(suchacpenzion)
Penzion Sucháč
Místo: Osečná, Liberecký kraj
  • 66 alb
  • 64916 491 zobrazení
Historie ZŠ v Osečné po roce 1945
Již 5. května se navrátil do Osečné bývalý řídící učitel Josef Frič, který ihned zahájil přípravné práce k otevření české školy. Byl proveden zápis do školy obecné. Dne 11. června 1945 pak bylo zahájeno vyučování v nově otevřené české obecné škole, umístěné v budově bývalé německé školy. Školu navštěvovalo z počátku 10 českých dětí. Vyučování bylo velmi nesnadné, neboť nebylo školních knih a žactvo většinou špatně ovládalo český jazyk. Dozor nad školou prováděl místní národní výbor v Osečné prostřednictvím školského referenta, řídícího učitele Josefa Friče. Školní rok 1944/45 byl zakončen 28. června 1945.
Školní rok 1945/46
Školní rok 1945/46 započal dne 3. září 1945 a sice za velmi změněných poměrů v organizaci zdejšího školství. Během prázdnin zahájil řídící učitel J. Frič všemožné kroky k tomu, aby v Osečné byla otevřena měšťanská a mateřská škola. Díky pochopení okresního školního výboru v České Lípě se podařilo během července docílit souhlasu k provedení zápisu do měšťanské školy v Osečné. Zápis byl proveden 2., 3. a 4. srpna 1945. Na základě tohoto zápisu pak došlo k otevření měšťanské školy od 1. září 1948 a sice k otevření všech čtyř tříd měšťanské školy. Správou školy byl pověřen ředitel měšťanské školy v Osečné Karel Janoušek.
Obecná škola byla spojena pod jednu správu se školou měšťanskou - byla dvojtřídní. Rovněž tak nově otevřená mateřská škola byla pod správou se školou měšťanskou. Měšťanská škola byla umístěna v 1. poschodí školní budovy, obecná škola v přízemí a mateřská v domě bývalé německé mateřské školy v Lázních Kundraticích.
  • 11 album
  • 11421 142 zobrazení
Reklama