Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 788 výsledků (0,1104 sekund)

reklama
7 fotek, 11.5.2018, 50 zobrazení
56 fotek, 14.6.2015, 24 zobrazení | koníčky, lidé, zábava, moje fotozprávy
Procházela jsem velkým sálem a zůstala jsem stát u krojovaných panenek - tu velkou jsem obdivovala již dřív. Za ní bylo hodně malých krojovaných panenk...je skvělé, že i tento druh se vystavuje.
U panenek, které získaly ocenění, ležel doklad o umístění v soutěži.
Kdybych si měla vybrat jen jednu, jedinou - tu nejhezčí panenku, neuměla bych ji zvolit. Bylo jich tady tolik a každá v jiném oblečení.
33 fotek, 4.1.2018, 91 zobrazení
Ve sněhem zapadané nejzápadnější české obci Krásná u Aše se sešli 16.12.2017 v 15 hodin členové MO KČP, aby zhodnotili svou práci v průběhu celého uplynulého roku. Položením květin k památníku všem ochráncům hranic a následným přesunem do restaurace Sokolovna začalo výroční setkání přítomných 30 členů KČP. Úvodní přivítání a hodnotící projev provedl předseda ašské MO Milan Paučo. Pestrost a činorodá práce členů mezi svými příznivci, civilními obyvateli a mládeží, včetně rozvoje mezinárodních přátelských vztahů především s bývalými pohraničníky NDR, to byly hlavní cíle a splněné úkoly v r. 2017. Péče o pomníčky padlých ochránců SH a antifašistických bojovníků, mnohá pietní setkání u nich a u pomníku Edwarda Beneše nebo památníku sestřelených letců spojeneckých vojsk u Hranic a položení květin k nim, to vše jsou doklady hluboce záslužné vlastenecké kolektivní práce našich členů KČP.

Tonda Juříček pak připomněl stručně výsledky kolektivního hospodaření. Člen NR KČP Štěpán Drapák a předseda organizace Milan Paučo pak předali děkovná ocenění členům organizace za práci i za jejich významná jubilea. V předneseném nástinu úkolů pro rok 2018 bylo připomenuto, že pro společnost bude příští rok ve znamení 100.výročí vzniku ČSR po rozpadu Rakousko-Uherska. Proto k řadě dosavadních úkolů přibude i uctění této významné společenské události pro náš lid v podmínkách MO KČP Aš a karlovarské krajské organizace. Při volné besedě pak mj. představil člen MO KČP z Frant. Lázní novou zástavu KČP jejich organizace.

Text: Jarda Horák

Foto: Horák, Paučo
1 fotka, 3.6.2015, 137 zobrazení | moje fotozprávy
Završení maturity slavnostním předání certifikátů ECDL a CISCO Academy
a vyhlášení výsledků Cisco soutěže NAG 2015

Ve středu 3. 6. 2014 proběhlo na VOŠ ekonomické a zdravotnické SŠ Boskovice slavnostní předání certifikátů žákům 4. ročníku oboru Informační technologie. Nejprve byly žákům předány certifikáty ECDL, které předal Ing. Jiří Hlaváček. Testy ECDL skládají žáci ve čtvrtém ročníku a získávají tak doklad o tom, že mají základní znalosti v ovládání počítačů a kancelářských aplikací. Jde tedy o doklad základní počítačové gramotnosti. Důležitější certifikáty ale žáci 4. ročníků dostali od Cisco lektora Ing. Davida Marka. Naše škola je už šestým rokem součástí mezinárodní počítačové akademie – Cisco Academy, a žáci tak mají možnost získat certifikáty, které dokládají znalosti a dovednosti na úrovni IT odborníků.
Ing. David Marek na závěr slavnosti vyhlásil vítěze školního kola soutěže Cisco NAG 2015 (Networking Academy Games). Letos se naše škola zúčastnila této prestižní mezinárodní soutěže již potřetí a zopakovala úspěch z předloňského roku. Mezi 20 nejlepších v ČR se z naší školy probojovalo 5 žáků a 2 z nich se v evropském finále umístili na předních místech. Z pohledu ČR se ve finále umístili na 1. a 2. místě. Jmenovitě to byli Jan Chaloupka z IT2 (1. místo v ČR a 8. v rámci Evropy), Patrik Dokoupil z IT3 (2. místo v ČR a 24. v rámci Evropy). V rámci školního kola je na 3. místě Jan Uhlíř, 4. Marek Šos a 5. Adam Přichystal (všichni z IT2). Kluci tak měli možnost změřit své IT znalosti a dovednosti s vrstevníky z celé Evropy. Jen pro zajímavost - celkově jsou v Evropě nejlepší Rumuni (v první třicítce měli 9 žáků), pak Němci (TOP 30 4×) a Bělorusové (TOP 30 6×). ČR je z pohledu umístění nejlepších žáků na 4. místě (TOP 30 3×).
Co je Cisco Academy
Cisco Academy je vzdělávací program, který vytvořily dvě největší technologické firmy na světě: Hewlett Packard a Cisco Systems. Cílem toho programu je poskytovat IT školám kvalitním výukové materiály, síťová zařízení a především garantovat profesionálně proškolené lektory s cílem připravit žáky středních a vysokých škol na průmyslovou certifikaci v oboru Informační technologie.
Ke studijním materiálům Cisco Academy mají přístup jen některé IT školy. Na celém světě, tj. v cca 150 zemích světa působí v současné době asi 10 000 škol, které jsou Cisco akademiemi. V České republice je celkem 139 středních škol, kde lze studovat obor Informační technologie, ale asi jen třetina z nich je součástí vzdělávacího programu Cisco Academy. Naše škola VOŠ a SŠ Boskovice je jednou z nich.
Žáci na naší škole tak mají možnost získat v rámci výuky podle programu Cisco Academy dva mezinárodně uznávané certifikáty: Cisco IT Essentials (správa a údržba PC, základy bezpečnosti a počítačových sítí) a CCNA 1 (první z řady certifikátů pro specialisty na síťové technologie). Tyto certifikáty dokládají, že žák nejen ovládá IT odbornost na profesionální úrovni, ale že ji zvládá i v anglickém jazyce. Nejlepší žáci, kteří absolvují všechny anglické testy nad 85%, dostávají navíc písemnou gratulaci – ocenění studijních výsledků – přímo od ředitele Cisco Academy.
Pro naše maturanty je Cisco certifikát velmi důležitým dokladem odbornosti na trhu práce. Z průzkumu společnosti Cisco vyplývá, že o uchazeče s mezinárodním certifikátem je mnohem větší zájem a že mají i mnohem rychlejší karierní postup – předpokládá se ochota dál se učit. Konkurence v IT se stále zvětšuje, ale odborníků v IT je u nás stále nedostatek. Přitom region Jihomoravského kraje je přímo ideální pro obor IT – působí zde mnoho velkých IT firem: IBM, GTS, Red Hat, Honeywell, FEI, NetSuite nebo Infosys. Díky tomu se o moravské metropoli stále častěji ve světě hovoří jako o českém Silicon Valley.
Vzhledem k výsledkům z minulých let můžeme směle říct, že má naše škola v rámci Jihomoravského kraje velmi významné postavení, neboť z celkem 7 škol zapojených do programu Cisco Academy se podle výsledků soutěže Cisco NAG umístila na prvním místě.
Slavnostní předávání certifikátů ECDL a CISCO Academy se tak u nás stalo tradicí a celkový počet certifikovaných studentů již vzrostl na 64. Těšme se tedy na další úspěchy našich žáků.

V Boskovicích dne 5.6.2015.
Zpracoval: Ing. David Marek
Editor: Ing. Roman Procházka
Snímek: Jana Kotoučková – žákyně IT3
28 fotek, 6.4.2017, 168 zobrazení | moje fotozprávy
Svátky jara - Velikonoce se blíží!

Čtvrtek 6. dubna 2017. nevlídné chladné přeháňkové odpoledne jako by ani nepřipomínalo jaro. Těžké mraky hrozily spíš sněhem než deštěm. Nic nenasvědčovalo, že se blíží největší křesťanské svátky v roce – Velikonoce.
Ve starobylé mladkovské škole bylo všechno jinak. Příjemně vytopená společenská místnost vítala účastníky malé velikonoční dílny, kde každý správný mužský mohl naučit plést pořádně pružnou pomlázku, ženy a děvčata vyrobit hezké dekorace a kraslice.
Akci připravil Osadní výbor ve spolupráci s místní knihovnou pod vedením Petry Dvořákové. Pozvání přijala lektorka paní Naděžda Parmová a pan Petr Valášek.
Inspirací pro tvoření byla řada fotografií hotových výrobků rozložených na stole. Všemu vévodilo ozdobené velké pštrosí vejce a starodávný dřevěný hrkač někdy z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ten se používal v pátek a sobotu před velikonočním pondělím místo zvonů, které „odletěly do Říma“. V těchto dnech věže kostelů a kaplí umlkají a zvoní se až v neděli na Hod boží velikonoční.
„Pokud chcete vidět, jak se dělá pomlázka, musíte stát za mnou,“ zavelel Petr Valášek a ukázal výrobu žíly z devíti vrbových prutů. „Materiál si pěstujeme sami, není to náhodný řez nějaké vrby.“
I předsedkyně Osadního výboru Zdeňka Boháčková si vše vyzkoušela.
Naděžda Parmová průběžně obcházela stůl a každé „děvčici“ radila se správným postupem.
V dobré společnosti čas uběhl rychle, debatovalo se jako kdysi dávno na přástkách.
Paní Marie Musilová upřesnila, že minulý rok bylo tvoření s plstí, barvení vajec a mašličkování. Letos se zdobí zvláštní technikou pomocí slamy. „Sešlo se dvacet dospělých a deset dětí,“ pokračovala. „Kluci a tátové se především pokoušeli plést pomlázky.“
Naděžda Parmová uvedla, že tento způsob práce je hanácké zdobení kraslic, protože se zde používá ječná a ovesná sláma. Zavzpomínala na historii zdobení. Slámu na Hané používali i na zkrášlení nábytku, skříní. Dávné umělecké výtvory lze spatřit v národopisných muzejích Vyškov, Brno. Barva filalová se zásadně nepoužívala, není totiž přírodní přírodní. Hojně se barvilo třeba pomocí cibulových slupek.
„Já jsem to naučila asi čtyři stovky děvčat,“ pochlubila se.
Naděžda Parmová i dnes vypomáhá při různých kurzech a předává zkušenosti mladším.
„Naučila jsem to i všech šest svých vnuků,“ pokračovala.
Se svým uměním obešla řadu soutěží, v Libocenicích (Severočeský kraj) mají dům, kde své práce soustřeďují. Spolek se jmenuje Sdružení přátel a malířů kraslic. Nejvíce členů je z Moravy, zejména z oblasti Slovácka.
Dokladem dávné znalosti technik malování kraslic jsou nálezy barvených skořápek v hrobech na Velké Moravě. Stejný způsob se používá dodnes.
„Naše středisko dělá výstavy, kdy každý člen musí dodat dvacet kraslic“ hovořila dál Naděžda Parmová. „Vloni jsme byli ve Vacenovicích, všichni měli na sobě kroje – nádhera. Přišla tam paní Dana Zátopková, ta umí nádherné kraslice. Když byla v Praze na Hradě soutěž mládeže, tak na prvním nádvoří v kapli předávala ceny. Nejhezčí ocenění mám z Valašského Meziříčí za první místo. Dostala jsem keramickou vázu a mám v ní doma květiny. Jen aby se mi nezhoršil zrak,“ posteskla si závěrem. „Pak by bylo po práci.“
Naděžda Parmová kromě zdobení kraslic ještě paličkuje a to se dělá nejlépe za dopoledního světla.
Petr Valášek průběžně ukazoval pletení pomlázek z osmi a devíti proutků. Kluci a tatínci si pod jeho odborným vedením mohli vyzkoušet tyto prastaré techniky.
„Touto prací se zabývám už 34 let,“ odpověděl Petr Valášek, když všechny udivoval svou šikovností. Proutí se používá různě dlouhé, pro dekorace i 2,5 metrů. Soutěže se v této odbornosti nedělají. Dělá se to spíš pro zábavu.
„Proutí musí být čerstvé, svázané otýpky máčíme nastojato ve vodě,“ pokračoval v zajímavém vyprávění Petr Valášek. „Vrba se dle zákona stříhá od 30. listopadu do 30. března, pěstuje se na plantážích.
Zbývá poděkovat Osadnímu výboru pod vedením Zdeňky Boháčkové za přípravu občerstvení a knihovnici Petře Dvořákové za dodání pestrobarevných časopisů pro děti.
31 fotek, červen 2009 až duben 2012, 316 zobrazení
Westernová expozice

V Suchdole nad Odrou byla dne 13.5.2006 slavnostně otevřena v Muzeu městyse nová westernová expozice. Stalo se tak na počest nedožitých 80-ti let moravského kovboje Bohumila Kašpárka alias HOSPODÁŘE, který se stal legendou ještě za svého života. Tato poutavá expozice mapuje nejen počátky westernového ježdění v Suchdole n.O. a dění na ranči „Zlámaná podkova“, ale i počátky a současnost Československého Pony Expressu. Je průřezem historie westernového stylu života od roku 1945 až do dnešních dnů, kdy se Suchdol n.O. stává pro mnohé centrem westernového dění u nás. Tuto zajímavou expozici pro veřejnost připravili společně nadšenci z řad Klubu přátel Suchdolu n.O., Pony Expressu a westernových příznivců za velkého přispění městyse Suchdol n.O.
Mimo Western a Pony express má návštěvník Muzea městyse možnost se seznámit i s vlastní historií Suchdolu n.O. a pro zájemce o válečnou historii je zde k vidění poutavá vojenská expozice mapující období let 1914 -1945.

Hlavní texty z westernové expozice:

Suchdol n.O. – „zdivočelá země“

Poválečné období a osídlování území „německých“ Sudet novým českým obyvatelstvem v mnohém připomínalo průkopnickou a dobrodružnou dobu osídlování amerického Západu. Ne jinak tomu bylo i Suchdole n.O. v roce 1945. O zbraně tu nebyla nouze a různé potyčky a „přestřelky“ zde byly téměř na denním pořádku a nikdo si nebyl jist svým životem.
Byla to doba plná zvratů a nepokojů, kdy původní německé obyvatelstvo bylo připravováno k odsunům, tzv. čeští „zlatokopové“ zde podnikali své nájezdy s vidinou rychlého a hlavně bezpracného zbohatnutí, byla to však i doba nových nadějí osídlenců přicházejících z různých koutů vlasti, kteří to s osudem obce mysleli vážně a hledali v Suchdole n.O. svůj nový domov. V létě 1945 se zde z Valašska stěhuje i rodina Kašpárkových. Na usedlosti č.p. 54 (367), později známé jako „Ranch ZLÁMANÁ PODKOVA“, se tak pomalu začínají naplňovat klukovské sny a romantické představy o „Divokém západě“ Bohumila Kašpárka zvaného Hospodář, který svým založením byl od přírody snílkem a jeho láska ke koním a přírodě se stala jeho největší životní láskou.

Bohumil Kašpárek alias HOSPODÁŘ se narodil 13. května 1926 v Jasence u Vsetína.
Od dětství byl v rodinném hospodářství vychováván spolu se svými sourozenci k práci v zemědělství, ke vztahu ke koním a přírodě. Po škole konec války prožívá na nucených pracích pro „Německou říši“. V létě 1945 přichází spolu s rodinou do Suchdolu n.O., která se usazuje na statku č.p. 54. V letech 1948-50 absolvuje vojenskou základní službu v Čs.armádě u jezdectva v Olomouci. Po vojně se věnuje práci na statku a volné chvíle tráví s kamarády na koních a romantických vandrech v přírodě ve stylu „Divokého západu“. Ovlivněn trampingem, dobrodružnou literaturou a filmovými westerny se tak vlastně stává zakladatelem a nestorem westernového ježdění u nás.

Westernová romantika v sedle

I v těžkých časech po komunistickém puči v roce 1948 a následujících letech totalitního režimu zůstává westernová romantika hluboko zakořeněna v dobrodružných srdcích toužících po svobodě a volnosti v lůně přírody.
Podobně jak tomu bylo u trampského hnutí, tak i westernové vyjížďky na koních zde získávají své příznivce. I když v socialistické společnosti je jakýkoliv projev „amerikanismu“ tvrdě postihován – má přece jen to nejvíce „zakazované ovoce“ tu nejlepší chuť!

Vzhůru na Západ!

I když pod dohledem komunistického režimu a za problémů, které následně hrozily, se vyráží „do světa“- za hranice obce na první veřejná vystoupení s přepady dostavníků a přestřelkami pistolníků, různé tzv.“propagační jízdy“, letní koňařské velké vandry a podobně. Kupodivu i tento „americký“ styl života si nachází v socialistické společnosti své místo při výročních oslavách , sportovních a jiných společenských akcích. Nachází si své příznivce dokonce i mezi členy KSČ a stranickými funkcionáři - vše se tak děje s vědomím toho, že „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“.

Ranch ZLÁMANÁ PODKOVA

Romantiku v koňském sedle postupně objevují nejen trampové, příznivci a milovníci koní a westernového ježdění, ale i tzv.“pražáci“ -lidé od filmu a televize. V 70-tých letech 20.století objevuje v Suchdole n.O. Hospodáře a ranč Zlámanou podkovu i westernový fanda Jaroslav Čvančara – muzikant, kapelník skupiny TAXMENI (dříve KRAJÁNCÍ), spisovatel, historik a filmový nadšenec v jedné osobě spolu s členy kapely Hospodáře takříkajíc „objevují pro veřejnost“. V roce 1975 se zde natáčí dnes již legendární první „veřejný“ film „MORGANOVA BANDA“, následovala „GROTESKA“ a v roce 1981 film „HODPODÁŘ“, který dokonce získává ocenění v celostátní soutěži amatérských filmů v Benátkách n.J. Následují další filmové a televizní dokumenty jako např. „Pony Express aneb jak mě potkala Amerika“(1990), Narozeniny (1997), Kovbojové z Moravy (2003) a další. Do dnešních dnů se rovněž dochovaly i unikátní filmové záznamy na 8 mm kameru z 1.poloviny 60-tých let, které jsou dokladem začátků westernového ježdění u nás.
Hospodář- skromný a nenápadný moravský kovboj ve Suchdolu n.O. se tak stává natolik výraznou a známou osobou, že ho zde navštěvují nejrůznější celebrity jako např. Miroslav Šimek, Viktor Sodoma, Václav Neckář, zpěvačka Milena Soukupová, moderátor Jan Rosák atd.
Jeho přáteli se stávají režisér JUDr. Josef Vondráček, režisérka čechoameričanka „Barbara“ Jaroslava Vošmiková, herec a představitel Limonádového Joe – Karel Fiala, herec Jaroslav Štercl a mnoho dalších.
„Kovbojský život“ si zde vyzkoušel a oblíbil i známý dětský herec Tomáš Holý, který zde v 80-tých letech tradičně trávil prázdniny a dával dokonce přednost „suchdolskému ranči“ před dovolenou v zahraničí.
Spolu s Taxmeny do Suchdolu n.O. přichází i Jindřich Bílek, který později spolu se zdejšími „divokými jezdci“ stojí u zrodu Československého Pony Expressu, tak jak ho známe dnes. Hospodářovi se tak v roce 1990 plní jeho velký životní sen o Americe, kdy má možnost si projet celou trasu legendárního amerického Pony Expressu a okusit práci kovboje na originál americkém ranči.

Hospodář svým životním stylem a svobodným pohledem na svět ovlivnil hned několik generací lidí toužících po volnosti a nevšedních zážitcích, které byly dříve jakýmsi únikem ze „socialistické společnosti“ nebo z dnešní uspěchané doby.

Petr Bartošík – Klub přátel Suchdolu n.O. (Muzeum městyse Suchdol n.O.)

Muzeum městyse Suchdol n.O.

Prohlídka: pondělí – pátek (8.00 – 12.00 hod.)
informace a průvodce v Klubu kultury (vedle budovy muzea)

Prohlídka v jiném termínu po dohodě - tel. 556 736 317,
klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

Bližší informace možno získat i na Úřadě městyse – tel. 556 770 101
2 fotky, 27.4.2018, 26 zobrazení
Paní učitelka poslala do časopisu Rozmarýnka obrázky dětí a dostali jsme knížku
11 fotek, březen až duben 2017, 30 zobrazení
10 fotek, 21.2.2017, 39 zobrazení
1 fotka, 2.12.2014, 66 zobrazení
9 fotek, 27.11.2010, 53 zobrazení
1 fotka, 10 zobrazení
31 fotek, 30.6.2009, 256 zobrazení
13 fotek, 28.10.2008, 208 zobrazení
13 fotek, 29.6.2017, 63 zobrazení
2 fotky, 19.6.2013, 120 zobrazení
53 fotek, 7.2.2013, 24 zobrazení
7 fotek, květen 2011 až duben 2012, 58 zobrazení
2 fotky, 10.11.2011, 94 zobrazení
9 fotek, 26.12.2010, 79 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron