Hledání

4 826 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

prazskykutil
 • červen 2012
 • 108 zobrazení
 • 0
bohdalin
 • květen až červen 2017
 • 107 zobrazení
 • 0
josef49
Po 30ti letém používání garáže jsem udělal generální opravu stavby. Současně s tím jsem na prostranství před garáží položil zámkou dlažbu. Před tím tam byl prašný povrch-šotolina. Byly opraveny trhliny ve zdivu, nové oplechování, nová fasáda, formou nátěru fasádní silikonové samočistící barvy a u oken dány kachlíky. Na vratech a skříni od elektriky byl odstraněn starý nátěr. Proveden nový nátěr základní barvou a potom vrchní email.
více  Zavřít popis alba 
 • duben až říjen 2013
 • 64 zobrazení
 • 0
sdhzdarec
V úterý 31.7.2018 jsme zavedli do druhé garáže hasičárny elektřinu a doupravili červené pruhy na fasádě. Ke dni 31.7.2018 je rekonstrukce dokončena.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.8.2018
 • 42 zobrazení
 • 0
defenger
Také tuto sobotu jsme vyrazili jen na krátký relaxační výlet. Lesem, podél
rybníků s labutěmi a železniční trati míříme do nedaleké obce Lednice. Naším
cílem jsou nové architektonické zajímavosti pro turisty v zámeckém parku.

Hned u vchodu do parku se kochme pohledem na nově opravenou barokní kašnu.
Ta tu již stojí 300 let a presto pohled na ní byl novinkou, nebot rekonstrukce
probíhala podle modelu z roku 1650. Zbyla jako jediná z původních devíti kašen,
které v zahradě stály. Pokračujeme v okružní cestě podél zámeckých rybníků,
kol majestátních platanů a jiných tichých pamětníků dávných časů.

Přijdeme k dalšímu cílu a tím je Římský viadukt (Spolu s nedalekou jeskyní byl
zbudován v 19.století až do roku 1926 z něj při zvláštních příležitostech tryskala
voda). Nyní teměř po 90.letech byl uveden do zkušebního provozu, kdy se zjištoval
optimální přítok vody pro efekt vodopádu. Ten zajištovalo přenosné čerpadlo nebot´
původní původní přívod vody se nedochoval. I současný vodopád budil velkou pozornost
turistů s možností přírodní sprchy. Škoda jen, že na něj není videt z protějšího břehu.

Naším posledním cílem je zhlednutí oprav zámeckých jízdaren (Tento monumentální komplex
trojkřídlé stáje vnikl v 17.století). Ty by se v své nové kráse měli zjevit na podzim
letošního roku. A v jejch prostorách bude vybudovano velkolepé multifunkční centrum.
Přestože dlouhá léta sloužili nedůstojně jako sklady a garáže. Archeologický průzkum zde
nalezl ještě původní barokní podlahy. (Ty svojí rozlohou téměř kilometr čtvereční patří
mezi nejrozsáhlejší v Evropě). Obnovena je také původní fasáda objektu, takže ji neviděl
nikdo z žijících obyvatel Lednice.

Opouštíme krasnou Lednici a po krátkém zastavení u Janova hradu jedeme přímo k domovu.
(Miloš + Petra, 35 km.)
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 17.8.2013
 • 128 zobrazení
 • 0
mysticsmile
„Já Vás všechny zdravím v naší klubovně, vítám mezi námi milou a vzácnou návštěvu místostarostku krásného města Boskovice Ing. Jaromíru Vítkovou, která přichází se zajímavým a poutavým vyprávěním o starobylém židovském městě,“ zněla úvodní slova vedoucí úseku přímé obslužné péče Miroslavy Čopákové do posledního místa zaplněnou kulturní místností.
Městská správa sociálních služeb v Boskovicích pořádá pro své klienty po celý rok řadu zajímavých akcí. Nejen tancovačky a koncerty, ale též vzdělávací pořady typu Cestománie, zdravotnické besedy a různé přednášky. Tentokrát senioři mohli pomyslně cestovat po místních památkách dávné historie a podívat se, jak s přibývajícími léty díky péči Města „mládnou“. „Však to také do projektu „Cestománie zapadá,“ dodala ještě úvodem Miroslava Čopáková.
„Jistě víte, že město Boskovice je historickým centrem regionu,“ zahájila představení památkové zóny místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. „Již v roce 700 existovaly na zdejším území asi čtyři osady. První zmínka o městě Boskovice se objevila v roce 1222, proto letos slavíme 790 let od založení.“ Místostarostka připomenula všem známou pověst o Velenovi, založení hradu a pokračovala: „ V roce 1990 Město vyhlásilo místní Památkovou zónu, kde jsou stanovena pravidla vlastníků pozemků a objektů. Jedná se především o způsoby provádění stavebních úprav. V roce 1993 vznikl Program obnovy židovské čtvrti a Program regenerace, jenž byl již dvakrát aktualizován, abychom mohli efektivně využít dotací z Ministerstva kultury. V aktualizacích se uvádí již opravené památky, co je třeba udělat a kolik to asi bude stát. Tady vidíte na mapce hranice Památkové zóny a soupis všech památek, které na území Památkové zóny nacházejí. Celkem je v lokalitě města padesát památek, z toho 37 přímo v Památkové zóně. Mimo Památkovou zónu je například kostel Všech svatých, evangelický kostel, socha Panny Marie s Ježískem na ulici Dukelské, ta je krásně restaurovaná a zřejmě patří mezi nejstarší zdejší památky vůbec. Na stejné ulici je kaple Panny Marie a třeba ještě socha sv. Rocha na Bílkové ulici. V památkové zóně se nachází zřícenina hradu, empírový zámek, rezidence, radnice, obytné domy v židovské čtvrti, socha Panny Marie na Masarykově náměstí, kašny… Památky jsou převážně Města, některé patří MP Holdingu rodiny Menzdorff – Pouilly, jiné zase Židovské obci, církvi římskokatolické náleží kostel sv. Jakuba staršího. Obytné domy na ulicích Bílkova, Plačkova, U Vážné studny jsou pak fyzických osob. Velmi cennou je synagoga, která má vzácnou vnitřní výmalbu židovských umělců z Polska a Ukrajiny. Byla postavena v roce 1639, uvnitř je dělená na prostor pro muže a ženy samostatně. Ženská část v prvním patře byla přistavěna v letech 1657 – 1667. Dne 13. března tomu bude 70 let, co bylo v roce 1942 místních 400 židů deportováno do koncentračních táborů a po osvobození se jich vrátilo jen čtrnáct. Tím došlo k postupné zkáze židovské čtvrti i synagogy. Ta sloužila za války jako skladiště pro nacisty a po válce za totality zde měly sklady různé podniky. Velmi zchátrala a po revoluci v roce 1990 začala její rekonstrukce.“ Paní místostarostka pak promítala jednotlivé památky, kde byl vždy uveden soupis oprav od roku 1995, kdy Ministerstvo kultury vyhlásilo Program regenerace památkových zón, což je dotační titul. „Každý rok podáváme žádost v souboru dokumentů, kde musí být, že památka je na seznamu, že Národní památkový ústav souhlasí s opravami a je uveden i rozpočet prací. O dotace „bojuje“ řada měst, proto vždy obdržíme mnohem menší částku, než žádáme. Město přispívá z Programu regenerace i na památky, jež nejsou v jeho vlastnictví, například již výše uvedená Synagoga. Konkrétně zde přispělo na obnovu nástěnných maleb, prostor kolem synagogy a na obnovu elektroinstalace. Synagoga slouží dnes i Muzeu Boskovicka, konají se zde koncerty, výstavy a jiné společenské akce.“ Ing. Jaromíra Vítková pak představila slovem a obrazem další významné památky a u každé se zastavila s podrobným popisem. Zmínila kostel sv. Jakuba Staršího, kde město přispělo na opravu střechy, barevných oken, fasády a v roce 2007 opěrné zdi. Pak se zastavila u obytných domů Plačkova a Bílkova. „Zde jsme před časem poskytli dotace i fyzickým osobám. Vzhled domů se změnil, zrekonstruovali jsme vodovod, kanalizaci, plyn, veřejné osvětlení, byl opraven povrch komunikací. Zámkovou dlažbu jsme využili záměrně, lze ji snadno obměnit.“ Místostarostka pak promítla dochované městské brány do židovského města, historické snímky objektů v havarijním stavu před opravami, vzpomenula na kdysi necitlivé bourání v ulici Komenského a Růžové. V loňském roce byl opraven dům Zborovská 13 s pamětní deskou spisovatele Hermanna Ungara, kdysi se zde provozovala likérka. Konstatovala, že velkou újmu utržilo židovské město požárem v roce 1823, kdy všechny dřevěné domy shořely. Též farní kostel byl zasažen, přišel o jednu z věží. Renesanční radnice - zde sídlí částečně Městský úřad, opravy probíhaly od roku 1995, v roce 2010 byla zpřístupněna čtyřboká věž jako rozhledna. Ing. Jaromíra Vítková pak pokračovala: „Socha sv. Rocha na Bílkové ulici - zde jsme nechali opravit sokl. Sochy velmi poškozuje počasí a restaurátorské práce jsou velmi drahé. Socha Panny Marie na náměstí - je to replika. Původní restaurovaná stojí od roku 2001 v průjezdu radnice. Kaple Panny Marie na Bělé - dostala automatické zvonění, vyměňovaly se schody a kamenné prvky, byla opravena fasáda. Kašna na náměstí a kašna U koupadel - té druhé se říká kašna smrti, voda byla kontaminovaná odpadní a byla příčinou epidemií a mnoha úmrtí tehdejších židovských obyvatel. Kašna ve zdi u brány do židovské čtvrti naproti rezidenci - v letech 2009 a 2010 rekonstruována. Hlava je kopie z budovy Ministerstva hutnictví, jež sídlilo za první republiky v Brně. Kostelík opraven, hřbitov kolem kostela Všech svatých byl zrušen, ostatky dávno zemřelých převezeny na nový v Doubravech, ostraněny náhrobky a vznikl parčík. Zámecký skleník - původně ovčín, přebudovaný hraběcí rodinou na oranžerii, po znárodnění v roce 1948 zde vzniklo společenské centrum, po roce 1990 diskotéka. V restituci jej získala zpět rodina Menzdorff – Poulily. Ta nemovitost prodala městu, jež stavbu opravilo v roce 2002 a přebudovalo na krásný společenský dům. Před skleníkem je památný strom jinan dvoulaločný. Masné krámy v židovském městě - kdysi sídlem židovské policie, dnes garáže. Střecha sloužila jako dětské hřiště. Zřícenina hradu - první písemná zmínka v roce 1313. Páni z Boskovic byli kdysi významné osobnosti míst, jako jsou Krakow, arcibiskupství Olomouc, hrad Hukvaldy, Černá Hora, Moravská Třebová – zde všude působili a zůstaly po nich erby. Hrad opravuje společnost MP Holding, probíhají zde kulturní programy, svatby. Empírový zámek - v roce 2003 opravena část fasády, v roce 2006 mozaika v obřadní síni. Rezidence - zde sídlí Muzeum Boskovicka. Je v majetku města, jež ji koupilo od rodiny Menzdorff – Pouilly. Od roku 2003 se opravily fasády, okna, kamenné prvky, portál u vstupních dveří, za prostředky Jihomoravského kraje vyměněno akumulační topení. Opravovalo se schodiště. Nyní rekonstruujeme první podlaží pravou část. Bouráme příčky po předchozích uživatelích z doby předrevoluční, opravujeme snížené stropy. Vznikají důstojné prostory pro novou expozici.“
Místostarostka pak shrnula opravy za patnáct let, kdy se proinvestovalo nejméně šedesát milionů korun jen z pohledu Města. Celkově bude částka mnohem vyšší. V té souvislosti vzpomenula náročnou opravu náměstí, což byly též obrovské částky. „Nyní bychom chtěli pokračovat i když dotace ubývají. Snažíme se každý rok alespoň něco opravovat. Do roku 2017 bychom potřebovali ještě 180 milionů korun. Jako město máme dobré postavení u Ministerstva kultury. Dobře zde pracuje Památková komise, jež se schází pětkrát do roka, což některá jiná města nemají. Za to získáváme body. Našim cílem je, aby židovské město žilo, nestalo se skanzenem. Opravy v Památkové zóně jsou náročné a drahé, například okna nesmí být plastová. Bydlení je krásné, ale skýtá mnohá omezení. Boskovice jsou ve Sdružení památkových sídel, kde v Republikovém výboru máme přímého zástupce z naší samosprávy. Ještě dodám, že zámecký park a park u skleníku jsou též památkově chráněné, zde jsme získali dotaci z Fondu životního prostředí a v letech 2010 – 2011 proběhla rekonstrukce. A na úplný závěr mám dobrou zprávu pro Vás seniory, v rámci oprav rezidence jsme získali dotaci na výtah do prvního patra, kde instalujeme nové expozice. Tak budete mít bezbariérový přístup.“
„Já bych chtěla moc poděkovat paní místostarostce, myslím, že přednáška byla zajímavá,“ vzala si slovo nakonec ředitelka MSSS Bc. Marie Sáňková. „Člověk si uvědomí, že zachovat kulturní dědictví pro další generace je vždy velmi náročné. Získali jsme nové typy pro jarní vycházky našich klientů.“
Celou přednášku pak nejlépe zhodnotila jedna z klientek: Děkujeme, moc hezky jste nám to řekla!“
Za laskavé poskytnutí materiálu Prezentace památkové zóny děkuji místostarostce Ing. Jaromíře Vítkové.
Více: www.boskovice.cz
www.msssboskovice.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2012
 • 276 zobrazení
 • 0
mysticsmile
Dny evropského dědictví v Boskovicích

Velká zasedací místnost Městského úřadu v Boskovicích se v pondělí 7. září zaplnila zájemci o památky. V rámci Dnů evropského dědictví si místostarostka, zastupitelka JMK a členka Sdružení historických sídel Ing. Jaromíra Vítková pozvala odborníka přes tuto problematiku - předsedu Poslaneckého klubu KDU ČSL Mgr. Jiřího Miholu, Ph. D. Besedě byla přítomna též referentka regionálního rozvoje Ing. Aneta Sedláčková a ředitelka muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová.
Akci zahájila Ing. Jaromíra Vítková: „Dny evropského dědictví se u nás začaly slavit na základě zkušeností z Evropské unie. Mají přivést k péči o kulturní dědictví a památky organizace k tomu určené i běžné občany. Zapojila se Sdružení historických sídel Čech a Moravy. Též v Boskovicích byly přístupné významné památky a nyní probíhají doprovodné akce. Jejich součástí je i tato beseda.“
Ing. Jaromíra Vítková připomenula čtvrtek 10. září 2015, kdy proběhne beseda s paní Evou Morris – poslední žijící židovská občanka Boskovic. Přežila koncentrační tábor, před deseti lety zde byla, studenti gymnázia pořádali výstavu, natočili film. Nyní se sem vrací.
Ing. Jaromíra Vítková pokračovala: „Vítám Jiřího Miholu – pedagoga, historika. Povypráví o národních kulturních památkách.“
Úvodem jsme zůstali v Boskovicích. Ing. Jaromíra Vítková nás provedla starobylým městem: „Městská památková zóna v Boskovicích byla vyhlášena roku 1990. Majitelé nemovitostí tam musejí dodržovat požadavky památkářů. V roce 1993 vznikl program Obnova Židovské čtvrti, Program regenerace. Nyní je v platnosti regulační plán Městské památkové zóny. Určuje výšku staveb, druh oken, střechy atd.“
Ing. Jaromíra Vítková vše provázela názornou prezentací, na mapce ukazovala jednotlivá místa. Připomenula institut Památkové komise, jež se též vyjadřuje k záměrům města. Poslední slovo má Orgán památkové péče ( státní správa). Památková zóna v Boskovicích zahrnuje Masarykovo náměstí, Židovskou čtvrt, kopec se zámkem a hradem a velkou část zeleně. Památky jsou zapsané v seznamu ministerstva kultury. Mimo zónu je Evangelický kostel, kostel Všech svatých, kaple na Bělé, židovský hřbitov, socha Svatého Rocha na ulici Bílkově.
Ing. Jaromíra Vítková promítla přehled kulturních památek, jež se opravují díky Programu regenerace ministerstva kultury. Z něj jde 50% potřebné částky, druhou polovinu musí hradit žadatel sám. Právnické a fyzické osoby mohu navíc dostat od města 10%, pak hradí zbylých 40%.
Na opravu Synagogy maior, jež byla po válce využívaná jako skladiště, přispěla též Židovská obec z programu Deset hvězd dvěma miliony korun. Dále se z tohoto programu opravila bývalá židovská škola na Bílkově 7. Dnes je v ní bohatá expozice a multifunkční sál. Farní kostel Svatého Jakuba – byly opraveny dlažby z rozpočtu JMK, v roce 2007 opravena opěrná zeď. Byly opraveny též objekty ve vlastnictví soukromníků na ulici Plačkově 1999 – 2001. Zborovská 5 – patří městu, postupné opravy (střecha). Radnice – dominanta města, nyní se z Programu regenerace obnovuje fasáda, v roce 2010 byla z tohoto programu zpřístupněna věž vybudováním schodiště a výměnou starého hodinového stroje. V zasedací místnosti radnice byla obnovena výmalba. Především strop byl v havarijním stavu, obnoven jako replika. Z Programu regenerace opravena též Galerie Otakara Kubína, socha Svatého Rocha 1996, její sokl 2010. Socha Panny Marie na náměstí je replika, originál stojí v chodbě radnice kvůli povětrnostním vlivům. Kaple Panny Marie na ulici Dukelské opravena 1998. Kašny na náměstí a U Koupadel – zde zpracovaná studie celého prostoru, po získání cca 10 milionů korun bude oprava provedena. Kašna na Hradní ulici – chrlič je podle původní předlohy v Brně opravena v roce 2009 a 2010.
Ing. Jaromíra Vítková si povzdechla: „Některé věci by bylo nutné již opravit znovu, lidé si dochovaných památek neváží a ničí je.“
Kostelík Všech Svatých – původní hřbitov kolem přeměněn na park, lidé tam nechávají nepořádek a nectí nic. Zámecký skleník – opraven včetně opěrné zdi za cca 26 milionů, přídlažba 800 tisíc korun, Masné krámy – dnes jsou tam garáže, v roce 2014 opraveny schody, nyní připravujeme projekt obnovy celé památky. Bohužel, jsou v ní transformátory a vrata musí být speciální, jedna za cca 200 tisíc korun. Vybudování např. stylového obchůdku problematické, není tam kanalizace, vodovod. Hrad – není města, obrovská zřícenina. Zámek – z Programu regenerace opravena dlažba v Salla terreně. Rezidence – od roku 1996 vlastnictví města. Obnoveny kamenné prvky, výměna oken, fasáda, schodiště. Letos se věnovalo 120 tisíc korun na opravu tamního sklepa, nyní je tam výstava starých fotografií města. Jízdárna a Panský dvůr – z Programu regenerace opraveny fasády.
Ing. Jaromíra Vítková závěrem svého příspěvku upřesnila: „Od roku 1995 do 2014 včetně se z programu regenerace opravily památky za 32 milionů korun, podíl Ministerstva kultury je 16 milionů korun.“
Mgr. Jiří Mihola, Ph D. pokračoval: „Jsem dvacet let učitel, hodně jsem cestoval, byl jsem průvodce. V roce 2001 jsem vyhrál celostátní soutěž průvodců. Rád fotografuji a z mých snímků je i následující prezentace. Dnešní téma jsou Národní kulturní památky České republiky. Naše dějiny jsou přes tisíc let staré. Tehdy se příliš neuvažovalo zachovat něco pro další generace. Proto je tolik zřícenin hradů. Více se dochovaly zámky, jsou mladší. V devatenáctém století vznik prvních muzejí – 1814 Slezské muzeum Opava, 1817 Moravské zemské muzeum Brno, 1818 Národní muzeum. Vznik památkové péče současně s Československou republikou. Kategorie Národní kulturní památky vznikla v roce 1962 vyhlášením prvních 33 hradů, zámků a technických památek (koněspřežka České Budějovice – Linec). Tehdy se trochu opomíjely církevní stavby. Vyzdvihoval se například rodný dům Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého – dle dobové ideologie.“
Po roce 1989 byly mnohé poplatné době vyškrtnuty. 2008 bylo přidáno dalších 29, o rok později 38.
Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. ukázal v prezentaci významné památky. Uvedl, že na našem území jich je překvapivě hodně a v relativně v dobrém stavu včetně interiérů. Mezi lidmi jsou nejpopulárnější památky z devatenáctého století. Dnes máme cca 300 památek. Jsou nerovnoměrně rozložené, ale v každém koutu republiky nějaké jsou.
„Sám jsem jich navštívil asi tři čtvrtiny z celkového počtu,“ pokračoval Mgr. Jiří Mihola. „Pravé Korunovační klenoty jsem neviděl,“ dodal s úsměvem.
Z pečlivě setříděné prezentace dle kategorií jsme mohli zhlédnout seznam památek Unesco, jež tam byly zařazeny v roce 1972. K vidění byly snímky z Prahy, Českého Krumlova, Telče, Žďáru nad Sázavou. „Kdysi dávno byly kvůli obraně kopce holé, vysazovat stromy a parky se začalo až v devatenáctém století,“ upozornil Mgr. Jiří Mihola a pokračoval: „Z klášterů se po jejich zrušení za Josefa II staly továrny.“
Na plátně se postupně objevovala další místa. Nejhezčí hrady, zámky, kláštery, kostely, poutní místa, hraniční opevnění, hamry, bývalé kulturní památky a movité památky, jež Mgr. Mihola doprovázel poutavým vyprávěním o jejich historii. Neopomenul nám blízký Arcibiskupský zámek Kroměříž, Litomyšlský zámek s kaplí, vodní hrad Švihov, kde se točily Tři oříšky, Břevnovský klášter, Santiniho stavby – kostel ve Křtinách včetně původního návrhu, Zelená Hora, Stará Boleslav – vzácná kopie Palladia, Tvrz Dobrošov u Náchoda, vodní hamr Dobřív, nejstarší kamenný most v Písku, vysilač Ještěd, papírna Velké Losiny, Fulnek - Jan Amos Komenský – Bratrská modlitebna, Husinec s muzeem u Prachatic, hora Říp s románskou rotundou Svatého Jiří, Lidice - pomník dětských obětí války, Javoříčko – vypálené fašisty, Ležáky, světnička Bohuslava Martinů v Poličce na věži kostela Svatého Jakuba, Babiččino údolí, Památník Ostravské operace mezi Ostravou a Opavou Hrabí – typický socialistický monument s muzeem, Dědice – rodný dům Klementa Gottwalda, Moravské zemské desky ze 14. století, oltář v adamovském kostele, Relikviář Svatého Maura na zámku Bečov, Svatováclavské klenoty. U každé památky stručně nastínil historii, vzácné relikvie a turistické zajímavosti. Doporučil všem jejich osobní návštěvu.
