Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 3 498 výsledků (0,0738 sekund)

reklama
41 fotek, květen až říjen 2017, 77 zobrazení | příroda
Letní pokračování předchozího jarního alba, které zasahuje i do podzimu.
78 fotek, jaro 2014, 267 zobrazení | příroda
51 fotek, červen až prosinec 2015, 93 zobrazení | příroda
Letní pokračování předchozího jarního alba.
97 fotek, únor až duben 2017, 55 zobrazení | příroda
Od 26.2. do 30.4.2017. Jaro zde vlastně letos začalo již v únoru, což je ještě zimní měsíc. Sníh však letos roztál brzy a koncem února se již nevyskytly silnější mrazy, takže se začaly objevovat první druhy hmyzu a rostlin.
74 fotek, březen až říjen 2017, 213 zobrazení | příroda
Charakteristika PR Údolí Brtnice je zde https://issuu.com/ornitolog/docs/biodiverzita_i_udolibrtnice
V r. 2014-2015 zde byly provedeny některé zásahy na ochranu biodiverzity. Společně v kombinaci s několika posledními velice teplými a suchými roky se zde v r.2017 objevilo několik druhů denních motýlů, kteří zde v průzkumech nebyly uváděny vůbec nebo pouze historicky. Jedná se hlavně o hnědáska květelového, hnědáska rozrazilového, modráska jetelového, soumračníka čárkovaného, perleťovce prostředního, vřetenušku čičorkovou i za dne aktivního přástevníka kostivalového. Na poslední chvíli se podařilo zachránit modráska vikvicového, který se letos objevil téměř v celém údolí. V letošním roce se velice rozrostla populace ostruháčka kapinicového, kterého bylo možno při jedné návštěvě vidět desítky kusů a ne pouze jednotlivě, jako v předchozích letech. Početnější letos byl i ostruháček jilmový a švestkový. Protože nález hnědáska květelového je natolik překvapivý, zařadil jsem jej do samostatného alba zde: http://vrbamiroslav.rajce.idnes.cz/Hnedasek_kvetelovy_Melitaea_didyma_v_udoli_Brtnice_r._2017/
Rozšiřování teplomilných druhů z jižní Moravy dokládá i saranče modrokřídlá, kudlanka nábožná a drvodělka fialová, které se v r. 2017 objevily v údolí Brtnice. Sice se nejedná o motýly, ale jejich foto také přikládám.
104 fotek, březen až červen 2015, 88 zobrazení | příroda
Album navazuje na PR Údolí Brtnice z loňského roku. Některé druhy se opakují, většina je však nových.
Došlo k významné události - konečně, se zpožděním 20-30 let, byla provedena redukce dřevin. Nejvzácnější druhy, které v důsledku nečinnosti při správě a údržbě údolí již vyhynuly, se nevrátí, ale alespoň nepokračuje další znehodnocování území. Zásah rovněž nebyl tak razantní a na takové ploše, jak doporučovali odborníci ve svých studiích. http://www.forumochranyprirody.cz/realizace-projektu-na-podporu-biodiverzity-z-opzp-na-vysocine-resenych-krajem-vysocina-obnova-suchyc
Hospodářsky využívané louky v nivě řeky si přímo říkají o mozaikovitou seč, která zde není praktikována. Povinná četba pro úředníky na odborech životního prostředí: M. Konvička a kol. - Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Část 5.3. Stanoviště a péče o ně. Vlhké až mezofilní louky a pastviny. Regulační management - seč - vždy a za všech okolností mozaikovitá.
68 fotek, květen až září 2016, 69 zobrazení | příroda
14 fotek, červen až červenec 2018, 35 zobrazení | makro, příroda
V údolí Brtnice jsem letos potkal čtyři druhy našich nejrozšířenějších ostruháčků. Je to březový, švestkový, jilmový a kapinicový. Historicky jsou zde uváděny i nálezy dalších dvou druhů - ostružinového a dubového. Ty jsem zde však v posledních dvaceti letech neviděl a zřejmě zde již vyhynuly.
22 fotek, 9.3.2017, 69 zobrazení | příroda
Hlavním cílem byly majky a bledule, nečekaně se již poměrně brzo začátkem března objevila i užovka hladká. Je hadem, který se ze zimního spánku probouzí nejdříve - v březnu - i na chladné Vysočině to bylo hned počátkem prvního jarního měsíce, astronomicky ještě panuje zima. Užovka hladká má mnoho zajímavostí. Je často laiky zaměňována se zmijí. Než jsem zjistil, že v údolí Brtnice žije, považoval jsem ji za zmiji rovněž. Jako jediná z našich užovek je vejcoživorodá - mladí hadi se z vajíček vyvíjí ještě v těle samice. Dále je herpetofágní - její hlavní potravou jsou ještěrky, slepýši a ostatní hadi. Malé užovky se živí hmyzem, dospělí méně malými hlodavci, ptáky a žábami. Je nejmenší užovkou, dorůstá do velikosti kolem 80 cm. Je xerotermofilní - vyhledává teplé stepi, lesostepi a jižně orientované stráně. U nás proto žije hlavně v nižších polohách do 500 m.n.m. V údolí Brtnice a v údolí Jihlavy proto dosahuje nejvyšší hranice svého rozšíření na Vysočině a na Jihlavsku již výše nevystupuje. I když je aktivní za dne, tak ji pro její plachost v přírodě často nepotkáme. Fotit se dala hlavně proto, že bylo chladno a byla ztuhlá po zimě.
181 fotek, duben až srpen 2017, 26 zobrazení
28 fotek, 2.5.2010, 359 zobrazení | příroda
V neděli 2.května odpoledne přestalo pršet a tak jsme zajeli do Náměště a prošli se Přírodní rezervací Terezské údolí. Osou celé rezervace je říčka Šumice, v jejím údolí pak najdete vedle teplomilných doubrav a dubohabrových hájů i vlhké louky a teplomilné trávníky.Letošní zimu byla rezervace postižena kalamitou, kdy mokrý sníh polámal velké plochy mladých borovic. V této lokalitě kromě mnoha druhů vzácných a chráněných rostlin a živočichů, můžete navštívit zámek v Náměšti na Hané, zbytky hradu v blízkosti zámku, zámeckou kapli a prehistorické hradiště Rmíz. Příroda je tu překrásná a naše 12 km procházka přes nejvyšší vrchol Křemelná byla kouzelná.
17 fotek, loni na jaře, 51 zobrazení | makro, příroda
Křivatce patří k našim nejčasněji kvetoucí rostlinám, které se označují jako jarní efemeroidy. Vykvétají ještě před olistěním stromů, aby zachytily co nejvíce slunečního světla, než budou listy zastíněny. V údolí Brtnice však rostou většinou na nezastíněné jižní stráni. Pouze křivatec žlutý roste pod stromy v nivě řeky. Ze sedmi druhů našich křivatců jsem zde našel pět. Křivatec nejmenší jsem zde našel poprvé až v letošním roce. Chybí zde tedy dva druhy - křivatec český a křivatec nizoučký, které jsou vzácné a ani jinde na Jihlavsku nerostou, protože zde pro jejich výskyt nejsou vhodné podmínky. Zajímavostí je, že čtyři druhy křivatců rostly na jedné stráni v okruhu několika desítek metrů. Pouze křivatec nejmenší rostl na vzdálenější místě , kde byly v rámci managementu rezervace odstraněny trnkové křoviny a uvolnil se jim tak životní prostor.
23 fotek, 20.3.2016, 55 zobrazení | příroda
Přestože počasí v březnu se vrátilo k normálu, vzhledem k velice teplému lednu a únoru je příroda zhruba na stejném stupni vývoje jako v loňském velice teplém roce. Prvního samce majky obecné jsem zde našel 14.2.2016. Majka je zde poměrně hojná. Lze nalézt i desítky kusů.
16 fotek, 29.10.2016, 63 zobrazení | cestování, krajina, příroda, země
Jedná se o jedno z nejkrásnějších údolí Železných hor. V tvrdých rulách ho vytvořila řeka Doubrava mezi obcí Bílek a bývalým Horním mlýnem u Chotěboře. Divoký tok plný balvanů a peřejí místy doprovázejí mohutné skály. Ve své nejdivočejší části údolí připomíná spíše kaňon, ve kterém je řeka nucena proklestit si cestu v podobě vodopádu. Jen kousek od něj se nachází na mohutné skále zřícenina loupežnického hradu Sokolov. Tato skála a nedaleká skalní vyhlídka Čertův stolek pak nabízejí zajímavé pohledy na údolí z výšky. Celým údolím prochází červená turistická značka, která spojuje zmíněný Bílek s Chotěboří. Průběh údolí pak téměř kopíruje zelená turistická značka, která umožňuje výlet jako okruh. Ale to si už v mapě dokážete najít a naplánovat. Bílek a Chotěboř pak spojuje železniční trať. Údolí Doubravy je přírodní rezervací, která byla vyhlášena v roce 1986 a je součástí CHKO Železné hory. V průzračné vodě Doubravy můžete zcela běžně zahlédnout raka říčního, což ale už tak v naší zemi běžné není.
12 fotek, 6.5.2017, 29 zobrazení
48 fotek, 29.3.2014, 97 zobrazení
100 fotek, 27.4.2015, 50 zobrazení
11 fotek, duben 2017 až červenec 2018, 54 zobrazení | makro, příroda
Babočka osiková je naše největší babočka a zároveň je i jedním z našich největších denních motýlů. Nepatří mezi vzácné nebo ohrožené druhy a vyskytuje se na celém našem území od nížin do hor v lesních oblastech. Žije však solitérně, takže nikdy nenajdeme více jedinců na jednom místě. Zároveň má i velké výkyvy v početnosti a v některých letech se s ní vůbec nesetkáme. Jedná se o jednogeneračního a dlouhověkého motýla, který žije téměř jeden rok. Má podobný životní cyklus jako další naše velká babočka - babočka jilmová a žije i na stejných místech. U nás je hojnější spíše ve vyšších polohách než v nížinách. Souvisí to s tím, že se jedná o kontinentální druh přizpůsobený mrazivým zimám s dostatkem sněhu a teplým suchým létům. Letošní rok patřil k těm, kdy její výskyt byl hojnější. Viděl jsem ji i přímo v Jihlavě. 1 ks na sídlišti, 1 ks v ulici nedaleko centra a jeden kus mi přiletěl v okrajové části Jihlavy na zahradu. Byl to nejpočetnější výskyt za posledních padesát let, kdy motýly pozoruji. Nebo jsem na ně měl velké štěstí. Svědčí jim poslední suchá a teplá léta, přestože nepanují mrazivé zimy se sněhem. Za svou dlouhověkost vděčí tomu, že většinu svého života prožije v hybernaci. Letos jsem je viděl po vylíhnutí v červenci aktivní pouze několik dní, ve velkých vedrech přešly ihned do letního spánku - estivace. V některých letech se ještě objevují při ochlazení na konci léta, kdy sají s ostatními babočkami šťávy na přezrálém a spadaném ovoci. Letos jsem je však na podzim již neviděl. Zřejmě přešly plynule z letního spánku do zimního. Možná proto, že se žádné větší ochlazení nekonalo a bylo stále teplo. Základní barva křídel je tmavě vínová až tmavě hnědá. Světlý lem je po vylíhnutí babočky nažloutlý, po přezimování se vlivem otěru mění na bílý. V údolí Brtnice bylo letos vidět přezimované babočky osikové v dubnu a květnu, letošní generace se začala líhnout v červenci.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron