sestrickamichelle
seminář KTP
Více  Zavřít popis alba 
 • 10.9.2020
 • 30 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
luckydarri
Víkend v Olomouci...
Více  Zavřít popis alba 
 • 324 zobrazení
veru99
13. 1. Narození Karolínky
16. 1. Kája (návštěva v porodnici)
30. 1. Zase Kája
6. 2. Kája a večer na Kladně
13. 3. Sobota třináctého v Auto Da Fé
20. 3. Zábava v Žilině
3. 4. Narozeninová party na Velké Dobré
10. 4. Orientální večírek Bellydancers v Selátku
16. 4. Jarní sraz základky
17. 4. Taneční seminář s Katkou Krejčovou
24. 4. Kája
1. 5. První máj
17. 5. Květnový festival orientálního tance
23. 5. Na kole
30. 5. Setkání v Praze
9. 6. Orientální večírek v kladenském kulturáku
24. 6. - 3. 7. Chorvatsko - Drače
4. 7. Večer v hospodě
5. 7. S Kájou u babiček
10. 7. V hospodě
11. 7. Kájík
6.-7. 8. Mácháč
14. 8. Retrooslava u Veru
4. 9. Kája
5. 9. Dny města Kladna
10. 9. Zábava Lhota
11. 9. Návštěva u Léni
18. 9. Mariánská pouť v Žehrovicích
24. 9. Kájík
25. 9. Karlštejnské vinobraní
3. 10. Hlídači
11. 10. V Praze
17. 10. Oslava v Krušovicích
28.-31.10. Taneční víkend na Troskách
31.10. Labyrintárium a zámek Loučeň
19. 11. Orient Connection
20. 11. Zábava v Tuchlovicích
3. 12. Karolínka
11. 12. Disco Relax
13. 12. Hezké pondělí
15. 12. Taneční večírek v divadle Lampion
21.12. Svátky vánoční
24. 12. Štědrý večer
25. 12. Zábava Bratronice
31. 12. Silvestr
Více  Zavřít popis alba 
 • leden 2007 až leden 2013
 • 3 036 zobrazení
fotohruska
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Letos již 61. ročník návštěvníkům nabídne aktuální trendy v oblasti průmyslových technologií ve dnech 7.-11.10. 2019. Vystavuje1 600 vystavovatelů. Ze zahraničí přijelo přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. První den veletrhu byl převážně pro oficiální návštěvy, vládní činitelé České republiky a akreditovaných přibližně 300 novinářů. Pavilony jsou plné nových technologií. Jen ty nejlepší exponáty si můžou z veletrhu odnést ocenění Zlatá medaile. Tato cena se již tradičně odevzdávala první den na společenském večeru, jehož partnerem byla společnost RENOMIA, a. s.. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitalizace výroby, jako jeden z hlavních směrů inovačního procesu. V roce 2019 se souběžně s MSV konají i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. Zvýrazněným tématem veletrhu ENVITECH je cirkulární ekonomika, jedná se o nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje s cílem ubírat se právě tímto směrem. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Posláním strojírenského veletrhu je intenzivně analyzovat celosvětové trendy v oblasti vývoje nových strojírenských technologií.
Více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2019
 • 157 zobrazení
bris
Stužkovací večírek třídy 6AF, pasování na maturanty
Noc z 10. listopadu na 11. listopadu 2009
18:00 - 04:00 - Skleněná louka
04:00 - 06:00 - Thembo
07:00 - 09:00 - Seminář z dějepisu (seminaire de l'histoire)
09:00 - 12:00 - Pospávání ve třídě, konec
Více  Zavřít popis alba 
 • 10.11.2009
 • 356 zobrazení
knihovnajicin
ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ

9:00 – 10:30 Prezence účastníků semináře v budově knihovny

10:30 – 11:00 Zahájení 19. knihovnické dílny

11:00 – 14:00 Procházka jičínským hřbitovem s PhDr. Evou Bílkovou
Vycházka za regionálními osobnostmi na místní hřbitov s PhDr. Evou Bílkovou ze Státního okresního archívu v Jičíně inspirovaná knihou Procházka jičínským hřbitovem jičínského autora Vladimíra Úlehly.

15:00 – 18:00 Živá knihovna
Ve spolupráci s AFS Mezikulturní programy, o. s. Jičín otevřeme Živou knihovnu. Knihami v tomto případě budou maminky místních studentů, které hostují jejich spolužáky ze zahraničí a které budou s účastníky dílny sdílet své příběhy. Čtenáři živých knih tak budou mít možnost s nimi vejít do osobního dialogu.

19:00 – 19:30 O popletené víle Komolíně
Regionální autorka Ilona Pluhařová představí svou novou knihu.

19:30 Beseda nejen o knihách s básníkem, publicistou, překladatelem a
moderátorem PhDr. Ivo Šmoldasem

STŘEDA 9. ZÁŘÍ

9:00 – 11:00 Cesty ke čtenářství
Seminář Doc. PhDr. Květuše Lepilové, CSc.

11:15 – 12:00 Doma na Moravě
Ukázková beseda kolegyň knihovnic z Knihovny města Ostravy Dany Mazurkové a Marty Ulmannové. Povídání o Moravě a životě jejích obyvatel prostřednictvím psaného, mluveného i zpívaného slova a nahlédnutí do tvorby současných regionálních autorů. Pořad bude propojen s ukázkami knihovnické besedy pro 5. třídu ZŠ o moravské a slovenské lidové kultuře.

13:00 – 15:00 Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen
Seminář MgA. Lucie Mecové z pražské DAMU.

15:00 – 16:00 Příprava na průvod
Na četná přání z minulých let jsme do programu dílny letos zařadili účast v pohádkovém průvodu na festivalu Jičín město pohádky. Rádi bychom však, aby účastníci dílny nešli do průvodu jen jako diváci, ale přestrojeni za postavu z regionu, ze kterého k nám přijedou.

16:00 – 17:30 Pohádkový průvod

19:00 Významné osobnosti Řehče
Přátelské posezení s Řehečským kvartetem a Václavem Francem.

ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ

10:00 Kolokvium: Nad rodiče při výchově dětí není (porotní sál jičínského zámku)
U kulatého stolu zasednou Mgr. Soňa Holá, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, Mgr. Blanka Kalátová - Lisá, ředitelka ZŠ Železnická Jičín, Mgr. Michaela Štálová, ředitelka ZŠ Poděbradova Jičín, Mgr. Zlatuše Kynčlová, ZŠ a MŠ 17. listopadu Jičín, Mgr. Jan Jiterský, řídící učitel ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš a host PhDr. Václav Mertin. Moderovat bude Mgr. Ivana Krabcová, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Jičín.

15:00 O důležitosti čtení v životě dítěte
Přednáška PhDr. Václava Mertina
Více  Zavřít popis alba 
 • září 2015
 • 255 zobrazení
sdhjablonany
Preventivně výchovná činnost Hasík ( www.hasik.cz , www.firebrno.cz )

V měsíci prosinec se členové SDH Jabloňany Havlíček Josef ml. a Machač Petr (příslušník HZS Jmk ÚO Blansko PS Boskovice) zapojili do programu: Preventivně výchovná činnost Hasík CZ

Zúčastnili se dvou a půl denního úvodního semináře ve školícím středisku HZS Jmk Tišnou.
Kurz pořádám HZS Jmk ve spolupráci se sdružením CITADELA BRUNTÁL, sdružení udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů. Lektoři programu dva příslušníci HZS Moravskoslezského kraje a dětský psycholog.
Následně v měsíci leden členové SDH absolvovali pokračovací dvou denní supervizí seminář rovněž v Tišnově, kde obhájili svoji činnost a získali certifikát pro preventivně výchovnou činnost Hasík CZ.

Program Hasík CZ rozdělen na tří výukové části pro 2. a 6. ročníky opakující se jednou ročně na vybraných školách.
První část programu je zaměřena na děti ve věku 7 - 10 let (2. třída ZŠ), což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a logiky, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény - varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. V průběhu výuky jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11 - 14 let (6. třída ZŠ), což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě a lesní požáry. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.

Třetí část (doplňková) opakování předchozích hodin, prohlídka hasičské stanice

Děti během výuky motivovány propagačními, výukovými materiály (pexesa, omalovánky, vystřihovánky, samolepky) a sladkými pamlsky.

Po domluvě s koordinátorkou programu HZS Jmk k výuce určena ZŠ Jabloňany.

Dne 6. ledna zahájena výuka v místní škole, pokračování výuky 20. ledna a třetí část přislíbena koncem školního roku na PS HZS Jmk PS Boskovice.
Získané odbornosti z programu HASÍK budou rovněž využívány v kroužku kolektivu mládeže při SDH Jabloňany.
Více  Zavřít popis alba 
 • leden až červen 2012
 • 220 zobrazení
hanakzhor
V Čáslavské kotlině je archeologickými nálezy doložené osídlení již v 6-5 tisíciletí př. n. l., následované několika pravěkými kulturami. Již od 10. stol. tu v lokalitě Hrádek existovalo hradiště, pravděpodobně Slavníkovců. Leželo na důležité obchodní Haberské stezce z Prahy na Moravu a patřilo ke knížecím kastelánským hradům. První zmínka o něm pochází z r. 1130,kdy se připomíná jako sídlo správy kraje, který patřil kolem r. 1200 k přemyslovskému údělu Děpolticů. Dá se předpokládat existence kostela Panny Marie na hradě. Ve 12. nebo na počátku 13. stol. vznikl již nedochovaný, kostel sv. Martina v předhradí a nedaleko od něj románský kruchtový kostel sv. Michala, pocházející zřejmě z doby kolem r. 1150. V r. 1260 pověřil Přemysl Otakar II. lokátora Konráda Špitalského, aby zde založil město na jihlavském právu. Město nechal opevnit hradbou s válcovými věžemi a třemi branami podle vzoru Kolína. Zachovaný pás hradeb a polygonálních bašt nad rybníkem vznikl až na samém konci 15. stol., patrně pod vlivem táborského opevnění. Staré hradby s Brodskou, Kolínskou a Hradeckou branou byly z velké části zbořeny. Zachovala se válcová tzv. Otakarova věž, která chránila Brodskou bránu. Město bylo založeno na pravidelném oválném půdorysu kolem obdélného náměstí. Městské domy mají interiéry převážně gotické a z renesanční přestavby z města v 16. stol. Na náměstí stojí barokní radnice z r. 1765, postavená na místě starší radnice. Na radnici v Žižkově síni je vystavena lebka, která podle všeho patřila Janu Žižkovi z Trocnova. Barokní mariánský sloup a kašna na náměstí Jana Žižky z Trocnova je z l. 1745-46. Žižkův pomník na náměstí od J. V. Myslbeka, který pochází z l. 1879-81. V rohu náměstí stál kostel sv. Michala, který byl koncem 13. stol. začleněn do raně gotického kostela sv. Petra a Pavla a dnes tvoří jeho sakristii. K rozšíření chrámu o trojlodí došlo ve 14. stol., po požárech v 15. a 16. stol. došlo k dalším přestavbám a v l. 1908-11 došlo k jeho regotizaci. Se svojí 88,5 m vysokou věží je výraznou dominantou města. V přízemní kapli byl pochován Jan Žižka z Trocnova, jehož tumba byla zničena r. 1623. Za husitských válek Čáslav patřila ke svazu husitských měst, konaly se tu zemské sněmy. Byly zde potvrzeny čtyři pražské artikule a zvolena zemská vláda. Několikrát tu pobýval Jan ižka. R. 1627 byl v Čáslavi popraven čáslavský kaplan Matouš Ulický, vůdce nevolnického povstání, který má před kostelem sv. Petra a Pavla pomník. Rozvoj města zbrzdily požáry, 30letá válka a válka s Prusy. V l. 1864-69 byl na místě bývalého minoritského kláštera ze 14. stol. postaven novorománský evangelický kostel, nyní sbor církve čs. husitské z r. 1925. Na předměstí je barokní špitální kostel sv. Alžběty z l. 1718-28. V bývalé židovské synagoze z 19. stol. maurského stylu je dnes umístěna galerie. K dalším zajímavým stavbám patří secesní budova sokola z r. 1911, novoromanské Dusíkovo divadlo z r. 1869. V novoklasicistní budově městského muzea z r. 1884 jsou umístěny přírodovědecké a historické expozice a v bývalém vojenském autoparku je Muzeum zemědělské techniky, které je pobočkou Národního zemědělského muzea v Praze. Severozápadně v místní části Lochy je raně gotický kostel sv. Bonifáce z 13. stol., přestavěn v 17. stol. a r. 1871. K rozvoji města přispělo umístění velké vojenské posádky s kterou souvisel i rozmach obchodu, služeb a výstavby obytné části města. Čáslav je centrem zemědělské oblasti, se zpracovatelskými závody a s několika průmyslovými podniky. Z Čáslavi pocházeli hudebníci z rodu Dusíků (Jan Ladislav Dusík, 1761-1812) a spisovatelé Rudolf Těsnohlídek (1882-1928) a Jiří Mahen (vlastním jménem Antonín Vančura, 1882-1939), generál a představitel protifašistického odboje František Moravec (1895-1966), scénograf a architekt Josef Svoboda (1920-2002) nebo filmový režisér Miloš Forman (1932). Na zdejším učitelském evangelickém semináři vyučoval a napsal část známé knížky Broučci Jan Karafiát. Na pohlednicích si můžeme prohlédnout město a jeho okolí v průběhu jednoho století.
Více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • srpen 2014 až červen 2020
 • 160 zobrazení
bidab
 • 7.11.2021
 • 87 zobrazení
petrnovybor
 • 24.10.2021
 • 11 zobrazení
petrnovybor
 • letos v říjnu
 • 16 zobrazení
zemsvaz
 • letos v listopadu
 • 6 zobrazení
zmrzlamaru
 • letos v říjnu
 • 17 zobrazení
chaloupkyhk
Seminář pro pedagogy o tom, jak učit různé předměty venku.
Více  Zavřít popis alba 
 • 26.10.2021
 • 4 zobrazení
lipova-lipka
 • letos v říjnu
 • 40 zobrazení
mpostova
Boží Dar ve spolupráci s Novinářský inkubátor
Více  Zavřít popis alba 
 • 18.9.2021
 • 15 zobrazení
Reklama