Vyhledávání

Hledat v

Alba

Přibližně 104 860 výsledků (0,1432 sekund)

reklama
27 fotek a 2 videa, listopad 2018, 112 zobrazení
když je v sobotu hezky...
145 fotek, 22.5.2016, 35 zobrazení
Pravé letní teploty, nebe bez mráčků a 34 našich přátel - prostě další skvělý den na Svachovce a my jsme moc rádi, že i prostřednictvím zrcadlovky vám několik momentek z dnešního dne můžeme poslat touto cestou do vašich počítačů, telefonů a tabletů ... Užívejte si nedělní pohody stejně jako si užíváme my ....
V pozdním odpoledni stále za velkého horka jsme mohli dekorovat nejlepší hráče dnešního turnaje a dodatečně také předat křišťálovou trofej pro Krumlovského skokana za rok 2015 Lukáši Mocovi, který se dnes poprvé v letošní sezóně účastnil našeho klubového turnaje.

Na jamce 17, jejímž partnerem je společnost E.ON Česká republika, si za své skvělé výkony odnesli úsporné žárovky hráči: za birdie Luboš Martiš, Michal Čarvaš a za eagle Aleš Nýdl

V kat. 25,1 - 54 netto byli dnes nejúspěšnějšími:
3. místo Michal Čarvaš - 40 bodů
2. místo Dita Fišerová - 43 bodů
1. místo Roman Fišer - 55 bodů

V kat. 17,0 - 25,0 netto byli dnes nejlepší tito hráči:
1. místo Michal Lukan - 42 bodů
2. místo Tomáš Železný - 34 bodů
3. místo Marek Babka - 32 bodů

V kat. 0 - 16,9 netto byli dnes na nejvyšších pozicích:
1. místo - Standa Košan - 36 bodů
2. místo - Břetislav Šádek - 35 bodů
3. místo - Gustav Had - 35 bodů

BRUTTO dnešního dne přinesl Gustav Had, a to 74 ran
V tombole na závěr byl vylosován lístek Jany Páleníkové, která si od klubu odnesla 3kolečkový nerezový vozík.

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za vaši hru v duchu fair-play
114 fotek, 3.2.2018, 70 zobrazení
Historické souvislosti k sestřelenému Li-2

V noci z 13. na 14.10.1944, vzdušný most leteckej pomoci SNP zo Sovietskeho zväzu dosiahol prepravné maximum. Podľa zhrnutia údajov zo všetkých u nás dostupných materiálov, na splnenie bojovej úlohy z materských letísk v priestore Lvova a pomocných letísk Krosno, Iwonicz a Rzeszow, nachádzajúcich sa v Poľsku, vzlietlo 90 transportných lietadiel, z ktorých na povstaleckom letisku Tri Duby pristálo 69 – 70 strojov typu Li-2 a C-47. Tie tam prepravili 473 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR a 55,88 ton vojenského materiálu. Zo Slovenska odviezli 104 osôb, väčšinou ranených povstaleckých vojakov a rodinných príslušníkov vedenia SNP. Konkrétne to bolo 42 slovenských letcov, 21 rodinných príslušníkov povstaleckej vlády, 6 dôstojníkov a 35 ranených povstaleckých vojakov, a 2000 kg nákladu.

Počas noci na 14. októbra 1944 boli vo vzduchu aktívni aj nemeckí noční stíhači, ktorí preukázateľne napadli najmenej päť lietadiel. Na ich vrub spadajú dve z troch havárii, ktoré sa počas tejto noci na Slovensku udiali. Zo 17 sovietskych letcov, ktorí počas tejto noci zahynuli, sa nepriateľ hlavnou mierou podpísal na osude deviatich z nich a na ich vrub spadá aj všetkých 13 padlých členov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR z celkového počtu 14 vojakov.

Do Li-2 s trupový číslom 28, patriaceho do stavu 3. letky 340. APDD, 54. Orelskej ADDD, 5. Orelského AKDD, veliteľa ppor. M. Ž. Bektursinova, bolo určených 15 príslušníkov veliteľskej batérie delostreleckého oddielu pod velením jej veliteľa ppor. D. Tomčányho. Ako kráčali po trávnatej ploche letiska ku svojmu stroju a míňali pritom inú skupinu kamarátov, ktorá sa už nachádzala pred im určeným strojom, lekár ppor. A. Dobrý na nich zo špásu zakričal: „Sakra do toho nesadajte, lebo to havaruje“.

K svojmu líčku došli ešte za svetla. Ako tak pred ním čakali na odlet, spoločne s jeho veliteľom, sa pozerali na oblohu, ako na nej nad letiskom krúžia lietadlá. Pritom k ním prišiel veliteľ delostreleckého oddielu škpt. F. Fišera, a kázal rtm. J. Magadovi , aby opustil lietadlo a premiestnil sa do jeho stroja, lebo ho potrebuje. Rtm. Magada bol zo zoznamu, ktorý mal u seba ppor. Tomčany vyškrtnutý a opustil kamarátov. Tí už medzitým nastúpili na palubu ich „furmana“. Pilot naštartoval motory a o chvíľu na to dopadol v ich blízkosti delostrelecký granát. Veliteľ lietadla vypol bleskovo motory a všetkých zo svojho stroja vyhnal von, kde im kázal zaľahnúť na letištnú plochu. Pritom slob. J. Janík odbehol od ostatných o niečo ďalej. Medzitým jeho kamaráti, ako nastal kľud, opätovne nastúpili na palubu líčka č. 28. Naviac sa k nim pridal čat. P. Beťko. Keď do neho ako posledný nastúpil ppor. Tomčány, nebolo na sedačkách pre neho miesto. V tej dobe panovalo už vonku šero. Veliteľ sa opýtal, kto do toho lietadla podľa určenia nepatrí. Ostalo ticho. Vo dverách kabíny sa objavil veliteľ stroja, ktorý trval na zachovaní počtu „cestujúcich“. Ppor. Tomčány vybral zoznam a začal čítať priezviská. Keď výkonný batérie rt. Sabo uprel svoj zrak na čat. Beťku, ten len neochotne vstal a za posmešku kamarátov len nerád opustil ich spoločnosť. Ako zoskočil na zem hneď sa za ním zavreli dvere. Vrátil sa naspäť do svojho lietadla a cez oblok spolu s Cefajom sa pozerali ako sa na vedľa nich stojacom Li-2 č. 28 najskôr nahodil jeden motor, potom druhý a o chvíľu na to sa lietadlo pohlo ... To odletelo bez slob. J. Janíka.

Od momentu štartu Li-2 č. 28. veliteľa lietadla ppor. Bektursinova z letiska Iwonicz, nachádzajúceho sa v priestore Krosna, už nikto ľudí nachádzajúcich sa na jeho palube živých nevidel. Jediné čo sa o nich vie, že o 21.30 hod. telegraficky ohlásili prílet do priestoru mesta Poprad. Vtedy sa s nimi spojenie prerušilo. Stalo sa tak v momente, ako na nich zaútočil nemecký nočný stíhač. Strely Ju 88G-6 , resp. C-6 , od 2./NJG 100 vykonali svoje. Zasiahli trup transportného lietadla zozadu a zospodu z ľavej strany. Nešťastný stroj havaroval v pohorí Nízkych Tatier v lokalite Ohnište na kóte Slemä v nadmorskej výške 1470 m. Ku smole tých, čo sa nachádzali na jeho palube, pri páde stroj zachytil o stromy, prevrátil sa podvozkom hore a značne sa deformoval, čo malo z väčšej miery za následok smrť vojakov nachádzajúcich sa na jeho palube. V prípade jeho veliteľa ppor. Bektursinova, sa jednalo o jeho 56. bojový let, vo funkcii veliteľa lietadla.

Devätnásť padlých vojakov (6 sovietskych letcov a 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR) bolo z miesta havárie znesených príslušníkmi partizánskej skupiny a obyvateľmi Nižnej Boci do obce, kde boli 18. októbra 1944 pochovaní za účasti generálov R. Viesta a J. Goliana, ako aj plk. B. F. Čirskova. Pritom bol vyhotovený zoznam padlých obetí z nešťastia na Slemä, aj s plánom u tých čo mali u seba doklady, kde bol z nich ktorý pochovaní.

Po vojne v roku 1945 boli ich telá exhumované. Sovietski letci boli ako „neznámy“ pochovaní v niektorom zo štyroch hromadných hroboch nachádzajúcich sa na vojenskom cintoríne Sovietskych padlých vojakov v Žiline na Bôriku.

Telá jedenástych členov veliteľskej batérie boli pochované vo Vojenskom cintoríne padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Liptovskom Mikuláši – Háj Nicovô. Pochovaní sú tam v 9. rade v hroboch č. 1 až 11. Do roku 2004 bolo smutné, že len na hrobe č. 11 bolo uvedené, že je tam pochovaný Antonín Maxa, správne má byť Maksa. U ostatných bolo uvedené „neznámy“.

Telo veliteľa veliteľskej batérie ppor. D. Tomčányho a slob. A. Bernardiča si rodinní príslušníci previezli do Koštian a Sv. Jura. Iný symbolický pamätník majú obete tejto havárie postavený priamo na mieste havárie, pričom na pamätnej tabuli sú ich mená uvedené v mnohých prípadoch skomolene, alebo úplne nepresne.

Po útoku nepriateľského nočného stíhača 13.oktobra 1944 havaroval na kóte Slemä, Ohnište, v Nízkych Tatrách Lisunov Li-2, č. 28, zo stavu 3. perute 340. APDD, pričom zahynuli:
ppor. Bektursinov Muchrat Žumatovič – nar. 25.01.1922, Novosibírska oblasť, Kargatskij rajon, d. Čulym
- veliteľ lietadla
por. Šapov Aleksej Ivanovič – nar. 23.02.1921, Jaroslavskaja oblasť, Rostevskij rajon, d. Usadiči
- druhý pilot
ppor. Rybin Fedor Pavlovič – nar. 11.11.1922, Kurganskaja oblasť, Mostovskij rajon, d.Volosnikovo
- navigátor
starš. Panin Gavril Sergejevič – nar. 20.03.1913,Rusko, Novosibírskaja oblasť, m. Anžerka – Sud - Kolen
- palubný mechanik
serž. Švec Franko Pavlovič – nar. 23.04.1923, Vinickaja oblasť, Tuľčinskij rajon, d. Oddija
- radista – vzdušný strelec
voj. Perelygin Nikolaj Michajlovič – nar. 19.02.1925, Vostočno – Kazachstanskaja oblasť, Predgornenskij rajon, d. Predgornoje
- vzdušný strelec

Príslušníci delostreleckého oddielu – veliteľskej batérie, ktorí na palube zahynuli:

ppor. Dionýz Tomčány, nar. 18. 04. 1919 Trnovo, okr. Martin, km. č. 300 – veliteľ veliteľskej batérie delostreleckého oddielu a náčelník prieskumu
ppor. MUDr. Aleš Dobrý, nar. 09. 10. 1917 Plzeň – lekár delostreleckého oddielu
rtm. Michal Sabo, nar. 11. 02. 1920 Čelovce, km. č. 5991 – výkonný rotmajster veliteľskej batérie
rtn. Juraj Goliaš, nar. 16. 10. 1921 Stulany, okr. Giraltovce, km. č. 5778 – veliteľ telefonneho družstva
čat. Július Libera, nar. 24. 03. 1921 Veľký Šariš, okr. Prešov, km. č. 5982 – účt. rtm.
čat. František Dudáš, nar. 05. 11. 1921 Lipt. Lužná, okr. Ružomberok, km. č. 5975 - kuchár
slob. Erich Meisel, nar. 25. 11. 1920 Trutnov, Čechy, km. č. 3551 – veliteľ rádiostanice
slob. Miroslav Maslančík, nar. 10. 08. 1922 Oravské Veselé, km. č. 5983 – veliteľ rádiostanice
voj. Ondrej Jurkanin, nar. 02. 02. 1922 Hankovce, okr. Giraltovce, km. č. 5977 - rádiotelegrafista
voj. Jozef Závatzský, nar. 07. 07. 1918 V. Medzev, okr. Košice, km. č. 8548 - zdravotník
voj. Anton Maksa, nar. 16. 02. 1907 Kvasilov, Volyň, km. č. 7669 – rádiotelegrafista
voj. Václav Květoň, nar. 28. 10. 1923 Hrušvice, Volyň, km. č. 7655 - pozorovateľ
voj. Alojz Bernadič, nar. 30. 04. 1922 Jur, okr. Bratislava, km. č. 5924 – šofér
53 fotek, červen 2015, 514 zobrazení
Budějický "tropický půlmaraton"....Výsledný čas: 1:35:08.
Celkově 117. místo z 2.500 lidí, doběhlo 2.097... .
Jaké to bylo ? Inu horké , tropické... .
Teplota 30 stupňů...
Jak jsem se původně těšil, že bych rád zaútočil na čas pod 1:30...už tři dny předem jsem pochopil , že v 32 stupňovém teplíčku asi "opravdu nebude prostor" na zlepšení osobáku... .
Jak jsem se ale dočetl , nebylo v 19.hodin už 32 , ale jen cca 28 Celsia :-).

A jak vůbec probíhal den ?
No po pravdě- ráno brzy jsem vstal s tím ,že jsem slíbil malému Eňovi, že s ním půjdu v Praze na Dvě míle s úsměvem- závod , který oba (ano píšu OBA , NE POUZE JÁ :-)... ) máme moc rádi- ráno sice brzy vstáváme ale odměnou pro nás je krásný ranní park Stromovka, hezký a perfektně připravený závod , sportík a SAMOZŘEJMĚ LÍVANCE :-)... .
Ač byl tzv. "můj týden" (tzn. že mám v péči Éňu ), před časem si jej vyžádala jeho máma s tím , že jej chce nicméně až v pátek jsem zjistil, že Enricův program prý naplní babička (kterou má mladej moc rád). Nabídl jsem se, že můžu babičku vzít s sebou jak na naše pravidelné plavání, tak i na ranní běh (aby viděla, jak její vnuk krásně skáče do vody šipky a umí plavat + jak mu jde i běh). Babi odmítla, ale dohodli jsme se, že ráno v 8. hod. bude Éňa připraven a pojedu s ním na závod. Chtěl jsem udělat "legrácku , aby to měl mladej i s humorem :-)" a tak jsem si připravil s sebou velkou paruku.. . Bohužel ráno přišla babi s Éňou s tím, že Enrico "pokašlává a prý nikam nepůjde". Přišlo mi to líto, i on byl smutný, moc se na závody těšil... .No nic, tak jsem tedy vyrazil sám... .

Dvě míle proběhly v pohodovém tempu , běžel jsem na "pohodu" 3,2km za 14:00... . Jediný problém ? "Trošku je v té paruce horko"... . Na závodě jsem se potkal s Katkou Kratinovou a Alešem Hudcem+ našimi starými známými... .

No a po spořádání 4 lívanců (bylo moc dobré a díky organizátoři !) jsem vyrazil s Ondřejem Zítkem a jeho maminkou jejich krásným červeným Káčkem do Budějic. Cesta probíhala (až do Benešova) v pohodě , zde se opět projevila "česká slabost " - neumění se zapojovat do zipu, takže s banální situace se vytvořila cca 3km fronta... .Dále cesta plynule v pohoidě, dokonce jsme stihli kafíčko.. .

V Budějovicích už na mě čekala squadrra ve složení : Martin, Natálie, Pája, Monča a Jirka. Děvčřatům se podařilo sehnat SUPER UBYTOVÁNÍ za pár korun a HLAVNĚ KOUSEK OD STARTU - poprvé jsem se nemusel honit na start, měl jsem ho cca 120m od pokoje ;-)... .
Po dobrém společném obědě, jsme si šli vyzvednout čísla a pak byl "individuální program" - já s Ondrou jsem se šel projít po mém milovaném městě a do cukrárny na pohár, kam mě brala Simona Schneiderová a Lenka Schneiderová. Ostatní členové šli na pokoj- děvčata do postele a hoši koukali na frmol na náměstí z našich oken ... .

Blížil se start, teplota přes 30 stupňů a moc lidí pobíhat venku moc vidět nebylo ... .Napadlo mě si zajít na tejpy , byl čas , nikdo nikde , proč toho nevyužít (zpětně si tak říkám, zda mi pomohli , ale vím , že mi určitě neuškodili).

Vlastní závod ?
Nic jsem si od toho nesliboval, ač mne trochu mrzelo, že se nepoběží na super časy... .Ale už jsem dostatečně (doufám ) rozumný :-), že se kvůli tomu nezblázním, abych kvůli času o jednu až dvě minuty lepší , nezblázním , asi ten závod stejně nevyhraji , že :-)... .
Řekl jsem si : budu rád za 1:35, a aby to moc nebolelo.. .
Běžel jsem z koridoru A, krásné místo to napohled... .
CCA 3sekundy před startem jsem "objevil" ve VIP zoně fotící Zoru Hrdinovou, fotící tým sklárny A je to a ...START !

Po po prvních čtyřech kilometrech to vypadalo velmi dobře, stále to vypadalo na 1:30 ale pak jsem si začal říkat : "Vole , nespěchej, klídek ! " a radši jsem trochu zpomalil... . V hlavě se mi to pořád mlelo...chuť běžet rychle byla ale rozum brzdil... .
(ještě taková technická: pár lidí mi říkalo, že jim chyběla voda hlavně na začátku závodu...)
Nicméně mě "zchladil" 7- 8.km. - hned za závorami následovalo táhlé stoupání , sakra ... . Na desátem kilometru jsem se rozloučil s dobrým časem ( měl jsem již skluz cca 2 minuty na 42:40, viz čas na 1:30hod.).
Nicméně jsem již byl "vyklidněný a smířený :-) "a jak se běželo PĚKNĚ !
Řekl jsem si: uvidíme, jak to půjde a zkusím od 16km zrychlit ...No a ono...to šlo ...:-)

Od 17.km jsem si to opravdu užíval, a když jsem viěl, že jsem na 17 a vidím jak na 20km běží ještě dámy ze špičky, říkám si : "Hele, to zas nebude tak špatný výsledek !"
Poslední 2 kilometry díky euforii diváků- ty mě v Budějkách baví nejvíce (s dětmi si tleskáte, lidi fandí ostošet...)jsem běžel ve slušném tempu, poslední kilometr 3:56 :-)... .
A hlavně : stihl jsem konečně celé vyhlášení vítězů ! :-) ne jenom Čechy...:-)
Po doběhu masáž a dobré pivko a pěkný hudební a taneční zážitek s doprovodné skupiny v zázemí !

Závěrem ?
Škoda jen toho horka, byl jsem dobře připravený ale jsem spokojený , je to zkušenost , zase mě to posunulo trochu dále . Mezi námi : kdo by šel běhat do skoro třiceti stupňů , že ? ....:-)

..aa zítra s Ěňou vyrážíme na Memoriál Josefa Odložila....:-)

aaa a co "tisk" ?
V tropických podmínkách zvítězilo keňské duo Abraham Cheroben a Rose Chelimo

7. 6. 2015

Favorité závodu Abraham Cheroben a Rose Chelimo suverénně ovládli Mattoni 1/2Maraton České Budějovice.

Držitel pátého nejrychlejšího půlmaratonského času všech dob Abraham Cheroben zvítězil v čase 1:01:24, Rose Chelimo vyhrála již čtvrtý půlmaraton v řadě a do cíle doběhla za 1:12:01. Útokům na rekord závodu nakonec zabránily vysoké teploty, které ještě v sedm hodin večer na startu dosahovaly 27 stupňů. Pro vítězství mezi českými muži si doběhl Jiří Homoláč, mezi ženami překvapila Valérie Soukupová.

Abraham Cheroben nerad sám udává tempo na čele závodu, čemuž odpovídal i mezičas na pátém kilometru 14:36, svou sílu však ukázal, když se vytvořila skupina čtyř běžců, která míjela označení desátého kilometru v čase 29:19. Rychlejší tempo se snažil udávat Chesari Jacob, zatímco vítěz nedávného rotterdamského maratonu Abera Kuma se držel v pozadí spolu s Benjaminem Ngandu.

Se zrychlujícím se tempem navyšoval i Cheroben svůj náskok. Pátnáctý kilometr protínal v čase 43:40, více než půl minuty před Benjaminem Ngandu a Abrahamem Kumou. Do cíle na náměstí Přemysla Otakara II. dobíhal s velkorysým předstihem jedné a půl minuty před Benjaminem Ngandu. Abera Kuma v závěru zpomalil a skončil třetí.

Abraham Cheroben je muž mála slov a stručně shrnul i svůj výkon: „Byl to velmi náročný závod, ale když jsem se trhnul od soupeřů, věřil jsem, že vyhraji.”

Cesta Rose Chelimo do Česka nebyla jednoduchá. Kvůli potížím s vízy dorazila do Českých Budějovic až dnes. Přesto podala v horkém počasí vynikající výkon a doběhla si pro vítězství. Celý závod se držela ve vedení a svůj náskok na Violu Jelagat postupně navyšovala. V cíli byla za 1:12:01, Viole Jelagat nakonec nadělila více než dvě minuty. Mattoni 1/2Maraton České Budějovice byl po lisabonském půlmaratonu jejím už čtvrtým vítězstvím na této trati v řadě. Ke svému osobnímu rekordu 1:08:22 se zdaleka nepřiblížila, mohlo za to především velké horko. „V takových podmínkách je obtížné běžet sama na čele závodu. Po čtyřech vítězných půlmaratonech si dám asi pár týdnů volna. Chtěla bych se připravit na příští rok na maraton,” uvádí vítězka. Třetí místo na stupních vítězů obsadila Etiopanka Mame Feyisa. Nejlepší Evropankou se stala britská běžkyně Susan Partridge, která skončila v celkovém pořadí pátá.

Čeští muži si pořadí Homoláč, Pechek, Míč udrželi od pátého kilometru až do cíle závodu. Jiří Homoláč protnul cílovou pásku v čase 1:10:58. Za svým osobním rekordem zaostal o více než tři minuty, vzhledem k náročným klimatickým podmínkám však byl se svým výkonem v cíli spokojen. „Dneska to bylo těžké, ale diváci mi hrozně pomohli. Byli úžasní,” pochvaluje si podporu budějovických fanoušků český vítěz Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice a zároveň nejlepší Evropan závodu.

Zatímco výsledky českých mužů odpovídaly papírovým předpokladům, první místo české ženy bylo velkým překvapením. Nejrychleji byla v cíli Valérie Soukupová, běžkyně, která se do této chvíle věnovala spíše kratším běhům na dráze do 10 000 m. „Vypadá to, že půlmaraton mi svědčí více,” usmívá se vítězka. “Trasa se mi moc líbila, hlavně proto, že ubylo partií s dlažebními kostkami. Nevyhovují mi pouze ostré otočky, ale ta byla jen jedna na třetím kilometru,” pochvalovala si trasu běžkyně pocházející z Písku. Druhou příčku obsadila zkušená atletka Radka Churaňová, třetí doběhla čerstvá mistryně ČR v maratonu Šárka Macháčková.

Výsledky

Muži:

1. Abraham Cheroben – Keňa – 1:01:24

2. Benjamin Ngandu – Keňa – 1:02:57

3. Abera Kuma – Ethiopie – 1:04:17

4. Festus Talam – Keňa – 1:05:42

5. Thomas Lokomwa – Keňa – 1;06:07

6. Ayele Abshero – Ethiopie – 1:06:10

------

10. Jiří Homoláč - ČR - 1:10:58

11. Petr Pechek - ČR - 1:11:35

12. Robert Míč - ČR - 1:14:24

Ženy:

1. Rose Chelimo – Keňa – 1:12:01

2. Viola Jelagat – Keňa – 1:14:38

3. Mame Feyisa – Ethiopie – 1:15:03

4. Marta Lema – Ethiopie – 1:16:58

5. Susan Partridge – Velká Británie – 1:18:03

-------

7. Valérie Soukupová - ČR - 1:23:31

8. Radka Churaňová - ČR - 1:24:12

9. Šárka Macháčková - ČR - 1:27:40

Kompletní výsledky na www.runczech.com.
1 video, 1.2.2015, 253 zobrazení | moje fotozprávy
Okresní sdružení České unie sportu – bývalá ČSTV (dále jen ČUS) pořádalo ve středu 28. ledna vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2014 v boskovickém Zámeckém skleníku.
Akci zahájil jeho předseda Josef Vrba: „Vítám senátora Jozefa Regece, starostku Boskovic Bc. Hanu Nedomovou (ČSSD). Za Krajský úřad je zde Ing. Zdeněk Beneš, pak tisková mluvčí ČUS Lenka Tichá, manažer Krajského sdružení Jakub Koudelka. Přeji zdar této slavnostní akci.“
V zábavném programu vystoupili kulturisté. Osmdesátiletý Josef Krupa a osminásobný mistr ČR Josef Hrubý.
Starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová: „Přeji všem krásný zážitek. Věřím, že se tato akce k nám bude i nadále vracet.“
Jakub Koudelka: „Gratuluji všem oceněným a děkuji rodičům, starostům a místostarostům za podporu okresního sportu. Hejtman JmK JUDr. Michal Hašek navýšil rozpočet na sport o 30 milionů korun. Věřím, že i proto se bude lépe dařit. Užijte si dnešní večer.“
Jako první byly vyhlášeny osobnosti okresu Blansko. Z rukou olympioničky (1948 Londýn) Olgy Oldřichové převzali ocenění atlet Jan Kužel (94 let), Josef Vrba (69 let) - všestranný sportovec předseda TJ ASK Blansko a předseda Okresního sdružení ČUS Blansko.
V kategorii družstev ocenila starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová boskovické vzpěrače pod vedením trenéra Čestmíra Sekaniny. Ten připomenul získaný titul Mistr republiky v Ostravě a dále uvedl: „Petr Mareček zde není, připravuje se na mistrovství světa v Peru. Je náš nejlepší ve své váze do 69 kg. Trhá 114 kg a nadhazuje 132 kg, což jsou v jeho věku špičkové výkony na světové úrovni.“ Pak ještě pohovořil o úspěších svých dalších svěřenců.
Bc. Hana Nedomová: „Pamatuji si začátky Čestmíra Sekaniny ve Žďárné. Jsem ráda za vzornou reprezentaci města.“
Dalším oceněným byla štafeta žákyň na 4 x 300 m ASK Blansko pod vedením trenéra Jiřího Ošlejška. Jsou nejlepší v hale a držitelky nového českého rekordu v této disciplíně. Celý kolektiv se omluvil, odměnou jim byl alespoň potlesk všech.
Bc. Bana Nedomová poté předala ocenění kolektivu prvoligových stolních tenistek z Blanska pod vedením trenérky Veroniky Ševčíkové. Ta prozradila: „Hrajeme již řadu let, vloni jsme skončili v polovině tabulky, letos jsme posílili hráčkou Renatou Pavlicovou z Brna. Momentálně jsme na třetím místě tabulky. Věřím v postup do extraligy.“
Senátor Josef Regec ocenil trenéry. Osmdesátiletého Josefa Krupu, jenž za všeobecného smíchu zašpásoval: „Kvůli mně prý budou muset udělat v kulturistice kategorii 90 – 100 let. A 50 kilometrů na kole je pro mě zahřívací dávka.“ Dále vzpomenul, že u něj začínal tenkrát dvacetiletý Čestmír Sekanina, vychoval Lucku Vykoukalovou - mistryni světa, Tomáše Klíče – mistra světa kulturistiky v USA 2014, dále jedenáct mistrů republiky, kteří dohromady získali sedmnáct titulů.
Cenu z rukou senátora Josefa Regece obdržel též Čestmír Sekanina a trenér boskovických plavců Jan Horák. Ten v roce 2014 dovršil 42 let trenérské činnosti. Zasloužil se o zřízeni Plavecké školy v roce 1985: „Snažím se o propagaci plavání, vytrvalostní sporty by měly být základem pro ostatní disciplíny.“ Mgr. Světlana Hrdličková s dětmi mu přímo na jeviště přinesli spoustu květin jako poděkování za dosavadní práci.
Jozef Regec: „Jsem senátor, ale především sportovec. Byl jsem třikrát na Olympiádě, třikrát na MS, pětkrát na Závodu míru. Proto jsem rád zde mezi Vámi a je mi ctí předávat ocenění.“
Starosta Blanska Mgr. Ivo Polák (ČSSD) ocenil rozhodčí. Jaroslava Stloukala – dlouholetého sudího fotbalu, ve funkci pracuje 35 let. Za tu dobu odřídil cca 1400 zápasů. Pak Vladimíra Švancaru – rozhodčího stolního tenisu a fotbalu.
Mgr. Ivo Polák: „Byl jsem aktivní sportovec, kvalitní rozhodčí jsou důležití. Je to vidět zejména v ledním hokeji Blansko – Boskovice, kdy špatný rozhodčí může zápas úplně zkazit. Tito dva ocenění pánové jsou těmi dobrými.“
Jakub Koudelka poté ocenil desítku nejlepších jednotlivců. Radek Dobiáš z Brťova (1994) – judista BeF Home Blansko, třetí místo na mistrovství ČR mužů. Filip Dvořák (1997) - atlet, hraje fotbal za FC Boskovice, dorostenecký mistr Moravy a Slezska v běhu 200 m, dorostenecký mistr Moravy a Slezska v běhu na 200m, 2. místo v běhu na 100m na Mistrovství Moravy a Slezska, 2. místo na MČR v běhu na 100m, 2. místo na MČR v běhu na 400m.
Starosta Letovic Vladimír Stejskal (ODS) – bývalý volejbalista a hokejista předal ceny kulturistovi Josefu Hrubému - 2. místo veteránů nad 50 let na MS republiky, začal v 12ti letech, trénuje 40 roků.
Pak biketrialistovi Martinovi Kakáčovi – mistr republiky v kategorii Elite, druhé místo na MS seniorů, 2 x Elite v Itáli a ME ve Znojmě 2x třetí. „Letos pojedu na týdenní MS v biketrialu do španělské Odeny,“ dodal mladý sportovec.
Místostarosta Blanska Ing. Jiří Crha (ODS) ocenil paralympionika Iva Koblasu – cyklistu, olympionika z Londýna 2012. „Skončil jsem tam sedmý v časovce,“ pochlubil se. V roce 2014 byl v Mexiku, kde skončil třetí a v USA byl vicemistrem světa v silničním závodě na okruhu. Je vítězem Světového poháru.
Též Václav Kolář obdržel cenu od Ing. Jiřího Crhy. Je mistrem světa v biketrialu za rok 2014.
Ing. Jiří Crha vyzdvihnul oba mladé sportovce. „Václava Koláře jsem byl osobně podpořit ve Znojmě, kde získal titul Mistra Evropy, vzorně reprezentuje Blansko. Se starostou se jej snažíme finančně podporovat.“
Místostarosta Boskovic Petr Malach, DiS. (ČSSD) přivítal na pódiu Čestmíra Sekaninu, jenž zastupoval vzpěrače Petra Marečka a maminku Adély Šafářové.
Paní Šafářová se pochubila s úspěchy své dcery: „Je mistryní republiky v horských kolech 2014, vyhrála český pohár. Absolvovala několik silničních závodů s předním umístěním.Nyní trénuje na Malorce, proto nemohla přijít.“
Čestmír Sekanina omluvil Petra Marečka: „Teď trénuje v Praze, po paní Oldřichové snad bude druhým boskovickým olympionikem. Sport je celoživotní dřina, vážím si jeho houževnatosti a snažení.“
Petr Malach, DiS: „Děkuji rodině Šafářové a Čestmíru Sekaninovi, že se věnují mládeži. Jsem rád, že je v Boskovicích máme.“
Kuželkářka Zuzana Musilová a motocyklová závodnice Romana Tomášková byly poslední dvě, jež stanuly na pódiu Zámeckého skleníku. Ceny jim předal radní Kunštátu a předseda tamní sportovní komise Ing. Aleš Havelka.
Zuzana Musilová: „Získala jsem s družstvem juniorek do 23 let MS v Brně 2014 druhé místo. Můj cíl je letošní Mistrovství České republiky.
K Romaně Tomáškové se přidal Vladimír Jirůšek z PaM Racing teamu: „Romaně se letos povedlo zvítězit na Mistrovství Střední Evropy. V roce 2014 zvítězila v Chorvatsku i přes předchozí nedávné zranění ruky z Maďarska. V polské Poznani vytvořila rekord okruhu.“
Romana Tomášková (16 let): „Letos chci absolvovat Mistrovství Evropy a Velkou cenu v Brně.“
Ing. Aleš Havelka: „Blahopřeji všem oceněným sportovcům a děkuji jim za vzornou reprezentaci okresu Blansko.“
Na úplný závěr došlo k ocenění tří reprezentantů v malé kopané. Předseda OFS Blansko JUDr. Vladimír Kristýn hostil na pódiu Jana Koudelku a Ondřeje Paděru. David Bednář se omluvil. Výše jmenovaní fotbalisté reprezentovali okres v republice Černá Hora a získali pro tým v dresech ČR třetí místo. Na začátku března se zúčastní přípravného soustředění v Praze na MS v Las Vegas.
Jako poslední promluvil předseda ČUS Josef Vrba: Připomenul sportovní FairPlay jednání Václava Koláře, jenž se vzdal titulu Mistra světa v Blansku ve prospěch španělského závodníka a dodal: „Děkuji organizátorům, městu Boskovice a Kulturním zařízením za poskytnutí prostor Zámeckého skleníku. Rodičům, trenérům, sportovcům, hostům a všem za práci pro sport a tělovýchovu. Hezký večer, za rok nashledanou.“
LKLT Z-42  0 | lklk
59 fotek, 22.5.2014, 43 zobrazení
1 video, 18.10.2014, 29 zobrazení
90 fotek, 20.3.2014, 16 zobrazení
1 fotka, 18.6.2010, 313 zobrazení | dokumenty
37 fotek, únor 2017 až únor 2018, 36 zobrazení
Zimní zážitkovka v Jeseníkách, vznikla ve spolupráci s Velkým Vozem
44 fotek, listopad 2012, 65 zobrazení | architektura, příroda
Liberec město,Areál TU Liberec a okolí ,Jezírko Lidové sady.
55 fotek, 17.5.2014, 74 zobrazení
43 fotek a 1 video, 6.6.2012, 100 zobrazení
30 fotek, 2.4.2018, 50 zobrazení
02.04.2018 - 42 dní
17 fotek, 18.4.2013, 57 zobrazení | města, příroda
Zastávka Koniklecová, step v přírodní rezervaci.
5 fotek, 12.6.2015, 17 zobrazení
24 fotek, 24.9.2015, 17 zobrazení
14 fotek a 1 video, 4.7.2014, 268 zobrazení | cestování
135 fotek, říjen 2013, 422 zobrazení

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron