Hledání

7 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
1pesak
více  Zavřít popis alba 
 • 29.8.2009
 • 281 zobrazení
 • 0
bimbimbam
Smolkov (dělostřelecká tvrz)
Umístění tvrze nad Smolkovem u Opavy
Objekty tvrze MO-S 38 V lese - dělostřelecká věž
MO-S 39 U trigonometru - dělostřelecký srub
MO-S 40 Nad silnicí - pěchotní srub
MO-S 41 Nad valchou - vchodový objekt
MO-S 42 Nad hájem - dělostřelecká pozorovatelna
Zkratka tvrze Sm
Jiné názvy Hrabyňský vrch (Hrabyner Berg)
Dělostřelecká tvrz Smolkov je součástí československého opevnění budovaného v letech 1935-1938. Tvrz se nalézá východně od Opavy, nedaleko obce Háj ve Slezsku.
Tvrz Smolkov je tvořena pěti objekty: pěchotním srubem MO-40 „Nad silnicí“, dělostřeleckým srubem MO-39 „U trigonometru“, dělostřeleckou otočnou věží MO-38 „V lese“, dělostřeleckou pozorovatelnou MO-42 „Nad hájem“ a vchodovým objektem MO-41 „Nad valchou“.
Všechny objekty Smolkova jsou napojeny na rozsáhlý podzemní systém, který má přibližně tvar písmene ypsilon. Jako u okolních objektu došlo za okupace k vytržení pancéřových prvků (střílny hlavních zbraní , kopule a zvony). Během druhé světové války testovala německá armáda na tvrzi ocelové sítě na ochranu před bombardováním a na sklonku války byly ostřelovány Rudou armádou(MO-S 39). V současnosti tvrz využívá Armáda České republiky a vnitřní prostory slouží jako skladiště. Přístup do nitra tvrze není povolen. Návštěvník si může prohlédnout exteriéry jednotlivých objektů, kromě objektu vchodového, který je obklopen plotem a je veřejnosti nepřístupný. Povrchem tvrze prochází značená turistická stezka. Do budoucna se počítá s opuštěním tvrze armádou a jejím možném zpřístupnění veřejnosti.
(z wikipedie)
více  Zavřít popis alba 
 • 26.7.2011
 • 207 zobrazení
 • 0
zdkom
...poprvé jsem tu byl na vandru v devadesátémčtvrtém s šerifem Pavlíkem, poté s Oblhůty (Dr. a Strýcem) 2008 a nyní s familií. Stále to stojí zato!
více  Zavřít popis alba 
 • 4.5.2019
 • 165 zobrazení
 • 0
kapsik
Mapa trasy https://mapy.cz/s/1wNRO

O zámku Hrabyni, který vyhořel ve 2. sv. válce http://www.hrabyne.cz/informace-o-obci/zamek/, v areálu se zachovala pouze bývalá míčovna, která později sloužila jako sýpka.
Hrabyně - poutní kostel Nanebevzetí P. Marie http://www.doo.cz/dieceze/poutni-mista/hrabyne-poutni-kostel-nanebevzeti-panny-marie.html
Dělostřelecká tvrz Smolkov http://smolkov.web2001.cz/opevneni.html
Když jsem procházela smolkovskou tvrzí Padařov a stála na střeše bunkru, pomyslela jsem si, až naše lidsvo vymře a bude tu nové, paneláky budou rozpadlé a zbudou tu pouze bunkry v zemi, co pak si asi ti noví pomyslí a možná o tom bude psát budoucí novodobý Däniken :-).
Ostrá hůrka v Háji ve Slezsku http://www.hajveslezsku.cz/obec-haj-ve-slezsku-1/informace-o-obci/ostra-hurka/
Kategorie: městapříroda
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 28.3.2017
 • 154 zobrazení
 • 2
ropiky1938
Stavební úsek lehkého opevnění "I" Smolkov, spolu se sousedním úsekem "II" Komárov, byly prvními stavebními úseky lehkého opevnění vzor.37, které byly v rámci celého Československa zadány k výstavbě. Rozpočet na celkem 56 lehkých objektů obou těchto stavebních úseku byl stanoven na 2.303.000 Kč. V soutěži na jejich výstavbu zvítězila olomoucká firma "ing Jan Hublík a Tomáš Šipka", jíž byla jeho výstavba ke dni 25.3.1937 oficiálně zadána. Velitelem Vojenského stavebního dozoru úseku "I" Smolkov, byl ustanoven škpt. pěch. Vladimír Bordovský. Úsek se skládal ze 28 objektů, všechny byly výhradně typu "A", z toho čtyři z nich v zesíleném provedení. Řopíky tohoto úseku začínaly na okraji osady Háj v Slezsku, kde navazovaly na již postavený pěchotní srub MO S-37 "Cukrovar", a podél meandrujícího toku říčky Opavy se rozprostíraly až k obci Štítina, kde na ně navazoval již zmíněný stavební úsek "II" Komárov, budovaný stejnou stavební firmou. Protože většina objektů v blízkosti řeky Opavy byla vybudována v jejím záplavovém území, byly takto ohrožené řopíky vybavovány vstupní betonovou protizáplavovou chodbičkou. Objekty na pravém křídle úseku se nacházely v předpolí dělostřelecké tvrze Smolkov, která byla vybudována v podzemí kóty 337 Padařov. Objekty zdejšího úseku měly být v roce 1940 ještě doplněny čtveřicí izolovaných pěchotních srubů OP-S 1 až OP-S 4. Zatímco prvosledové objekty mnohdy velmi těsně kopírovaly tok řeky Opavy, objekty umístěné více vzadu byly budovány na poněkud vyvýšených stanovištích na severních svazích kopců, náležejících do Vítkovské vrchoviny. Řopíky v okolí osady Smolkov se na konci dubna 1945 staly přímými účastníky bojů mezi oddíly 38. armády 4. ukrajinského frontu Sovětské armády a urputně se bránícími oddíly armády německé, které ke své obraně využily nejenom těžké objekty bývalého československého opevnění, ale právě také i řadu objektů opevnění lehkého. Bránící se německé vojsko řopíky využívalo především jako odolné kryty pro pěchotu při bombardování a dělostřeleckých přepadech a pro samotný boj je pak opouštělo a bojovalo v okolních zákopech, kde mělo o situaci na bojišti lepší přehled. V boji dobité řopíky pak sovětští ženisté museli dobývat pomocí plamenometů a výbušnin. Nejkrvavější boje se ovšem odehrály o řopíky nacházející se ve svazích nad Smolkovem, kde měla německá armáda rozsáhlou síť zákopů a odkud působila postupující sovětské armádě velké škody. Ta zde 24.dubna provedla bodákový útok s cílem zlomit odpor němců bránících se na severních svazích kopce Padařov Padlo při něm přes 120 rudoarmějců a krvavé boje v okolních lesích a roklích trvaly ještě další tři dny. Proto se část řopíků u obcí Smolkov a Štítina dochovala v různém více či méně poškozeném stavu a jsou tak mlčenlivými svědky urputných bojů na ostravsku v dubnu 1945.
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 20.12.2011
 • 188 zobrazení
 • 0
reklama