Hledání

604 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

aniger
 • minulý týden
 • 40 zobrazení
 • 0
aniger
 • minulou sobotu
 • 11 zobrazení
 • 0
kostelaci-v-akci
Cvičení výsadkářů Armády ČR u naší obce.
Odkaz na video: https://youtu.be/pB8pXZEy2Ag
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2019
 • 15 zobrazení
 • 0
atana
Včera proběhlo další kolegium, 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha.
Naším cílem byla návštěva okraje Prahy, konkrétně Uhříněvsi.
Zde v odpoledním čase za drobného deště, jenž je požehnáním, jsme navštívili místní můzeum. V expozicích nám byla představena historie Uhříněvsi a také současnost. Měli jsme možnost vidět několik předmětů z doby druhé světové války a seznámit se s jejich historií. Jednalo se o předměty z válečné Operace Anthropoid. Několik příslušníků výsadkové skupiny (včetně Gabčíka a Kubiše) působilo v okolí Uhříněvsi. V muzejních sbírkách jsou umístěny cenné předměty z jejich výstroje a výzbroje.
Po prohlídce muzea, následovala naše cesta do míst kam pravděpodobně Jaroslav Foglar umístil část příběhu z knihy Tajemná řásnovka. Územní rozložení a popis v knize odpovídá těmto místům. Ulice - U satrého mlýna s velmi mírným sklonem od železničního přejezdu až k novému náměstí. Několik rybníků a další indicie.
Součástí této malé výpravy byla i návštěva zapomenuté skautské klubovny z druhoválečných let, na faře.
Trochu k historii klubovny. Budova je součástí fary. Za druhé světové války, se skupina chlapců ve věku 12 až 15 let, rozhodla pokračovat ve skautingu.
Vzhledem k tomu, že byli rovněž ministranti při zdejší farnosti, jim farář s povědomím dalších dobrých lidí umožnil si zde zřídit klubovnu. Po celou válku se tak chlapci scházeli na faře ke svým skautským schůzkám. Byl to velký Bobřík disciplíny. Nikdo nesměl nic říci ani se jinak prozradit. Bylo to po pod "pláštěm", studia písma a přípravy ministrantů na mše.
Pak v pokročilém deštivém večeru, jakoby podzimním Foglarovském, se rozcházíme rukou dáním a spřáním krásných dní, do svých domovů.
Yesterday was another college, 48th club oldskaut Jestřábi, Prague.
Our goal was to visit the outskirts of Prague, namely Uhříněves.
Here in the afternoon, during a small rain, which is a blessing, we visited the local museum. The expositions show us the history of Uhříněves and the present. We had the opportunity to see several items from the time of World War II and get to know their history. They were items from Operation Anthropoid. Several members of the airborne group (including Gabcik and Kubis) worked in the vicinity of Uhříněves. The museum collections contain valuable items from their equipment and armaments.
After a tour of the museum, our journey followed to places where Jaroslav Foglar probably placed a part of the story from the book Mysterious Yarns. Territorial distribution and description in the book corresponds to these places. Street - Near a small mill with a very slight slope from the railway crossing to the new square. Several ponds and other clues.
Part of this small expedition was also a visit to the forgotten Scout Clubhouse from the Second World War, at the rectory.
A little bit about the clubhouse history. The building is part of the rectory. During World War II, a group of boys between 12 and 15 years old decided to continue scouting.
Since they were also ministers at the local parish, the parish priest, with the knowledge of other good people, allowed them to set up a clubhouse. Throughout the war, the boys gathered at the rectory for their scout meetings. He was a great beaver of discipline. Nobody could say anything or divulge. It was under the "cloak", the scripture study and the preparation of the ministers for mass.
Then in the advanced rainy evening, as if in the autumn Foglarian, we divide our hands by giving and mating beautiful days to our homes.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.5.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
zirkon
Ze setkání výsadkových veteránu k výročí osvobození.
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 11.5.2019
 • 76 zobrazení
 • 7
emikes
CLAY-EVA VOLÁ LONDÝN
Eva Mikešková
Bystřice pod Hostýnem / K letošnímu 75. výročí seskoku skupiny Clay a začátku jejího odbojového působení vystoupilo v Bystřici pod Hostýnem břeclavské ochotnické divadlo Bod s divadelní hrou CLAY-EVA VOLÁ LONDÝN. Divadelnímu představení dokumentárního typu v komorním prostředí zámecké konírny se dostaly ovace ve stoje.
„Jde o příběh obyvatel protektorátu, kteří denně zažívali tvrdého chleba nacistické krutovlády a pod hrozbou trestu smrti neváhali být nápomocni jak při plnění úkolů spojených se zpravodajskou činností, tak poskytnutí úkrytu samotným parašutistům,“ uvádí hru scénář Michala Šefara.
Téma odboje během 2. světové války oslovilo nejen herce, ale i diváky. Břeclavští mají blízko k jednomu z hrdinů, který pocházel z nedalekého Lanžhota. Bystřičanům zas leží v srdci osud statečných rodin, které parašutistům pomáhaly. „Město Bystřice pod Hostýnem si velmi váží odkazu těchto statečných hrdinů. Udržovalo kontakt s žijícími členy skupiny a později s jejími rodinnými příslušníky, cení si hrdinství bystřické občanky Bohunky Zicháčkové a její rodiny, kteří poskytovali parašutistům zázemí i pomoc,“ pronesl starosta Zdeněk Pánek.
Formu divadelního dokumentu si soubor zvolil z důvodu užšího přiblížení problematiky děje, zejména pro případné mladší publikum. Ve hře se objevily čtené pasáže čerpající z knihy „Clay Eva volá Londýn,“ které se střídaly s činoherním ztvárněním vybraných momentů, jež prožívali členové výsadku a jejich spolupracovníci v neutěšených časech druhé světové války. „Tato hra je poděkováním nás, kteří tuto dobu neprožili, ale jsme si plně vědomi, že bez odvážného přispění k osvobození naší vlasti výsadkem Clay a jejich spolupracovníků bychom možná nestudovali na školách v českém jazyce, neprožívali vítězství českých sportovců na mezinárodních hrách a neobdivovali přínos české vědy přinášející užitek globálního významu,“ uvedl režisér Lubor Schmidt.
Při premiéře byla na souboru znát lehká nervozita. Hercům se však podařilo na minimalistické scéně předvést vlastenectví, netrpělivost českých vojáků v Anglii, snahu obyčejných lidí něco udělat, jejich touhu po svobodě a odvahu nevzdávat se. Svůj umělecký prožitek přenesli na publikum, představení vyvolalo silně emotivní dojem. Obzvláště dojat byl Antonín Bartoš ml., syn velitele skupiny, který byl po roce 1948 donucen i se svou rodinou za dramatických okolností opustit svou vlast, za niž bojoval. Na premiéru divadla přicestoval do Bystřice pod Hostýnem z USA: „Všem bych chtěl poděkovat, že jste na toto představení přišli. Nebylo určitě lehké vtěsnat tolik osob a událostí do scénáře, vám se to povedlo. Prožíváme tento příběh spolu s vámi znovu,“ pochválil soubor potomek hrdiny.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.4.2019
 • 204 zobrazení
 • 0
suaz
Generálmajor Rudolf Severin Krzák - zakladatel Československého výsadkového vojska
více  Zavřít popis alba 
 • 9.4.2019
 • 209 zobrazení
 • 1
pkpb
Fotografie z pochodu "Operace: CHALK" upořádaného u příležitosti 75 let výročí tohoto výsadku do protektorátu.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 301 zobrazení
 • 0
drnkalek
PLEJADY STERNBERK
více  Zavřít popis alba 
 • letos v lednu
 • 37 zobrazení
 • 0
zirkon
Výroční setkání vojenských výsadkových veteránu Liberec.24.11.2018
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 24.11.2018
 • 136 zobrazení
 • 4
unokct
Devět cyklistů z našeho turistického odboru opět spojilo kolo s národním dopravcem ČD - šup s nimi do vlaku a jedéééém!!! Výsadek - žel. st. Kostěnice. První kilometry byly ušity ideálně na rozjetí, poté jsme se nadechli a v aktivním tempu jsme šlapali zvlněnou krajinou Železnohorského regionu. Za jeden den jsme toho stihli opravdu hodně - jako korálky na šňůrce nám trasa nabízela širokou škálu zajímavostí a atraktivních míst - obdivovali jsme dřevěný arkádový most v obci Kočí, projeli horolezeckou oblastí Škrovád, zastavili se na hrázi přehradní nádrže Křižanovice, kochali se panoramatickými výhledy z ochozů rozhleden na Zuberském kopci a Boiky, míjeli jsme několik zatopených lomů, které vybízely ke koupačce, zavítali do městečka Keltů, medu a jedlých kaštanů - do Nasavrk, navštívili Památník Ležáky, prošmejdili zříceninu hradu Žumberk, ... V podvečerních hodinách jsme putování po Železných horách ukončili v rekreačním areálu Duhové jezero Moravany. Kdo měl dostatek sil, pokračoval do Ústí po své ose, ostatní využili k přesunu osobní vlak.

Luboši, děkujeme !!! Opět jsi připravil pohodovou cyklistickou parádu !!!
více  Zavřít popis alba 
 • 23.11.2018
 • 25 zobrazení
 • 0
mpcr
 • 3.11.2018
 • 18 zobrazení
 • 0
ingpek
3.11.2018
Fotografická a filmová dokumentace z účasti Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka při 44. lmopr. Jindřichův Hradec
při aktu - Sázení lípy století - v Jarošově nad Nežárkou

Copyright : foto a film - Josef Pekárna ing. des. v.v. ( pegys )
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • listopad 2018
 • 22 zobrazení
 • 1
vanafi
Opakování matka moudrosti, takže po čtyřech letech se vydáváme stejnou trasou. Tentokrát za lepšího počasí :). Výsadek Tanvald ELP, Šumburk, Šulíkova skála, Krásná, Jírův kopec, sv. Gothard, Na Sluneční, Příchovice, Turnovská chata, Bílá skála, Paseky n. J., Rokytnice n.J. Kdo šel celou trasu, našlapal cca 18 km.
více  Zavřít popis alba 
41 komentářů
 • 20.10.2018
 • 71 zobrazení
 • 2
pvydra
více  Zavřít popis alba 
 • 20.10.2018
 • 45 zobrazení
 • 0
jirka-suchomel
Nedaleko Křivoklátu, u osady Požáry, na žluté turistické značce, najdeme pomník, který připomíná událost z druhé světové války. Přibližně v těchto místech seskočily tři skupiny parašutistů, které zde zakopaly svůj materiál. O něco později mělo proběhnout jejich vyzvednutí, avšak gestapo už o všem vědělo a místo bylo hlídáno. Strhla se zde přestřelka při které zahynul četník a parašutista z výsadku Zinc Arnošt Mikš, kterému je věnován pomník. Vedle pomníku je cedule, která seznamuje s celou situací, jsou zde i dobové fotografie z "místa činu".
více  Zavřít popis alba 
 • 14.10.2018
 • 32 zobrazení
 • 3
kvvholesov
V pátek 12. října jsme uspořádali tradiční výsadkové vinobraní. Zúčastnilo se ho asi 50 spokojených členů a příznivců vč. starosty a místostarosty.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.10.2018
 • 106 zobrazení
 • 0
cestynedaleko
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2018
 • 28 zobrazení
 • 2
reklama