labchester
více  Zavřít popis alba 
 • 6.2.2021
 • 83 zobrazení
 • {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}
vsds1986
 • 23.4.2021
 • 23 zobrazení
josefsandr
Úspěšně pokračující rekonstrukce traťového úseku Čelákovice - odb.Káraný v 1.TK. Probíhá intenzivně výstavba nového dvoukolejného mostu přes Labe, který by měl být v září zprovozněn.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 36 zobrazení
mspodsmrkem
Když jsme se společně s předškoláky opět po dlouhé době setkali ve třídě u Rybiček , hodně jsme se radovali z toho, že školka opět září dětskou energií her a dovádění. Na každého předškoláka čekala velká pochvala a jednička za zvládnutí distanční výuky. A máme ještě jednu radostnou událost. Máťovi se narodil bráška Maxíček! Namalovali jsme mu sluníčko, aby mu svítilo do života a gratulujeme celé rodině!!
více  Zavřít popis alba 
 • 12.4.2021
 • 39 zobrazení
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
verastrnadkova
adonín je malá vesnice, část okresního města Žďár nad Sázavou. Nachází se asi 2 km na jih od Žďáru nad Sázavou. Prochází zde silnice II/353.
Radonín leží v katastrálním území Město Žďár o výměře 19,84 km2.

Historie
První písemné zmínky o Radoníně máme z r. 1353, ale název se vztahoval k lesu, patřícímu žďárskému cisterciáckému klášteru. V roce 1521 stál v tomto území grunt a stavěl se rybník. V 18. stol. zde vznikl klášterský panský dvůr, tzv. Hamrmýlský dvůr a ten byl postupně prodáván soukromým majitelům. Nejdříve v r. 1771 mlýn a po zrušení kláštera další části jako lázeň, hostinec, administrativní budova, koželužna, palírna aj. Samotný vrchnostenský dvůr byl rozdělen v r. 1788 a vzniklo tak 12 samostatných jednotek. Obec byla nazvána původně jménem Hamrmýl, ale zakrátko byla už oficiálně jmenována jako Radonín.

Současnost
Radonín je osadou města Žďár nad Sázavou. Zástavba je tvořena dvěma řadami souvisle uspořádaných usedlostí, které obklopují malou podlouhlou náves s kaplí uprostřed. Několik novějších rodinných domků stojí kolem spojovací cesty směrem k silnici II/353.
Pouť se slaví na svátek Narození Panny Marie na začátku září.
V r. 1930 zde bylo 16 domů a 23 bytových jednotek, žilo zde 98 obyvatel. V roce 2009 zde bylo evidováno 23 adres.V roce 2001 zde trvale žilo 71 obyvatel.
Služby jsou dostupné v nedalekém Žďáře nad Sázavou. Autobusové spojení se Žďárem nad Sázavou, Jihlavou, Měřínem.

KŘÍŽ
GPS : 49.5493306N, 15.9305483E

RADONÍNSKÝ RYBNÍK
GPS : 49.5472747N, 15.9327672E

KŘÍŽ
GPS : 49.5445589N, 15.9322944E

KAPLE
GPS : 49.5447064N, 15.9327367E

ČERNÝ RYBNÍK (ČERNÁ VETLA)
GPS : 49.5384061N, 15.9471839E

Budeč je obec v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Žije zde 186 obyvatel.

Historie
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1377.
Ve druhé polovině 19. století byla u obce těžena železná ruda magnetit. V 50. letech 20. století zde probíhal průzkum ložiska, ukončený roku 1961 výpočtem zásob, těžba nebyla zahájena. Zbytky byly zcela zahlazeny do roku 1970.
V letech 1997–2010 působil jako starosta František Fabík, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Jiří Chalupa.

Pamětihodnosti
• Boží muka
• Kaple P. Marie Sněžné z roku 2008 (původní stavba z 19. století byla zbořena) na návsi obce

Kaple Panny Marie Sněžné
Kaple leží na volném prostranství v centrální části návsi. V roce 2004 a 2005 probíhalo projektovaní její stavby, na jejíž realizaci se začalo pracovat v roce 2006. Stavba byla ukončena v srpnu roku 2008. Kaple byla navržena architektem Karlem Roseckým a o její výstavbu se postaral projektant Milan Pelikán. Kaple se stala stavbou roku kraje Vysočina 2008 v kategorii "Stavby občanské vybavenost".

Osobnosti
• Josef Sobotka (1836–1906), advokát a politik, starosta Telče, zemský poslanec

KŘÍŽ (BUDEČ, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
GPS : 49.5407200N, 15.9221669E

RYBNÍK PLAČEK
GPS : 49.5410947N, 15.9073469E

Vatín je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 322 obyvatel.

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353.
Při rekatolizaci (doba temna) obyvatel Vatína byl vězněn a později pranýřován před katolickým kostelem mlynář Štěpán (nar. 1651). V rukou muset držet kacířské knihy, jež u něj byly nalezeny, protože číst nebo vlastnit mj. bratrskou Bibli kralickou, která byla na indexu, bylo trestné. Mlynář Štěpán byl z obce jenom vyhnán a jeho mlýn ve Vatíně spálen. Štěpán dál tajně působil v kraji jako neordinovaný kazatel, ale ve svých sedmdesáti letech byl znovu zatčen ve včelíně mlynáře Jakuba Špinara ze vsi Sázava. Jeho první výslech proběhl dne 21. dubna 1721. Po měsíci krutých výslechů byl starý muž zlomen a evangelickou víru uznal za bludnou.
Od 1. července 1980 do 31. prosince 1991 byla obec součástí města Žďár nad Sázavou.

Školství
• Mateřská škola Vatín

Pamětihodnosti
• Kaple Panny Marie Bolestné
• Kaplička za vesnicí
• Boží muka

RYBNÍK NÁVESNÍK
GPS : 49.5242817N, 15.9667778E

KAPLE PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
Kaple byla postavena v letech 1888-91 Tomášem Polachem z Velkého Meziříčí. Jedná se o jednolodní stavbu v průčelí s představenou užší věží s vysokou jehlancovou střechou.
GPS : 49.5239936N, 15.9670158E

RYBNÍK KŘÍBEK
GPS : 49.5271972N, 15.9665033E

Matějov je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 202 obyvatel. Leží v CHKO Žďárské vrchy, 800 metrů od historické česko-moravské hranice, na moravské straně.

Historie
První písemná zmínka pochází z roku 1366. V roce 1892 místní založili sbor dobrovolných hasičů.
Obec Matějov v roce 2008 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala ocenění modrý diplom, tj. diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Pamětihodnosti
• Matějovský rybník – čítá 68,9 ha, je významnou přírodní rezervací, vede okolo něj naučná stezka Babín
• Boží muka z roku 1759 stojí při silnici na Nové Veselí.
• Nachází se zde několik křížů – Chlubnů (1819), Flesarů kříž (1820), Blažíčků (1828), Řezníků (1887), Pavlíčků (1895),
• Polákova lípa
• Pomník padlým z roku 1924 stojí u kaple Navštívení Panny Marie.
• Původně dřevěná bývalá rychta v roce 1891 vyhořela.
• Kaple Navštívení Panny Marie byla postavena v letech1907–1908 v novobarokním styl s barokními vitrážemi, vysvěcení proběhlo v roce 1910

MATĚJOVSKÝ RYBNÍK
Krásný rybník se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Je napájen řekou Oslavou. Hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva. Do roku 1970 se zde těžila rašelina.
GPS : 49.5378047N, 15.8831067E

TURISTICKÝ PRAMEN ŘEKY OSLAVY
Pěkně upravený pramen s lavičkou se nachází u rybníka Velký Babín, kousek od naučné stezky Babín. Jedná se pouze o turistický pramen řeky Oslavy, ten skutečný se nachází v lese severozápadním směrem.
GPS : 49.5447022N, 15.9008794E

RAŠELINIŠTĚ BABÍNSKÝ RYBNÍK
Oblast je díky fragmentům rašeliniště evropsky významnou lokalitou, jedná se o jedno ze dvou míst výskytu vážky jasnoskvrnné v CHKO Žďárské vrchy. Rašelina pod hrází rybníka Babín byla vytěžena v letech 1958-70. Mezi nejvýznamnější rostliny patří puchýřka útlá, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá a vrbina kytkokvětá. Z živočichů se zde vyskytují např. skokan krátkonohý, rosnička zelená, užovka obojková nebo čolek obecný.
GPS : 49.5447811N, 15.8989889E

RYBNÍK VELKÝ BABÍN
Rybník o rozloze 11,7 ha je součástí Babínské přírodní rezervace. V rašeliništích v jeho blízkém okolí pramení řeka Oslava. Pro výskyt velkého počtu vodních ptáků a dalších živočišných a rostlinných druhů, patří mezi vzácné přírodní lokality.
Je zařazen do seznamu NATURA 2000.
GPS : 49.5434342N, 15.8977136E

Česká Mez, historicky též Čechomez nebo Čehomez, je malá vesnice, katastrální území o rozloze 0,37 km2 a část obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se na moravské straně historické zemské hranice Čech a Moravy asi 1 km na jihovýchod od Sázavy. V roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 40 obyvatel. Česká Mez byla původně částí obce Matějova.

Historický přehled
Česká Mez, dříve zvaná též Čechomez, lidově označovaná jako Babín, vznikla roku 1616 a až do roku 1980 náležela vždy k Matějovu. Na mapách císařských otisků stabilního katastru má samostatný katastr, který však zahrnoval pouze část současného katastru; zbytek náležel ke katastru Matějova. Později byly oba katastry sloučeny do nového k. ú. Matějov-Česká Mez. K obnovení samostatného katastru došlo rozhodnutím ONV Žďár nad Sázavou č.j. 293/60 k 1. červenci 1960. K obci Sázava byla Česká Mez připojena k 1. červenci 1980.

KŘÍŽ
GPS : 49.5462864N, 15.8682161E

KŘÍŽ
GPS : 49.5488753N, 15.8739311E

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
GPS : 49.5488972N, 15.8738408E
více  Zavřít popis alba 
 • 11.4.2021
 • 9 zobrazení
stratorian
Michaela Mandíka měl nejspíše koncem roku 1668 na mysli biskupův vídeňský agent Johann Kunibert von Wentzelsberg, když psal do Kroměříže o úspěšném nalezení sochaře, jenž je schopný na úrovni vytvořit postavy satyrů pro Lusthaus (neboli Pavilon či Rotunda) v Květné zahradě. Zahradu, rovněž zvanou Libosad, začal olomoucký biskup Karel II. budovat za pomoci císařských architektů Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencally v roce 1666.

Do sídelního města olomouckého biskupa Karla II. Liechtenstein-Castelcorna sochař přichází následujícího roku. S pracemi na zakázce patrně začal už v roce 1669, snad někdy v srpnu či září. K tomuto závěru nás přivádí aplikace průměrné doby vytváření jedné Mandíkovy statue, kdy z archivních pramenů vyplývá, že na zhotovení jedné postavy Mandík potřeboval o něco více jak 2 a půl měsíce. Kvůli protahování prací odjel Mandík na biskupův popud do Vídně a Vídeňského Nového Města, kde složitě hledal dva tovaryše. S nimi pak pracoval na statuích pro Kroměříž, avšak i nadále sochy nevznikaly v dostatečně rychlém tempu, aby byl Liechtenstein-Castelcorn spokojen. Tentokrát se tak dělo díky trvajícímu pozvolnému přísunu pískovce. Z vlastních prostředků Mandík platil svoje cesty do maletínského lomu, přičemž došel k myšlence, že přeprava by se zefektivnila, kdyby bloky po vytěžení na místě nahrubo opracovávali kameníci.

Liechtenstein-Castelcorn byl s Mandíkovou prací často nespokojený a nechal jej nedostatky opravovat. Mandík si zase stěžoval na práci podle mědirytů antických skulptur, kdy se nemohl plně projevit jeho tvůrčí duch a snažil se prosadit si volnější tvorbu. Proto téhož roku 1671 biskupovi zasílá svůj návrh devíti statuí múz a bohyně Minervy na hoře Parnas.[ O tom, jak jeho dílo pokračovalo, nemáme zpráv. Patrně nebyl spokojený ani on, ani biskup, jelikož situace vyústila tím, že sochař požádal biskupa o doporučující dopis pro premonstrátského opata na Hradisku u Olomouce. Biskup mu jej 20. prosince 1673 vystavil, načež Mandík z biskupských služeb o své vůli odešel.
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 5.4.2021
 • 6 zobrazení
verastrnadkova
Žďár nad Sázavou 2 je částí Žďáru nad Sázavou územně shodnou s katastrálním územím Zámek Žďár. Zástavba jakož i většina katastru leží na Moravě, ale severní část vodní nádrže Pilská původně náležela k sousedním českým vsím Stržanovu a Polničce. Katastrální území této části Žďáru nad Sázavou je pojmenované podle zdejšího zámku.
Nejstarší písemná zmínka této čtvrti nemající vlastní samosprávu je z roku 1252, kdy byl založen cisterciácký klášter, kdysi rodový klášter českého šlechtického rodu Lichtemburků. Vznikla zde Žďárská kronika, jejímž autorem je Jindřich Řezbář, který je hlavním informátorem o vztazích Lichtemburků v druhé polovině 13. století. Z historických památek se zachoval klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - druhý nejdelší na Moravě (kde by snad mělo být lichtemburské pohřebiště), rozsáhlý klášterní komplex s hospodářskými budovami (Zámku, patřící rodině Kinských), hospodářský dvůr Lyra, klášterní zájezdní hostinec Táferna, barokní morový hřbitov a gotický most přes Stržský potok.
Mimořádně významnou památkou je poutní kostel sv na Zelené hoře Kostel svatého Jana Nepomuckého, zařazený v seznamu UNESCO.
Dnešní zástavba má převládající charakter rodinných domů vystavěných hlavně v letech 1960-1970. V katastru území se nachází rybníky vhodné pro rekreaci a rybolov a také již výše zmíněná vodní nádrž Pilská. Územím prochází silnice I. třídy č. 37.

KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Zbudován ve 20. letech 18. stol. Vysvěcen 27. září 1722. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. R. 1784 vyhořel, r. 1792 bylo uděleno povolení k jeho obnově s podmínkou, že kostel nebude již poutní a že sem bude přemístěn žďárský hřbitov. Konstrukce svatyně vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje číslo pět. Kolem kostela byl pak vybudován na půdoryse složeném z deseti úseků kružnic prstenec ambitů, který je pročleněn pěti pětiúhelnými kaplemi a pěti branami.
Kontakt
Telefon : 724 758 993
E – mail : info@zelena-hora.cz
Web : www.zdarns.cz
GPS : 49.5801483N, 15.9420189E

PAMÁTKA UNESCO – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – POUTNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl na seznam UNESCO zapsán v roce 1994.
Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Stavba poutního kostela probíhala v letech 1719–1722 na náklad opata zdejšího cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy. Smyslem stavby bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce. V době vzniku stál na travnatém vršku, který Václav Vejmluva pojmenoval Zelená hora (dříve se nazýval Černý les nebo Strmá hora) podle vrchu u Nepomuku, ze kterého pocházel Jan Nepomucký i první žďárští mniši. Do nedávné doby byla stavba obklopena vysokým borovým lesem, který však byl odstraněn, aby bylo na kostel, tak jako původně, vidět i z velké dálky.
Jedná se o nejoriginálnější dílo českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Kontakt
Telefon : 724 758 993
E – mail : info@zelena-hora.cz
Web : www.zdarns.cz
GPS : 49.5801483N, 15.9420189E

VYHLÍDKA ZELENÁ HORA
GPS : 49.5795811N, 15.9415936E

VYHLÍDKA ZELENÁ HORA
GPS : 49.5807442N, 15.9416322E

BUK U ZELENÉ HORY
Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky.
Druh stromu : buk lesní
Obvod kmene : 377 cm
Výška stromu : 23 m
GPS : 49.5799747N, 15.9409033E

KONVENTSKÝ RYBNÍK
GPS : 49.5833883N, 15.9406667E

BAROKNÍ MOST
Barokní kamenný most byl postaven přes Stržský potok v 1. polovině 18. století z iniciativy místního kláštera. Nahradil původní dřevěný most, byl inspirován Karlovým mostem v Praze. V roce 1761 nechal most ozdobit osmi sochami opat Bernard Hennet. Jedná se o sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše, sv. Jana, sv. Cyrila, sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce mostu, sochy byly nahrazeny kopiemi. Originály jsou umístěny na Dolním hřbitově.
GPS : 49.5811317N, 15.9360283E

SLOUP SE SOUSOŠÍM PANNY MARIE
Památku zhotovil lužický sochař Matěj Václav Jäckel, původně byla součástí kašny.
GPS : 49.5828106N, 15.9362594E

KŘÍŽ
GPS : 49.5829400N, 15.9373664E

BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE
Původně gotický, barokně přestavěný kostel za účasti J. Santiniho, který je součástí bývalého cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie. V rece 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor. Inventář je vrcholně barokní.
GPS : 49.5830356N, 15.9378550E

KAŠNA
GPS : 49.5834553N, 15.9370122E
Kategorie: cestováníměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 4.4.2021
 • 13 zobrazení
sampionizvysociny
* 04.02.2021
/ANAKIN Hvězdná záře x ICE QUEEN od Semberije

https://www.sampionizvysociny.cz/Litter-J.html
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • letos v dubnu
 • 75 zobrazení
frantasvorc
 • 22.3.2021
 • 89 zobrazení
plazik
Hledal jsem jaro na vrcholu Teplé stráně (Dýbeř - k Majlantům), ale nikde nic v místech, kde to po polovině března vždy rozkvétalo. Jen ty sněženky na Šlepce pod radnicí již 3. týden bíle září...
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
 • 16.3.2021
 • 31 zobrazení
gabrielti
 • 15.3.2021
 • 39 zobrazení
fukan
Lávka dosloužila. Byla ze železné konstrukce vyrobené v roce 1902 Železárnami Blansko. Obec Střelice ji získala v roce 1975 a montážní práce vedl stavitel pan Stanislav Pavlík. Stavba proběhla v rámci „akce Z“ s výpomocí střelických občanů. K její demontáži došlo v rámci traťové výluky v noci z 1. na 2. března 2021. Železniční stanice Střelice bude obyvatelům Vršovic, po nové lávce, přístupná od 16. září 2021.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 1.3.2021
 • 205 zobrazení
kapsik
Mapa trasy: https://mapy.cz/s/nurugupode
Sice jsem sněženky chtěla nechat na později, až budou rozkvetlé i u rybníků u Studénky, ale jelikož byl poslední den, kdy bylo možno legálně bez potvrzení překročit hranici okresu a konec nařízení v nedohlednu, zvolila jsem tento den.
O koni Irský tinker: https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsk%C3%BD_cob
O ceně Miroslava Moravce v Sedlnicích: http://www.cenammoravce.cz/
Zámek Nová Horka se zpřístupnil veřejnosti loni v září: https://www.muzeumnj.cz/zamek-nova-horka/aktualni-informace/ - vypadá moc krásně zevnitř i zvenku, zevnitř soudím jen podle fotek jiných, snad se dočkám a také si jej prohlédnu i uvnitř.
více  Zavřít popis alba 
39 komentářů
 • 28.2.2021
 • 398 zobrazení
plazik
Opravené halogeny září na zamlžené večerní průčelí kostela, který se začíná zotavovat po nezájmu majitele.
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2021
 • 23 zobrazení
miissanek
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 20.2.2021
 • 17 zobrazení
321919
Nestává se často aby v Olomouci nasněžilo a tak když přes noc napadla alespoň malá vrstva sněhu vyrazil jsem do tří největších parků na procházku. Škoda jen, že sluníčko svítilo pouze prvním z nich a potom se ukrylo za mraky.
V Olomouci se nachází velké množství parkových ploch na celkovém území více než 48 hektarů. Jejich základ tvoří tři historické parky vzniklé v průběhu 19. století na východním, jižním a západním okraji olomoucké pevnosti. Od 24. dubna 1995 jsou Smetanovy sady vyhlášeny Ministerstvem kultury jako kulturní památka České republiky. Od 12. července 1995 jsou kulturní památkou také Bezručovy sady a od 3. září 1998 také Čechovy sady.
Kategorie: městapříroda
více  Zavřít popis alba 
46 komentářů
 • 8.2.2021
 • 90 zobrazení
Reklama