Hledání

2 580 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
skj-naty
více  Zavřít popis alba 
 • 29.9.2019
 • 36 zobrazení
 • 0
skj-naty
více  Zavřít popis alba 
 • 21.9.2019
 • 37 zobrazení
 • 0
mikesovam
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 21.9.2019
 • 22 zobrazení
 • 0
remira
Jádro zámku pochází z renesanční tvrze, která byla v letech 1721-28 tehdejším majitelem Janem Rudolfem z rodu Eichendorffů upravena v duchu vrcholného baroka. Současně byl založen zámecký park. V této podobě se zámek dochoval dodnes. Autor přestavby není znám, ale jisté je, že byl ovlivněn prací vídeňských architektů Fischerem z Erlachu a J. L. von Hildebrantem.
V zámku si prohlédnete barokní zařízení rodiny Eichendorffů z 18. století a také etnografické expozice, které přibližují způsob života v regionu v 19. století.
Rozlehlý zámecký park v anglickém stylu byl zčásti přeměněn na golfové hřiště.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v září
 • 11 zobrazení
 • 0
motomisiek
Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocněčnějších pánů tehdejší stavovské monarchie. Poté v roce 1577 přešly Častolovice do vlastnictví Rudolfa II., který je o sedm let později prodal pánům z Oppersdofu. V letech 1588–1615 Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína nechali přestavit vodní tvrz na renesanční zámek. Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V druhé polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu a byl založen anglický park. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. Světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové.

http://www.zamek-castolovice.cz/
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 13.9.2019
 • 30 zobrazení
 • 1
lotusesprit
Rosice - V Rosicích stával původně hrad, který vznikl někdy v první polovině 13. století jako středisko panství a sídlo zdejšího starobylého rodu. Kolem r. 1259 se podle něho nazývali bratři Bohuš a Hartman z Rosic, původně z Čeblovic kteří měli v erbu beraní rohy, tedy stejný původ s pány z Popovic. Od r. 1319 náležely Rosice Hechtům z Rosic, z nichž vynikl Jošt Hecht z Rosic, který stál na straně krále Zikmunda v bojích proti husitům a byl nejprve sudím práva brněnského a pak zemským podkomořím. Husité proto hrad pobořili, neboť v r. 1437 se o něm mluví jako o pobořeném. Hechtové z Rosic jej však znovu částečně obnovili. Vymřeli v r. 1450 a obnovu dokončil Hynek z Kukvic, který získal rosické panství před r. 1482. V r. 1522 postoupila Kateřina z Kukvic hrad Rosice s městečkem, Pemdorf (předměstí Rosic), pusté Bobrovany, Tetčice a další vesnice Bohunce z Pernštejna. V r. 1562 koupil rosické panství Jan starší ze Žerotína, který v letech 1570 — 1597 vystavěl v místech někdejšího hradu renesanční zámek. Byla to dvoupatrová budova s obdélníkovým nádvořím, do něhož na severní a západní straně vedly otevřené arkády. Jednotlivé oblouky střídavě nesly v přízemí toskánské, v patrech pak jónské a korintské sloupy. Jednotlivé detaily v prvním patře zdobily ligurální a rostlinné motivy. Uvnitř zámku, zvláště v prvním patře, byly prostorné renesanční sály. Na zámku přebýval nejen Jan starší ze Žerotína, ale především Karel starší ze Žerotína, který zde vybudoval dosti rozsáhlou knihovnu. Odtud také zasahoval do osudů předbělohorské Moravy. Zde se v r. 1611 dohodla moravská šlechta, že vystoupí ve prospěch Matyáše a proti císaři Rudolfu II. Po bělohorské bitvě poskytl Karel starší ze Žerotína na zámku útulek mnoha bratrským kněžím. Roku 1628 prodal Žerotín panství Albrechtovi z Valdštejna a ten je obratem postoupil dvorskému kancléři Janovi z Werdenberka. Jejich další majitelé se střídali, až je po r. 1684 získal Jiří Ruprecht Haušperský z Fanalu; pocházel sice ze želetavské měšťanské rodiny, ale pro své schopnosti, vzdělání a podnikavost se stal váženou osobností a byl v r. 1665 povýšen do šlechtického stavu. V druhé polovině 18. století byl zámek částečně zbarokizován, i když jeho vnější vzhled zůstal v podstatě zachován; 7 zely jen hradby, valy a příkop s padacími mosty a hranami Uvnitř byly umělecky vyzdobeny stropy a v prvém po kaple. Kolem zámku byl zřízen park. Poslední Haušperský, Jan Nepomuk (1791) získal vzdělání a zabýval se i moravskými dějinami; stal se kar zemědělské společnosti a zanechal na rosickém zámku knihovnu. Poté zámek střídal rychle majitele a od r. 1844 jej vlastnili držitelé hradu Veveří, Sinové. Posledním soukromým držitelem byl Mořic Deforest — Bischofsheins; v r. 1925 byl zámek zestátněn. Od druhé poloviny 20. století se stal sídlem orgánů státní moci a správy. Sídlila zde Veřejná bezpečnost, Civilní obrana, Státní lesy, Zvláštní škola, mateřská škola, Geodézie a městská knihovna. Koncem 20. století získalo zámek do majetku město Rosice, které prostřednictvím Správy zámku zahájilo rekonstrukci objektu a jeho postupné zpřístupňování veřejnosti. V 21. století je turistům přístupná výstavní a historická expozice, pro občany sídlo obecního úřadu s rozšířenou působností, městská knihovna, základní umělecká škola, ochotnické divadlo a středisko volného času.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 45 zobrazení
 • 1
ingpek
6.9.2019
Fotodokumentace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka z průběhu 17. ročník Memoriálu
generálů Krzáka a Ereta - mezinárodní střelecké soutěže AČR, pořádané Klubem výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr generála Ereta Jindřichův Hradec, o putovní pohár Svazu důstojníků a praporčíků Armády české republiky.

Copyght : foto agrafika Josef Pekárna ing. des. v. v. (Pegys)
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • letos v září
 • 52 zobrazení
 • 0
jcechy
více  Zavřít popis alba 
 • 25.8.2019
 • 42 zobrazení
 • 0
jcechy
více  Zavřít popis alba 
 • 24.8.2019
 • 294 zobrazení
 • 0
yokr
Výsledk utkání : 1 : 1 ( 1 : 0 )
Rozhodčí : Pfeifer Michal, Černý Dalibor, Mikyska Jan
Delegát : Lenfeld Rudolf
Počet diváků : 108
Začátek utkání : 16:30 hod.
Kategorie: dětilidésport
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 24.8.2019
 • 60 zobrazení
 • 0
lotusesprit
Tvrz Dolany - Ves Dolany se poprvé připomíná v r. 1232, kdy patřila Drslavovi z rodu Drslaviců. Od r. 1238 ji držela jedna větev pánů z Rýzmburka, kteří zde seděli až do konce 15. století. Ti si tu postavili rozsáhlou tvrz, do které se vstupovalo ze severní strany po padacím mostě, vedoucím přes vodní příkop. Most chránila věž s branou. Jí se vstupovalo na nádvoří, obehnané hradbou, v jehož jižní části stál mohutný palác, který se dochoval dodnes. Je pozoruhodné, že dispozice dolanské vodní tvrze je stejná jako hradu Švihova s tím rozdílem, že švihovský hrad má paláce dva. Tvrz je doložena poprvé v r. 1515 jako majetek bratrů Zikmunda a Jana Měsíčků z Výškova. Za Měsíčků z Výškova bylo postaveno západní renesanční křídlo tvrze, které se těsně přimklo ke staré budově a do něhož byla pojata též původní věž s branou. Při těchto přestavbách byly také zčásti zasypány příkopy. Od r. 1631 držel Dolany Rudolf Čejka z Olbramovic, který je koupil od Bořivoje Měsíčka, od r. 1640 Kateřina Vidršpergárová z Vidršperka, po níž následovali znovu Měsíčkové a po nich znovu Vidršpergárové. Tehdy počala tvrz chátrat a v odhadu dolanského statku z r. 1673 se uvádí již jako značně sešlá. Kromě staré gotické tvrze se tehdy připomínalo také novější renesanční stavení, které bylo pokryto cihlovou střechou. V 18. století získali dolanský statek klatovští jezuité, kteří tvrz používali jako letní sídlo. Tehdy bylo k jižní zdi staré části tvrze přistavěno podlouhlé stavení s půlkruhovitou baštou, sloužící patrně jako kaple. Po zrušení jezuitského řádu r. 1773 spravoval statek studijní fond až do r. 1805, kdy byl prodán k chudenickému panství hrabat Černínů z Chudenic. Tvrz přestala sloužit jako feudální sídlo a středisko statku a byla proto r. 1852 rozprodána na jednotlivé díly a použita k obytným účelům. Dnes je objekt rozdělen na domy čp. 2, 50 a 136. Z původní tvrze se dochovala věžovitá stavba starého paláce, vyčnívající ze středu obytných stavení. Původní vysoká valbová střecha byla změněna na střechu pultovou. Příkop, kdysi zaplněný vodou, byl zasypán a proměněn v zahradu. Při tvrzi se dochovala mostnice se zbytky vezděných kamenů z padacího mostu.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 74 zobrazení
 • 1
constancedafne
MRK neděle část IV.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.8.2019
 • 403 zobrazení
 • 0
constancedafne
část 2 - voda, les
více  Zavřít popis alba 
 • 17.8.2019
 • 325 zobrazení
 • 0
hnevceves
MS Bystřice Hněvčeves měl tu čest ve dnech 16.- 18. srpna hostit 25. ročník memoriálu Rudolfa Kristla.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 25 zobrazení
 • 0
constancedafne
Den první
více  Zavřít popis alba 
 • 16.8.2019
 • 283 zobrazení
 • 0
jeannott
Dnes se spolu vydáme na tři nejznámější vyhlídky Českého Švýcarska a Jetřichovicka.

Mariina vyhlídka se nachází na stejnojmenné skále v národním parku České Švýcarsko v blízkosti Jetřichovic. Na skále je postaven altán, jehož původní podoba byla postavena v roce 1856. Skála s vyhlídkou je pojmenována podle manželky majitele panství, kněžny Marie Anny Kinské. Z romantického altánu jsou krásné panoramatické výhledy na Jetřichovické skály a krajinu Českého Švýcarska.

Vilemínina stěna je vyhlídkové místo v Českém Švýcarsku. Leží ve výšce 439 metrů nad mořem severně od Jetřichovic a je součástí pískovcových skal Děčínské vrchoviny. Je odtud pěkný výhled do kraje, mimo jiné na Růžovský vrch.
Jméno Vilemínina stěna nese vyhlídka od 19. století, kdy byla oblast součástí panství Kinských a vyhlídka byla pojmenována po Vilemíně Kinské.

Rudolfův kámen zvaný také Ostroh je 484 metrů vysoký pískovcový kopec v Českosaském Švýcarsku. Leží severně od Jetřichovic, nejlépe se na něj dostaneme po červené turist. značce přes Mariinu vyhlídku a Vilemíninu stěnu.
více  Zavřít popis alba 
198 komentářů
 • 14.8.2019
 • 100 zobrazení
 • 19
321919
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Česku. Nachází se zhruba 6,5 km severovýchodně od okresní Kutné Hory. Velkolepá zámecká budova na půdorysu otevřené podkovy se nachází na rozsáhlém prostranství parku. Střední část tvoří dvoupodlažní budova s klasickým portikem o šesti sloupech s tympanonem. Obloukovitý půdorys se sloupovým ochozem, je ukončen budovami knihovny a divadla. Zámek dal postavit nejvyšší purkrabí Království českého hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. Výstavba probíhala v letech 1802-1822 podle plánů drážďanského architekta Ch. F. Schurichta.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.8.2019
 • 39 zobrazení
 • 2
jcechy
více  Zavřít popis alba 
 • 11.8.2019
 • 20 zobrazení
 • 0
handysto
Stavitel vily Moses Löw-Beer vlastnil ve Svitávce od roku 1839 přádelnu vlny (další továrny měli Löw-Beerovi např. v Jimramově, Brně, Německu a Rakousku). Zámeckou Velkou vilu (zámecká dispozice se projevuje v hmotě stavby i jejím měřítku a průčelích, stejně jako v uspořádání rozlehlého parku). Součástí celého parkového areálu se postupně staly také Malá vila z roku 1906, květinový skleník, včelín, kuželna, garáže, tenisový kurt a koupaliště (ne vše zůstalo zachováno do současnosti). Ve velké vile bydlel Benno Löw-Beer s manželkou Hansi a třemi dětmi a Rudolf Löw-Beer s manželkou Editou a dvěma dětmi. Až později zde měl svůj byt se soukromou expozicí Fritz Löw-Beer s rodinou. A je paradoxem, že veškerý majetek rodiny, jejíž mnozí členové během II. světové války zahynuli v nacistických koncentračních táborech, byl kompletně znárodněn hned po roce 1945.
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • 11.8.2019
 • 32 zobrazení
 • 10
reklama