Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 1 910 výsledků (0,0357 sekund)

reklama
31 fotek, 21.2.2014, 826 zobrazení
28 fotek, 19.10.2011, 610 zobrazení | děti, příroda, zábava
Tvoříme Podzimáčky
Eva Mikešková

Tisíc skřítků Podzimáčků se už dalo do práce, plní chladem hnízda ptáčků, končí letní legrace.
V Mateřské škole Radost v Bystřici pod Hostýnem se konalo tvořivé odpoledne. Děti společně s rodiči vyrobili svého skřítka Podzimáčka. Podívejte se, jak jim to šlo.
83 fotek, 8.10.2015, 32 zobrazení
Při dnešním tvořivém odpoledni na téma starodávných her a činností našich prababiček jsme se s dětmi i rodiči učili tkát na kolíkovém stávku. Příjemné setkání se konalo v rámci projektu http://www.liska-evvo.cz/doc/jak-ucit-poly-3 Jak učit POLY v Mateřské škole v Liptále. Děkujeme za krásný zážitek. PP.
21 fotek, 2.12.2016, 50 zobrazení
Milí rodiče, chtěly bychom vám touto cestou velmi poděkovat za celoroční krásnou spolupráci s naší mateřskou školou. Je opravdu radost, mít takové rodiče. :) Moc si ceníme, že sami od sebe dáváte naší mateřské škole sponzorské dary v různých podobách (hračky, kancelářské potřeby, peníze apod.). Velké poděkování patří manželům Milatovým, kteří letošní pololetí věnovali naší mateřské škole sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč, za který nám objednali nádherné vánoční dárky v podobě hraček, tělovýchovných a didaktických pomůcek, které jsme si pro děti přály. Spolupráce s Vámi není jen na úrovni sponzorských darů, ale velmi jste nás potěšili, jak jste se kreativně zapojili do výroby vánočních výrobků na jarmark. Jste neskutečně tvořiví. :) Také nás potěšila vaše velká účast na podzimních dílnách. Prostě, spolupráce s rodiči v MŠ Pastelka funguje. :) A tak jsme s kolegyňkami přemýšlely, jak vás potěšit a ocenit tu krásnou spolupráci. Nakonec jsme se rozhodly, že pro vás s dětmi připravíme takové společné odpoledne. Odpoledne, při kterém se trošku zastavíte v tom předvánočním shonu a načerpáte atmosféru Vánoc. Chtěli bychom vás společně s dětmi pozvat dne 13.12.2016 ve 14,30 hod. na malou vánoční besídku, po jejímž ukončení upečeme cukroví a kdo bude chtít, může si i s dětmi něco vánočního vyrobit. :) Tak se na vás moc těšíme.
161 fotek, 8.9.2012, 491 zobrazení
Babímu létu se zatím daří, jako by i ono chtělo podpořit letošní šestý ročník Zámeckého hemžení v Boskovicích. Velmi pěkné teplé počasí vylákalo z domovů mladé i staré a v sobotu 8. září před čtrnáctou hodinou proudily do zahrady empírového zámku davy lidí i s nejmenšími, pro které je tradiční akce uspořádaná především. Letos se nesla v duchu Andělského zámeckého hemžení, aneb nebe na zámku. Většina dětí proto přišla v bílém a hned u vchodu je dámy z místního mateřského centra ozdobily papírovými křídly. V zahradě bylo najednou tolik andělů, že to občas vypadalo, jako by právě napadl čerstvý bílý sníh. A kterým malým parádnicím nestačila křídla, mohla si svůj vzhled nechat vylepšit česáním, kulmováním, andělským vlněním a malováním a obličej, což zajistily šikovné maminky.
Šrumec a veselé štěbetání utišila po čtrnácté hodině ředitelka Muzea Boskovicka, též aktivní spolupracovnice v tomto roce desetiletého mateřského centra Mgr. Dagmar Hamalová: „Milí rodiče a děti, jménem mateřského centra Boskovice si vás dovoluji přivítat na dnešním krásném andělském hemžení. Zámecká zahrada se oděla do bílých barev a je připraven bohatý program. Děti u pokladny dostanou kartičky a mají možnost absolvovat deset andělských soutěží. Po nasbírání andělských razítek dostanou od pošťáka, jenž se zde pohybuje na kole, pěknou odměnu. Je zde i skákací hrad zapůjčený od sesterského mateřského centra Lysice, trampolína, bohaté občerstvení. Hned u vchodu do zahrady je stojan s informacemi o činnosti mateřského centra. V tvůrčích dílnách si děti vyrobí předměty, které si pak odnesou domů. Přeji všem krásné odpoledne a těším se, že bude andílků přibývat. A kdo chce, může se nechat v našem nebeském kadeřnictví upravit a namalovat. Počasí přeje, ať se Vám zde líbí. Akci připravilo mateřské centrum Boskovice se sponzory, jejichž výčet si necháme na později.“
Mezitím přicházeli stále další a další. Většina dětí se zapojila do jednotlivých disciplin a sbírala razítka. Snad největší úspěch měla Andělská škola létání. To místní skauti z oddílu Nybowaka natáhli lano od jednoho ze stromů v zámecké oboře a taháním za druhý konec zvedali nejmenší do výšky asi pěti metrů. Vše samozřejmě za nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Děti v horolezecké výstroji se vznášely nad zahradou a měly z toho krásné zážitky. Však také u této atrakce stála po celé odpoledne dlouhá fronta a někteří se nechali unášet i víckrát. Neustále v obležení byl samozřejmě i skákací hrad a dvě trampolíny. Tyto věci jsou vždy vítaným zpestřením každé takové akce a drobotina se zde do sytosti vyřádila. Vše bylo zdarma v rámci vstupného. Maminky z mateřského centra připravily ještě spoustu dalších zábavných soutěží, vše se odehrávalo po celé ploše parku. Děti vozily na kolečku obláčky, zvonily, prolézaly tunel, stavěly věže z papírových krabic a mnoho dalšího. Úplně vzadu fungovala Andělská lanovka, kterou též mnozí odvážlivci zkoušeli víckrát.
„Několikrát za odpoledne vstoupila do dění ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová s informacemi o dění na ploše a představila sponzory, bez nichž by se taková věc nemohla uskutečnit: „Chtěla bych nejvíce poděkovat generálnímu partnerovi společnosti Alps Electronic Czech, s.r.o. za výraznou podporu. Pak rodině Menzdorff-Pouilly za možnost využití zahrady a zámku. Dalšími přispivateli jsou Reklamní agentura D-Production, s.r.o., Tylex a.s. Letovice, Spotřební družstvo COOP Jednota Boskovice, Penam a.s., Plastia, s.r.o. Nové Veselí, Novopacké pivo, Western Park Boskovice, Tesco, Kindermann, s.r.o., Reklama Jarek Kopecký, Baumüller Skalice nad Svitavou, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Řeznictví a uzenářství Jiří Paděra Boskovice, Regionální noviny Boskovicko. Děkujeme též skautům z Boskovic, kteří pomáhají s přípravou atrakcí a po skončení i úklidem zahrady. Dále chci vyzdvihnout Barvy, laky Jarůšek, s.r.o. Boskovice, Výtvarné potřeby Creative Brno, Maxprogress s.r.o., Nowaco Czech republic, s.r.o. Všem patří ještě jednou velký dík, sami bychom takovou velkou akci nezvládli.“
Neustále v obležení byly i tvořivé dílny, kde se vyráběly andělské polštářky, sukýnky a nebeské dalekohledy. Pošťáci sbírali obálky plné razítek ze soutěží.
Program navštívila vzácná návštěva místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková s vnučkou Adélkou. V minulosti převzala záštitu nad všemi ročníky Zámeckého hemžení a teď tomu nebylo jinak. Přišel též personální ředitel Alps Electronic Czech, s.r.o. Ing. Tomáš Leder. Tato firma od samého počátku výrazně finančně přispívá. Ing. Jaromíra Vítková všechny pozdravila: „Dobré odpoledne všem, užijte si dnešní zábavné akce, přeji si, aby se všem zde líbilo a odcházeli jste s vědomím hezky strávených chvil.“ Ing. Tomáš Leder též vystoupil se svou krátkou zdravicí: „Přeji hezké odpoledne všem, zejména andílkům. Naše firma tuto krásnou akci podporuje od počátku. Myslím, že se pokaždé vydaří. Určitě větší dík, než nám, patří všem zde přítomným organizátorům.“
Zámecká zahrada se opravdu hemžila malými andílky až do půl páté. Letos jich přišlo i s doprovodem asi šest stovek. Pak se většina dětí i s rodiči přesunula na vnitřní čtvercové nádvoří, kde program sobotního odpoledne vyvrcholil. Slova se ujala znovu ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová: „Ještě jednou všechny vítám na dnešním šestém ročníku benefiční akce pro Mateřské centrum a na čtrnácté charitativní akci pod záštitou místostarostky města Ing. Jaromíry Vítkové za podpory rodiny Menzdorff-Pouilly. Nyní potleskem poděkujeme Mateřskému centru Boskovice, místostarostce Ing. Jaromíře Vítkové, firmě Alps Electronic Czech, s,r,o., rodině Menzdorff-Pouilly a všem sponzorům.“ Mgr. Dagmar Hamalová pak ještě jednou zopakovala všechny přispivatele. Nádvořím zazněl ohlušující potlesk, výskání, pískot a různé pokřiky z mnoha dětských hrdel. Ing. Jaromíra Vítková pak ještě jednou pozdravila všechny na zaplněném nádvoří zámku: „Tato akce je krásná jako každý rok, je třeba poděkovat maminkám z mateřského centra za přípravu. Věřím, že za rok se zde zase sejdeme. Pěkný zbytek dne.“ Místostarostka pak dostala drobný dárek. Jednatel společnosti MP Holding Dominik Božek: „Po roce vás zde vítám, přeji hezké zážitky při sledování pohádky. Jsem rád, že moje rodina mohla opět poskytnout tyto prostory. Děkuji.“ Ing. Tomáš Leder: „Krásné pozdní odpoledne, pro nás je čest podpořit takovou krásnou akci. Je Vás zde opravdu hodně. Děkuji též.“ Oba pánové poté obdrželi též andělské odměny.
A pak již místní skauti, tentokrát zase v jiných kostýmech, sehráli půvabnou scénku z nebeských školních lavic Jak andílkovi přistřihli křídla. “Dobrý den, milí žáci, dobrý den, andělé. Rád Vás opět vítám po Vánočních prázdninách zde ve čtvrté třídě školy. Ale je zde zima, kdo má službu u pece. Mnozí si myslí, že zatápět musejí umět jen čerti, ale u nás to neplatí.“ zaznělo z pódia a pohádka začala. A jako ve správné škole, též se zkoušelo. Třeba z lítání. Zapojili se hrdinové příběhu žáci Trdolín, Fridolín a malá Kristýnka z první řady publika. Herci zapojili i všechny ostatní v publiku třeba při rozcvičování na hodinu létání. Oba žáci pak zazpívali závěrečnou píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Provedli ji úmyslně tak skvěle falešně, že se všichni náramně bavili a smích publika nebral konce. Pak si mohli zazpívat i odvážlivci z obecenstva. To už ovšem falešné nebylo. Nastalo měření křídel, zda mohou žáci postoupit do vyššího ročníku. Jenže ve škole zapomněli probrat jeden předmět a tak jim nenarostla do potřebné délky. „Ano, vynechali jsme konání dobrých skutků,“ zvolal učitel. „To musíme hned napravit.“ A poslal oba žáky na jeden den do pozemského světa, aby tam udělali co nejvíce dobrých skutků. Nafasovali pytle a když je donesou plné dobra, mohou postoupit do vyššího ročníku. Fridolín nevědomky pomáhal lumpům a zlodějům, například když oknem kradli rádia a on myslel, že též dělají dobrý skutek a chtějí je opravit, tak hlídal. Ale domníval se, že činí dobro. I děti v publiku poznaly, že to tak nebylo a nechal se obelstít. Nakonec vše dobře dopadlo, učitel pochopil dobrou víru Fridolína a do páté třídy postoupili oba. I „nejvyšší“ jejich snahu ocenil a dál je pustil. Na důkaz poslal znamení, množství holubů, kteří se za scénou při zvonivých pohádkových tónech vznesli k obloze. A to byl velmi podařený poetický konec pohádky. S šedivými ptáky stoupal k obloze bouřlivý dlouhotrvající potlesk publika.
Blížil se večer, na nádvoří zámku se pomalu začalo smrákat. Někteří vytrvalci šli ještě na zahradu k jednotlivým stanovištím tentokrát už ale nesoutěžili. Hráli si jen tak pro radost. Bleskově se též opět vytvořila dlouhá fronta u skautského Andělského létání. Vznést k oblakům se chtělo téměř každé dítě. Možná i pod pomalu dohasínajícími dojmy z právě skončené nádherné pohádky.
Tady to bude asi ještě dlouho, pomyslel jsem si, když jsem se měl pomalu k odchodu. Ještě jsem prohodil pár slov s obdivuhodnou dámou, jež scénáře těchto akcí s kamarádkami vymýšlí. Mgr. Martina Oujeská, dlouholetá pracovnice mateřského centra a též tvůrkyně návrhu korouhve Orla jednoty Boskovice na úplný závěr dodala: „Mnohokrát děkuji především všem maminkám, které si udělaly čas, velmi nám pomohly s organizací a také obětavým skautům. Ti se významnou měrou podíleli na zdaru zábavného odpoledne. Především jejich Andělské létání sklidilo snad největší úspěch a též jimi nastudované pohádkové divadlo důstojně ukončilo celou letos šestou benefiční akci pro Mateřské centrum v Boskovicích. Za rok zde na zámku nashledanou.“
Více: www.mcboskovice.webnode.cz
130 fotek, leden 2017, 57 zobrazení
Karnevalový týden byl opravdu tvořivý.... Na karnevalové téma jsme se začali připravovat už v pátek předešlého týdne, kdy jsme začali vyrábět výzdobu na karneval - usměvavé klauny s velkou mašlí. V pondělí nás přivítala p. učitelka karnevalovým malovaným čtením, při kterém jsme si procvičili slovní zásobu a používání správných tvarů slov. Také jsme si zatancovali balónkový tanec. Děti u něj prožívaly velikou legraci. Poté jsme si povídali, co to vlastně karneval je a jak jej slavíme. Následovaly skupinové činnosti, při kterých jsme se učili spolupráci a kooperaci. Děti skládaly karnevalové puzzle, hrály karnevalové pexeso, konstruovaly taneční parket pro plyšáčky a skupina dětí si procvičovala grafomotoriku při zrcadlovém kreslení klauna. Pondělní den byl také zábavný na procházce. Využili jsme si sněhu, který nám přes víkend napadal a šli jsme bobovat na kopec nedaleko naší mateřské školy. V úterý jsme pokračovali v naší započaté práci, ve tvoření výzdoby na karneval. Dětem se klauni opravdu povedli a budou tak zdobit jídelnu základní školy J. Čapka, ve které se konal karneval, až do jara. Ve středu měla paní učitelka pro děti připravený opět velký úkol pro školáky. Ve hře "Nesmyslov" děti hledaly všechny nesmysly na karnevalovém obrázku. Tentokrát si děti procvičily své logické myšlení. Ve skupinách si poté děti hrály různé hry. V kuchyňce připravovaly karnevalové pohoštění, konstruovaly koleje - jedeme na nákup kostýmů, některé děti se převlékly do kostýmů a hrály si námětovou hru "Na karneval". Odpoledne si děti zařádily na karnevalovém rejdění. Ve čtvrtek ráno jsme si nakreslili své dojmy z karnevalu a poté jsme šli do knihovny, ve které měla pro nás p. knihovnice připravený program na téma karneval. Konec týdne uzavřeme zítra, kdy si půjdeme zařádit do tělocvičny ZŠ J. Čapka. V Pastelce to prostě žije. :)
6 fotek, 13.5.2010, 99 zobrazení
Alespoň jednou do měsíce probíhá v úterý odpoledne Tvořivé odpoledne, kde se Vás snažíme seznámit s méně obvyklými technikami, jako je například plstění ovčího rouna, nebo se věnujeme tradičním technikám vztahujícím se k různým svátkům, zdobení velikonočních vajíček voskem atd. Vzhledem k poměrně velké finanční náročnosti materiálu na tato odpoledne, je třeba se přihlásit alespoň den předem.
13 fotek, 23.10.2018, 40 zobrazení
30 fotek, 23.11.2016, 55 zobrazení
25 fotek, 25.10.2016, 57 zobrazení
89 fotek, 18.3.2014, 10 zobrazení
11 fotek, 16.10.2013, 44 zobrazení
31 fotek a 2 videa, květen 2011, 67 zobrazení | kultura
Tvořivé odpoledne ke Dni matek
Městská knihovna Bruntál, 6. 5. 2011
30 fotek, 18.6.2009, 34 zobrazení | rodina-přátelé
18.červen 2009 .... když nemáte co na práci
17 fotek, 18.3.2016, 63 zobrazení
8 fotek, 11.11.2015, 42 zobrazení
30 fotek, 20.10.2014, 75 zobrazení
44 fotek, 4.11.2010, 195 zobrazení | děti
10 fotek, 13.9.2017, 107 zobrazení
83 fotek, 7.11.2016, 100 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron