Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 58 227 výsledků (0,1174 sekund)

reklama
39 fotek, 4.11.2017, 80 zobrazení
20 fotek, 8.10.2016, 149 zobrazení
117 fotek, 27.5.2017, 98 zobrazení
15 fotek a 1 video, 23.9.2011, 58 zobrazení | oslavy
Oslavy založení naší základky spojené s tanečním maratonem, soutěžemi, lampionovým průvodem a závěrečným prskáním na hudbu Daniela Nekonečného :-D Mojí aktivitou bylo úžasné psaní brkem :-D
43 fotek, 22.9.2012, 249 zobrazení
Sbor dobrovolných hasičů v sousední městské části oslavil výročí 120 let od založení sboru. Oslavy se konaly na místních tenisových kurtech, kde byla vystavena novodobá tak i starší hasící technika. Mládež ve spojení se starší koňskou stříkačkou vytvořili dopravní vedení za účelem uhašení provizorního domku. Dále oslavy pokračovaly předvedením tanečních a pěveckých vystoupení žáků místní základní školy.
181 fotek, 25.11.2017, 462 zobrazení
Autor fotografií: Ivana Rezková
169 fotek, 26.9.2014, 130 zobrazení
80 fotek, 2.7.2016, 183 zobrazení | města, oslavy, události, moje fotozprávy
V sobotu, 2. července 2016, proběhly hasičské oslavy v Ostravě Hrabové. Sbor Dobrovolných Hasičů slavil 120. výročí od svého založení (1896 - 2016) . Slavnostní průvod začal po 14. hodině u Základní školy a přes Hrabovou došel na hřiště TJ Sokol Hrabová. Průvod tvořily nejen nové hasičské vozy, ale i historické vozy, stříkačka a také dvě koňská spřežení. V průvodu nechyběli členové výboru Sboru Dobrovolných Hasičů, mladí hasiči, Zásahová jednotka, hudba a občané. Slunečné sobotní odpoledne na hřišti příjemně naladila dechová hudba DEOR, pro děti byly připraveny soutěže a samozřejmě za doprovodu rodičů si mohly prohlédnout hasičskou techniku.

https://www.youtube.com/watch?v=U65YNoKBjGQ
64 fotek, 7.7.2012, 154 zobrazení | oslavy
V sobotu 7.7.2012 proběhly oslavy 120.let od založení Sboru dobrolných hasičů Bojanov,
současně s hasiči slavila základní škola 80.výročí otevření nové Zš.
Při té příležitosti proběhlo rovněž setkání"Rodáků "Bojanova a okolí a taktéž exkurze
do jediné naší továrny,kde v minulosti hodně rodáků pracovalo...
144 fotek, červen 2017, 818 zobrazení | děti, lidé, města, oslavy, rodina-přátelé
JSME ŠKOLA S TRADICÍ - UŽ 120 LET
Eva Mikešková
Bystřice pod Hostýnem / V letošním školním roce si Základní škola T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem připomíná 120 let od svého založení.
Zatímco v roce 1897 otevíral školu samotný císař František Josef I. a stoleté jubileum doprovázely velkolepé oslavy, stodvacítku si žáci a učitelé připomněli ve skromnější podobě. Především pro všechny rodiče, příznivce školy a širokou veřejnost připravili Den otevřených dveří.
Hned zrána vyhrávala před budovou v Nádražní ulici kapela Kiks Brass, složená převážně z bývalých žáků školy. „Narozeniny jsme se rozhodli oslavit ještě letos na konci školního roku 2016/2017. Kantoři už jsou sice poněkud „vyždímaní,“ zato žáci mají s blížícími se prázdninami energie na rozdávání, proto jí v rámci oslav trochu předali i návštěvníkům,“ hlásil školní rozhlas. Přestože byla sobota, přišli žáci do školy rádi, aby veřejnosti představili své třídy, ukázali odborné učebny a demonstrovali žákovské pokusy.
„Poněvadž napříč všem školním osnovám, školním vzdělávacím plánům a rámcově vzdělávacích programům se stále držíme masarykovské zásady Škola základ života. Jsme škola s tradicí, kterou předáváme dál,“ zaznělo při na slavnostním shromáždění pod širým nebem.
V tomto duchu pojala škola i kulturní vystoupení. Dějiny ústavu inspirovaly žáky k zamyšlení a vzniklo dramatické pásmo. Děti přednesly své autorské básně s humorem sobě vlastním. K tradici patří i čtyřicetiletý pěvecký sbor Vrabčáci, který doprovázel zdravici starosty města Zdeňka Pánka a současného ředitele školy Alexandra Hrycíka. Ten připomněl zakladatele školy i pedagogy, kteří položili život za okupace nacisty. Starosta Pánek se připojil k dlouhé řadě gratulantů. „Mám dnes vzácnou příležitost poděkovat všem, kdo školu převzali z rukou svých předchůdců, věnují se jí a obětavě ji tvoří. Při pohledu do slavné minulosti nemám žádné obavy ani o její budoucnost. I kdyby snad přišly horší časy, silné spojení mezi školou a městem se nikdy neztratí, město jí vždy bude zázemím a oporou. Škola je, jak se říká, základem života. Je ale také velmi podstatným základem města.“
Den otevřených dveří přilákal do školních škamen pamětníky. „Moc se toho tady změnilo, ale svou třídu jsem poznal,“ zavzpomínal Miroslav Navrátil, kterého doprovodili vnuci, současní žáci. Chvíle na příjemné vzpomínání měli i bývalí učitelé. Mladší ročníky zaujalo tablo absolventů základní školy za posledních 20 let.
Největším překvapením pro návštěvníky byla přístavba s novými šatnami, učebnou informatiky a výtvarné výchovy. Změnou prošly také učebny odborných předmětů vybavené dataprojektory a interaktivní tabulí. „Nezapomněli jste rusky? Chcete vědět, jak učíme angličtinu a němčinu?“ ptali se žáci návštěvníků ve studovně cizích jazyků. Deváťáci pak zájemce naučili základní taneční kroky z polonézy, kterou se chlubí na školním plese. Přízemí se neobešlo bez nahlédnutí do zbrusu nové kuchyňky a moderně vybavených dílen. Ukázky žákovských prací, pomůcek, učebnic, prezentace čtenářských dílen, výstava knih ze žákovské knihovny, mikroskopování v biologické laboratoři a třeba i foto s kostlivcem zaujaly desítky návštěvníků.
K silným stránkám ZŠ TGM patří spolupráce s rodiči. Pro slavnostní příležitost oslav připravil Spolek rodičů kalendář, jak žije škola se stodvacetiletou tradicí dnes.
104 fotek, 24.11.2015, 162 zobrazení
Přestože předpovědi počasí slibovaly na sobotu 21. listopadu 2015 na většině českého území déšť a na Vrchovině dokonce sníh, celá cesta z Chebu do rodiště Ludvíka Svobody Hroznatína probíhala v poměrně klidném a příznivém podzimním ranním sobotním dni. Do Hroznatína jsme, jako členové KČP kraje Karlovy Vary v 8 členném týmu dorazili hodinu před zahajovacím ceremoniálem.

Sice chladná až ponurá sobota 21. listopadu 2015 se stala dnem pietního shromáždění v Hroznatíně v okrese Třebíč na Vysočině ke 120. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody. Naštěstí déšť se sněhem shromáždění těsně minul a asi tisícovka přítomných tak mohla nerušeně uctít památku velkého bojovníka za svobodu, existenci a samostatnost Československa a sociální spravedlnost jeho lidu. To vše v časech, kdy je památka Ludvíka Svobody a celého východního odboje neprávem opomíjena a hanobena a účelově je vyzdvihován především odboj západní, ačkoli komukoli znalému alespoň základních faktů z dějin 2. světové války je zřejmé, že rozhodující úlohu ve vítězství nad fašismem sehrál Sovětský svaz. A nebýt jeho vítězné Velké vlastenecké války, nebyla by naše další státní existence a možná ani fyzická existence ničím a nikým zaručena.

Obec Hroznatín, čítající podle posledního sčítání 111 obyvatel, se dočkala v březnu 2013 odhalení pamětního kamene s deskou k poctě svého slavného rodáka, hrdiny SSSR a ČSSR Ludvíka Svobody. Byl to neobvyklý počin v éře všeobjímajícího antikomunismu, tím spíše, že na pamětní desce je Svoboda uveden jako „prezident Československé socialistické republiky“ a „velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR“. Nový pomník tak přibyl k pamětní desce z r. 1980, umístěné na Svobodově rodném domě. Dodejme, že v l. 1985 – 1992 v něm bylo umístěno jeho muzeum, zlikvidované v letech nejtvrdší protikomunistické hysterie.
Setkání u příležitosti 120. výročí narození národního hrdiny, armádního generála Ludvíka Svobody, bylo zahájeno zpívanou „českou a slovenskou hymnou“ pěveckým sborem Andante Základní umělecké školy z Velkého Meziříčí. Vzhledem k faktu, že výkon jeho prezidentské funkce je nerozlučně spojen s federalizací a důrazem na rovnoprávnost a rozkvět českého a slovenského národa byla uvedení „české a slovenské hymny“ jistým znevážením Svobodova odkazu.

S jistým překvapením přijímali přítomní píseň „Kde domov můj“ proto, že byla pěveckým sborem zpívána o dvou slokách, v důsledku čehož neplnila funkci hymny. Ani následující hymna Slovenské republiky o dvou slokách nebyla důstojná Svobodova světlého odkazu.
Zástupci Klubů českého pohraničí z celé republiky, Společnosti Ludvíka Svobody, Českého svazu bojovníků za svobodu, generálního štábu Armády ČR, obce Hroznatín, KSČM a dalších organizací položili k pomníku věnce a květiny. Za KSČM pokládali věnec poslanci Mgr. Marta Semelová a Josef Zahradníček a předseda OV Žďár nad Sázavou Kamil Vejvoda, otec zavražděného Petra Vejvody, oceněného medailí Za zásluhy in memoriam prezidentem ČR M. Zemanem 28. října t. r. Přítomni byli představitelé vojenské historie v dobových uniformách i žáci současné střední vojenské školy.

Nad obcí přeletěly dvě stíhačky Gripen, což bylo některými přítomnými s nepatrnou nadsázkou komentované jako kompletní přehlídka současného českého vojenského letectva. Předseda ČSBS plk. v. v. Ing. Jaroslav Vodička ve svém projevu (nikoli poprvé a zřejmě nikoli naposled) interpretoval Ludvíka Svobodu jako člověka ukřivděného a upozaděného KSČ, jako odpůrce intervence armád pěti států Varšavské smlouvy v ČSSR v r. 1968, bez ohledu na to, že L. Svoboda byl v té době členem předsednictva ústředního výboru, tj. nejvyššího vedení KSČ a jeho případné stanovisko proti intervenci by mělo velkou váhu, pokud by ovšem vzniklo. Ať už si o tomto vojenském zásahu myslíme cokoli, historickou skutečností zůstává, že Ludvík Svoboda jej opakovaně podpořil a legitimizoval a stavět ho do pozice odpůrce je zcela falešné. „Překonali jsme chaos v politice i ekonomice. Překonali jsme nebezpečné působení mezinárodního imperialismu i domácích nepřátel socialismu, dobrodruhů, kteří hazardovali se životy našich lidí i se ctí našich národů. Bylo to mimořádně složité období v životě naší strany a země. Překonali jsme je díky internacionální pomoci Sovětského svazu (bouřlivý potlesk a provolávání Ať žije Sovětský svaz!) a druhých socialistických zemí, díky novému vedení strany a jeho pevnému marxisticko-leninskému postoji i obětavému úsilí čestných komunistů a milionů pracujících. (Potlesk.)“ Tolik protokol XIV. sjezdu KSČ 25. – 29. května 1971, s. 9. To samozřejmě v Hroznatíně citováno nebylo.

Na shromáždění v Hroznatíně dále promluvil předseda Národní rady Klubu českého pohraničí plk. v. v. RSDr. Milan Richter, CSc., primátor města Svidníku Ing. Ján Holodňák, zástupce konzulátu Ruské federace v Brně a další. Ve Svidníku, který je družebním městem Hroznatína, stojí jediná socha Ludvíka Svobody na území někdejšího Československa.

Po skončení projevů jsme si mohli prohlédnout výstavku o životě a díle Ludvíka Svobody a našem zahraničním odboji v prostorách statku přiléhajícího k jeho rodnému domu. Bohužel, expozice muzea zrušeného v r. 1992 byly dávno zdevastovány. Pietní akce se zúčastnila i dcera L. Svobody Zoe Klusáková, která zanedlouho oslaví 90. narozeniny. Pravnuk generála Svobody Mgr. Miroslav Klusák přednesl z tribuny Svobodův projev ze setkání bojovníků za svobodu a demokracii (dnes tak zhanobené termíny) ve Varšavě v r. 1964, kde se L. Svoboda vyslovil pro světový mír a proti válce, což je poselství zvláště aktuální dnes, kdy po pádu sovětského bloku zesílily brutální snahy severoamerických imperialistů o světovládu.
Zoe a Miroslav Klusákovi spolu s předsedou Společnosti Ludvíka Svobody Ing. Ludvíkem Engelem převzali pamětní medaili z rukou předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí plk. Milana Richtera. Vyznamenán medailí byl také zakládající člen Společnosti Ludvíka Svobody na Vysočině Jiří Duda.
Členové KČP a Levá perspektiva si hluboce váží bojovníků proti fašismu a za naše národní a sociální osvobození, jakým byl armádní generál Ludvík Svoboda. Proto si vždy s hlubokou úctou připomeneme jeho památku a jsme přesvědčeni, že se jako on dožijeme vítězství pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí, vítězství socialistické revoluce. Život a dílo Ludvíka Svobody nás inspirují v boji za toto vítězství.

http://www.matuskuv-blog.estranky.cz/clanky/v-o-j-e-n-s-t-v-i---opevneni--valky-/120-let-od-narozeni-ludvika-svobody--legionar--hrdina-z-vychodni-fronty--osvoboditel--ministr-obrany--vezen-a-prezident-cssr.html

Text: Prokop Haken a Jaroslav Horák
Fotosoubor: Jaroslav Horák, Jan Schmid, Jan Sasín, Rudolf Zbín
478 fotek, září 2016, 463 zobrazení
Dne 10.9.2016 se konaly oslavy 120 výročí založení SDH a 95 let založení Sokola, společně s tím proběhl i sraz rodáků. Všechno začalo hned ráno, když se všichni sešli u hasičské zbrojnice, kde se rodáci podepsali do pamětní knihy a obdrželi na památku hrníček se znakem hasičů a obce. Poté se přesunuli na prohlídku zámku, školy, školky, skláren. Po prohlídce byla možnost se podívat na staré fotky, ale i na video ze současnosti. Poté proběhlo zahájení výstavy obrazů pana Josefa Bartáka v zasedací místnosti, která bude až do října. Společně s obrazy byla otevřena k nahlédnutí i místní knihovna. Odpoledne se už o program postarali hasiči a proběhla soutěž ,,nejtvrdší hasič přežije,,. Po celou dobu bylo na hřišti občerstvení. A večer k poslechu a tanci zahrála kapela Variace. Veliké poděkování patři spolku dobrovolných hasičů, těm co se starali a připravovali a také Sokolu.
54 fotek, 28.10.2011, 375 zobrazení | moje fotozprávy
Po náměstí 9. května v Boskovicích na Blanensku projdou denně stovky lidí. Není divu, je zde sídlo velké části městského úřadu, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, velká základní škola, lidově zvaná Zelená a Základní umělecká škola s astronomickou pozorovatelnou. Dnes už málokdo vnímá pískovcovou sochu presidenta T.G. Masaryka v nadživotní velikosti. Ta zde stojí již od třicátých let, tedy časů takzvané První republiky. Přece však existuje den, kdy sem vždy přijdou pamětníci, ale i mladí zavzpomínat a vzdát hold vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tento, dnes již státní svátek, připadá každoročně na 28. října. Stalo se tradicí, že se oslava koná o den dříve, tedy 27. října. Nejinak tomu bylo i letos v roce 2011. Příchozí již z dálky vítaly tóny řízné dechovky místní Základní umělecké školy pod taktovkou Bc. Zdeňka Jindry. Přesně v 15 hodin přistoupil k mikrofonu ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář a s pohotovostí sobě vlastní všechny přivítal: „Dámy a pánové, vážení přátele, dobré odpoledne. Jsem rád, že jste přijali pozvání sem, kde právě začíná vzpomínkové odpoledne při příležitosti vzniku samostatného československého státu.“ Poté dechový orchestr přednesl státní hymnu.
„Toto letošní 93 výročí si připomínáme v předvečer 28. října.“ Těmito slovy zahájil své slavnostní vystoupení starosta Ing. Jaroslav Dohnálek. Připomenul, že již v roce 1916 sestavili Tomáš. Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánek pozdější Československou národní radu, jež se stala hlavním organizátorem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích a zřejmě bez těchto událostí bychom dnes žádný státní svátek neslavili.Veřejné míněni se začalo radikalizovat teprve na začátku roku 1917 a domácí politici se na scéně objevili při takzvané Tříkrálové deklaraci v lednu 1918. Tímto byl odstartován společný postup za osamostatnění, který vyústil do generální stávky 14. října 1918. Vše vyvrcholilo právě 28. října, kdy se rozšířila zpráva o přijetí podmínek míru tehdejším Rakousko-Uherskem a hned tentýž den navečer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. Dne 28. října 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny. Ty byly rozmanité, pohnuté, mnohdy kruté, ale byly to dějiny samostatného státu. Dnes lze konstatovat, že představitelé samostatného Československa i všech států vzniklých z rozpadlé rakousko-uherské monarchie byly politiky, jež stáli na samotném počátku vzniku Evropské Unie. Oni to tenkrát netušili, ale bez nich by postupně sjednocovaná Evropa byla dnes jen těžko. O T. G. Masarykovi lze s jistotou říct, že to byl státník minimálně evropského významu. Tehdejší ČSR měla ve světě jiné postavení a význam než dnešní samostatná Česká a Slovenská republika. Evropa je dnes ve zlé situaci. Hospodářské i morální. Politici v době první republiky též nebyli neomylní, museli také ve třicátých letech řešit hospodářskou krizi. A oni ji s úspěchem vyřešili. Dobře věděli, že se na dluh žít nedá a nelze projídat budoucnost svých dětí a vnuků Bylo by třeba se k dobrým mravům vrátit i na počátku jedenadvacátého století a z historie se poučit a inspirovat. „Položením kytic a věnců k soše prvního presidenta Československé republiky vzpomeňme všech, kteří se na vzniku samostatného státu podíleli a uctěme tak jejich památku,“ zakončil svůj projev starosta Ing. Jaroslav Dohnálek.
„Sešli jsme se tady u vzácné sochy, která zobrazuje zakladatele státu T. G. Masaryka v legionářské uniformě“, vystřídal starostu PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, promovaný historik, předseda Okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu. Připomenul 120 tisíc legionářů, kteří vybojovali tento stát. Tisíc z nich pocházelo z boskovického kraje. Někteří padli v bitvě u Zborova. Vzpomenul například nadporučíka Leopolda Šafáře, jehož pamětní deska se nachází na domě v Komenského ulici. Těchto lidí je třeba si vážit, položili životy za naši svobodu. Ovšem nebojovali za to, aby u nás vládli Habsburkové nebo jejich potomci. „Jsem jako předseda odbojářů hrdý, že Boskovice měly své vlastence. Naštěstí se zde neodehrávaly některé tragické události jako v jiných blízkých místech. Nikdy nezapomeňte, že český stát byl těžce vybojován. Svobodu lze snadno ztratit, ale obtížně získat zpět,“ zakončil svůj emotivní projev PhDr. Jiří Jaroš Nickelli.
Poté již proběhl samotný akt položení věnců za účasti starosty, zástupců Svazu bojovníku za svobodu, Obce Sokolské a společenských organizací za asistence skautské mládeže.
„Dovolte mi, abych poděkoval všem za důstojný průběh pietního aktu, děkuji řečníkům. Úplný závěr patří opět dechovému orchestru ZUŠ pod vedením Bc. Zdeňka Jindry. Krásné volné dny všem.“ Těmito slovy zakončil slavnostní shromáždění ředitel KZMB PaedDr. Oldřich Kovář.
Po skončení slavnostního aktu nám ještě PhDr. Jiří Jaroš Nickelli prozradil, že socha T. G. Masaryka v Boskovicích je ojedinělým unikátem. Zobrazuje Masaryka jako legionáře s dobovou čapkou, v plášti, v legionářské uniformě. V republice je takových pomníků málo. Podobná socha stojí například ve Strážnici. T. G. Masaryk Boskovice navštívil a to v roce 1930.
Více: www.boskovice.cz
325 fotek, 16.2.2019, 78 zobrazení
Oslava 18. narozenin
#oslava
164 fotek, 22.7.2018, 227 zobrazení
267 fotek, 4.6.2017, 47 zobrazení
280 fotek, 1.10.2011, 167 zobrazení
72 fotek, září 2014, 23 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

oslava

3 666 zobrazení, 1 album

vera-oslava

342 zobrazení, 1 album

skvela-oslava

360 zobrazení, 1 album

dk-oslava

293 zobrazení, 1 album

kp-oslava

110 zobrazení, žádné album

Zobrazit další výsledky mezi uživateli.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron