Hledání

152 vyhledaných výsledků

35% sleva na vše!
-35 % s kódem

Vytvořte fotoknihy, pexesa, plakáty... do neděle se slevou.
Kód: NakupyOnaDnes

35% sleva na vše!
jhjhjh
3 komentáře
 • 23.9.2012
 • 139 zobrazení
 • 0
gothichell
 • 23.9.2012
 • 373 zobrazení
 • 0
jenikb01
Z vlastní bitvy fotky nemám-filmoval jsem jí a dvě věci naráz prostě nezvládám.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2012
 • 86 zobrazení
 • 0
honzie
kluci si hráli na vojáčky... :-)
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 23.9.2012
 • 150 zobrazení
 • 0
1wotan
Bitva na Bílé Hoře 23.9.2012

8. 11. 1620 na navrší Bílé hory nedaleko Prahy, proti sobě stanula vojska českých stavů na jedné straně, a spojená vojska Katolické ligy a císařské armády na straně druhé.
Bitva na Bílé Hoře byla sice krátká, stala se však zlomem pro České země. Mnoho lidí muselo uprchnout za hranice a 27 český pánu skončilo na popravišti. Český stát na jejím základě vstoupil do cizího nového soustátí rakouského a zůstal jeho příslušníkem 298 let.
V konečném důsledku vedla bitva k hrůzám naplno rozpoutané třicetileté války.
více  Zavřít popis alba 
23 komentářů
 • 23.9.2012
 • 228 zobrazení
 • 2
vericek007
 • 22.9.2012
 • 347 zobrazení
 • 0
agentdave
Kategorie: kulturazábava
více  Zavřít popis alba 
 • 20.9.2009
 • 39 zobrazení
 • 0
hrcinka
2011
více  Zavřít popis alba 
 • září 2011
 • 272 zobrazení
 • 0
petanekt
 • 19.9.2009
 • 37 zobrazení
 • 0
volfino
Bitva o Bílou horu
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 15.9.2007
 • 167 zobrazení
 • 0
fandah
23.9.2012 Praha 6 letohrádek Hvězda (7 fotek) a rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620
Kategorie: koníčkyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 23.9.2012
 • 93 zobrazení
 • 0
voticko
http://www.mapy.cz/#!x=14.776094&y=49.676900&z=15&l=16 Osada je zmiňovaná v kronikách již od poloviny 13. století. V té době zde založil osadu s tvrzí vladyka Bedřich. Bedřichovičtí rytíři vystavěli kolem své tvrze kostel, který se roku 1350 uvádí jako farní v děkanátu štěpánovském. Zbytky mohutných valů z bývalé tvrze jsou ještě patrné východně pod kostelem a návesním rybníkem. Po rytířích z Bedřichovic se zde vystřídalo mnoho majitelů. Poslednímu z nich, Janu Chobotskému z Ostředka, byl po bitvě na Bílé Hoře majetek zabaven a roku 1623 prodán majiteli sousedního jankovské panství Janovi mladšímu z Talmberka. Velkou pohromou byla pro Bedřichovice krvavá bitva u Jankova, v níž se 6.3.1645 utkala císařská a švédská vojska. Kostel, tvrz i celá ves byly vypáleny. Kostel byl obnoven, ale tvrz nikoliv.
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • 3.10.2012
 • 98 zobrazení
 • 0
huhulak8
Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci. Oboru Hvězda v lese Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand I., který ji později nechal obehnat zdí. Tehdy byla ještě zvána prostě Nová královská obora. Podle plánů králova mladšího syna rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, dlouholetého místodržícího v Čechách pak byl v letech 1555 až 1558 postaven letohrádek Hvězda. Ferdinand Tyrolský sám položil základní kámen k letohrádku 27. června 1555. Stavbu prováděli nejprve Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wohlmut. Dvoupatrový letohrádek na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy (díky kterému získal své jméno) patří do skupiny tzv. filosofických staveb a uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou.

Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.5.2011
 • 63 zobrazení
 • 0
jawag
Na severovýchodním svahu Jehly /skalní vyhlídka nad Českou Kamenicí/ je v závěru zalesněné boční strže ukrytý Bratrský oltář. Na malé plošince, přístupné po kamenných schodech, jsou v pískovcových skalách vytesané rámy a výklenky pro obrazy křížové cesty a sochy světců. Podle lidové tradice se tu v letech 1515 - 1614, kdy kamenické panství patřilo protestantské šlechtě, tajně scházeli katolíci, zatímco po bitvě na Bílé hoře tu naopak měli tajné bohoslužby vykonávat protestanti. Podle některých vlastivědných autorů ale tyto pověsti vznikly až v 1. polovině 19. století a místo pobožnosti zde bylo zřízeno teprve v roce 1867. Při rekonstrukci roku 1887 zde bylo upraveno poutní místo s barokní výzdobou a pod skalním převisem byl vybudován bohatě zdobený oltář se sochami svatých a andělů.
Po 2. světové válce byla výzdoba zničena a místo zpustlo. Teprve v roce 1993 bylo prostranství znovu vyčištěno a do jednoho ze skalních výklenků byla vsazena deska s reliéfem bývalého oltáře. V následujících letech byla také upevněna dochovaná torza barokních soch, z nichž některé byly datované roku 1718 a 1765. V letech 2010-2011 byl areál Bratrského oltáře částečně obnoven. Do skalních výklenků byly vsazeny kopie původních obrázků Křížové cesty, namalované Michalem Janovským, a poblíž pamětní desky byla umístěna replika sochy Anděla smrti. Opraveno bylo také kamenné přístupové schodiště, u něhož byly obnoveny dva podstavce s replikou původní sochy sv. Jana Nepomuckého a s torzem sochy sv. Antonína Paduánského. Obnovu areálu zajistila Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a město Česká Kamenice.

Poblíž se nachází několik skalních útvarů,některé s vyhlídkami.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 5.5.2012
 • 170 zobrazení
 • 1
rover
První zmínky o Malé Skále pocházejí z roku 1422, avšak její jižní část vznikla jako samostatná ves Vranové již koncem 14. století, kdy spolu s okolními osadami náležely k dominikánskému klášteru v Turnově. Podle ní se jmenuje také skalní hrad Vranov, často nazývaný též Skály nad Jizerou, který vyrostl na pískovcovém útesu nad pravým břehem řeky okolo roku 1425, tedy rok po zničení turnovského kláštera husity. Lesy, louky, pole i skály měli tehdy v držení Valdštejnové ze štěpanické větve a od roku 1538 Vartemberkové, kteří zde vládli až do roku 1615. To už ke dvoru náležel i pivovar. Krátce před bitvou na Bílé hoře se panství ujal rod Smiřických, ale pro sympatie ke stavovskému povstání byl jejich majetek po roce 1620 zkonfiskován a připadl frýdlantskému vévodovi a vojevůdci Albrechtovi z Valdštejna, který v roce 1628 udělil Malou Skálu v léno císařskému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi. Po smrti Albrechta z Valdštejna získal Mikuláš Desfours Malou Skálu, Semily a Hrubý Rohozec ve svobodné dědictví. Rod zde potom vládl dalších 175 let, během nichž byl na severní straně nádvoří vystavěn lovecký zámeček s věžičkou pro zvon a hodiny a okolo roku 1700 nový barokní zámek.
V roce 1802 koupil zdejší panství mikulášovický textilní průmyslník František Zachariáš Römisch, který celé okolí proměnil v jedinečný přírodní park a na troskách starého hradu vybudoval památník všem hrdinům, Pantheon, jemuž vévodí novogotický letohrádek z roku 1826. František Zachariáš Römisch se však nezapsal do historie Malé Skály pouze jako romantický stavitel Pantheonu, ale i jako osvícený zakladatel škol a nadací. Už v roce 1812 bylo rozhodnuto o zřízení obecné školy, která byla následně 1817 skutečně otevřena. Zasloužil se o zvelebení ovocnářství, přestavěl sídlo v empírovém stylu a v zámeckém parku vysázel vzácné dřeviny. Roku 1813 založil ve Vranském lese panský hřbitov, kde sám odpočívá.
Po smrti Františka Zachariáše Römische prodali dědicové Malou Skálu obchodnímu domu Oppenheimer v Lipsku. Ti opravili zámek v secesním duchu, roku 1869 postavili kapli sv. Vavřince a roku 1879 kapli ve Vranovém.
více  Zavřít popis alba 
79 komentářů
 • duben 2012
 • 325 zobrazení
 • 0
fanyncanon550d
Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou. Jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností člen rodu Markvarticů - Havel, který se podle svého nově založeného sídla začal následně psát s přídomkem "z Rohozce". Ve 14. a 15. století se v držení hradu vystřídali páni z Turgova, páni z Michalovic a Krajířové z Krajku. Na počátku 16. století, za Konráda Krajíře z Krajku, dochází k přestavbě Hrubého Rohozce do podoby pohodlného pozdně gotického sídla. Od poloviny 16. století patří Hrubý Rohozec do majetku Vartenberků, kteří po roce 1600 přistupují k jeho další přestavbě, tentokrát již do podoby renesančního zámku. Vartenberkové se však zúčastnili stavovského povstání, a proto jim byl po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován; v roce 1623 Hrubý Rohozec koupil slavný Albrecht z Valdštejna. Od něj však již roku 1628 získává zámek i s okolním panstvím Mikuláš Des Fours, jehož potomkům pak zámek sloužil jako rodové sídlo po více než tři staletí, tedy až do konfiskace v roce 1945.Příslušníci rodu Des Fours (od roku 1831 Des Fours Walderode) si zámek, jeho interiéry i nejbližší okolí upravovali podle svých požadavků a dobového vkusu. Hrubý Rohozec tak prošel nejprve barokní úpravou; z tohoto období se do dnešních dnů dochoval interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice vybavený barokním a rokokovým zařízením. Svou konečnou podobu pak zámek získal v 19. století, kdy byl podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla přestavěn ve stylu empíru. Romantické úpravy z poloviny 19. století (např. novogotický portál dveří vedoucích na schodiště do zámecké kaple) pak již na celkovou podobu zámku neměly výraznější vliv. V 19. století získaly svou dnešní podobu i některé interiéry zámku, z nichž k nejvýznamnějším patří zámecká jídelna s cennou výmalbou stěn a stropu ve stylu romantické gotiky či některé pokoje druhého patra vymalované ve stylu druhého rokoka.
V současné době jsou interiéry zámku prezentovány v původní podobě ze 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou manželkou Gabrielou Karolínou a jejich syny Maxmiliánem a Ludvíkem.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.8.2011
 • 58 zobrazení
 • 0
rover
První zmínka o Náměšti nad Oslavou pochází z roku 1234, kdy náměšťský hrad patřil do majetku rodu Mezeříčských z Lomnice. Z této doby by měla pocházet okrouhlá věž v areálu zámku. Kolem roku 1304 měla být Náměšť zničena kumánskými hordami a také obsazena Lipoltem Krajířem z Krajku. V roce 1408 měl být hrad dobyt Lackem z Kravař, páni z Kravař se tak stali jeho majiteli. Byli jimi i za husitských válek a vzhledem k tomu, že byli víry podobojí, tak byla Náměšť drancována Zikmundovými vojsky. Dalším majitelem panství byl Ctibor Tovačovský z Cimburka, jež se za vlády Vladislava I. stal moravským zemským hejtmanem a byl významným právníkem, který vyložil zemské právo v Knize Tovačovské. Roku 1481 se opět mění majitel panství a znovu se jimi stávají pánové Mezeříčtí z Lomnice a Václav z Lomnice zřizuje na zámku tiskárnu, kde byla vytištěna první česká gramatika Beneše Optáta z Telče a Petra Gzela z Prahy.
Po letech vlády pánů z Lomnice získává panství Jan starší ze Žerotína, za jeho vlády se tehdejší hrad přestavěl na zámek a tiskárnu českých bratří nechal přesunout z Ivančic do Kralic nad Oslavou, kde později byla vytištěna tzv. Bible kralická. Jeho syn Karel po bitvě na Bílé hoře odešel do exilu a v roce 1628 prodal panství Albrechtovi z Valdštejna. Dalším majitelem byl zanedlouho Jan Křtitel z Verdenberka. Ten se zasloužil žádostí o povýšení Náměště na městečko s vlastním městským znakem, Verdenberkové vlastnili panství až do vymření po meči v roce 1733. Náměšť zdědil Václav z Enkenvoirtu a roku 1752 panství prodal Bedřichu Vilému Haugvici.
O sedm let později město vyhořelo a také byl založen Bedřichem Vilémem kapucínský klášter, v roce 1795 byla v jeho místě zřízena výrobna látek. V této době již vládl náměšťskému panství Jindřich Vilém Haugvic. Založil zámeckou kapelu, udržoval kontakt s hudebníky z Vídně, znal se osobně se skladateli jako byli Christoph Willibald Gluck či Antonio Salieri. Jeho syn Karel Vilém (převzal panství v r. 1834) byl zase přítelem Johana Strausse a byl také hudebníkem a skladatelem. O několik let později se Náměšť stala sídlem okresního soudu a stala se sídlem soudního okresu (byla součástí politického okresu Třebíč) a v roce 1886 bylo město napojeno na železnici do Zastávky a dále do Brna. V roce 1923 se Náměšť nad Oslavou stala městem. Mezi lety 1949 a 1960 bylo město součástí okresu Velká Bíteš.
více  Zavřít popis alba 
98 komentářů
 • 27.3.2012
 • 377 zobrazení
 • 0
istero61
rekonstrukce bitvy z 24.9.2017
více  Zavřít popis alba 
 • 24.9.2017
 • 111 zobrazení
 • 0
jirka-suchomel
Dnes širá pláň a malým kopečkem na kterém se nachází mohyla nám připomínají bitvu, která se zde odehrála 8. listopadu 1620 a která výrazně ovlivnila naše dějiny.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.3.2017
 • 158 zobrazení
 • 0
aine-pandalf
 • 19.9.2015
 • 78 zobrazení
 • 0
pepinac
 • 18.9.2011
 • 84 zobrazení
 • 0
tomcus
více  Zavřít popis alba 
 • 14.9.2008
 • 882 zobrazení
 • 0
ariva
Vypich, 14. 9. 2008
více  Zavřít popis alba 
 • 13.11.2005
 • 498 zobrazení
 • 0
reklama