Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 25 výsledků (0,0507 sekund)

reklama
111 fotek, červenec 2009 až září 2014, 227 zobrazení | architektura, lidé, města, oslavy
61 fotek, 25.4.2013, 294 zobrazení
Centrum osobního rozvoje Antakarana, Dolní 782/65, 730 00 Ostrava - Starý Zábřeh, www.antakarana.cz
60 fotek, jaro 2005, 696 zobrazení
Vycházka do kostela
Sv..Ducha v Ostravě-Zábřehu s prohlídkou a výkladem P.V.Řehulky pro seniory CHS Gabriel v Ostravě - Zábřehu a seniory charitního domu Sv. Alžběty v Ostravě
.
Farnost - Ostrava- Zábřeh / webové stránky /:

Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.

Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.

Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.

S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.

Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.

Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Přístup do objektu je řešen schodištěm i bezbariérově, přístup do pastoračního centra je řešen i vnitřní výtahovou plošinou.

Ještě pár slov k vlastní architektuře, jak ji autor projektu ing. Arch. Marek Štěpán navrhl:

Tělo, ticho a světlo

Vnitřek kostela je prostorem ztišení. Je od okolí chráněn několika vrstvami soustředných prstenců. Vnější vlivy (světlo, zvuk, chlad apod.) jsou tak filtrovány stejně jako vnímání vstupujícího. Vlastní tělo kostela je od okolí odděleno příkopem – do kostela se vchází po mostcích. Jasně je tak odděleno jádro celého areálu – kostel. Vstupování do tohoto kostela je stylizovanou duchovní cestou od vnějšího – profánního k vnitřnímu – sakrálnímu. Uvnitř kostela jsou všichni na jedné shodné základně - dlažba v lodi i presbytáři a vlastně i všech přilehlých prostorech je stejná. Barevnost dlažby je inspirována za tepla válcovaným ocelovým plechem, který je typickým produktem zdejších železáren a válcoven. Její spárořez je však různorodý. Z této základny jako země vyrůstají hranolové hmoty liturgického inventáře - menzy, křtitelnice, ambonu a sedes. Ty jsou v kontrastu k temné podlaze-zemi ze světlého Dunajského vápence, vždy z jednoho monolitního kusu. Jejich tvarování je abstraktně symbolické. Např. hmota menzy je zraňována pěti výřezy obdobně jako Tělo Kristovo na Golgotě. Čtyři výřezy jsou po obvodu, pátý v samém jejím jádru – v něm budou uloženy ostatky Jana Pavla II. Povrch menzy je vyleštěný, kubické výřezy jsou hrubě opracovány. Imaginární prázdný prostor výřezů je naznačen stejným vápencem na podlaze. V celé koncepci vnitřního prostoru chrámu hraje primární roli světlo, které zdůrazňuje symboliku – VY JSTE SVĚTLO SVĚTA (Matouš 5,13-16). Světlo tím modeluje celý vnitřní prostor proraženými otvory v obvodových stěnách.

Křtitelnice stojí uprostřed kostela i celého společenství věřících. Její hmota je napříč proražena paprskem Ducha svatého s odkazem na křest Ježíše v Jordánu. V místě průrazu zde utkvěla nádoba s křestní vodou. Po straně křtitelnice je leštěným kamenem řeka Jordán vyznačena.

Svatostánek není spjat se zemí, „levituje“ na konzole opět ze stejného vápence. Vlastní tělo svatostánku je z tlustého v žáru fůzovaného skla. Na jeho kubické hmotě je na pravé větší části znázorněn Starý Zákon, na levé otvíravé Nový Zákon. Starý Zákon je znázorněn barevným hořícím keřem, ze kterého se ozývá Hospodin slovy „Jsem, který jsem“. Strana Nového Zákona je v přirozených barvách skla s velkými pozlacenými písmeny A a W. Mezi oběmi částmi je modrá spojnice, znázorňující jejich kontinuitu. Za posuvnými dveřmi Nového zákona je trvale umístěna Eucharistie. V místě svatostánku je celá hmota kostela proražena svislým průrazem pro jasné vyznačení jeho polohy.

V čele eliptického prostoru se vznáší obrazový svatodušní triptych Jakuba Špaňhela. Jednotlivá témata triptychu jsou křest vodou, křest duchem a posvěcení kříže.

V adorační kapli po levé straně lodi je umístěno ve své Božské osamocenosti Jezulátko a křehké Placzkovy dřevořezby křížové cesty. Práce na křížové cestě probíhala po dobu 23 měsíců. Je z dubového masivu a nerezové oceli.

V Mariánské kapli na opačné straně kostela je obraz Panny Marie Guadalupské z Mexika ukotvený v pozemsky ocelovém rámu stylizované louky. Tento obraz jsme dostali darem od Mexické malířky Laury Morales a byl požehnán otcem biskupem 8. 9. 2005.

Ostatní mobiliář kostela je dřevěný – dubový. Lavice tvoří jakési horizontální přízemní trámce.

Kostel je zasvěcen Duchu Svatému, který osvěcuje, posiluje a naplňuje každého z nás.

V současnosti máme hotovy dvě vitráže. První v sobě nese biblický příběh Jákobova žebříku. Toto téma předznamenal tvar okna, který je úzký a vysoký. Vitráž je společným dílem firmy Vitral servis ze Zábřehu na Moravě a Jakuba Špaňhela, autora oltářního obrazu. Biblický verš najdeme v 1. knize Mojžíšově 28 kap., 10-19 verš. Celá vitráž jakoby podpořila oltářní obraz.

Druhá vitráž - okno z fúzovaného skla váží necelé dvě tuny a řadí se k největším na světě zpracované touto technologií. Ústředním motivem je beránek. Ve vitráži se odrážejí všechna biblická témata spojená s beránkem.
82 fotek, září 2016 až červenec 2018, 903 zobrazení | cestování, koníčky, lidé, oslavy, zábava
Pivní a hudební festival v areálu zámku a přilehlém parku. Více než 26 pivovarů, živá muzika (např. Ondřej Hejma), příjezd Svatého Václava a hezké počasí.
Historie pivovaru v Zábřehu sahá až do 16. století. Staré účetní záznamy uvádějí informaci o vaření piva v r. 1574, kdy místo zámku stála vodní tvrz. Dnes je součástí zámku pivovar PIKARD.
#pivo,#pivovárky
26 fotek, 29.11.2014, 50 zobrazení | koníčky, kultura, umělecké, moje fotozprávy
Včera jsem se zajela podívat na vánoční výstavu ČZS Ostrava - Zábřeh. Konala se v restauraci U Chýlků. Byla jsem tu již vloni - tehdy vystavovali jiný betlém - byl pohyblivý. Nyní tady měli hned dva velké betlémy. Vyrobil je starý pán, který před třemi měsíci zemřel ...i to jsme se dozvěděli na výstavě.
21 fotek, 1.8.2015, 46 zobrazení | cestování, krajina, kultura
Po rychlé domluvě dnes ráno jedeme podél řeky Ostravice a s malou zastávkou u Slezskoostravského hradu dojedeme až k soutoku Ostravice s Odrou. Nedaleko je Landek park - hornické muzeum. Na chvíli se zde zastavíme a prohlídneme vystavené stroje, budovy i starou šatnu havířů.
Zpáteční cestu volím přes Lhotku, Hoštálkovice, podél Odry, pak části Zábřehu a projedeme napříč Bělským lesem. Míjíme Starou Bělu Krmelín, Staříč a už jsme zpět ve F-M.
Ujeli jsme 74 km.
Uvítáme, když se k nám někdo přidá, jsme rekreační cyklisté, turisti...
33 fotek, 28.9.2013, 84 zobrazení | dokumenty, kultura, oslavy, zábava, moje fotozprávy
Dnes, tak jako i jinde, se na mnoha místech naší republiky konaly oslavy hlavního patrona české země, Svatého Václava. A tak nás přivítaly prostory záměčku v Zábřehu nad Odrou ( Starý Zábřeh - část Ostravy). Hezké počasí vylákalo obrovské množství návštěvníků. Vždyť bylo k ochutnání více než padesát druhů piva, od nejmenších až po velké pivovary z Moravy ale i z Evropy. Ale nejen pivaři si přišli na své. Pouťové atrakce, živá hudba a ty nejrůznější typické chuťovky potěšily rodinné návštěvníky každého věku i chutí. Program zakončila legendární folkroková skupina Marsyas, se stále charismatickou Zuzanou Michnovou a spoluzakladatelem, zpěvákem a autorem Oskarem Petrem. Bylo to dnes hodně povedené odpoledne.
95 fotek, červenec 1970 až červen 2015, 138 zobrazení
Vernisáž fotografií Viktora Koláře seniora se uskutečnila 25.6. 2015 u příležitosti 70.výročí osvobození Ostravy v Galerii G v CHSG v Ostravě - Zábřehu.

Ze životopisu:

Viktor Kolář senior nar. 1898, zemřel v r. 1971/ letos měl 117 let, 43 let od jeho úmrtí, fotografie mají stáří 70- 90 let /

dokumentární fotograf, kameraman, dopisovatel Moravs.listů, Moravské Orlice apod .ve 30.letech minulého století, fotoreportér a dopisovatel časopisu Prager Presse a reportér - kameraman pro čsl filmový týdeník Aktualita., filmoval události 1.svět,války- válečný zpravodaj,i v roce 1945 zaznamenal jako fotoreportér- dokumentarista všechny významné události v Ostravě Vzácné snímky z tohoto období, které digitalizoval Archiv města Ostravy.
Výstavu fotografií z let 1926 -1947 uspořádala jeho dcera Hana Papežová - Kolářová v Galerii G v Ostravě - Zábřehu , kde je galeristkou.

Moderátor : Hana Papežová - Kolářová / dcera /

Hudební produkce : Jiří Neduha kytara

Hosté : ředitelka Archivu města Ostravy PhDr Blažena Przybylová
místostarosta OVA J RNDR Frant.Staněk

Foto: Dušan Stračánek, Hana Papežová, St.Drozd

Poděkování paní řed. Archivu města Ostravy paní PhDr. B.Przybylové za digitalizaci fotografií tatínka Viktora Koláře seniora pro výstavu v Galerii G.
162 fotek, 1.5.2012, 477 zobrazení | cestování, krajina, rodina-přátelé, vesnice
Cyklotrasa: Ostrava-Poruba, Svinov, Dubí, Zábřeh, Hrabůvka, Hrabová, Vratimov, Horní Datyně, Václavovice, Volenství, Škrbeň, Dolní Datyně, Babí hora, Kempjany, Kohout, Horní Bludovice, Žermanice, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice,Volenství, Šenov, Bartovice, Kunčičky, Vítkovice, Starý Zábřeh, Svinov, Poruba - 87 km. KČT Horní Datyně pořádal tradiční prvomájovou akci pro občany - dospělé i děti z Václavovic, Horní Datyně a okolí, i pro zájemce z řad turistů 26. ročník Pochodu kolem Václavovic a cyklojízdu Slezská brána. Setkávají se zde přátelé, projdou se po krásné okolní přírodě, pro účastníky je připraveno občerstvení a pro děti je zde také malá lezecká stěna. V cíli zde hraje a zpívá skupina místních hudebníků s kytaristou Pepou (byl s námi na běžkách na Šumavě). Akce byla rekordní - 705 účastníků.
98 fotek, 27.9.2013, 253 zobrazení | cestování, krajina, města, rodina-přátelé, vesnice
S cykloturisty TJ Turista OKČT VOKD Ostrava-Poruba pod vedením Věry Zděblové jsem se zúčastnil cykloakce, při které jsme se zastavili u repliky dřevěného kostela sv.Kateřiny /z 14.stol.) v Ostravě-Hrabové a pak jsme projeli pěkné před pár lety otevřené cyklostezky podél řeky Ostravice až do Sviadnova u Frýdku-Místku a pak podél vodní nádrže Olešná a pak přes Palkovice stoupáním na část Myslík, odkud je při sjezdu do Kozlovic pěkný a daleký výhled na Palkovické hůrky, Beskydy a Veřovické vrchy. Projeli jsme kolem kozlovického mlýna, hukvaldské daňčí obory, do Hukvaldského pivovaru a pak podél řeky Ondřejnice přes Brušperk do Staré Vsi nad Ondřejnicí a pěkným tunelem pod vrbami po siln.hrázi mezi rybníky z Košatky n.O. do Jistebníku a Poodřím do Ostravy-Poruby.
331 fotek, září 2009 až říjen 2014, 105 zobrazení
Dne 26.9.2014 se konalo námětové cvičení na haldě v Ostravě Hrabové. Po 17 hodině byl nahlášen požár namětového cvičení, zúčastnily se čtyři sbory - Hrabová, Stará Běla, Zábřeh a Proskovice. Jelikož počasí nepřálo cvičeni proběhlo za nepříznivých podmínek. Účelem cvičení byla doprava vody a rozsáhlý lesní požár. Videa naleznete zde: https://www.youtube.com/channel/UCv8Nk4xGePz0RQ74mKwug4A
189 fotek, 17.6.2012, 597 zobrazení | cestování, krajina, rodina-přátelé, vesnice
V neděli ráno v 6:45 h. jsem vyjel z Ostravy-Poruby do Bohumína, abych podle plánu kalendáře KČT Třinec vedl cykloturisty z Bohumína do Kravař a oklikou zpět, s cílem poznat zajímavosti regionu a navštívit muzeum čs.pevností z r. 1938 u Darkoviček. Z Poruby do Bohumína to bylo 22 km a jel jsem tam přes řeku Opavu, ostravské městské části Třebovice, Lhotka, Petřkovice (hornické muzeum, pod Landekem soutok Ostravice a Odry), Koblov, Antošovice, kolem Antošovického jezera, přes řeku Odru a byl jsem u žst. Bohumín 10 minut před příjezdem cykloturistů Třince v 8:11 h. Po včerejší zkušenosti s terénem a kopci jsem navrhl cyklotrasu přes tři okraje Polska a poté ČR a jeli jsme přes Chalupki, Rudyszwald, Owsiszcze a z Píště dále jak výše uvedeno, přičemž jsme chválili výhody "Shengenu". Ve velmi teplém dni nás 11 cykloturistů ujelo 83 km. V Bohumíně nás zaujaly cihlové stavby kostela a Městského úřadu, park P.Bezruče, penzion v bývalé vodárenské věži+INFO s mapami regionu, v Rudyszwaldu nás zaujaly staré zemědělské stroje, v Píšti mariánské poutní místo a sluneční hodiny, v Chuchelné zámek, kaple a kostel, v Kravařích zámek a mezi Bohuslavicemi a Darkovičkami pásmo 31 MO čs. opevnění z r. 1938. Bohužel teplé počasí, odpočinky, občerstvení a zajímavosti nás zdržely natolik, že jsme k voj. muzeu přijeli v 17:00 h., když zavírali. Takže máme stejný cíl napříště, s jinou trasou. Když jsme si ověřili čas, tak jsme se z kopců rozhodli rychle sjet a stihnout vlak v Bohumíně - do Třince, což se nám s předstihem podařilo. Do Poruby jsem se vracel stejnou trasou 22 km, jak jsem přijel a komputer mi ukazoval 127 km. V bytě mě radostně vítal "půjčený" pes - labrador FIDO, který se chtěl ještě se mnou projít, když už to vedro opadlo.....
18 fotek, 16.11.2010, 94 zobrazení
16.11.2010 jsme si ve školce U Zámku v Ostravě Zábřehu užili skvělý staršidelný lampiónový průvod. Organizovaly opět maminky z občanského združení Mateřidouška. Děti si na zahradě MŠ vyrobily stašidýlka, zapli jsme lucerničky a lampiónky a vyrazili na procházku starým Zábřehem až do parku pod zámkem.
133 fotek, 29.4.2012, 1 061 zobrazení | cestování, krajina, rodina-přátelé, sport
Turistická akce 41. ročníku Starobělská zámčiska pořádaná Sokolem Stará Bělá tentokrát ve spolupráci s KČT Značkaři Ostrava v neděli za krásného slunečného dne přilákala mnoho místních občanů a turistů nejen z Ostravy, ale i širšího okolí. Start byl u sokolovny Stará Bělá a vedl nejprve rovinatým Bělským lesem po procházkových cestách ke smyčce tramvají v Ostravě-Zábřehu a pak zvlněným terénem a roklí ke Svatému prameni, k Ostravě-Výškovicím a k Palesku. Dále kolem myslivny Stará Bělá a roklemi k Ostravě - Proskovicím a roklemi kolem potoka v Černém lese a oklikou kolem Krmelína zpět do Staré Bělé. Krajina na trase je moc pěkná a místy byly i výhledy na Beskydy - jen ten opar ve slunci bránil v lepší viditelnosti a fotky hor nebyly tak jasné. Na startu a v cíli bylo zajištěno občerstvení a diplomy a účastníci se zde setkávali s přáteli a tak ke spokojenosti nic nechybělo.
102 fotek, prosinec 2013 až květen 2015, 140 zobrazení
Moje návštěva v těchto ostravských kostelích během Noci kostelů 2015.

Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava
Program Noci kostelů 29. května 2015

17:00 17:50 Mše svatá »»»
»»» Moje Noc
17:50 18:00 Zvonění »»»
»»» Moje Noc
18:00 18:15 Modlitba za město Ostravu o. biskup František Václav Lobkowicz »»»
»»» Moje Noc
18:00 23:00 Prohlídka v katedrále Božského Spasitele
Možnost vstupu do ohrazeného prostoru uvnitř katedrály. Sraz zájemců na parkovišti. Vstup možný pouze v pevné obuvi. Při prohlídce je třeba dbát zvýšené opatrnosti. »»»
»»» Moje Noc
18:15 23:30 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem
Na kůru se nachází restaurované varhany z 2. poloviny 18. století (pocházející z kostela ve Vlkovicích). »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Program pro děti v kapli sv. Františka
Soutěže a hry »»»
»»» Moje Noc
18:15 24:00 Výstava dokumentů nalezených v báni katedrály Božského Spasitele »»»
»»» Moje Noc
19:00 19:45 Bible slovem a hudbou
Mons. Jan Plaček, na varhany doprovází BcA. Lukáš Kubenka »»»
»»» Moje Noc
20:45 21:00 Zpívání pro katedrálu
Krátké vystoupení scholy před kostelem sv.Václava. »»»
»»» Moje Noc
21:00 22:30 Komentovaná fotoprohlídka opravovanou katedrálou - promítání na stěnu kostela sv. Václava
Promítání fotografií o historii Ostravy, kostela sv.Václava a postupu probíhajících opravných prací, včetně fotografií z míst katedrály Božského Spasitele, kam se určitě nikdy nedostanete. »»»
»»» Moje Noc
22:30 23:15 Varhanní koncert
Na varhany hraje BcA Lukáš Kubenka, katedrální varhaník, pedagog Církevní konzervatoře v Opavě. »»»
»»» Moje Noc
00:00 00:00 Výstava fotografií dokumentující průběh opravy katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě
Autorem nevšedních a mnohdy fascinujících fotografií je Ing. Zdeněk Poruba »»»

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století.

Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže.

V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (= severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky.

Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha
Program Noci kostelů 29. května 2015

Informace o kostele:

Kostel Svatého Ducha, Ostrava - Zábřeh

Kostel Sv. Ducha

Celý region Ostravska je charakteristický tím, že se zde po II. světové válce a zvláště od 50. let 20.století začala prudce rozvíjet těžba černého uhlí a těžký průmysl. Tím také došlo k rychlému nárůstu obyvatelstva, které se sem přistěhovalo za prací. Počáteční dělnické kolonie brzy nedostačují, a tak se Ostrava začíná rozrůstat o nové okrajové části sídlištního typu.
I Zábřeh nad Odrou (původní název), vesnička na okraji Ostravy se začíná počátkem 60. let prudce měnit. Stará část Zábřehu ustupuje významem do pozadí novému centru, které se posouvá více směrem na Výškovice. Později vznikají nová sídliště, až se nakonec celá oblast propojí s Hrabůvkou a Dubinou a vzniká nový městský obvod Ostrava – Jih, kde nyní žije 110 000 obyvatel.
Díky pronásledování církve za uplynulého režimu bylo ale zcela nemyslitelné, aby se spolu s rozvíjející aglomerací rozvíjel i náboženský život věřících. Malý zábřežský farní kostel (kapacita 120 sedících lidí) přestal už dávno dostačovat a původní fara byla konfiskována státem. Proto v době uvolnění politické situace ve druhé polovině 60. let a zvláště v období Pražského jara 1968, vznikla mezi farníky touha postavit nový farní kostel. Začalo se s výběrem pozemku, prvními projekty, začaly i sbírky na stavbu. Bohužel vše překazil vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následná normalizace. Podařilo se sice ještě posvětit základní kámen stavby v roce 1969, to bylo ale na dlouhou dobu vše. Nejen zajímavostí, ale především silným znamením pronásledované církve je, že základní kámen posvětil nedlouho před svou smrtí řeckokatolický biskup z Prešova Vasil Hopko, mučedník komunistického režimu, který byl svatým otcem Janem Pavlem II. v roce 2004 prohlášen za blahoslaveného.
Jako velkou Boží milost vidíme dar svobody, které se nám dostalo v roce 1989 jistě i na přímluvu svaté Anežky České, která byla svatořečena 12. listopadu 1989 a necelý týden nato, v pátek 17. listopadu začala Sametová revoluce. Náboženská svoboda i politické uvolnění a demokratizace společnosti přivedla zábřežské a výškovické farníky opět k novému zápalu pro stavbu farního kostela. Navíc všichni začínají pociťovat po letech strádání a útlaku křesťanů i velký rozvoj pastoračních možností, které se v městě sídlištního typu přímo nabízejí. Proto je rozhodnuto postavit spolu s kostelem i pastorační centrum (přednáškový a společenský sál, klubovny, třída pro výuku náboženství, možnost posezení atp.). Úřad městského obvodu znovu doporučuje pozemek, na němž měl stát kostel už v roce 1968, a tak je rozhodnuto. Po nutných přípravách a stavebních povoleních je 25. května 2004 požehnán pozemek stavby ostravsko-opavským biskupem Františkem V. Lobkowiczem za přítomnosti primátora Ostravy Mgr. Aleše Zedníka, představitelů města a kraje. Konečně začínáme stavět…
Architektonickou soutěž vyhrál projekt Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, s nímž má nejen naše diecéze velmi dobré zkušenosti především při úpravách sakrálních interiérů (dřevěný kostel v Ostravě – Hrabové, svatý Václav v centru Ostravy, kostel sv. Ducha ve Starém Zubří).
Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra, věže, to vše na vyvýšeném plató. Součástí areálu bude i nutné příslušenství pro jeho chod – jako garáže, parkoviště a inženýrské sítě. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31x25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími.
Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.
Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány otcem biskupem 4.11.2005.
S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 m od okolního terénu.
Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.
Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení.

Mimořádné příležitosti během Noci kostelů

Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv.

Fotografie pořízené z Kostela sv.Václava v Ostravě, z Katedrály Božs. Spasitele v Ostravě a Kostela Sv.Ducha v Ostravě - Zábřehu.

Fotio: Hana Papežová - Kolářová
90 fotek a 1 video, březen 2000 až červenec 2002, 190 zobrazení
Přednáška Radovana Lipuse Ostravské kavárny 12.12. v 15 hod. G centrum CHS Gabriel Ostrava - Zábřeh

Životopis
Narodil se v Těšínském knížectví v roce 1966. V roce 1984 maturoval na nejvýchodnějším českém gymnáziu na světě — v Třinci. Následujících pět let byl prázdninovým průvodcem na hradě Roštejně a zámku Humprecht.
V letech 1984-1986 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1986–1991 na DAMU (prof.Jaroslav Vostrý).
První angažmá získal v Činoherním klubu Praha v roce 1991.
Od roku 1992 je režisérem činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. (Více než čtyřicet divadelních režií tu i onde.)
Od roku 1994 až do současnosti je na repertoáru Komorní scény Aréna nepřetržitě „scénická škytavka“ Průběžná o(s)trava krve, kterou zosnoval s básníkem Petrem Hruškou. Aktivní kavárenský povaleč. Pasivní modřínový obaleč. Autor projektu Šumná města, scenárista a režisér. Externí pedagog Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Namátkové verše, obmyslnou prózu a soustavně nesoustavné fejetony publikoval v Kavárně AFFA, Modrém květu, Literárních novinách, Tvaru, Scriptu...

Vítejte v pomyslné virtuální kavárně - kavárenského povaleče R.Lipuse, jak
sám sebe nazývá.
Vydejte se s ním po stopách vůně kávy linoucí se z kaváren Moravské
Ostravy a Přívozu. R.Lipus je nejen známým divadelním, ale také rozhlasovým režisérem, je rovněž iniciátorem a režisérem televizních cyklů Šumná města a Šumné stopy. Spolu s ním jsme mnozí z nás absolvovali
Šumné procházky Ostravou, je duchovním otcem Ostravských příchodů se
zajímavými hosty ve Staré Aréně, které jsme si mnozí
také nenechali ujít , je světoběžníkem , zaměřeným na architekturu, nedávno natáčel v Bosně, Slovinsku a Japonsku,
publikuje v řadě literárních časopisů, přednáší na FFOU a hlavně je specialista
na kavárenský svět a světové kavárny.

Foto: Hana Papežová
Dalibor Kraut
Kamera : Jiří Bárta

Nestárnoucí melodie : PETESAX

Promítání : Božena Pešatová

Host pořadu : Eva Mudrová, moderátorka ČRo Přání plná písniček

Děkujeme, pane režisére, byli Jste s moderátorko Evou Mudrovou skvělí, nezklamali Jste nás.

Video J.Bárty na konci fotografií.
325 fotek a 6 videí, květen 2013 až červenec 2016, 95 zobrazení
Vernisáž s besedou malířky Kamily Rafii proběhla 28.6.2016 v Galerii G CHSG v Ostravě - Zábřehu.

ŽIVOTOPIS / cituji /

Kamila Rafii (vlastním jménem Nosreti), malířka a učitelka, je ostravská rodačka, ale
převážnou část svého života strávila v Brně,
městě stejně pro ni inspirujícím jako pro ni byla a je i Ostrava. Jako středoškolačka
navštěvovala v Ostravě kurzy kreslení u pana
profesora Kejly a u ak. malíře Krystýna. Následovalo studium výtvarného oboru na vysoké
škole pedagogické v Olomouci
a na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Po dokončení studia vyučovala výtvarnou výchovu a
ruský jazyk v Brně a při tom se, vedle své
rodiny se třemi dětmi, kterou nikdy o nic neukrátila, dokázala věnovat i vlastní tvorbě. Z
vyučujících ji nejvíce ovlivnili ak. malíři Eduard Milén
a Bohdan Lacina.
Kamila Rafii zobrazuje s pokorou sobě vlastní to, co jí přináší radost, co je součástí jejího
života. Nepotřebuje utíkat do světa
samoúčelných abstrakcí, nesrozumitelných symbolů a hyperbol přemrštěných ideových
konstrukcí, dokáže své nitro mnohdy
velmi jemnými až lakonickými prostředky vyjádřit přímo skrze viděné, co je možné považovat
za jeden z ideálů skutečného umění.
Patří k těm malířům, u nichž jejich naivní vidění světa a vnitřní čistota dílo umělecky
neoslabují, ale dávají mu vyšší rozměr.
Ticho jejích obrazů je tichem, které léčí, její obrazy jsou schopny vás obdarovat, kolikrát se na
ně podíváte. Přestože
autorka nevyhledává dráždivá témata ani formální experiment, její díla nejsou umělecky ani
citově plochá. Nevěnuje
se ani exhibici a pitvání svých citů, ty nejsilnější by možná nejraději nechala ukryté v sobě,
přesto je to právě jemná citovost,
která nás na jejích obrazech osloví nejvíce. Kultivovanost, citlivost, humanismus
nás na jejích obrazech osloví nejvíce. Kultivovanost, citlivost, humanismus a společenská angažovanost autorky,
její víra
v tradice, morálku a základní hodnoty lidského života, kterými dokázala nepřetržitě naplňovat i svůj občanský
život, jí nedovolí
namalovat obraz, který by nehovořil, nelaskal a nerozdával; sama chce, aby její obrazy přinášely klid a pohodu
a to se jí také
celý život dařilo, a je jedno, zda maluje právě portrét, venkovské stavení nebo kytici. Sama přiznává, že nechápe,
proč současná
společnost tolik baží po vzrušení v nepřiměřeně rychlé jízdě, v extrémních sportech ohrožujících zdraví a
adrenalínových zážitcích
vůbec, proč hledá únik z normálního života mezi přeludy vyvolanými omamnými látkami. Malířka nachází
náměty svých obrazů
nejčastěji ve svém okolí - doma - ve městě - v přírodě. Jen málo jejich prací je tvořeno na základě vzpomínek a
snů. A jen
v posledních letech se v jejím díle, snad pod tíhou nostalgie, objevují i jemné prvky symbolismu a idealismu. Její
obrazy jsou
ve své podstatě jasně čitelné, křišťálově čiré a prosté jako ona sama.
Její krajiny pocházejí nejčastěji z Brna, Ostravy, Horního Jelení (u Chocně), Ivanovic (u Brna), Zaječí (u
Břeclavi), Jevíčka
a Martina na Slovensku. Co se týče materiálu, v její tvorbě nacházíme kresbu tuší, kolorovanou kresbu,
akvarely, kvaše
a olejomalbu. Techniku malby si volí až na základě výtvarného tématu. (D. N.)

LITERATURA: V ROCE 2004 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE SLABIKÁŘE PRO
ŠKOLNÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝUKU
SLABIKAR (6 MB jako -PDF)
LITERATURA: V ROCE 2002 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE VZPOMÍNEK
SVÉ UČITELOVÁNÍ POD NÁZVEM ŠKOLNÍ PAMĚTNÍK,
LITERATURA: V ROCE 2000 DOKONČILA TEXT A ILUSTRACE VZPOMÍNEK NA
SVÉ DĚTSVÍ POD NÁZVEM STARÁ VYPRÁVĚNÍ.

STUDIUM
1963 UJEP Brno, obor výtvarná výchova, E. Milen, B. Lacina
VPŠ Olomouc
1955 Vyšší pedagogická škola Brno

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
1958 -1990 učitelka na ZŠ Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích
1955 -1957 učitelka na ZŠ v Mikulovicích (okr. Jeseník)¨

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2016 Galerie G Ostrava
2015 Galerie Gaudeamus Ostrava
2011 Galerie Mlejn, Ostrava
1991 Městská knihovna, Martin
1990 Klub školství a kultury, Brno
1973 Klub školství a kultury, Brno

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
2005 Ostrava-Moravskoslez. hrad
1978 Klub školství a kultury, Brno
1968 Klub školství a kultury, Brno
1965 Klub školství a kultury, Brno

Foto :Hana Papežová
Dušan Stračánek
Vladimír Michna
59 fotek a 1 video, leden 2000 až únor 2002, 152 zobrazení
Vernisáž výstavy Hany Papežové / fotografky, galeristky Galerie G, , jejímž koníčkem se stal právě v seniorském věku fotoaparát, kterým nejraději dokumentuje přírodu - krajinu,stromy, dokumentuje také ráda společenské události v ostravských kulturních zařízeních a kdy pokračuje v rodinné tradici fotografů - Kolářů. Touto výstavou chtěla také vzpomenout a poděkovat svému otci Viktoru Kolářovi, který předčasnou smrtí nestačil dokončit a zpracovat svoji bohatou dokumentaci o Ostravě i jako fotograf - dokumentarista./ v Domě knihy Librex 6.1.2012 v 18 hodin , za přítomnosti řed.pana Jana Bechera, kdy úvodní slovo pronesla Vladiimíra Dohnalová, dramaturgyně DK AKORD v Ostravě - Zábřehu.
Tahle výstava má význam i v tom, že i v seniorském věku je možno se věnovat nějakému koníčku a pokud potkáme v určitém okamžiku toho správného člověka, když nechybí odvaha, chuť něco dokázat i štěstí, jsou dveře dokořán otevřeny každému, protože kazdý z nás je něčím ojedinělý,vyjímečný, ale také musíme na sobě hodně pracovat, aby nějaký sen byl uskutečnitelný. Děkuji také svým kolegům - fotografům, kteří mě přijali mezi sebe a dovedou mě vždy v pravém okamžiku něčím povzbudit.A to člověka posouvá dopředu.Vystavené fotografie jsou z dřívějšího období , mých turistických toulek okolím Ostravy. Dnes holduji spíše dokumentární digitální fotografii s vlastním zpracováním v některém programu na počítači a uložením na mých webových stránkách.
Staré přísloví říká , co se nepoužívá rezaví.Ale stará láska přece nerezaví!

Hudební produkce : Dmitrij Dostál klavír, Petr Koběrský klávesy, Oldřich Zemánek housle

Foto: Katka Planičková, Hana Papežová

Kamera, video . Jiří Bárta,

Děkuji panu řediteli Janu Becherovi za nabídku a umožnění výstavy v Galerii 6 v přízemí Librexu, která není ucelená , další část proběhne v červnu v Galerii G v charitním středisku Gabriel v Ostravě - Zábřehu.
123 fotek, květen 2016, 90 zobrazení
Radim, Galina, Honza, Jirka a Řežo vyjeli autem s novým nosičem na kola, jehož montáž dala chlapům trochu zabrat, do Ostravy, kde čekal Lukáš. Dále jsme pokračovali do Ostružné.Tam jsme nechali zaparkovaná auta. Na kolech jsme zdolali Paprsek a kolem Medvědí boudy jsme přes Kunčice sjeli do Stříbrnice. Po občerstvení jsme se vydali do kopce na chatu Návrší. Jirka jel terénem přes Kladskou bránu a byl na Návrší první a tak vyhlížel přijíždějící kamarády ze všech možných stran.V sobotu jel Jirka přes Kladské sedlo a přes Poslko a rozhlednu Klepáč do Malé Moravy. My jsme jeli z Návrší na Mokřiny na Stezku v korunách stromů, která se tyčí nad Dolní Moravou. Když se někteří prošli po stezce, odkud měli krásné výhledy, tak jsme pokračovali dále přes Sklené do Malé Moravy. Po občerstvení jsme zamířili do kopců na Severomoravskou chatu, kde jsme byli ubytováni. V neděli jel Jirka s klukama přes Zábřeh na Moravě na kolech až do Olomouce na vlak. My jsme sjeli kousek po žluté, pak na Počátky a po červené do Hanušovic. Odtud po cyklostezce přes Vikantice a Brannou do Ostružné k autu. Po cestě domů jsme se zastavili na kávičku za Romanem (kolega od Galiny z práce) a jeho ženou Ivou obhlédnout jejich chalupu ve Staré Vodě. Domů jsme přijeli večer spokojeni, že nám vyšlo počasí a krásná kolovaná. Najeli jsme sice „jen“ necelých 100 km, ale 2.000 m výškových. Jirka mnohem, mnohem více. Na Návrší se nás sešlo cca 34 a na Severomoravské chatě přes 50 kamarádů a známých. Opravdu vydařený prodloužený víkend.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron