Hledání: Nížkov, květen 2014

Pro dotaz Nížkov, květen 2014 jsme našli 3 240 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
ywanhoe
 • 10.5.2014
 • 288 zobrazení
slovanak4b
 • 4.6.2014
 • 174 zobrazení
magicbed
 • leden 2013 až květen 2014
 • 73 zobrazení
horysv
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2013
 • 40 zobrazení
prazakzmerklina
Pár fotek z dětského dne v Merklíně očima Pražáka z Merklína :-)
Omluvte kvalitu zvukové stopy u videí, která byla snížena Ivanovým nehorázným řvem a nízkou kvalitou mikrofonu našeho záznamového zařízení, které tímto vystoupením bylo nenávratně poškozeno :-)
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • jaro 2014
 • 140 zobrazení
bibra
Na začátku května tak jako loni jsme navštívily okolí Donoval v Nízkých Tatrách. Probouzející se příroda nám opět ukázala svoje kouzelná místa. A tak jsem fotil a fotil. Pojďte se podívat.
více  Zavřít popis alba 
110 komentářů
 • květen 2014
 • 157 zobrazení
tommy-harold
Čejkovice jsou malou jihomoravskou vískou v okrese Hodonín. Čejkovice prosluly coby sídlo Templářů. Pokud zde přímo nebydlel, jistě je mnohokráte navštívil sám velmistr Ekko. V 17. století stávají se Čejkovice majetkem znamenitého rytíře, vůdce valašských povstání války třicetileté, Jana Adama z Víckova. Jan Adam z Víckova v čele pár set Valachů napráskal komukoli. I slovutnému Albrechtu z Valdštejna. V dobách pozdního císařství strávil zde část dětství jistý Tomáš Masaryk. Ornitolog vybaví si Rybníček s nádherným hnízdištěm břehule říční. Entomolog zamumlá tajemné - Bolbelasmus unicornis - a jme se zašívati smýkadlo. Geolog chrochtá blahem při vzpomínce na nádherné sprašové profily. Botanikovi v hlavě promítne se vzácná teplomilná květena.
Botanik, jež chystá se na Čejkovické (Čejkovské) Špidláky uvědomí si, že Čejkovice jsou zejména obcí vína. Ožungr jeden! Maminko, ty to vidíš! Jede do Čejkovic a vymlouvá se na kosatce! Botanik stává se nejen ožungrem, však též lakomcem. Sám se tam naglondá a domů nedoveze nic. Botanik je člověk učený. I entomolog je člověk učený. Učení lidé jsou vychytralí. Proto PR Čejkovické Špidláky oficiálně zove se pouze PR Špidláky. Špidláky zní hrozně. Učenec přestává být ožungrem a stává se zpět pouhým ňoumou. A na ňoumu je zvyklý...
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 13.5.2014
 • 159 zobrazení
mysticsmile
Beseda představitelů města s občany ve velkém sále starobylého Skleníku řešila tentokrát architektonické řešení přilehlého parku.
Ve středu 14. května se tamní velký sál proměnil v ryze pracovní jednací prostory. Hned u vchodu se mohli zájemci podívat na jednotlivé výkresy, o kterých se diskutovalo. Vše bylo vidět názorně i na projekčním plátně v čele místnosti.
Program zahájila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Projednáme obnovu zámeckého parku u Zámeckého skleníku. Je kulturní památkou, proto je středem zájmu památkářů, odborníků na zeleň, Kulturních zařízení města a dalších subjektů. Je třeba provést obnovu, poslední velké úpravy proběhly v sedmdesátých letech minulého století. Nyní proto chceme provést generální komplexní rekonstrukci. Jsou zde zástupci tří architektonických kanceláří, kteří představí své studie. Jejich návrhy se již zabývali členové Památkové komise, Rada města a zástupci dalších zainteresovaných organizací. Nyní chceme, aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili občané. Bohužel se Vás dostavilo málo i tak čekáme připomínky a budeme se jimi zabývat.“
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Prostor využívají téměř všichni obyvatelé města ke kulturnímu vyžití a jako odpočinkovou zónu. Proto je důležitý a zasluhuje si pozornost. Pokud se vypracuje projekt, může se příští rok přestavba uskutečnit. Jsme zde, abychom věc posunuli dopředu.“
Ing. Petr Zouhar z Majetkového odboru: „Byly vyzvány tři ateliéry, aby naše zadání dále rozvinuly. ProjektStudio Ostrava – ten již prováděl studii oprav letního kina, Ateliér Ing. Arch. Zdeňky Vydrové z Brna a EA - architekti s.r.o. Brno. Na základě všech tří návrhů bude vybrána nejvhodnější koncepce parku a dalším krokem bude výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace, stavební povolení a vlastní práce.“
Ing. Arch. David Mikulášek za ProjektStudio navrhoval zahrnout do projektu les nad zámkem a meziprostor mezi lázněmi a parkem, dle něj tyto prostory do návrhu patří. Dále uvedl: „Dle dobových snímků byl park historicky hodně zelený, což mizí a to není dobře. Dalším problémem je přístup vozidel z různých stran. Park je i tak velmi kvalitní, dojem kazí zanedbanost, zničené povrchy po různých akcích. Zvažoval bych jejich četnost omezit,“ pokračoval. „Též bychom snížili cca 1000 metrů čtverečních zpevněných ploch ve prospěch zeleně, asi 700 m čtverečních bychom nechali pro trávníky. Doplnili bychom barevně kvetoucí keře. Dětské hřiště by mělo být nedílnou součástí. Prolézačky, skluzavky, vše v historickém barokním stylu. Pak bychom upravili bazén, zrušit živý plot kolem něj, opravili opěrnou zeď, zábradlí. Letní kino by mělo být oddělené oplocením v zámeckém stylu, obnovili bychom zarůstající lesní cesty.“ Projekt Studio dále navrhuje jednoduchý parkový mobiliář, do trávníků dřevěné lavice. „Celkově chceme realizovat velké množství malých zásahů,“ zakončil Ing. Arch. David Mikulášek.
Ing. Arch. Zdeněk Eichler za EA – Architekti s.r.o. z Brna vycházel z historie místa v empírovém slohu. Prvky ze sedmdesátých let znehodnocují prostor. „Vycházíme od jezírka a navrhujeme komplexní uspořádání funkčních ploch. Ing. Arch. Daniel Petr doplnil: „Plochu členíme na části, jež budou využívány rozličnými způsoby. Prostor před Skleníkem je volný, reprezentační, určený třeba i pro stánky, za Skleníkem by měl vzniknout prostor s jevištěm atd. Jednotlivé plochy by neměly být oddělené keři. Měly by se vhodně propojit letní kino a Skleník.“ Pro atelier EA je důležité změnit jezírko, doplnění opěrné zdi o nové empírové schodiště, doplnit park výtvarnými díly, bezúdržbovými záhony, důsledně opravit prostor letního kina, využít takzvané jezdecké schody.
Pro ateliér Ing. Arch. Zdeňky Vydrové je důležitý historický kontext místa. „Nejvýznamnější částí je pro nás Skleník a jezírko. Zrušili bychom kamenné prvky pod stromy. Za Skleníkem by měl být zpevněný výhledový prostor na severovýchodní část města s kavárnou pro komorní akce.“ Podle Ing. Arch. Zdeňky Vydrové je to velmi zajímavé místo, prostor veřejně přístupný. Málo měst takový má. Každý rok by se měla část vzrostlé zeleně nahradit novou výsadbou. Základní stromy zakonzervovat a udržet co nejdéle. Jezírko by mělo bát lemované jen nízkými keři, aby se stalo součástí prostoru. Schodiště osadit nové pohodlnější.
