Hledání: Stvoření světa

Pro dotaz Stvoření světa jsme našli 58 výsledků.
AKCE -30 % s kódem
Užijte si léto
s fotodárky na Rajčeti!
Kód: Leto2020
-30 % na vše
monikash
Nejstarší dějiny judaismu
Dne 20.6.2019 pokračovala v Židovském obecním domě Muzea regionu Boskovicka Mgr. Tána Klementová ve svém cyklu přednášek zaměřených na židy a judaismus u nás i ve světě. Tentokrát své vyprávění nazvala Nejstarší biblické dějiny judaismu a které věnovala židovské Bibli také nazývanou Pentateuch, kterou tvoří 5 knih Mojžíšových, které jsou známy i v křesťanské Bibli v části Starého zákona. První kniha je známa jako Berešit neboli Genesis, pojednávající o stvoření světa, vyhnání Adama a Evy z ráje, o Kainovi a Abelovi, o potopě, a končí Abrahámovi a jeho následovnících žijících v zajetí v Egyptě. Druhá kniha Šemot neboli Exodus, věnující se odchodu židů z Egypta a 40.letém putování do země zaslíbené, o Mojžíšovi, který přinesl lidu boží zákony a jeho smrtí. Třetí kniha Va-jikra neboli Leviticus popisuje hlavně židovské náboženské obřady a zákony a je víceméně vsuvkou mezi jednotlivé knihy. Čtvrtá kniha Ba-midbar neboli Numeri pokračuje ve vyprávění o exodu až po výstavbu prvního Jeruzalémského chrámu. Poslední kniha Devarim neboli Deuteronomium ve které Mojžíš opakuje předešlé události a připomíná zákony Boží.
V druhé části se pak přednášející věnovala prvním židovským králům, kteří byli Saul, David a Šalamoun. Po Šalamounově smrti se židovské království rozpadlo na dva útvary – Izrael a Judsko, které ale také neměly dlouhé trvání a byly postupně dobyty Babylonem. Po pádu Babylonu došlo k návratu židů do Judska a postavení nového chrámu. Po Babyloňanech oblast Judska obsadili a řídili Řekové, po nich Římané, za jejichž panování došlo ke dvěma židovským válkám, které vedly mimo jiné k dalšímu zničení chrámu a přejmenování celé oblasti na Siria Palaestina a pozdějšímu odchodu židů do středověké Evropy a později do celého světa. Název Palestina se pak pro tuto část Malé Asie používal až do vzniku samostatného židovského státu Izrael po Druhé světové válce.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.6.2019
 • 77 zobrazení
biblos
... no koho by nenapadla ta slova Písně světa z filmu Stvoření světa, že? https://www.youtube.com/watch?v=QW6Lj1RcDk8
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 12.6.2019
 • 25 zobrazení
msk91
Pracujeme s tématem Stvoření světa - příroda (voda,vzduch, hory), lidé na Zemi, zvířata u nás, cizokrajná zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 20.12.2018
 • 62 zobrazení
faravlasim
Víkendovka pro děti ve věku 9-15 let na téma v ráji. Společně jsme si vyzkoušeli stvoření světa za 3 dny. Oddělovali světlo od tmy, sázeli rostliny, pojmenovávali zvířata, poznávali souhvězdí a spoustu dalšího...
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 22.10.2018
 • 140 zobrazení
falcky
Baletní představení bylo v Divadle loutek v Ostravě 18. března 2018. Marijánka hrála "ptáčka" a to docela dobře. Jeviště bylo osvětleno velmi úsporně, takže za technickou kvalitu fotek se omlouvám.
(pro mne - složka: Marijánka_balet_2018)
více  Zavřít popis alba 
 • 19.3.2018
 • 103 zobrazení
ctyrlistekkadan
Skupiny - mladší - pokusy s vodou a vodopád z hraček a nářadí, starší - moře z hraček a nářadí a pokusy s vodou, komunitní kruh - co se mi líbilo a nelíbilo
více  Zavřít popis alba 
 • 27.2.2018
 • 119 zobrazení
dk-akord
 • 23.5.2017
 • 158 zobrazení
bele
ALB 1029
K vatikánským muzeům se těžko hledají slova. Už jen výběr pár fotek do alba z těch stovek, co jsem měl před sebou, mi dalo zabrat. Podrobný komentář už si vůbec nedovolím provádět, na to ta časově omezená prohlídka nedávala žádný prostor. Pokud bych totiž chtěl vidět vše, tak musím zvládnout 8 kilometrů dlouhou tůru chodbami zdejších muzeí. A kde je ještě čas na vnímání a studium detailů? To se prostě nedá. Přesto si zde dovolím připomenout tři pro mne zásadní dojmy, a vše se týká Michelangela.

V Sixtinské kapli jsou dvě jeho veledíla - monumentální stropní freska Stvoření světa a freska Poslední soud. Jen pro zopakování - freska je unikátní styl malby, kdy malíř maluje přímo na čerstvě omítnutou zeď. Ta musí být ještě mokrá, aby vrstvy nanesené barvy usychaly společně s omítkou – neskutečná práce. Dále v bazilice sv. Petra je třetí unikát – sochařské dílo Pieta. Nyní si dovolím vše trochu podrobněji

STVOŘENÍ SVĚTA
Malbu fresky začínal ve věku 33 let a pracoval na ni celé čtyři roky. Vlastnoručně vyzdobil 1 000 metrů čtverečních plochy stropu výjevy ze Starého zákona, konkrétně z knihy Genesis. Bezmála 400 postav je vyobrazeno v příbězích zachycujících události od počátku vesmíru až po potopu světa. Práci začínal s nechutí, protože se považoval za sochaře, ale nakonec tuto výzvu přijal a velkolepě dokončil

POSLEDNÍ SOUD
Freska je umístěna na stěně za oltářem a Michelangelo ji maloval téměř po 30 letech od Stvoření světa. Práce mu trvala dalších pět let přestože měří „pouhých“ 226 metrů čtverečních. V Posledním soudu s výjevy z bibleckého zúčtování zanechal Michelangelo kromě vznášejících se světců a andělů dokonce svůj autoportrét. Atributem sv. Bartoloměje je stažená lidská kůže v rukou, na ní uvidíte tvář tvůrce, jehož význam pro malířství a sochařství je obrovský. Nedalo mi to, a fotku s výjevem Posledního soudu jsem stáhnul z netu a přidal jako poslední

PIETA
Když jsem sháněl informace k této soše, tak se mi shromáždil material, který by vydal na další album jen o pietách. Ať by to byly Piety členěné v sochařství na horizontální nebo vertikální, případně diagonální, dale heroické či mystické … nechám to raději historikům. Přesto jsem si dovolil přidat několik piet včetně z oblasti malířství na přiblížení.

Tato naše známá Vatikánská a nejkrásnější měla take svůj zajímavý osud. Byla původně určena na hrob nějakého kardinála v kostele sv. Petra ve Vatikáně. Byla dokončena v roce 1500 za cenu 450 zlatých papežských dukátů a je jediné dílo Michelangela, které signoval. Zvětšil jsem detail s popisem a překladem u vlastní fotky. Je zajímavé si uvědomit, že musel udělat tělo matky větší, aby dospělý mladý muž ji tzv. nezavalil, a nebyla to spíše fraška. Celé to vyrovnává řaseným baldachýnem a mladičkým obličejem ženy, vše jako celek vyjadřuje zármutek a osamocení při ztrátě jediného syna. Prostě dokonalé. Mramor je vyleštěn pemzou a sopečným sklem do nejvyššího lesku, …. muselo to trvat týdny.

Krátce po dokončení byla socha v tichosti, bez oslav, bez bohoslužeb a bez požehnání instalována v bazilice sv. Petra. Ospbně si myslím, že si to nezasloužila
více  Zavřít popis alba 
124 komentářů
 • 18.12.2016
 • 184 zobrazení
Reklama