Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 1 665 výsledků (0,1032 sekund)

reklama
73 fotek, 20.2.2011, 230 zobrazení | vesnice
65 fotek, 67 zobrazení | sport
5 fotek, 7.10.2017, 22 zobrazení
16 fotek, březen 2012, 95 zobrazení
5 fotek, 18.8.2018, 23 zobrazení | architektura, cestování
Předslav - Tvrz založená s největší pravděpodobností již ve 14. stol. byla asi v 16. stol. renesančně upravena. Původní vzhled tvrze není přesně znám. Je pravděpodobné, že se sestávala z polygonální patrové věže a paláce. Ještě v 19. stol. byla využívána pro provoz pivovaru a lihovaru. Ve 20. letech 20. stol. byla část tvrze stržena při výstavbě nové sokolovny, která nese na štítu letopočet 1923. Zůstala zachována jen část polygonální patrové věže, která je dnes součástí sokolovny a je v ní umístěno sociální zařízení a sklad tělocvičného nářadí.
98 fotek, duben 2009, 255 zobrazení | architektura, cestování, města
Polička byla založena jako královské město českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Lokaci provedl Konrád z Limberka (Cunradus de Lewendorf/Conrad von Lewendorf), který sem přivedl osadníky ze severního Německa. Město prosperovalo díky cestě vedoucí ze středních Čech do moravských center a uděleným právům (mílovému, várečnému a hrdelnímu). Jeho původní zástavba byla až na kostel a 4 městské brány dřevěná. V roce 1305 je Polička již zmiňována jako věnné město českých královen. Ve druhé polovině 14. století bylo město vydlážděno, byly stavěny kamenné domy a městské hradby. Opevnění města bylo na vnější straně vysoké 10 m a obsahovalo nově i 19 bašt. Jádro 2,5 m široké hlavní hradby bylo z litého opukového zdiva, které obklopoval tvrdý kámen. Hradby doplňovala předsunutá parkánová zeď a vodní příkop.
Během vlády Jiřího z Poděbrad posílilo město svoji obranu barbakány pro ochranu 4 bran a dalším vodním příkopem. Polička se těšila přízni králů z rodu Jagellonců. V roce 1547 byla však aktivní v odboji proti Ferdinandu I. Habsburskému, za což byla tvrdě potrestána. Byla jí pozastavena práva, zkonfiskován nemovitý majetek a uložena pokuta. Za další peníze muselo město statky za 12 let odkoupit zpět. V roce 1567 byl prováděn v královských městech soupis domů. V Poličce jich tehdy bylo 200. Do města po celé 16. století pronikala renesance, která se projevila např. v kostele sv. Michala. Jeho stavbu řídil od roku 1576 stavitel italského původu Ambrož Vlach. Vnějšek kostela byl sice gotizující, ale vnitřek již plně renesanční. Zároveň s kostelem byla na hřbitově vystavěna též hranolová zvonice.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka

Jméno pozemku "Na políčkách" se objevuje již ve výčtu míst, jejichž správou pověřil král Vladislav II. roku 1167 klášter litomyšlských premonstrátů. 27. září 1265 byla českým králem Přemyslem Otakarem II. vydána zakládací listina města. Město bylo vybudováno k ochraně Trstenické stezky jako královské věnné město.
Za vlády Karla IV., ve 2. polovině 14. století, bylo vybudováno mohutné kamenné opevnění města (vlevo). Souvislý hradební pás je dlouhý 1.220 metrů a obklopuje celé historické jádro města. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 metru, jsou až 8 metrů vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Jedná se o nejzachovalejší hradby ve střední Evropě. Za Jiříka z Poděbrad byly hradby posíleny a doplnily je předsunuté barbakány.
Od 60. let 14. století užívalo město svůj současný znak, který byl však oficiálně městu přidělen až Vratislavem II. Jagellonským roku 1478.
O 1. polovině 18. století se říká, že je to "Zlatý věk poličského měšťanstva". V této době bylo město barokně přestavěno. Jiří Pacák obohatil v letech 1727 - 1731 poličské náměstí dvěma sousošími na kašnách - sv. Michaela a sv. Jiří, skulpturou sv. Jana Nepomuckého a hlavně skupinou sloupů Neposkvrněného početí Panny Marie. Původní gotickou věž obklopila v letech 1739 - 1744 novostavba barokní radnice (vpravo), která je dílem architekta F. M. Kaňky. Dvěma patry v severozápadním rohu prochází kaple sv. Františka Xaverského vysvěcená roku 1751. Z let 1727 - 1731 pochází Mariánský morový sloup na náměstí. Je barokním dílem J. Pacáka.
Ze 70. let 18. století pochází hřbitovní pozdně barokní kostnice. Vysvětil ji biskup Leopold Hay, blízký přítel Josefa Dobrovského i císaře Josefa II.
Od 19. století měla v městě židovská komunita modlitebnu v patricijském domě na náměstí a budovu Zidduk hadin v novoorientálním slohu spojenou se hřbitovem za městem.
Roku 1845 postihl celé město ničivý požár. V letech 1853 - 1865 obnovil František Schmoranz podle plánů A. Vlacha v romantizujícím novogotickém slohu vážně poškozený děkanský chrám sv. Jakuba Většího. Město bylo dlouhé roky opravováno, zpravidla v pozdně klasicistním stylu.
Počátkem 20. století se v Poličce konala rozsáhlá secesní výstavba. Byla postavena budova sokolovny, učitelského ústavu, gymnázia, vznikl tzv. Vaníčkův dům s reliéfem Husova upálení ve štítě od V. Amorta, ve 20. letech Masarykovy školy, Tylův dům a ve 30. letech kostel Českobratrské církve evangelické.
Za 2. světové války se téměř všichni členové židovské komunity stali obětí holokaustu. Od 40. let 20. století se v Poličce pořádají koncertní pásma Dny Bohuslava Martinů a výstavy Východočeského uměleckého salonu.
Od roku 1994 je v radnici veřejnosti přístupná stálá expozice Městské galerie. Roku 1995 byla Polička vyhlášena městskou památkovou zónou a stala se členem sdružení měst "Česká inspirace". Velmi atraktivní je jistě procházka po rekonstruované části hradeb.

