Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 33 339 výsledků (0,1272 sekund)

reklama
5 fotek, leden až listopad 2014, 71 zobrazení
Our lectures in 2014
25 fotek, červen 2014, 215 zobrazení | moje fotozprávy
Ještě do 29. června potrvá v Muzeu Boskovicka půvabná výstava „Když se v Boskovicích vařilo pivo“. Návštěvníci se zde setkají s vzácnými dobovými exponáty, jež představují dávné vybavení hostinců, fotografiemi, etiketami pivních sklenic, samotnými sklenicemi a též mohli již třikrát ochutnat různé druhy pěnivého moku s odborným výkladem.
Pro zájemce o historii hostinských zařízení v tehdejším boskovickém okrese připravil archeolog Mgr. Roman Malach skvělou besedu na čtvrtek 19. června. Pozval člověka nanejvýš povolaného a v tomto oboru znalého. Byl jím vědecký pracovník Etnologického ústavu Akademie věd PhDr. Karel Altman, CSc (*1960). Mgr. Roman Malach o něm prozradil: „Za dob studií na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem byl pozorným posluchačem jeho přednášek. Vážím si jej jako jednoho z našich nejlepších historiků a etnologů současnosti.“
Akci zahájil historik Muzea Boskovicka Mgr. Petr Vitámvás: „Přednáška je věnovaná hostinským zařízením v Moravském krasu a je v rámci naší výstavy Když se v Boskovicích vařilo pivo.“
„Zabývám se mimo jiné především národopisem měst a jeho historií v devatenáctém a dvacátém století,“ začal své vyprávění PhDr. Karel Altman. „Též tehdejším trempským hnutím mládeže a zkoumáním dobového periodického tisku, kluby, spolky a různými formami sdružování. To probíhalo především v hostincích. Od toho jsem se k danému tématu v období minulých asi 200 let i dostal.“
PhDr. Karel Altman poté pochválil expozici výstavy a dodal, že téma jeho přednášky se k ní velmi hodí. Představil Boskovice jako bránu do Moravského krasu. Sem patří Adamov, Blansko, Ochoz a další. Vzpomenul své dvě publikace na téma hostinských zařízení (1993 Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale taky o hospodách, pivnicích a putykách v moravské metropoli, 2003 Zlatá doba štamgastů pražských hospod).
„Od konce sedmdesátých let minulého století jsem v Moravském krasu často pobýval,“ pokračoval PhDr. Karel Altman. „Poznával jsem místní hostinská zařízení a v dalších letech zkoumal historické prameny. O Krasu pojednávala hojně různá literatura, knihy a periodický tisk, kde se objevovaly i vzpomínky pamětníků.“
PhDr. Karel Altman připomenul výbornou publikaci hoteliera ze Sloupu Aloise Břouška – Vzpomínky a lidové verše. Vydáno nově v roce 2005 podle jeho rukopisu. Dále knihy jeskyňáře a trempského písničkáře ze skupiny Karabina Pavla Čiči Jelínka (*1947). Uvedl, že ve své vědecké práci čerpal též z dobových novin a turistických průvodců a se zájmem sleduje jejich vývoj. V těchto brožurách se hostinská zařízení i dnes již zaniklá objevovala pravidelně. Skvělým zdrojem informací o Moravském krasu vždy byl a je časopis Turista, jenž začal vycházet roku 1889 v Praze.
Ve druhé polovině devatenáctého století byl Moravský kras známý spíše pod jménem Moravské Švýcarsko – především dle rázu krajiny.
Do Moravského krasu mířili v devatenáctém století hlavně brněnští turisté (zeměpisně k němu patří již kopec Hády).
V Josefovském údolí u Adamova vznikla v polovině devatenáctého století horská chata k ubytování značného počtu výletníků dodnes známá jako Švýcarka - Švýcárna. Restaurace pro zámožné klienty (čepovala u nás nejdražší pivo Prazdroj) poeticky zmíněná a vychválená v tehdejším časopise Světozor vycházejícím od roku 1834.
V roce 1884 byl v Brně založen místní odbor Klubu českých turistů – vlastenecký spolek. Mimo jiné si vytknul za cíl dát Moravskému Švýcarsku český ráz. O rok později zřídil z iniciativy učitele z Vilémovic Antonína Podroužka v centru Moravského krasu Útulnu U Macochy. Patřila k nejznámějším a byla inzerovaná v mnoha časopisech a novinách. Byla tam restaurace, noclehárna a Šlapácký pokoj pro nejvytrvalejší významné turisty. Slavnosti otevření 25. srpna 1885 se zúčastnilo 150 hostů z Brna, 33 z Prahy. V Blansku proběhla slavnost s projevem tehdejšího starosty a pak se průvod odebral pěšky na Macochu, kde byla Útulna předaná do užívání za účasti předsedy Klubu českých turistů z Prahy. Podnik byl cenově přístupný a vyhlášený. V roce 1900 publikoval boskovický rodák Dr. Karel Absolon (*1877 †1960) stať Turistické potulky po Krasu moravském a Útulnu poeticky zmínil. Dnešní vzhled chaty je jiný, původní útulna na počátku 20. století vyhořela. V roce 1929 znovu vystavěna jako Jubilejní chata. Byly tam už i garáže pro auta.
Skalní mlýn – je dole pod Macochou na rozcestí Punkevního údolí, Pustého žlebu a Suchého žlebu. První zmínka o něm je z roku 1826. Od konce 19. století slouží jako ubytovna, hotel a restaurace. I o něm se ve své stati z roku 1900 zmiňuje Prof. Dr. Karel Absolon.
V Adamově dali postavit Lichtnštejnové v první polovině 19. století na místě panské stodoly hospodu a v ní založili roku 1863 místní vlastenecký Čtenářský spolek. Na jejím místě stojí dodnes Skalní sklep Adamov – Hotel a restaurace postavený o třicet let později. Po roce 1989 opuštěný a chátrá.
Nádražní restaurace – byly to oblíbené a poměrně významné podniky.
V Blansku byl hotel Juříček zmíněný v pramenech roku 1939. Majitelem byl Oldřich Juříček, jemuž patřil i tehdy nejmodernější hotel Macocha. Nabízel hostinské pokoje, rájecké pivo a smíchovský Staropramen. V reklamách na tehdejší hostinská zařízení často objevuje Moravský kras. Hotel Ježek – nabízel i garáže pro zámožnější klienty. Dělnický dům Blansko – restaurace a turistická noclehárna, lidovější zařízení za mírné ceny. Restaurace Záložna – Jan Kretz Blansko. Hostinec Na Obůrce.
V Rájci Jestřebí byla v meziválečném období Kubešova restaurace a hotel u nádraží. Nabízel plzeňský Prazdroj, cizinecké pokoje, parkoviště, velký taneční sál a stinnou zahradu. Podnik zaměřený na spolkové výlety zvláštními vlaky. Hotel Hudec tamtéž proti nádraží – též zaměřený na turisty a cizince. Mimo běžné služby nabízeli informace o moravském krasu.
Sloup – Hotel Kučera, Hotel Alois Břoušek od začátku dvacátého století poskytuje čisté letní byty, dobré stravování za mírné ceny. Existuje v původní podobě dodnes.
Žaludeční likér Macocha – výroba v Jedovnicích. Tamní likérka vyráběla na konci 19. století též Kapku Krasu.
„O hostinských zařízeních regionu bychom mohli hovořit i dále,“ zakončil své poutavé vyprávění PhDr. Karel Altman. “Například Alois Břoušek zanechal pozoruhodné paměti. Ale o tom zase někdy příště.“

Více: http://eu.avcr.cz/pracovnici/FILES/Altman_Karel.html
http://muzeum.boskovice.cz/
16 fotek, 7.10.2014, 115 zobrazení | moje fotozprávy
V rámci akcí Týdne knihoven se v boskovické knihovně uskutečnila velmi zajímavá beseda s brněnským spisovatelem oblíbených historických i současných detektivních románů Stanislavem Češkou.
V úterý 7. října v 17 hodin se čítárna zdejší knihovny v budově z roku 1937 zaplnila milovníky literatury a také zájemci o dobu legendární Velkomoravské říše.
„Jsem ráda, že mohu mezi námi přivítat spisovatele Stanislava Češku,“ zahájila milé setkání vedoucí boskovické knihovny Miroslava Jurdičová. „Je autorem pohádek a detektivních románů, narodil se ve Šlapanicích, studoval VUT Brno, pracoval v oblasti výpočetní techniky. Nyní se plně věnuje literární tvorbě. V jeho fantazii se proto zrodila postava Stanislava Berky – bývalého kriminalisty a nyní soukromého detektiva. Protože je Stanislav Češka obdivovatelem americké drsné školy, je i jeho detektiv Berka „drsňákem s něžnou duší“.
Velkým koníčkem Stanislava Češky je historie Velkomoravské říše. Proto pro své čtenáře začal psát velký cyklus historických dobrodružně-detektivních příběhů odehrávajících se v devátém a desátém století, nazvaný „Zločiny na Velké Moravě.“
Stanislav Češka pak krátce pohovořil o tom, jak vznikají jeho romány. Kromě detektivek napsal i dvě řady pohádek. Představil své knihy - Starožitná smrt, příběh o krádežích církevních předmětů; Hořká smrt – o korupci při zadávání státních zakázek – kniha zvítězila v soutěži „O poklad byzantského kupce“ nakladatelství Moba; Mnohomluvná smrt – příběh umělce, kterého si český miliardář postavil do čela své nové politické strany; Arcibiskupova smrt – z prostředí archeologů; Krutá smrt – polední zatím vydaný Berkův příběh, kde detektiv spolupracuje s policií při objasňování vraždy jihomoravské hejtmanky.
„K vydání v nakladatelství Moba připravují už šestý Berkův případ, tentokrát z té nejvyšší politiky a dokončený mám další, ve kterém detektiva dostihne minulost, ve které se ještě jako kapitán kriminálky VB střetl se Státní bezpečností v roce 1989,“ uzavřel Stanislav Češka první část besedy.
Pak se věnoval svým detektivním románům z doby Velké Moravy. „Základem každého příběhu je skutečná historická událost,“ pokračoval spisovatel, „například vpád Franků v roce 855, který posloužil jako inspirace pro první román ‚Případ úzké dýky‘.“
Tyto knihy provázejí dějinami Velké Moravy od roku 858 do začátku desátého století. První příběh je z roku 858, druhý z roku 862, třetí z let 863 a 864. V tom se popisují okolnosti příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu. V lednu 2014 byl vydán v Mobě čtvrtý příběh série, Případ nitravské mince, v nakladatelství Moba připravují k vydání dva další romány z let 870, příběh zrady krále Rastislava Svatoplukem a 871, počátek vlády Svatopluka nad Velkou Moravou.
V poslední části besedy se Stanislav Češka již plně ponořil do historie Velké Moravy. Své vyprávění doprovázel bohatou obrazovou a textovou prezentací. V první části přednášky účastníky seznámil s dějinami Velké Moravy. Začal příchodem Slovanů na naše území, popsal vznik Velkomoravské říše a posluchače provedl její historií až po smutný konec na začátku 10. století.
Velkou část spisovatel věnoval životu na Velké Moravě. Účastníci besedy se dozvěděli, jak v jakých sídlištích tehdy lidé žili, v jakých domech bydleli, jak vypadala tehdejší opevnění, paláce, kostely i běžná obydlí. Pozornost věnovat Stanislav Češka i tomu, jak se tehdy lidé oblékali, co jedli a pili, v jakých řemeslech vynikali. Povyprávěl o neobyčejně vysoké úrovni tehdejší řemeslné výroby. Protože vše bylo doprovázeno spoustou názorné obrazové dokumentace, návštěvníci besedy měli vzácnou příležitost získat velmi plastický a živý obraz o životě v té době. Zároveň se při tomto vyprávění účastníci besedy dozvěděli také to, jak se jednotlivé historické události té doby odráží v autorových knihách.
Závěrem Stanislav Češka vysoce zhodnotil seriál Českého rozhlasu v Brně Toulky českou minulostí podle literární předlohy (1979 – 2012) Petra Hory Hořejše.
Zajímavou besedu ukončila vedoucí knihovny Miroslava Jurdičová, jež autorovi předala kytici květin. Spisovatel Stanislav Češka i přes pokročilou hodinu ještě ochotně zájemcům podepsal své knihy.
Akce se zúčastnila místostarostka Boskovic, zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová.

Více: http://www.stanislavceska.czhttp://www.knihovnaboskovice.cz/www.kulturaboskovice.czwww.kzmb.cz
45 fotek, 8.7.2014, 347 zobrazení
Už třetí rok se ve společenské místnosti Obecního úřadu pravidelně každý měsíc schází senioři, aby si popovídali, sdělili své problémy i radostné události a také se pobavili, popřípadě dověděli něco nového. Na každém setkání je zajištěn program - přednáška, beseda.. Vstříc nám vychází kromě paní starostky pan Miroslav Čermák, který hlavně pomáhá s technikou. Z přednášejících nutno poděkovat především MUDr. Michalu Řehulovi za vtipně komentovanou zdravotní problematiku, Marii Schőnové za poznatky z cest po Evropě a Mgr. Evě Čermákové za seznámení s využitím grantů na škole. V březnu nás seznámil velice zajímavě s historií včelařství profesor Vinohradský. Kromě teoretických poznatků jsme mohli ochutnat i produkty včel a medovinu..
Také si můžeme zazpívat za doprovodu harmoniky pana Františka Votavy , kterému také patří náš dík. Na konci roku si při hudbě bratří Polanských mohl každý nejen zazpívat, ale také zatancovat. 28. června jsme oslavili závěr uplynulého roku při hudbě pana Jirgla. Akce měla název „Klobouková párty“ a opravdu se vydařila. Každý si mohl přát písničku, zazpívat, popřípadě vyměnit klobouk .
Že měly akce úspěch svědčí fakt , že téměř do konce zůstali i nejstarší účastníci – věk 87let.. Těchto setkání se zúčastnilo i několik rodáků, kteří bydlí v okolních obcích.

Schůzek se pravidelně zúčastňuje asi 40 seniorů.. Je škoda, že účast proti minulému roku poklesla.. Chtěli bychom, aby se přišlo pobavit co nejvíce spoluobčanů . Proto
uvítáme každý námět, připomínku nebo nabídku akce ke zpestření našich setkání.
Věříme, že i v příštím období se budeme rádi setkávat .

Mgr.Ludmila Šrámková

https://www.youtube.com/watch?v=SS6kRmrS1Qw
65 fotek, 27.12.2013, 359 zobrazení
Už třetí rok se ve společenské místnosti Obecního úřadu pravidelně každý měsíc schází senioři, aby si popovídali, sdělili své problémy i radostné události a také se pobavili, popřípadě dověděli něco nového. Na každém setkání je zajištěn program - přednáška, beseda.. Vstříc nám vychází kromě paní starostky pan Miroslav Čermák, který hlavně pomáhá s technikou. Z přednášejících nutno poděkovat především MUDr. Michalu Řehulovi za vtipně komentovanou zdravotní problematiku, Marii Schönové za poznatky z cest po Evropě a Mgr. Evě Čermákové za seznámení s využitím grantů na škole.
Kromě toho si můžeme zazpívat za doprovodu harmoniky pana Františka Votavy , kterému také patří náš dík. Na konci roku si při hudbě bratří Polanských mohl každý nejen zazpívat, ale také zatancovat. Že měla akce úspěch svědčí fakt , že téměř do jedné hodiny zůstali i nejstarší účastníci – věk 86let.. Tohoto setkání se zúčastnilo i několik rodáků, kteří bydlí v okolních obcích.
Schůzek se pravidelně zúčastňuje asi 40 seniorů.. Je škoda, že účast proti minulému roku poklesla.. Chtěli bychom, aby se přišlo pobavit co nejvíce starších spoluobčanů . Proto uvítáme každý námět, připomínku nebo nabídku akce ke zpestření našich setkání.
Věřím, že i v příštím období se budeme rádi setkávat .

Ludmila Šrámková
34 fotek a 1 video, únor až duben 2014, 139 zobrazení
Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova
Zápis z Valné hromady 14. 2. 2014, restaurace u Dudáka.
Počet členů : 27 Počet hostů: 5
• Přívítání hostů a členů SJ náčelníkem J. Hanušem, poděkování všem členům SJ za jejich účast na akcích
• volby komisí:
? revizní komise: Václav Šoul, Hana Toncarová, Václav Nový
? komise v tomto složení byla schválena, komise provedla kontrolu, a neschledala zádné závažné pochybení, účetnictví je vzorně vedené sestrou Ing. Danou Plevkovou
? Volební a návrhová komise: Jaroslav Plevka, Bohunka Turková, Jana Pichlíková
? volební a návrhová komise byla v tomto složení jednohlasně odsouhlasena
• volba výboru:
? Stanislav Toman – starosta
? Jan Hanuš – náčelník
? František Sáček – jednatel
? Jaroslav Plevka – místostarosta
? složení výboru bylo jednohlasně odsouhlaseno, výbor byl zvolen na 2 roky
• starosta Stanislav Toman zrekapituloval akce za rok 2013 a poděkoval za propagaci SJ JŽT, zejména mladým, kteří jsou našimi členy a aktivně se účastní v krojích našich akcí
• kdo nemá zaplacený příspěvek na rok 2014, nechť ho co nejdříve zaplatí na číslo účtu, které je na http://selskajizdajzt.goneo.cz/cislo-uctu.html, příspěvek je 200 Kč na rok.
• Přívítání Jaroslava Šebka z ASZ
? v ASZ cca 2.500 zemědělců, z toho cca 95% jsou rodinné farmy
? v roce 1998 se ASZ odtrhla od agrární komory
? od ASZ nám bylo oficiálně navrženo čestné členství pro SJJŽT
? 6. 3. 2014 přijede celorepubliková komise ASZ do Štěkně, kde se SJ od 10 h představí
? návrh na čestné členství byl jednohlasně odsouhlasen
? výměna mezi ASZ a SJ o akcích, vzájemná spolupráce
? dále nám ASZ navrhla, že v rámci roku rodinných farem, by natočily krátké video, kde by bylo průřezem akcema SJ a tím by nás prezentovali
• finanční zpráva: v současné době jsme ve ztrátě – 4.326 Kč, výdaje převýšili příjmy
• přijetí nových členů: Václav Kindl, Hana a Jiří Šonkovi, Jan Raušer
• na valné hromadě bylo schváleno usnesení a odhlasováno organizačně zajistit akce SJ, připravit se na vstup do čestného členství od ASZ
• akce pro rok 2014:
? 18. 1. 2014 - Úborsko
? 31. 1. 2014 – Praha Vinoř – vyhlášení roku 2014 rokem R. Berana a křest knihy o R. Beranovi
? 28. 2. 2014 – pietní akt k 60. výročí od úmrtí R. Berana u rodiného hrobu na hřbitově sv. Václava ve Strakonicích od 15 h, pak bude u Dudáka přednáška o R. Beranovi
? 5. 3. 2014 – Praha – senát – výstava o R. Beranovi
? 6. 3. 2014 – představení SJ JŽT celorepublikovému členstvu ASZ ve Štěkni od 10 h, poté bude mše svatá
? 23. 3. 2014 – Sudoměř- Jan Žižka (čas bude upřesněn)
? 1. 4. 2014? - Pracejovice – odhalení pamětní desky R. Beranovi (upřesní starosta obce p. Kuberna)
? 7. 6. 2014 – žehnání koním s Westernovou jízdou Štěkeň od 13 h, pak mše svatá
? 9. 6. 2014 – zájezd do Německa na svatodušní svátky
? červen – červenec – Cehnice – křest hříbat + komise pro vesnici roku (vše bude upřesněno)
? červcenec – srpen – Nebřehovice – vzpomínka na F. Machníka a p. Kůtovou (upřesní bratr Kontrik)
? 29. 8. 2014 – posezení u Plevků v Koječíně od 17 h
? 27. 9. 2014 – Svatováclavské slavnosti (Stará Boleslav?) (vše bude upřesněno)
Zápis provedla: M. Kalčíková.
57 fotek, 12.2.2014, 242 zobrazení | moje fotozprávy
Velký sál boskovické Sokolovny obsadili ve středu 12. února místní zahrádkáři, aby na výroční členské schůzi zhodnotili minulý rok a zvolili nový výbor základní organizace. Příchozí vítaly příjemné tóny hudby pana Jaroslava Molta.
Úvodem se ujal slova předseda organizace Ladislav Nezval přivítal tajemnici Územní rady ČZS Ing. Zdeňku Kotkovou a majitele Arboreta Šmelcovna Josefa Janků. Začátek zpestřila svým pěveckým vystoupením studentka místní Střední pedagogické školy Barbora Janků.
Minutou ticha uctilo plénum zesnulé členy, především obětavého jednatele ZO Josefa Šafáře.
Zprávu o výsledcích ZO za rok 2013 přednesla jednatelka Věra Bártová. Připomenula konec pětiletého volebního období výboru a revizní skupiny. Zhodnotila jejich práci za poslední rok: „Všichni členové se aktivně zapojili a plnili řádně své povinnosti. Patří jim poděkování a uznání.“,
Vyzdvihla práci již nežijícího Josefa Šafáře – sálem zazněl bouřlivý potlesk.
„Za poslední rok jsme mezi nás přivítali sedmnáct nových členů, věřím, že u nás naleznou naplnění svých zájmů.“
Věra Bártová zhodnotila odborné pěstitelské přednášky, tématické zájezdy do Brodku u Konice, Javoříčka a blízkých jeskyní, na jarní a podzimní Flóru Olomouc, návštěvu mezinárodního zahradnického veletrhu v Rakousku. Zmínila Pátou regionální výstavu ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna, kde měli místní zahrádkáři 82 vzorků, výtvarnou soutěž pro děti Náš život na zahrádce, jíž se zúčastnilo 342 žáků všech místních škol a charitní ho zařízení Betany, některé práce se dostaly až do Prahy a umístily se na pěkných místech.
Představila osmnáctičlenný kroužek mladých zahrádkářů, o jehož činnost je stále větší zájem. Vede jej Ing. Josef Kostelecký, Mgr. Martina Lukešová, Ing. Eva Bělehrádková a velký podíl na jeho činnosti má Zdena Slámová. V soutěžích se mladí zahrádkáři umísťují vždy na předních místech.
Významnou oblastí pěstitelské činnosti je provoz Prodejny zahrádkářských přebytků a potřeb na ulici kpt. Jaroše 35 v Boskovicích. Sezónní provoz prodejny je zajištěn vždy od února do konce listopadu. Zde mají možnost zahrádkáři i ostatní občané nabídnout svoje výpěstky. Kolektiv prodejny se stará o dobré ekonomické výsledky a především o dobré a kvalitní služby členům a občanům.
Zpracování ovoce na zdravý mošt zajišťujeme ve vlastní moštárně.Zahrádkáři i ostatní občané mají tak možnost zpracovat i méně kvalitní ovoce. O provoz se stará přítel Rudolf Burgr s kolektivem.
Ing. Josef Kostelecký uskutečnil šest poradenských konzultací pro pěstitele ovoce, zeleniny, okrasných dřevin i květin.
V katastru Boskovic je sedm zahrádkových osad, jejichž práci koordinoval Jiří Stříž. Členové ZO pečovali o více než 30 hektarů půdy ve městě a okolí, o předzahrádky, balkony a okna. Umisťují se na předních místech v soutěži o nejlépe vyzdobený balkon a okno. Vyhodnocení provádí každý rok Městský úřad Boskovice.
Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na brigádách při úpravě objektu kpt. Jaroše 35, kde má ZO ČZS sídlo a prodejnu zahrádkářských přebytků a potřeb.
„Do nového zahrádkářského roku přejeme dobré zdraví a radost z výsledků pěstitelské práce,“ zakončila referát jednatelka Věra Bártová.
Zdena Slámová, ekonomka ZO přečetla zprávu o hospodaření ZO v roce 2013.
Ing. Josef Plch, předseda revizní skupiny přednesl zprávu o revizi za rok 2013.
Vyznamenání za dlouholetou obětavou práci v ZO ČZS obdrželi: Zdena Dufková, Ing. Josef Kostelecký, Ladislav Minx, František Kříž, Eva Henková, Jarmila Nezvedová, Jiří Lizna a Ladislav Nezval.
Ing. Zdeňka Kotková, tajemnice ÚR ČZS : „Oceňuji práci zesnulého Josefa Šafáře zde v ZO i Územní radě Blansko.“ Dále připomenula: „Podle nového Občanského zákoníku přestáváme být občanským sdružením a stáváme se spolkem - korporací.“
Josef Janků, majitel Arboreta Šmelcovna pozdravil přítomné a pozval všechny na akce pořádané v Arboretu v letošním roce.
Dále proběhla volba výboru, revizní skupiny, zástupců do Územní rady ZO ČZS a delegátů na konferenci. Staronovým předsedou ZO se stal Ladislav Nezval, tajemnicí opět Věra Bártová. Dalšími členy byli zvoleni: Jan Bartoněk, Rudolf Burgr, Věra Brücknerová, Oldřich Jež, Josef Komárek, Ing. Josef Kostelecký, Karel Kříž, Ing. Jana Plchová, Zdena Slámová, Jiří Stříž, Miroslav Svoboda, Bohuslav Šindelka, Otto Zouhar. Revizní skupina: předseda Ing. Josef Plch, členové Ing. Eva Bělehrádková, Ludmila Svobodová. Do ÚR ZO ČZS Ing. Zdeňka Kotková, Ladislav Nezval a Miroslav Svoboda.
Po schválení usnesení, které přednesl Bohuslav Šindelka začala volná zábava s občerstvením a losováním hodnotných cen. K tanci a poslechu zahrál Jaroslav Molt se svými přáteli.
Poděkování patří sponzorům, kteří poskytli do tomboly pěkné ceny: Josef Janků Arboretum Šmelcovna Boskovice, Jan Janík Pěstitelství Jantar Boskovice, Zdeněk Křehula Boskovice, Jiří Pospíšil, Masarykova střední škola Letovice, Barvy a laky prodejna Kras Boskovice, členové Výboru ZO ČZS a Revizní komise, Prodejna zahrádkářských potřeb a přebytků ZO, Marie Kroužková – výtvarnice z Kořence.
Více: http://zahradkari.boskovice.cz/
55 fotek a 1 video, leden 2009 až duben 2014, 246 zobrazení
ROK 2014 PIETA za Rudolfa Berana Pátek 28.2.2014 60 let od úmrtí
.
VIDEO STRAKONICKÁ TELEVIZE:
http://www.youtube.com/watch?v=oFLY5rrJ7E0&list=UUmB0pnpenMpubWtfOkyML4w
.
.
Líbí se mě u našeho p. předsedy Rudolfa Berana hlavně to, že nezná politických rozdílů
a pomůže každému, když je to jen trochu možno.
Co všechno vykonal pro náš jihočeský kraj a pro jeho obyvatelstvo
jistě se dozvíte třeba za sto let, neboť dobré skutky se přenášejí z pokolení na pokolení.
.
.

15h u hrobu RODINA BERANOVA Strakonice, hřbitov sv.Václava

Čestná stráž - Sbor Selských jízda Jana Žižky z Trocnova, prapor, JK Úslavan Blovice Bc. Vladimíra Davídková a syn SJ Josef Háček, Hrubý Karel
- Sokol, Jednota Karla H. Borovského Strakonice, prapor
- SVORNOST, ČS vlajka
J.Hrubeš hudba-trubka Ach synku…
Žehnání P. Adolf Pintíř

Úvod Josef Kalbáč
Báseň - Nevinně trpěl RB -Vít Malota
Pieta Pracejovice Vlasta Hucková, Miroslav Vrána
Pieta starosta Strakonic Pavel Vondrys
Pieta CZ Strakonice
J.Hrubeš hudba KsBB / znělka SJ
Pieta Sbor Selských jízd
Valérie Zawadská - Sedláku český
Pieta Starosta Jistebnice V. Mašek
J.Hrubeš hudba – Já jsem ten sedláček …
Položení květin: OÚ Pracejovice, MÚ Strakonice, OÚ Miloňovice, SSJ, SAŠ, Muzeum SP, Sokol, Skaut, Jednota KHB, ČZ, SVORNOST, ASZ, MÚ Jistebnice a Padařov, přítomní …

Žehnání P. Adolf Pintíř
J.Hrubeš hudba Čechy krásné…

Pozvání do Restaurace Dudák

16h seminář k R. Beranovi – Strakonice, salonek Restaurace Dudák, ulice A. Šťastného pití –káva-chlebíčky

Přednáška – úvod-L.Kopecký – propojení Machník - Beran

Zdravice hostů: SAŠ, Jistebnice-Padařov, SVORNOST, Pracejovice,

Pozvání do Senátu 5.3. a Muzea středního Pootaví 4.4.2014
Diskuze - Beranovi ...
Vyhodnocení dosavadního vývoje k RB – J.Kalbáč
Výzva k rehabilitaci RB, podpisy
Diskuze, závěr, cca 18h, večeře
.
SVORNOST:
http://www.svornost.com/pieta-za-rudolfa-berana-28-unora-2014-strakonice/
.
12 fotek, 21.5.2015, 179 zobrazení
1 video, 30.8.2014, 25 zobrazení
11 fotek, listopad 2013 až leden 2014, 27 zobrazení
27 fotek, jaro 2012, 182 zobrazení
208 fotek, březen až srpen 2016, 25 zobrazení
34 fotek, červen až září 2014, 110 zobrazení
40 fotek, leden až duben 2014, 207 zobrazení
49 fotek, leden až září 2011, 57 zobrazení
27 fotek, 28.12.2018, 13 zobrazení
2 fotky, 12.4.2013, 33 zobrazení
46 fotek, únor až prosinec 2012, 138 zobrazení | doma, zvířata
32 fotek, 23.8.2008, 27 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron