Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 58 výsledků (0,0788 sekund)

reklama
59 fotek, 26.10.2018, 246 zobrazení | děti, kultura, oslavy, události, zábava
Naše škola se rozhodla významné 100. výročí vzniku ČR připomenout výzdobou interiéru školy, do které se zapojily všechny ročníky, včetně našich prvňáčků. O vnější výzdobu se postarali hlavně pedagogové a žáci vyšších ročníků, kteří vše vymysleli a zrealizovali.
9 fotek, 11.12.2014, 72 zobrazení
31 fotek, 15.4.2014, 70 zobrazení
53 fotek, 5.11.2015, 148 zobrazení
Výtvarné práce našich žáků měly úspěch během výstavy v Golf Prosper resortu Čeladná. Vedení resortu se rozhodlo výtvarníky odměnit a připravili pro šikulky tombolu kdy neodešel nikdo s prázdnou. Na akce nechyběl ani starosta obce P. Lukša a šťastnou ruku během losování měla naše paní ředitelka Mgr. J. Satinská.
47 fotek, 6.5.2013, 80 zobrazení
ZŠ Školní Vrchlabí pořádá ve dnech 7.5.- 23.5.2013 výstavu výtvarných prací našich žáků pro veřejnost, od 9.00 do 17.00 hod. na náměstí TGM, v Domě Kryštofa z Gendorfu
6 fotek, 12.2.2018, 29 zobrazení
4 fotky, 4.5.2009, 47 zobrazení
Zvláštní ocenění výtvarné kolektivní práce našich žáků.
24 fotek, 19.4.2011, 163 zobrazení
V tomto albu najdete nejnovější práce našich žáků z období měsíce dubna 2011.
19 fotek, 101 zobrazení
práce našich žáků z výtvarných soutěží, které byly uveřejněny ve Sborníku
13 fotek, 18.3.2011, 75 zobrazení
Na našich schůzkách mysliveckého kroužku se nejen učíme zákonitosti přírody, ale také se zúčastňujeme výtvarné soutěže. Žáci se velmi snažili. Výtvarné práce se zdařily.
91 fotek, podzim 2015, 132 zobrazení
Zdá se, že uběhla jen chvilka od doby, kdy naše prvňáčky přivítal pan ředitel dne 1. září v sále školy. Tehdy nastoupilo na pódium 25 dětí, které se těšily na školu, třebaže vlastně vůbec netušily, na co se vlastně mají těšit. Dnes je začátek prosince – uteklo to jako voda – a naši prvňáčci již dobře znají, co všechno pojem – chodit do školy - znamená. Jsou to úkoly, přestávky, učení, kamarádi, stále nové věci, povinnosti i radosti. Paní učitelka od počátku děti při jejich prvních činnostech sledovala a fotila. Jak pilně pracovaly v matematice – obtížné začátky v psaní číslic, práce s matematickým divadélkem, práce s číslicemi. Hodně dřiny a těžké práce nás čekaly při psaní prvních uvolňovacích cviků a písmenek. Ale dnes může paní učitelka s radostí říct, že píle, cvičení a dřina se vyplatila, protože děti píší velice pěkně a úhledně. Kromě čtení prvních textů děti velmi dobře zvládají skládání prvních slabik k obrázkům a také umí poskládat celá slova! Velice šikovní byli také při první práci ve skupinkách, kde každý nepracuje jenom sám za sebe, ale hlavně společná práce všech má ten správný výsledek. V pracovních činnostech a výtvarné výchově - střídavě někteří hůř a někteří lépe - zvládají stříhání, lepení, vybarvování, práci s barvami a s plastelínou. Jako všichni žáci mají nejraději tělesnou výchovu, kde se postupně učí dovednosti s míči, švihadly, skákacími míči, cvičení na lavičkách a žebřinách, kotouly a válení sudů na žíněnkách. Seznámily se s novými hrami a jejich pravidly. Na posledních fotografiích jsou ukázky všech dalších prací, které děti od září do začátku prosince vytvořily.
Jak děti pracují přímo v hodinách, mohly děti svým rodičům ukázat dne 1.12., kdy se rodiče přímo do první a druhé vyučovací hodiny mohli přijít podívat na hodinu českého jazyka a matematiky. Určitě jsme rodičům nemohli zdaleka ukázat všechno, co umíme a děláme, ale aspoň trochu se seznámili s tím, jak v hodinách pracujeme, jak jsme šikovní a jak nám to všechno krásně jde…
Třídní učitelka Mgr. Karin Davídková
17 fotek, 24.6.2016, 158 zobrazení
V pátek 24. června proběhla ve františkánském klášteře slavnostní vernisáž vítězných žákovských prací grafické výtvarné soutěže k výročí Karla V. Klíče, jmenovce naší školy. Do vernisáže postoupilo osm děl našich žáků z 2. stupně, které se mezi pracemi ostatních, často i o deset let starších studentů středních škol rozhodně neztratily. Soutěžní práce zajišťovala v hodinách výtvarné výchovy p. uč. J. Kollerová. Za účast v soutěži jsme získali diplom.
21 fotek, leden 2015, 254 zobrazení
V pátek dne 16. ledna navštívili žáci sedmého a osmého ročníku Masarykovu knihovnu ve Vsetíně. Během exkurze proběhl pracovní seminář na téma nebezpečí internetu: kyberšikana, sexting, happy slapping…
Galerie Stará radnice nás přivítala v pravé poledne výstavou výtvarných prací žáků gymnázií a základních škol Horního Vsacka "Prostředí pro život".
Náš bývalý žák Martin Orság, nyní student druhého ročníku Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, zde vystavuje své kresby ze základní školy, které byly oceněny. Obrázky vybírala odborná porota, které předsedal akad.mal. Miroslav Machala.
„Dobré příklady táhnou…“
Získali jsme hodně podnětů jak do výuky češtiny, tak do hodin výtvarné výchovy.
33 fotek, prosinec 2015 až únor 2016, 117 zobrazení | dokumenty
Sedmisté výročí se blíží. Celá naše společnost si připomene 14. května 2016 sedmisté výročí narození českého krále Karla IV., sebevědomého, vzdělaného politika, který se stal i římským císařem a Prahu učinil nejvýznamnějším městem tehdejší Evropy. Jeho život a dílo se stalo průřezovým tématem a mottem probíhajícího školního roku. Ve všech předmětech učitelé a žáci s tímto tématem pracují a seznamují se s životem a dílem Karla IV. Ve výtvarné výchově vznikly zajímavé kresby žáků, které zdobí vstupní halu školy. Celý únor byla ve škole instalována panelová výstava o největším z našich předků. Vyvrcholením práce s tímto tématem bude projektový den v úterý 12. dubna 2016, kdy každý žák druhého stupně se přihlásí do pracovní dílny podle vlastního uvážení a se svojí skupinou zpracují vybraný úkol a výsledek své práce budou na závěr dne prezentovat před ostatními spolužáky. Můžeme se těšit na výstupy k námětům Manželky Karla IV., Středověká móda, Hostina pro Karla IV., Cestování ve středověku, Karel IV. v anglickém obrázkovém slovníku, Písařská dílna, Korunovační klenoty, Vzdělanost za vlády Lucemburků, Chladné zbraně středověku a řady dalších témat.
20 fotek, 9.11.2018, 66 zobrazení
9. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili výtvarné přehlídky žáků ve Vejprtech pod názvem Barvy podzimu. Děti se vrhly s chutí do práce a vyrobily z pečícího papíru krásné lampiony. Ze sklenic, listí a dalších přírodnin zhotovily svícny a olejové lampy.
54 fotek, červen 2016, 124 zobrazení
Žáci našich prvních a druhých tříd vytvářeli výtvarné práce volnou technikou na téma "Namaluj si svůj sen". Nejlepší práce z každé třídy byly odměněny pěknými cenami, které do školy za firmu MODEL přivezla p. Barková. Ostatní děti dostaly za snahu malou sladkou odměnu. Děkujeme firmě MODEL za sponzoring a už se těšíme na další podzimní tvoření!
19 fotek, jaro 2017, 78 zobrazení
Naše škola se opět zúčastnila celostátní výtvarné soutěže s názvem: Máme rádi přírodu, kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus.
Letošní téma bylo: Poradíte planetě? Motto: O co byste požádali milion lidí, aby udělali a pomohli změnit svět k lepšímu.
Úkolem dětí bylo zamyslet se nad tím, čím by mohly planetě pomoci. Svoje nápady, jak vylepšit sbírání odpadků, či recyklaci, výtvarně ztvárnily.
Z celkového počtu 659 prací ze 100 škol se z naší školy umístili dva žáci na druhých místech:
ve 3. kategorii – 4. - 6. třída – kresba - Šimon Rozmarin – žák 4. třídy (název výtvarné práce – Mizící kovošrot) a ve 2. kategorii – 1. - 3. třída – kresba – Sidney Robinson – žák 3.A třídy (název výtvarné práce – Stroj super dinosaur). Výhercům gratulujeme.
7 fotek, 22.6.2015, 111 zobrazení
Vyhodnocení výtvarné soutěže "Děti, pozor, červená!"
Žáci II. třídy Eva Siváková, Denisa Petrovská, Andreas Kusý a žák IX. A
Patrik Lhota byli odměnění na vernisáži na téma "Cesta do školy i na výlet".
Jejích obrázky jsou vystaveny v prostorách MěDK Karviná - Nové Město. Zveme
Vás na prohlídku výtvarných prací našich dětí.
38 fotek, červen 2011 až listopad 2012, 172 zobrazení | moje fotozprávy
Zámecký skleník v Boskovicích zněl v úterý odpoledne převážně dětskými hlasy. Z galerie se linuly zvuky ladění nástrojů, začali přicházet i dospělí návštěvníci.
Místní Základní umělecká škola založená roku 1945 uspořádala ve spoluprácí s Kulturními zařízeními města 27. listopadu 2012 úderem šestnácté hodiny vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru a keramiky pod názvem Úsměvy andělů.
Program zahájil malý orchestr žáků hudebního oboru pod taktovkou Bc. Martina Krajíčka krátkou znělkou, jež navodila atmosféru blížícího se Adventu.
„Poetický název dostala výstava podle témat, jež zpracovali žáci výtvarného a keramického oboru naší školy,“ přivítala všechny ředitelka školy Stanislava Matušková. „Posláním prezentace je navodit slavnostní náladu před Vánocemi.“
Učitelka výtvarného oboru Mgr. Eva Holoušová dodala: „Proč název Úsměvy? Úsměv je kouzlo, jež dnes často chybí. Je to energie, která je na výstavě vyjádřena snahou dětí radovat se z výtvarné práce dle svých představ. Anděl je posel chránící nás, přírodu, zvířata. Je naší nadějí a snem. Jsou zde díla žáků od šesti do sedmnácti let.“
Vše doplnila krátkou roztomilou říkankou sedmileté Magdaleny Králové:

Andělé strážní nejsou vždycky vážní
Můžou být i veselí, jako každou neděli
Jako tohle úterý

Pak již žáci předvedli, co si pro vernisáž nastudovali. Zněla próza, dívky se lehce vznášely při tanci. Do toho se linula prostorami starobylého Skleníku nádherná píseň Tisíc andělů od Čechomoru v podání souboru studentů hudebního oboru ZUŠ, jež dodala zahájení výstavy opravdu důstojný rámec a navodila tu pravou zimní atmosféru blížících se svátků.
Výstava potrvá na galerii Zámeckého skleníku do 11. prosince, kdy bude ukončena Vánočním koncertem školy a opravdu stojí za návštěvu. Zastavte se na chvíli ve shonu blížícího se konce roku a přijďte se podívat.
Více: www.zusboskovice.cz

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron