Hledání

906 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

fukan
Na stavbu byl dodán druhý věžový jeřáb pro urychlení postupu stavebních prací
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 46 zobrazení
nalev
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 30.11.2019
 • 29 zobrazení
atana
Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam - Vystrkov, 9.11.2019

Výprava na Orlickou přehradu - Vystrkov, 9.11.2019. Expedition to the Orlík Dam – Vystrkov

Dnes jsme se vydali s rodinou Kupečkových na naše tábořiště a prohlédnout si vypuštěnou – tedy sníženou přehradu o deset metrů.
Více Vám prozradí obrázky. Takovýto pohled se už dlouho opakovat nebude, je to jedinečná příležitost podívat se kudy třeba vedli staré cesty, které teď vystupují z vody. Sice dopoledne trochu pršelo, ale pak se na nás usmálo i Sluníčko.
Výprava byla fajn.

Atana

Today we went with the Kupecek family to our camp and to see the empty - that is, reduced dam by ten meters.
More pictures will tell you. Such a look will not be repeated for a long time, it is a unique opportunity to see where the old paths that are now emerging from the water have led. It was raining a bit in the morning, but then Sunshine also smiled at us.
The expedition was fine.

Atana

Text from: https://www.pribram.cz/clanek/orlicka-prehrada-je-kvuli-stavbe-neoveho-vytahu-upustena-o-temer-10-metru/14793/

Orlická přehrada je kvůli stavbě nového výtahu upuštěna o téměř 10 metrů. V těchto dnech se všem zájemců nabízí netradiční pohled na Orlickou přehradu. Ta je kvůli stavbě nového lodního výtahu upuštěna téměř o 10 metrů. Současná výška hladiny je 337,8 metrů nad mořem a dále klesá. Rozšířené pláže vodní nádrže jsou tak zajímavým místem na procházku nebo hledání jindy potopených věcí. Není proto divu, že se v lokalitě pohybuje celá řada hledačů s detektory kovu. Podobný pohled na přehradu se naposledy naskytl v roce 2015, tenkrát kvůli extrémnímu suchu.
„Takto sníženou hladinu bude nezbytné udržovat do dubna 2020. V tomto termínu dojde k realizaci prací spojených s prodloužením kolejové dráhy výtahu o 12 metrů do délky a o 3 metry do hloubky a se sanací betonů na návodní straně. Termín pro dokončení celé modernizace je duben 2022 s tím, že po celou doby budou práce prováděny mimo plavební sezonu tak, aby nedošlo k omezení provozu lodního výtahu v plavební sezoně,“ sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.
Snížení hladiny komplikuje některým lodím jejich vytažení na mělčinu. Za pomoci jeřábu se z přehrady každoročně vytáhne zhruba 400 plavidel.
Přehrada byla stavebně dokončena v roce 1961. Kvůli ní muselo být zatopeno celkem 10 osad, jako například Lavičky, Radava, Podskalí a další. Maximální hloubka je 74 metrů, rozloha přehrady pak 2545 hektarů.
Ustupující voda vydala na povrch nejen zbytky původních osad, ale i škeble, které vlivem rychlého úbytku vody zůstaly na souši. Rychlé upouštění vody může mít za následek až tisícové ztráty těchto chráněných mlžů.

The Orlík dam is dropped by almost 10 meters due to the construction of a new lift. These days, all interested people are offered an unconventional view of the Orlik Dam. It is dropped by almost 10 meters due to the construction of the new ship lift. The current level is 337.8 meters above sea level and further decreases. The extended beaches of the water reservoir are an interesting place for a walk or a search for other sunken things. Not surprisingly, there are a number of metal detectors in the area. A similar view of the dam was last seen in 2015, at that time due to extreme drought.
“It will be necessary to maintain such a lowered level until April 2020. At this time, work will be carried out on the extension of the lift track by 12 meters in length and 3 meters in depth and with the rehabilitation of concrete on the supply side. The deadline for completing the modernization is April 2022, with the works being carried out out of the sailing season so as not to restrict the operation of the ship lift during the sailing season, ”said Hugo Roldán, spokesman for the Vltava River Basin.
 Lowering complicates some boats being pulled aground. With the help of a crane, about 400 vessels are taken out of the dam each year.
The dam was completed in 1961. Due to it had to be flooded a total of 10 settlements, such as Benches, Radava, Podskalí and others. The maximum depth is 74 meters, the area of ​​the dam is 2545 hectares.
The retreating water brought not only the remnants of the original settlements to the surface, but also the clams that remained on land due to the rapid water loss. Rapid dropping of water can result in thousands of losses of these protected bivalve molluscs.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.11.2019
 • 60 zobrazení
fukan
Výstavba bytového domu v katastru obce Střelice v lokalitě Padělky nad Trpínem pokračuje podlažím, kde se nacházejí garážová stání tak, aby parkováním nebyla rušena klidová zóna bydlení. Na železobetonových stěnách pracují železáři, tesaři a betonáři za pomoci věžového a mobilního jeřábu. V současné době byly zahájeny práce na bednění průvlaků.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v listopadu
 • 76 zobrazení
fukan
Výstavba bytového domu v katastru obce Střelice v lokalitě Padělky nad Trpínem pokračuje v I. nadzemním podlaží. Po dokončení základů a základové desky nastoupili železáři a tesaři na budování železobetonových stěn I. NP za pomoci věžového a mobilního jeřábu.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v říjnu
 • 97 zobrazení
racuchova
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 15.10.2019
 • 28 zobrazení
atnelav
Jeřáb je nejvyšší vrchol a zároveň jediná tisícovka Hanušovické vrchoviny s nadmořskou výškou 1003 m n. m. Vrchol je zalesněn především smrkem, místy jsou paseky, umožňující částečné výhledy. Asi 500 m severovýchodně od vrcholu je na hřebenové mýtině dřevěná vyhlídková plošina, poskytující výhled na celý masiv Králického Sněžníku.
Přes vrchol vede historická zemská hranice mezi Čechami a Moravou a moderní správní hranice mezi Pardubickým a Olomouckým krajem. Jihozápadní svah je součástí přírodního parku Jeřáb, jehož součástí je i Křížová hora nad obcí Červená Voda.

Taková malá procházka z Hanušovic do Králík přes Jeřáb a Horu Matky Boží u Králík.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.10.2019
 • 46 zobrazení
fukan
Výstavba bytového domu v katastru obce Střelice v lokalitě Padělky nad Trpínem pokračuje pracemi na I. nadzemním podlaží. Po dokončení základů a základové desky nastoupili železáři a tesaři na budování železobetonových stěn I. NP za pomoci věžového jeřábu.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v říjnu
 • 87 zobrazení
bobrahakl
 • 28.9.2019
 • 53 zobrazení
fukan
V polovině června 2019 zahájila brněnská stavební firma KOMFORT, a.s. výstavbu bytového domu. Stavba se nachází v katastru obce Střelice v lokalitě Padělky nad Trpínem. Ke konci září probíhaly práce na dokončování ležaté kanalizace včetně, položení KARI sítí a betonování základové desky. Dále proběhla montáž věžového jeřábu výšky 32 m.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • letos v září
 • 120 zobrazení
mspodsmrkem
Děkujeme Terezce Marcinkové za exkurzi ve stavebnictví. Děti si zkusily, jak se sedí v bagru, ve velké tatře, viděly, jak bagr nabírá písek, podívaly se na jeřáb. Moc jsme si exkurzi všichni užili.
více  Zavřít popis alba 
 • 19.9.2019
 • 38 zobrazení
michaelkasny
více  Zavřít popis alba 
 • 1.9.2019
 • 404 zobrazení
lesykrnov
Celostátní svaz farmářů a vlastníků lesa - MTK, byl založen po ruské revoluci v roce 1917. Zastupuje své členy při jednáních s odběrateli a dohlížejí na dodržování pravidel trvalé udržitelnosti. Toto sdružení komunikuje s politiky a lobuje za zájmy svých členů. Má i svojí kancelář v Bruselu, kde také zastupuje zájmy svých členů. Vydává třikrát týdně své noviny s velkým nákladem a vydává tématické časopisy. Ve Finsku vlastníci lesa nedostávají také náhrady za ostatní funkce lesa. Vstup do lesa je volný, návštěvníci ale nesmí způsobovat škody. Ještě v polovině 80- tých let byla většina lesníků i farmáři. Díky reformám jich ale dnes farmaří jen 16%.Většina z nich jsou už důchodového věku. Mladí se stěhují do měst. Z evropských peněz čerpají pouze dotace na vzdělávání a propagaci. Na zemědělství ale dotace čerpají. Hlavními dřevinami je Bo,Sm a bříza. Olše, osika a jeřáb jsou příměs. Dub se vyskytuje jen na jihu, buk pouze na pobřeží a jedle jen vzácně. Víceetážové, nestejnověké porosty mají do 10%, začínají se ale rozšiřovat na vodou ovlivněných lokalitách. Stávající zákon o lesích je v platnosti od roku 1977. Po založení NATURY vznikly velké spory mezi vlastníky a parlamentem. V roce 2004 byl založen program METSO- ochrana přírody. Jsou za něj zodpovědní ministři zemědělství a životního prostředí.Tento program obsahuje seznam cenných území a lokalit. Vlastník má potom právo žádat o financování prací, které nejsou standardní. Panuje oboustranná spokojenost. Je zde i program na zvýšení stavu tetřeva, jehož stavy jsou na dobré úrovni i poblíž pobřeží. Objem prostředků je limitovaný a tak se některé projekty odložily. Bylo ale schváleno navýšení. MTK je v poradní skupině.
Financování MTK: 25% -členské příspěvky - (10 euro/ha pole, 20/ha les), 75% pronájmy budov, noviny a časopisy.
Členské příspěvky se stanovují podle výnosovosti- na Jihu vyšší. MTK zpracovává těžební plán, může zprostřdkovat i provedení prací, nebo si je zajistí vlastník sám. Pro zlepšení funkcí lesa poradci MTK navrhují i obnovu nebo budování odvodňovacích opatření, na ně jsou dotace. Svým členům zajišťuje MTK i bezplatnou právní poradnu.
Od 70. let nemají vlastníci lesa povinnost vytvářet LHP. Musí ale státní správě hlásit všechny těžby. 65% vlastníků lesa ale LHP má. Dotaci na tvorbu ale nyní nedostávají(dříve ano). Jednou za 10 let ale organizace na tvorbu LHP z ortofota zjišťuje zásoby. Vlastník má pravo na detailní data, MTK jen na globální.
40% prodeje dřeva vlastníkům zajišťuje MTK, umí dojednat lepší ceny. Na odbyt dřeva mají k dispozici 3-4 celulózky plus energetické provozy, na kulatinu 170 pil, lokálně 5-10 odběratelů. Ročne MTK 80 - 120 tis. kontraktů o pr. objemu 500 m3 o celkovém objemu 42 mil m3. Dříví se obchoduje i přes burzu. Vlastníkem je MTK a 20 společností zajišťujících služby a vlastníci - mají 50% a druhých 50% vlastní odběratelé. 2018 zobchodovali 10 mil m3.
V odpoledních hodinách jsme navštívili univerzitu chemického inženýrství a poté jsme uložili na nádraží bagáž do schránek. Trajektem jsme se přesunuli na ostrov Suomennlina. Jedná se o vojenskou pevnost. Po návratu jsme provedli rozlučkovou procházku po Helsinkách a ve 23 hodin jsme nastoupili do nočního vlaku do Rovaniemi.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.8.2019
 • 23 zobrazení
iva-63
Sněžník - Děčínský Sněžník - Sněžník - Jílové (11,5 km)

Děčínský Sněžník (723 m n.m.) je pískovcová stolová hora, zvedající se 7 km od Děčína. Hora, tvořená svrchnokřídovými turonskými pískovci. Je téměř celá zalesněná, většinu jejích svahů pokrývají smrkové porosty, v menší míře se vyskytuje borovice, modřín a buk. Pro vrcholovou část jsou ale typické břízy a jeřáby, z nichž je složen krásný háj. Vrchol hory zaujímá rozlehlá plošina o rozměrech přibližně 1600 krát 600 metrů, mírně se sklánějící k severovýchodu. Po většině svého obvodu je lemována několik desítek metrů vysokými pískovcovými stěnami.
Na Děčínském Sněžníku stojí 33 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1864, jedna z nejstarších na území ČR. V roce 1936 zde byl poprvé na území tehdejšího Československa zachycen televizní signál vysílaný z Olympijských her v Berlíně. Rozhledna je chráněna jako technická památka.

Mapa: https://mapy.cz/s/pejunavetu

Podobné album z r. 2016 viz Děčínský Sněžník a ptačí pohled na Děčín
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
90 komentářů
 • 23.8.2019
 • 79 zobrazení
obcanskesdruzenizvonecek
Prima den.Dobrá organizace akce.Děkujeme všem za pěkný den v Jeřabině a za přátelské setkání
více  Zavřít popis alba 
 • 22.8.2019
 • 33 zobrazení
ccshvlasim
Přemístění památníku Jana Žižky dne 31.7.2019

8:00 vyzvednutí památníku jeřábem před Husovým domem
8:45 usazení památníku na nové místo před kostelem

Váha kamene 3 000 Kg.

Účastníci akce:
Vratislav Simandl - předseda Rady starších
Roman Kolman - správce církevního objektu v Borovnici
Zástupci Města Vlašim - starosta Ing. Luděk Jeništa a Mgr. Karel Kroupa
Pracovníci firmy Matoušek - jeřáb a nákladní vůz
Pracovníci Technických služeb Města Vlašimi
více  Zavřít popis alba 
 • 31.7.2019
 • 54 zobrazení
lukinho77
1. den - Teplice - Komáří Vížka - Cínovec - Dlouhá Louka- Loučná - Fláje - rozhledna Jeřabina - Hora sv. Kateřiny - Kalek - Hora sv. Šebestiána - Přísečnice - Měděnec
2. den - Měděnec - Klínovec - Fichtelberg - Plešivec - Holubí skály - Potůčky - Blatenský vrch - Rozhledna Pajndl - Rolava - Rotavské varhany - Sokolov
více  Zavřít popis alba 
 • 21.7.2019
 • 95 zobrazení
reklama