Místostarostka a zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková poděkovala Mgr. Jiřímu Miholovi za vynikající přednášku ke Dnům Evropského dědictví a pro média dodala: „Ve dnech 7. až 13 září 2015 probíhají u nás a v celé EU Dny evropského dědictví. Mají za cíl přiblížit široké veřejnosti památky i běžně nepřístupné. V rámci doprovodného programu proběhla na MěÚ v Boskovicích beseda s Mgr. Jiřím Miholou, jenž nás seznámil s národními kulturními památkami. Já jsem si připravila prezentaci, jak Město Boskovice pečuje o památkovou zónu. Ukázala jsem, jak památky vypadaly před opravou a jejich nynější podobu. Od roku 1996 město získává dotace z Programu regenerace a tak se podařilo opravit památky za cca 32 milionů korun. Tento trend je velmi dobrý zejména pro zachování památek budoucím generacím.“
Mgr. Jiří Mihola, Ph. D.: „Představil jsem zde své autenticky pořízené snímky, navštívil jsem asi tři čtvrtiny všech památek. Posluchačům jsem předal turistické zkušenosti a doporučil všem podívat se na tato místa. Mnohé země světa nám mohou závidět hustotu a zachovalost památek. Rád fotografuji, nedovedu si představit přednášku i ve škole bez obrázků. Kvůli počasí musím některé místo navštívit i několikrát, než se pěkný snímek podaří. Například na zámku v Opočně jsem byl patnáctkrát a stále se tam rád vracím. Při každé další návštěvě objevím něco nového,“ pokračoval s úsměvem Mgr. Jiří Mihola . „V interiérech mám občas s focením problém, musím přesvědčit kastelány, že snímky pořizuji jen pro přednáškové účely. Chápu, že focení nevidí rádi, pak toho může někdo zneužít ke krádežím vzácných děl.“

Více: www.boskovice.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2015
 • 156 zobrazení
 • 0
hasic-pepik
Oprava brzdy pravého zadního kola - proč to asi nebrzdilo? #hasici#turkovice#oprava#cisterna#uztozasebrzdi#sikovneruce#CAS25
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2019
 • 21 zobrazení
 • 0
hasic-pepik
Album vystihuje dokončovací lakýrnické a montážní práce na rekonstrukci Tatry 815. Nově přidány i fotky z další opravy čerpadla. Oprava se zdařila a tak již nic nebrání ostrému nasazení vozidla! #hasici, #turkovice, #tatra, #tatra815, #největší, #cisterna, #čerpadlo, #lak, #oprava
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2018 až leden 2019
 • 140 zobrazení
 • 0
sdhtd
 • 1.1.2002
 • 60 zobrazení
 • 0
ladounek
 • březen až červen 2012
 • 85 zobrazení
 • 0
pohnani
 • říjen 2014 až listopad 2015
 • 90 zobrazení
 • 0
slampa
 • červenec až prosinec 2009
 • 155 zobrazení
 • 0
sdhkaznejov
 • říjen až prosinec 2004
 • 12 zobrazení
 • 0
sdhmnisek
 • duben 2016
 • 96 zobrazení
 • 0
bikealca
 • duben až červen 2013
 • 54 zobrazení
 • 0
xpeed76
 • 8.5.2013
 • 136 zobrazení
 • 0
dorinka162
 • 7.11.2010
 • 105 zobrazení
 • 0
jadot
 • jaro 2016
 • 11 zobrazení
 • 0
svadbi
 • 10.7.2015
 • 26 zobrazení
 • 0
toprasivka
 • červen 2014
 • 71 zobrazení
 • 0
reklama