Hledání

2 899 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

hana57a
 • ve čtvrtek
 • 121 zobrazení
 • 0
gamarka
otec:
matka:
typ: pony
barva: černobílý strakáč

datum narození: 16. duben 2014
více  Zavřít popis alba 
 • ve středu
 • 12 zobrazení
 • 0
iv-pe
Krásné počasí vyrazili jsme na Lipovku,velikonoční prázdniny jsme začali zmrzkou a procházkou ke koníkům,nakonec jsme ke koníkům vytáhli i taťku,Velikonoce na Svoboďáku,
více  Zavřít popis alba 
 • v úterý
 • 97 zobrazení
 • 0
petracz001
 • minulou neděli
 • 9 zobrazení
 • 0
waununka
"...z malé holčičky vyrostla žena, a její čas na vdávání nadešel."
Do společného manželského života jsme vykročili v překrásném kraji zvaném Valašsko - v malém dřevěném kostelíku Panny Marie na Gruni v Beskydech. Svatební veselí pak probíhalo o pár kroků vedle před Domem sv. Josefa, s výhledem na Malou Fatru.
Za naše vlastní svatební šaty - vsacké kroje vděčíme velice šikovné paní Hrubešové z malé chaloupky na samotě u lesa. Jsou naším rodinným pokladem i pro příští generace. Kvítí nám daly zdejší louky a naše vlastní zahrádky. Veselou náladu ještě více utužovala valašská cimbálová muzika. V podvečer přijely ženy z Nového Hrozenkova a za bujarého zpěvu tradičních písní začepily nevěstu na znamení toho, že již nepatří mezi dívky, ale stává se vdanou ženou stojící po boku svého muže. Svatební veselí trvalo 3 dny a 3 noci. Teplé letní večery, slavnostní oheň a obloha plná hvězd udávala zvláštní tajemnou atmosféru... DĚKUJEME!!!

A proč vlastně tento den?
Chtěli jsme se sobě odevzdat na jaře, kdy vše kvete, žije, zpívá, voní,.... Na Gruni je ale vše pomalejší, ještě v dubnu tam bývá sníh. Celý květen jsem se učila na druhé, červnové státnice. Můj muž jakožto středoškolský učitel běhal v květnu okolo maturit, v červnu měl zase obrovský šrumec s uzavíráním známek. Na červenec si většina našich blízkých plánovala dovolenou a v srpnu už se zase příroda pomalu chystá ke spánku. Tož nezbýval jiný den, než poslední víkend v červnu, kdy veškerý školní chaos skončil ale naši blízcí ještě byli doma...
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • minulou sobotu
 • 63 zobrazení
 • 5
romcio
Azorské ostrovy duben 2019
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 21 zobrazení
 • 0
atana
Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam - Vystrkov, 9.11.2019

Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam – Vystrkov

Dnes jsme se vydali s rodinou Kupečkových na naše tábořiště a prohlédnout si vypuštěnou – tedy sníženou přehradu o deset metrů.
Více Vám prozradí obrázky. Takovýto pohled se už dlouho opakovat nebude, je to jedinečná příležitost podívat se kudy třeba vedli staré cesty, které teď vystupují z vody. Sice dopoledne trochu pršelo, ale pak se na nás usmálo i Sluníčko.
Výprava byla fajn.

Atana

Today we went with the Kupecek family to our camp and to see the empty - that is, reduced dam by ten meters.
More pictures will tell you. Such a look will not be repeated for a long time, it is a unique opportunity to see where the old paths that are now emerging from the water have led. It was raining a bit in the morning, but then Sunshine also smiled at us.
The expedition was fine.

Atana

Text from: https://www.pribram.cz/clanek/orlicka-prehrada-je-kvuli-stavbe-neoveho-vytahu-upustena-o-temer-10-metru/14793/

Orlická přehrada je kvůli stavbě nového výtahu upuštěna o téměř 10 metrů. V těchto dnech se všem zájemců nabízí netradiční pohled na Orlickou přehradu. Ta je kvůli stavbě nového lodního výtahu upuštěna téměř o 10 metrů. Současná výška hladiny je 337,8 metrů nad mořem a dále klesá. Rozšířené pláže vodní nádrže jsou tak zajímavým místem na procházku nebo hledání jindy potopených věcí. Není proto divu, že se v lokalitě pohybuje celá řada hledačů s detektory kovu. Podobný pohled na přehradu se naposledy naskytl v roce 2015, tenkrát kvůli extrémnímu suchu.
„Takto sníženou hladinu bude nezbytné udržovat do dubna 2020. V tomto termínu dojde k realizaci prací spojených s prodloužením kolejové dráhy výtahu o 12 metrů do délky a o 3 metry do hloubky a se sanací betonů na návodní straně. Termín pro dokončení celé modernizace je duben 2022 s tím, že po celou doby budou práce prováděny mimo plavební sezonu tak, aby nedošlo k omezení provozu lodního výtahu v plavební sezoně,“ sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.
Snížení hladiny komplikuje některým lodím jejich vytažení na mělčinu. Za pomoci jeřábu se z přehrady každoročně vytáhne zhruba 400 plavidel.
Přehrada byla stavebně dokončena v roce 1961. Kvůli ní muselo být zatopeno celkem 10 osad, jako například Lavičky, Radava, Podskalí a další. Maximální hloubka je 74 metrů, rozloha přehrady pak 2545 hektarů.
Ustupující voda vydala na povrch nejen zbytky původních osad, ale i škeble, které vlivem rychlého úbytku vody zůstaly na souši. Rychlé upouštění vody může mít za následek až tisícové ztráty těchto chráněných mlžů.

The Orlík dam is dropped by almost 10 meters due to the construction of a new lift. These days, all interested people are offered an unconventional view of the Orlik Dam. It is dropped by almost 10 meters due to the construction of the new ship lift. The current level is 337.8 meters above sea level and further decreases. The extended beaches of the water reservoir are an interesting place for a walk or a search for other sunken things. Not surprisingly, there are a number of metal detectors in the area. A similar view of the dam was last seen in 2015, at that time due to extreme drought.
“It will be necessary to maintain such a lowered level until April 2020. At this time, work will be carried out on the extension of the lift track by 12 meters in length and 3 meters in depth and with the rehabilitation of concrete on the supply side. The deadline for completing the modernization is April 2022, with the works being carried out out of the sailing season so as not to restrict the operation of the ship lift during the sailing season, ”said Hugo Roldán, spokesman for the Vltava River Basin.
 Lowering complicates some boats being pulled aground. With the help of a crane, about 400 vessels are taken out of the dam each year.
The dam was completed in 1961. Due to it had to be flooded a total of 10 settlements, such as Benches, Radava, Podskalí and others. The maximum depth is 74 meters, the area of ​​the dam is 2545 hectares.
The retreating water brought not only the remnants of the original settlements to the surface, but also the clams that remained on land due to the rapid water loss. Rapid dropping of water can result in thousands of losses of these protected bivalve molluscs.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 35 zobrazení
 • 0
lenkaslavik
 • minulý pátek
 • 14 zobrazení
 • 0
letj
Trochu se zpožděním, dubnový vandr z Manětína do Žihle s kupou omladiny a krátké setkání s E.T.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý čtvrtek
 • 25 zobrazení
 • 0
lenulinkazde
 • minulé pondělí
 • 609 zobrazení
 • 0
kamera-lbc
Utzův betlém a jeho tvůrce
Josef Utz se narodil 29.9.1896 v Horní Olešnici, jeho rodiče Jan a Arnoštka zde vlastnili nevelkou, zhruba pětihektarovou usedlost. Josef patřil mezi nejstarší ze sedmi sourozenců. Měl pět sester a bratra: Františku, Annu, Jana, Frídu, Marii a Týnu.

Dětství prožil asi podobně jako většina jeho vrstevníků. V roce 1902 začal navštěvovat Olešnickou obecnou školu. Po osmi letech povinné školní docházky ovlivnila jeho další život velká náhoda: v sousedství Utzových stál starodávný mlýn. V roce 1910 bylo vodní dílo přebudováno na elektrárnu. Pro mladého Josefa byly nové stroje a zařízení vyrábějící tajemnou sílu obrovským magnetem. Záhy také zjistil, že se elektrický proud dá využít i na jiné účely než na svícení. Neváhal a již před první světovou válkou si nechal v rodičovském domě instalovat dva tkalcovské stavy poháněné elektrickými motory. Vždyť ještě nedosáhl zletilosti a už pracoval na nejmodernějším zařízení v širokém okolí. Brzy přišla válka, která tkalcovskému řemeslu vůbec nepřála a většinu tkalcoven umlčela. Jak válku přežil Josef Utz? Nemáme z tohoto období zatím žádné zprávy, ale pravděpodobně byl povolán k vojsku. Další zpráva pochází z poloviny 20. let. Josef tehdy opravil malou tkalcovničku v Horní Olešnici se čtyřmi stavy poháněnými přímo vodou. Působil zde až do roku 1933 a během této doby se zřejmě také oženil. Manželka Marie rozená Matějová pocházela z nedalekého Polomu.

Konec slibného rozvoje drobných tkalcoven ukončila světová hospodářská krize. V této době si manželé Utzovi koupili budovu, kde si zřídili byt a tkalcovnu s osmi stavy. Ale ani v nové budově se tkalcování příliš nedařilo a doléhala na ně hospodářská krize.

Někdy v této neveselé době zřejmě začal Josef Utz spřádat plány na sestavení velkého mechanického betlému. Je možné, že v této práci hledal nějaký únik od smutné reality - tkalcování příliš nevynášelo a jeho manželství stále zůstávalo bezdětné. O inspiraci v té době nebyla nouze. Dosti velký, ale zřejmě mechanický betlém měli v olešnickém mlýně u Černých již v době Utzova dětství.

Svůj beltém začal hotovit v prvním patře svého domu. Místnost byla vybavena transmisí - Utz tedy neměl problémy s pohonem betlému a se zkouškami celého mechanismu. Ke stavbě přistupoval s rozvahou a veškeré své nápady nosil v hlavě, tudíž se nedochovala žádná dokumentace. Poměrně primitivní prvky dokázal mistrně prostorový přenos rotačního posuvného i kyvného pohybu do jemných a citlivě řešených viditelných částí betlému. Místem příliš nešetřil, půdorys této konstrukce činil zhruba pět krát dva metry. Poblíž zadního trámu běží po celé délce betlému jeho základní pohonná součást, kovový transmisní hřídel začínající dřevěnou řemenicí. Tento princip Utz "opsal" z obvyklého uspořádání tehdejších výrobních prostorů a zřejmě i použil díly tovární výroby určené pro tkalcovské či jiné výrobní stroje. Výsledkem je neobvykle robustní část s mohutnými železnými šnekovými převody a kuličkovými ložisky působícími v betlému trochu neobvykle. Transmise pohání prostřednictvím hřídelí a dalších dřevěných řemenic dva horizontálně se otáčející kožené řemeny s nanýtovanými kovovými trny. Jde o pohon "daráků", postav kráčejících k ústřednímu prostoru betlému, které Utz pojal natolik specifickým způsobem, že je považuji za nejtypičtější jeho práce. Utz chtěl "trumfnout" konkurenci a rozhodl se, že jeho daráci budou skutečně kráčet. Nepojedou strnule na páse, jako bylo obvyklé u jiných tvůrců, jeho postavy budou hýbat hlavou, rukama i nohama, dokonce se v některých případech budou i vzájemně přibližovat či vzdalovat. Prostě vytvoří dokonalou iluzi průvodu přicházejícího oslavovat narození Ježíška.

Aby se figury mohly pohybovat, je každá umístěna na samostatném čtyřkolovém vozíku s jednou nápravou se tvaru dvojdílného klikového hřídele. Pákový mechanismus převádí otáčení hřídele při pohybu vozíku vpřed na kyvný pohyb nohou postavy. Není to nijak snadné a nejjednodušší "darák" nemá méně než třicet součástí. U nejsložitějších dochovaných uskupení je počet dílů asi dvojnásobný. Sta a sta součástí a dílků musel Utz zhotovit jenom pro tento průvod. Bohužel jsou mnohé zajímavé a atraktivní části souboru dnes ztraceny, zůstalo nám pouze dvaatřicet funkčních vozíků. Plné obsazení obou pásů jich přitom vyžaduje třicet šest. Pomalu se dostáváme k ústřední části betlému, k jeho jesličkám. Utz je pojal velkoryse, bez bázně se pustil do řešení tohoto mechanického oříšku, korunovaného asi nejkvalitnějším řezbářským provedením postav. Tradiční scéna se svatou rodinou, domácími zvířaty v pozadí a třemi pastýři vítajícími novorozeně je oživena více než desítkou pohyblivých dílů jednotlivých figur. Navíc se autorovi podařilo vložit do této konstrukce malou lahůdku - mechanismus gramofonu se dvěma talíři a přenoskou, která střídavě přehrávala první a druhou desku. Tady Utz asi dosáhl vrcholu svého umu a konstrukční odvahy, došel k místu, kterým dal zřetelně najevo své schopnosti. Možná by dokázal víc, ale nebylo mu souzeno, aby celé dílo dokončil. Zcela náhle, uprostřed práce se stal obětí tragické nehody. V osudovou sobotu. listopadu 1944 cosi potřeboval uříznout na cirkulárce, snad nějaký další díl kulis k beltému. Řezaný špalek se však vymrštil, zasáhl jej do hlavy a na následky zranění zemřel. Betlém zůstal rozpracovaný tak, jak jej Utz opustil. Funkční jesličky a dva proudy daráků s exoticky vyhlížejícími kulisami ještě několik let těšily oči mnohých zvaných i nezvaných příchozích. Bohužel zcela pustá zůstala horní etáž betlému a bez pohybu zřejmě setrvávala i stupňovitá krajina připravovaná pro zasazení mnoha drobných statických a pohyblivých figur. Hrob na olešnickém hřbitově, ve kterém spočinuly ostatky Josefa Utze, ještě dýchal čerstvou hlínou, když nadešla doba, která změnila takřka vše, co se změnit dalo. Květnový konec války v sudetských obcích radikálně změnil dosavadní běh života.

Betlém se stal národním majetkem spolu s tkalcovnou a se vším, co se v ní nacházelo. Majetek byl přidělen národnímu správci. Marie Utzová nadále bydlela v domě se svou matkou. Po smrti své matky v roce 1951 se u Marie začala projevovat její dlouho potlačovaná duševní nemoc. Marie Utzová zemřela v březnu roku 1953, když předtím odkázala majetek své pražské sestře Růženě Vlčkové.

Olešnická tkalcovna s betlémem osiřela a stala se, tak jako desítky podobných opuštěných stavení ve vesnici, předmětem zájmu nevítaných návštěvníků. Paní Vlčková někdy v té době vyhledala Klárovi, své známé, kteří jako jedni z mála starousedlíků zůstali v Olešnici a požádala je o úschovu betlému. Tak se rozebraný betlém dostal na půdu a paní Vlčková hledala způsob, jak s ním naložit. Na podzim roku 1967 byl převezen do rychnovského Okresního muzea. V depozitáři muzea přečkal bezmála třicet let. Jeho cesta k návratu začala až po roce 1990, kdy se spojeným úsilím rodiny Vlčkovy, olešnické kronikářky paní Lemfeldové, ředitelky rychnovského muzea paní Mgr. Ivany Krejčí a pracovníků muzea vrátil zpět do místa, kde byl vytvořen.

Znovu sestavený a provozuschopný Utzův betlém byl zpřístupněn veřejnosti v neděli 30. dubna 2000 k příležitosti olešnického majálesu.

V letech 2013 až 2016 byl betlém odborně restaurován panem Kamilem Andresem z Třebechovic, byla vytvořena dokumentace pro další restaurátory.
více  Zavřít popis alba 
 • minulé pondělí
 • 9 zobrazení
 • 0
lenulinkazde
 • 3.11.2019
 • 8 zobrazení
 • 0
jajaapajars
Dříve jsme se scházeli u hrobu V+W v únoru, kdy měl Jan Werich narozeniny. Byla vždycky zima a tak jsme se v roce 2017 sešli na Olšanech v dubnu u příležitosti 90.let premiéry Vest pocket revue, tenkrát byla stejná zima jako v únoru. Letos nás Eva svolala na Dušičky, dva dny po výročí úmrtí Jana Wericha, bylo typické dušičkové počasí, dopoledne pršelo.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.11.2019
 • 14 zobrazení
 • 3
zuzi434
 • 2.11.2019
 • 2 zobrazení
 • 0
zuzi434
Lokomotiva 414.096 byla vyrobena lokomotivkou Společnosti státní dráhy ve Vídni v roce 1906. Tento stroj nesl řadu 73.368 ( později u ČSD 414.096). Technicko-bezpečnostní zkoušku vykonal dne 24.8. 1906. Provozní nasazení této lokomotivy od vyrobení až do roku 1947 není známé. Nejstarší dochovaný provozní záznam je z dubna roku 1948, kdy sloužila v depu Praha Smíchov. Od roku 1961 je vedena v LD České Budějovice, kde jezdila do svého zrušení, které proběhlo v červenci roku 1967. Po zrušení byla umístěna na pomník v ŽOS České Velenice. Na jaře 2014 byla převezena do ČD Muzea Lužná u Rakovníka, kde podstoupila náročnou opravu do provozuschopného stavu.
Po 52 letech od odstavení byla zkušebně zatopena dne 17. 4. 2019.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 2.11.2019
 • 8 zobrazení
 • 2
marcelsemela
 • 31.10.2019
 • 2 463 zobrazení
 • 8
farma-dubno
26.10. proběhl za opravdu nádherného počasí vydařený první ročník úklidové akce, zaměřený na část toku řeky Úpy, vedoucí srdcem Babiččina údolí.
POŘÁDALI: AOPK CHKO Broumovsko, Živá voda z.s., město Česká Skalice, Ukliďme Česko, DS Maska při TJ Sokol Česká Skalice, farma Dubno, NPÚ zámek Ratibořice, VH Print, Herecké muzeum Ratibořice, Lion Nutrition. Všem zúčastněným DĚKUJEME
více  Zavřít popis alba 
 • 30.10.2019
 • 46 zobrazení
 • 0
pravyplaninar
Náš další výlet začíná v obci Štefánová. Tato bývalá pastýřská osada se rozprostírá pod masivem Boboty a Velkým Rozsutcem v samém závěru Vrátné doliny v části Nová dolina. Je vyhledávaným turistickým místem. Nachází se zde několik ubytovacích a stravovacích zařízení a informační středisko NP Malá Fatra. V roce 1848 zasáhl osadu velký příval vody a zničil velkou část osady. Zahynulo 14 lidí, kterým je věnována pamětní tabule na symbolickém hřbitově. Během osvobozovacích bojů dne 6. dubna 1945 byla osada osvobozena a byla tak první v Žilinském okrese. Je perfektním výchozím místem pro okruh přes Horné Jánošíkové Diery na Velký Rozsutec, nebo pro okruh přes všechny tři Jánošikové Diery do Terchové a odtud zpět do Štefánové. Do Štefánové se bez problémů dopravíte autobusem, nebo zde zaparkujete na velkém placeném parkovišti.

Odsud jsme se vydali do rozcestí Podžiar, kde funguje sezónní občerstvení. Nalezneme zde dvě koliby - dřevěnice - jednu starou a jednu novou, kde si můžete koupit nějaké občerstvení. V té staré najdeme také minimuzeum v podobě izbyčky z 19. století. My jsme se nechali zlákat na domácí kapustnicu, která sice byla domácí a obsahovala klobásku a dobré uzené maso. Bohužel však byla tak přesolená, že se skoro nedala jíst.

Po posilnění jsme již vyrazili na Jánošíkove Diery, někdy zvané jednoduše pouze Diery, které jsou největším lákadlem Malé Fatry. Díky žebříkům a lávkám můžete projít přímo nad potokem a podél mnoha vodopádů v jinak neprůchodných soutěskách a úzkých skalních průrvách. Po jejich prohlídce jsme sestoupili dolů do Těrchové a odtud jsme se dlouhým pochodem po silnici přes celou Terchovou a dále směrem Vratná dolina vrátili do Štefánové.

Jánošikové Diery jsou opravdu hezkým místem. My jsme zde byli již jednou v zimě (https://pravyplaninar.rajce.idnes.cz/Slovensko_2016_-_Terchova_-_Janosikove_diery_-_Banska_Stiavnica_-_Kosice/) a nám se tu v zimě líbilo více. Přece jenom mráz a led vyzdobí zdejší přírodu dokonale. Ale i teď na podzim to rozhodně stálo za to.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.10.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
koule31
joseph, ward, dubny, hellebuyck vedlejší sbírka k brodeurovi ale možná nějaká výměna za brodeura. další jsou na výměnu za brodeura
více  Zavřít popis alba 
 • 28.10.2019
 • 78 zobrazení
 • 0
jdonda
 • 26.10.2019
 • 10 zobrazení
 • 0
reklama