mysticsmile
Slunce Kristovy lásky… znělo z reproduktorů všem příchozím na uvítanou v půvabném údolíčku u barokní kaple svaté Otýlie v neděli 3. srpna odpoledne. Jindy poklidné starobylé místo odpočinku na cestě putníků, jehož historie sahá do roku 1731, se stalo cílem setkání lidí dobré vůle.
Město Boskovice, Římskokatolická farnost a Orel jednota Boskovice společně uspořádali vzpomínkovou bohoslužbu u příležitosti desátého výročí opravy a žehnání kaple.
Na úvod se rozezněly varhany Jiřího Pohla a všichni sborově zpívali chorál Tisíckrát pozdravujeme Tebe.
Poté místní farář Mgr. Miroslav Šudoma všechny přivítal: „Je to už skoro deset let, co jsme se zde sešli při žehnání zdejší kaple. Dnes se tady setkáváme podruhé.“
Nad korunami stromů se kupily zlověstné mraky, jež nevěstily nic dobrého. Chvílemi se spustil i drobný déšť, jež však pod „střechou“ z větví příliš nevadil.
O čtení z Třetí knihy Mojžíšovy se postaral pan Zvěřina. Tématem byly především mezilidské vztahy a život svaté Otýlie.
Osobnost svaté Otýlie pak více přiblížil Mgr. Miroslav Šudoma: „Narodila se v sedmém století slepá, byla vlastním tátou odmítnuta, stala se benediktínskou řeholnicí, jako zázrakem se uzdravila a otce přivedla na pravou cestu. Její vlastní bratr na to doplatil svým životem. Od tohoto silného příběhu nás dělí mnoho století, přesto dávná událost promlouvá i k dnešní generaci.“
Závěrečné slovo si připravila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. Poděkovala Mgr. Miroslavu Šudomovi za jeho krásná slova, Janě Chlupové za péči o místo a kapli, jež je od roku 1965 kulturní památkou pod číslem 412. Dále uvedla: „Zdejší lokalita je významným krajinným prvkem. Dnes je tomu deset let co jednota Orel poprvé uspořádala pochod po stopách pátera Ševčíka a tato akce je důstojným připomenutím tohoto malého výročí. Město Boskovice za podpory Jihomoravského kraje vydalo propagační materiály k tomuto místu, jsou Vám k dispozici vzadu na stole společně s pamětním razítkem a obrázky.“ Závěrem připomenula obnovu turistické informační tabule, možnost občerstvení, jež připravil pan Kamba z Agrocentra Vísky a výtvarné aktivity pro děti. „Desátého září bude v Muzeu Boskovicka výstava dětských prací a obrázky vzniklé zde se na panelech též objeví, nejzdařilejší odměníme. Přeji všem pěkné odpoledne a za nějaký čas opět u Otylky nashledanou.“
Počasí však nedovolilo, aby zbytek setkání byl hezký a příjemný. Poutníci sice ještě stihli opéct všechny špekáčky, ale pak déšť a vítr prudce zesílili, doposud příjemné volné zábavy byl konec.
Škoda, mohlo to být půvabné vyvrcholení letní neděle pro cca 150 poutníků. Tak snad někdy příště…

http://www.boskovice.cz/index.php?page=fas/objekty_detail&id=11389&mid=81
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • léto 2014
 • 242 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
zsmezibori
Jen se na ty malé caparty podívejte, do školy ještě nemusí a přesto sem od letošního roku již chodí a nikdo je moc přemlouvat nemusí - to asi proto, že tu spolu s maminkami cvičí a hrají si.
To vše mají na starost pí.uč.Pešková a Šudomová, které mají také malé ratolesti a tak vymysleli
něco, co by i jiným maminkám přišlo vhod na mateřské dovolené.

Podle ohlasů je o tento kroužek veliký zájem - dokonce větší, než umožňuje kapacita naší malé tělocvičnoherny !
Kategorie: dětizábava
více  Zavřít popis alba 
 • 2.2.2005
 • 64 zobrazení
mysticsmile
Jen zřídka má veřejnost příležitost nahlédnout do malebné, hezky opravené kaple Panny Marie Bolestné v údolí říčky Bělá. Byla postavena roku 1873 Alfonsem Friedrichem a zasvěcena svatému Janu Sarkanderovi. V roce 1998 byla modernizována a opatřena automatickým zvoněním. Podívat se dovnitř měli jedinečnou příležitost ti, kdo zde ve čtvrtek 31. května o osmnácté hodině večerní navštívili krátkou římskokatolickou bohoslužbu.
Malou slavnost zahájil místní farář Páter Mgr. Miroslav Šudoma: „Budeme zpívat mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe číslo 812.“ Protože prostor kaple je poměrně malý, někteří mladší věřící a sešlo se jich dost, stáli venku. „Dnes slavíme svátek Panny Marie, kdy Maria navštívila Alžbětu, aby jí zvěstovala, co prožívá ve svém srdci. Nyní pochválíme Boha na přímluvu Panny Marie v litaniích.“ Kaplí a prostorem kolem ní zněl do vlahého podvečera zpěv za varhanního doprovodu pana Jiřího Pohla, jenž je současně sbormistrem chrámového sboru. Poté přednesl Mgr. Miroslav Šudoma slova svatého Evangelia podle Lukáše: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho jutského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela pozdrav, dítě se radostně pohnulo jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem. Požehnaná tys mezi ženami a požehaný plod života Tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně? Jakmile zazněl tvůj pozdrav, dítě se radostně pohnulo. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co bylo řečeno od Pána. Slyšeli jsme slovo Boží.“ Mgr. Miroslav Šudoma poté pokračoval krátkým kázáním: „Slyšeli jsme začátek rozhovoru, který vede Alžběta s Pannou Marií. Hovoří se, že Maria přišla z prostého lidského milosrdenství a soucitu. Písmo svaté o tom takto nevypráví. Říká, že Panně Marii bylo zvěstováno narození dítěte Alžběty jako podpora její víry. Alžběta a její syn Jan byli povzbuzením v její víře. Je to podobné, jako když rodiče čekají dítě. Ti též událost oznamují svým nejbližším. Panna Maria se dělí o radost, o to krásné, co zažívá s Bohem. Toto je velké poselství dne. Dělit se o to krásné o to skvělé, co zažíváme s Bohem. My se dělíme i o bolest, abychom si ulehčili, ale našim velkým posláním je dělit se i o to krásné. To je důležitá věc. My i to krásné musíme umět i pojmenovat. Je třeba to nejdříve vyslovit před sebou. Chvalozpěv od Pany Marie nebyl jen tak náhodný. Tím Maria žila, proto mohla radost vyjádřit. Za chvíli budeme vyslovovat i my své prosby k dobrotivému Bohu, aby nás provázel. Nyní následuje další část písně Tisíckrát pozdravujeme Tebe.“ Prostorami se opět nesl zpěv věřících. Poté následovaly prosby za církev, všechny lidi dobré vůle, hlasatele Evangelia. Dále zazněla důvěrně známá modlitba Otče náš a Zdrávas Maria. „Ještě se pomodlíme květnovou prosbu z textu Otce Benedikta XVI za kněžská a duchovní povolání,“ pravil Mgr. Miroslav Šudoma a rozdal listiny s poselstvím Svatého Otce. Na závěr zazněl znovu chorál Tisíckrát pozdravujeme Tebe. Poté ještě někteří starší lidé využili otevřené kaple a chvíli zůstali uvnitř v tichém rozjímání a s modlitbou Anděl Páně. Stíny se pomalu prodlužovaly, na západě se počala vyvalovat zlověstná mračna. Počasí však bylo milosrdné ještě dlouho do noci a tak nikdo cestou domů nezmokl.
Malého církevního svátku se zúčastnila i místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková s manželem, kteří mi k celé události řekli: „Místní ženy, jež se tady pravidelně v květnu modlí Májové si moc přály, aby zde byla nějaká pobožnost. Mše svatá zde být nemůže, proto Páter Mgr. Miroslav Šudoma vyšel vstříc a letos sem zavítal právě nyní v poslední květnový den.“
Více: http://rkfboskovice.mtw.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • květen 2012
 • 365 zobrazení
haranti1
Občas se stane, že Semafor udělá veřejnou zkoušku, odpolední představení za jednotnou cenu. Název nové hry je těžko zapamatovatelný: Možná že jistě ale určitě snad - jedná se o slova, kterými chce klavírista skončit s pitím. Experiment, divadlo jednoho herce, je něco, co v Semaforu neznáme. Mladá dívka vejde do bytu svého bývalého přítele klavíristy, čeká tam na něj, čte jeho tajný deník a slova z deníku doplňuje tím, jak to prožívala ona. Nechybí tomu semaforská poetika, Marta Falvey Sovová je skvělá herečka, zpěvačka i tanečnice, vynikající klavírista Petr Ožana hraje za průsvitným závěsem, tanečník Petr Šudoma předvedl s Martou Falvey Sovovou skoro akrobatické taneční číslo. Jiřímu Suchému se opět něco podařilo.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 27.4.2018
 • 255 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
mysticsmile
Na Masarykově náměstí v Boskovicích se ve čtvrteční podvečer 28. února konala malá slavnost. Proběhlo oficiální otevření malého knihkupectví Karmelitánského nakladatelství, jež nese název slavného boskovického rodáka Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010).
„Vítám všechny v těchto prostorách,“ oslovil přítomné p. Mgr. Jan Fatka z Prahy. „V názvu nad vchodem jsme úmyslně vynechali slovo kardinál. Byl jím jen krátce a již jeho jméno je dnes pojmem. Tomáš Špidlík má v Národní knihovně 121 knížek, z toho 51 v českém jazyce. Většina z nich je i zde. Nechceme zde mít jen duchovní literaturu, ale i kvalitní tituly jiných žánrů. Našim cílem není jen obchod, máme poslání především pastorační. Vítám mezi námi p. Mgr. Miroslava Šudomu, jenž naší práci nyní požehná.“
Akt svěcení byl doplněn několika modlitbami a čtením z Prvního listu Svatého apoštola Pavla.
Mgr. Jan Fatka pak připomenul, že knihkupectví se otvírá v okamžicích, kdy papež Benedikt XVI opouští svůj úřad, což se jistě zapíše natrvalo do historie a kdy se tímto mění dějiny církve. „Nyní prosím, abyste všichni napsali na památku budoucím generacím pár slov do naší kroniky a pak si nové prostory můžete v klidu prohlédnout.“
Jako první vepsal své myšlenky p. Mgr. Miroslav Šudoma a něco přidala i místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.
Všichni shodně konstatovali, že Tomáš kardinál Špidlík si poctu, mít své jméno v názvu knihkupectví, právem zaslouží.
„Něco takového zde dlouho chybělo, budeme se sem rádi vracet,“ konstatovali závěrem mnozí návštěvníci.
Více: www.kna.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • únor 2013
 • 452 zobrazení
obecvalca
Ďurko Langsfeld (* 16. október 1825, Sučany - † 22. jún 1849, Kremnica)
Bol slovenský národovec, učiteľ vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine a od januára 1849 dobrovoľnícky dôstojník (poručík v Hurbanovom vojsku počas Slovenského povstania, ktorý bol uhorským vojskom obesený.
Dnes v deň výročia jeho popravy usporiadalo mesto Kremnica , spolupráci s Vlastivednýmm odborom Matice slovenskej a obcou Sučany spomienkové stretnutie na jeho počesť s pietnym programom a príhovormi na magistráte mesta Kremnica. Účastníci sa v závere odobrali k symbolickému hrobu nad Kremnicou a položili kytice. Osobnosť a hrdinstvo Jurka Langsfelda chrakterizuje jeho výrok, keď Pred súdom odmietol ponúknutú milosť za zrieknutie sa revolučných ideálov a vodcov politického života (Štúrovcov). :

„Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť!“.
J. Meriač
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 22.6.2017
 • 122 zobrazení
mysticsmile
První listopadový týden bývá každoročně časem tradičních oslav. Na 3.listopadu připadá svátek svatého Huberta, jenž je patronem mnoha profesí, zejména všech myslivců. A kdo byl svatý Hubert? Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii a žil velni dávno, na přelomu sedmého a osmého století. Postihl jej těžký životní osud, kdy mu zemřela manželka při porodu syna. Podle starobylé legendy se na lovu setkal s jelenem, jenž měl místo paroží zlatý kříž a promluvil na něj lidským hlasem. Po této události se Hubert obrátil z konzumního člověka na správnou cestu, stal se knězem, později biskupem. Na jeho počest založil František Antonín hrabě Špork v roce 1695 myslivecký řád. U nás byl ilegálně obnoven v roce 1978 a na veřejnost vystoupil po změně poměrů v roce 1992. Členem se může stát myslivec, který tuto činnost provozuje nejméně deset let a je křesťanem.
Jinak ztichlé nádvoří boskovického empírového zámku se proto stalo v sobotu 5. listopadu 2011 dějištěm oslav a uctívání svatého Huberta. Rodina Menzdorff-Pouilly zde pořádala druhý ročník zábavného odpoledne pro všechny věkové kategorie. Nejprve proběhla v zámecké kapli mše svatá celebrovaná P. Mgr. Miroslavem Šudomou. Dalším programem provázela JUDr. Iva Jonášková. Po krátkém přivítání hrabětem Hugo Menzdorff-Pouilly a druhým místostarostou Boskovic panem Dominikem Božkem nastoupili na pódium přesně ve 13.15 myslivečtí trubači z brněnské Mendlovy univerzity a celou akci důstojně odstartovali slavnostními fanfárami. Poté ještě přednesli několik zejména mysliveckých skladeb, jež se troubí při různých situacích na lovech a zvlášť významných příležitostech.
V 13.45 se již program za podmračeného, ale vcelku vlahého podzimního klidného počasí rozběhl naplno. A bylo co k vidění, nikdo se nenudil. Jako první se představili sokolníci záchranné stanice Seiferos Kuřim se svými cvičenými opeřenci. Jejich úchvatné představení bylo často odměněno bouřlivým potleskem. Do programu se zapojily i děti. Mohly si vyzkoušet jednoduché úkony s dravci a jak výcvik probíhá. Celý pořad doplnil vtipný a poučný komentář jednoho z cvičitelů doplněný častým smíchem přihlížejících. Kdo chtěl, mohl si pohladit výra, který pak předvedl útočný let na maketu zajíce. Tenhle opeřenec má neskutečně dobrý sluch, živí se též ježky. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavé z ptačí říše, třeba že orel se dožívá i osmdesát let. Občas některý z dravců trucoval na stromě, ale nakonec vše dobře dopadlo. Sice se jednomu z orlů zalíbilo až na místním židovském hřbitově, ovšem je cvičený, tak se poslušně po delším přemlouvání ke svým chovatelům vrátil. Polekal se totiž velkých náhrobků a proto se mu jaksi k pánovi moc nechtělo.
Poté na travnaté prostranství zámecké zahrady nastoupili chovatelé našich čtyřnohých přátel a pod vedením pracovníka MP Lesy Tomáše Rejdy předvedli defilé psích plemen. Psi jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců zejména na honech, kdy norují, sledují zraněné kusy a přinášejí ulovenou kořist. Divákům se ukázali malí jezevčíci, přes fousky až po plemena větší, například bulteriéry. Velcí psi si troufnou stavět třeba i divočáky.
I mezi jednotlivými hlavními programy bylo čím se bavit. Nejmenší se vyřádili ve skákacím hradě společnosti Gemare Olomouc, větší děti si odzkoušely skákací boty Milana Slezáka, malování obrázků v lesní pedagogice Ing. Petra Kalenského, své místo s modelem myslivny mělo v zahradě místní Mateřské centrum. Velmi zajímavou expozici trofejí přestavil pan Bohumil Málek z Protivanova, jenž vlastní farmu v Jihoafrické republice. Každou půlhodinu probíhaly komentované prohlídky zámku, jejichž cena byla zahrnuta v celkovém padesátikorunovém vstupném.
Na závěr, když se na nádvoří pomalu snášelo šero podzimního podvečera, JUDr. Iva Jonášková s dětmi vylosovala tombolu ze vstupenek a někteří šťastlivci si odnesli hodnotné výhry, které věnovali sponzoři.
Celé odpoledne doplnil na vnitřním nádvoří stylovou hudební produkcí dechový orchestr Benešovská dvanáctka pod taktovkou Ing. Vladímíra Henka se zpěvákem Františkem Okáčem. Pro zámecké vystoupení muzikanti nastudovali a od podlahy zahráli zejména skladby s mysliveckou tématikou.
Příjemné zábavné odpoledne druhého ročníku Svatohubertských slavností na boskovickém zámku navštívilo přes šest set lidí všech generací a dle prvních reakcí si zábavné odpoledne pochvalovali.
Zbývá pozvat na příští třetí ročník. Ten proběhne 3. listopadu 2012, což podle kalendáře tentokrát přesně vychází na svátek svatého Huberta.
Ještě se sluší poděkovat sponzorům, bez nichž by se taková akce neobešla. Jejich seznam byl vyvěšen v zámecké chodbě hned za expozicí trofejí.
Více: www.boskovice.cz
http://mp-holding.trade.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 5.11.2011
 • 794 zobrazení
mysticsmile
Malebné město Boskovice s 11500 obyvateli leží asi čtyřicet kilometrů severně od Brna na jižním okraji úrodné Malé Hané. Na západě se zvedají první výběžky Českomoravské vrchoviny, na východě zase Drahanské. Jeho střední nadmořská výška je asi 360 metrů. A právě toto centrum severní části okresu Blansko slaví letos 790 let od svého založení. Významným výročím je poznamenáno veškeré kulturní a sportovní dění v průběhu roku. Nejinak tomu bylo i uplynulou sobotu 2. června. Již v pátek stálo před městským úřadem pódium, v sobotu dostalo i plátěnou střechu. A ve 13 hodin celá ta sláva začala. „Vážené dámy, vážení pánové, hosté Masarykova náměstí. Chci vás všechny přivítat na prestižní akci s názvem Vivat Boskovice 2012,“ spustil tradiční moderátor Petr Janoušek. „Bude nám dnes vystupovat jedenáct neziskových organizací, které se budou prezentovat zde na hlavní scéně. Další neziskovky mají svá stanoviště po celém prostoru Masarykova náměstí. Tady uvidíte uslyšíte zpěv, hudbu, tanec. Zábavné odpoledne nyní slavnostně otevře místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Zahajujeme jednu z hlavních akcí k oslavám první písemné zmínky o Boskovicích. V roce 1222 Jimram z Boskovic byl svědkem přidělení pozemků německým rytířům za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. To si tedy připomínáme letos celý rok a dnešní akce Vivat Boskovice patří mezi ty stěžejní. Jsem vděčná a ráda, že příspěvkové organizace města a kraje se zapojily a je nás tady hodně. Ještě vás chci pozvat do Muzea Boskovicka, kde je vystaveno několik desítek výtvarných prací které se zúčastnily soutěže k 790. výročí založení města. Další výstava je od dětí z mateřské školy. Uvidíte Boskovice očima nejmenších. Přeji výdrž počasí a příjemnou zábavu.“ Moderátor Petr Janoušek pak pozval první účinkující z MŠ Lidická. „Devět dětí předvede, co se naučilo ve hře na zobcovou flétnu. Tato školka má ve výuce hry již dvacetiletou tradici. Nejmenší ze třídy Skřivánci pod vedením paní učitelky Heleny Slovákové a zástupkyně ředitelky Michaely Krejčířové zahrají pro radost. Uslyšíte i dvojhlasou a trojhlasou hru,“ dodal Petr Janoušek. Pak ještě zatančily děti ze tříd Kopretinky a Sluníčka půvabné vystoupení s názvem Kominíčci. To s nimi nastudovaly učitelky Jana Ondroušková a Kamila Osuchová. MŠ pracoviště Lidická vychovává 146 dětí v sedmi třídách. A právě Skřivánci jsou zaměřeni na pohybové aktivity a zobcovou flétnu. Tři třídy mají zase rozšířenou logopedickou výuku. MŠ se může pochlubit velkou zahradou s novými herními prvky a dopravním hřištěm, které využívají i jiné školy a veřejnost. „A nyní vystoupí MŠ Na Dolech s Baladou o Velenovi. Tato MŠ vlastní vyhřívaný bazén pro plavecký výcvik. V tomto školním roce sem chodí celá stovka dětí.“ Scénka inspirovaná dávnou pověstí o sedmizubém hřebeni ve znaku Boskovic byla úžasná a odměněná zaslouženým potleskem. „A teď nastoupí MŠ Bílkova s velmi zajímavým vystoupením, jež s dětmi nastudovaly učitelky Luďka Mašková a Ivana Havelková. Reprezentovaly s ním Boskovice na okresních i krajských soutěžích. Zúčastnily se též celostátní soutěže pohybových skladeb MŠ v Nymburku. V programu se snoubí prvky gymnastiky a aerobiku. Do MŠ Bílkova chodí 150 dětí. K dispozici je kromě prostorných heren též tělocvična. Venku mají velkou zahradu a pískoviště.“ Po tomto skvělém vystoupení se na jevišti připravil Tancini klub. K tomu opět Petr Janoušek: „Patří do mimoškolních aktivit dětí, mládeže i dospělých. Navštěvují jej děti od šesti let v pěti věkových kategoriích. Hlavní náplní jsou moderní, scénické a latinské tance. Věnují se aerobiku a různým gymnastickým prvkům.“ Dynamická ukázka pohybu se též velmi líbila. Dalšími účinkujícími byli žáci Mateřské, základní a praktické školy Štefánkova. Tato škola zajišťuje vzdělávání dětí se zdravotním postižením od šesti do osmnácti let. Žáci nastudovali skladby Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Celé vystoupení pak zakončili písní z muzikálu Michala Davida Děti ráje. „A nyní máme připraveno malé překvapení. Za několik okamžiků projedou náměstím členové Veterán klubu Vísky na nablýskaných motocyklech, podívejte se,“ pokračoval v programu Petr Janoušek. „Teď Vám opět něco poví místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.“ „Ještě jednou všechny srdečně zdravím. Chci připomenout, že Vivat Boskovice je prvním vyvrcholením oslav 790 let od první písemné zmínky o Boskovicích. Už proběhla celá řada různých besed, divadel, výstav, koncertů. Zvu Vás do Muzea Boskovicka, kde jsou vystavena výtvarná díla našich dětí, žáků a studentů v rámci soutěže vyhlášené společně se sdružením historických sídel pod názvem Památky očima mladých. Současně můžete zhlédnout i práce dětí MŠ, jak si představují Boskovice. V sobotu 9. června o patnácté hodině odstartuje Spanilá jízda z odpočivadla na cyklostezce z Boskovic do Mladkova. Cíl bude v Mladkově za bývalou školou, kde bude pro děti bohatý program. Opět chci poděkovat MŠ, protože se společně s Osadním výborem Mladkov aktivně zapojili. Každé z dětí na nějakém přibližovadle dostane vlaječku, aby to celé bylo slavnostní. Celá trasa bude mít 790 metrů. Další sobotu 16. června přes Boskovice proběhnou účastníci 25. ročníku Běhu Harmonie. Akce se koná ve 149 zemích světa. Celková délka trasy je 24000 kilometrů. Jedna z etap začíná v Polsku, míří přes ČR na Slovensko. 16. června v poledne vběhnou do Mladkova, přidají se zájemci z Boskovic. Ve 12.30 přivítáme štafetu s pochodní zde před radnicí. Kulturní program zajistí skupina Kolt a Pružiny. Asi po půlhodině se štafeta přemístí do Westernu a opustí město.“ Po průjezdu veteránů a příspěvku místostarostky byl čas pro TJ Rytmus Boskovice. Letos slaví 25 let od založení. Má více jak 900 členů. Z toho 350 dětí. Nabízí aktivity a cvičení pro všechny věkové skupiny. Zde se postupně představilo osm oddílů. Pak přišel ke slovu Taneční obor Základní umělecké školy. Pod vedením Mgr. Kateřiny Prudíkové si 38 dětí nastudovalo pětadvacetiminutový výstup. Pak zahrála a zazpívala country kapela Kolt působící při ZUŠ. Pod vedením Bc. Martina Krajíčka si studenti připravili krátké vystoupení. „Já teď na jeviště pozvu ještě jednou místostarostku Boskovic ing. Jaromíru Vítkovou,“ ohlásil další dění Petr Janoušek. „Pokud Vás zaujala skupina Kolt, můžete je slyšet 16. června opět zde na náměstí mezi dvanáctou a půl druhou, kdy přivítáme štafetu Světového běhu Harmonie.“ „V pořadí osmá vystoupí Ema Pospíšilová a zatančí se psem,“ pokračoval Petr Janoušek. „Je to studentka třetího ročníku Veterinární prevence na Vyšší odborné škole Boskovice. Na této škole jsou různorodé obory a mezi nimi právě tento, kdy jsou dívky připravovány na práci veterinárních sestřiček. V rámci oboru mají též předmět kynologie, kde se psům přímo věnují.“ Studenti oboru číšník – servírka pak předvedli míchání nápojů. Jeden pro děti z mléka, sirupu a jahody. Pro dospělé pak nápoj ze čtyř centilitrů vodky, dvanácti centilitrů rybízového džusu a sody. Ozdobeno pomerančem. Oba nápoje pak mohlo obecenstvo ochutnat. V posledním příspěvku si studenti Vyšší odborné školy zdravotní a ekonomické a Střední školy Boskovice obor Oděvní design a marketing připravili dvě módní přehlídky ze své vlastní tvorby, kdy si modely navrhli a ušili sami. Právě ta druhá ukázka byla v retro stylu. „A teď uvidíte Jumping, což je nová forma aerobního cvičení na malých trampolínách, jež šetří klouby. Máte-li zájem přijďte si to vyzkoušet do Orlovny,“ vyzval z pódia Petr Janoušek a pokračoval: „Základní škola Boskovice má tři pracoviště, kde se učí 1127 žáků v padesáti třídách. Teď uvidíte jejich čtyři pěvecká sólová i sborová vystoupení.“ A opět se pódium rozeznělo hudbou. Jako poslední se představil Dům dětí a mládeže Boskovice, jenž je školským zařízením Jihomoravského kraje. Sdružuje osmdesát zájmových kroužků, kde pracuje 1050 klientů. Pořádá zájezdy pro celé rodiny, soutěže, přehlídky, Den Země, Drakiádu, Mikuláše, turnaje, bazary, zábavná odpoledne i různé karnevaly. Provozuje tématické letní tábory. Poskytuje praxi studentům středních i vysokých škol. Spolupracuje s mnoha organizacemi, podnikateli i státním sektorem. DDM se představil aerobikem Petry Havlíčkové a Lucky Kovářové, folklórem v podání letos dvacetiletého souboru Borověnka, jenž sdružuje děti od pěti roků pod vedením Aleny Stloukalové, Aničky Faltýnkové a Taneční školičkou Hedviky Šudomové. Celý maratón uzavřel kroužek HipHop Kláry Kopecké.
A byl konec. Průvodce zábavným programem Petr Janoušek se naposledy ujal slova: „Vážení návštěvníci, já Vám chci poděkovat, že jste s námi strávili odpolední vystoupení jedenácti neziskovek na akci Vivat Boskovice 2012. Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková celý program ve třináct hodin zahajovala a nyní ji požádám, aby jej také slavnostně zakončila.“ „Vážené dámy, vážení pánové, milé děti a vystupující. Myslím, že dnešní odpoledne akce Vivat Boskovice byla důstojným bodem v rámci oslav první písemné zmínky o Boskovicích. Viděli jsme mnoho krásných vystoupení. Pro mě bylo celé odpoledne ve znamení radosti, hrdosti, že žiji v Boskovicích, kde je tolik šikovných, nadaných a obětavých dětí, mládeže i dospělých. Teď vidím, kolik právě oni věnují svého volna dětem a mládeži. Děkuji všem, kteří děti připravili. Obdiv patří pedagogům všech typů škol, zaměstnancům příspěvkových organizací města, kraje. Též děkuji dobrovolným vedoucím všech neziskovek a občanských sdružení. Zvláštní poděkování patří Bc. Pavlu Vlachovi za ozvučení a Petrovi Janouškovi, jenž nás celé odpoledne pořadem provázel. Vám všem děkuji za podporu a hojnou účast. Vřelé díky a pěkný sobotní večer.“
Lidé se pomalu rozcházeli, někteří se ještě zastavili na stanovištích neziskovek vyzkoušet třeba skákací boty. Náměstí se ponořovalo do ticha a šera jarního podvečera. My jsme ještě chvíli s úžasem hleděli, jak se sundává na kolmé stěně mohutného chrámu svatého Jakuba Staršího transparent k již proběhlé Noci kostelů. I toto skvělé divadlo jednoho herce odehrávající se ve výši hodin však záhy skončilo a zbývala již jen cesta domů.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.6.2012
 • 983 zobrazení
airwalk
 • červenec 2016
 • 40 zobrazení
rei-a
 • 26.3.2016
 • 33 zobrazení
rei-a
Kategorie: zábava
více  Zavřít popis alba 
 • 28.3.2015
 • 181 zobrazení
zuzaninicka
 • 21.5.2011
 • 91 zobrazení
jimar
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 12.4.2008
 • 65 zobrazení
brebick
 • červenec 2009
 • 94 zobrazení
flatmate
 • 15.11.2011
 • 32 zobrazení
sudomer
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 6.7.2008
 • 116 zobrazení
sudomericeutabora
 • říjen 2011 až únor 2017
 • 239 zobrazení
sudky01
Na pozvání starosty Sudoměřice u Bechyně vedení obce navštívilo jejich obecní slavnost - Divadlo na návsi a jarmark. Součástí bylo i setkání 3 starostů Sudoměřic, našich moravských, SU u Tábora a domácích SU u Bechyně. Starosta pozval na oplátku starosty do našich Sudoměřic a to na 12. 11. kdy bude Svatomartinská husa.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.7.2016
 • 223 zobrazení
axiomreal
Antigraffiti nátěr
více  Zavřít popis alba 
 • 9.12.2016
 • 13 zobrazení
Reklama