zdroj: https://www.cz-milka.net/pamatky/04-mesta-a-obce/policka/
85 fotek, září 2012, 592 zobrazení
Docela obyčejné sobotní ráno. Do střechy a oken bubnoval déšť. To asi moc lidí od Sokolovny v deset nepůjde, pomyslel jsem si. A později jsem zjistil, jak hluboce jsem se mýlil. Natáčel tam dokonce i štáb České televize z Brna. Já chtěl pěší výlet absolvovat i přes špatné počasí, jenže se mi ozvalo páteční zranění nohy a ten desetikilometrový pochod po stopách Hitlerovy dálnice bych asi nedošel. Ale na kole se to jaksi dalo, spokojil jsem se tedy alespoň s odpolední návštěvou vedlejší obce Mladkov, kde byl cíl všech tras.
Oč šlo? Asi 150 turistů ze třinácti měst pochodovalo v sobotu 1. září od časného rána po bývalé německé dálnici a v budoucnu možné trase R43. Vyjádřili tak nesouhlas s neustálým oddalováním stavby komunikace, která by spojila Jihomoravský a Pardubický kraj. Především by však ulehčila současné „státní“ silnici 1/43. Od boskovické Sokolovny startovali navíc s historikem, jenž po trase vysvětloval, jak stavbu projektovali tehdejší němečtí odborníci. Akci pravidelně pořádá Klub českých turistů společně s partnery. Oficiální část začala ve čtrnáct hodin v Mladkově na malebném výletišti za školou, jež za rok oslaví sto let. Zde bylo připraveno občerstvení a pro děti skákací hrad. „Vítejte v cíli třetího ročníku Pochodu po dálničním tělese R43,“ pozdravil všechny ředitel Kulturních zařízení Boskovic PaedDr. Oldřich Kovář. „Nápad tohoto projektu se zrodil koncem minulého desetiletí, když při pravidelných vycházkách kolem nedokončené dálnice Vídeň – Vratislav vznikla myšlenka na uskutečnění pochodu po trase komunikace mezi městy Brno a Moravskou Třebovou. Hlavní motto - podpora řešení R43 - bylo přijato všemi organizátory. Na přípravě tehdejšího prvního ročníku se podílelo několik organizací, které chtěly podpořit výstavbu nové komunikace R43. Ta stávající má neblahý přívlastek silnice smrti. První ročník organizoval Klub českých turistů v Boskovicích, v Moravské Třebové, Velkých Opatovicích, Jaroměřicích, brněnské kluby a zejména jihomoravská pobočka Klubu českých turistů. Akce byla zařazena do kalendáře turistických akcí kraje i celé ČR. Dnes je třeba poděkovat Jihomoravskému kraji, Pardubickému kraji. Pak městům a obcím Boskovicím, Moravské Třebové, Městečku Trnávka, Jevíčku, Velkým Opatovicím, Vanovicím, Knínicím, Šebetovu, Černé Hoře, Lažanům, Lipůvce, Kuřimi a dalším celkem 26 obcím sdružených ve Svazku obcí a měst pro výstavbu rychlostní komunikace. Též mikroregionům na trase. Akci podporují firmy Geodézie Brno, spol. s r.o., Jednota COOP Boskovice, Deas, spol. s r.o., Boskovice, Lidokov v.d. Boskovice, Sokolové, Hasiči, Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, OK Bag, s.r.o., Kulturní zařízení Boskovice. Hezké odpoledne v cíli pochodu. Nyní Vás bude bavit kapela JU Band svými písničkami.“
Po čtrnácté hodině se ujal slova opět PaedDr. Oldřich Kovář: „Dovolte, abych přivítal vzácné hosty. V olympijských barvách sem dorazil senátor Jozef Regec - účastník her v Soulu 1988. Pak vítám místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou, ředitelku Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou, starostu Jevíčka Ing. Romana Müllera, historika, propagátora pana Tomáše Jandu, předsedkyni Osadního výboru Mladkov Zdeňku Boháčkovou a organizátora celé akce RNDr. Jaroslava Oldřicha. Vítám též paní Olgu Oldřichovou Šicnerovou, účastníci Olympiády v Londýně roku 1948.“ Senátor Jozef Regec přijel z otvírání rozhledny ve sportovním a v legendárních modrých holínkách z nedávné Olympiády: „Děkuji za pozvání, jsem rád mezi Vámi. Doufám, že se snad někdy ta dálnice dodělá. Já se o to budu z pozice senátora snažit též.“ Štafetu slova převzala místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Já mám ráda turistiku, dnes jsem zde, abych podpořila dostavbu R43. Byla jsem u zrodu Svazku obcí a měst, který si vzal za cíl dostavět dálnici R43. Doufám, že se tak stane brzy. Cesta do Brna je dnes již obtížná, hustota dopravy je velká, je spousta nehod a obyvatelé obcí podél komunikace značně trpí hlukem, prachem a otřesy z přetížených kamionů. Dnešní akce je demonstrací nespokojenosti obyvatel se spojením do Brna a zpět. Budeme bojovat, aby se situace změnila. Děkuji Klubu českých turistů a RNDr. Jaroslavu Oldřichovi za organizaci akce.“ Starosta Jevíčka Ing. Roman Miller k tomu poznamenal: „Zastupuji severní část lokality, kde by měla R43 logisticky navazovat na R35. Též jsem si část prošel. Z Jevíčka sem dorazilo dvanáct pěších od Sudic a pět na kole. Současné politické spektrum nedokáže čelit špatným zákonům a přemíře demokracie. Není vůle k dostavbě. Věřme, že se ta věc snad někdy vyřeší. Jevíčko je ve svazku pro výstavbu R43 a máme o to velký zájem. Pan Tomáš Janda letos poprvé komentoval vycházku po části R43 a zde dodal: „Mého výkladu se zúčastnilo překvapivé množství padesát lidí, ukázal jsem jim dobové fotografie ze stavby dálnice a materiály německých odborníků. Budu držet R43 palce, aby byla dokončena co nejdříve.“ Na závěr promluvil za organizátory RNDr. Jaroslav Oldřich: „Přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 141 turistů. Ráno bylo deštivé, tak se menší účasti oproti minulým rokům nedivím. Z Brna Bystrce, kde jsem brzy ráno byl, šlo sedm turistů. Přeji všem příjemný pobyt na Výletišti Mladkov. Děkuji, ať brzy skončí tradice těchto pochodů a R43 žije.“
Po oficiálním zahájení proběhlo rychle losování velmi bohaté tomboly od sponzorů, protože se nad Mladkovem stahovala zlověstná mračna a chvílemi drobně pršelo. Ceny kromě výše zmíněných partnerů věnovala též Místní akční skupina Boskovicko Plus, Reality Remax, Obec Cetkovice, E.ON, Lékárna Lebo s.r.o. Boskovice, Tomáš Janda dal knihy o dálnici R43, Městys Svitávka, Rustika, s.r.o. Jevíčko, Minerva Boskovice a.s., TopNet Servies s.r.o., Pivovar Litovel a.s. Hlavní cenou pro zelený los 62 byl let nad dálnicí R43 ultralehkým strojem. Tuto nádhernou výhru věnovala Autoškola Václava Nečase z Boskovic.
Poté opět zahrála kapela JU band a představila se děvčata z taneční školy Body Rockers se Street Dance. Dostavil se též starosta Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek. Přišel později, protože měl příjemnou povinnost oddávat: „Dobré odpoledne, děkuji za účast na dnešním pochodu. Sděluji, že po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nesmí ředitelství silnic a dálnic uvolnit jakékoliv finanční prostředky na dostavbu R43, protože chybí dokumentace. Možná, že ústavní soud v tom něco udělá, ale prozatím se dostavba R43 opět vzdálila. Věřím, že se na tomto pochodu vždy rádi uvidíme, a příště snad i s lepšími informacemi. Přeji vše dobré.“ Poté Ing. Jaroslav Dohnálek a Zdeňka Boháčková předali dědečkovi nejmladšího účastníka pochodu ročního Ládíka Bárty ze Šebetova upomínkový dárek. Ing. Jaroslav Dohnálek ještě dodal: „Snad tenhle malý, až za pár let doroste, už nebude muset náš pochod absolvovat, že komunikace bude snad už hotová.“
Oficiální část programu skončila, skupina JU Band z Boskovic hrála k poslechu a některým i k tanci.
V šestnáct hodin dorazila pěší skupina turistů, jež vyšla v 8 hodin z Brna Bystrce. Předsedkyně Osadního výboru Mladkov Zdeňka Boháčková se jich hned ujala, dostali tašky s upomínkovými předměty a pozvala je ke stolu na malé občerstvení.
Společnost se počala pomalu rozcházet, podvečerní chlad připomenul, že je čas jít domů. Já jsem pořídil ještě několik snímků a šlápnul do pedálů směrem k Boskovicím.
Z protestního pochodu za dostavbu R43 je již téměř tradice. Letos se uskutečnil potřetí. I když turisté stráví příjemný den, přejí si, aby již tuto trasu příště jít nemuseli a ledy se pohnuly. Cesta autem z Boskovic do Brna po nynější silnici 1/43 se především pro starší řidiče stala noční můrou. Je přetížená zejména kamiony, doprava neustále houstne a tragických nehod přibývá. Pro Boskovice by dálnice byla výhodná. O nové spojnici Jihomoravského kraje s Pardubickým se jedná už od roku 2001. Jenže nejvyšší správní soud nyní odsunul její realizaci do nedohledna, když odmítnul územní plán. Vše může změnit ústavní soud. Ovšem ani pak nemá Jihomoravský kraj vyhráno. Na realizaci pak musí ještě sehnat od státu peníze.
23 fotek, 25.2.2015, 302 zobrazení | moje fotozprávy
Zahrádkáři bilancovali

Členové českého svazu zahrádkářů Základní organizace v Boskovicích se sešli ve středu 25. února 2015 v místní Sokolovně, aby zhodnotili uplynulý rok. V kulturním programu před zahájením schůze vystoupila skupina Pružiny pod vedením Martina Krajíčka z Boskovic.
Výroční schůzi řídil předseda základní organizace Ladislav Nezval.
Tajemnice Věra Bártová přednesla zprávu o činnosti za rok 2014. Uvedla, že bylo uskutečněno dvanáct schůzí výboru. Základní organizace má 365 členů. Bylo přijato 25 nových členů, z toho tři děti do deseti let. V lednu a únoru 2014 proběhly čtyři přednášky. Cyklus zahájil Zdeněk Křehula s pěstováním vinné révy a uskutečnil též praktickou ukázku ve svém vinohradu. Zpracování úrody přednesla Ing. Anna Němcová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Jak na ochranu rostlin poradil Jan Zivčák z AgroBio Opava. Poslední přednáška proběhla v Zahradnictví Petra Lebiše na téma bylinky. Proběhlo šest zájezdů. Na jarní a podzimní Flóru Olomouc, do Šumperka, Velkých Losin a na Dlouhé stráně do přečerpávací elektrárny. Další zájezd byl do Loštic a Pivovaru Litovel, pak do Kroměříže, Morkovic, Poličky, Ležáků, Hlinska, na Veselý kopec. Všechny zájezdy připravili přátelé Burgr a Stříž.
Základní organizace se zúčastnila Šesté regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna za podpory Místní akční skupiny Boskovicko Plus, kde její členové reprezentovali pěstitelské úspěchy.
Výbor Základní organizace podpořil výtvarnou soutěž dětí MŠ, ZŠ, Praktické školy Štefánikova a Betany Moje oblíbená rostlina. Zúčastnilo se celkem 350 dětí, jež za snahu obdržely drobné dárky. Oceněno bylo 130 jednotlivců a 12 kolektivů. Nejzdařilejších 75 prací odešlo k vyhodnocení do Prahy. Na šestém celostátním místě skončila Amálie Klusáčková z Mateřské a Základní školy Štefánikova. Velké poděkování patří Zdeně Slámové, jež se o výtvarnou soutěž starala.
Kroužek mladých zahrádkářů má 18 dětí a zájem o práci vzrůstá. Vedoucími jsou Ing. Kostelecky a Ing. Lukešová. Pomáhají Ing. Bělehrádková Ing. Kotrhonzová a Zdena Slámová. Po dvanácté se kroužek zúčastnil okresní soutěže znalostí s výbornými výsledky. Šlechtitelský ústav Lysice uspořádal pro děti exkurzi s degustací jablíček. V prosinci se děti učily zhotovovat adventní a vánoční dekorace. Na 11. ročníku celostátní soutěže Mladý pěstitel v mladší kategorii skončila třetí Martinka Lukešová a ve starších první Tomáš Novotný a druhá Jarmila Hutařová.
Prodejna byla vloni otevřena od února do konce listopadu. O její provoz se vzorně starali Jiří Stříž, Eva Henková, Josef Komárek, Marie Jakubcová a Jana Plchová.
Lisování ovoce bylo v minulém roce prováděno od 5. září do konce října. Vánoční moštování proběhlo 19. prosince. O provoz moštárny se stará přítel Burgr.
Od dubna do října se zahrádkářská poradna uskutečnila celkem sedmkrát. Letos budou porady probíhat každou druhou středu v měsíci od dubna v čase 14.30 – 16 hodin v klubovně ČSZ. Lektorem je Ing. Kostelecký.
V katastru Boskovic je sedm zahrádkářských osad, koordinaci provádí Otto Zouhar. Spolupráce s Městem je dobrá, Jiří Stříž pracuje v komisi pro výstavbu, územní plánování a regionální rozvoj při Radě města.
Ekonomickou stránku ČSZ Boskovice vedla Zdena Slámová, která na schůzi přednesla zprávu o hospodaření.
Zprávu revizní komise přednesl její předseda Ing. Josef Plch. Vyznamenání za obětavou práci pro ČSZ obdrželi Zdena Slámová, Stanislav Jílek, Marie Jakubcová, Vlasta Šafářová, Bedřiška Pokorná.
Starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová: „Děkuji za práci, kterou děláte pro občany města, za činnost s mládeží.“ Poté popřála všem do dalšího roku hodně sil.
Přítelkyně Ing. Kotková promluvila o důsledcích nového Občanského zákoníku. Informovala o nové Republikové radě a předsedovi ČZS Stanislavu Kozlíkovi, jenž je z moravského Hodonína a především vystupuje proti likvidaci zahrádkářských osad developery, kteří si penězi kupují stavební úřady. Zahrádkaření je dle něj veřejně prospěšná činnost a je třeba ji tak ve společnosti brát.
Josef Janků z Arboreta Šmelcovna: „Děkuji za účast u nás na výstavě, letos určitě zorganizujeme další. Pěstitelství je krásné poslání, buďme za něj rádi.“
Závěrem tajemnice Věra Bártová připomenula zájezd na jarní Flóru v pátek 24. dubna 2015, přihlášky se přijímají ve středu 4. března od 14ti do 16ti hodin v kanceláři ZO Boskovice.
Poté se již rozproudila veselá zábava s občerstvením, byla vylosována tombola, posezení zpříjemnila kapela Jaroslava Molta.

Více: www.zahradkari.cz/zo/boskovice

Snímky: Jitka Melicharová, Antonín Odehnal
10 fotek, říjen 2017 až červen 2018, 27 zobrazení
21 fotek, podzim 2016, 145 zobrazení
42 fotek, březen 2010 až březen 2016, 21 zobrazení | architektura
22 fotek, březen 2016, 134 zobrazení
19 fotek, 26.11.2015, 16 zobrazení
66 fotek, 26.3.2015, 80 zobrazení
25 fotek, prosinec 2006 až duben 2013, 324 zobrazení
11 fotek, 31.10.2014, 48 zobrazení
2 videa, 2.10.2014, 23 zobrazení
28 fotek, prosinec 2013 až červen 2014, 78 zobrazení
78 fotek, 14.6.2014, 86 zobrazení

Něco by se našlo i mezi uživateli...

sokolovna

1 496 zobrazení, 4 alba

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron