Hledání: Přístavba

Pro dotaz Přístavba jsme našli 498 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
lumiro198
Další série fotek přístavby studenecké školy na začátku srpna 2020.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 11 zobrazení
motomisiek
Zámek Brühlův - barokní, postavený v letech 1741–53. Hlavní budova podle plánu podkovy, třípodlažní střecha manzardové střechy s okny vikýře. Na obou stranách vstupního otvoru jsou postavy atlasů podpírajících balkon. Nad půlkruhovým tympanem jsou umístěny hodiny. Hlavní budovu lemují dvě dvorní přístavby. Rezidence byla v rukou Brühlů až do konce druhé světové války. V roce 1945 byla zničena sovětskou armádou.
https://pl.mapy.cz/zakladni?x=14.7718517&y=51.7862899&z=18&source=osm&id=12072869
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • minulou neděli
 • 19 zobrazení
lumiro198
Po 14ti dnech další serie fotografií ze stavby školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.7.2020
 • 16 zobrazení
kamera-lbc
HISTORIE JANATOVA MLÝNA
Mlynářství patří k velmi starým řemeslům. Důležitým předpokladem vzniku mlýnů byla vždy síla, která by mohla pohánět mlýnské soustrojí – historicky jí byla zejména vodní nebo větrná síla. Podkrkonoší i oblast Českého ráje jsou regionem bohatým na vydatné vodní toky, ale setkáváme se zde stavbami, pro které bylo nutno vodu nahromadit a následně přivést na mlýnské kolo soustavou náhonů a koryt. K zadržení vody byl v některých případech zřízen jez ze zatlučených kůlů. V průběhu 19. a 20. století docházelo k nahrazení vodního kola turbínami. Charakteristický klapot kol od vodních mlýnů v průběhu času ustal, mnohé mlýny se proměnily v brusírny i textilní továrny a jejich historii se dnes dovídáme už jen z archivních záznamů.
Přesto zůstala dodnes zachována výjimečná stavba – vzácná památka nejen lidové architektury, ale i významný doklad historie mlynářství. Je jí Janatův mlýn v horské osadě Buřany. Mlýn pochází z roku 1767 a jeho nejstarší dochovaná část – přízemí a vlastní mlýnice – jsou dílem stavitele Jana Bouzka ze Tříče pro Matěje a Karla Vondrákovi ze Tříče. Na záklopovém prkně na mlýně v Buřanech je napsáno: Pochválen buď pán Ježíš Kristus, až na věky Amen. Tato kryt jest vyzdvižena s pomocí boží nákladem Karla Vondráka (syna Matěje Vondráka). Dvakrát shořelo od vrchu po dolení hambalky dne 24. února 1806, podruhý dne 1. března roku 1820. Jan Bauzek, mistr toho stavení ze Tříče.Rodina Janatova koupila mlýn od tříčských mlynářů v roce 1841 a vlastnila jej a udržovala až do roku 2006. Během tohoto období se na mlýně postupně vystřídaly čtyři mlynářské generace:
• Pavel Janata / 1797 -1878 /,
• Josef Janata / 1826-1928/ ,
• Antonín Janata /1870-1943 / a
• Antonín Janata / 1911-1989/ .
Poslední potomci mlynářského rodu dnes žijí v témže kraji. Syn Antonín žije v nedaleké Dolní Sytové a jeho sestry Eva a Blanka na Semilsku. Areál mlýna dnes tvoří vlastní objekt mlýna, stáje, stodola, kůlna, mléčnice, včelín, náhon s rezervoárem pro turbínu a česle. K mlýnu náleží i více než dvousetletý bukový les a pazderna. Mlýn byl původně dvoupodlažní. V roce 1881 dochází k přístavbě mlýnice na celkem pět podlaží, do dnešní podoby však ještě měl mlýn relativně daleko. Teprve rok 1913 přinesl další úpravy skladové části, při nichž mlýn získal svou dnešní podobu.Následující snímek ukazuje podobu z období mezi roky 1881 – 1913. Nahoře v pozadí jsou na snímku vidět domky v osadě Brno. Okolní louky jsou dnes již z velké části zarostlé lesem a náletovými dřevinami. Kamenný přístavek v pravé části mlýna skrýval dřevěné mlýnské kolo, které bylo tehdy orientováno v pravém úhlu k toku Františkovského potoka a napájené z náhonu pomocí dřevěného žlabu (ten je vidět ve svahu od přístavku doprava nahoru).

Poslední vodní kolo bylo postaveno roku 1903. Bylo v provozu až do roku 1919. Na jaře roku 1920 bylo nahrazeno Francisovou turbinou firmy Česká Kolben – Daněk o výkonu 10 HP, která je od svého spuštění s jednou generální opravou v 90. letech 20. století dodnes v provozu. Turbína se nachází v prostoru bývalého mlýnského kola. Pro období sucha a pro nutné údržbové práce na náhoně byl ve strojovně umístěn také dieselagregát. Instalace turbíny s sebou přinesla rovněž zřízení elektroinstalací v objektu, na které byly napojeny například žárovky nebo předchůdci dnešních přímotopů. Díky turbíně byl mlýn také méně ohrožen mrazy, které někdy dokázaly mlýnské kolo značně poničit. Výroba nového či oprava poškozeného mlýnského kola byla přitom ve své době poměrně nákladnou součástí.
Nejstarší zařízení ve mlýně je mlýnské složení s tzv. francouzskými kameny, které je pravděpodobně původní z roku 1767 a je i v současné době funkční. Vedle této stolice se ve mlýně nacházejí další mlecí stroje převážně z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století. Provoz mlýna byl ukončen úředním výnosem 13. 8. 1951. Ve mlýně je dosud zachována kompletní mlýnská technologie. Tento unikátní doklad historie mlynářství s dochovaným zařízením mlýna z let 1767-1950 má také velmi atraktivní zařízení navazující na mlynářskou profesi – chlebovou funkční pec, ve které se peklo pečivo pro domácnosti z celého františkovského údolí. Dodnes vzpomínají babičky z údolí, kterak jim u Janatů pekli koláčky na svatbu.
Konec citace ze stránek http://www.janatuvmlyn.cz/
Vyrůstal jsem kousek od mlýna, ale uvnitř jsem byl jako malý a jen v přízemí. Teď je možné si mlýn prolézt celý. Příště ale požádám majitele o výklad, spoustu věcí a strojů neznám...
Mlýn je zde: https://mapy.cz/s/lanehuceba
Fotky opět z mobilu, kamery, které ve firmě máme, by zvládly scény typu světlo/stín. Tady s tím měl mobil trochu problém. Ale naživo to bylo kouzelné.
M. Porš
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 26 zobrazení
lumiro198
Další výběr fotografií jak pokračuje přístavba školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.7.2020
 • 27 zobrazení
lietava
v júli sa pokračovalo na prácach na Bastionoch. V ramci dobrovoľníckej soboty som opravil špaletu a preškároval záklenok okna v pozdĺžnej veži. Objavenie cisterny v hornom hrade, vývoz dreva na stavbu kastelánskeho bytu v kostkovej prístavbe. Dobrovoľnícke víkendy. Práce v gotickej bráne - doplnenie klenby a murovanej podlahy v pochôdznej úrovni. Ukončenie konzervácie steny polygonálu a dubovej bašty. Ukončila sa konzervácia Pozdĺžnej bašty.
Videá: Polygonál: https://youtu.be/BRyDqyME2Z8 Pozdĺžna bašta: https://youtu.be/KLN5L3QV5g4 a https://youtu.be/52igBlm6ObQ
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v červenci
 • 100 zobrazení
jitkasvecova
Slovanské hradisko z 8.stol. V 11. stol. knížecí hrad Přemyslovců přebudovaný o 2 stol. později českým králem Přemyslem Otakarem II. na výstavný hrad. Kašpar Prusowský v r. 1585 zahájil renesanční přestavbu na pohodlně zařízené sídlo. 1778 až 1945 v držení knížecího rodu Lichnowských z Voštic. Mezi léty 1778 - 1945 drželo Hradec 6 generací pruského knížecího rodu Lichnowských. Mezi léty 1874 - 1891 vedli stavitelé A.Langer a F.Handel přístavbu tzv. Červeného zámku s hradební zdí a Bílou věží.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.6.2020
 • 20 zobrazení
lumiro198
Výběr foto opět po dalších 14ti dnech stavby.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.6.2020
 • 15 zobrazení
bugar
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 26 zobrazení
lumiro198
Další výběr foto ze stavby studenecké školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.6.2020
 • 12 zobrazení
lumiro198
Další série fotografií ukazujícící změny na stavbě po 14 dnech od 1.5.2020.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.5.2020
 • 25 zobrazení
lumiro198
Další foto z probíhající výstavby přístavby studenecké školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2020
 • 28 zobrazení
lumiro198
Výběr fotografií z průběhu stavby přístavby studenecké školy.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.4.2020
 • 19 zobrazení
lietava
Apríl. Pandémia pokračuje. Nosíme rúška, minimalizujeme kontakty a #hrad je stále uzavretý pre verejnosť. Naša činnosť sa nezastavila. Tento mesiac pokračovali naše jednania s metodikom a architektom ohľadom dolaďovania podoby exteriéru "kastelánskeho bytu" čiže uzavretie Kostkovej prístavby na 2.NP. Zakúpili sme kameň na klenby, z Liptova. Doviezli sme z Teplic nad Metují vyrobené kusy na portál vchodu v Kinižiovke. Zbierali sme po okolí kamene, hlavne klenbové, veľkého rozmeru, ploskáče, aby sme mali z čoho robiť.
Dôležitým krokom bolo skenovanie negatívov od Štefana Lučančina, z 50tych ale aj neskorších rokov.
více  Zavřít popis alba 
 • jaro
 • 256 zobrazení
lumiro198
Přístavba studenecké školy - výběr fotografií ze dne 1.4.2020.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.4.2020
 • 25 zobrazení
nasavrcak
V dubnu 2020 začala investiční akce, přístavba Mateřské školy v Nasavrkách- po dobu výstavby budu foto stále přidávat
Foto M. Vaňkát
více  Zavřít popis alba 
 • jaro
 • 289 zobrazení
kopecjan
Kategorie: bydlení
více  Zavřít popis alba 
 • březen až srpen
 • 179 zobrazení
lotusesprit
Zvěstov - První zmínka o Zvěstově pochází z přídomku Mareše ze Zvěstova z roku 1383, tvrz je poprvé připomínána za Jindřicha z Královic v letech 1440-43. Dochovala se z ní jednoduchý věžovitý palác s mohutným zdivem až 240 cm silným. Během dalšího století se na Zvěstově vyskytují majitelé z různých rodů – ze Sněžného, z Leskovce (1457), Škopkové z Bílých Otradovic (1509) a od roku 1541 Vidlákové Radimovští ze Slavkova. Nejspíše za nich byla tvrz rozšířena k severu o část s průjezdem a od východu bylo přistavěno nové renesanční křídlo, fasády byly vybaveny sgrafity.Tvrz tak od té doby tvoří nárožní část na styku obou křídel. Od roku 1603 drželi Zvěstov Skuhrovští z Talmberka za nichž (snad v důsledku válečných škod) utrpěla natolik, že ji po polovině 17. století musel nový majitel Jan Kryštof Malovec z Malovic nechat obnovit. Časté střídání majitelů po roce 1719 stavu zámku opět neprospělo a z popisu vypracovaného roku 1755 je znát jeho značná zchátralost. Této stav částečně napravil až po roce 1820 Jan Wolf – popis pořízený pro soudní odhad roku 1827 působí již mnohem lépe. Střídání majitelů však pokračovalo i dále, údržba se omezovala jen na nejnutnější zásahy a to i po roce 1948, kdy zámek převzal stát patřil zámek státu. K definitivní zkáze zřejmě zámek vykročil v 60. letech 20. století, kdy ztratil uživatele a tím i tu trochu údržby, kterou do té doby měl. Objekt byl opuštěn, interiéry zbaveny veškerého příslušenství, renesanční přístavba severního křídla se zřítila, ve zbytku budovy je zdivo plné prasklin, místy propadly stropy. Situaci by mohla zachránit jen důkladná finanční injekce v řádech nejméně desítek milionů, na níž však nejspíše restituenti nebudou mít prostředky. Roku 2016 získala zámek do svého majetku obec Zvěstov.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.2.2020
 • 185 zobrazení
lotusesprit
Bellwitz (D) - Panské sídlo je zde poprvé zmíněno v roce 1312. Od roku 1572 je Bellwitz zmiňováno jako panství. V roce 1730 bylo panství převedeno pánům z Gersdorfu. Zámek byl postaven v roce 1743. V roce 1842 se dědictvím dostal zpět k předchozím majitelům rodu von Heldreichů. Zámek byl přestavěn renesančně v letech 1859/1860. V roce 1945 vyvlastněn a využíván k bydlení. V roce 1960 byla necitlivě přidána přístavba pro pracovní využití. V roce 1985 ze zámku odstraněna věž.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v únoru
 • 25 zobrazení
lotusesprit
Kittlitz (D) - Zámek byl postaven kolem roku 1750 pro pány z Kittlitzu. Pravděpodobně zde byla předchozí budova, protože kolem roku 1480 již je zmíněn zámek, který vlastnili pánové z Hundu a Altengrotkau. V roce 1878 je zámek v majetku pana, který nechal založit zámecký park. V letech 1909/1910 byl zámek renovován. Za druhé světové války sloužilo panství Kittlitz jako lazaret Wehrmachtu a později tábor pro ruské válečné zajatce. Dnes je zámek využíván místní správou pro kulturní účely. Poslední renovace proběhla v roce 2007, kde byly do zámku včleněny moderní prvky a v přístavbě sídlí mateřská školka.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v únoru
 • 38 zobrazení
jarda1960
Do historických listin vstupuje Brandlín ve 2. polovině 14. století, kdy se po něm psal rod, který patrně sídlil na zdejší blíže neznámé tvrzi. Po pánech z Brandlína patřilo panství od konce 15. století Olbramův ze Štěkře, kteří si v Brandlíně postavili novou renesanční tvrz. V 1. polovině 17. století patřila krátce i Hozlauerům z Hozlau a Černínům z Chudenic, později se tady majitelé střídali velmi rychle.

Zámek Brandlín u Tučap na Táborsku je od roku 2005 ve vlastnictví rodiny Vojáčkových.

Postupně se ho zvelebují, objekt původně určený k bydlení kvůli zájmu otevřeli lidem. Hojně se tu konají kulturní akce, ale je i oblíbeným dějištěm svatebních obřadů.

Přesto, že už je po sezóně, v barokním zámku vám dveře otevřou. „Na zimu je omezený provoz, ale návštěvníkům se nebráníme. Stačí se předem telefonicky ohlásit,“ informoval Petr Vojáček, který se o zámek stará z pozice kastelána.

Zámek jeho rodina koupila téměř před čtrnácti lety a od té doby se tu již hodně událo. „Postupně vše upravujeme. Když jsme ho koupili, byla to ruina, stropy se propadaly a zahrada byla v hrozném stavu. Mezi poslední investice patří přístavba věže, která trvá pět let. Ta původní v podstatě shnila, protože do ní zatékalo. Letos na jaře snad bude definitivně hotovo,“ doufá Petr Vojáček, který má v zámku zařízený i byt.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.2.2020
 • 17 zobrazení
Reklama