Hledání

798 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

yao
V přírodovědě jsme probírali učivo o podzimu a plodech, které na podzim dozrávají. Následovala individuální procházka s rodinnými příslušníky do přírody, kde si žáci nasbírali podzimní plody aj. přírodní materiál.
Rodinní příslušníci se zapojili také tím, že dětem pomohli vybrat a upravit polínko potřebné na tělo lesního skřítka, kterého děti tvořily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Aktivní žáci, kteří měli možnost si polínko pořídit, přinesli více upravených polínek i pro ostatní spolužáky. Děti vytvořily svého lesního skřítka, který dostal osobitý vzhled, povahu i jméno. Výtvarné ztvárnění skřítků u žáků rozvíjelo jejich fantazii, představivost a výtvarnou tvořivost. Zároveň práce s přírodním materiálem přinesla žákům hodně netradiční zábavy. Následovala výstava lesních skřítků, která byla umístěna ve 4. třídě ZŠ Karolinka.
Tuto výtvarnou a pracovní činnost jsme využili i v hodině českého jazyka ve slohovém cvičení, kde se žáci naučili popisovat jednotlivé kroky pracovního postupu, v našem případě to byl popis výroby lesního skřítka. Za připomenutí stojí, že to byla jejich první samostatná slohová práce, ze které je níže uvedeno několik vybraných ukázek.

Příspěvky žáků:

Popis výroby lesního skřítka
1. Příprava materiálu: mech, větve, šišky, kaštany, děravá ponožka, vata, šípky, polínko 30 cm vysoké, listy, atd.
2. Vycpeme ponožku vatou a nasadíme ji na polínko. Vlasy můžeme udělat např. z listů.
3. Přilepíme kaštany nebo jeřabiny jako oči, mech jako vousy, listy jako pusu.
4. Ruce můžeme udělat z větviček nebo z šišek. A nakonec vše přilepíme roztaveným silikonem.
Lukáš Kořenek

Šla jsem s tetou do lesa a nasbírala jsem si: mech, šišky, plané trnky, šípky, bukvice, kůru z břízy, slupky od kaštanů. Sehnala jsem si polínko 30 cm vysoké a 10 cm silné a ponožku. Tatínek mi uřezal polínko šikmě. Pak jsem si vzala mech a nalepila jsem ho na seřezanou část. Vzala jsem si dvě plané trnky a jednu bukvici. Plané trnky jsem přilepila jako oči a bukvici jako nos. Vycpala jsem ponožku vatou a navlékla jsem ji nad oči jako čepici. Konec ponožky jsem ustřihla a zavázala. Vzala jsem si slupku od kaštanu a nalepila jsem ji na bok vedle očí. Pak jsem si vzala šišku a nalepila jsem si tak, aby se špička dotýkala slupky a konce mechu. Pak jsem vzala kousek kůry a nalepila jsem na něj šípky, které jsem umístila pod vousy jako pásek. Slupky od kaštanů jsem nalepila jako kapsy – a skřítek je hotov.
Simona Šarmanová

Tatínek mi z lesa donesl různé plody, např.: šišky, mech, větve, kaštany, šípky atd. Potom jsem si musela zajistit polínko. Taťka mi ho musel seřezat. Paní učitelka nám donesla lepící pistolku, aby nám to drželo. Potom ještě přinesla vatu, lýko a každý měl mít ponožku. Vzala jsem ponožku a do ní jsem dala vatu. Nasadila jsem ponožku na ořezanou stranu. Otrhala jsem si jehličí a dala jsem to jehličí za čepici. Vzala jsem dva kaštany a paní učitelka mi je připevnila. Listy jsem zmáčkla a lepidlem jsem přilepila pusu z listí. Mech jsem dala jako vousy. Vezmu velké jehličí (i s větvemi) a provázkem jsem připevnila velké větve dozadu za panáka. A je to!
Kristýna Planková

Šel jsem do lesa a nasbíral jsem: kůru, mech, lišejníky, šípky, listy, různé trávy, kaštany, žaludy a další přírodniny. Vzal jsem polínko, které mi tatínek uřezal na cirkulárce. Vytvořil jsem vlasy ze stébel trávy a nalepil je na obličej. Z šípků jsem vytvořil 2 oči, z šišky nos, z mechu vousy a pusu z listů. Ruce jsem udělal z větviček a skřítek byl na světě.
Jan Orság

Připravil jsem si materiál. Zařídil jsem si polínko a nasbíral jsem kaštany… Navrhnul jsem si obličej. Potom jsem přilepil vousy, ruce, obličej a vlasy.
Jakub Balcar

Nachystám si přírodní materiál: listy, větve, šípky, bukvice, burák, trpké trnky atd. Potom mi děda seřezal polínko. Do roztrhlé ponožky jsem dala vatu a kaštan na zpevnění. Vlasy jsem udělala z listí. Z šípků jsem udělala oči, z bukvic uši, z trnek ústa. Potom jsem připevnila ruce z větviček a šaty z listí.
Aneta Pašková
více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2014
 • 826 zobrazení
 • 0
yao
Žáci 3. třídy se rozhodli, že se letos podrobněji seznámí s vlaštovkami a jiřičkami. Od 1. třídy věděli, že jsou rozdílné tím, že jiřičky mají kratší ocásky. Ale to bylo trochu málo. Třídní učitelka pro ně vymyslela celý projekt, který trval asi 10 dnů a v různých předmětech se věnovali těmto ptáčkům. V hudební výchově si zazpívali písničku „Vlaštovičko, leť“, ve čtení si přečetli článek Eduarda Petišky „O poslední vlaštovce.“ Do prvouky si děti donesly jakékoliv informace o vlaštovkách nebo jiřičkách. Děti mohly hledat v encyklopediích nebo na internetu. Z nasbíraných materiálů si udělaly výstavku. V českém jazyce pracovaly děti s textem „Vlaštovka obecná a jiřička obecná“. Poučný text děti různě zpracovávaly a zábavný kvíz nakonec prověřil jejich znalosti, o kterých se dočetli. V matematice se děti rozdělily do skupinek, vybarvovaly části obrázků podle výsledků a jednotlivé části nakonec zkompletovaly do výsledného obrázku. Nakonec i ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si děti vyrobily vlaštovky na drátech. Také kreslily obrázky vlaštovek a jiřiček a jejich hnízd. Všechny jejich obrázky doplnily celkovou výzdobu třídy.
Celý projekt byl pro děti zábavný a zároveň se dozvěděly mnohem více o jejich životě, rozdílném hnízdění, stavbě těla a zabarvení. Byla to jeden z mnoha možností, jak v dětech probudit jejich zvídavost a podpořit jejich chuť něco nového poznávat.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2014
 • 803 zobrazení
 • 1
zsamsladna
Práce dětí z 1. až 5. třídy ve výtvarné výchově a pracovních činnostech za období září - říjen.
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2015
 • 862 zobrazení
 • 0
lietava
Mesiac september v ničom nezaostal za letnými mesiacmi a pracovnou činnosťou na ne plynule nadviazal. Práce sa rozbehli na Polygonálnom bastióne, začalo sa so stavbou lešenia pri južnom arkieri Turzovho paláca a prebiehala aj archeológia v Kostkovej prístavbe. Piateho septembra sa konala akcia Deň otvorených dverí, kde združenie prezentovalo svoju činnosť a na hrade prebiehal kultúrny program. Samozrejme nechýbal bufet - Lietavská hradná kuchyňa. Priebežne na hrad sa dovážalo vápno, piesok a vykonávali sa mnohé bežné pracovno - prevádzkové činnosti. Po Dni otvorených dverí sa začalo so stavbou lešenia pod oknom na strednom obrannom múre, kde bolo lešenie vysunuté aj na exteriérovú stranu, aby sa mohlo okno konzervovať z oboch strán. Konzervácia zachránila značne zdeštruované posledné okienko - strieľňu na strednom obrannom múre. Murivo tam bolo značne zvetrané a držalo pohromade len silou vôle. Na prvej bráne sa pokračovalo v rekonštrukcii kamenného nárožia, kde boli pridané ďalšie bloky kameňa. Táto náročná úloha však prebiehala podľa plánu a už takmer obnovené nárožie je krásnym prvkom hradnej renesančnej architektúry. Dňa 19.09.2015 prebiehala akcia spoločnosti Johnson Controls, kde bol čistený priestor Podkovovitej veže a bol upravovaný svah v Perényho bráne a vykonávali sa aj iné práce so sutinou. Murárske práce prebiehali na Severnom múre, kde sa obrovská kaverna pomaly, ale isto zmenšuje. Stojí to však veľa driny, malty a kamenia - všetkého však máme nadostač. Práce na arkieri v Turzovom paláci pokročili do toho štádia, že oblúk s rozponom 2 metre nad arkierom bol obnovený a začala sa robiť nadmurovka. Práce prebiehali aj v podhradí, kde sa zručný reštaurátor Martin pustil do opravy a konzervácie historickej skrine, ktorá raz bude slúžiť v Kostkovej prístavbe. Práce pokračovali aj v októbri, ale o tom až nabudúce. šnr.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2015
 • 702 zobrazení
 • 1
lietava
Druhá polovica mesiaca júl 2015 sa niesla v dobrom počasí a tak pracovná činnosť priniesla pekné výsledky. Robilo sa na viacerých zásahoch, ktoré si stručne preberieme. Stavebne sme riešili napríklad miestnosť nad piatou bránou, kde sme premurovali jej východný múr ako aj priľahlý múr k šiestej bráne. Taktiež sme v tejto miestnosti nad bránou konzervovali a čiastočne obnovili detaily otvoru padacej mreže, kde sa murársky zvýraznila časť prechodu mreže ako aj protiľahlého závažia. Bolo nutné vystavať pomocné lešenie v interiéri brány a na záver stavebných prác bola premurovaná koruna múrukvalitne zatrávnené vegetačným krytom. Ďalšie kubíky muriva pribudli v kaverne severnej hradby ako aj na východnom múre Kostkovej prístavby v časti takzvaných vstupných otvoroch. Makalo sa aktívne aj na objekte Pravouhlý bastión kde opätovne pribudli nové kubíky muriva západnej steny. Boli rozbehnuté práce aj na obnove SZ nárožia prvej brány, kde sa postavilo lešenie a začalo sa pracovať na dobudovaní a kamenárskej úprave tejto časti objektu. Archeologicky sme pracovali v objekte Veľký delostrelecký rondel aboli následne čistené a spracované nálezy z tejto časti hradu. Záver mesiaca sa niesol v oslave okrúhlych narodenín starého dlhoročného člena združenia Adriána, ktorému sme uvarili dobrý hovädzí guláš a príjemne posedeli v areáli hradu, kde sme pospomínali na staré dobré časy :-)
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2015
 • 659 zobrazení
 • 0
rubikona
 • duben 2016
 • 602 zobrazení
 • 0
zsbru
 • 23.12.2008
 • 506 zobrazení
 • 0
photograp
Fotoreportáž z hodnotného dvoudenního semináře „Šlechtění a chov včelích matek“. Přednášející,přítel RNDr. Igor Dibus z pokusného včelínu Zubří přednesl teorii doplněnou vlastními praktickými zkušenostmi významu šlechtění a chovu včelích matek, ukázkami všech potřebných pracovních pomůcek a jejich funkcí vč.porovnání patentovaného „Jenterova rámku“ a systému „Nicot“. Součástí semináře byly i některé pracovní činnosti spojené s chovem včelích matek-přelarvování plemenného materiálu, značení matek. Přelarvování a značení matek (zkušebně posloužili trubci) pod dohledem zkušeného odborníka si mohli vyzkoušet i účastníci prvního dne semináře.
Druhý den semináře pojednával jak teoreticky,tak praktickými ukázkami všech činností souvisejícími s inseminací včelích matek. Popis a příprava inseminačního přístroje, výběr zralých trubců, odběr spermatu od trubců, příprava včelích matek k inseminaci vč.narkózy oxidem uhličitým, vlastní inseminace a přídávání včelích matek do včelstva. Vybrané činnosti související s inseminací byly sledovány učastníky pod binokulární lupou.
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 27.5.2012
 • 496 zobrazení
 • 0
lietava
V stredu 6. októbra sa na hrade uskutočnila nasledovná pracovná činnosť : Murovalo sa na interiéri prvej brány nad stredným oknom prvého poschodia južného priečelia a konzervovali sa omietky v objekte hradnej kaplnky. Súčasne v tento deň bol v druhej etape nanášaný na severnú fasádu veže starej brány známej pod názvom VSB konzervačný prípravok Calosil ktorý partí do kategórie reštaurátoského materiálu. Skvelý slnečný deň bol umocnený spoločným sladkým obedom v podaní piškotovo-tavrohovo-marhuľovo-želatinovým koláčom na veľkom plechu, ktorí sme samozrejme zjedli do posledného kúsku. Ďakujeme pani Janke Chobotovej za upečenie.
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2010
 • 475 zobrazení
 • 0
showjumping
A já VIP fotograf, a jako jediná jsem nemusela dělat :D No jo, výhody to focení má :))
Protože nás totiž na druhém stupni bylo asi o 45 méně, tak jsme se učili jen první dvě hodiny, třetí hodinu jsme měli jako pracovní činnosti a zbylé dvě hodiny pak tělocvik či výtvarku. Já běhala a všechno fotila ...
více  Zavřít popis alba 
 • 20.4.2011
 • 446 zobrazení
 • 0
lietava
V sobotu 16.júla prebiehala pracovná činnosť na objekte prednej brány, kde partia Morava stabilizovala vonkajší južný exteriét prvého objektu hradu. Práce pokročili tak že sa na konci dňa začal vyrábať ramenát na obnovu klenby okna tretieho poschodia. Tento náročný zásah obrovky prispeje k bezpečnejším prehliadkám hradu pretože všetci návštevníci prechádzajú práve týmto objektom ako prvým a jeho stav bol už na hranici zrútenia. V rámci tohto dňa sme mali aj návštevu z dvoch rádii ( Regina a Devín ) ktorí natočili každý svoju reportáž do svojích letných vysielacích seriálov. Takže aj čoskoro takáto reklama o hrade Lietava bude sa niesť na vlnách vysielanými týmito médiami. V nedeľu Morava končí svoju dvojtýždňovú murovačku a je vysoko pravdepodobné že sa nestihne komplet celý exteriér ukončiť v plánovanom rozsahu. Máme však dobrý čas - začiatok leta a preto sa nebojím že by sme to v nejaký víkend nestihli dokončiť.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.7.2011
 • 388 zobrazení
 • 0
skolasenohraby
Při pracovních činnostech jsme se pokusili postavit vlastní rozhlednu:)
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 15.11.2013
 • 391 zobrazení
 • 1
zsbru
 • zima 2009/2010
 • 364 zobrazení
 • 0
zsjehnice
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 19.11.2009
 • 358 zobrazení
 • 0
bele
ALB 231 - REMINISCENCE aneb cesta ke vzpomínkám.
ve slovníku najdeme třeba odkaz, že
„Reminiscence je vzpomínání, vyvolávání vzpomínek a jejich podporování. Techniku lze využít nejen u osob s demencí, ale i pro aktivaci dlouhodobě ležících klientů. Reminiscence respektuje prožívání zážitků z dětství, manželství, pracovní činnosti apod. Velmi vhodnou pomůckou jsou rodinné fotografie klienta a vzpomínání na jména osob a společné zážitky.“ (Klevetová, Dlabalová, 2008)

Takže vzpomeňme třeba na takové volby. Začínaly vírou, stále trvala samá práce a sem tam trochu relaxu, a končily realitou. A protože s technikou pro ležící to pro nás nikam nevede, tak zase zbyde jen práce a víra, případně víra a práce. Příští album bude veselé :-)
více  Zavřít popis alba 
457 komentářů
 • 28.1.2013
 • 329 zobrazení
 • 0
zsamskladnonorska2014-15
Žáci 5. C se zapojili do projektu Recyklohraní. Tématem byly druhy světla a následně ekologická likvidace elektrospotřebičů. Při výtvarné výchově vytvořili obrázky s různými druhy světla. Děti měly spoustu nápadů a obrázky se opravdu podařily. Bylo velmi těžké vybrat 1 nejlepší, který se odeslal do soutěže. Při hodinách pracovních činností a přírodovědy si připomněli pravidla třídění odpadů. Poté vyšli ke kontejnerům v blízkosti školy, kde si vše důležité zopakovali a vyfotili se, aby mohli fotografickou dokumentaci odeslat do projektu Recyklohraní. Foto a text Lenka Filipovská.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 18.2.2015
 • 331 zobrazení
 • 0
reklama