Poté došlo na panelovou diskusi: Ozvaly se velmi zajímavé názory. Například: Pro takovou rozsáhlou úpravu je park velmi malý, jeho údržba velmi drahá
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Některé kulturní akce si získaly popularitu právě díky umístění sem. Víceúčelovost v rozumné míře je třeba.“
Trochu mu oponoval ing. arch David Mikulášek: „Počet akcí by se měl opravdu omezit, pokud bude jedna za čas (Husí slavnosti), nic se neděje.“
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Není to tak jednoduché. Vše podléhá Památkovému ústavu, na druhé straně je třeba veřejné aktivity provozovat. Park si zaslouží komplexní řešení. Líbí se mi architektonické návrhy přístupu od lázní. Například instalovaný dětský prvek v rohu nás stál velké úsilí, památkáři jej zprvu nechtěli povolit. Je to ovšem dočasná stavba, lze ji přemístit.“
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Velký problém je zanášení písku do sálu Skleníku a tím ničení podlah. Proto je třeba prostor před ním zpevnit. Letní kino oplocujeme kvůli komerčnímu využití, příchod od Skleníku kolem zdi by měl být též zpevněný kvůli blátu za deště.
Ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář: „Zadní prostor letního kina zamýšlíme jako lezeckou stěnu, vybudujeme sociální zázemí a zakrytí hlediště plachtou. Husí slavnosti sem po desetiletém provozu patří. Autodoprava je nezbytná pro zajištění účinkujících a dovoz techniky.“
Ing. Martina Lukešová: „Park má kouzlo a hodnotu, děkuji městu za starost o něj. Já vnímám park romanticky a techniku bych též omezila. Příjezd do letního kina je ovšem podstatný a důležitý, nutno řešit i s bezpečným přístupem pěších. Jezírko je centrální prvek. Upravit nebo celé předělat? Nevím… Je to třeba zvážit především kvůli bezpečnosti dětí. Park obsahuje velké množství vzácných dřevin, nesmějí se poškodit. Jsem pro květinové záhony, to je skvělá věc. Děkuji všem třem společnostem za podnětné návrhy, Městu za péči, bude nad nimi třeba ještě dlouho přemýšlet,“ dodala na závěr Ing. Martina Lukešová.
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Určitě se tomu budeme dále věnovat, je ještě dostatek času akci zahrnout do rozpočtu na příští rok.“
Místostarosta Dominik Božek: „Všechny tři projekty se věnují většímu využití stávajících ploch, je dobré, že bude méně keřů a prostor se provzdušní. Větší akce ano. Jsem rád, že se začalo řešit letní kino. Jsem pro komplexní úpravu parku. Nyní se jedná o první setkání s veřejností, detaily budeme řešit zase příště.“
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Osobně se snažím využít zkušeností jiných měst třeba při návrhu materiálů příjezdových komunikací. Asfalt jistě ne.“
PaedDr. Oldřich Kovář: „My dnes hledáme využití pro letní kino. Zda nakoupit drahou digitální promítací aparaturu za cca 4 miliony nebo přitáhnout diváky jinými programy. A do parku bych ještě přidal nějaké vodní prvky. Zejména kvůli dětem.“
Referentka správy zeleně Bc. Ing. Leona Fialová: „Já volám po kráse parku a současně jednodušší údržbě a to i v zimě. Po velkých akcích bývají problémy s devastací. Je třeba prostor otevřít, aby se celý park mohl využívat. Jak upravit jezírko, to nechám na odbornících.“
Pan Luděk Řehoř: „Jako vlastník přilehlých nemovitostí jsem rád, že se tím začíná Město zabývat. Rád bych v tomto projektu nějakým způsobem propojil pěší zónou tento park s areálem Červené zahrady. Velké akce bych spíše umístil na Hradní ulici nebo na náměstí, aby zde byla opravdu klidová zóna.“
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Spojení parku a Červené zahrady nelze provést z důvodu vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. My dle Zákona o obcích nesmíme zasahovat do cizího majetku. Já bych diskutoval o koncepci parku, jenž si zaslouží pozornost a péči. Město může pracovat pouze se svým majetkem a projekty se mohou týkat pouze jeho. Husí slavnosti sem již historicky patří a musí být blízko hlavní scény letním kině. Věnujme tento rok zadání, první půlku příštího projektu a v druhé půlce 2015 může proběhnout první etapa a vše dokončit v roce 2016. Velké, těžké pro někoho nevzhledné květináče pod památným stromem jsme umístili dočasně, aby do parku nevjížděla auta.“
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková setkání uzavřela: „Děkuji všem projektantům za práci a čas, též Vám občanům za účast. Snad se nám projekt do dvou let podaří uskutečnit.“
Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „V šedesátých letech se budovalo letní kino, park prošel v letech 1976 – 1977 zásadními úpravami. Inventarizace a dendrologický průzkum v roce 1997. Poté se již nic neměnilo. Rada města požadovala, aby studie obsahovala návrhy řešení: 1.Cesty, zpevněné plochy a jejich odvodnění, 2. Střední část parku (kruhové plochy), 3. Opěrné zdi, oplocení, schodiště, jezírko, 4. Mobiliář, veřejné osvětlení, 5. Zeleň, 6. Etapizace a propočet nákladů. Následovat bude vyhlášení výběrového řízení na projektanta, v prvním stupni na projektovou dokumentaci k územnímu řízení. V zadání budou i připomínky z jednání s veřejností,“ dodala závěrem místostarostka Ing. Jaromíra Vítková.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2014
 • 350 zobrazení
bloudi
Na Donovaly se vždycky moc těšíme. Tentokrát jsme vyrazili o dva dny dřív a proběhli si jak Nízké Tatry, tak i Velkou Fatru. V květnu tudy prošla vichřice a bylo plno míst, kde to vypadalo na apokalypsu, ale všechno překonala krása hor, krátká vycházka s převýšením 1000m, kde jsme sešli ze žluté značky, což přineslo jednak setkání se skupinou jelenů a tady poslední výstup na Krížnou po čtyřech. Trénink bez chyby. Sešlo se sedum bloudů, vynikající parta a tak jsme jim dali trochu do těla. A jak to vypadalo se mrkněte.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.1.2004
 • 159 zobrazení
jnburian
S týdenním zpožděním jsem vyrazil v Mirkových stopách za jarní teplomilnou květenou, hlavním cílem ale bylo ověřit výskyt vzácného hustopečského endemita Datla mandlového (latinsky Datloň mandloň), který je ke spatření pouze v u nás raritních mandloňových sadech. Po procházce sady (z datloně nebylo k vidění ani pírko) jsem zamířil do konikleco-hlaváčkového ráje na Kamenném vrchu, ale zrovna v nejlepším, kdy nízké sluníčko kytky úžasně nasvětlilo, mi v Olym došla baterka, takže závěrečné focení bylo jen mobilem. Při návratu už téměř za šera došlo konečně i na setkání s datloněm, což dokumentuje poslední snímek seriálu.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.3.2014
 • 106 zobrazení
mala-liska
V sobotu 17. května se olomoučtí Přátelé přírody z klubu Malá liška vydali do podhůří Nízkého Jeseníku na turistický výlet s názvem "Naše blízké Sudety". Celkem nás kvůli nepříznivé předpovědi počasí šlo pět a akci vedl Hynek, který měl na každé zastávce připraveno zajímavé povídání, které nás přenášelo zpět proti proudu času. Výlet začal setkáním v 9:05 na Svatém Kopečku před restaurací U Macků. Zde čekal Petr s tříkolkou, na které absolvoval celou dnešní trasu. Garde mu dělala Dana z libereckých Přátel přírody, t. č. u něj na návštěvě.

Více zde: http://www.malaliska.cz/news/v-kopcich-nad-olomouci-opravdu-neprselo/
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2014
 • 244 zobrazení
yao
Dne 13. května jsme se po deštivém pondělku probudili do studeného, leč jasného jarního dne. Ač předpověď počasí nám nebyla moc nakloněna, osud nám dopřál, abychom tento den, na který jsme se všichni tolik těšili, prožili bez deště. První zastávka na trase školního výletu byla v Teplicích nad Bečvou, kde jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, nakoupili jsme si zde hezké suvenýry a také chutné lázeňské oplatky. Času mnoho nebylo, a tak jsme rychle pokračovali v cestě do Týna nad Bečvou, kde už byla připravena prohlídka hradu Helfštýn s výkladem. V tuto dobu se sice již zatáhlo nebe a trochu se ochladilo, ale aspoň nepršelo. Už nás čekal jen poslední bod programu – zdolat nízký lanový park v blízkosti hradu. Pak jsme už jen spokojeně nasedli do autobusu a plní zážitků se vydali na zpáteční cestu do Karolinky. Měli jsme štěstí…Půl hodiny po příjezdu ke škole začalo pršet…To nám to ale hezky vyšlo!
více  Zavřít popis alba 
 • 13.5.2014
 • 217 zobrazení
najahaje
12. května 2008 zasáhlo provincii Sečuán zemětřesení o síle 7,9 Richterovy škály. Bylo to jedno z nejhorších v moderních dějinách Číny. Velké množství obětí (podle oficiálních odhadů 69,197 mrtvých a 18,222 pohřešovaných) měla na svědomí kromě síly otřesů i nízká kvalita materiálu, ze kterého byly budovy (zejména veřejné jako školy a úřady) postavené.
Byly jsme se podívat do jedné z nejpostiženějších oblastí na to, jakou hrozivou sílu příroda má. Odjížděly jsme se smíšenými pocity, které v nás na místě hrozné tragédie zanechalo zejména muzeum, v němž jste se o samotném zemětřesení dozvěděli jen málo, za to jste mohli do nebes obdivovat pohotovou a efektivní práci vlády a KS Číny, díky níž byly oběti finančně odškodněni, bylo jim vystavěné nové městečko a byli v televizi ...
Ke shlédnutí dokumenty čínského umělce Ai Weiweie (např. "So sorry"), který sbíral a zveřejňoval jména dětí, jenž zahynuly v troskách nekvalitně vystavěných veřejných škol.
Kategorie: městazemě
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 14.1.2014
 • 100 zobrazení
slavek-m
Poslední album bude takové dvoualbum. Po předchozích zastávkách jsme si skočili na pozdí oběd v Litoměřicích a poté směřovali kousek za humny...

Hned za městem se na jedné suché stráni rozkládá NPP Bílé stráně. Podkladem jsou bílé opuky, které jsou místy odhalené a dávají lokalitě její název. Na tomto podkladu rostou teplomilné trávníky, křoviny a nízké lesíky hostící celou řadu vzácných a neméně krásných rostlinných druhů. V lesíku jsme potkávali zimolez a medovník, hned z počátku na suchách slunných stráních je možné zahlédnout majestátnou třemdavu bílou - v našem případě šla teprve na květ, takže jsme si její krásu tolik nevychutnali. Co ale na těchto trávnícíh můžete najít celkem snadnou jsou snad ještě majestátněji vyhlížející vstavače nachové. Jedny z našich největších orchidejí. Jsou to často více jak půlmetroví mackové s mohutným nádherným a nápadným květenstvím. Jde o silně ohrožený druh orchideje. Kromě nich tu nalezneme i kriticky ohrožené tořiče, silně ohrožené střevčníky, okrotice, vemeníky a všudepřítomné bradáčky. Z Bílých strání je krásný výhled na Litoměřice a na protější vrch hostící PP Hradiště u Hlinné, kde jsem na jaře fotil kriticky ohrožené koniklece velkokvěté a jejich méně ohrožené kamarády koniklece luční české.

Čas pomalu ale jistě utíkal a my se přesunuli na poslední a krátkou zastávku o něco více na sever.

PP Babinské louky se v průběhu května rozzáří drobnými žlutými kvítky pryskyřníků a mezi nimi se blýskají světlejší a větší žluté květy úpolínu a růžové paliky prstnatců májových - no posuďte sami na fotkách níže. Populace prstnatců i úpolínů je tu bohatá a nebýt vysoké trávy, tak by to byla opravdu podívaná!
více  Zavřít popis alba 
118 komentářů
 • 11.5.2014
 • 269 zobrazení
slavek-m
Po roční pauze se opět vracíme na tuto vzácnou lokalitu - jednu ze dvou posledních prosperujících lokalit (druhá je v Polabí) s výskytem našeho celosvětového unikátu - tučnicí českou.

Nacházíme se na lokalitě, která náleží velkému komplexu slatí na Českolipsku a od roku 2012 se stala součástí chráněného území Národní přírodní památka Jestřebské slatiny, což jí snad poskytne trochu více ochrany. Lokalita však potřebuje udržovat a bez pravidelného zásahu dibrovolníků by pomalu zarostla náletovými dřevinami a rákosem. Zanikla by tak a spolu s ní vzácné rostliny zde se vyskytující. Kromě tučnice české je to rosnatka orkouhlolistá, bařička bahení, prstnatec májový, hlíznatec Loeselův, plavuňka zaplavovaná a mnoho dalších. V tuto roční dobu bývaly tyto podmáčené louky pod sněhem, ale i tak je na rostliny brzy. Mezi drny se nám podařilo nalézt několik hibernakul (většiina bude pod bahnem a stařinou) tučnic, podle loňských květních stvolů hibernakula rosnatek a na okraji lokality i plavuňku, která se také ukáže ve své kráse až na jaře a během léta. Plavuňka zaplavovaná je drobná rostlinka nízkého, plazivého vzrůstu. Potřebuje volné plochy a nesnese sešlap. Na lokalitě lemuje cestu na začátku luk.

Zima a brzké jaro je jediné období v roce, kdy můžeme na lokalitě použít techniku (křovinořezy), protože tak nebudeme rušit hnízdící vzácné jeřáby popelavé. Dnes jsem měl štěstí je konečně vidět a slyšet - v dálce přelétali nad lesem. Únorového období jsme tedy využili pro kácení a vytrhávání náletových dřevn (břízy, osiky, smrky, borovice...) a luka od nich pročisťovali. Hurá do holínek, teple se po ránu obléci, protože byla opravdu zima - a do práce! S pokročilým časem se slunce vyhouplo nad les, mlhy se zvedly a nám se poštěstilo na krásné příjemně teplé počasí, které ven vyhnalo i pavouky...

Všechny akce zde pořádané nadšenci a členy Darwiniany jsou (a musí být !!) pod dohledem AOPK. Bez jejich povolení by byl zásah do lokality protizákonný. AOPK schvaluje práci a vykonanou činnost na lokalitě vždy kontroluje. Bez jejich kontrol a povolení by už žádné další akce nebyly. Zatím s námi byli vždy spokojeni a tučnice také. Pomalu se rozrůstají a narozdíl od jiných lokalit na Českolipsku i prosperují. Na lokalitě pod Konvalinkovým vrchem je tučnice od r.2010 nezvěstná a na lokalitě Baronský rybník brzy také zmizí, populace bohemek je tam už velice slabá...
více  Zavřít popis alba 
104 komentářů
 • 22.2.2014
 • 476 zobrazení
huhulak8
Nový silniční most Barikádníků, byl vyprojektován a postaven v letech 1972–1980. Původní železobetonový most Barikádníků byl postaven v letech 1926–1928 a vedla po něm i tramvajová trať. Původně se jmenoval Trojský most, ale v roce 1946 byl na památku bojů v Pražském povstání přejmenován na most Barikádníků. Jeho tehdejší podoba je velmi dobře zadokumentována v českém filmu Němá barikáda z roku 1948, kde se přímo na mostě a v jeho okolí odehrává dlouhá část tohoto snímku.
Most sloužil provozu do roku 1975. Stále rostoucí provoz na původním mostě a zanedbávaná (vlastně takřka žádná) údržba však totiž situaci vyhrotili natolik, že vedle původního mostu muselo být v roce 1970 postaveno vojenské mostní provizorium pro pěší a automobilovou dopravu, na němž byl provoz zahájen 25. srpna téhož roku. Na původním mostě Barikádníků zůstaly pouze tramvaje, ale protože se rekonstrukce stále odkládala došlo brzy k paradoxní situaci, že 19. května 1971 se silniční doprava musela pro havarijní stav mostovky provizorního mostu vrátit zpět na most Barikádníků, kde se však dalo jezdit již jen po tramvajových kolejích. Tento stav trval až do 15. ledna 1975, kdy byl v úseku Plynární - Pelc-Tyrolka - Vychovatelna provoz tramvají dlouhodobě přerušen pro výstavbu mostu nového. Starý most již nevyhovoval i dopravním požadavkům (malá kapacita a nízká niveleta mostu na trojské straně). Tramvajová trať byla zrušena a převedena na Trojský tramvajový most. Bourání starého mostu provedly Vojenské stavby Praha za spolupráce s mostním praporem Železničního vojska ČSLA.

Přilehlý Holešovický železniční most (pod Bulovkou) spojuje stanici Praha-Holešovice a odbočku Rokytka v Libni, je po něm vedena tzv. Holešovická přeložka. Navazuje na něj železniční tunel pod Bílou skálou. Most nebyl oficiálně pojmenován.
Jde historicky o pátý (po Negrelliho viaduktu, dvou vyšehradských mostech a branickém mostu) železniční most přes Vltavu v Praze. Jakožto jediný ze všech pražských železničních mostů nepřekonává řeku Vltavu kolmo, je veden šikmo, jeho levé předmostí (holešovické) se nachází dále po proudu řeky než předmostí pravé (libeňské).
více  Zavřít popis alba 
37 komentářů
 • říjen 2013 až leden 2014
 • 162 zobrazení
mrgulasek
Dnes jsem se byl podívat v Mahlerových sadech,protože jsem se zaslechl,že zde roste nový beton. Plný nedůvěry jsem tam přijel a s radostí jsem zjistil,že opravdu se zde staví opravdu minigolf. Opravdu pěkně vybrané místo. Slyšel jsem,že to staví firma,která ještě nikdy žádný minigolf nestavěla. Doufejme,že hřiště postaví kvalitní,na kterém by lidé rádi chodili,protože minigolfů je v Čechách jako šafránu.
Na jaře 7.4.2014 jsem se tam vydal znova,abych viděl ,jak stavba pokročila. Sympatické je,že u drah je osazen živý plot,což by mohlo vyřešit problém většiny nových hřišť,že se tam prohání vítr a není kam schovat balóny do stínu. A samozřejmě i sebe.Další fotky z 23.4.
Dne 29.4. jsem se tam vydal znovu. Na všech drahách byla již základní betonová vrstva. Vidět toho ale moc není, protože jsou chráněny igelitem.
Dne 5.5. jsem se byl opět podívat na výstavbu nového betonu pod žižkovskou věží. Poslední poznatky.Velký hrad bude asi tempově nejtěžší, co jsem kdy viděl, na odpalu bude široký, ale nízký kopec,malý hrad prý bude mít rovné nádvoří, takže, takže pokud hráč neprohodí až dolů (a výjezd je Intíkovsky úzký jako je i Tempo a Rakovník), balon bude zůstávat nahoře. Vodní příkop snad nebude Mít takovou tendenci vyskakovat při buzaru jako na Tempu, hrana nájezdu je pozvolnější. Šnek prý bude ještě vybroušen, aby míč nemohl vyjet ven. Chodníčky ale prý budou vždycky jen na jedné straně dráhy a to včetně základního pole! Přimlouval bych se i za zbroušení boků vjezdu do 4ky, protože tak to bude opravdu velmi těžká!Pokud si to majitel nerozmyslí tak bude od lidi na drahách pěkně svinstva. Stojánky s čísly drah jsou někde umístěny dost nevhodně. Ale celkový to bude asi nádherné.
9.5. jsem se byl opět podívat pod žižkovskou věž. Beton nyní schne, práce tedy tolik nepokročily. Přidělán byl nájezd do holubníku, dobetonován vjezd do šneku. Opět jsem se díval na vjezd do 4ky-a těžší jsem ještě neviděl. Bude-li dráha ještě táhnout, tak to bude "lahůdka"! To prohodit bude těžký úkol. I Hujer s tím bude mít problém !
13.5.jsem byl opět pod žižkovskou věží. Dráhy se už brousí. Zkoušel jsem rukou prohodit dráhy č3 a.4. 3ka, pokud se bude hrát rychlým balónem, bude se muset trefit až výše, jinak nepojede úzkým vjezdem, ale dobrý úder by měl byt bez problémů projet.4ka bude těžší ale při dobrému úderu provoz bez problémů.

V pondělí 19.května hřiště již pomalu začíná jít do finálové části.Chodníček je ale někde výše než je dráha, což může být problém při dešti.
V pondělí 26.května jsem zde byl znova Práce pokračují.Na 15ce již na části dráhy je již položena horní červenávrstva.
Protože od pondělí skoro neustále pršelo, byl jsem se podívat na hřiště až v pátek.Dle předpokladu vzhledem k neustálým dešťovým srážkám práce na drahách moc nepokročily. Chodníčky jsou krásné, ale bohužel vždy po jedné straně. Paradoxně na 4ce se nedá projít za překážku, aniž by hráč nevstoupil buď do bláta, mulčovací směsi nebo do dráhy! Při tom na levé straně je naprosto nesmyslně široká "dálnice", která je tam naprosto k ničemu a na druhé straně by byla potřeba dát 1/5 chodníku z druhé strany.U 5ky je zase místo chodníku díra, kde by se "levákům" při hře systému bez pravého buzaru před zatáčkou stálo dost špatně.
Neděle,1.6.. 7ička roste do krásy Akorát nevím, zda je podle pravidel šikmý rantl za odpalištěm a hlavně vysázený živý plot uprostřed dráhy. Ten tam určitě nemá co dělat. . Ještě se začíná pokládat horní vrstva na 12ce. Na 11ce předali ten nesmyslně postavený stojánek přímo u základního pole.

V pátek 13.6. ráno jsem tam byl opět. Dráhy jsou už všechny natřeny, někde dokonce se už pokusili lajnovat. Bohužel ne všude je nátěr dobře udělaný. Snad to ještě někde zbrousí. Rozhodně roste stále do větší krásy.Jinak jsem si všiml, že na 14ce jsou zrovna na odrazových plochách horší mantinely . Na 15ce balon nesjíždí s nádvoří.
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • listopad 2013 až červen 2014
 • 277 zobrazení
mikikiki
 • 12.4.2013
 • 368 zobrazení
jarastepanek
 • 2.8.2008
 • 275 zobrazení
usd
Foto z akce zde...
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 29.11.2008
 • 240 zobrazení
turbochotebor
 • 25.4.2015
 • 219 zobrazení
farmak81
 • 6.7.2014
 • 127 zobrazení
milibe
více  Zavřít popis alba 
 • 5.7.2012
 • 165 zobrazení
mvhb
 • 8.4.2012
 • 233 zobrazení
Reklama