Hledání

112 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

manula1
Krásné odpoledne , v zahradě svatého Martina ve Strážnici. Plné hudby, vyprávění, soutěží a her pro děti
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 27.8.2016
 • 678 zobrazení
travel-jay
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2016
 • 644 zobrazení
mslibnatov
 • listopad 2016
 • 622 zobrazení
hokuspokusfoto
Na svatého Martina se děti a rodiče z Janové jako každoročně vydali na lampionový průvod. Letos pod taktovkou nového pořadatele, SDH Janová. Přibližně 70 rodičů a dětí vyrazilo na procházku zakončenou opékáním špekáčků a cpaním se různými pamlsky.
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2016
 • 465 zobrazení
hartanet
Lampionový průvod,příjezd Svatého Martina na bílém koni,autogramiáda hokejistů,Krakonoš,moderuje Petr Ticháček Vrchlabí
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obrazem-lampionovy-pruvod-za-svatym-martinem-ve-vrchlabi/?aktualitaId=45488
Kategorie: oslavyudálosti
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 11.11.2016
 • 368 zobrazení
valasskeklobouky
Foto Lenka Zvonková
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2016
 • 296 zobrazení
peterka-vaclav
11.11. 2016 * Sedlec-Prčice * http://www.pete.cz
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2016
 • 278 zobrazení
infocizova
 • 11.11.2016
 • 242 zobrazení
klt
Kostel svatého Martina ve zdi je gotický (původně románský) kostel na pražském Starém Městě. Byl postaven mezi lety 1178 až 1187 v tehdejší osadě Újezd, která pak byla podle kostela nazývána Újezd u Svatého Martina. Stavba kostela svou jižní stěnou přiléhala k hradební zdi, proto název „ve zdi“. Kostel užívá Českobratrská církev.
Gotické stavební úpravy se uskutečnily po roce 1350, za doby vlády Karla IV. Oltář byl založen roku 1358. Byla zvýšena úroveň podlahy, loď byla prodloužena o nový rovně uzavřený presbytář, který byl jako první u nás opatřen v čelní stěně dvojicí oken. Zaklenut byl síťovou klenbou na konzolách a zastřešen valbovou střechou. V jižní stěně byla proražena nová hrotitá okna (jejich dnešní podoba je ale výsledkem Hilbertovy restaurace. Loď byla zvýšena a nově zaklenuta, byla postavena hranolová zeď při jihozápadním nároží. Klenba s nepravidelným průběhem a věž na boku kostela byly dokončeny před r. 1358. Presbytář byl v 60. letech 14. stol. zaklenut žebrovou klenbou, jež je považována za jednu z nejstarších takových u nás. Její žebra vyrůstají z jehlancovitých konzol s maskarony, na svornících jsou růže a hvězda. Kolem chóru obíhá podokenní římsa. Odstranění hradby při kostele bylo nezbytnou podmínkou rozšíření budovy k východu.
Svatomartinský farář Jan z Hradce , stoupenec Jana Husa, počal jako jeden z prvních v roce 1414 podávat v kostele pod obojí. Roku 1433 se v kostele konal Svatomartinský sněm Husitů. Tím pádem byl i kališnický kostel uchráněn zkáze v době husitských bouří. Současnou půdorysnou podobu získal kostel za pozdně gotických úprav. Přestavba probíhala postupně a byla ukončena roku 1488 díky financování kališnického měšťana Viktorina Holase. Ten zřídil pavlač ze svého domu na tribunu kostela. Byly přistavěny boční lodě- severní se třemi a jižní se dvěma křížovými poli s žebry, a tak získal kostel dnešní půdorys. Pozdně gotický je taktéž portál z hlavní lodi na kruchtu v severní boční lodi.
Roku 1595 počala sbírka na opravu chrámu, ta byla uskutečněna roku 1600. Byly zřízeny krovy, hřbitovní ohrada, později postavena kostnice, pak kostel omítnut a vymalován mistrem Janem Kohoutkem. Malíř Jakub Slánský doplnil malbu nad kazatelnou a Petr Smolík napsal na stěny text kompaktát. Roku 1611 byla na jižní straně založena kaple sv. Rocha. Roku 1678 proběhl požár ve Svatomartinské čtvrti. Horní část věže byla poté přestavěna, v dolní části opatřena skarpou. Kostel byl opatřen novým krovem, kaple svatého Eligia pod oratoří získala dodnes zachovaný trámový strop.
Až roku 1904 jej odkoupila pražská obec a roku 1905 počal kostel rekonstruovat Kamil Hilbert. Při obnově odstranil kapli na jižní straně a upravil zastřešení věže. Roku 1909 byla na severní stěně presbytáře umístěna pamětní deska rodiny Brokofů od Josefa Mařatky. Po první světové válce kostel připadl Českobratrské církvi evangelické, která provedla generální opravu.
Kostel má půdorys pseudobasilikálního trojlodí. Má čtvercové kněžiště a věž na jihozápadním nároží. Půdorys je poměrně nepravidelný, to je dáno častými přestavbami.
Hlavní loď je zastřešena sedlovou střechou, nad presbytářem s valbou, nad průčelním štítem polovalbou. Obdélná hlavní loď je zaklenuta dvěma téměř čtvercovými poli křížové klenby s meziklenebním žebrem. Střední konzola na severní stěně je nahrazena poloválcovou konzolou, pod ní je plochý pilastr. Západní pole je v šíři varhanní kruchty zalomeno lomenou klenbou s pasem. na klenbě je znak s českým lvem. Severní stěna hlavní lodi se při triumfálním oblouku otvírá vysokým hrotitým obloukem do sousední kaple svatého Eligia. Na stěně hlavní lodi byla Hilbertem odkryta dvě půlkruhová čela někdejší románské klenby, ve východním čele obdélný otvor. Na kruchtu vede ze severní strany původní sedlový portálek s přetínáním. Jižní stěnu hlavní lodi prolamují do boční lodi dvě půlkruhové arkády na mohutném hranolovém okoseném kvádrovém pilíři. Kruchta je podklenutá jedním polem křížové hřebínkové klenby. Její zábradlí je plně zděné, zpevněné pětibokými pilíři. Pod kruchtou bylo objeveno podkruchtí, úroveň románské podlahy zde probíhá cca o 2 metry níže.
Nad severní boční lodí se nachází tři valbové stříšky. Severní boční loď má jednoosou západní stěnu, v přízemí má novogotický portál s iniciálami Kamila Hilberta a letopočtem 1906. Boční severní fasáda je bez opěráků a čtyřosá. Portál s profilovaným gotickým ostěním od Hilberta doplňuje edikulové rámování s oválnou kartuší ve štítu, to pochází z barokního portálu z konce 17. století. Kartuše je zdobena barokní malbou svatého Martina na koni. Severní boční loď obsahuje ve východní části v patře oratoř s hvězdovou klenbou, doplněnou kruhovým svorníkem s kolčím štítkem. Nárožní konzoly mají podobu maskaronů. Kaple svatého Eligia pod oratoří má barokní záklopový malovaný strop s ornamentálními, figurálními a zvířecími motivy. Zbytek boční lodě je zaklenut křížově s meziklenebními žebry, jsou zde také kruhové svorníky. Při zdi severní boční lodi je renesanční náhrobník Miloty z Dražic.
Jižní boční loď má dvě pole křížové klenby, která odděluje pas. Klínová jednou vyžlabená žebra se protínají v kruhových svornících. Konzoly mají tvar jehlance. Jsou zdobeny naturalisticky. Na západní stěně při věži je lomený ústupkový gotický portálek pod úrovní dnešní podlahy, která je proti gotické zvýšena o asi 65 cm. Dále novogotický vstup na schodiště do věže. Ta je vystavěna převážně z lomového kamene, má v přízemí i patře valenou klenbou, do patra vede románské schodiště v síle zdi.
Jižní boční loď má na nároží nakoso postavený opěrák, na jižní stěně dva další. Na východní straně vede do lodi jedno, z jihu dvě lomená okna okna s obnovenými kružbami. Vpravo je při horní části východního opěráku vsazena obdélná deska s reliéfem helmy s křídly a fafrnochy. Na boční stěnu lodi navazuje věž. Nároží zpevňuje šikmo přizděná cihlová skarpa. Severní a jižní stranu věže prolamuje jedno velké půlkruhové barokní okno. Věž vrcholí novorenesančními trojúhelnými štíty.
Presbytář čtvercového půdorysu je pravoúhle zakončen a na nárožích opatřen nakoso postavenými opěráky. Na jižní straně je zdoben kamennou sovou, na severní lidskou postavou na způsob chrliče. Presbytář je zaklenut síťovou klenbou, žebra jsou subtilní hruškovitého profilu. Na klenbě jsou malované znaky od J. Kohoutka.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_ve_zdi
více  Zavřít popis alba 
111 komentářů
 • srpen 2011 až srpen 2015
 • 229 zobrazení
emikes
OD MARTINA PO SILVESTRA
Eva Mikešková
Bystřice pod Hostýnem / Dobrých vánočních pořadů není nikdy dost, obzvláště pokud se na nich podílejí děti. A k nim patřil i program nazvaný Od Martina po Silvestra - představení žáků hudebního, výtvarného a literárně- dramatického oboru bystřické ZUŠ.
Pořadem provázela podařená trojice z „dramaťáku.“ Předvedla kvalitní moderátorské výkony, poradila si i s neposlušným mikrofonem. Mluveným slovem zaujal zejména Tomáš Omelka. Trocha poučení, trocha zábavy, ale především mnoho dobré muziky nabídl vánoční program pojatý jako procházka adventním kalendářem. Jednotlivé výstupy věnovali pedagogové od svatého Martina, přes Kateřinu, Mikuláše až po Silvestra. Tleskalo se žesťovému kvartetu, triu příčných fléten, klarinetistům, houslovému souboru. Nově se představil Pěvecký sboreček hudební nauky a Instrumentální soubor C dur.
„Adventním kalendářem jsme se prolistovali až k novému roku, přejme si, aby byl šťastný a hlavně zdravý, a pak doufáme, že bude i úspěšný,“ popřála v závěru ředitelka ZUŠ Pavla Caletková. Pozvala na pódium sboristy a žesťové nástroje k poslednímu společnému vystoupení „Berte to jako trénink na Štědrý večer. Když jsme v základní umělecké škole, zadám vám jako domácí úkol zazpívat aspoň dvě koledy u stromečku,“ vyzvala s úsměvem publikum.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.12.2015
 • 183 zobrazení
finytns
Po roce do Kladrub opět zavítal Svatý Martin na svém koníkovi. Početný průvod dětí i dospělých ho v tento sobotní podvečer následoval z náměstíčka v rehabilitačním ústavu ke kapličce. Tam děti vhodily do schránky dopisy , ve kterých jsou skryta jejich přání adresovaná Ježíškovi. Od kapličky jsme pokračovali na dětské hřiště, kde Martin, již bez koníka ale zato se sličnou pomocnicí, obdaroval každého dětského návštěvníka pravým svatomartinským perníčkem. Někteří se pustili hned do konzumace, jiní se věnovali ochutnávce sladkých dobrot, které donesly přítomné maminky, nebo snad i tatínkové. Komu byla zima, což platilo téměř pro všechny, mohli se zahřát svařákem, samozřejmě dospělí, pro děti byl připraven čaj a pro všechny výborná gulášová polévka od Dáši a Jany. Kdo ještě neměl dost opekl si na ohýnku buřta a někteří hladovci se dokonce snažili konzumovat i kelímky, což dokládá poslední fotografie v tomto albu.
Poděkování patří všem, kdo pomohli se zajištěním této pro Kladruby již tradiční akce.
Těšit se na Vás budeme v sobotu 26.11. odpoledne kdy na dětském hřišti proběhne již také tradiční rozsvěcení vánočního stromku a štrůdliáda.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.11.2016
 • 159 zobrazení
zsamskladnonorska2015-16
Ve středu 23. března 2016 jsme společně jeli na vlakové nádraží T. G. Masaryka. Ze stanice Florenc jsme pokračovali metrem na stanici Vyšehrad. Setkání s paní průvodkyní proběhlo dobře a včas. Výklad začíná u Táborské brány, pokračuje u Leopoldovy brány. U rotundy svatého Martina jsme měli za úkol najít zajímavost na této stavbě. Po výstřelu z děla je zachována dělová koule ve zdi. Směrem ke hřbitovu jsme zastavili u Tří sloupů. Paní průvodkyně nám vyprávěla pověst o čertovi a knězi, který prohrál hodně peněz v karbanu. Naše prohlídka pokračovala přes návštěvu kasemat – podzemí, které sloužilo k úkrytu vojáků, přes kostel sv. Petra a Pavla. Prohlídku jsme zakončili na vyšehradském hřbitově, kde jsme viděli obrovský pomník slavných lidí, který se nazývá Slavín. Najít zde můžete mnoho známých jmen, například Jaroslava Vrchlického, Františka Křižíka a Karla Hynka Máchu. Výklad průvodkyně jsme zakončili vyhlídkou, kde skočil Šemík. Text Anna Dudová, Iveta Špičková, foto Iveta Nobilisová, Aneta Klemperová.
Kategorie: děti
více  Zavřít popis alba 
 • 23.3.2016
 • 155 zobrazení
bvi
Dnes v neděli 24.7. byla soolečná mše svatá v kostele svaté Marty v 10 hodin s námi a s Američany. http://www.panama.cz/
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2016
 • 122 zobrazení
zsvelnem
 • 9.11.2016
 • 117 zobrazení
ms-vitkova-medvidci
První listopadový den k nám zavítalo divadlo Úsměv s Krakonošovou mlhou. Následující dny jsme si povídali o dracích a zjistili jsme, že "není drak, jako drak". Měli jsme štěstí na vítr, a ten náš DRAK, opravdu krásně létal, že nám málem nestačil provázek. V dalším týdnu jsme se věnovali legendě o svatém Martinovi. Přiblížily nám ji i děti ze třídy Koťátek, kteří nám ukázaly vystoupení nacvičené pro rodiče na besídku. Se sněhem to nebylo jisté, tak jsme si umíchali vlastní sníh s bílků a cukru. 11. 11. jsme si užili BÍLÝ DEN ve školce.
Dva týdny jsme se věnovali krásnému tématu klasických pohádek, uspořádali jsme si tedy i den v kostýmech (závěrečné fotografie tohoto alba). Prožili jsme prodlouženou vycházku v lese. Na zahradě jsme ukryli pod zem různé druhy odpadků a uvidíme co se s nimi stane přes zimu. Do školky za námi přijel pan chovatel a ukázal nám několik drobných exotických zvířat.
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2016
 • 128 zobrazení
zs-bila-lhota
Tradiční akce u příležitosti svátku sv. Martina. Po krátkém vystoupení žáků na schodech školy následuje lampionový průvod pod vedením samotného svatého Martina na bílém koni a po návratu teplý čaj a něco sladkého k zakousnutí.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.11.2015
 • 99 zobrazení
msvrbice
 • podzim 2016
 • 96 zobrazení