Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 24 výsledků (0,0785 sekund)

reklama
96 fotek, 22.3.2015, 50 zobrazení | architektura, města
145 fotek, listopad 2011 až duben 2015, 73 zobrazení | architektura, dokumenty, koníčky
285 fotek, srpen 2014 až prosinec 2015, 488 zobrazení | architektura, koníčky, ostatní, práce, sport
38 fotek, 15.3.2014, 64 zobrazení | architektura, dokumenty, města, oslavy, události
14. 3. 2014 v den 135. výročí narození vědce Alberta Einsteina byla otevřena v areálu Dolních Vítkovic stavba Velkého světa techniky neboli Science and Technology Centra.
41 fotek, 4.7.2015, 75 zobrazení
Bolt Tower, čili šroubová věž nebo věž šroub, tak se od 24. 5. 2015 jmenuje nástavba Vysoké pece č. 1 (VP 1) z dílny architekta Josefa Pleskota v ostravských Dolních Vítkovicích. Stavba, která ční nad historickým areálem Dolních Vítkovic (DOV), symbolizuje někdejší oheň z vysoké pece. Nyní má Bolt Tower světově známého kmotra stejného jména – Usaina Bolta. Uznávaný atlet Bolt Tower v Ostravě osobně pokřtil.
97 fotek, 12.7.2015, 80 zobrazení | architektura, cestování
Procházka částí bývalého vítkovického závodu a komentovaná prohlídka GONGu - multifunkční auly vybudované v bývalém vodním plynojemu. Sem tam zachyceny i přípravy na akci Colours of Ostrava 2015.

Jeden ze tří stěžejních objektů v Dolních Vítkovicích - Plynojem byl v rámci revitalizace (2011-2012) přestavěn na unikátní multifunkční centrum, které nemá v Evropě obdoby. Stavba z roku 1924, která dříve sloužila k jímání vysokopecního vyčištěného plynu a udržování tlaku v plynové síti nyní disponuje novým interiérem s multifunkční aulou, vzdělávacími, výstavními i kongresovými prostory, které mohou sloužit jako jedinečné prostředí k pořádání koncertů, divadelních představení, festivalů, výstav a pod.

Plynojem, který dnes pojme až 1500 návštěvníků, fungoval bez problémů až do konce druhé světové války – tehdy byl zasažen leteckou bombou, která však nevybuchla a zůstala na jeho dně v nánosech kalu až do roku 1970. Galerie Multifunkční auly Gong, Dolní Vítkovice se nachází v přízemí této unikátní stavby a slouží k vystavování nejrůznějších výstav. Její jedinečnost tkví hlavně v možnosti vystavovat velkorozměrové objekty.

Odborná i laická veřejnost zvolila Multifunkční aulu Gong jako nejpovedenější českou stavbu roku 2013. Gong zvítězil v konkurenci desítek dalších staveb za „vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce“. Na prestižním veletrhu Expo Real v Mnichově, se navíc Gong zařadil mezi TOP 10 staveb světa. Někdejší plynojem ocenilo titulem Dům roku i statutární město Ostrava a titulem Stavba roku Moravskoslezský kraj.

Areál Vítkovických železáren se skládá z bývalého dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí. Vítkovické železárny jsou vidět z daleka a táhnou se podél Místecké ulice a řeky Ostravice.Tvoří unikátní industriální památku z 1. poloviny 19. století, upomínající na zašlou i současnou průmyslovou slávu města Ostravy i samotných Vítkovic.
123 fotek a 1 video, duben 2012 až duben 2013, 259 zobrazení
Vernisáž fotografií profesora J.Štreita v Galerii Gong - Dolní oblast Vítkovic 9.4.2013

Prof. Mgr. Jindřich Štreit (* 5. září 1946 Vsetín) je český dokumentární fotograf a pedagog. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic. Ženatý od roku 1971, manželka Agnes, dcera Monika.

Životopis / wikipedie /

Dětství strávil na Valašsku. V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků do obce Těchanov. Vystudoval gymnázium v Rýmařově, kde v roce 1963 maturoval a jako další studium si zvolil na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova, kde v roce 1967 složil státní zkoušky. První impulz k fotografování dostal od otce. K dalšímu fotografování se dostal díky prof. Janu Bukovianovi, se kterým se setkal v době vysokoškolských studií.

Již za doby studií se zúčastnil řady fakultních výstav a soutěží a svoji závěrečnou zkoušku navíc ukončil i svojí první samostatnou výstavou. Po ukončení vysokoškolských studií začal vyučovat na základní škole v Rýmařově a o rok později se stal i jejím ředitelem. Svoji pedagogickou činnost obohatil i veřejně prospěšnou činností v Sovinci, kde od roku 1974 vedl galerii a od roku 1998 vedl galerii v Bruntále.

Od roku 1972 se cíleně věnoval fotografování života na vesnici, fotografování portrétů a fotografování romského života. V letech 1974-1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, pro závěrečnou práci zvolil téma divadelního zákulisí.

V roce 1982 se zúčastnil nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců. Tajnou policií byl vzat do vazby a následně byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky za údajné hanobení republiky a jejího představitele. Zároveň mu byly státní policií zabaveny negativy, pozitivy i fotografické přístroje a byl mu vysloven zákaz vykonávání fotografické činnosti. Po propuštění z vězení se již nesměl vrátit ke své učitelské profesi, začal pracovat jako dispečer Státního statku Rýžoviště.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se stal zaměstnancem muzea v Bruntále a od roku 1994 je fotografem „na volné noze“.

V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vyučoval dokumentární fotografii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.[3]

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).

Doc. Jindřich Štreit každé léto organizuje výstavní expozice na hradě Sovinec. Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Aktivu volné fotografie při Pražském domě fotografie a Umělecké besedy v Praze. Realizoval na 950 autorských výstav, je autorem 29 publikací. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách a bylo o něm natočeno několik filmů.

V roce 2006 mu bylo uděleno ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy při příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa.

Jindřich Štreit byl 13. února 2007 hostem televizní talk show Krásný ztráty Michala Prokopa.[4] Dne 18. září 2009 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem pro obor volné a užité umění.[5]
„ Umění fotografie se podobá hraní na housle. Musíte denně cvičit, abyste dosáhli virtuozity, a pokud svůj nástroj odložíte a vracíte se k němu jen někdy, ztrácí se jiskra. Je to jako trénink vrcholového sportovce.[6] “
— Jindřich Štreit

wikipedie :

Dolní oblast Vítkovice (konkrétně důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren) je národní kulturní památka[1] nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“.[2] Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví a aspiruje na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO.[3]

Historie

Severní část Dolní oblasti
Prvotní podnět k založení Vítkovických železáren vzešel 9. prosince 1828 od olomouckého arcibiskupa Rudolfa. Provoz Rudolfovy huti byl pak zahájen v polovině září roku 1830. O rok později zde vznikla koksovna. První vysoká pec na koks byla zapálena v roce 1836, druhá o dva roky později. V roce 1852 byl v blízkosti huti založen důl Hlubina. Postupem času bylo v provozu šest vysokých pecí, které byly postupně odstavovány až do 27. září 1998, kdy byl proveden poslední odpich.[4]

Pojmenování Ostravské Hradčany je překvapivě staršího data, než se lidé domnívají. Vzniklo již za dob první republiky, kdy byla v oběhu poštovní známka s motivem pražských Hradčan a nápisem „Československo – Hradčany“. Spolu s ní byla vydána také známka s panoramatem Vítkovic a nápisem „Československo – Mor. Ostrava“. Lidová tvořivost pak vykonala své a vzniklo označení Ostravské Hradčany.[5]

[editovat] Současnost

Jižní část Dolní oblasti
Po ukončení výroby železa se diskutovalo, co s bývalým průmyslovým areálem. Myšlenku jeho zbourání převážil názor revitalizace objektu a jeho zachování jako technické památky pro budoucí generace. V červnu 2002 byla nařízením vlády Dolní oblast Vítkovic prohlášena národní kulturní památkou. V prosinci 2008 se pak jako jedna ze čtyř českých památek dostala na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Památkáři rovněž vyvíjejí úsilí o zapsání oblasti na seznam světového dědictví UNESCO, tato snaha však zatím nebyla úspěšná.[3]

V září 2009 získal projekt na oživení a nové využití vysokých pecí a dalších památkově chráněných objektů půlmiliardovou dotaci z prostředků Evropské unie a České republiky. Zájmové sdružení právnických osob, které ji obdrží, by nejcennější části Dolní oblasti mělo obnovit nejpozději do roku 2013.[6]

Galerie Multifunkční auly GONG, Dolní Vítkovice

Galerie Multifunkční auly GONG, Dolní Vítkovice se nachází v přízemí této unikátní stavby a slouží k vystavování nejrůznějších výstav.

Její jedinečnost tkví hlavně v možnosti vystavovat velkorozměrové objekty.

Galerie je přístupná široké veřejnosti každý den vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

V současné době probíhá v galerii výstava fotografií uznávaného autora Jindřicha Štreita "Vítkovice".

Výstava potrvá od 10. dubna do 5. června 2013.

Výstava Jindřicha Štreita - Vítkovice

Zveme Vás na první výstavu pořádanou sdružením TROJHALÍ KAROLINA

Výstava fotografií uznávaného autora Jindřicha Štreita "Vítkovice" potrvá od 10. dubna do 5. června 2013 v galerii Multifunkční auly GONG.

Záštitu převzal rektor Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr.Rudolf Žáček, Dr., na výstavě spolupracuje i Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity

Cena vstupného je:

Základní vstupné - dospělá osoba - 50,- Kč
Děti, studenti, osoby nad 65 let - 20,- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 - 2 děti) - 90,- Kč

Projekt regenerace a oživení technických památek v Dolní oblasti Vítkovic získal významné ocenění. V rámci pátého ročníku prestižní soutěže o evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2011 převzali zástupci sdružení Dolní oblast Vítkovice Cenu ředitele CzechTourism za unikátní projekt k rozvoji národní technické památky a Evropského kulturního dědictví, které spravují a rozvíjejí. Toto ocenění porota udělila vzhledem k vysoké kvalitě přihlášek jako speciální cenu.

Foto: Hana Papežová,Pavel Mára / posláno od J.Štreita pro dokumentaci - 28 fotografií před videem /

Rozhovor s prof.J.Štreitem v I.dnes.cz :

Za vyvrcholení své práce považuje slavný fotograf Jindřich Štreit svou současnou výstavu v bývalém plynojemu Gong. Ostravu poznal hlavně v 80. letech, barevné kouře plné síry jej fascinovaly. Viděl tu mima Marcela Marceaua a založil Galerii Opera.

Dva roky chodil slavný fotograf Jindřich Štreit po všech provozech v Dolní oblasti Vítkovice, až vytvořil velkou knihu - monografii Vítkovice 2008. Nyní byla v bývalém plynojemu Gong zahájena výstava těchto fotografií.

Na Štreitových fotografiích je zachycen provoz Vítkovic, většinou na nočních směnách, kdy se fotograf cítil být méně ruše

Do současnosti realizoval přes tisíc výstav. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže výstav děl českých a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou Agnes pokračují až do současnosti.

Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění.

"Určitě je to moje největší výstava. Ne do počtu vystavených fotografií, ale co se týká prostoru a velikých fotografií. Když jsem měl retrospektivu, tak tam bylo kolem 160 fotografií, tady jich je kolem 120, ale nebyly tak velké," vysvětluje.

"Je to tu nádherné a je úžasné mít takový prostor jenom sám pro sebe. Jako by to architekt Gongu Josef Pleskot dělal pro moje fotky," směje se fotograf.

Ostravu jsem nefotil. Skvěle to udělal Viktor Kolář

A má Štreit nějaké fotografie z té doby? "Ne, já jsem to nefotografoval, protože všechno fotil Viktor Kolář.

Video A.Čaply na konci fotografií .
24 fotek, 5.7.2014, 228 zobrazení | města
Vítkovice jsou bývalé město, od roku 1924 připojené k Moravské Ostravě.

Vítkovice jsou známy především jako průmyslové centrum. Podnět k jeho vzniku dal v roce 1828 olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf, když na doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla postavil pudlovací pec, vyrábějící pomocí kamenného uhlí kujné železo. Tzv. Rudolfova huť způsobila revoluční přeměnu zemědělské osady na moderní průmyslové město.

V roce 1843 koupil huť Salomon Mayer Rothschild.

Zásluhou Paula Kupelwiesera, ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva, byla v letech 1876 – 1893 zpracována a postupně realizována koncepce výstavby Nových Vítkovic.

Nejprve vznikla dělnická kolonie tvořená čtyřmi jednopatrovými domy, zvaná Westend. Následovaly čtyři úřednické domy Anglické kolonie. Pro vyšší úředníky byla postavena úřednická vila. Byly vybudovány dělnické kasárny, mistrovské a úřednické kolonie a domy, závodní nemocnice, školy, závodní jesle a mateřské školy, závodní hotel, tržnice i radnice, která byla dokončena v roce 1902. Výškovou dominantou centra Vítkovic se stala v roce 1880 zvonice, původně vodárenská věž se dvěma vodojemy, ke které byla v letech 1883–1886 přistavěna chrámová loď kostela sv. Pavla.

Charakteristickým znakem všech staveb je režné neomítané zdivo.
189 fotek a 5 videí, březen až duben 2005, 135 zobrazení
Den otevřených dveří v Dolní oblasti Vítkovic- Plynojemu, Zámečku,Smaltovně...
Pohled do " zákulisí" mým foťákem se setkání s různými osobnostmi , jako jsou malíři, fotografové,výtvarníci i politikové.
Videa na konci fotografií.

wikipedie:

Dolní oblast Vítkovic je národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“.[1] Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví a aspiruje na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO.[2]
Dolní oblast Vítkovic je unikátním souborem industriální architektury vysokých pecí, koksovny a černouhelného dolu v bezprostřední blízkosti centra Ostravy.
Historie ve zkratce

Původní huť arcivévody Rudolfa byla v moravské obci Vítkovice založena olomouckým arcibiskupstvím v roce 1828. Na základě zkušeností z anglie byl závod vyprojektován F. Rieplem. Díky němu se ve Vítkovicích rozjela první pudlovací pec v celé monarchii. Až do roku 1998 byla tato průmyslová oblast v provozu.

Jedná se o naprosto unikátní, technicky i technologicky dokonalý areál průmyslových staveb. Dolní oblast Vítkovic aspiruje na zapsání do seznamů UNESCO.

Celá městská část Vítkovice dodnes působí jako "městovárna" coby předobraz legendárního románu Ocelové město (J.V.). Městská zástavba z lícového neomítaného zdiva, kostel, radnice, nemocnice, plovárna, tržnice, kolonie pro dělníky i úřednictvo, empírový zámek - vše podél pravidelně se protínajících ulic roštového urbanistického plánu Vítkovic, vše v dokonalém objetí rour, trubek, secesních továrních hal, kolejového vedení, komínů, pecí, ale také parků a industriálně-romantických dvorů a dvorků.

Dolní oblast Vítkovic je zpřístupněna veřejnosti po předchozí telefonické domluvě s majitelem areálu. Tedy společnosti Vítkovíce. Důl Hlubina, který je součástí areálu si lze prohlédnout na základě domluvy se společností OKD, které důl patří.
Ostravské Hradčany

Vítkovické vysoké pece s dolem Hlubina, jsou neodmyslitelným panoramatem a symbolem města Ostravy. Dramatické panorama samozřejmě v ničem nepřipomíná Pražské Hradčany. Přesto se v lidové mluvě toto přirovnání místy vžilo. Důvod však dnes zná málokdo - za toto pojmenování mohou československé poštovní známky z období první republiky, na kterých se velmi často objevovaly Hradčany pražské s nápisem "Československo - Hradčany" a panorama Vítkovic s nápisem "Československo - Mor.Ostrava".
Současnost
Jižní část Dolní oblasti

Po ukončení výroby železa se diskutovalo, co s bývalým průmyslovým areálem. Myšlenku jeho zbourání převážil názor revitalizace objektu a jeho zachování jako technické památky pro budoucí generace. V červnu 2002 byla nařízením vlády Dolní oblast Vítkovic prohlášena národní kulturní památkou. V prosinci 2008 se pak jako jedna ze čtyř českých památek dostala na vznikající seznam Evropského kulturního dědictví. Památkáři rovněž vyvíjejí úsilí o zapsání oblasti na seznam světového dědictví UNESCO, tato snaha však zatím nebyla úspěšná.[2]

V září 2009 získal projekt na oživení a nové využití vysokých pecí a dalších památkově chráněných objektů půlmiliardovou dotaci z prostředků Evropské unie a České republiky. Zájmové sdružení právnických osob, které ji obdrží, by nejcennější části Dolní oblasti mělo obnovit nejpozději do roku 2013.[5]
Odkazy
23 fotek, květen 2011 až květen 2017, 131 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, města, bydlení
Vítkovice se rozhodly v roce 1921 začít se stavbou nové dělnické kolonie. Vzhledem k nedostatku prostoru byla postavena vedle Vítkovic, na kraji Hrabůvky.
61 fotek, červen 2015 až březen 2019, 4 zobrazení
151 fotek, leden 2005 až leden 2013, 113 zobrazení
Den architektury proběhl v Ostravě v neděli v rámci akce Poznej své město se zkušeným průvodcem nejen v Gongu, ale po celé trase Dolní oblasti Vítkovic až k areálu Dolu Hlubina.

Multifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice

Komentované prohlídky architektury Multifunkční auly Gong, která je dílem věhlasného českého architekta Josefa Pleskota a jeho AP ateliéru.

Dolní oblast Vítkovice
Důl Hlubina, vysoké pece, koksovna Vítkovických železáren

DOV7.jpgDůl, pece a koksovna tvoří dohromady areál nazývaný také „Ostravské Hradčany“ a nabízí Vám mimo jiné jedinečnou vyhlídku z vysoké pece z výšky téměř 70 m na Ostravu a její okolí! Dokonalý technologický celek je národní kulturní památkou a byl díky své výjimečnosti zapsán i na seznam Evropského kulturního dědictví. Bývalý plynojem se proměnil v multifunkční aulu Gong, speciální skipový výtah, který dřív dopravoval rudu do hrdla vysoké pece, Vás vyveze na Vysokou pec č. 1. V bývalé energetické ústředně, tzv. U6 Vás čeká Malý svět techniky – interaktivní muzeum ve stylu vědecko-fantastických knih Julese Verna pro malé i velké.

Dolní oblast Vítkovice je jedinečným industriálním areálem z 1. pol. 19. století, jehož jednotlivé významné technické objekty a zařízení byly od počátku 90. let minulého století prohlašovány za kulturní památky. Celý areál byl vzhledem ke své výjimečnosti prohlášen roku 2002 za národní kulturní památku.

V těchto místech stávala již původní pudlovací pec z r. 1828, založená arcibiskupem Rudolfem, první toho druhu v celé rakouské monarchii. První vysoká pec zde byla uvedena do provozu v roce 1836. Nedílnou součástí celého výrobního řetězce se stal i důl Hlubina z roku 1843. Bezprostředně zde na sebe navazoval celý technologický tok těžby uhlí, koksovny a výroby železa, jenž nemá v České republice obdoby. V roce 2008 byl areál zapsán na seznam Evropského kulturního dědictví.

V rámci těchto prohlídek bude unikátní příležitost dostat se do jindy nepřístupných míst.

Během prohlídek uvidí návštěvníci malý sál pro 400 osob i velký sál s kapacitou 1500 míst, učebny i technické zázemí budovy.

Prohlídky se uskuteční se zasvěceným průvodcem a tak bude možnost dovědět se architektonické i technické zajímavosti nebo perličky z historie a výstavby Gongu.

Prohlídky začínají na recepci Multifunkční auly Gong každou neděli vždy v 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30.

Dolní oblast Vítkovice si vyhrazuje právo kdykoli okruh upravit, či zrušit s ohledem na akce probíhající v prostorách Multifunkční auly Gong.

Galerie Multifunkční auly GONG, Dolní Vítkovice se nachází v přízemí této unikátní stavby a slouží k vystavování nejrůznějších výstav.

Její jedinečnost tkví hlavně v možnosti vystavovat velkorozměrové objekty.

Galerie je přístupná široké veřejnosti každý den vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

V současné době probíhá v galerii výstava Smalt art 2013.

Výstava potrvá od 17. července do 30. září 2013.

Organizace návštěv Národní kulturní památky (NKP) Důl Hlubina koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren v roce 2012. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (dále jen společnost), Moravskoslezský kraj a Zájmové sdružení právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“ (dále jen sdružení) umožní veřejnosti návštěvy/prohlídky areálu NKP, a to jak ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., tj. část NKP v rozsahu koksovny, vysokých pecí a dalších technologických zařízení hutní prvovýroby a energetiky, tak i v části NKP- Důl Hlubina, který byl historicky součástí Vítkovických železáren a je nyní ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se správou zajišťovanou zájmovým sdružením právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“. Od roku 2002 je areál dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí prohlášen za Národní kulturní památku. Dolní oblast Vítkovic byla v roce 2008 zapsána na seznam evropského kulturního dědictví.
Projekt regenerace a oživení technických památek v Dolní oblasti Vítkovic získal významné ocenění. V rámci pátého ročníku prestižní soutěže o evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2011 převzali zástupci sdružení Dolní oblast Vítkovice Cenu ředitele CzechTourism za unikátní projekt k rozvoji národní technické památky a Evropského kulturního dědictví, které spravují a rozvíjejí. Toto ocenění porota udělila vzhledem k vysoké kvalitě přihlášek jako speciální cenu.

Foto: Hana Papežová
45 fotek, květen 2017, 120 zobrazení | architektura, cestování, dokumenty, města, bydlení
Ostrava je plná kontrastů - vedle úhledných čtvrtí s vilkami a parky a v sousedství širokých tříd se krčí průmyslové čtvrti, skrývající staré dělnické kolonie i opomíjené architektonické skvosty. Milníkem v dějinách Vítkovic byl rok 1828, kdy bylo rozhodnuto vystavět zde hutní závod. Krátce po vzniku závodu se radikálně změnil vzhled obce.
Byly vybudovány dělnické kolonie a úřednické domy, závodní nemocnice, školy, jesle a mateřské školy, tržnice, radnice i kostel. Charakteristickým znakem všech staveb je režné neomítané zdivo.
213 fotek, říjen 2013, 64 zobrazení
Za vítkovickou synagogou – další akce okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu chystá další okrašlovací akci. Proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2013 v 10 hodin na hřišti střední odborné školy AHOL v Ostravě-Vítkovicích.Výstava Ostravské synagogy.

Tentokrát chceme připomenout deportaci židů z Moravské Ostravy do Niska nad Sanem, která se odehrála v říjnu 1939 – šlo přitom o vůbec první transport v historii holocaustu. Událost chceme připomenout okrášlením místa, na kterém dříve stála synagoga v Ostravě-Vítkovicích. Toto místo jsme nevybrali náhodou, šlo o vůbec první vypálenou ostravskou synagogu.

Vítkovický templ navrhl přední ostravský architekt a stavitel Felix Neumann. Stavbu pojal jako samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovu o rozměrech 26 x 17 metrů s dvojicí věží v průčelí. Vstupovalo se do ní trojicí mohutných dveří, tvořících součást hlavního jihozápadního průčelí, jehož dominantní vzhled se dvěma věžemi a velkým půlkruhovým oknem s motivem šesticípé hvězdy později poněkud potlačila stavba německé obecné a měšťanské školy dívčí na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad. V prostoru chrámové lodi bylo 160 míst k sezení, hlavní galerie obsahovala 66 míst a na dvě boční galerie se vešlo po 36 osobách. Pozemek, na němž synagoga stála, oddělovalo od ulice železné oplocení na cihlové podezdívce se vstupní brankou. Templ byl vysvěcen 19. září 1911, o osmadvacet let později, 24. května, jej jako vůbec první ostravskou synagogu vypálili nacisté. Po odklizení trosek zde bylo v roce 1941 zřízeno školní hřiště a jako školní hřiště slouží pozemek dodnes. V následujících červnových dnech pak padly za oběť nacistickému řádění další ostravské synagogy. Řada míst, kde stavby stály, přitom dodnes zůstává v anonymitě.

Osud, který postihl židovské synagogy, čekal i na jejich návštěvníky. Pod přímým vedením Adolfa Eichmanna byly už v říjnu roku 1939 z Ostravy vypravovány židovské transporty. Z deseti tisíc ostravských Židů zahynulo v nacistických koncentračních táborech 80 procent. Většina z těch, kteří se vrátili, emigrovala do Izraele. Dnes se v celém Moravskoslezském kraji k židovské komunitě hlásí asi 110 lidí.

Okrašlování začneme na pozemku hřiště AHOL-SOŠ, na kterém vytvořímez kamínků nasbíraných symbolicky na šesti významných místech Ostravy pomníček ve tvaru původního půdorysu synagogy. Do půdorysu pak akademický malíř Karol Hercík vloží repliku kachle z vítkovického templu. Vítkovickou synagogu připomene i pamětní cedule s fotografiemi a krátkým textem reflektujícím její historii. Na místě zároveň vyvěsíme panely připomínající zajímavé momenty a osobnosti vítkovické historie, které nám poskytl Dům u šraněk, kde sídlí muzeum vítkovické historie a také kronikářka tohoto městského obvodu Lenka Kocierzová. V budově školy pak veřejnost může zhlédnout krátký dokument studentů audiovizuální tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a Občanského sdružení PANT s názvemHolocaust v životě Luďka Eliáše. Luděk Eliáš, který přežil Osvětim, pak s návštěvníky akce krátce pobeseduje. Závěr okrašlovacího happeningu obstarávernisáž výstavy, která představuje historii ostravských synagog v kresbách.

Obrovské díky Okrašlovacímu spolku při Fiducii v Ostravě.

Foto: Hana Papežová, Dušan Stračánek
20 fotek, 5.6.2012, 188 zobrazení | cestování, dokumenty, města
Baví nás technické památky a jiné technické zajímavosti, takže jsme využili blízkost průmyslové Ostravy a zajeli jsme se podívat na národní kulturní památku Dolní oblast Vítkovice, která je zapsána na seznam Evropského kulturního dědictví. Návštěva stojí zato: tvoří ji důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren. Vyvezli jsme se na vysokou pec, koukli do útrob pece a dozvěděli jsme se vše o provozu bývalého podniku. Areál prochází rekonstrukcí. Bývalý plynojem( cca 70m široký a 33 m vysoký) se přestavuje na koncertní sál pro 1.500 diváků s galerií, kavárnami. stavba bude dokončena v roce 2013. Letošní festival Colours of Ostrava se bude konat zde ve volných prostorách areálu. Bude to mít atmosféru, ale neumím si představit, jak bude zajištěn pohyb účastníků po areálu. Na prohlídce nás bylo sedm a šli s námi celkem čtyři zaměstnanci jako dohled. Zkusila jsem zpracovat záběry technikou Tonemapping. Já tomu říkám omalovánky a sedí mi k tomu.
391 fotek, srpen 2017, 80 zobrazení | cestování, krajina, příroda, rodina-přátelé
Beskydy je tradiční označení pro typ pohoří v Karpatech. Konkrétně se vyskytují na severovýchodní Moravě v oblasti Valašsko a přilehlé části českého Slezska, v jižním Polsku, na severním Slovensku v části Oravy a v západní části Ukrajiny. Východní hranice výskytu Beskyd je sporná. Beskydy jsou většinou zalesněné pohoří s oblými vrcholy, jen občas vystupuje na povrch skála.Typická jsou rovnoběžná horská pásma řazená za sebou.
Pustevny (1018 m n. m.) je sedlo v Moravskoslezských Beskydech nedaleko Radhoště, které patří k obci Prostřední Bečva. Bylo pojmenováno po poustevnících, kteří zde žili do roku 1874. Pro Pustevny jsou typické dřevěné stavby postavené v lidovém slohu koncem 19. století na návrh Dušana Jurkoviče
Obec Hukvaldy leží v okrese Frýdek-Místek. Rozkládá se na 2 037 hektarech a žijí zde téměř dva tisíce obyvatel . Je to poslední obec čistě lašská[2][3] na valašsko-lašském rozhraní.Na kopci nad obcí stojí hrad Hukvaldy – jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě.V budově místní školy se jako deváté z třinácti dětí narodil 3. července 1854 hudební skladatel Leoš Janáček.
Štramberk je město na Moravě v okrese Nový Jičín poblíž Kopřivnice.Dominantou města je hrad Štramberk s gotickou věží Trúba o výšce 40 metrů průměru 9 metrů, která slouží od roku 1903 jako rozhledna. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí.
Dolní oblast Vítkovice je národní kulturní památka[1] nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“.[2] Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví. Bolt Tower nebo také šroubová věž je nástavba vysoké pece č. 1 .
442 fotek, říjen 2012 až květen 2013, 361 zobrazení
V tomto kroužku se žáci učí nenásilnou formou přírodní vědy. Vytvářejí různé pokusy i projekty, které budou vystavenu v prostorách školy a hlavně chemické učebně.
Dneska jsme vyráběli lampiony, některým se moc povedli.
Jelikož se blíží čas dušiček a žáci nadšeně vždy něco vytváří, nakoupila jsem dýně a žáci je vydlabávali. Dýně budou použity při akci 1. stupně " DUŠIČKOVÝ PRŮVOD"
Dneska žáci nafukovali balónky bez použití své síly. Náramně jim to šlo. Starší stihli dělat i zeměpismé geody.
Dne 20.11. žáci říkali básničky a věci, které zjistili o svém prvku. Poté prováděli filtraci ( voda, kmín, sůl) a učili se z jakých částí se skládá filtrační aparatura.
27.11. se žáci učili ubrouskovou metodu na plastové konvice nebo na dřevěné zrcadla.
4.12. žáci prováděli ubrouskovou metodu na plátěné tašky a pytlíky
11.12 jsme vyráběli a zdobili svíčky
18.12. jsme měli vánoční atmosféru i u nás v kroužku. Vonělo nám to skořicí a prskavky jen zářili.
8.1. A jsme tu opět zpátky po Vánocích. Dneska žáci roztančili hrozinky a připravili Chemické šampaňské.
15.1.
22.1.Barevná pěnová bomba, která se žákům hodně líbila a hráli si s ní velmi dlouho.
12.2. žáci začali tvořit města z karbiček. Jelikož je to práce na delší dobu, je zde první část, první natírání.
13.2. začal kroužek pro žáky prvních tříd. Řekli jsm esi pravidla chodání v učebně. A první prác byla nakreslit chemika a pak vymodelovat něco z chemie, šlo jim to moc pěkně.
19.2. žáci 2. až 5. tříd pokračovali ve stavbě měst. Už se to začalo i u některých rýsovat. Nechme se překvapit, jak jim to půjde dále.
20.2. Dneska se i prvňáčci seznamovali s prvními pokusy. Smícháním jedlé sody s octem se nafoukl balónek. Starší žáci by odpověděli: Vzniknou bublinky, umělě se vytvoří oxid uhličitý.
26.2. žáci 2.-5. tříd dodělávali Ekologické stavby.
27.2. si prvňáčci roztančili hrozinky a vymodelovali z tvrdnoucí hmoty sopku.
5.3. žáci pomalu dokončovali své stavby
6.3. prvňáčci si natřeli sopku, kterou si minulou hodinu vytvořili. Pak chytali bubliny vytvořené z bublifuku do kádinky, kde si vytvořili oxid uhličitý a na závěr, jsme kreslili.
12.3. Dneska jsme byli v Dolní oblasti Vítkovic, žákům se to hrozně líbilo. Prováděli pokusy jim známé.
19.3. žáci vybráběli velikonoční papírové kačeny na stůl
20.3. jsme dodělávali vajíčka a prováděli pokus ocet, soda, brčko, PET láhev. Žáci prováděli probublávání do kádinky.
26.3. žáci vytvářeli Hopíky a periskopy
27.3. jsme prováděli rozpad atomů inkoustu a barevný cukr pomocí přírodních barviv.
18.4. si prňácci zasadili Ekosystém, krásně jim roste. Pravidelně jim to zalévám.
30.5. jsme navštívili s většími Badateli Dolní oblast Vítkovic, hráli jsme si s hlavolamy a byli nám zapůjčeni i Roboti. No a aby, toho nebylo málo, tak jsme si šli vyzkoušet i 3D televizi.
14.5. jsme vyráběli sliz a barevnou sopku
15.5. jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, koukali jsme na 3D film, řešili hlavolamy
21.5. jsme absolvovali poslední exkurzi tohoto školního roku Výstavu české a světové technologie
22.5. Prvňáčci prováděli chromatografii s křídou a filtračním papírem a barevnou sopku
206 fotek, 13.4.2013, 286 zobrazení | cestování, krajina, města, příroda, rodina-přátelé
KČT Brušperk pořádal 15. ročník Jarního tuláčka, kterého se zúčastnil 61 turista,včetně rodin s dětmi a přespolních turistů z Ostravy-Poruby, Vítkovic a Třince. Součástí akce byla také akce Vystup na svůj vrchol Svatý Marek nad městem Brušperk, při níž každý účastník přispěl částkou 10 Kč na stavbu nové Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech. Stejně jako loni jsem přijel do Brušperku z Ostravy-Poruby cyklo a s pěšími turisty jsem absolvoval 20 km trasu a po skončení zase zpět do Ostravy-Poruby. Jaro se konečně ohlásilo a kvetly krásné květy na zahrádkách, v polích a v lesích však bylo plno vody a bláta a tak jsem si užil. Byl však krásný den a pěkná trasa s výhledy a zajímavostmi a setkal jsem se s mnoha přáteli.
16 fotek, leden 2015, 26 zobrazení
Znovuokrášlení vítkovické synagogy - na Den památky obětí holocaustu

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu znovu vyvěsí na místě vypálené
vítkovické synagogy naučnou cedulku. Naučná cedulka tam byla spolkem
instalována již v říjnu 2013, ale bohužel zmizela. Rozhodli jsme se
cedulku na místo instalovat znovu, a to na Den památky obětí holocaustu -
27.1. v 18:00.

Stejně jako u vítkovické synagogy se okrašlovací spolek pravidelně stará i
o další místa v Ostravě, která okrášlil a bohužel je někdo poškodí.
Pravidelně například odstraňuje spreje a polepy u pamětní desky mlýna a
vysazuje bylinky. Obnovuje rovněž naučné cedulky, které někdo poškodil
nebo ukradl.

Den památky obětí holocaustu chceme připomenout znovuokrášlením místa, na
kterém dříve stála synagoga v Ostravě-Vítkovicích. Toto místo, které jsme
poprvé okrášlili v říjnu 2013, jsme nevybrali náhodou, šlo o vůbec první
vypálenou ostravskou synagogu.

Vítkovický templ navrhl přední ostravský architekt a stavitel Felix
Neumann. Stavbu pojal jako samostatně stojící halovou dvoupodlažní budovu
o rozměrech 26 x 17 metrů s dvojicí věží v průčelí. Vstupovalo se do ní
trojicí mohutných dveří, tvořících součást hlavního jihozápadního průčelí,
jehož dominantní vzhled se dvěma věžemi a velkým půlkruhovým oknem s
motivem šesticípé hvězdy později poněkud potlačila stavba německé obecné a
měšťanské školy dívčí na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad. V prostoru
chrámové lodi bylo 160 míst k sezení, hlavní galerie obsahovala 66 míst a
na dvě boční galerie se vešlo po 36 osobách. Pozemek, na němž synagoga
stála, oddělovalo od ulice železné oplocení na cihlové podezdívce se
vstupní brankou. Templ byl vysvěcen 19. září 1911, o osmadvacet let
později, 24. května, jej jako vůbec první ostravskou synagogu vypálili
nacisté. Po odklizení trosek zde bylo v roce 1941 zřízeno školní hřiště a
jako školní hřiště slouží pozemek dodnes. V následujících červnových dnech
pak padly za oběť nacistickému řádění další ostravské synagogy. Řada míst,
kde stavby stály, přitom dodnes zůstává v anonymitě.

Osud, který postihl židovské synagogy, čekal i na jejich návštěvníky. Pod
přímým vedením Adolfa Eichmanna byly už v říjnu roku 1939 z Ostravy
vypravovány židovské transporty. Z deseti tisíc ostravských Židů zahynulo
v nacistických koncentračních táborech 80 procent. Většina z těch, kteří
se vrátili, emigrovala do Izraele. Dnes se v celém Moravskoslezském kraji
k židovské komunitě hlásí asi 110 lidí.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron