Hledání

4 156 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

votryba
CHEB, D - SCHIRNDING, D - FISCHERN, LIBÁ, FR. LÁZNĚ cyklo: Cheb ( kostel, hrad, Pěší lávka, vyhlídka, přehrada ) - Sv. Anna - Bismarckova věž a vysílač na Zelené hoře - po zelené TZ do býv. Horní Hraničné - Hraničná - Pomezí nad Ohří - Schirning - Fischern - Carolina Quelle - po 2066 do Libá - Sorkov - hrad Seeberg v Ostrohu - Dolní LOmany - rozhl. Salinburg ve Fr. Lázních - Cheb
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2013
 • 38 zobrazení
 • 0
starepole
Bizarní zřícenina gotického hradu z konce 14. století se stala jedním ze symbolů Ćeského ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad - nikdy nebyl vojensky dobyt. Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit se s historií hradu a vystoupat na věž "Babu" i na vyhlídku pod věží "Panna", které skýtají jedinečný rozhled do okolní krajiny.
více  Zavřít popis alba 
108 komentářů
 • 10.7.2013
 • 129 zobrazení
 • 0
ferda29
Asi poslední výprava - na rozhlednu Vrbice. Kousek před cílem mne zaskočila silnice uzavřená páskou. Pořádal se tam jakýsi automobilový závod. Objet nebylo kudy, protože trať vedla těsně kolem rozhledny. Poradili mi cestu po poli, sice k další uzavírce, ale odtud bylo možné se k rozhledně prodrat lehce prošlápnutou trasou v obilí.
Klopotná cesta vedrem a osinama byla odměněna následným výstupem na věž a dalekými rozhledy. A při cestě zpět mne potěšilo, že už umím pojmenovat vrchy nad Potštejnem...
více  Zavřít popis alba 
10 komentářů
 • 27.7.2013
 • 60 zobrazení
 • 0
voset
Zibohlavy – kostel sv. Martina
Původní románský kostel byl vystavěn ve 13. století, v roce 1358 je připomínán jako farní. Podle popisu se skládal z obdélníkové lodi, ukončené ve východní stěně apsidou bez oken a s průchodem do sakristie; strop lodi byl trámový a stěny byly prolomeny dvojicí románských polokruhových oken. V roce 1624 kostel vyhořel, přičemž se rozlily zvony (dosvědčuje kus speklé zvonoviny nalezený při bourání v roce 1873), ale v roce 1627 byl již zase opraven. V roce 1639 byl vydrancován Švédy, kteří odvezli většinu cenného vybavení. Sešlý kostel byl v roce 1771 péčí faráře Jana Augusta Gregora opraven stavitelem Frant. Jedličkou z Kolína, v roce 1824 byla zvýšena původní věž. V roce 1873 byl tento kostel až na věž zbořen a zcela znovu vystavěn v pseudorománském slohu. Hotová stavba byla vysvěcena v roce 1875.
Jednolodní kostel na křížovém půdoryse s půlkruhovou apsidou ve východní stěně a hranolovou věží před západním průčelím. Vnější stěny jednotně pseudorománsky vyzdobeny.
Ve vnitřní výzdobě byly použity motivy výzdoby románského kostela sv. Jakuba ve Svatém Jakubu u Kutné Hory.
Zařízení kostela je pseudoslohové z roku 1886. Hlavní oltář vytvořil řezbář J. M. Černý na konci 18. stol., na kruchtě visí obraz sv. Martina z původního oltáře od J. Macháčka z roku 1841.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.7.2013
 • 32 zobrazení
 • 0
12jirka
• Zámek Přerov nad Labem
Dvoupatrová renesanční stavba o půdorysu pravidelného čtyřúhelníku o stranách 40x45 metrů, obklopená zděným vodním příkopem. Do současnosti se zachovalo jižní a východní křídlo, nad jihovýchodním schodištěm je nevysoká osmiboká věž se stanovou střechou, zakončenou makovicí. V přízemí je bývalá kaple sv. Salvátora, nad ní rytířský sál s velkým krbem a zbytky loveckých trofejí. Zámek stojí v sousedství Salvátorského rybníka, okolo něj protéká Zámecký potok. • Skanzen lidové architektury – Polabské národopisné muzeum
Jedná se o čtvrtý největší skanzen v Evropě s výjimkou severských zemí a o nejstarší národopisné muzeum v Česku. Jeho historie začíná okolo roku 1900. Tehdy majitel místního zámku – arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský – zakoupil pro účely národopisného muzea Staročeskou chalupu a zpřístupnil v ní veřejnosti expozici o životě v Polabí. Na tuto aktivitu navázalo v roce 1967 Polabské muzeum, které zde založilo záchranný skanzen polabské lidové architektury, který funguje dodnes.
• Kostel sv. Vojtěcha
Farní kostel byl postaven v raně barokním slohu v letech 1681–1682. V roce 1865 došlo k rozsáhlé přestavbě, během které byla nově postavená loď a věž. V chrámu jsou boční oltáře sv. Václava a Panny Marie z konce 17. století a hlavní oltář sv. Vojtěcha z 18. století. V roce 1982, při oslavě 300. výročí jeho vysvěcení, se konala poutní slavnost za účasti kardinála Františka Tomáška.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 25.7.2013
 • 38 zobrazení
 • 0
voset
Pokud zdoláte 192 schodů v kostelní věži, dostanete se do rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Ta je v sezóně zpřístupněna veřejnosti. Z věžního ochozu se naskýtá krásný pohled na celé město i blízké okolí.
to ovšem jen když na věži právě nenatáčí ČT:-((((((
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2013
 • 16 zobrazení
 • 0
klatu
Dějiny dolu Guido sahají do poloviny 19. století. Založil ho v roce 1855 tehdejší významný magnát a průmyslník hrabě Guido Henckel von Donnesmarck, který potřeboval uhlí pro své hutě. Po vyčerpání ložiska sloužila šachta do 30. let minulého století jako ústřední vodní jáma pro okolní doly a koncem 60. let ji využíval jako zkušební důl glivický výrobce důlní techniky Komag. V roce 1982 byl v areálu zřízen Hornický skansen Guido, který působil pouze do roku 1996.
O dalším osudu Guida rozhodli památkáři. Zachovalá důlní díla z 19. století, strojovnu s těžním strojem z roku 1924 i samotnou těžní věž zapsali v roce 1987 na seznam památek a díky této skutečnosti neustávaly snahy o přestavbu dolu pro muzejní a turistické účely. Úsilí milovníků historie a hornických tradic Zabrze bylo korunováno v roce 2007 otevřením Památkového dolu Guido pro veřejnost.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • červenec 2013
 • 127 zobrazení
 • 0
voset
Právě na tomto kopci (601 m.n.m.) se nachází stejnojmenná rozhledna a vedle ní Chata Maxe Švabinského, postavená podle projektu stavitele Adolfa Šimka. V chatě najdete restauraci, která by na dvě etapy obsloužila celý Kozlov a pár turistů k tomu (s venkovním posezením by to zvládla najednou) i ubytovací část (dvou až pětilůžkové pokoje se startovací cenou 330,- Kč). Chata byla postavena v letech 1932-1933 a rozšířena již v roce 1936, ale její současná podoba pochází až z roku 1941. V roce 2003 prošla chata Maxe Švabinského rozsáhlou rekonstrukcí
Hlavní atrakcí kopce je však – při vší úctě k Maxovi i personálu restaurace – železná telekomunikační věž (přesněji převaděč pro dálkové šíření signálu), zpřístupněná veřejnosti jako rozhledna po svém kompletním dokončení v roce 2001 (stavba byla zahájena v létě roku 2000). Zpřístupnění věže jako rozhledny dali páni konšelé z České Třebové do podmínek stavebního povolení jednomu nejmenovanému mobilnímu operátorovi. A dobře udělali, o výstup na vyhlídkovou plošinu ve výšce 32,8 metru, na kterou vede 133 schodů, je prý pořád velký zájem
více  Zavřít popis alba 
 • 23.7.2013
 • 30 zobrazení
 • 0
jirkajir
Je s podivem,že když jedete po silnici č.13,která je dosti frekventovaná,tak vidíte jen věže jakéhosi kostela.Když vejdete do nenápadných vrat,jste překvapeni,co vše tam je.V minulosti to bylo významné poutní místo,kam chodila procesí z Německa i Polska.Doufám,že klérus,když dostal tyto stavby do vlastnictví bude renovovat více a lépe než stát(v 80tých létech byl opravován).Některé malby po obvodu ambitu už jsou za hranicí čitelnosti.
více  Zavřít popis alba 
92 komentářů
 • květen až červenec 2013
 • 125 zobrazení
 • 0
voset
Nejvýznamnější památkou obce Věžné je kostel svatého Martina postavený z kamene koncem 16. století. Z roku 1592 pochází v souvislosti s věženským kostelem zmínka o predykantu Vítu Stanickém, který se pak usídlil na novou faru v Rožné. Z toho je patrno, že nejdříve byla fara ve Věžné, později teprve v Rožné. Roku 1672 náležel kostel jako filiální k Doubravníku, od roku 1755 byla na hradě Pernštejně zřízena kooperativa, kam byla Věžná přidělena až do roku 1787, kdy byla přifařena k Rožné, kam patří dodnes.
Kostel má 1 oltář s obrazem sv. Martina od akademického malíře Adámka z Pelhřimova. Nejvzácnější památkou je ukřižovaný Kristus v životní velikosti. Na kůru byly staré varhany, pocházející z roku 1680, které byly v roce 1939 nahrazeny novým harmoniem. Pod dlažbou kostela je krypta význačných dobrodinců tohoto kostela, zapečetěna dvěma mramorovými deskami s nápisem: „ Léta Páně 1742 dne 24 měsíce září zemřel slovutný muž Jiří Vrbka v 74. roce věku svého, který zde pochován a všeobecného vzkříšení očekává“. Na druhé desce je napsáno: „Pod tímto kamenem odpočívá Josef, vlastní syn Jiřího Vrbky, zemřel 1757 ve věku 21 let. Zemřelý každého o krátkosti bytí napomíná a o křesťanskou modlitbu žádá.“
Na věži byly do první světové války 3 zvony, z nichž nejstarší byl poledník, pocházející z roku 1630, který byl na věži ponechán. Prostřední zvon byl z roku 1701 darován Pavlem Vrbkou, rychtářem věženským, malý zvon pocházel z roku 1737. Oba mladší zvony byly odebrány pro vojenské účely 18. května 1917.
Věžní hodiny jsou darem manželů Špačkových.

informace o mobiliáři již neplatí, kostel byl vykraden
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2013
 • 78 zobrazení
 • 0
holajdic
Rok se s rokem sešel a HO Štika vyrazila opět do Cortiny d'Ampezzo za lezením na přilehlých skalních věžích a masívech. Letošní dolomitský výpad byl jedinečný z několika důvodů. Nikdy v předchozích dvou letech nás nebylo tolik, pět družstev po dvou štikách a ještě nám milou společnost dělaly Radka s Terezkou. Kromě toho se podařilo vylézt asi nejimpozantnější cesty. Vrcholem našeho snažení byl úspěšný přelez Dibonovy hrany na Cimu Grande, který se podařil Ondrům Rencošovi a Lonymu společně se Špásíkem a Mlaďákem. Naše dvojice ve složení moje maličkost a Válec postupně vylezla cesty: severozápadní hrana na Torre Lusy, severní stěnou na Torre Barancio, Dimai Führe na Punta Fiames v masivu Pomagangon, jižní hranou na Punta Alpini, Áda na Col dei Bós (čti: dy Boá :-) ) a na dolezení jižní hrana na Sass de Stria (Hexenstein)
více  Zavřít popis alba 
32 komentářů
 • červenec 2012 až červenec 2013
 • 203 zobrazení
 • 1
voset
Farní kostel v Rovečném je zasvěcen sv. Martinovi. Má barokní podobu z roku 1721, kdy jej nechal vystavět hrabě Karel z Lamberka na místě staršího kostelíka.
Jedná se o jednolodní stavbu se čtyřbokou věží v průčelí a sakristií při severní straně. Kostel je obklopen hřbitovem, na němž odpočívají také někteří ze zdejších farářů. Celý areál včetně památných stromů kolem je pod památkovou ochranou.
Hlavní oltář pochází z brněnského minoritského kostela a obsahuje obraz sv. Martina, dělícího se o svůj plášť se žebrákem.
Boční oltáře jsou zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Panně Marii Růžencové a Božímu hrobu.
Kazatelna je zdobena symboly teologických ctností: Víry, Naděje a Lásky.
Na bočních stěnách jsou umístěny výjevy křížové cesty a na stropě jsou vymalováni čeští svatí patroni: Václav, Cyril a Metoděj, Ludmila, Jan Nepomucký, Jan Sarkander, Prokop, Klement Maria Hofbauer a Anežka a uprostřed Nejsvětější Trojice.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.7.2013
 • 70 zobrazení
 • 0
foticz
#věž
Gotickorenesanční Černá věž je dominantou Českých Budějovic.
72 m vysoká městská zvonice má 9 pater. Na vyhlídkový ochoz vede 225 schodů.
Ve zvonovén patře je šest zvonů : Bumerin,Oktáva,Umíráček,Stříbrný,Marie,Budvar.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • srpen 2011 až srpen 2018
 • 50 zobrazení
 • 10
foticz
#věž
Jedna z nejhezčích historických věží s krásnými výhledy.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
49 komentářů
 • srpen 2018
 • 45 zobrazení
 • 9
foticz
Litovelská radniční věž z 16.stol.je nejvyšší v povodí Moravy. Výška věžě je 65,4 m. Ochoz a komůrka hlásného
je ve výšce 33,5 m. Rekontrukce byla dokončena r. 2014 #
#Litovel, #věž
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • únor 1991 až listopad 2017
 • 30 zobrazení
 • 4
foticz
#Litomyšl, #věž
Červená věž je poslední dochovaná stavba z opevnění tzv. Nového města v Litomyšli.
Byla postavena z lámané červené opuky kolem r. 1490. Nyní je v areálu Fakulty restaurování,
při obnově r.1993-1998 byla věž zastřešena.
více  Zavřít popis alba 
47 komentářů
 • srpen až září 2018
 • 53 zobrazení
 • 11
koutj
 • leden 2004 až listopad 2018
 • 139 zobrazení
 • 0
chekotay
 • srpen až říjen 2018
 • 24 zobrazení
 • 0
zusy
 • 25.8.2018
 • 39 zobrazení
 • 0
sm-strechy
 • jaro 2014
 • 44 zobrazení
 • 0
joindra
 • 12.2.2013
 • 83 zobrazení
 • 0
georges1290
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
29 komentářů
 • 17.8.2012
 • 68 zobrazení
 • 1
wtt
 • 24.1.2012
 • 49 zobrazení
 • 0
chuckylom
 • 27.6.2009
 • 47 zobrazení
 • 0
reklama