jaryh
Dne 28. října 2017 se náš ašský KČP sešel u památníku prezidenta Eduarda Beneše v Aši a položil kytice u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR v roce 1918. V úvodu setkání, předseda klubu Milan Paučo pohovořil o významu, podmínkách a okolnostech vzniku samostatného československého státu. Rozvedl otázku státnosti za trvání Československa i v současném období, kdy pod tlakem EU o svoji státnost a suverenitu přicházíme.
V návaznosti na tuto problematiku, předseda zmínil význam a důležitost ochrany státních hranic každého jednotlivého státu při zachování své suverenity. Poukázal na současné problémy v Evropě v souvislosti s nelegální migrací, která je vyústěním nedůslednosti (záměru?) neplnění úkolů v oblasti ochrany státních hranic.
V závěru setkání jsme si uctili památku položením kytice u památníku všem ochránců československých státních hranic od roku 1918 do roku 1992. Poděkování patří všem účastníkům, kteří tímto vyjádřili své vlastenecké postoje.

Text a foto: Milan Paučo
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2018
 • 88 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
kvvholesov
V pátek 25.10. jsme se ve Zlíně účastnili vzpomínkové akce - 101. výročí vzniku ČSR.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.10.2019
 • 83 zobrazení
schneeman
První set od Památníku 1. světové války Na Vohybale a druhý z pietního aktu u pomníku legionářů
Kategorie: lidéoslavy
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2010
 • 63 zobrazení
sdh-kamberk
Výročí 140 let od založení SDH Kamberk + 100 LET výročí vzniku ČSR
více  Zavřít popis alba 
 • 7.7.2018
 • 309 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
sudky01
Pietní akt k 95. výročí vzniku Československa 28.10.2013, spojený s lampionovým průvodem, vatrou a ohňostrojem. Zúčastnilo se okolo 250 malých i velkých spoluobčanů a hostů. U pomníku padlých z I. světové války před kostelem byl pietní akt s proslovy a hymnami, pak lampionový průvod vesnicí a po cyklotrase až železnici, kde u památníku vzniku republiky byla vatra a krásný ohňostroj.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2013
 • 282 zobrazení
mysticsmile
Každoročně si v těchto dnech připomínáme výročí vzniku samostatného státu. Boskovičtí občané s vrcholnými představiteli města se tradičně sešli v odpoledních hodinách 28. října u Masarykova pomníku před Městským úřadem, aby uctili již 95. výročí této události z roku 1918.
Slavnostní náladu navodil dechový orchestr Boskověnka, jenž před patnáctou hodinou zahrál několik řízných pochodů.
Akci zahájil ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář: „Naše setkání zahájíme státní hymnou.“
Rozezněly se slavné tóny naší státnosti a Skauti nastoupeni po obou stranách pomníku vzdali svým pozdravem čest.
Slavnostní projev přednesl starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Připomenul úlohu T. G. Masaryka (1850 – 1937), Edvarda Beneše (1884 – 1948) a M. R. Štefánika (1880 – 1919) při sestavování vlády v roce 1916 a protirakouský odboj. Vzpomenul významnou úlohu zahraničních legií: „Bez vlivu legionářů bychom dnes výročí vzniku samostatného státu neslavili.“ Pak zmínil Tříkrálovou deklaraci 1918, generální stávku 14. října téhož roku, vyhlášení samostatnosti na Václavském náměstí 28. října. Vyzdvihl čest, vlastenectví, mravní vědomí tehdejších představitelů. Na závěr krátce zhodnotil páteční volby: „Věřím, že se novým politikům podaří ozdravit republiku, jako tenkrát Masarykovi.“
Děti ze Základní školy Boskovice přednesly několik básní.
S věnci k pomníku našeho prvního presidenta T. G. Masaryka pak postupně přicházeli představitelé jednotlivých organizací. Skauti, Sokolové, zástupci Svazu bojovníku za svobodu a s úklonou za potlesku přihlížejících pietně položili věnce.
Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek na závěr poděkoval všem: „Jsem rád za velkou účast, myslím, že jsme důstojně uctili památku našeho prvního presidenta. Za město Boskovice děkuji.“
Dechový orchestr Boskověnka spustil Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. Poté muzikanti zahráli ještě dva řízné pochody, čímž akci slavnostně zakončili.
Více: www.boskovice.cz
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 28.10.2013
 • 273 zobrazení
raf155
Tak tohle byla lahůdka. V sobotu 26.5.2018 podniklo 45 občanů a zástupců obecních spolků se zástavami výstup na nejvyšší horu naší země v rámci oslav vzniku Republiky. Každý si zvolil trasu dle svých možností a chuti, cíl byl jasný a společný pro všechny: V poledne sraz na Sněžce. Většina se k vrcholu vydala z Pece pěšky Obřím dolem, na sedmi kilometrech čekalo převýšení přibližně 850 metrů. Počasí vládlo ideální, teplota kolem 14°C, sluníčko i mraky, i pár kapek shůry na osvěžení. Nálada byla výborná a nahoře jsme to rozbalili: Vlajku České republiky, vlajky obce a lipnického hradu, a také zástavy hasičů, sokolů a šunkovníků. Pořídili jsme fotodokumentaci a každý obdržel příležitostnou dřevěnou minci. Pro sestup velká většina účastníků zvolila dvanáctikilometrovou trasu přes Luční boudu, Výrovku a Richtrovky zpět do Pece. Tam nás čekala kulturní prémie - hudební festival pořádaný jako součást charitativní akce pro handicapované děti. Kdo chtěl, přispěl zakoupením trika barvy máty a užil si třeba koncert The Tap Tap. Odjížděli jsme příjemně unaveni a spokojeni.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.5.2018
 • 266 zobrazení
jaryh
Ve sněhem zapadané nejzápadnější české obci Krásná u Aše se sešli 16.12.2017 v 15 hodin členové MO KČP, aby zhodnotili svou práci v průběhu celého uplynulého roku. Položením květin k památníku všem ochráncům hranic a následným přesunem do restaurace Sokolovna začalo výroční setkání přítomných 30 členů KČP. Úvodní přivítání a hodnotící projev provedl předseda ašské MO Milan Paučo. Pestrost a činorodá práce členů mezi svými příznivci, civilními obyvateli a mládeží, včetně rozvoje mezinárodních přátelských vztahů především s bývalými pohraničníky NDR, to byly hlavní cíle a splněné úkoly v r. 2017. Péče o pomníčky padlých ochránců SH a antifašistických bojovníků, mnohá pietní setkání u nich a u pomníku Edwarda Beneše nebo památníku sestřelených letců spojeneckých vojsk u Hranic a položení květin k nim, to vše jsou doklady hluboce záslužné vlastenecké kolektivní práce našich členů KČP.

Tonda Juříček pak připomněl stručně výsledky kolektivního hospodaření. Člen NR KČP Štěpán Drapák a předseda organizace Milan Paučo pak předali děkovná ocenění členům organizace za práci i za jejich významná jubilea. V předneseném nástinu úkolů pro rok 2018 bylo připomenuto, že pro společnost bude příští rok ve znamení 100.výročí vzniku ČSR po rozpadu Rakousko-Uherska. Proto k řadě dosavadních úkolů přibude i uctění této významné společenské události pro náš lid v podmínkách MO KČP Aš a karlovarské krajské organizace. Při volné besedě pak mj. představil člen MO KČP z Frant. Lázní novou zástavu KČP jejich organizace.

Text: Jarda Horák

Foto: Horák, Paučo
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2018
 • 211 zobrazení
dobrany2014
Klub vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech za spoluúčasti Základní školy v Dobřanech pořádá výstavu Militárií k 100. výročí 1. světové války a 96. výročí vzniku ČSR.
Foto: P.Šístek
více  Zavřít popis alba 
 • 25.10.2014
 • 195 zobrazení
mysticsmile
Boskovickou Sokolovnou zněl sborový zpěv

Devátá Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů se konala v boskovické Sokolovně. Podnik uspořádala Česká obec sokolská a TJ Sokol Boskovice pod záštitou Ministerstva kultury ČR.
Celý program slovem provázela Eva Novotná.
Přítomen byl starosta Župy krále Jiřího Antonín Rus – je též starosta nedaleké obce Benešov a vzdělavatel České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.
Ten na úvod zdůraznil velkou letošní účast celkem sedmnácti sborů, z nichž sedm vystoupilo právě zde. Připomenul, že za dva roky proběhne Všesokolský slet a současně oslavíme sté výročí vzniku ČSR a dále uvedl: „Přehlídka sokolských pěveckých souborů se v roce 2018 uskuteční na prknech Národního divadla v Praze.“ Závěrem popřál všem skvělý kulturní zážitek a své vystoupení zakončil sokolským pozdravem „Nazdar“.
Výkony všech účinkujících sledovala odborná porota pod vedením sbormistra doc. PhDr. Jana Kostečky, CSc. Jejími členy byli dále Mgr. Tomáš Zouhar a Dr. Alois Čada – bývalý sbormistr boskovického Janáčka.
Ještě před prvním vystoupením zazněl společný zpěv státní hymny.
Pak už se představil smíšený pěvecký sbor Háj ze Slezska. Za ním následovaly Sokolka – Zpěvulky z Lužice, Marijánky Vacenovice, Sokolka Svatobořice, Ženský pěvecký sbor z Brna Židenic, Modrá Synkopa Praha – Kampa a celé setkání uzavřel Ženský komorní sbor Libuše, Praha Libuš. Jejich poslední píseň Jaroslava Ježka David a Goliáš vzbudila vřelý zasloužený potlesk.
Přítomní si ještě společně zazpívali známý pochod „Spějme dál“ a závěr tvořila přátelská beseda se členy poroty.

Více: http://www.sokol.eu/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 15.10.2016
 • 184 zobrazení
sos19hodonin
Ve středečních večerních hodinách se ve městě Miroslav u Znojma sešli občané města u tamní školy, aby si s předstihem připomenuli 94. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. V 18:30 se celé setkání seřadilo do lampiónového průvodu, který vedl od školy ke kulturnímu domu. U kulturního domu zazněla státní hymna a také píseň U Zborova hřměla děla v podání mezzosporanistky Mgr. Táni Janošové a projevy. Poté následoval ohňostroj a v kulturním domě koncert (Ne)jen hovory s TGM Mgr. Táni Janošové doplněný mluveným slovem Mgr. Františka Trávníčka z valtické jednoty Obce legionářské. Akci jsme spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno zpestřili čestnou stráží praporu v dobových uniformách.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.10.2012
 • 177 zobrazení
pochvalov
100 leté výročí vzniku ČSR za hojné účasti občanů Pochvalova, vysazení našeho národního stromu s pomocí naší budoucí generace a výstava dobových dokumentů v kulturním domě
více  Zavřít popis alba 
 • 20.10.2018
 • 169 zobrazení
kvvholesov
97. výročí vzniku ČSR jsme v Holešově oslavili již 27. října u sochy TGM.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.10.2015
 • 127 zobrazení
sos19hodonin
V předvečer státního svátku jsme se zúčastnili oslav 93. výročí vzniku samostatného Československého státu ve městě Hodonín. Akci zahájila v šest hodin dechová hudba, poté zaznělo několik projevů a to starosty města Hodonín Mgr. Igora Taptiče, pak paní Mgr. Ireny Chovančíkové z Masarykovi společnosti a v neposlední řadě projev zástupce primátora města Holíč pana Rastislava Caletky. Po zaznění projevů proběhlo samotné kladení věnců a na závěr zazněly státní hymny Česka a Slovenska v podání smíšeného sboru Gymnázia Hodonín. Akce se zůčastnili představitelé města Hodonín, pak za senát ČR pan Ing. Stanislav Juránek, představitelé Sokola, Československého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Junáku a stovky občanů města Hodonín. Po samotném pietním aktu se seřadil u pomníku TGM lampionový průvod, který vedl po Národní třídě až na náměstí TGM, kde byla celá akce završena ohňostrojem.
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2011
 • 125 zobrazení
kvvholesov
27. října jsme se sešli u památníku T.G.M. a spolu s představiteli města a ostatními účastníky oslavili vznik samostatné ČSR
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2017
 • 120 zobrazení
Reklama