Hledání: Návštěva v Domově důchodců

Pro dotaz Návštěva v Domově důchodců jsme našli 23 výsledků.

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
muskle
Na návštěvě v domově důchodců Šumperk
více  Zavřít popis alba 
 • 3.5.2008
 • 116 zobrazení
flesna
Dnes sestava mladých přivezla na Mši do Duchovního Centra bývalou farnici, kterou občas chodí navštěvovat v domově důchodců. Byl to pro ni šťastný den již proto, že Duchovní Centrum brala vždy jako svůj domov. Po Mši svaté strávila v Duchovním Centru ještě značný čas hovory s farníky a po té ještě na návštěvě s lidmi, se kterými dřív bydlela v jednom domě nedaleko Centra.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.10.2010
 • 114 zobrazení
yao
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Dobrovolní i odborní terapeuté vodí psy na "návštěvy" do domovů důchodců, dětských domovů, sanatorií a hospiců, ústavů pro tělesně nebo mentálně postižené a do jiných podobných zařízení.
S pejsky Ariskou, Benžim a Tessie nás seznámily instruktorky z Občanského sdružení Labradoří pac Bojkovice s praktickými ukázkami tohoto léčebného cvičení. Děti MŠ a žáci 3., 4. a 5. třídy v sále školy byly dne 15.1.2015 na setkání s takto cvičenými pejsky a seznámily se s tím, co všechno takový pes musí umět a jak musí poslouchat. Za jejich ukázky je mohly hodnotit – a to tleskáním za dobře provedený úkol, i hodnocením “fúúj”, když něco pes nezvládl.
Na vlastním těle si všechny děti vyzkoušely, jaký je to pocit, když pes přímo na jejich těle hledá piškot a je s dětmi v kontaktu.
Děti byly nadšeny a plné pozornosti po celou dobu přednášky a my tímto děkujeme za úžasné podání celé problematiky. Děti velmi poučila a ukázala, že ne všechny děti jsou zdravé a jak se dá i nemocným a postiženým dětem pomáhat.
Děkujeme – děti a učitelé 3., 4. a 5. třídy
více  Zavřít popis alba 
 • 15.1.2015
 • 333 zobrazení
flesna
Jedním z důležitých úkolů v nově ustanovené farnosti našeho farního týmu (farář P.Pavel Hověz, trvalý jáhen Jiří a pastorační asistentka sr. Margita DKL) bylo vytvořit společenství mladých, kteří by byli její budoucností. Práce s mládeží byla pod vedením faráře otce Pavla založena na dlouhodobé, systematické, doslova mravenčí práci a probíhala v sedmi etapách, neboť oproti zaběhnutým farnostem tato vznikala úplně od začátku a mladí se prakticky neznali.

V první etapě byli mladí individuálně zváni na různé společenské a sportovní akce (fotbal, sport v tělocvičně, zábava...), kde navazovali první kontakty ti, kteří se znali jen od vidění z nedělních Bohoslužeb.

V druhé etapě byli vytipováni a pozváni k práci na společné akci mladí pro jádro zakládaného společenství. V našem případě se jednalo o nacvičení a předvedení několika poměrně náročných divadelních her (poslední dvě z nich jsou k dispozici ke zhlédnutí na internetu – TV-MIS – Odpusť, Natašo: www.tv-mis.cz/titul.php?id=182 a Sejdeme se v nebi: www.tv-mis.cz/titul.php?id=179. Při této činnosti se mladí lidé hlouběji poznali a prožili spolu zajímavé chvíle, které je sblížily, a to jak při nácviku, tak zejména při cestování po představeních v celé republice i na Slovensko. Potvrdilo se, že vazby ve společenství výrazně posiluje také společné posezení při občerstvení na cestách (oběd, svačina).

Současně s touto činností byly pořádány jednodenní výlety se základní strukturou: Návštěva zajímavého místa (např. Punkevní jeskyně v Moravském krasu), zábava se sportovními hrami, duchovni hodinka a stejně jako u vyjížděk s divadelním představením i zde hrálo významnou roli pro rozvoj společenství posezení u oběda. Na těchto akcích se společenství utužovalo, ale především šlo o jinou věc – na výlety byli zváni i mladí žijící mimo toto společenství, aby se navzájem poznali a společenství rozšířili.

Vše ale směřovalo k hlavnímu bodu a to Třídenní duchovní obnově. Tento víkendový pobyt v exercičním domě měl a stále má při vytváření společenství ve farnosti klíčové místo. Během tohoto pobytu se mladí seznámí tak, jako to nedokáží za léta. Zároveň je obnova stavěna na výrazném prohloubení duchovního života.
Základní osnovou zde je: modlitba, přednáška pro prohloubení znalostí víry, adorace, Mše svatá nebo Bohoslužba slova. Tyto základní prvky prokládají sportovní aktivity, výlety do okolí, táborák a pod.
Klíčovým momentem zde je celonoční adorace, kdy se mladí střídají po půlhodinových až hodinových službách. Kaple je ponořena do tmy, osvícena je pouze vystavená Nejsvětější svátost. Zde, v prostředí bez rušivých elementů, kam mladí přichází „rozespalí“ bez rozjitřené mysli, výrazně prohlubují svůj vztah k Ježíši zde přítomnému. Jedna účastnice v rozhovoru na ICQ potvrzuje: „...já nevím... mě spíš dává jen tak mlčky sedět před svatostánkem ve tmě... To je nejpěknější... takový teplo... Prostě pocit tepla i když je zima…Podle mě teprve z Velehradu se z člověka stane fakt úplně křesťan...“
Na těchto obnovách mladí poznali, že důležitými pilíři jejich života je modlitba a poznávání své víry do hloubky. Od té doby se pravidelně schází na úterních adoracích a pátečních katechezích.

Dá se říci, že sledovaného cíle bylo dosaženo v první polovině roku 2010. Takto prohloubené a produchovnělé společenství se v současné době začíná odrážet i na duchovním životě farnosti: Mládež se schází 1x týdně na adoraci spolu s dospělými, doprovází ji zpěvem a tak i starší věřící farnosti obohacuje v duchovním životě. Mládež také navštěvuje nemocné členy farnosti, kteří již nemohou docházet na Mši. Učí je například obsluhovat nově pořízený mobil, pomáhá jim venčit psa a pod. Bývalou farnici, která v životě mnoho hezkého neprožila a Duchovní centrum brala jako svůj domov, začali mladí navštěvovat v domově důchodců. V domově důchodců byla dosud sloužena Mše svatá jednou měsíčně. Když toto společenství spolu s jáhnem začalo sloužit navíc jednou měsíčně Bohoslužbu slova (Nejde jen o samotnou Bohoslužbu, ale mladí vytváří s obyvateli domu společenství a začali jim zajišťovat promítání filmů s křesťanskou tématikou), otec biskup ustavil v domově Svatostánek a otec Karel Cikrle začal sloužit Mši svatou každý týden a člen spolča Jiří pravidelně Mši doprovází na varhany.
Pro starší a nemocné členy farnosti pořádají výlety na některé ne příliš vzdálené poutní místo (Křtiny, Šošůvka, Křepice….).

Plody dosavadní činnosti při vytváření společenství mladých jsou vidět také v té oblasti, že původní jádro, vytvořené pomocí nácviku divadelních her, pravidelně chystá Mikulášskou, farní tábory a je motorem rozsáhlejších aktivit.

V další etapě se mladí začali starat o mladší generaci, pro kterou chtějí být vzory a učiteli v životě víry. Berou je na spolčovíkendy s duchovní i zábavnou náplní, kde se seznamují. Taktéž se starají i o úplně nejmladší generaci.

Mladí sledují i život diecéze a reagují například na výzvy otce biskupa k pravidelným modlitbám za mír ve farnostech.

Styl křesťanského života, který mladí přijali do svého života, se v současné době odráží a přesahuje rámec farnosti. Mladí adoptovali farnost na jižní Moravě v duchovně mrtvé oblasti a pravidelně od roku 2010 zde jezdí na první sobotu na modlitbu za všechny farnosti, které ztratily víru. Zároveň s tím jezdívají do jiné farnosti v podobném postavení, kde pořádají jednodenní duchovní obnovy hlavně zacílené na biřmovance.

Na duchovních obnovách, které naše farnost pořádá během roku, pomáhají mladí s jejich organizací a starají se o hudební doprovod. Jedná se o třídenní duchovní obnovy pořádané pro veřejnost na Velehradě a o jednodenní obnovy pořádané ve spolupráci s dalšími farnostmi.
Je třeba také dodat, že mladí do farnosti přivádějí své nevěřící přátele, kteří si kladou otázky po smyslu života. Odpovědi na tyto otázky s hledajícími probíráme na nepravidelně pořádaném malém sezení, které se začalo nazývat „Bílé hodinky“. Někteří z těchto mladých lidí se posléze účastní i duchovních programů, výletů, sportovních aktivit a dokonce se účastnili duchovní obnovy na Velehradě.

Vrcholem činnosti našeho společenství je práce na celodenních duchovních obnovách pro věznice Rýnovice, Valdice, Kuřim (výhledově také další věznice), kde se někteří z mladých stali i křestní kmotři některým odsouzeným. U odsouzených, kteří prošli duchovní konverzí, se výrazně snižuje recidivita!

Akce, pařící do uvedených etap, je možné nalézt zde v ostatních albech.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.5.2016
 • 180 zobrazení
flesna
Mladí ze spolča průběžně navštěvují farníky, kteří přešli do domova důchodců. Tentokrát to zpestřili koncertem v domově v Líšni. Po cestě zpět se zastavili ještě na Vinohradech za bývalou farnicí.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.12.2012
 • 68 zobrazení
Reklama