• {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
skolajitrni
Kategorie: dětisport
Více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2021
 • 307 zobrazení
modely-jr
Stavba modelu tlačného remorkéru třídy TR600 v měřítku 1:25.
http://modely-jr.aspfree.cz/detail-modelu-01_M01-popis
Kategorie: koníčky
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2021
 • 14 zobrazení
modely-jr
Stavba modelu tlačného remorkéru třídy TR600 v měřítku 1:25.
http://modely-jr.aspfree.cz/detail-modelu-01_M01-popis
Kategorie: koníčky
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2021
 • 11 zobrazení
modely-jr
Stavba modelu tlačného remorkéru třídy TR600 v měřítku 1:25.
http://modely-jr.aspfree.cz/detail-modelu-01_M01-popis
Kategorie: koníčky
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2021
 • 14 zobrazení
modely-jr
Stavba modelu tlačného remorkéru třídy TR600 v měřítku 1:25.
http://modely-jr.aspfree.cz/detail-modelu-01_M01-popis
Kategorie: koníčky
Více  Zavřít popis alba 
 • 16.9.2021
 • 30 zobrazení
zsbernartice
 • 28.6.2021
 • 133 zobrazení
zsskuhrovnb
9. třída - erupce sopky
8. třída - model dýchací soustavy
8.třída - chem. pokus koupelové bomby - https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/projekty/chemickykrouzek
Více  Zavřít popis alba 
 • 19.3.2021
 • 94 zobrazení
zsvb
 • 5.3.2021
 • 83 zobrazení
zsvlachovice
 • 8.10.2020
 • 256 zobrazení
plazik02
Jsem rád, že mne oslovila ZŠ Mšené Lázně, abych pro jejich družinu a 8 tř. připravil Projektové dny a také knihovna Louny k besedám se žáky tamních škol. Děti byly skvělé a snad se jim mé povídání i provádění líbilo.
Více  Zavřít popis alba 
 • 1.10.2020
 • 66 zobrazení
sfkvrchovina
8. kolo I.A tř. sk. B;
branky: 2x Šmída, Dobrovolný;
foto: Skryja Petr st.
Více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2020
 • 92 zobrazení
kpmlounskasekce
Výstava modelů letadel a techniky 2. světové války v prostorách „Tvrze“ regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou je práce členů Třebíč Nuclear Model Club. Výstava se svým tématem vrací k připomenutí 75. výročí ukončení dosud největšího konfliktu v lidských dějinách. K vidění jsou precizně a do detailu zpracované modely známých i méně známých letadel, tanků, zbraní a jiné techniky z Východní, Západní, Italské, Africké i Tichomořské fronty. K vidění jsou i modely techniky, která se vyskytla v průběhu a zejména na konci války ve Žďáře a jeho okolí. Její přítomnost je doložena vystavenými fotografiemi. Expozici doplňuje také malá sbírka ručních palných zbraní. Výstava je otevřena až do 15. listopadu tr. Opět mne zradil můj "pakeťák" Nicon, fotek je tu tedy málo, ale doporučuji navštívit stránky https://muzeum.zdarns.cz/vystavy/pripravujeme-na-vsech-frontach-18.-8.-e28093-15.-11.-2020
které zahrnují i několik velmi kvalitních fotografií. jm.
Kategorie: koníčky
Více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 31.8.2020
 • 57 zobrazení
lotusesprit
Plzeňské historické podzemí - vznikalo postupně od založení města do poloviny 19 stol., jeho části lze podle účelu rozdělit na vlastní dvoupatrové sklepy, které sloužily k uchovávání potravin a nápojů, studny, podzemí technického charakteru jako např. odvodňovací štoly a štoly vodárenského systému,odvětrávací šachty a podzemní prostory určené k obraně města např. únikové cesty apod.. Sklepy jsou vytesány v hrubozrnném převážně arkózovém pískovci. Pevnost těchto hornin je proměnlivá, pevnost vodou nasycených pískovců je třetinová oproti pevnosti pískovců v suchém uložení. Protože je pískovec po nasáknutí vodou a opětovném vysušení značně rozpadavý, byly stěny sklepů již při ražbě v historických dobách obezdívány kamennou nebo cihelnou obezdívkou. V průběhu vývoje města docházelo postupně k přestavbám, které zasahovaly a ovlivňovaly podzemní prostory. Větší zásah do podzemí a jeho režimu nastal na počátku 16. stol. po velkém požáru města a jeho renesanční přestavbě, v polovině 19. stol. kdy byly sklepy, studny a hradební příkopy zasypány z příkazu císaře pána a na začátku 20. stol. kdy byly zasypány i strouhy v blízkosti původních hradeb. Všechny tyto zásahy vyvolaly narušení režimu spodních vod a došlo k zatopení sklepů a to částečně v úrovni I.PP. Promočené podloží ztratilo únosnost a v polovině 20. stol. došlo k několika závažným haváriím. Z tohoto důvodu město zahájilo práce na statickém zajištění a sanaci podzemí. Odvodnění podzemí bylo navrženo gravitační přímo do řeky využívající spádových poměrů používaných již v dřívějších dobách v malých částech podzemí. Sanace byla dokončena kolaudací v r. 1994. Celkem bylo hornickým způsobem - ražbou pospojováno do nově vzniklého odvodnění 17,5 km podzemních chodeb tj. cca 35 tisíc m2 prostor nebo 90 tisíc m3 obestavěného prostoru pod 246 domy z toho je pouze 8 domů v majetku města. Odvodnění je řešeno odvodňovacími kanálky o šířce 0,2 – 0,25 m a o hloubce od 0,2 do 1,8 m. Zajištění stability podzemních prostor je provedeno, tak jako v minulosti obezdívkou a to cihelnou, kamennou, nejvíce však betonovou z betonu III. tř - B 250. K zajištění byla používána ocelová obdélníková výztuž z profilů K 21 – hajcmany, které byly v zpřístupněných částech překryty arkádovými klenbami a cihlovými klenbových pasy. Sanací bylo dotčeno 730 studní a v současné době je v PHP přístupno a odvodněno 450 studní z nichž necelá čtvrtina je vyvedena na úroveň terénu. V podzemí je trvale zadrženo 980 m3 vody ve 20 nádržích. Nosné kovové konstrukce nebyly při sanaci ošetřeny žádným protikorozním nátěrem a jsou narušené trvalou přítomností podzemní vody, ale i agresivními průsaky kanalizačních a vodovodních řadů. Zvláště prvky zabudované před 20 - 30 lety již ztratily svoji pevnost a účelnost. V dnešní době je v PHP zjištěno celkem 50 míst, kde vlivem promáčení pískovců dochází k ohrožení statiky PHP a tím i statiky nadzemních staveb. Nejdůležitější při správě podzemí je zajištění stability PHP protože jakékoliv narušení statiky PHP může způsobit narušení statiky povrchových staveb. Běžnou údržbu podzemí dále tvoří pravidelné provádění čištění odvodňovacích kanálků a studní, deratizace, zajišťování vstupů, opravy a údržba zabudovaných čerpadel, spotřeba el. energií apod. Původní vstup v Perlové ulici byl přemístěn a do prohlídkového okruhu se od 1. dubna 2009 vstupuje z budovy Pivovarského muzea (Veleslavínova 6, Plzeň). Prohlídkový okruh je dlouhý skoro 800 metrů a jeho součástí je kromě labyrintu chodeb a sklepů i historická vodárna s replikou vodního kola.
Více  Zavřít popis alba 
 • 8.7.2020
 • 129 zobrazení
Reklama