luminum
THESE ARE NOT PLAGIARISM!
This is a traditional but also a graphically simplified design.
Skytové (či Skýtové, Skythové, Skýthové, řecky Σκύθαι) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.

Podle některých zdrojů přišli Skytové do tohoto prostoru z Asie, odkud byli vypuzeni jinou skupinou kmenů. Do 6. století př. n. l. ovládali Skytové také část severního Íránu. V oblasti severně od Černého moře vytvořili silný kmenový svaz, který zahrnoval i kmeny usídlené zde již dříve. Toto území, které podle některých pozdějších antických a středověkých zdrojů označovalo celou východní Evropu, se nazývalo Skýtie (Skythie či Skytie, řecky Skythiá).

Od 6. století př. n. l. představovali Skytové značnou vojensko-politickou sílu, v 6. a 5. stol. př. n. l. tak pronikli ke Karpatům a do Sedmihradska a porazili Peršany. Později byli sami poraženi Thráky.

V čele vojenského svazu byl kmen tzv. královských Skytů, tvořící jádro skytské populace. V polovině 4. stol. př. n. l. se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo tzv. Skytské království, jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol. Ve 4. stol. př. n. l. se většiny Skýtie zmocnila nová skupina kmenů – Sarmaté. Ke konci 1. tisíciletí př. n. l. tak zůstalo v moci Skytů zhruba jen území skytského království. Skytové však nadále podnikali vojenské výpravy zaměřené zvláště proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří. Konflikty později vyvolávali i s římskými legiemi, zvláště pak na Krymu. Křesťanskou víru tam podle legendy šířil apoštol Filip. V průběhu stěhování národů ve 3. století n. l. byla skytská moc vyvrácena Góty a následně Huny.

(Zdroj: Wikipedie)

Originály jsou nakreslené černou tuší na bílý křídový papír.
Dovětek: ..proč tuší? „Ano, mohl jsem to dělat tenkou, černou fixou, aby ty čárky byly přesnější, jednolité a tolik se nerozpíjely. Právě proto jsem to centropenkou nekreslil."
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 27.4.2021
 • 14 zobrazení
atana
Nedokončená, ztroskotaná výprava. 23.2. 2002 / Unfinished, shipwrecked expedition.
Druhý chlapecký skautský oddíl. "Dvojka Příbram"
The second boy scout unit. "Dvojka Pribram"

Nedokončená výprava na Třemošnou – 23.2. 2002

Sobota jako každá jiná, až na to počasí. Scházíme se ve 12,00 hodin, šlo nás celkem 9.
Šli jsme přes město a Víťa vyhlásil hru zapisování značek která trvala až ke sv.Vojtěchu na Březových horách. Poté jsme šli kolem hornického muzea, cestou se všichni bavili ( svítilo slunce ).
A došli jsme na silnici která se křížila s polní cestou – tady začalo počasí vyvádět.
Až jsme došli do vesnice kde mněli polozamrzlý bazén, spíš na něm byl škraloup a všichni vtipkovali jak by se na něm krásně bruslilo. Za chvíli začal Mikulda spílat své nezkušenosti že si nevzal rukavice.
My ostatní jsme je mněli. Asi v půli cesty se strhla prudká vánice a Víťa nařídil ústup.
Cesta ubíhala vesele protože po větru se šlo snáz než proti větru.
Asi 350 metrů od muzea se od nás odtrhl Mikulda. A došli jsme do klubovny a Víťa zjistil že nechal u Mikuldy busoly a Víťa vymyslel hry a poté se rozdávali odznaky. A rozcházíme se okolo 4 až 4,30 hodiny.

Do kroniky Bobrů zapsal Dodo.

Unfinished expedition to Třemošná - 23.2. 2002

Saturday like any other, except for the weather. We meet at 12.00, there were a total of 9 of us.
We went through the city and Víťa announced a game of writing marks that lasted until St. Adalbert in Březové hory. Then we walked around the mining museum, everyone had fun along the way
( the sun was shining ). And we came to a road that intersected with a dirt road - here the weather began to work out. When we reached the village where they had a semi-frozen pool, there was more of a shell on it and everyone was joking about how it would skate beautifully. After a while, Mikulda began to shake his inexperience by not wearing gloves. The rest of us had them. About halfway there was a strong blizzard and Víťa ordered a retreat.
The road went merrily because it was easier to go wind than wind. About 350 meters from the museum, Mikulda broke away from us. And we went to the clubhouse and Víťa found out that he left the compasses at Mikuláš and Víťa came up with games and then badges were handed out. And we break up around 4 to 4.30 hours.

Dodo entered the Beaver Chronicle.

Czech republik#děti#koníčky#rodina_přátelé#kultura#lidé#příroda#dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2021
 • 82 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
matesintruder
Magická zahrada v obci Lhota-Vlasenice u Kamenice nad Lipou.

Magická zahrada vznikla z lásky k umění pana Milana Houšky a obyvatel vesnice. Skládá se z děl vytvořených během tří Mezinárodních sochařských sympozií konaných v obci v letech 2014 - 2016. Účastníci byli sezváni z celého světa na základě výběru Aleny Matějky, umělkyně z našeho kraje, a jejího manžela Larse Widenfalka. Vytvořili zde unikátní díla inspirovaná především krásou okolní přírody a krajiny.

Dotýkání se děl je povoleno, neboť jak sami sochaři říkají: "Abychom mohli vnímat, jaký příběh nám vypráví, je potřeba kámen vnímat všemi smysly." Mějte při tom však na paměti, že i kámen se dá rozbít.

Není-li v popisu díla uvedeno jinak, nachází se sochy přímo v Magické zahradě.

Naším cílem bylo vytvořit místo, kde může návštěvník relaxovat, kde nalezne klid, inspiraci a možná i něco magického. Jak se nám to povedlo, posuďte sami. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 24.4.2021
 • 47 zobrazení
toulkyjendy
Při výpravě do Lužických hor jsem chtěl trochu potrápit svou paměť a to hledáním pramenu Kamenice. Ceduli, kterou tam zatloukl Luděk Munzar v pořadu Zpět k pramenům, jsem našel, ale na mapách cz. je pramen uveden jinde i ta cedule nebyla přímo u pramenu, ale to ničemu nevadilo, hlavně, že jsem si vzpomněl, kde to je a šel jsem k ní na jistotu.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 24.4.2021
 • 68 zobrazení
montevlacek
 • 19.4.2021
 • 37 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
ctyrlistekkadan
• Experiment ⚗ EVVO – vykopávání pokladu (rozložitelnost materiálů), 2. fáze experimentu – po 6 měsících jsme zjišťovali stav zakopaných materiálů. Došlo-li ke změně, rozkladu nebo jestli se předměty zachovaly v původním stavu v nezměněné podobě. Děti mohly pozorovat rozkladné procesy a sledovat vztah času a rozkladu.
• Recyklace a třídění odpadů – děti si ve skupinách losovaly kartičky s obrázky různého odpadu a po dohodě se rozhodovaly, do jakého kontejneru je umístí. Po té si ve dvojicích třídění procvičovaly.
• Vydali jsme se na lov odpadlíků – zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko a proměnili naši procházku po Svatém kopci ve smysluplnou dobrodružnou výpravu.
• Sázení - setí semínek a bádání, pozorování růstu a péče o rostliny, které plánujeme pěstovat ve skleníku.
• A další hry spontánní nebo aktivity vztahující se ke Dni Země.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 44 zobrazení
kvetoslav56
Ahoj kamarádky, kamarádi, přátelé.
Je tu report z nedělního výšlapu krajem Pálavy.
Neděle 18.4.2021.
Mapa pro inspiraci:
https://1url.cz/IKu21
Trasa: PAVLOV - DÍVČÍ HRADY - KLENTNICE - SIROTČÍ HRAD - SVATÝ KOPEČEK - MIKULOV.
Ušli jsme podle krokoměru: 18 km (někteří tvrdí, že 20 km).
Počasí turistické, pod mrakem, sem tam sluníčko (málo) 10 st. C.
Ráno jsme vyrazili rychlíkem "vyšší kvality" (tady ta kvalita vyšší ještě byla) do Břeclavi, odkud jsme jeli autobusem do Pavlova, kde byl start naší výpravy.
Ve vlaku nás čekali a drželi nám místo 3 přátelé z Olomouce. Po cestě jsme přivítali ještě 3 děvčata v Otrokovicích. Celkem nás jelo 13 (krásné číslo).
Z Pavlova jsme vyrazili něco málo před 10 h. na trasu naší expedice za krásami probouzející se jarní Pálavy a věřte bylo se na co dívat.
Postupně jsme ukrajovali z naplánovaných kilometrů a kochali se květenou a krajinou, kde jde jaro mílovými kroky. Opravdu bylo co fotit.
Po cestě se nic zvláštního nestalo. Za zmínku snad jen stojí, že se nám po cestě ztrácela jedna účastnice zájezdu, ale zase se vždycky našla. Až v Mikulově se nám "ztratila" úplně, vynechala Svatý kopeček a odjela dřívějším spojem náhradní dopravy směr Břeclav (měla to tak naplánované, jela do Lobodic a kdyby přijela do Přerova později, tak neměla spojení).
Ze Svatého kopečku byl nádherný výhled na Mikulov, jeho zámek..., ale především všude kam jsme se podívali byli kolem nás jarní qitečka, zejména nádherné kosatce.
Když jsme všechno zdokumentovali, vyrazili jsme dolů po křížové cestě, (a "křížová" byla, nejhorší úsek naší trasy), do Mikulova na vlako-autobus (náhradní doprava), kterým jsme se dopravili do Břeclavi a odtud rychlíkem "vyšší kvality" (tady už ta kvalita nebyla), do Hodonína, kde rychlík "klekl" a nejel dál. Museli jsme přestoupit do osobáku (prý náhradní doprava), který jel asi za 2 h. Tak jsme přijeli domů všichni s "mírným" zpožděním. Ale ani to nám nepokazilo výbornou náladu z našeho výšlapu.
Přátelé děkuji, bylo mi s VÁMI všemi moc fajn.
Příští výšlap bude v neděli 25.4.2021 v okolí Otrokovic a Zlína. Pozvánku pošlu emailem.
Na dokreslení pár fotografií.
Autoři: Vlasta So., Vlasta Sk., Vlasta B., Jana N., Katka Ch., Zorka V., Jano M. a moje maličkost. (snad jsem na nikoho nezapomněl).
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 138 zobrazení
handysto
Začalo se dělat hezky, tak jsem serozhodla vyrazit směr Dunajovické kopce, kde chci objevit kvetoucí mandloně nízké. Pokoušela jsem se ji najít i v jiných lokalitách již pár let, ale zatím jsem neměla štěstí ........tak snad se tentokráte zadaří ......#příroda#krajina#cestování
více  Zavřít popis alba 
48 komentářů
 • 15.4.2021
 • 66 zobrazení
pinia
V první den volného pohybu mezi okresy se jdu podívat do Rakoveckého údolí na bledule. Sama jsem zvědavá, jestli ještě nějakou bledulku zastihnu v květu. A když ne, tak pokvetou jiné kytky.
více  Zavřít popis alba 
188 komentářů
 • 12.4.2021
 • 213 zobrazení
kvetoslav56
Nedělní report TK Qitečka ze sobotního výšlapu ZA TRŠICKOU ŽÁBOU.
Sobota 10.4.2021.
Celkem nás bylo na výšlapu 12 + fenečka Keliška (už tradiční účastnice našich výšlapů).
Mapa pro inspiraci:
https://1url.cz/YKr6g
Celkem jsme ušli podle mého krokoměru 18 km.
Plánovanou trasu: Brodek u Přerova - Kokory -Lhotka - Čekyně - Zábeštní Lhota - Penčice - Tršice, jsme dodrželi a překročili.
Z Brodku u Př. jsme vyrazili, už pro mnohé, známe trase do Kokor, ale pak za Kokorami nastala změna, nešli jsme doleva, ale doprava do "obrovského" kopce, který byl jediný na trase. Po tomto prudkém stoupání, které nám trvalo cca 5-7 min., jsme si na vrcholu udělali malou občerstvovací zastávku, hlavně děvčata se musela vysléci ze svých péřových a jiných bundiček a mikinek, protože v tom nebyl jen ten kopec, ale i příjemné jarní sluníčko, které nás hřálo celou cestu. Pohled na děvčata byl uchvatný, na to jsme se my chlapi těšili celou zimu... .
Po této zastávce jsme se vydali ke Lhotce, kde nás čekalo příjemné překvapení, hospoda U Olinka byla otevřená, tedy její okno, kde obsluhoval celkem svižně Steve a dvě šikovná děvčata. Dali jsme si "nealkoholické" pivko do pet lahví, bohužel jinak to Steve nečepoval. Ale i tak nám chutnalo a bylo to příjemné osvěžení.
Na cestě do Zábeštní Lhoty nás, kteří jsme tuto cestu znali z dřívějška, čekalo další překvapení. V lese byla zbudována kaskáda tří přehrad k zadržování vody v krajině. Opravdu moc pěkné dílo.
Ze Zábeštní Lhoty jsme se vydali přes Penčice do cíle naší výpravy do Tršic. Ale ještě před tím než jsme dorazili do Tršic, se nám stala taková věc, vykáceli nám kus lesa a udělali z něho oplocenou lesní školku, přes kterou vedla značená trasa. A teď budou mít někteří zase "radost" (zejména přátelé z Olomouce, lesem nelesem), trošku jsme se točili v kruhu, než jsme našli značku. No ale pak už to byla hračka a vydali se po správné trase do Tršic, kde nás na náměstí čekala Tršická žába a vodopád, který se nachází za místním zámkem. U vodopádu, některá děvčata vykoupala své, pochodem znavené nožky v chladné, řekl bych až ledové vodě. Říkali, že to bylo příjemné.
Udělali jsme zde několik fotografií, hlavně se žábou, protože to byl cíl naší výpravy.
Na závěr takový povzdech: "Přátelé, Kamarádky a Kamarádi z Olomouce, CHYBĚLI JSTE NÁM."
Na dokreslení, pár fotografií.
Autoři: Věrka O., Milan C. a moje maličkost.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.4.2021
 • 175 zobrazení
valinor
1 komentář
 • 8.4.2021
 • 40 zobrazení
lonesome-walker
Z prvotních informací, že se jde k Žilkovému dubu, jak někteří přezdívají Žilkáč, nakonec sešlo. Měla to být krátká Velikonoční procházka. Nakonec výprava k Šištótu. Krásných 10 km za 3 hodiny. Já, Bzenecké sokolky a psy Ricky, Darcy (čti Dársi), DJ (čti jak chceš) a Rocky. Nakonec jsem legendu o Žilkovi přečetl na Šištótu.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.4.2021
 • 19 zobrazení
ski-bike
Velikonocni vyprava za rozkvetlym luznim lesem. Epidemiologicky schudnejsi verze rotacnich navstev, kazdy znamy jeden den - presne jako na prvnich stupnich ve skolach (odpovida kombinovanemu navrhu Ministerstva zdravotnictvi a skolstvi zverejneny 6-Apr-21 - opet jsme napred)!
více  Zavřít popis alba 
 • 5.4.2021
 • 21 zobrazení
vlk123
Další výprava po domovském okrese, tentokrát zaměřená na kraj rybníků a lesů.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.4.2021
 • 9 zobrazení
kvetoslav56
Report ze včerejšího výšlapu TK Qitečka.
"Velikonoční expedice za koniklecí do Strejčkova lomu."
Pátek 2.4.2021.
Mapa pro inspiraci:
https://1url.cz/7KK4F
Ušli jsme podle mého krokoměru 17 km.
Z Přerova jsme vyrazili vláčkem něco po 9 hodině do Brodku u Přerova, kde jsme chvilku čekali na účastníky výletu, kteří měli přijet z Olomouce. Přijela jen Lubka P.. Nebylo to zklamaní, o většině ostatních jsem věděl, že nemůžou.
Takže nás bylo 10, mohli jsme vytvořit dvojice, kdyby něco... .
A něco bylo, v Kokorách jsme policejní hlídku obešli, v Krčmani už to bylo horší, tam na nás hlídka "vyloženě čekala"(viz poslední fotografie). Proto jsme nasadili roušky, vytvořili dvojice (šlo to rychle, měli jsme v kolektivu tři kantorky) a vyrazili jsme k hlídce. Prošli jsme kolem, aniž po nás cokoliv chtěli. Dokonce nekontrolovali ani všechna projíždějící auta... .
Počasí nám přálo, bylo turistické, oblačné, sem tam vysvitlo sluníčko a taky zafoukal vítr. Co bylo ale pozitivní, nepršelo.
Vyrazili jsme z Brodku u Př. přes Kokory do Čelechovic, kde jsme trochu zabloudili (už se mi to dlouho nestalo, z toho by měli, zvláště Olomoučačky a Olomoučáci, "radost". Že?).
Podle navigace jsme se vrátili polem nepolem na původní trasu a pak už jen přes Krčmaň do Strejčkova lomu, kde na nás čekali koniklece, cíl naší expedice. K mému překvapení jich nebylo tolik, jako v předcházejících letech, ale i přesto byly nádherné.
Po fotografování lomu a koniklecí a krátkém občerstvení, jsme vyrazili do Grygova na vlak. Ale než jsme dorazili na nádraží, čekalo na nás příjemné překvapení, byla zde otevřená Hospůdka v Podlesí-samoobsluha, to znamená, že jsme si mohli natočit pivo, vzít si na co kdo měl chuť a samozřejmě zaplatit (něco jak v Lesním baru). Po této příjemné občerstvovací zastávce, jsme doputovali na nádraží v Grygově, kde jsme se rozloučili s Lubkou, která jela do Olomouce (vlak jí jel dřív), no a ta větší část výpravy o maličko později směr Přerov.
Expedice se vydařila, cíl byl splněn. Přátelé moc děkuji a těším se na na naše další společné výpravy.
Na dokreslení pár fotografií.
Autoři: Milan C., a moje maličkost.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 2.4.2021
 • 114 zobrazení
valinor
Výprava na Severní pól (v okrese Prostějov). A počasí tomu chvílemi odpovídalo, protože teplotní rozdíl mezi pátkem a předchozími dny byl velký. Dojeli jsme busem do Kladek, po dlouhé době jsem shlédla jeskyni Průchodnice. A v Ludmírově jsem si dlouho vzpomínala, odkud tento název znám. A po dlouhém přemýšlení jsem si vzpomněla - kupuji škvarkovou pomazánku z JZD Ludmírov. Pomazánka je s cibulí a je fakt dobrá.
Vlakem jsme odjížděli z Jesence, kde mají pěkný Domov seniorů.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 2.4.2021
 • 59 zobrazení
73roztoky
 • 21.3.2021
 • 1 074 zobrazení
toulkyjendy
Dnešní výprava nebyla daleká, nacházala se u oken mého domova, převážně u toho, které je směřováno východním směrem.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.3.2021
 • 35 zobrazení
skritek3636
Dnes (18.3.) jsem se vypravila za Koniklecama na Hády nad Brnem. Dlouho jsem chodila a nemohla žádný Koniklec najít, až na pár jedinců na Hádecké planince, ale nevzdávala jsem se a prošla jsem celý lom a na strmém svahu jsem je našla-bylo jich tam plno, krásně rozkvetlé., malé i velké. Počasí bylo chvílemi slunečno, chvílemi chumelenice, ale nebyla mi zima jako včera.
Na Hády se znovu vypravím 22.-23.3. Zdá se, že v posledních dnech pěstuji Koniklecovou turistiku....:-):-):-)

Včera 22.3. jsem byla na Hádech se podívat na Koniklece jak se jim daří, zvlášte po zimě, která v posledních dnech byla a fotky jsem dala do alba Koniklece přežily zimu.

Dnes 23.3. jsem byla na Hádech znova o kousek dál a nafotila jsem další Koniklece. Na Hádech je daleko více Konikleců než na Stránské skále. Koncem týdne by se mělo oteplit, a tak doufám, že se Koniklece otevřou, teď jak je chladno, jsou zavřené. S kamarádem Martinem se za Koniklecama vydáme 27.3. a projdeme Stránskou skálu, Hády a Obřanskou stráň.
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • letos v březnu
 • 66 zobrazení
hynna
Výprava za koniklecemi na jednu novou a jednou oblíbenou lokalitu. Ale je ještě chvilku čas :-)
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 15.3.2021
 • 100 zobrazení
lada-kucera
Čtyřčlenná výprava dokončila okruh kolem národních parků Sarek a Padjelanta, který jsme načali před třemi lety. A stálo to za to!
Fotky od Tomáše jsou tady.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v březnu
 • 119 zobrazení
Reklama