Hledání

9 277 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

zatcany
Snímky z dětské mše svaté a z návštěvy svatého Mikuláše v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice v pondělí 4. prosince 2017.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.12.2017
 • 78 zobrazení
 • 0
otrad
Andělé a Mikuláš přišli tentokrát z věže rotundy sv. Václava v Libouni. V kostele odměnili všechny přítomné na mši svaté.. Mikuláš se pozdravil s panem děkanem Říhou a pak došlo k rosvěcení vánočního stromu na návsi. Na podium před kostelem děti přednášeli říkanky, básničky a některé zaspívali. V hasickém stanu pokračovalo občerstvení a tradiční lidového veselí přítomných účastnílů Mikulášských slavností.

Zdeněk Otradovec
více  Zavřít popis alba 
 • září 2013 až prosinec 2017
 • 89 zobrazení
 • 0
zsamsladna
V předvečer svatého Mikuláše děti zazpívaly dvě mikulášské a čertovské písničky s doprovodem trianglu a dřívek a zarecitovaly jednou básničku.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.12.2017
 • 41 zobrazení
 • 0
farnost-pt
3. prosince 2017, kostel sv. Jakuba v Prachaticích
Při mši svaté jsme přivítali nové katechumeny, požehnali adventní věnec a také byl pokřtěn malý Mikuláš.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 3.12.2017
 • 187 zobrazení
 • 0
jolecka
So 22.dubna 2017 : Slavnost u nové kapličky-svěcení kapličky, připomínka 50. výročí otevření skanzenu, byla možnost uctít relikvií sv. Jana Pavla II v rámci týdne novény K Božímu milosrdenství ve spojení se sv. bs. Vojtěchem partonem kostela v Přerově. Ne 23.dubna : poutní mše sv. celebroval bs. Mons. Karel Herbst , koncelebroval
P. Mikuláš Uličný, posvěcení zvonu pro kapli ve skanzenu, za doprovodu farního sboru z Lysé nad Labem pod vedením pana P. Bajera, po mši sv. procese ke kapličce. Odpolední program: průvod ke Svatovojtěšské studánce a svatomarkovské žehnání polí, požehnaní nové hospody, v 15 hod Pobožnost korunky Božího Milosrdenství a Eucharistické požehnaní .
Sváty bs. Vojtěchu, patrone chrámu v Přerově a obce -oroduj za nás , naše dětí a rodiny !!!
více  Zavřít popis alba 
 • 23.4.2017
 • 67 zobrazení
 • 1
hermanov
Prezident ČR Miloš Zeman navštívil v pátek 30. 6. 2017 Heřmanov. Obec zvítězila v krajském kole vesnice roku. První uvítání vzácného hosta proběhlo na prostranství před kostelem zasvěceném svatému Mikuláši. Zde ho přivítala starostka obce Pavla Chadimová. Prostranství zdobili nastoupení hasiči okrsku Heřmanov ve vycházkových uniformách i v replikách historických uniforem u sochy Panny Marie Karmelské s malovanými korouhvemi. Dětský sbor Heřmánek prezidenta mile překvapil speciální písní pro jeho návštěvu. Následovalo setkání s vedením obce a pozvaných hostí v kulturním domě. Následně se přesunul na pódium před obecním úřadem, kde se na slavnostně vyzdobené návsi setkal s občany nejen Heřmanova, ale i okolních obcí. Proběhla tradiční diskuze, kdy se mohli občané zeptat na cokoliv. Prezident se podepsal do pamětní knihy obce a nezapomněl vrátit pero. Následovalo předání daru. V dárkovém koši byly místní produkty jako makové buchty, heřmanovská jeřabinka a slivovice, bylinky a vzácná heřmanovská koule. Dále obdržel publikaci o obci a další dárkové předměty. Při této příležitosti nemohli chybět ani místní dobrovolní hasiči jako čestná stráž s obecním znakem a praporečník. Na závěr setkání s občany dekoroval prezident prapor sboru pamětní stuhou. Následoval pracovní oběd s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem na místní faře. Menu tvořila polévka s knedlíčky a kuřecí a vepřový plátek se šťouchanými bramborami, koláčky, jednohubky, chlebíčky a trubičky s krémem s dia cukrem. Po obědě následovala v zahradě farního úřadu tisková konference k ukončení třídenní návštěvy Kraje Vysočina. Nadšení místních neznalo mezí, neboť v dějinách obce to byla první hlava státu, která ji poctila svou návštěvou.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.6.2017
 • 308 zobrazení
 • 0
joona
Sousoší Nejsvětější Trojice,Kostel svatého Michaela archanděla.Hrad byl pravděpodobně založen v druhé polovině 13. století jako součást hraničního opevnění,jeho prvním doloženým majitelem – loketským purkrabím Mikulášem Winklerem. Kaple sv. Michaela Archanděla.Botanická zahrada a arboretum.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.8.2017
 • 29 zobrazení
 • 0
pavelslany
Modrá stuha za společenský život – obec Vedrovice

Obec Vedrovice je místem bohatého společenského života deklarovaného řadou tradičních i novodobých akcí pořádaných místními spolky. Místní infocentrum se stalo také místem se stálou expozicí regionálního muzea. Spolkový život obce významně doplňuje v rámci mimoškolních aktivit zdejší základní a mateřská škola.

Městys Křtiny jihomoravskou Vesnicí roku 2017
Další ročník celorepublikové soutěže Vesnice roku už zná své krajské vítěze. V pátek 2. června 2017 oznámila porota výsledky soutěže a ve Křtinách se mohli začít radovat.

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 213 obcí z celé České republiky, z toho 17 z Jihomoravského kraje. Jejich hodnocení odbornou komisí probíhalo ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017 a rozdána byla tato ocenění:

Zlatá stuha (za celkové vítězství v krajském kole) – Křtiny (okres Blansko)
Bílá stuha (za činnost mládeže) – Morkůvky (okres Břeclav)
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Drásov (okres Brno-venkov)
Modrá stuha (za společenský život) – Vedrovice (okres Znojmo)
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) – Nová Lhota (okres Hodonín)

Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu nejpozději do 28. dubna 2017 do 16:00 podala řádně vyplněnou přihlášku. Všech 17 přihlášených obcí Jihomoravského kraje bylo hodnoceno v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže. Při návštěvě soutěžících obcí komise hodnotila koncepční dokumenty obce, společenský život v obci, aktivity občanů, podnikání v obci, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry i informační technologie obce. Každá obec měla na svou vlastní prezentaci přesně 2 hodiny.
Obce oceněné Zlatou stuhou z krajských kol postupují do celostátního kola.
Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2017".

A zde je vyjádření hodnotitelské komise k jednotlivým oceněním:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola – městys Křtiny
Městys Křtiny při své rozsáhlé prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou spolupráci s rekordním počtem místních spolků. Výjimečnou aktivitou je spolupráce se Školním lesním podnikem Mendelovy univerzity a s farností, která reprezentuje významné poutní místo.

Bílá stuha za činnost mládeže – obec Morkůvky
Mládež v obci Morkůvky dlouhodobě usiluje o zachování tradic, zejména tradičního kroje. Ten je jimi s úctou využíván v čím dál větší míře při kulturních a společenských akcích. Mládež se zde spolupodílí na organizaci zvykoslovných aktivit regionu Slovácko.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – městys Drásov
Městys Drásov dlouhodobě mění kvalitu veřejných prostranství v kontextu zlepšování životního prostředí. Mezi významné dokončené aktivity městyse patří komplexní revitalizace klíčových veřejných prostranství v návaznosti na historickou zástavbu obce. Dlouhodobou snahou a výzvou do dalších let je propojení sídla se zakládáním zelené infrastruktury v krajině.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Nová Lhota
Za příkladné partnerství obce Nová Lhota se zemědělskými subjekty a místními spolky, které se společně a aktivně zapojují do obnovy krajiny. Za zmínku stojí spolupráce v probíhajícím procesu komplexních pozemkových úprav, vzorná je činnost ekocentra a úspěšná rekonstrukce fary podporující místní agroturistiky.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost – obec Milotice

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
v kategorii A – obnova památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Tvarožná za příkladnou a citlivou obnovu exteriéru kulturní památky kostela svatého Mikuláše,
v kategorii C – nové venkovské stavby – obec Drnovice za stavbu „dřevěného mola“ nad vodní nádrží realizovaného v rámci revitalizace návsi.

Diplomy:

za moderní knihovnické a informační – městys Křtiny
za vzorné vedení kroniky – obec Vedrovice
za rozvíjení lidových tradic – obec Blatnice
za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Drnovice
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce – neuděleno
Mimořádná ocenění:

obec Otnice – za udržování venkovské pospolitosti; obec se nachází v blízkosti města Brna, a přesto si zachovává ráz vesnice a venkovského života
obec Násedlovice – za příkladné využití bývalé školní budovy; stará školní budova byla zrekonstruována na multifunkční centrum obce včetně příkladné úpravy jejího okolí
obec Kostelec – za příkladnou péči o významné krajinné prvky; obec usiluje o zachování významných krajinných prvků a propojení péče o ně s environmentální výchovou
obec Vacenovice – za zachovávání lidových tradic; v obci vzniklo z iniciativy občanů muzeum jako centrum lidových tradic, řemesel a odkazu předků
obec Bulhary – za partnerskou spolupráci obce a místní zemědělské společnosti; v obci působí zemědělská společnost, která vedle hospodářské činnosti a technické spolupráce napomáhá obci i v oblasti sociální (vaření včetně rozvozu obědů pro mateřskou školu, seniory, práce s mládeží apod.)
obec Výrovice – za komplexní modernizaci infrastruktury obce; malá obec dokázala v několika letech vyřešit svoji vnitřní infrastrukturu včetně místních komunikací
obec Těšany – za využití stavební kulturní památky a s ní spojeného literárního odkazu pro společenský život obce; v obci se nachází technická památka kovárny, která je zpřístupněna veřejnosti s odkazem na dílo bratří Mrštíků. Obec cíleně využívá tohoto odkazu pro pořádání kulturních akcí, propagaci regionu i vlastní technické památky
obec Petrovice – za zachování samosprávy a rozvoj obce; Obec byla v roce 1984 připojena k obci Sloup jako osada bez vlastní samosprávy. Iniciativou obyvatel při změně společenských poměrů byla znovuobnovena samospráva a lidé v Petrovicích mohli opět rozhodovat sami o sobě. V následujících se obec dynamicky rozvíjí.

Speciální ocenění – Jihomoravský krajáč (typický tradiční regionální pokrm)
V této nepovinné kategorii se přihlásilo 6 obcí.
1. místo – obec Bulhary za tradiční moravský koláč
2. místo – obec Morkůvky za dyňové zelí s belešama
3. místo – obec Těšany za bramborové placky
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2017
 • 366 zobrazení
 • 0
jiricerny
FAMAGUSTA - Nový den se probouzí a my se připravujeme na další výlety. Dnes nás čeká prohlídka bývalé katedrály svatého Mikuláše/Sofie, z přelomu 13. až 14. století, v současnosti mešita Lala Musttafa Pasha. Při volném programu části dne, jsme letmo prohlédli následující objekty ve Famagustě - špitální kostel templářů St. John, kostel sv. Jiří Exiler, kostel svatého Petra a Pavla, který taktéž v současnosti slouží jako mešita jménem Sinan Pasha a zbytky kostela sv. Františka. Další zastavení bude v klášteru svatého Barnabáše, kde se nedaleko nachází kamenná kaple s hrobem sv. Barnabáše. Po krátkém přejezdu autobusem, bude následovat prohlídka pozůstatků antického města Salamis. K jeho pozoruhodnostem patří řada památek z římské éry. Po ukončení prohlídkového dne, naše cesta pokračuje do města Kyrénie, která se nalézá na protilehlé části ostrova a zde budeme ubytováni po zbývající část pobytu.
více  Zavřít popis alba 
523 komentářů
 • zima 2016/2017
 • 483 zobrazení
 • 22
rybicka30
Další zastávka na cestě do Telče. Humpolec. No tak jsem prostě chtěla vidět památník Hliníkovi :-)

Humpolec sice má za sebou přibližně osm set let existence, ale nic jej neproslavilo tolik jako film Marečku, podejte mi pero a věta z úst herce Zdeňka Srstky „Hliník se odstěhoval do Humpolce“. Člověk, kterého nikdy nikdo neviděl, a přesto ho zná téměř celý národ, tu má muzeum a pamětní desku.
Co musíte vidět v Humpolci
Když vynecháme občana Hliníka, je Humpolec samozřejmě velmi seriózní město. Náměstí vévodí kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží, kdysi upravený podle návrhu Jana Blažeje Santiniho ve stylu barokní gotiky, poblíž najdete Muzeum dr. Aleše Hrdličky, proslulého antropologa, který většinu života věnoval studiu indiánských kmenů. Protikladem domů na náměstí s „dobrou adresou“ je skanzen Zichpil ve starobylé stejnojmenné čtvrti, která byla zčásti domovem humpolecké chudiny a zčásti židovským městem.

Kde bydlí Hliník?
Každý Čech ví, že Hliník se odstěhoval do Humpolce. Fiktivní filmová postava žije vlastním životem a přispívá k popularizaci svého města. Vděční spoluobčané Hliníkovi odhalili v parku u Rašínovy ulice hliníkovou pamětní desku a v patře informačního centra zřídili muzeum Hliníkárium. Naleznete v něm nejenom Hliníkovu korespondenci, ale také různé rekvizity z filmu Marečku, podejte mi pero. Dozvíte se i to, že Hliník se do Humpolce přistěhoval z Hory Svaté Kateřiny v Krušných horách.

Do Humpolce za pivem a včelami
Humpolec dokáže překvapit! Uprostřed města skrytý v zeleni objevíte ojedinělý včelařský skanzen s překrásně vymalovanými včelařskými úly z různých koutů světa, na severozápadním okraji jízdárnu a lamy, na jihu zase koupaliště Žabák. Naučná stezka Březina vás kolem romantických jezírek, pověstmi opředené skály Čertovka a židovského hřbitova dovede ke zřícenině hradu Orlík, a samozřejmě musíte ochutnat pivo značky Bernard a vyzkoušet pivní lázně v hotelu Fabrika.
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • 14.4.2017
 • 83 zobrazení
 • 8
khborovsky
Za válek husitských 1420 - 1434 i Štěkeň ušetřen nebyl různých pohrom. Žižka táhnuv proti královským prošel ve středu 20. března r. 1420 Štěknem a přebrodiv se Otavu u Sudoměře (o. Písek) střetl se s nepřítelem nad očekávání u rybníka Škaredého. Zde svedena jest 25, března bitva, v niž Žižka nad "železnými pány" zvítězil. Táhl tehdy Žižka od Plzně na Tábor. Za ním spěl ku Štěkni Bohuslav ze Švamberka, Hanuš z Kolovrat a Jindřich z Hradce, převor johanitů strakonických. Se Žižkou byli Břeněk Švihovský ze Skály a na Dolanech, Jan Valkoun z Adlar, kněží Václav Koranda a Markolt ze Zbraslavic, s jinými ještě kněžími a asi 400 bojovníků se ženami a dětmi, dále 9 jezdců a 12 válečných vozů. Proti Žižkovi postupoval Petr Konopištský, Mikeš Divůček a Jan Měštecký z Opočna. Síla vojska královského páčila se na 5000 jezdců.
Žižka nezaměřil k Táboru přímo, nýbrž uhnul k Strakonicům. Přitáhnuv ku Štěkni, prošel jím napříč a spěl k Sudoměři. Stanul u rybníka, jenž tehda slul a dosud zove se "Škaredý" a který byl v té době vypuštěn. Zde sešikoval válečné své vozy v pevnou vozovou hradbu při hrázi rybničné, takže nepřátelé k němu nemohli. Byli nuceni sesedati z koní a pěšky bojovat.. Nemohouce ničeho svésti, musili s hanbou odtáhnouti. Památná tato bitva byla základna nastávající válečné slávy Žižkovy. Svedena byla v pondělí po neděli Judica, v den Zvěst. P. Marie, t.j. 25. března odpoledne roku 1420. Padl v ní statečný Břeněk Švihovský a 30 bratří v ní zajato a do Kutné Hory odvedeno. Převor strakonický Jindřich z Hradce raněn byl do palce u nohy a od rány do roka zemřel. Žižka zanechav některé z raněných v okolních vsích, táhl k Týnu nad Vltavou a bezpečně potom Tábora dospěl. Na památku slavné této bitvy postavena byla na bojišti mohyla se sochou Žižkovou. Památník - dílo sochaře Em. Kodeta a stavitele F. Kulíře, odhalen byl při slavnosti "Prácheňsko Žižkovi" v neděli dne 12. července 1925.

Krajina zdejší stala se častým průchodištěm vojsk strany podjednou i podobojí. Tak zaznamenáno, že roku 1420 táhl tudy Oldřich z Rožmberka proti Žižkovi. Setkali se u tvrze Panského Boru (Malého o. Horažďovice), kdež Žižka u kostela vojsko sešikoval, Oldřicha vítězně porazil, tvrze dobyl a spálil. (Tam posud "V zámcích" se říká). V červenci r. 1421 spěl tudy Žižka od Tábora ku hradu Rábí, jehož sice dobyl, ale při obléhání druhé oko ztratil. Následujícího r. 1422 táhl zdejším krajem osleplý Žižka znovu a sice v měsíci červenci od Tábora ke Strakonicím. Dále se dozvídáme, že spěli tudy Husité písečtí ke Švihovu (1424), Prokop Veliký či Holý k obležení hradu Bechyně (1428), Táboři ku Zvíkovu, jejž obléhali (dne 21. dubna 1429) a později Rožmberští přes Strakonice k Plzni (1434).

Štěkeň: Barokní farní kostel svatého Mikuláše byl postavený roku 1670 na místě staršího gotického chrámu Máří Magdalény, který zanikl v době Husitství a za třicetileté války. V části presbytáře přestavěn roku 1749, konsekrován 22.6.1924. Plebanie od roku 1357, matriky od roku 1687.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2015 až březen 2017
 • 63 zobrazení
 • 0
chramyatak
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 2.5.2012
 • 33 zobrazení
 • 0
alexandraw
 • 2.11.2011
 • 51 zobrazení
 • 0
zatcany
Svatý Mikuláš v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice v pondělí 5. prosince 2016.
Na videozáznam se můžete podívat na https://www.youtube.com/watch?v=gpYd4pIzt2Q
Píseň dětské scholy "Jako laň, která touží pít z pramene": https://www.youtube.com/watch?v=_Kx9-XvRLWU
více  Zavřít popis alba 
 • 5.12.2016
 • 174 zobrazení
 • 0
zatcany
Snímky z dětské mše svaté a z návštěvy svatého Mikuláše v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice ve čtvrtek 6. prosince 2018.
Videa si můžete prohlédnout na následujících odkazech:
https://www.youtube.com/watch?v=ZoPimr7dWnw
https://www.youtube.com/watch?v=e7xShnqoXHQ
https://www.youtube.com/watch?v=1PgYdZPJyzg
Kategorie: oslavyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 6.12.2018
 • 101 zobrazení
 • 0
reklama