zsruska
V rámci konference 4EDU si vybraní žáci tříd 5. B a 5. C díky živému přenosu z litoměřického gymnázia vyzkoušeli pokusy s různými kapalinami a získali tak povědomí o kyselosti a zásaditosti některých prostředí.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 19 zobrazení
kolaproafriku
Raritní skládací kolo ESKA E 622 20"
Česke historicke skládači kolo ESKA ( skládačka) Folder r.v. 1971
Základní model skládacího jízdního kola vzor E 622 byl rozvíjen
a doplňován po celou dobu působení Josefa Cupáka v n.p. ESKA
Cheb.
Jízdní kolo v té době bylo
pojímáno jako dopravní prostředek s možností přepravy nákladu.
Návrhy proto zahrnují varianty
držáků, nosičů a dalších nezbytných doplňků.
Kolo bylo vybráno
pro světovou výstavu Expo 67
v Montrealu. 
Designér Josef Cupák : 
http://www.retromuseum.cz/templates/retro/data/files/114_cupa%CC%81k_katalog_web.pdf
více  Zavřít popis alba 
 • v úterý
 • 12 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
vytvarka-zusbruntal
Malíři z Polska, Česka a Slovenska přijeli do Bruntálu a tvořili obrazy s motivy našeho města.
Ty jsou k vidění v bruntalském divadle společně s deseti vybranými malbami našich žáků výtvarné tvorby, které jsme malovali přímo v plenéru. Z polského Prudniku vystavují zákoutí svého města děti z tamní umělecké školy.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 11 zobrazení
verastrnadkova
Lednice, někdy uváděno jako Lednice na Moravě je obec na jižní Moravě v okrese Břeclav, 7 km severozápadně od Břeclavi a 12 km východně od Mikulova. Má přibližně 2 300 obyvatel (včetně připojené vesnice Nejdek). Leží v Dolnomoravském úvalu, ze severu obtékaná Zámeckou Dyjí. Zdejší lichtenštejnský zámek s rozsáhlým parkem patří mezi nejvyhledávanější turistické destinace v celém Česku, spolu s Valticemi je centrem Lednicko-valtického areálu. V Lednici, jež je vinařskou obcí, sídlí také Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Historie
Lednice se připomínaná v písemných pramenech poprvé již v roce 1222 jako zemanské sídlo. V polovině 13. století přešla do majetku rodu Lichtenštejnů. Proslulý sběratel umění, Baron Hartman II. z Lichtenštejna (†1585) po sňatku s kněžnou Annou Marií z Ortenburku sice Lednici prodal, ale roku 1575 ji koupil zpět. Patřila pak rodině až do roku 1945, kdy bylo lichtejnštejnské jihomoravské panství zestátněno.
V 16. století byla zdejší fara českobratrská, katolickou víru znovu zavedl roku 1601 Karel I. z Lichtenštejna.
Ze srovnání podrobných historických a současných map vyplývá, že nepatrná jihovýchodní část katastrálního území Lednice náležela do roku 1920 v rámci tzv. Valticka k Dolním Rakousům jako součást katastrálního území Charvátská Nová Ves. Dotyčné pozemky se staly součástí katastrálního území Lednice až během druhé poloviny 20. století.
Po druhé světové válce došlo v původně převážně německé obci k vysídlení starousedlíků a výměně obyvatelstva.

Obyvatelstvo
Struktura
V obci k počátku roku 2016 žilo celkem 2324 obyvatel, z toho 1139 mužů a 1185 žen. Průměrný věk obyvatel obce činil 42,7 let. Dle Sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2011, kdy v obci žilo 2242 lidí. Nejvíce z nich bylo (16,2%) obyvatel ve věku od 30 do 39 let. Děti do 14 let věku tvořily 12,4% obyvatel a senioři nad 70 let úhrnem 6,7%. Z celkem 1964 občanů obce starších 15 let mělo vzdělání 35,7% střední vč. vyučení (bez maturity). Počet vysokoškoláků dosahoval 11,6% a bez vzdělání bylo naopak 0,5% obyvatel. Z cenzu dále vyplývá, že v obci žilo 1110 ekonomicky aktivních občanů. Celkem 86,8% z nich se řadilo mezi zaměstnané, z nichž 65% patřilo mezi zaměstnance, 4,9% k zaměstnavatelům a zbytek pracoval na vlastní účet. Oproti tomu celých 44,6% občanů nebylo ekonomicky aktivní (to jsou například nepracující důchodci či žáci, studenti nebo učni) a zbytek svou ekonomickou aktivitu uvést nechtěl. Úhrnem 966 obyvatel obce (což je 43,1%), se hlásilo k české národnosti. Dále 577 obyvatel bylo Moravanů a 31 Slováků. Celých 517 obyvatel obce však svou národnost neuvedlo.
Vývoj počtu obyvatel za celou obec i za jeho jednotlivé části uvádí tabulka níže, ve které se zobrazuje i příslušnost jednotlivých částí k obci či následné odtržení.
Náboženský život
Obec je sídlem římskokatolické farnosti Lednice na Moravě. Ta je součástí děkanátu Břeclav v Brněnské dicézi v Moravské provincii. Při censu prováděném v roce 2011 se 517 obyvatel obce (23%) označilo za věřící. Z tohoto počtu se 340 hlásilo k církvi či náboženské obci, a sice 272 obyvatel k římskokatolické církvi (12% ze všech obyvatel obce),dále 3 k pravoslavné, 1 k Církvi československé husitské, 4 k českobratrským evangelíkům a 2 ke Svědkům Jehovovým. Úhrnem 768 obyvatel se označilo bez náboženské víry a 957 lidí odmítlo na otázku své náboženské víry odpovědět.

Školství
Základní škola Lednice sídlící ve dvou budovách na ulici Břeclavské byla založena v roce 1936. Od roku 1990 až do roku 2019 byl jejím ředitelem Mgr. Ladislav Dostál, pak jeho místo zaujal dosavadní zástupce Mgr. Stanislav Straškrába. Školu navštěvují děti od 6 do 15 let z Lednice, Bulhar a Hlohovce. Na budovu nad náměstím (Břeclavská 365, lidově zvanou „národka“) chodí žáci 1. a 2. třídy. Žáci 3.–9. ročníku chodí na budovu druhého stupně (Břeclavská 510). Plánuje se sjednotit všechny žáky na jediné budově.
Již od roku 1895 má v Lednici tradici odborné zemědělské školství – tehdy zde byla založena Vyšší ovocnicko-zahradnická škola (Höhere Obst-Gartenbauschule), první taková škola s maturitou v Rakousku-Uhersku. Při ní byl roku 1912 zřízen Ústav zušlechťování rostlin (od roku 1965 Mendeleum). Roku 1922 byla na Rybničním zámečku jižně od Lednice zřízena Biologická stanice českých vysokých škol, kterou společně využívalo několik brněnských VŠ.
Po druhé světové válce se v prostorách VOZŠ usídlila zahradnická katedra brněnské Vysoké školy zemědělské, která měla od roku 1953 celostátní působnost pro zahradnické obory studia. Od roku 1985 je lednické pracoviště brněnské zemědělské univerzity samostatnou Zahradnickou fakultou. Její zaměstnanci a studenti se významně podíleli na rekonstrukcích zámeckého parku a skleníku.

Vinařství
Lednice je vinařská obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské). Roku 2019 činila plocha vinic na území obce 146,19 ha, tedy asi 8,6 % rozlohy zemědělské půdy.

Doprava
Lednicí prochází silnice II/422 spojující Podivín a Valtice, která se zde křižuje se silnicemi III. třídy č. 41417 směr Břeclav a č. 42117 směr Bulhary, z níž se odpojuje ještě č. 42124 směr Mikulov. V roce 2007 byl skrz obec vybudován nový průtah silnice II/422, která do té doby vedla komplikovaně přes náměstí a odlišně pro každý směr (z Lednice na Valtice jednosměrně ulici Valtickou, v opačném směru ulicemi Nádražní a Komenského – z toho důvodu byla tehdy také značena jako vedlejší silnice vůči trase Břeclav–Bulhary).[9] Nově vzniklá hlavní křižovatka (s ulicí Mikulovskou) byla pro svou špatnou přehlednost posléze ještě přestavěna na kruhový objezd. Stavba průtahu si sice vyžádala několik demolic v ulicích Čechově a Mikulovské, ale přinesla značné zjednodušení průjezdu obcí a výrazné zklidnění dopravy v nejužším centru (Zámecké náměstí a přilehlý úsek ulice 21. dubna, Valtická).
Roku 1901 byla do Lednice přivedena železnice z Břeclavi, trať je zde ukončena ve stanici Lednice na Moravě. Od počátku 21. století zde funguje pouze sezónní turistický provoz historických souprav.
Lednice je od roku 2008 součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, zóna 572. Křižují se zde autobusové linky 555 (Podivín–Valtice) a 570 (Břeclav–Dolní Věstonice–Mikulov).
Na území obce je provozována také turistická lodní doprava po Zámecké Dyji od zámku k minaretu nebo k Janohradu.
Prochází tudy několik cyklotras a pěších turistických tras, konkrétně dálková červená stezka Valtice–Šakvice, z níž na Zámeckém náměstí vychází žlutá stezka do Podivína a zelená stezka do Břeclavi.

Ochrana přírody
Na území Lednice se nacházejí tato zvláště chráněná území :
• Národní přírodní památka Pastvisko u Lednice
• Národní přírodní rezervace Lednické rybníky (z větší části; současně ptačí oblast Natura 2000)
• Přírodní památka Květné jezero
Dále sem zasahuje Přírodní park Niva Dyje a celou severovýchodní polovinu katastru zabírá evropsky významná lokalita Niva Dyje.

Pamětihodnosti
• Zámek Lednice – na místě původní gotické tvrze vznikl v letech 1544–1585 renesanční zámek, obklopený zahradou. Zámek byl na sklonku 17. století barokně přestavěn – z této přestavby se zachovala monumentální architektura zámecké jízdárny a konírny na západní straně zámeckého komplexu – dílo J. B. Fischera z Erlachu. V letech 1766–1772 proběhla klasicistní přestavba zámku a v roce 1815 byly zámecké budovy upraveny ve stylu empíru. Dnešní podoba zámku pochází z poslední přestavby zahájené v roce 1846 v historizujícím novogotickém slohu podle návrhů J. Wingelmüllera a dokončené v roce 1858 J. Heidrichem. Přestavba zachovala půdorys zámku a projevila se především v úpravě fasád a ve výzdobě zámeckých interiérů. Do komplexu zámeckých budov je vkomponován farní kostel Sv. Jakuba Staršího.
• Palmový skleník na východní straně zámku byl zbudován v letech 1843–1845 podle návrhů anglického architekta P. H. Desvignese. Ve skleníku je pěstováno cca 250 druhů tropických a subtropických rostlin a vytváří předěl mezi parterovou a přírodně krajinářskou částí zámeckého parku.
• Náměstí v obci Lednice je komponováno v jednotném novogotickém slohu.
• Zámecký park – poprvé byl doložen polovině 16. století. Od 30. let 17. století je postupně měněn ve velkorysý barokní park vybavený severně od zámeckého průčelí terasou přístupnou rampami se sochařskou výzdobou. Koncem 19. století probíhaly klasicistní úpravy parku, jež vyvrcholily v letech 1805–1811 v romantickou přeměnu podle projektu architekta Fantiho na přírodní krajinářský park s vysekanými průhledy mezi významnými stavbami. Řeka Dyje byla spoutána do systému kanálů a rybníků, byly navršeny ostrovy navzájem propojené mosty. Poslední úprava zámeckého parku proběhla v letech 1884–1887, kdy byla parterová část upravena podle plánů architekta Michelliho v novobarokním francouzském stylu s pravidelnou osovou formací stříhaných křovin s kašnami a antickými sochami a fragmenty (při této úpravě byl odstraněn původní začátek dnešní ulice Slovácké). Park je významný i po stránce dendrologické – obsahuje 112 druhů jehličnanů a 462 druhů listnáčů.
• Minaret – romantická stavba z let 1797–1802 postavená v maurském slohu podle projektu J. L. Hardtmutha, o výšce 60 m. Z jednopatrové hranolové budovy, v přízemí prolomené 12 arkádami, vyrůstá štíhlá věž, členěná třemi ochozy. Z věže je kruhový rozhled po širokém okolí, zejména po zámeckém parku a celém Lednicko-valtickém areálu, je vidět na Pavlovské vrchy, do Rakouska i na Slovensko.
• Lovecký zámeček byl postaven v letech 1805–1806 podle návrhu J. L. Hardtmutha. Je to klasicistní jednopatrová stavba s průčelím prolomená v přízemí třemi arkádami. V prvním patře je lodžie ohraničená šesti toskánskými sloupy na hranolových podstavcích. Pod lodžií je půlkruhově zaoblené podloubí. Stavba sloužila jako hájovna a umožňovala z terasy sledovat hon.
• Kostel svatého Jakuba Staršího
• Kaple svatého Cyrila a Metoděje
• Hraniční zámek – zámek vybudovaný v letech 1816–1827 přímo na tehdejší zemské hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolními Rakousy, která zámek půlila a dnes zde tato hranice tvoří katastrální hranici obcí Lednice a Hlohovec. V současnosti se v zámku nachází hotel a restaurace.
• Budova železniční stanice z přelomu 19. a 20. století, postavená podle návrhu Karla Weinbrennera za využití barevně glazovaných cihel z poštorenské knížecí cíhelny (dnes PKZ).

ZÁMEK
Státní zámek Lednice je od roku 1945 majetkem státu, je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního památkového ústavu Praha, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.
První historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi.
Koncem 13. století se držiteli celé Lednice a nedalekého Mikulova stali Liechtensteini, původem ze Štýrska, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. Příslušníci rodu se nejčastěji uplatňovali ve vojenských službách, v renesanci pak v hospodářském podnikání. Od druhé poloviny 15.století se pak příslušníci rodu uplatňují i v nevyšších zemských úřadech. Zásadní změna postavení rodu na Moravě však nastala až za bratrů Karla, Maxmiliána a Gundakara z Liechtensteina. Karel a Maxmilián si výhodnými sňatky zabezpečili velké bohatství starého moravského rodu Černohorských z Boskovic. Bratři byli zpočátku, tak jako jejich otec a děd, protestanty-luterány, ale záhy přestoupili na katolickou víru a připravili si tak vhodnou půdu pro další politickou činnost. To se týkalo zejména Karla, který působil na dvoře císaře Rudolfa II., v roce 1604 se stal zemským hejtmanem na Moravě a v roce 1608 byl pozdějším králem Matyášem II. povýšen do knížecího stavu a uděleno mu opavské knížectví.
Za stavovského povstání stál na straně Habsburků, účastnil se i bitvy na Bílé hoře. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 systematickým skupováním konfiskovaných majetků některých účastníků odboje se Liechtensteini stávají nejbohatším rodem na Moravě a ve svém postavení vystřídali Žerotíny. Obrovský půdní fond jim přinášel velké zisky a umožnil jim i velkolepé stavební podnikání zde v Lednici.
Již v 16. století patrně Hartmann II. z Liechtensteina, nechal zbořit zdejší středověkou vodní tvrz a nahradil ji renesančním zámkem. Na sklonku 17.století byla i tato stavba zbořena a vybudováno zde barokní sídlo s rozlehlou architektonicky řešenou zahradou a monumentální jízdárnou, podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, která se jen v málo pozměněné podobě uchovala dodnes.
Po polovině 18. stol. byl zámek opět upravován stavebně a roku 1815 byly odstraněny jeho přední trakty, které byly součástí barokního zámku.
Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. z Liechteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty sloužily reprezentační sály v přízemí (dnes I. prohlídkový okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem. V 1. patře zámku pak můžete navštívit soukromé pokoje Liechtensteinů. Ve 2. patře pak pokoje dětí a jejich guvernantek, spolu s muzeem loutek Milana Knížáka.
Prohlídkové okruhy
1.Reprezentační sály (základní okruh) : Reprezentační sály v přízemí zámku – sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů. Jsou proslulé nejen v ČR díky nádhernému dřevěnému obložení, ale zejména pro detailně zdobené kazetové stropy a vřetenovité schodiště.
2.Soukromé apartmány (základní okruh) : Soukromé knížecí apartmány v prvním patře zámku sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50. let 20. století až do roku 2001 zde byly vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 otevřený prohlídkový okruh s původním inventářem instalovaný podle dobových soupisů.
3.Dětské pokoje a Muzeum loutek : Dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku.
4.Grotta : Umělá barokní krápníková jeskyně ve sklepě zámku.
5.Skleník : Zámecký skleník měří na délku 92 metrů, na šířku 13 metrů a je vysoký je 7,5 metru.
6.Minaret : Minaret nebo také Turecká věž je stavba v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudováno Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentě mezi nejvyšší.
7.Sály minaretu : Nově zrestaurované a veřejnosti přístupné sály v prvním patře minaretu.
8.Janohrad (základní okruh) : Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného. Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 umírá a stavbu dokončuje o tři roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna.
Více na : www.zamek-lednice.cz
GPS : 48.8016903N, 16.8054806E

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO
GPS : 48.8039683N, 16.8071967E

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE LEDNICKÉ RYBNÍKY
Pod ochranu rezervace spadají čtyři rybníky - Zámecký rybník přímo u Lednice a soustava tří rybníků ležících jižněod obce - rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský. Jejich vodní plochy a břehy jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Česku - svá hnízda tu má nespočet vodních a mokřadních ptáků. Ostrůvky u Minaretu hostí jednu z nepočetnějších kolonií volavky popelavé a kvakoše nočního u nás. Rybníky jsou také důležitou zastávkou tažných ptáků.
U rybníka Nesyt můžete pozorovat život ptáků z několika pozorovatelen.
Vyhlášená rozloha : 628,39 ha
Upozornění : V národní přírodní rezervaci je ze zákona zakázán přístup k místům ležícím mimo schválené turistické značení.
GPS : 48.8066869N, 16.8077289E

LEDNICKÝ PARK
Zámecký park ve francouzském a anglickém stylu je vybudováván a udržován po 500 let rodem Lichtenštejnů. První zmínka o zahradě pochází již ze 16. století. Kvůli častým záplavám zde byl vybudován veliký rybník se soustavou ostrůvků. Nachází se zde bohatá sbírka rostlin a dřevin, umělá jeskyně, minaret, akvadukt, fontány a mnoho dalšího.
GPS : 48.8092553N, 16.8101381E

MINARET
Zděný Minaret nechal postavit kníže Alois I. Josef z Liechtensteinu podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha v letech 1797–1802. Romantická věž je postavena v maurském orientálním stylu. Nachází se v ní osm místností s orientální výzdobou. Minaret je považován za největší stavbu svého druhu v neislámských zemích. Dosahuje výšky přes 60 metrů. Vznikl jako jedna z prvních vyhlídkových staveb u nás.
Z Minaretu lze vyhlížet ze tří ochozů. Po vystoupání 302 schodů na nejvyšší vyhlídkový ochoz se jako na dlani před vámi rozprostře lednicko-valtický areál. Kromě něj můžete pozorovat Pálavu, Bílé Karpaty a za dobré viditelnosti dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni či Alpy.
Více na : www.zamek-lednice.cz
GPS : 48.8142033N, 16.8127103E

AKADEMICKÁ ZAHRADA
V září roku 2011 byla Akademická zahrada na ploše 5565 m2 slavnostně otevřena. Kromě zahloubeného kruhového bowling green ležícího v jejím srdci si každý může projít jednotlivé kolekce rostlin od solitérních stromů, přes rostliny keřového patra, popínavé rostliny až po barevné květiny všech pěstitelských skupin.
GPS : 48.7960442N, 16.7985397E

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ LEDNICKÁ KOLONÁDA
Nevysoká kovová vyhlídková věž s dřevěným obložením nabízí výhled do okolních rovin.
Vstup : volný
GPS : 48.7925797N, 16.8185494E #cestování#vesnice#příroda#kouzelnezahrady
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • minulý týden
 • 25 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 77 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 28 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 49 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 50 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 49 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 51 zobrazení
fotografiespribehem
Náhledová fotogalerie, pro upravené fotografie v plné velikosti a bez vodoznaku mi pošlete odkazy nebo screeny vámi vybraných fotografií na e-mail info@fotografiespribehem.cz
Náhledové fotografie neslouží ke sdílení a jejich stahování není povoleno.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 34 zobrazení
monikash
První Deskohraní v Sokolovně
V sobotu 4.9. 2021 jste si mohli v Sokolovně zahrát a v případě zájmu zakoupit téměř stovku stolních her v rámci Deskohraní, které pořádal Jan Sauer z Vratíkova, který v těchto dnech zakládá Klub deskových her. Klub by měl v budoucnu zasedat v prostorách klubovny za Hudební školou. Bližší informace o činnosti klubu sledujte na stránkách https://deskohrani.webnode.cz/ . V 16 hodin pak byl vybrán z návštěvníků akce výherce hry Zbodni salát. Na Deskohraní si mohli návštěvníci zakoupit hry od Tlama games, Fox in the box, Albi, Mindok. Dále hry zapůjčili Rex hry a Blackfire, navíc zde byly hry ze soukromé sbírky. Akci podpořilo finančně Město Boskovice.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.9.2021
 • 38 zobrazení
joona
Živly, to je téma letošního Sochařského sympozia, které právě probíhá v Olejomlýnském parku, je krásné pozorovat umělce při počáteční práci.Sochy vytvořené na sympoziu pak budou zdobit pět vybraných míst ve městě: zahradu synagogy, Svojsíkovy sady, louku pod zámkem Červený Hrádek, areál Kludského vily a ostrůvek na zámeckém rybníku.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v září
 • 16 zobrazení
fototereba
V podstatě nesoutěžní 1. sraz kolesáků, který se konal na Čabárně u Kladna zorganizoval Pepa Kubeš. Nad očekávání se sešlo devět kolesových lodí jak parních i elektrických, včetně klasicky parního zadokolesáku skvělého parníkáře Jirky Voráčka. Po spanilé jízdě lodí byly vybrány lodě, které se divákům nejvíce líbily. Nejvíce "líbivých" bodů (asi pro maketový záchod s toaleťákem :-) ) dostal parník Davle Pepy Kubeše, jako druhý byl Reliant Jirky Macury (nejrychlejší pára skvěle technicky provedená) a třetí Ruprecht I. Jirky Voráčka. Už teď se těšíme na další sraz kolesáků v příštím roce. Za kladenské modeláře MiKo.
https://www.youtube.com/watch?v=xa4UvwcKLE0
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 22.8.2021
 • 289 zobrazení
tabororlici
Děti se v sobotu od rána připravovali ve skupinkách na hraní divadla. Do družinek dostaly jeden vybraný příběh ze starých bájí a za úkol měly si připravit kulisy, postavy a skripty, podle kterých k večeru zahrály danou hru. Všichni si při přípavě i sledování her užili spoustu srandy a zábavy. Odpoledne jsme pomáhali Orfeovi zachránit jeho drahou Eurydiku z pekla, děti museli projít přes Chárona a řeku Styx. Cestou do pekla si musely zapamatovat báseň a cestou zpět poslepu ochutnávaly a rozeznávaly nejrůznější jídlo. Večer na nás čekala diskotéka a následovala bojovka, kde se děti vydaly za božským šamanem a jeho kozou.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 104 zobrazení
bikovec
Tak jsem se konečne podíval na Ukrajinu. Tedy přesněji na jeji zakarpadskou část a tedy i bývaou součást naší republiky. Byl to krátký inenzivní čtyřdenní výlet s kamarády do nepohody :-)

Cestu jsme zahájili přesunem na severní Moravu a pak jižní částí Polska k místu prvního noclehu. Ubytovali jsme se na polské straně u města Dukla. Pak krátký výpad" na slovenskou stranu, kde jsme prozkoumali Údolí smrti. Zpět do Polska a přes předem (dobře) vybraný hraniční přechod na Ukrajinu. Jedna hodina papírování :-(

Hurá na Koločavu, kde jsme se po příjezdu ubytrovali v místním skanzenu Staré Selo. Fantastické místo, mimořádně nízké ceny a výborná atmosféra :-) Další den jedeme (místama dosti dobrodružnou cestou, viz foto) směrem na Užgorod, kde si nenecháme ujít prohlíádku hradu Palanok. Pak na nejhorší část naší cesty, tedy hraniční přechod Užgorod :-( Jenom díky tomu, že Ukrajinští i Slovenští pohraničníci pouštějí přednostně motocykly, tak tento strašný úsek trval "jenom" 3,5hod. Chudáci v autech tam standardně stojí přes 8,5hod :-(

Nevím, jaká je současné době situace na jiných přechodech, ale tento přechod rozhodně nedoporučuji! Navíc nekteří ukrajinští celníci jsou doslova ostudou své země! Tedy, já jsem nebyl popisovaného účastníkem incidentu, ale moji kamarádi bohužel ano...

Díky zdržení na hranici jsme si museli odpustit plánovaný návrat do polska a návštěvu koncentračního tábora Osvětim. Namísto toho jsme projeli velkou část Slovenska a například navštívili Spišský hrad.

Za čtyři dny najeto přes 1.600Km (cestou a hlavně necestou). Spousta super zážitků a k tomu jeden, o který jsme moc nestáli. Každopádně super rychloakce a už se nemohu dočkat nějaké další dobrodružné expedice :-) D.

#koníčky#příroda#rodina_přátelé#cestování#krajina
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • letos v srpnu
 • 255 zobrazení
mirovavro
Pramene mojich 28. vybraných riek mám už šťastne za sebou a zdokumentované. Ako som už v minulosti spomínal, tak v druhej etape si teraz chcem zdokumentovať ich ústia (sútoky) do väčších riek - tokov. Tie ktoré iba opúšťajú naše územie si zdokumentujem na hraniciach s Maďarskom, Poľskom a Českom.
Všetky sa vlievajú cez Dunaj do Čierneho mora okrem Popradu, ktorý sa cez Dunajec a Vislu vlieva do Baltského mora.
Dnes sa mi podarilo zdokumentovať sútok Cirochy do Laborca pred mestom Humenné a sútok Tople do Ondavy severne nad Trebišovom. Na cestovanie som zvolil svoju klasiku polnočný rýchlik Zemplín a môj verný bicykel Author Zenit. Aj dnes rýchlik nabral 17 min. meškanie a tým mi zostal čas na jazdu k ústiu Cirochy 35 min. ak som chcel stihnúť iný vlak do Trebišova k ústiu Tople. Pri prameňoch som mal predstavu, že sútoky riek nebudú problematické. Prvý poznatok mám taký, že brehové porasty vegetácie by som bez mačety a pily neprešiel. Iba vďaka rybárskemu stanovištu som sa dostal k hladine riek. Nie sú to ideálne stanovištia na fotografovanie, ale aspoň niečo...
Ďalší problém bol, že v mobile som mal doteraz iba mapy pohorí kde sú turistické aktivity, ale nížiny mi chýbali. Kamarát Majko mi aj teraz deň pred vycestovaním nainštaloval potrebné mapy, z ktorých dokážem fotografiou a waypontom daného miesta zistiť jeho súradnice a nadmorskú výšku. Šok som zažil v noci pred odchodom na vlak, keď som zistil, že mapa Cirochy a Tople sa nedá v mobile spustiť. Napokon ma čiastočne zachránil známy systém pokus - omyl a nejakú čudnú mapu som spustil. Majko na rozdiel od nás pri tomto čítaní už bude vedieť čo som to tam spustil.. Dôležité sú suradnice a výška, ktoré som získal.. Čo je doma to sa počíta..
K sútoku Tople a Ondavy som si vybral starú asfaltovú cestu z obce Tušice, nakoľko aj tadiaľto prešli nedávné silné búrky. Podľa názvu obce som tiež niečo "tušil", keď cesta nebola vyjazdená od rybárov. Na jej konci ma čakal uzamknutý starý objekt. Skúsil som cestičku pri plote, ale aj tá končila pri včelínoch a mňa si už možno vtedy prezeral majiteľ úľov cez snímky z fotopasce.. Po pás vysoký a mokrý sójovy lán bol neprekonateľný aj pre srnky. Záchranou s ubúdajúcim časom na vlak domov bol ďalší lán už po žatve a nedávno podmietnutý. Asi 400 m som v blate tlačil bicykel, dokedy sa neupchali blatníky a kolesa. Našťastie som neodložil bajk a odmenou za to mi bola zatrávnená hrádza Ondavy, kde som všetko očistil aj pomocou silnej nočnej rosy.
Aj tu bolo jediné možné miesto na fotenie od prístrešku rybárov. Viď foto.
Všetko som stihol a konečne aj dnešnú prvú kávu v Trebišove s niečim sladkým podobné zmrzline - znalec...
V Košiciach na stanici ako vždy dva druhy z pizzy nealkopivo a presso. Ibaže pre pandemický semafor tentokrát bola konzumácia na "stojáka" pred stanicou ako bezdomovec.
Cestou domov ma netrápilo vzniknuté meškanie a vychutnával som si známu eufóriu z úspešného dňa. Aj to meškanie bolo nakoniec po NM zlikvidované.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.8.2021
 • 44 zobrazení
horstyn
Myslivecký spolek Lichoň Vidice ve spolupráci s Honebním společenstvem Vidice 16.8.2021 vypustil do volné přírody 40 ks zajíce polního, za účelem posílení divoké populace. Za účasti ing. Peterky z Odboru životního prostředí plzeňského krajského úřadu a ing. Štrby z městského úřadu Horšovský Týn členové mysliveckého spolku Lichoň Vidice vypustili zajíce, které přivezl předseda asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě pan Horáček do honitby v katastru obcí Libosváry, Oplotec a Chřebřany. Vypouštěcí lokality byly vybrány s ohledem na přístup k vodě a které zajícům vyhovují pastvou a krytem.Jelikož se jedná o opakované vypuštění zajíce do přírody vidickými myslivci, položil jsem předsedovi Mysliveckého spolku p. Hubatovi otázku, jaké výsledky loňská akce přinesla a jaká jsou letošní očekávání : „O vypouštění zajíců do honitby jsme začali uvažovat již v roce 2015 na základě jarního sčítání zvěře s výsledkem cca 40 ks zajíce .Vědomi si silného predačního tlaku zavedli jsme takzvané zástřelné za každou lišku v hodnotě 100 Kč , zbudovali myslivecká zařízení pro tlumení škodné a přikrmování zaječí zvěře .V srpnu 2017 jsme poprvé s využitím dotačního titulu Ministerstva zemědělství vypustili 20 ramliček a 20 ramlíků zajíce polního.Během podzimu se z vypouštěcích lokalit rozběhli po celé honitbě. Jejich identifikace byla ulehčena barevnou plastovou značkou ve slechu. Při jarním sčítání následujícího roku bylo k překvapení mnohých napočítáno 83 ks zajíců , oproti letům minulým 100% nárůst. Takže názor škarohlídů, že jsme za drahé peníze nakrmili lišky se nepotvrdil. V této činnosti pokračujeme již pátým rokem a k částečnému pokrytí nákladů využíváme dotační titul Mze na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, který upravuje podmínky vypouštění a zároveň po dobu pěti let zakazuje lov této zvěře. O dobré aklimatizaci zajíců svědčí dospělí jedinci s plastovými značkami ve slechu, tak i mladí zajíčci , kteří jsou od jara v přírodě vidět. Je pravda , že jim letošní studené a deštivé jarní počasí moc nepomohlo,ale věřím , že při příštím sčítání zvěře překonáme počet 162 ks zjištěný letos v březnu. Svůj význam má aktivní přístup členů k tlumení lišek – za rok 2020 jich bylo uloveno 58ks - a také snižování stavů divokých prasat. Naši radost bohužel kalí množství toulavých koček v honitbě – přes den domácí mazlíček , v noci krvelačný lovec, který i když tomu mnozí nechtějí věřit, dokáže ulovit mnoho mladých zajíčků a mláďat drobné zvěře.Svůj podíl si v mladé zaječí zvěři vybírá i stále ve větším počtu se v honitbě vyskytující moták pochop a již i zde přítomný psík mývalovitý. S potěšením musím říci, že náš příklad s vypouštěním zajíce, kdy jsme byli před pěti lety jako první v novodobé historii v této činnosti na domažlickém okrese, dnes již následují další myslivecké spolky a podaří-li se trochu zlepšit životní prostředí a najít šetrnější způsob hospodaření v krajině nebudeme se muset o zajíce polního v našich honitbách obávat .‘‘dodal závěrem pan Hubata. Celá akce proběhla v ranních hodinách , počasí bylo ideální . Pohled na mladé zajíce vypuštěné do volné přírody trvá jen několik vteřin, které opravdu za to stojí.
více  Zavřít popis alba 
 • 16.8.2021
 • 39 zobrazení
zdehor
Když se podaří, co se dařit má... Počasí vyšlo na 100%.

Přeji vám Krásné slunečné odpoledne milí hosté.

Jedna ze starých pranostik říká, že "Je-li na Vavřince a Bertla hezky, vyjde podzim dobře."
Stejně tak jako my všichni máme v určený den v roce svůj svátek, tak v neděli 10. srpna má svátek Sv.Vavřinec.

Svatý Vavřinec se narodil se kolem roku 230 ve Španělsku. Patřil, a stále patří hned po Petrovi a Pavlovi mezi nejvíce uctívané světce celého světa.
Je patronem kuchařů a cukrářů, archivářů, knihovníků, pradlen, sklenářů, správců a studentů a také pivovarníků, hostinských a hasičů.

Svatý Vavřinec patří mezi 13 nejuctívanějších svatých v naší zemi, kde je mu zasvěceno celkem 162 kostelů. Jedním z nich je i náš březinský kostelík. U
příležitosti svátku Sv.Vavřince jsme se zde na hřišti znovu sešli už po sedmé a doufám, že si společně užijeme příjemné odpoledne.

S radostí zde vítám, pana Bulíře s cukrovou vatou, paní Růtovou s manželem , kteří přijeli i letos s krásnými vlastnoručně malovanými perníčky i manžele Rajmanovi, u kterých si můžete koupit veselé nafukovací balonky.
Je mi ctí, že se pro ně naše pouťové odpoledne už stalo tradicí.
Dále mezi námi vítám a děkuji jim za podporu: Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav, Jezdecký oddíl Kněžmost, Mažoretky ALL STARS Turnov a paní Křivohlavou a její malování na obličej.

Děkuji Katce a Zdenkovi Horáčkovým, kteří si i letos vzali na svá bedra organizační povinnosti.
Pouťové odpoledne by ale nemohli uspořádat tak jak je pro nás připravili bez pomoci dalších nejmenovaných lidí, které je možno uvidět na jednotlivých stanovištích soutěží, a které jste ale nemohli vidět při navážení a odvážení materiálu, při výrobě papírových růží, zapůjčení a přistavení podia a dalších činnostech. I těm velice děkuji.

Děkuji všem těm, kdo se ujali nelehké práce ve stánku s občerstvením.
Děkuji našim milým pekařkám za napečení pouťových dobrot.

Děkuji obci Březina za finanční podporu a pivovaru Svijany za materiální pomoc.

Děkuji vám všem, kteří jste se rozhodli své nedělní odpoledne strávit ve společnosti svých spoluobčanů a sousedů zde na březinském hřišti.

Pro naši TJ Stonožka se stalo pořádání této tradiční akce takovým nepsaným závazkem. To pro nás, organizátory i pro ostatní, kteří tu dnes pomáhají znamená, že si musí mnozí z nás, přizpůsobit nejenom svůj volný čas, ale i termín své dovolené.To proto, že termín Svatovavřinecké pouti je přesně daný první nedělí po svátku Sv.Vavřince.
Než odejdu za svými povinnostmi dovolím si vyslat k vám všem velkou prosbu.
Všichni máme ještě v čerstvé paměti červnové devastující tornádo na Moravě a v severních Čechách.
Každá i sebemenší pomoc se lidem v postižených oblastech stále hodí.

Výbor naší TJ Stonožka se rozhodl, že celou částku z příspěvků, které vložíte dnes do kasičky na podporu naší činnosti zašleme obci Hrušky, ve které tornádo zničilo sportovní hřiště. Včera jsem s paní Filipovičovou, starostkou obce mluvila. Mám vám všem vyřídit od ní velké poděkování.

Prosím, využijte své cesty ke stánku s občerstvením, kde je kasička na pultu u děvčat připravena.

Informace kolik peněz bylo vybráno a kam byly poukázány bude vyvěšena na našich webových stránkách i ve vývěsce TJ.

Nyní již ráda pustím ke slovu Kateřinu Horáčkovou aby vás seznámila
s programem dnešního odpoledne a dále jím provázela.

Děkuji za vaši pozornost a přeji příjemné odpoledne.
Zdenka Horáčková
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 253 zobrazení
nzdmhrusovliscina
Dětský letní tábor, který letos naše NNO uspořádala již po 24., našel své místo na táborové základně Krásná v malebných beskydských horách. Konal se od 9. do 15. srpna a zúčastnilo se jej 41 vybraných dětí a mládeže spolu se zaměstnanci organizace a pomocníky.
Všem dárcům (Moravskoslezskému kraji, Nadaci pro rozvoj vzdělání, Monetě Money Bank, a.s., Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) děkujeme za možnost uspořádat týden plný zábavy i hravého učení pro děti, které nemají příležitost zúčastnit se jiných táborů.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 47 zobrazení
patriotsokolov
Podstatná část plánu, a to odstranit opuštěné a zchátralé garáže z lokality Jižní lom, je splněna. Zlikvidovala je za přibližně 2,3 milionu korun společnost Bio Systém, vybraná v zadávacím řízení. Zmizelo na 130 garáží, které v uplynulých letech město vykoupilo od jejich vlastníků při ceně 10 000 korun za garáž. Na místě zůstalo ještě kolem čtyř desítek garáží. #události#města#práce
více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 36 zobrazení
radekgre
Ostravský Citron odehrál poslední koncert v klasické sestavě v září 2015. Od té doby existují dvě kapely. Čtyři z pěti muzikantů pokračují pod názvem Limetal. Kytarista Jaroslav Bartoňi baskytarista Václav Vlasák jsou spojovaní s nejslavnější érou Citronu, která začala v roce 1984 a aranžérsky a skladatelsky se podíleli na všech zásadních albech včetně kultovních Plni Energie a Radegast.
Zpěvák Fany Michalík zase v kapele vystřídal na přelomu osmdesátých s devadesátých let Láďu Křížka a je slyšet i na desce Citronu Vypusťte psy z roku 1990. Později zastoupil i legendárního Standu Hranického, který zemřel v roce 2013. Jako poslední do kapely přibyl kytarista Jiří Šperl, který v Citronu nahradil prázdné místo po zemřelém Jindřichu Kvitovi. Za bicí v nové kapele Limetal zasedl Lukáš Pavlík (Ewa Farna, Dymytry, Čechomor). První koncert proběhl 5.11.2015 v Hard Rock Cafe v Praze. V tomto roce vydávají EP Na tenkém ledě.V roce 2016 vychází dvojité EP Rock n´Roll Démon/ Zpověď, na kterém symbolicky použili do pěveckých základů hlas zemřelého kamaráda zpěváka Standy Hranického a EP Pravdu ukáže čas.
V roce 2017 Limetal vydává debutové eponymní album (u firmy Brainzone). Kolekce dvanácti písniček staví na rockové hudební historii ostřílených muzikantů, ale současným zvukem a aranžemi si vytváří vlastní styl, kterému dominuje hlas zpěváka Fany Michalíka. Nahrávka vznikala jak ve studiu BombJack Wendela Dreiseitla, tak i v Los Angeles pod dohledem producenta Carmena Rizza (The Who, Alanis Morissette, Jane’s Addiction, Ray Charles).
„Část repertoáru jsme měli připravenou ještě během působení v bývalé kapele. Vzhledem k tomu, že v kapele tvoří všichni členové, sešlo se nám nakonec hodně skladeb, ze kterých jsme dlouho vybírali,“ popisuje kytarista Jaroslav Bartoň, který je spolu s baskytaristou Václavem Vlasákem spojován ve většině projektů. Nahrávání si podle Bartoně hudebníci užívali a nikam nespěchali. „Když jsme měli pocit, že některé písničce bude slušet host, pozvali jsme ho. Album díky tomu obohatily například klávesové party Borise Urbánka, Jan Lstibůrek na dudy, Mirek Linhart na akustickou kytaru nebo smyčcový kvartet.“
Vydáním alba a křtem muzikanti uzavírají první etapu existence, během které stihli vydat ještě singl a dvojité EP. Nové CD skupiny Limetal pokřtili v úterý 14. února v Lucerna Music Baru v Praze skupina Kabát.Během roku 2017 Limetal koncertujeve složení: zpěvák Fany Michalík, kytarista Jaroslav Bartoň, kytarista Jiří Šperl, baskytarista Václav Vlasák a bubeník Lukáš Pavlík.Vzniká nový videoklip ke skladbě Stará garda. Kameraman a režisér Tomáš Bláha v něm sestříhal záběry z koncertního křtu v Lucerna Music Baru.Nové video je zároveň ochutnávkou na podzimní turné kapely.
V létě oznamuje bubeník Lukáš Pavlík, že dostal nabídku hrát se skupinou Chinaski.
Do kapely přichází Veronika Lukešová, bubenice, jež hrála s osobnostmi světového rocku, například muzikanty z kapel Deep Purple, Helloween nebo Rainbow. S Limetalem absolvuje letní festivaly a podílí se na přípravách podzimního turné.Deset koncertních zastávek, scéna, kterou navrhoval tým kapely Kabát, hostující smyčce a vokalistky i bubenická hvězda Veronika Lukešová. Tak vypadalo turné 2018 rockové supergroup. Limetal má aktuálně v rádiích další singl S větrem v zádech, který se stal úvodní písní nového českého filmu Špindl. Ke zmíněné skladbě vzniká klip, ve kterém hraje miss Zuzana Jandová.Playlist turné, které trvalo do dubna 2018 skupina postavila na skladbách z nového alba. S týmem Radka Havlíčka, manažera kapely Kabát, byla připravena scéna, kterou tvoří systém jednoduchých variabilních světelných panelů s efeky.
V roce 2018 kromě hraní na koncertech a letních festivalech se kapela intenzivně věnuje přípravám na vydání dalšího CD a natáčení ve studiu. Ke konci roku vychází maxisingl Swingers párty s ochutnávkou pěti písní z nového CD. Pod vedením režiséra a kameramana Tomáše Bláhy vzniká klip Swingers párty.Začátek roku 2019 tráví kapela ve studiu, aby dokončila nové CD s názvem Znamení.
Kapela oznamuje, že byla vybrána jako host na velkolepé turné skupiny Kabát k oslavě třiceti let její existence. Bude mít tu čest zahrát si na koncertech pro několik desítek tisíc diváků.
Bubenice Veronika Mrázová oznamuje radostnou událost a odchází na mateřskou dovolenou. Za bicí se dočasně posadí její manžel Dalibor Mráz.
Kapela oznamuje úpravu názvu z Limetal na Limetall.
Zdá se, že se Limetall stává líhní pro mladé talentované bubeníky, Verunka a Dali Mrázovi se prozatím naplno věnují rodičovským povinnostem. Proto Vám chceme představit tenhle neuvěřitelný 17 letý talent, který se jmenuje Vojta Sedlák!!!
více  Zavřít popis alba 
 • 7.8.2021
 • 34 zobrazení
vkcs
Ahoj, během dovolené jsem z Valašska navštívil svého bratra v Žitenicích u Litoměřic a na vypůjčeném kole jsem postupně bez jakéhokoli dalšího přibližování objel dvacítku krásně vybraných míst; mnohé z nich byly přesně v duchu základního motta: "Kopečky jsou to lehké, to nemohu říct." Ujel jsem asi 450 km (někdy se jednalo spíš o výstup nebo dokonce možná o prvovýstup) a poznal jsem během výletů krásy Českého středohoří. Silných zážitků mám velké množství… Děkuji pořadatelům za skvělou práci!
Hynek Bartošek, Valašské Meziříčí
více  Zavřít popis alba 
 • letos v srpnu
 • 24 zobrazení
Reklama