(naucnastezkapopovice)
"Naučná stezka Popovice" je virtuálním studiem pro přípravu naučné stezky po Popovicích na Benešovsku.

Zároveň je zásobníkem témat pro studenty středních škol (nejen benešovského okresu), kteří uvažují o účasti ve workshopu Středoškolská Technika - StreTech - http://www1.fs.cvut.cz/stretechhttp://stretechcentrum.zonerama.com
Nabízí témata z hiistorie, stavebně-historických a restaurátorských průzkumů a projektů rekonstrukce vodní tvrze Popovice a objektů obce Popovice.
Témata jsou zaměřena na využití multimediálních technologií v dokumentaci a prezentaci benešovského regionu.
"Studnice" nabízí témata u účastníkům Elektrotechnické olympidády Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze http://go2fel.cz , kteří připravují svou powerpoitntovou prezentaci.
  • 0žádné album
  • 143143 zobrazení
(naucna-stezka-liten)
Berounsko - cykloturistika - historie - Liteň - Karlštejnsko - naučná stezka - památky - příroda - školy v přírodě - turistika - vzdělávání

Městys Liteň má od listopadu 2013 novou naučnou stezku. Informační panely na jednotlivých zastaveních informují obyvatele i návštěvníky tohoto malebného městyse a jeho okolí o pozoruhodnostech - památek a přírodních zajímavostí. Část zastavení je přímo v Městysi Liteň - fotografickou prezentaci najdete na http://naucna-stezka-liten.zonerama.com.

Další zastavení a informační panely zvou k prohlídce pozoruhodností v okolí Litně a do obcí spadajících do jejího obvodu.

Projekt realizovala Atelier Svatopluk, o.p.s. ( http://atelier-svatopluk.cz ) s podporou s finanční podporou z Evropského fondu pro rozvoj venkova - Programu rozvoje venkova a Karlštejnska.

Stezku budou samozřejmě využívat především návštěvníci a turisté Litně a jejího okolí. Záměrem však je využívat jí též pro vzdělávání žáků Základní školy Františka Řezáče v Litni i dalších základních a středních škol v okrese - například nabídkou školy v přírodě v Areálu Pode Zděmi v Litni, který společnost Atelier Svatopluk spravuje - http://areal-liten.zonerama.com .

Zajímavostí je, že do prezentace nově naučné stezky zapojila společnost Atelier Svatopluk, o.p.s. RNDr. Jana Maňáka, pro kterého ve spolupráci s Úřadem práce v Berouně vytvořila chráněné pracovní místo "fotograf - pracovník pro navrhování turistických tras" - více na http://jan-manak.zonerama.com.
  • 44 alba
  • 12481 248 zobrazení
Reklama