Hledání: Skautky - přespání (8.4.2017)

Pro dotaz Skautky - přespání (8.4.2017) jsme našli 1 254 výsledků.

Náš tip

Diskutujte na Rajčeti!
Podělte se o své fototipy
a navzájem se inspirujte.

ondrdedek
Příprava setkání Ondrdedka se svobodskými skautkami.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 9.10.2020
 • 46 zobrazení
skautky2
Téma víkendové akce neslo název - Pronásledování křesťnů po roce 1950. Skautky se seznámily s několika osobnostmi jako například s blah. Zdenkou, Josefem Toufarem či kardinálem Beranem, kteří byli v době komunismu stíháni pro svou víru.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v září
 • 97 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
bi-bi
 • 24.9.2020
 • 36 zobrazení
ookenanisabilyutes
skautky 18. - 19. 9. 2020, světlušky 18. 9. 2020
více  Zavřít popis alba 
 • letos v září
 • 107 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
smiskove
4.9.2020
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2020
 • 44 zobrazení
trojkarokycany
Fotografie z tábora skautů a skautek u Jablečna, během něhož stavěli Velkou čínskou zeď a bránili Čínu před Mongoly.
více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 382 zobrazení
hranicartrutnov
Skautky se vydaly na ostrov Libeč za výhrou 80 milionů dolarů, ale nakonec na ni nedosáhly. Protože bojovali více s ostrovem nežli proti sobě a snažili se utéct. Úspěšně.
Tábor u potoka Ličné byl nabit skautským programem, vařením, výlety, pečením v peci, otužováním, novými technologiemi a dalším.
Přijeli jsme do tábora po skautech a mohli jsme si ve zbytku užívat samostatnosti družinového skromného tábora.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 247 zobrazení
skautcs
Kategorie: koníčkypříroda
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 248 zobrazení
prachen
 • letos v červenci
 • 918 zobrazení
skauti-veseli
 • letos v červenci
 • 171 zobrazení
zlutyutes
Carlosovo foťákem také hodně fotily skautky.
více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 185 zobrazení
atana
Druhý chlapecký skautský oddíl – Dvojka Příbram.
Výprava se 4. dívčím skautským oddílem Amazonky.
Na Slivici, 23 - 25.11. 2001.
The second boys' scout unit - Dvojka Příbram.
Expedition with the 4th Girl Scout Squad of the Amazon.
Na Slivici, 23 - 25.11. 2001.

P o r á ž k a O f i l i á n ů a o b n o v a z e m ě M o t ý l ů
Výprava s Amazonkami na Slivici, 27 – 29.2. 2004
I donesla se zpráva nemilá že rody Ofiliánů zabírají území v Zemi za zrcadlem a vyhánějí z něho původní obyvatele. O své přežití tak musí usilovat rody CHUROKŮ, RATIŮ, ARAMOVÉ a jiné, kdyby nepřišla prosba od CHUROKŮ, tak by Ofiliáni pokračovali ve svém rozpínání. Po krátké poradě se vydali dva Skautské oddíly bojovat za dobro s Ofiliáni.
Země za zrcadlem opět čeká. Píše se pátek 27 dne, měsíce HLADU, na vlakovém nádraží se scházejí Amazonky s Dvojkou. Je poměrně chladné počasí. Nám to však nevadí. Náš vlak do Země za zrcadlem odjíždí v 17, 00 hodin. Nasedáme a za deset minut zase vysedáme. Jsme v Milíně. Zde se k nám přidává posila v podobě bratra Matěje. Zase je nás víc, pochod v plné zbroji na Slivickou pevnost trvá něco přes hodinu místního času. Nad vzdálenými horami se již den kloní ke svému spánku, my však jdeme vstříc něčemu co nás ještě nepotkalo.
Co to asi bude ?
Slivická pevnost nás vítá a své brány nám otevírá. Vítáme se s Jaroslavem a i s ostatními obyvateli pevnosti. Je nás, zde mnoho. Zabydlujeme se v síních kde budeme pár dní pobývat. Nastává čas večerního hodokvasu, každý z nás vybaluje něco jídla ze svých tlumoků a za neustálého dolévání číší čajem začíná příjemný večer před bitvou.
Ten kdo z nás je zde poprvé se dozvídá dalekosáhlou legendu o Zemi za zrcadlem.
V ten okamžik kdy dozněli poslední slova o Zemi za zrcadlem se objevují ve dveřích dva Churokové. Přišli nás požádat o pomoc při osvobození své země od Ofiliánů. Posloucháme jejich slova a slibujeme že jim pomůžeme. Než odejdou do svých přechodných obydlí tak nás zvou na druhý den k sobě, na schůzku v nedalekém lese. Rádi přijímáme.
Večer ubíhá, je čas zalehnout. Musíme nabrat spoustu sil k zítřejšímu dni. Jaký asi bude ? Těm mladším z nás je přečten drobný příběh na Dobrou noc.
Nastalo sobotní ráno, 28 dne měsíce HLADU. Budíme se do mrazivého rána které slibuje pěkný prosluněný den. Všichni se účastníme ranní rozcvičky v podobě hry kterou nás naučili Churokové. Snídaně nám dodala potřebnou sílu. A v přesně stanovený čas odcházíme do nedalekého lesa za Churoky, kteří nás pozvali. Setkáváme se s nimi na pasece. Okolo nás jsou krásné mohutné stromy a již je na nich vidět že se blíží jaro. Jenom rozpučet do krásy a mohutnosti. Abychom udělali Churokům radost tak s nimi hrajeme pár drobných her.
Po chvilce přichází Voidžíra. Mohutná postava zahalená v žlutý plášť se s námi vítá a ráda vyslechla i nelichotivý příběh Churoků. Potom povídá že Ofiliány lze porazit jen tehdy když nalezneme dostatečné množství Kamenů moci. Potom je zde šance Ofiliány porazit.
Kameny se nacházejí u všech ras žijících v Zemi za zrcadlem. Jak Voidžíra přišla tak i odešla. My se vydáváme do všech možných i nemožných koutů a hledáme kameny moci. Mezitím se přiblížil čas polední, spolu s Churoky obědváme a pak i trochu lenošíme. Ofiliáni jsou kdesi zalezlí, ti dělají neplechu pouze v noci.
K polovině odpoledního sobotního dne máme mnoho Kamenů moci a tak se pouštíme do hry jenž má název Famfrpál. Hra chvílemi připomíná ragby jindy zas házenou a i hru na třetího. Po chvilce jsme uhonění. Nastává proto čas jít lovit Lachtany. Tato hra trénuje každé tělo v hbitosti, síle a koordinaci pohybů. Část z nás jsou lovci – tři až šest hráčů – , zbytek jsou Lachtani. Úkolem lovců je chytit Lachtana, nadzvednout ho nad zem, napočítat do tří a z Lachtana je lovec. Čím více chycených Lachtanů tím víc lovců. Přiblížil se večer, den končí. Loučíme se s Churoky a domlouváme zítřejší tažení proti Ofiliánům. V pevnosti opět propukl hodokvas a velké hry : Milionář, Az kvíz, Království, Parlament ČR a jiné radovánky. Pochodně dohořívají a tak nám dávají signál jíti spát. Těm mladším je opět čtena povídka na Dobrou noc. Nedělní sychravé ráno dává tušit že dojde k boji s Ofiliáni. Rozcvička nás probudila definitivně. Dnes nadchází ten den kdy se rozhodne mezi dobrem a zlem.
Co bude mocnější ? V přesně stanovený čas odcházíme i s našimi Kameny moci na smluvené místo, tam na nás již čekají Churokové a zástupci jiných ras. Na dohled přes údolí jsou hordy Ofiliánů. Z našeho ležení i jejich ležení vycházejí parlamentáři. Uprostřed domlouvají podmínky boje. Za chvilku je vše domluveno. Přesunujeme se na polovinu k Ofiliánům, oni činí tak též. Podmínky boje jsou následující : bude se bojovat postupně „ muž proti muži “. to znamená že každý z bojovníků má zapálenou svíčku a tedy jeden Kámen moci. Ofiliáni taktéž. Komu je svíčka sfouknuta prohrál.
Boj začal, Ofiliánům se daří hned od počátku. Nás ubývá. Až na poslední chvíli se nám daří zlomit odpor Ofiliánů a jejich čím dál míň. Vítězíme, země všech dobrých národů jsou zachráněny i země Motýlů v níž žijí Churokové.
Vítězný polední hodokvas na sebe nenechá dlouho čekat, po něm se loučíme s Churoky i s obyvateli Slivické pevnosti a odcházíme na vlak. Víkend se zdařil a je nám fajn. A kdo s námi všechno byl ?
Babočka, Kazbunda, Golem, Jezevčík, Mráček, Dodo, Klobouček, Matěj, Štístko, Pikolka, Buvol, Mikulda, Plaváček, Klaun, Snížek, oddíl Amazonek, sestry a bratři ze Slivice.
Celkový počet, 45 skautů a skautek.
Lesní Hlodavec Ježek – Víťa

Defeat the Ofilians and restore the Land of Butterflies.
Expedition with the Amazons on Slivice, 27 – 29.2. 2004
And there came a good report that the families of the Ofilians occupied the land in the earth behind a mirror, and drove out the original inhabitants from it. The families of CHUROK, RATI, ARAM, and others must strive for their survival, if the request from CHUROK did not come, the Ofilians would continue to expand.
After a brief consultation, the two Scout Troops set out to fight for good with the Ofilians.
The ground behind the mirror is waiting again.It is written Friday the 27th day, the month of HUNGER, the Amazons and Dvojka meet at the train station. The weather is relatively cold. But we don’t mind. Our train to Earth behind the mirror leaves at 5:00 p.m. We get on and sit down again in ten minutes. We are in Milín. Here we are joined by a reinforcement in the form of Brother Matěj. There are more of us again, the march in full armor to the Slivice Fortress takes a little over an hour of local time. Over the distant mountains, they have been leaning to sleep for a day, but we are going towards something that has not yet happened to us.
What will it be?
The Slivice fortress welcomes us and opens its gates to us. We welcome Jaroslav and the other inhabitants of the fortress. There are many of us here. We will settle in the halls where we will stay for a few days. The time of evening feast is coming, each of us unpacks some food from his interpreters and with a constant refilling of a cup of tea, a pleasant evening before the battle begins.
He who is here for the first time learns the far-reaching legend of the Earth behind the mirror.
The moment the last words about the Earth faded behind the mirror, two Churoks appear in the doorway. They came to ask us for help in liberating their country from the Ofilians. We listen to their words and promise to help them. Before they leave for their temporary dwellings, they invite us to the next day, to a meeting in the nearby forest. We are happy to accept.
The evening is over, it’s time to lie down. We have a lot of strength to do tomorrow. What will it be like?
A little story for Good Night is read to the younger of us. It was Saturday morning, the 28th day of the month of Hunger. We wake up to a frosty morning that promises a nice sunny day. We all take part in a morning warm-up in the form of a game taught to us by the Churoks. Breakfast gave us the strength we needed. And at the exact time we go to the nearby forest for the Churoks, who invited us. We meet them on the pasture. There are beautiful massive trees around us and you can already see that spring is approaching. Just a break in the beauty and power. To make the Churoks happy, we play a few small games with them.
After a while, Voijir arrives. The large character, wrapped in a yellow cloak, greets us and is happy to hear the unflattering story of the Churoks. He then says that the Ofilians can only be defeated if we find a sufficient number of Stones of Power. Then there’s the chance to defeat the Ofilians.
Stones are found in the mirror behind all races living in Earth. As Voijira came and went. We go to all possible and impossible corners and look for stones of power.
In the meantime, noon time has approached, we have lunch with the Churoks and then we laze a bit.
The Ofilians are hiding somewhere, they only make trouble at night.
By the middle of Saturday afternoon, we have a lot of Stones of Power, so we start a game called Quidditch. At times, the game is reminiscent of rugby, sometimes handball, and the game of third. After a while, we’re in a hurry. It’s time to go hunting for Sea Lions. This game trains every body in agility, strength and coordination of movements. Some of us are hunters – three to six players – the rest are Sea Lions. The task of the hunters is to catch Sea Lion, lift him above the ground, count to three and Sea Lion is a hunter. The more Sea Lions caught, the more hunters.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2020
 • 113 zobrazení
atana
Druhý chlapecký skautský oddíl – Dvojka Příbram.
Pojďte s námi vítat Jaro 21.3. 2004
The second boy scout troop – Two Pribram.
Come with us to welcome Spring. 21.3. 2004

„Pojďte s námi Vítat Jaro – akce vydařená i deštěm kropená.
21 Března, 2004, Neděle

