Vyhledávání

Hledat v

Alba

reklama
17 fotek, 26.5.2014, 73 zobrazení
Přednáška o varhanách a možnost podívat se na ně ve stavu rozestavěném byly hlavní body letošní Noci kostelů v Ratenicích. Co všechno bylo ke shlédnutí je na fotkách od Tomáše.
118 fotek, 23.5.2014, 151 zobrazení | architektura, kultura, lidé, města, moje fotozprávy
Noc kostelů 2014 v našem kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje. Ten byl vystavěn v novogotickém stylu v letech 1892-1894 a vysvěcen roku 1895. Ve věži visí čtyři zvony, až na umíráček dnes již celkově třetí - první vzaly za své při 1. světové válce, druhé byly zrekvírovány za 2. světové války pro válečnou výrobu. V roce 1970 byly slavnostně posvěceny zvony nové a dodnes visí ve zvonici opět celá čtveřice : Sv. Bartoloměj (530 kg), Panna Maria (300 kg), Sv. Josef (225 kg) a původní Umíráček (40 kg). Na Noc jsem dorazil až po půl deváté a tak jsem stihnul vlastně jen jednu část programu - výstup na věž. Při delším čekání na výstup jsem alespoň tak chvíli poslouchal povídání o varhanách a udělal několik fotek z kůru. Po návratu z věže jsem se ještě podíval po přízemí, zapálil svíčku, chvíli rozjímal a pak se vydal na cestu domů, při které jsem ještě kostel obešel a vyfotil zvenčí. Celý večer měl hezkou a nezaměnitelnou atmosféru. Sluší se poděkovat všem organizátorům této akce za pěkný zážitek a milý dárek na uvítanou při příchodu (perníček a záložka do knihy); na oplátku nás určitě pár vhodilo alespoň něco do kasičky na obnovu kostela. Foceno 23. května 2014. http://koprivnice.farnost.cz/
70 fotek, loni na jaře, 104 zobrazení | kultura, lidé
2018-05-25 Vítkov – Nocí kostelů jsme pomyslně odstartovali oslavy 100 let od vysvěcení velkého farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zájemců o prohlídku kostela, včetně hodinového stroje, varhan, pohledu na město z věže, výstavky paličkované krajky, ale také o historii i současný život římskokatolické farnosti, projevilo dosti návštěvníků vítkovských i přespolních. V hlavním programu - mezinárodním koncertu pěveckých sborů - vystoupil sbor při ZUŠ Vítkov, pěvecký sbor Základní školy a gymnázia Vítkov, Chrámový sbor Vítkov, Smíšený pěvecký sbor Komenský z Vítkova a polský sbor Sonata Kalety. Koncert zakončila společná skladba všech sborů. Tímto koncertem jsme navázali na první část projektu "Česko-polská hudební setkávání", která se uskutečnila před týdnem v polském družebním městě Kalety.
43 fotek, 27.5.2011, 222 zobrazení
Noc kostelů v Rozdělově. Farní společenství připravilo program pro noc kostelů s bohatou duchovní i kulturní náplní. Začali jsme večerní mší svatou, po ní následovali Loretánské litanie zpívané sborem. Otec Jaroslav Kučera přivítal návštěvníky a popřá všem pěkné zážitky. Následovalo vystoupení farního pěveckého sboru, přednáška s prohlídkou kostela a současně program pro děti "Po stopách kostelníka". Následovala prohlídka varhan s výkladem a koncert na varhany. Pak jsme zavzpomínali na obnovu kapličky svatého Mikuláše na náměstí v Rozdělově (z roku 1991) promítáním starého filmu. Opět následovala komentovaná prohlídka kostela. Rozdělovský chrámový sbor zazpíval pro radost a farní kapela se připojila programem "Všechny národy tleskejte rukama". Průběžně probíhala prsentace činnosti farnosti na plátně. Na závěr "Zpěv o Naději" ve ztemnělém kostele osvětleném pouze svíčkami v rukách lidí, písně s Taizé si mohli se sborem zazpívat všichni přítomní. Co dodat? Bylo to milé pohlazení duchovní i kulturní a všem kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili můj upřímný dík. J.H.
29 fotek, 10.6.2016, 48 zobrazení | architektura, kultura, události
Poprvé jsem si udělal čas o Noci kostelů a do dvou jsem se podíval. Ve Smolnici povídání o historii, sbor a varhany se zpěvem a v Lounech popůlnoční Kvítek.
30 fotek, 9.6.2017, 52 zobrazení
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kladně
V první části nazvané "Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách" se představily nejmenší děti s písničkami a také ty starší a dospívající s divadelní hrou "Josef Egyptský". V krátkých přednáškách byla připomenuta historie kostela sv. Jana a působení P. Z. Korejse. V hudební části byly k slyšení dechové nástroje s doprovodem varhan a vystoupení Sboru sv. Mikuláše.
Druhá část programu nazvaná "Z hlubin věků volám k Tobě, Bože" probíhala při svitu svíček. K slyšení byla barokní legenda o sv. Janu a kázání o pravdě z téže doby. Doplněné hudbou pozdního středověku v podání souboru Gemini musicales.
Po celý večer probíhala výstava ve zvonici a program pro děti.
36 fotek a 2 videa, červen až červenec 2016, 59 zobrazení
Program:

19:00-19:05 Slavnostní vyzvánění všemi zvony

19:05-19:45 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží P. Milan Vavro

19:45-20:00 Jak se tomu říká a k čemu to slouží – o místech a věcech v kostele se soutěží pro děti

19:45-21:00 Až ke zvonům – prohlídka věže a půdy s nahlédnutím do varhan (jen pro zdatné – část po žebříku)

19:45-21:00 Kostel a lidé – výstava a projekce fotografií

20:30-20:45 Kostel v průběhu 132 let – slovo faráře o dějinách kostela s fotografiemi

20:45-21:00 Svěcení kostela – filmová ukázka ze slavnosti svěcení kostela a oltáře v roce 2012

21:00-22:00 Koncert „Noc kostelů" – Kvintet Jiřího Preisingera s pěveckým sborem z Rakouska a chrámový sbor Pozořice

22:00-22:10 Modlitba za Hodějice – P. Milan Vavro
49 fotek, 24.5.2013, 226 zobrazení | architektura, kultura, lidé, události, vesnice
Již podruhé se zapojil i bernartický kostel sv. Petra a Pavla do celonárodního projektu Noc kostelů. Akci odstartovala paní Marie Michálková, která příchozí uvítala a seznámila je se zajímavými informacemi o výzdobě a některých částech kostela. Následoval minikoncert hudebního tria pedagogů ZUŠ v Javorníku, které pro tuto příležitost sestavil pan Antonín Slámka z Horních Heřmanic. Slyšeli jsme skladby pro kytaru a flétnu, krásný zpěv opět v doprovodu kytary a v závěru trio. Vystoupení se podle potlesku velmi líbilo. Následoval krátký příběh s písničkou. Poté byl na programu výlet do historie obce a kostela. Třešničkou na dortu byla ukázka hry na varhany v podání paní Marie Michálkové. Bylo možno si také zakoupit originální perníčky paní Věry Plané vyrobené speciálně pro tuto událost. V závěru akce si lidé mohli prohlédnout prostory, kam se běžně nechodí: soukromá oratoř rodiny Latzelů nad kněžištěm, dvojitý kůr, prostory nad hlavní lodí, či výstup na věž kostela. Podívat se přišlo i několik obyvatel z nedalekého Polska.
65 fotek, 9.6.2017, 86 zobrazení
V pátek 9. června 2017 se již popáté otevřely dokořán dveře bernartického kostela Sv. Petra a Pavla všem poutníkům a návštěvníkům. Celou akci zahájila již tradičně paní Marie Michálková. Poté následovalo vystoupení bernartického dětského sboru Bublinky pod vedením paní učitelky Jarmily Šochové. Slyšeli jsme 4 lidové písně za hudebního doprovodu klavíru. Následně si děti vyměnily roli se svou paní učitelkou, která zazpívala krásnou lidovou Ej, vandrovali hudci a děti hrály na rytmické nástroje. Na závěr jsme slyšeli pásmo červnových pranostik. O výzdobu kostela se postarali žáci a žákyně místní ZŠ, kteří vytvořili v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Janou Meixnerovou velmi povedené grafiky a malby zdejšího kostela. V druhé části večera si návštěvníci mohli prohlédnout různá zákoutí, kam se běžně nechodí: sakristie, soukromá oratoř rodiny Latzelů, kůr s varhany. A pro ty odvážnější byla připravena honba za pokladem. Indicie k tajnému uložení truhly s pokladem bylo třeba hledat na všech důležitých místech kostela. Nakonec všichni poklad našli a jeho část si odnesli domů. Letošní Noc kostelů v Bernarticích přilákala přibližně 40 návštěvníků.
51 fotek, 10.6.2016, 353 zobrazení
V pátek 10. června se u nás v Bernarticích v 17.50 hodin rozezněly zvony na dlouhých deset minut. To proto, aby připomněly poutníkům, že se dnes otvírají dveře do mnoha kostelů nejen v naší zemi, ale také v Rakousku, Slovensku a Estonsku. U hlavního vchodu do kostela od 18.00 hodin vítala příchozí usměvavá Maruška Michálková programem na koncert, který zahájil již čtvrtý ročník Noci kostelů v Bernarticích. Úvodním slovem provedla paní Marie Michálková a jako první vystoupil pěvecký sbor ZŠ a MŠ Bernartice "Bublinky" pod vedením paní učitelky Jarmily Šochové. V jejich podání jsme slyšeli pásmo lidových písní a také jednu od Petra Skoumala. Dívenky krásně zpívaly a sklidily velký potlesk. Následoval Menuet J. Kriegera, který zahrál Maxmilián Šoch na trubku. V dnešní době málo slýcháme sólově tento hudební nástroj a díky mladému hudebníkovi jsme měli možnost být okouzleni silným avšak sametovým zvukem, který rozechvěl nejen všechny částečky vzduchu v kostele, ale také nejedno srdce posluchačovo. Max předvedl profesionální výkon a podle potlesku soudě se všem jeho přednes moc líbil. Závěr koncertu patřil Kytarovému triu (Libuše Krmelová, Barbora Uhlířová, Antonín Slámka). Zazněly skladby mimo jiné od A. Vivaldiho, G. P. Telemanna, ale nejvíce se posluchačům líbily modernější melodie Scotta Joplina The Entertainer, Francise Laie Love Story, či Yesterday. Pestrou paletu žánrů a hudebních nástrojů završila paní Marie Michálková zpěvem a hrou na varhany. Z kůru zazněl krásný Svátováclavský chorál, který ukončil kulturní program večera. Následovala malé exkurze do historie kostela a obce v podání paní Vlasty Michalíkové a poté už si návštěvníci mohli prohlédnout různá zákoutí kostela. Navštívili kazatelnu, sakristii, soukromou oratoř rodiny Latzelů nad sakristií i dvojitý kůr s varhany. O výzdobu kostela se postarali žáci a žákyně ze základní školy pod vedením paní učitelky Jany Meixnerové, kteří vytvořili trojrozměrné makety kostela a také krásné a nápadité kresby. Všem, kteří se na letošní noci kostelů podíleli, moc děkujeme! :)
102 fotek, prosinec 2013 až květen 2015, 144 zobrazení
Moje návštěva v těchto ostravských kostelích během Noci kostelů 2015.

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava
Program Noci kostelů 29. května 2015

17:00 17:50 Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
17:50 18:00 Zvonění »»»
»»» Moje Noc
18:00 18:15 Modlitba za město Ostravu o. biskup František Václav Lobkowicz »»»
»»» Moje Noc
18:00 23:00 Prohlídka v katedrále Božského Spasitele
Možnost vstupu do ohrazeného prostoru uvnitř katedrály. Sraz zájemců na parkovišti. Vstup možný pouze v pevné obuvi. Při prohlídce je třeba dbát zvýšené opatrnosti. »»»
»»» Moje Noc
18:15 23:30 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem
Na kůru se nachází restaurované varhany z 2. poloviny 18. století (pocházející z kostela ve Vlkovicích). »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Program pro děti v kapli sv. Františka
Soutěže a hry »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Výstava dokumentů nalezených v báni katedrály Božského Spasitele »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:45 Bible slovem a hudbou
Mons. Jan Plaček, na varhany doprovází BcA. Lukáš Kubenka »»»
»»» Moje Noc
20:45 21:00 Zpívání pro katedrálu
Krátké vystoupení scholy před kostelem sv.Václava. »»»
»»» Moje Noc
21:00 22:30 Komentovaná fotoprohlídka opravovanou katedrálou - promítání na stěnu kostela sv. Václava
Promítání fotografií o historii Ostravy, kostela sv.Václava a postupu probíhajících opravných prací, včetně fotografií z míst katedrály Božského Spasitele, kam se určitě nikdy nedostanete. »»»
»»» Moje Noc
22:30 23:15 Varhanní koncert
Na varhany hraje BcA Lukáš Kubenka, katedrální varhaník, pedagog Církevní konzervatoře v Opavě. »»»
»»» Moje Noc
00:00 00:00 Výstava fotografií dokumentující průběh opravy katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě
Autorem nevšedních a mnohdy fascinujících fotografií je Ing. Zdeněk Poruba »»»

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století.

Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže.

V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky.

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha
Program Noci kostelů 29. května 2015

Informace o kostele:

Kostel Svatého Ducha, Ostrava - Zábřeh

Kostel Sv. Ducha

Celý region Ostravska je charakteristický tím, že se zde po II. světové válce a zvláště od 50. let 20.století začala prudce rozvíjet těžba černého uhlí a těžký průmysl. Tím také došlo k rychlému nárůstu obyvatelstva, které se sem přistěhovalo za prací. Počáteční dělnické kolonie brzy nedostačují, a tak se Ostrava začíná rozrůstat o nové okrajové části sídlištního typu.
I Zábřeh nad Odrou (původní název), vesnička na okraji Ostravy se začíná počátkem 60. let prudce měnit. Stará část Zábřehu ustupuje významem do pozadí novému centru, které se posouvá více směrem na Výškovice. Později vznikají nová sídliště, až se nakonec celá oblast propojí s Hrabůvkou a Dubinou a vzniká nový městský obvod Ostrava – Jih, kde nyní žije 110 000 obyvatel.
Díky pronásledování církve za uplynulého režimu bylo ale zcela nemyslitelné, aby se spolu s rozvíjející aglomerací rozvíjel i náboženský život věřících. Malý zábřežský farní kostel (kapacita 120 sedících lidí) přestal už dávno dostačovat a původní fara byla konfiskována státem. Proto v době uvolnění politické situace ve druhé polovině 60. let a zvláště v období Pražského jara 1968, vznikla mezi farníky touha postavit nový farní kostel. Začalo se s výběrem pozemku, prvními projekty, začaly i sbírky na stavbu. Bohužel vše překazil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následná normalizace. Podařilo se sice ještě posvětit základní kámen stavby v roce 1969, to bylo ale na dlouhou dobu vše. Nejen zajímavostí, ale především silným znamením pronásledované církve je, že základní kámen posvětil nedlouho před svou smrtí řeckokatolický biskup z Prešova Vasil Hopko, mučedník komunistického režimu, který byl svatým otcem Janem Pavlem II. v roce 2004 prohlášen za blahoslaveného.
Jako velkou Boží milost vidíme dar svobody, které se nám dostalo v roce 1989 jistě i na přímluvu svaté Anežky České, která byla svatořečena 12. listopadu 1989 a necelý týden nato, v pátek 17. listopadu začala Sametová revoluce. Náboženská svoboda i politické uvolnění a demokratizace společnosti přivedla zábřežské a výškovické farníky opět k novému zápalu pro stavbu farního kostela. Navíc všichni začínají pociťovat po letech strádání a útlaku křesťanů i velký rozvoj pastoračních možností, které se v městě sídlištního typu přímo nabízejí. Proto je rozhodnuto postavit spolu s kostelem i pastorační centrum (přednáškový a společenský sál, klubovny, třída pro výuku náboženství, možnost posezení atp.). Úřad městského obvodu znovu doporučuje pozemek, na němž měl stát kostel už v roce 1968, a tak je rozhodnuto. Po nutných přípravách a stavebních povoleních je 25. května 2004 požehnán pozemek stavby ostravsko-opavským biskupem Františkem V. Lobkowiczem za přítomnosti primátora Ostravy Mgr. Aleše Zedníka, představitelů města a kraje. Konečně začínáme stavět…
Architektonickou soutěž vyhrál projekt Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, s nímž má nejen naše diecéze velmi dobré zkušenosti především při úpravách sakrálních interiérů (dřevěný kostel v Ostravě – Hrabové, svatý Václav v centru Ostravy, kostel sv. Ducha ve Starém Zubří).
Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.
Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.
Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.
S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.
Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.
Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Mimořádné příležitosti během Noci kostelů

Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv.

Fotografie pořízené z Kostela sv.Václava v Ostravě, z Katedrály Božs. Spasitele v Ostravě a Kostela Sv.Ducha v Ostravě - Zábřehu.

Fotio: Hana Papežová - Kolářová
44 fotek, 19.12.2014, 93 zobrazení
Po besídce, kde jsme pro rodiče zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách a betlémský příběh jako stínové divadlo, jsme si šli poslechnout koledy zahrané na varhany v kostele a pak už nás čekala kouzelná noc s kouzelným ránem plným dárků pod stromečkem.
39 fotek, květen 2015, 77 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Původně dřevěný, raně gotický kostel, přestavěný ve stylu pozdní gotiky. Nejstarší hodnověrná zmínka o vsi a kostele v písemných pramenech pochází z r. 1352. Presbytář a sakristie pochází z 1. pol. 14. století. Loď z počátku 16. století vystavěla stejná kamenická huť, která se podílela také na stavbě kostelů v Benešově nad Ploučnicí a v Mostě. Dokončená byla v r. 1510, jak napovídá letopočet nad opěrákem v jejím severním průčelí. Kostel byl částečně zbarokizovaný v letech 1716-1723. Gotický jednolodní obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem s čtvercovou sakristií po pravé (severní) straně a s věží po jižní straně lodi má zachovaných několik pozdně gotických portálů. Portál v podvěží má unikátně zachovanou a restaurovanou gotickou malbu (polychromie z přelomu 1. a 2. dekády 16. století.) Na klenbě kostela je barokní nástropní výmalba. Po celkové úpravě objektu z let 2011-2012, kterou zajistila ŘKF Jedlka a další dárci, byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V letech 2008-2009 byly restaurovány zdejší varhany z Fellerovy dílny v Libouchci z r. 1856. V r. 2013 začala obnova ohradní zdi z příspěvku Min. kultury.
59 fotek, květen 2015, 102 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, kultura, vesnice
Pátá a poslední část mého putování v rámci akce "Noc kostelů 2015" byl kostel sv. Petra a Pavla v Růžové u Děčína, který po požáru v roce 1988 byl na odpis a přesto byl zachráněn do neskutečně krásné podoby.

Farnost je v Růžové poprvé zmiňována již k roku 1352, kdy spadala pod Děkanství Lípa (dnešní Česká Lípa). Od roku 1562 byla protestantská. Kostel v Růžové byl vystavěn v barokním slohu v letech 1710-1712 na místě starší stavby. Patronaci nad kostelem převzal majitel panství hrabě František Karel Clary-Aldringen. Dne 9. října 1712 byla stavba vysvěcena Johannem Christophem Müllerem za účasti hraběcí rodiny. Kostel byl vybaven obrazy apoštolů, přičemž plátno se sv. Petrem a Pavlem pochází zřejmě z dílny okruhu Petra Brandla. Dnes se obrazy nacházejí v zámku v Děčíně. V roce 1786 došlo v Růžové k obnovení farnosti, pod kterou spadají i Kamenická Stráň a Mezná. Až do roku 1912 spadala pod Vikariát Česká Kamenice, později přešla pod Vikariát Děčín. Až do roku 1946 zde byl farářem Mons. Robert Franze.

Po válce nebyla farnost obsazena a kostel se spravoval z Děčína. Ten postupně chátral, neboť tehdejší komunistický režim náboženství nepřál. Zdevastovanému a vyrabovanému kostelu zasadil další ránu 1. srpna 1988 požár. Na jaře 1989 vydal Okresní národní výbor v Děčíně rozhodnutí o jeho demolici. Na tu už pro převrat v listopadu 1989 nedošlo. V letech 1996-2000 prošel kompletní rekonstrukcí a 7. října 2000 byl biskupem ThDr. Josefem Kouklem znovu vysvěcen. Současný mobiliář pochází z kostelů v Dubnici v Podještědí (oltáře), v Zahořanech u Litoměřic (varhany, křtitelnice a sochy sv. Petra a Pavla), v Markvarticích (sochy). Lavice jsou kopií lavic z kostela v Konojedech u Úštěka.

Ani jsem si to neuvědomil na místě, ale nejvíc si cením nafocení krásné obrazové křížové cesty, kterou jsem si v klidu prohlédl až doma.
221 fotek, květen 2011, 21 zobrazení
27. 5. 2011 proběhlo ve Sboru Páně několik akcí, které měly společného jmenovatele. Noc kostelů. V 15:30 hod. byla zahájena na pro tento účel upraveném kůru "Akční výtvarná dílna", která byla určena pro děti i jejich rodiče. Od 17:00 hod. v Liturgické síni Maňáskové divadlo Ovečka zahrálo dětem pohádku "O ztracené ovečce". Toto divadelní představení posléze od 18:30 hod. vystřídala zahajovací vernisáž výstavy Miroslava Kubíčka "JIZVY A STIGMATA". Průvodního slova se zhostil se svým osobitým šarmem příjemný host, RNDr. Ivan Koláčný. Příjemný zážitek doprovodil Jakub Marša hrou na varhany. Od 21:30 hod. proběh ve Sboru Páně koncert pěvecké skupiny DNA – Dej Nám Akord (Černošské spirituály a zpěvy z Taizé) proložený scénickým čtením (minimalistickou dramatizací) knihy Valdemara Vinaře "Skandál kolem Josefa" v podání herců Divadla Radost Brno, Kateřiny Höferové a Jiřího Miroslava Valůška. Vyvrcholení večera bylo veřejné čtení z Bible s modlitebním ztišením a udělením osobního požehnání.

Sbor Páně CČSH, Vážného 6, Brno – Řečkovice
47 fotek a 1 video, 13.1.2017, 20 zobrazení | cestování, události
Filipovská noční mše v den výročí zjevení Panny Marie.Jde o filipovský zázrak, který se udál ve 4 hodiny ráno v noci ze 12. ledna na 13. ledna 1866, při němž se uzdravila Magdalena Kadeová. Brzy se místo, posléze bazilika minor, stalo nejnavštěvovanějším poutním místem v litoměřické diecézi, které předčilo návštěvností i bohosudovskou baziliku.
Poutní kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů, byl postaven na místě kaple z roku 1866, a vysvěcen 11. října 1886; roku 1926 jej papež Pius IX. prohlásil za Baziliku minor. Trojlodní dvouvěžová bazilika monumentálních rozměrů je hodnotná novorománská stavba s uměleckořemeslně kvalitním vnitřním zařízením německých umělců, převážně ze Žitavy (sochy, vitráže, dřevořezby, dekorativní malba). Paradoxem je, že dosud nebyla zapsána do Státního seznamu nemovitých památek České republiky. Kostelem přímo za hlavním oltářem prochází historická česko-německá hranice. Kostel má vynikající akustiku a nově opravené původní mechanické varhany. Od roku 2008 se zde každoročně pořádá mezinárodní varhanní festival duchovní hudb
110 fotek, 6.1.2016, 404 zobrazení
Napadlo Vás také někdy, odkdy o Vánocích zdobíme v našich krajích stromečky a stavíme Betlémy?
Vánoční stromek vzešel ze středověkých vánočních her hrávaných zejména v Porýní během Svaté noci 24. prosince před vchodem do kostela jako předehra k oslavám narození Božího Syna, tzv. Představení událostí z Ráje. Tou dobou byly samozřejmě všechny stromy bez listí, a tak se nejlépe hodila jedle ozdobená jablky a hostiemi. Postupně se stromky začaly zdobit i doma, přidávaly se další ozdoby, a stále více se rozšiřovaly. Bohatší výzdoba vánočního stromku je dokumentovaná poprvé v roce 1605 ve Štrasburku. Doklad o svících na stromku máme až z roku 1785, později přidávají skláři lesklé ozdoby a vývoj pokračuje směrem ke zlidovění krásné tradice. K jejímu masovějšímu rozšíření nejen u nás, ale např. i ve Francii a ve Skandinávii však došlo až v 19. století.
Oživená scenérie Betlémské noci je starší a dobře doložená. V prosinci roku 1223 – jak zaznamenal životopisec svatého Františka z Asssisi - poslal František list svému příteli a místnímu pánovi Janovi Velitovi list, ve kterém podal instrukce o tom, co má obstarat, a píše: „Chtěl bych oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych, pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když nadešel 25. prosinec roku 1223, přišel prosťáček z Assisi v Greccio (v Itálii) do připravené jeskyně, kde byl oltář a u něho „živý Betlém“. František oblékl jáhenská roucha, kněz tam sloužil mši svatou, František zazpíval evangelium a pak vzal do náruče dítě položené na seně a kázal o Narození Páně.
Tolik výlet do historie, která je příčinou, že i v Rudce ve vánočních dnech s přispěním fantazie a lidových tónů koled již tradičně necháváme oživnout novozákonní postavy kolem právě narozeného Spasitele. Ani o těchto vánocích 27.12. odpoledne nechyběla u jesliček Maria s Josefem, které představovali Klára a Vojtěch Matouškovi se svým Ježíškem (tedy Barunkou), pastýři, hospodští, andělé, Herodes, ani noblesní tři králové od východu ztvárnění Vraťou, Míšou a Mirkem Jirglovými. Celkem aktivně účinkovalo přes dvacet malých, mladých i méně mladých chlapců a děvčat. Společně s diváky jsme všichni zazpívali ty nejkrásnější koledy doprovázeni na varhany Vojtěchem Staňkem. Na závěr jsme se zahřáli tuze dobrým svařákem pramenícím u naší milé starostky Marie Jirglové. Po skončení programu ještě dostaly děti příležitost se pokochat živými zvířátky, která kolem jeslí zahřívala Jezulátko, a nechat se svézt na koni našich mudrců, tedy vlastně Jaromíra a Magdaleny Blažkových. Všem, kteří k tomuto milému setkání u jesliček aktivně a ochotně přispěli, patří velký dík. Přece jen ten nápad sv. Františka dává i po osmi staletích našim svátečním dnům šmrnc, že ano?
Ať Vám všem vánoční poselství prozařuje i všední dny nového roku co nejdéle!
Miroslav Staněk
308 fotek, červenec 2017, 8 zobrazení
Tentokráte naše turistické kroky směřovaly po stopách našich „kořenů“ v kraji, který se kdysi nazýval Českým královstvím.

První den jsme cestovali „naším královstvím“. První zastavení bylo v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsme si prohlédli bývalou štolu, která sloužila v minulých staletích k dolování mědi, olova, cínu a stříbra. Poté jsme se rozjeli hledat jeden ze tří pramenů řeky Sprévy, ale pro samé objížďky se nám nepodařilo k žádnému dojet. O to více nám zbyl čas na prohlídku basiliky minor ve Filipově, která je významným mariánským poutním místem. Pak jsme dojeli pod kopec Dymník, vyhlédli z rozhledny a prohlédli si přilehlý menhirový „háj“. V Rumburku jsme navštívili Klášter kapucínů a zároveň si prohlédli loretánskou kapli Panny Marie. Ve Šluknově, který se stal na tři noci naším domovem, jsme si ještě stačili prohlédnout prostřednictvím půvabné průvodkyně interiér nově opraveného zámku s přilehlým parkem.

Druhý den patřil návštěvě krásného lužického města Bautzen. Procházeli jsme historickými uličkami nejprve s Oldou, v Srbském museu jsme si vyslechli řeč, ke které se již jen hlásí 60tisíc obyvatel, pak byl volný program a každý navštívil ty památky, které ho zajímaly. Nemohli jsme v tento teplý den opominout navštívit jezera, která se rozkládají nad městem. Zde, na krásné pláži u přehrady na řece Sprévě jsme se vykoupali a prošli si částí vycházkové trasy kolem jezera. Ve Šluknově jsme po večeři ještě vyšli na Křížovou horu a prošli si celou Kalvarii.

Třetí den jsme měli naplánovaný výstup k unikátní „krajkové“ litinové rozhledně poblíž města Löbau. Zážitek to byl opravdu impozantní. Odtud nebylo již daleko do dalšího krásného historií poznamenaného města Görlitz. Ještě předtím jsme stihli procházku na rozhlednu Landeskrone, kde byl pěkný výhled do kraje a na město. Görlitz je krásným historickým městem, jehož území bylo taktéž v dávných dobách pod českou nadvládou. Dnes rozděluje město hranice, jedna část je Německá a druhá Polská. My jsme se pohybovali v té krásnější části, tj. Německé, došli jsme až k hranici mezi městy, což je řeka Nisa. Město je v dnešní době vyhledávaným turistickým cílem, neboť je skutečnou perlou, pro mnohé Čechy ještě neobjevenou.

Den čtvrtý nás čekala nejprve procházka nejdelším městem v Sasku plným podstávkových domů – Cunewalde. Zde se nachází i skanzen miniatur těchto domečků, které bohužel nepřežily do dnešních dnů. Prohlídka kostela, který s 2 632 místy k sezení je největším evangelickým venkovským kostelem v Německu. Olda nám bravurně překládal povídání zaníceného průvodce a tak jsme se dozvěděli mnohé o zajímavé historii kostela, který má m.j. varhany z r. 1840, které se pyšní jedním z nejkrásnějších zvuků v H. Lužici.

Pak již nás jen čekal nevšední architektonický zážitek – futuristická funkcionalistická vila Schminke Haus z r. 1932 v Löbau. Nejprve jsme vyslechli výklad o zařízení vily a jejím původu a pak jsme se prošli celým jejím interiérem.

Krátkým zastavením v městě Löbau jsme zakončili své putování po kraji H. Lužice a vydali jsme se na cestu domů se zážitky, na které se nezapomíná…
17 fotek, 21.12.2014, 277 zobrazení | moje fotozprávy
Sváteční předvánoční koncert v Boskovicích

Evangelický kostel v Boskovicích se v neděli 21. prosince již zcela ponořil do vánoční atmosféry. Posluchačům krásné staré hudby se zde představil soubor Nota a malý komorní orchestr místního gymnázia.
Nejprve se představil nový duchovní zdejší evangelické farnosti Mgr. Jiří Bureš. Přiblížil Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby (1796) a především barokní hudbu: „Zde jde především o setkání s boží nádherou. Přeji hudebníkům, aby se jejich vánoční koncert vydařil.“
Úvodem zaznělo vokální provedení vánoční písně a poté se ujala slova PhDr. Helena Janíková: Napřed latinsky a pak česky přednesla úvodní slova textu slavného díla inspirovaného starozákonním textem proroka Izariáše, jehož originál pochází z Francie šestnáctého století a pokračovala: „Na Roráty se chodilo do kostela denně po celou dobu Adventu. Přinesené svíce ozařovaly celý kostel. Dnes je zlatá, čtvrtá Neděle adventní. Na věnci hoří poslední andělská svíce. Dnes se zde setkáváme již na pátém benefičním koncertu Noty, Sboru církve evangelické za podpory občanského sdružení Jinan. Výtěžek ze vstupného půjde na aktivity studentů, na charitu českobratrské církve. Děkuji všem za dobrovolné dary.“
V první části koncertu zazněly koledy ve vokální úpravě Antonína Tučavského (*1928 †2014), jenž zesnul v září tohoto roku v Londýně. Poté skladba soudobého litevského autora Vitautase Miškinise (*1954).
PhDr. Helena Janíková všechny uvedla do Vánoc roku 1796, kdy na Štědrý den po celý den pršelo a po sněhu ani památky: „O tehdejší noci byla v kostele Povýšení svatého kříže ve starém Rožmitále poprvé provedena Česká mše vánoční – dílo rožmitálského kantora, varhaníka a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Žádné písemné doklady ani originální partitura se nedochovaly. I tak se dílo stalo brzy velmi oblíbené. Dnes uslyšíte provedení, jež vyšlo v roce 1995 v Německu. Velkou zásluhu má František Ostrý, absolvent boskovického gymnázia. Nyní se věnuje doktorandskému studiu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bude hrát na varhany. Sólisté sboru jsou Ludmila Dohnálková – alt, Martin Pavlíček – tenor, Jan Šmatera – bass. Sopránový part přednese absolventka Janáčkovy akademie múzických umění Jana Tajovská Krajčovičová. Zazpívá smíšený sbor Nota za doprovodu malého komorního orchestru, diriguje Mgr. Martin Nerud. Přeji všem hezký umělecký zážitek, klidné zbývající dny Adventu a pak již krásné svátky vánoční.“
Rozezněly se tóny starobylé barokní hudby, skvělé bezchybné provedení bylo odměněno bouřlivým potleskem nadšeného publika.
Velkolepým zakončením svátečního koncertu byl sborový zpěv všech účinkujících i diváků ve stoje, při němž se chrámem nesly slova slavné koledy narodil se Kristus Pán. Závěrem se zvedl ještě jednou dlouhotrvající vřelý potlesk.
Pátý Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Nota místního gymnázia a jeho malého komorního orchestru důstojně odstartoval sváteční vánoční čas a zakončení roku 2014 v Boskovicích.
26 fotek, 5.11.2015, 103 zobrazení | cestování, koníčky, lidé, města, sport
Tondu napadlo,ze dne na den,podívat se na výstavu caravaningu,v Brně.Koupili jsme jízdenky,zajistili vstupenky a jelo se..Vstávali jsme v půl 3,odjíždělijeli jsme,ve 4h vlakem z Liberce.Cestu jsme napůl prospali,v Pardubicích byl přestup a po 9 h,jsme byli v Brně.Výstaviště nebylo daleko,asi 20min pěšky.
Na výstavě caravaningu jsme se zdrželi,vzhledem k našim plánům,do budoucna,několik hodin.Prohlédli jsme všechny auta, karavany,doplňky,vařiče,bomby,topení do auta,úpravu lůžek atd.Mě zaujaly obytné,luxusní autobusy a jejich cena...10 milionů kč..Víc než obytný dům s pozemkem..Auta,pro camping,byla luxusně zařízena,kožené sedačky v obýváčku,kuchyňky vybavené všemi spotřebiči,toalety se sprchami,letiště v ložnicích,garáže pro kola i motorky..
Pak jsme šli na výstavu Gaudiámus,mezi mladé.Nabízeli studia na středních a vysokých školách.Bylo to tam moc zajímavé..Sáhli jsme si,třeba(Tonda se štítil) na exempláře veliké a jedovaté mnohonožky,povrch měla jako z bakelitu.Nakonec jsem si na kole vyšlapala energii,potřebnou k uvaření vody,na malinký šálek kávy..Málem jsem padla vysílením..a to jezdím na kole..Ještě jsme si venku prolezli vojenská,obojživelná vozidla..
Zbylo nám spousta času na vlak,tak jsme se vydali po Brně..Nejdříve jsme obdivovali krásný kostel,byla to bazilika Nanebevzetí Panny Marie,na Mendlově náměstí.Potom jsme se snažili dojít k hradu Špilberk.Jenže se rychle stmívalo a tak jsme to vzdali a odložili na jindy.Přitom jsme došli,do staré části Brna a objevili další nádherný kostel,katedrálu Sv.Petra a Pavla.Vstoupili jsme do něj s pokorou.Půl hodiny jsme seděli jako přikovaní,v lavici,poslouchali mši se zpěvem a s doprovodem varhan..Nádhera,příval energie hudby,modlitby pronášené melodickým hlasem kněze a krásný zpěv..Modlila jsem se,i když to neumím,za všechny naše drahé,i ty,co už tu nejsou..
Z kostela jsme scházeli,z vrchu Petrov,hradbami dolů,k náměstí.Na jedné uzounké,hradební zdi seděla dívka v kapuci,se zkříženýma nohama.Naklonila jsme se a podívala dolů,pod ní byla 15 metrů hlouboko a kamenná dlažba.A zrovna k ní,Tonda přistoupil a ptal se,kudy máme sejít dolů..Ona si přesedla a dala nohy dolů,nad tu hloubku..Já jsem hrůzou nedýchala..aby, než mu to dopoví,nespadla dolů.On o té propasti pod ní nevěděl.
Nakonec jsme došli k náměstí,položené ve svahu.Zelný Trh.. Uprostřed stála fontána s obrovskou plastikou...Parnas,s Héraklem,celá z kamenů..Musíme se sem vrátit a za světla si znovu vše projít..Brno-stará část,je překrásná.
Domů jsme jeli zase expressním vlakem,který na displei ukazoval rychlost i 160 km/h..Do Liberce jsme přijeli po 12 h v noci,utahaní a ospalí,ale říkali jsme si..stálo to za to..bylo to krásné a dobrodružné.

Něco by se našlo i mezi uživateli...

noc

1 207 zobrazení, žádné album

noc-den

371 zobrazení, 2 alba

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron