/wiki/Nau%C4%8Dn%C3%A1_stezka_Lite%C5%88 a jejích zastavení http://commons.wikimedia.org/wiki/Vod%C3%A1rna_Lite%C5%88 . Tyto stránky jsou propojovány s články o zastaveních Naučné stezky Liteň na na Wikipedii, ve kterých jsou opět publikovány ilustrační snímky a galerie snímků pořízené RNDr. Maňákem.
Protože RNDr. Jan Maňák je pacientem Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LFUK v Praze a podporu mu poskytují i další organizace podporující osoby s disabilitou, zaujmou vložená alba nejen poskytovatele služeb pro osoby s disabilitou, ale i turisty, cykloturisty, milovníky přírody a památek a školy. V galerii snímků jsou zveřejněny nejen jeho fotografie z různých míst (slouží jako uložiště pro další zpracování), ale i průběh a postup jeho pracovní rehabilitace a speciální rekvalifikace.. Honzu Maňáka podpoříte již tím, že odkaz na jeho galerie přepošlete svým přátelům a kolegům, návštěvami na jeho virtuálních galeriích nebo propojením aplikace http://jan-manak.zonerama.com se svými sociálními sítěmi (TWITER, FACEBOOK). V neposlední řadě i tím, že si stáhnete některý snímek a využijete jej pro své prezentace s odkazem na autora a jeho životní příběh. Galerie http://jan-manak.zonerama.co je též případovou studií prezentující výsledky promyšlené podpory pracovníků Úřadu práce, krajské pobočky pro Středočeský kraj v Příbrami a jejího kontaktního pracoviště v Berouně záměru Atelieru Svatopluk, o..p.s. a Městyse Liteň.
Klíčová slova:
Areál – arterapie - Atelier Svatopluk, o.p.s. - Berounsko – cykloturistika - Čech, Svatopluk – ČVUT – Digitus Mise, o.p.s. - ergoterapie - chráněná pracovní místa – Karlštejnsko – Klinika rehabilitačního lékařství - Liteň – mentoring – Městys Liteň - mikroregion – Nadace Vodafone – Nadace O2 - praktická výuka – osoby s disabilitou – osoby zdravotně postižené - pracovní rehabilitace – rehabilitace - středoškolská odborná činnost - studenti – terapie – terénní cvičení – turistika - univerzity - vysoké školy – workshopy – zdraví – zdravotní rehabilitace.
(vodnitvrzpopovice)
archeologie - architektura - baroko - Benešovsko - cykloturistika - fakulta architektury - fotografování - gotika - historie - chráněná pracovní místa - mikroregion CHOPOS - naučné stezky - památky - Popovice - Postupice - pracovní rehabiitace - rehabiitace - renesance - restaurování - rybník - Rykl, Michael, Doc. - Střední Čechy - střední školy - Středočeský kraj - studenti - terapie - terénní praxe - turistika - tvrz - tvůrčí dílna - Vlašimsko - vodní tvrz - vysoké školy - workshopy - zámek - zdravotní rehabiliatce.

Vodní tvrz Popovice najdete mezi Benešovem, Vlašimí a Voticemi. První zmínky jsou 13. století pak byla rozšířena a přestavěna renesančně a barokně.

Po roce 1948 byla vyvlastněna a využívána pro nevhodné hospodářské účely (lihovar). Postupně chátrala. V 90. letech byla vydána rodině původních vlastníků, kteří s podporou programů záchrany kulturního dědictví MK ČR zajišťují její regeneraci (zejména výtvarně a architektonicky nejcennější prvky). Souběžně s postupnými opravami usilují o její včlenění do kulturního života regionu a zpřístupnění zájemcům o historii a památky, studentům a odborníkům i zájemcům v oboru historie a pakátek.

Tvrz je sídlem Sdružení InterKultura. Toto občanské sdružení vzniklo v 90. letech a získalo zkušenosti především v organizaci výměn studentů ČR a zemí Evropské unie. Sdružení se v současné době zaměřuje na projekt centra mezioborových studentských workshopů, terénních praxí pro střední a vysoké školy. Vytváří chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením zaměřená na provoz tvrze a a centra turistiky a dalšího vzděávání.
Reklama