Tato akce pro veřejnost byla plánována již od Ledna. Povolení od úřadů bylo včas, příslib pomoci od skautských oddílů a Roverského kmene taky. Vše se schylovalo k 21.3. 2004, vše připraveno.
V krásnou Jarní neděli, provázenou deštivými přeháňkami, se na náměstí 17. Listopadu, scházejí zástupci skautských oddílů : Brdská smečka, skautky ze čtvrtého dívčího oddílu – Amazonky a druhý chlapecký oddíl Dvojka. Jen někteří členové z Roverského kmene na svůj slib pomoci jaksi zapomněli, pouze sestra Bublina svým Baluem – házecí lev -, zachránila jeho čest.
Tak se z deseti připravených atrakcí pro veřejnost podařilo uskutečnit pouze : přetahovaná, hod na Balua, kreslení na chodníky, kreslení na destičky a chůze na chůdách. Další atrakce pro nedostatek lidiček z řad roverů nebylo možno uskutečnit, škoda.
V areálu Nového rybníka zase pátý skautský oddíl – Blesk, připravil provazovou lávku, pavoukodromy, lukostřelbu a jiné dovednostní hry, vše bylo velice zdařilé.
Od 13 hodiny odpolední do 17 hodiny podvečerní se akce Pojďte s námi Vítat Jaro, zúčastnilo z řad obyvatelstva, odhadem na 100 lidiček, z toho 80 z nich byli děti.
Každý získal koně a pár upomínkových předmětů.
Potom mohl navštívit Nový rybník a vyzkoušet si dle svého výběru nějakou dovednost, nebo se mohl podívat do středověkého sklepení a skautské klubovny Amazonek a Dvojky ve staré Příbrami.
Na Nový rybník přišlo odhadem 50 lidiček a do klubovny 40 lidiček.
Na závěr bych Poděkoval městskému úřadu Příbrami za umožnění uskutečnit tuto akci, dále mé Poděkování patří oddílům : Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka a sestře Bublině z Roverského kmene.

Lesní Hlodavec Ježek - Víťa
Veškeré stížnosti nebo připomínky, mi sdělte. Děkuji.

Dodatek :

Člověk je zde od toho, aby dělal chyby a žil v přesvědčení že se mu nemohou stát.
L.H.Ježek

Mojí drobnou chybou, při přípravě této akce bylo že jsem se spoléhal na větší účast Roverského kmene ( mládež od 15 let , sdružená mimo skautské oddíly, mají svůj vlastní program a náplň ).
Dvakrát jsem se s nimi setkal kde přislíbily pomoc i přípravu jednotlivých disciplín. Na druhé schůzce neměli žádnou otázku, žádost či prosbu k připravované akci.
Snad jsem mněl víc přesvědčovat nebo přímo úkolovat. To jsem však neměl a ani nebudu mít nikdy v úmyslu. Roveři a Rangers jsou ve věku kdy dobré slovo i rada, mohou být všelijak přijati.
Nic nezkazily a také si zaslouží Poděkování za pomoc při pořádání akce. Někteří jsou členové oddílů, kteří se účastnily akce.
Další chybou bylo špatnější počasí, to odradilo více lidí k účasti, ale počasí nelze ( zatím ) ovlivnit.
Propagace akce byla dle mého názoru dobrá - vynikající, letáky v počtu tří set kusů roznesly členové oddílů Dvojky a Amazonek. Dále příjemná propagace byla i v měsíčníku KAHAN v týdeníku PERISKOP i v rádiu, zato jim patří též Poděkování.
Hodnotit ekonomickou stránku nelze, nebyl zde cíl vydělat.
Co se týká bezpečnosti účastníků i pořadatelů, tak svůj úkol na mou žádost, plně splnila pouze Policie ČR, jejich hlídka byla k často vidění během pořádání akce. Zato „Policisté“ z Městské policie se vůbec neukázali. I když jsem přecházel z náměstí na Nový rybník a pak do klubovny na Děkanství, nezahlédl jsem ani jejich vozidlo nato je samotné. ( poznámka autora : zaparkovat špatně auto, tak by tam byli hned ). Naskýtá se otázka – proč je platit stále z našich daní.
Dovolím si zde napsat názory spolupořadatelů akce. Akce se nám líbila a splnila svůj cíl.
Být stále v povědomí širé veřejnosti. I když počítač i televize nebo mírná lenost mnohé děti nepustily ven. Díky všem kteří přišli.

Co říci závěrem :
Že další rok 2005 a jaro na nás čeká. Toto byla první zkušenost. A další VÍTÁNÍ JARA, by mnělo být lepší.
Ještě jednou Děkuji všem za účast a za pomoc při přípravě a při vlastní účasti na akci
Pojďte s námi Vítat jaro.

"Come with us Vítat Jaro - an event that was successful and sprinkled with rain.
March 21, 2004, Sunday

This event for the public has been planned since January. Permission from the authorities was timely, a promise of assistance from scout units and the Rover tribe as well. Everything was approaching on March 21. 2004, everything ready.
On a beautiful Spring Sunday, accompanied by rain showers, representatives of scout units meet in the square on November 17: Brdská smečka, scouts from the fourth girls 'section - Amazons and the second boys' section Dvojka. Only some members of the Rover tribe had somehow forgotten their promise to help, only Sister Bublina with her Balu - the throwing lion - saved his honor.
Thus, of the ten attractions prepared for the public, only one was completed: a tug-of-war, a throw at Balua, drawing on sidewalks, drawing on tiles and walking on stilts. Another attraction for the lack of people from the ranks of rovers could not be realized, a pity.
In the area of ​​Nový rybník, the fifth scout unit - Blesk, prepared a rope bridge, spider-trees, archery and other skill games, everything was very successful.
From 1 pm to 5 pm, the Come Come with Us Welcome Spring event took part in the population, an estimated 100 people, 80 of whom were children.
Each received a horse and a few souvenirs.
Then he could visit Nový rybník and try some skill of his choice, or he could look at the medieval cellars and the scout clubhouse Amazonek and Dvojka in old Příbram.
An estimated 50 people came to Nový rybník and 40 people to the clubhouse.
In conclusion, I would like to thank the Příbram Municipal Authority for making this event possible, and my Acknowledgments belong to the sections: Brdská smečka, Blesk, Amazonky, Dvojka and sister Bublina from the Rover tribe.

Forest Rodent Hedgehog - Víťa
Let me know any complaints or comments. Thank you.

One is here to make mistakes and live in the belief that they cannot happen to him.
                                                                                                                              L.H.Ježek

My small mistake in preparing this event was that I relied on the greater participation of the Rover tribe (young people from the age of 15, associated outside the scout units, have their own program and content).
I met them twice where they promised to help and prepare individual disciplines. At the second meeting, they had no question, request or request for the planned event.
Perhaps I should have persuaded or tasked more. But I didn't and never will. The Rovers and Rangers are at an age when good words and advice can be accepted in all sorts of ways.
They did not spoil anything and also deserves Thanks for help in organizing the event. Some are members of the sections who participated in the event.
Another mistake was bad weather, it discouraged more people from participating, but the weather cannot (yet) be influenced.
The promotion of the event was, in my opinion, good - excellent, leaflets in the number of three hundred copies distributed by members of the Deuce and Amazon divisions. There was also a pleasant promotion in the monthly KAHAN in the weekly PERISKOP and on the radio, but they also own Thanks.
It is not possible to assess the economic side, there was no goal to earn.
As for the safety of participants and organizers, only the Police of the Czech Republic fully fulfilled its task at my request, their patrol was often seen during the event. On the other hand, the "Police" from the City Police did not show up at all. Even though I was moving from the square to Nový rybník and then to the clubhouse at Děkanství, I did not even see their vehicle afterwards. (author's note: park the car wrong, so they would be there right away). The question arises - why still pay them from our taxes.
I would like to write the opinions of the event's co-organizers here. We liked the event and fulfilled its goal.
To be constantly known to the general public. Although the computer and the television or mild laziness did not let many children out. Thanks to everyone who came.

What to say in conclusion:
That next year 2005 and spring awaits us. This was the first experience. And another WELCOME SPRING should be better.
Thanks again to everyone for their participation and for their help in preparing for and participating in the event
Come with us to welcome spring.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.4.2020
 • 45 zobrazení
dvojkajh
V současné době probíhá oddilová činnost prostřednictvím systému "Lesní školky". Každý týden patří jednomu zvířeti, nebo rostlině. Ten kdo úspěšně splní několik úkolů s tematikou skautké výchovy a přírody, získá pak tento nový přírůstek do své lesní školky. Jendím z úkolů týdnu veverky byla výroba lesního skřítka :)
více  Zavřít popis alba 
 • jaro
 • 37 zobrazení
Reklama