Hledání

539 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

kyticedomu
 • únor 2013 až březen 2014
 • 51 zobrazení
 • 0
pudichova
 • listopad 2010 až červen 2011
 • 98 zobrazení
 • 0
dj-petr
 • leden 1980 až duben 2015
 • 29 zobrazení
 • 0
reny29
 • září až říjen 2012
 • 19 zobrazení
 • 0
astmaki
 • leden 2005 až červenec 2014
 • 54 zobrazení
 • 0
vlasenkovi
 • červen až srpen 2012
 • 27 zobrazení
 • 0
xalmat
 • 11.1.2017
 • 44 zobrazení
 • 0
kvetinyjs
 • zima 2018/2019
 • 8 zobrazení
 • 0
sdh-lochousice
Naše letošní členská hasičská schůze proběhla v duchu uctění památky zesnulého starosty SDH Lochousice a starosty obce,pana Pavla Goldscheidera.Před zahájením samotné schůze jsme uctili jeho památku položením smuteční kytice v kapli Sv.Floriana a zapálením svíček.
Upřímně mohu říci, že to byl člověk na kterého nezapomeneme.Vždy při nás stál, vedl nás a pomáhal nám.S radostí s námi prožíval i malé úspěchy a myslím že na nás byl i velmi hrdý co jsme za poslední roky dokázali.Obec hasičinou velmi ožila a právě to podporoval.
Bude nám chybět :-(
více  Zavřít popis alba 
 • 14.1.2012
 • 96 zobrazení
 • 0
milisiner
Dne 18.8.2018 byla na Obecním hřbitově v Převýšově odhalena pamětní deska panu Vladimíru Hubenému narozenému v roce 1939, který, jako druhý předseda vykonával funkci předsedy ZO ČZS v Převýšově 21 let. Od roku 1996 do roku 2017. Prvním předsedou byl Josef Beneš, zvolen v roce 1966. Pan Hubený, rodilý převýšovák, byl velmi aktivní a neustále se snažil stmelovat lidi v obci a vymýšlet pro ně stále nové a nové aktivity. např. organizoval výstavy, zájezdy, péči o zeleň v obci, plesy, dětské dny apod. Byl oblíbený a známý nejen v obci, ale i v širokém okolí. Odhalení pamětní desky se zúčastnila široká veřejnost, včetně starosty obce Ing. Podneckého. Po krátkém úvodním slovu byla k pamětní desce položena smuteční kytice a zapálena svíčka novým předsedou ZO panem Faltysem.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.8.2018
 • 21 zobrazení
 • 0
mysticsmile
Ve středu 29. června se konal u Památníku padlých odbojářů na Sokolské ulici v Boskovicích, okres Blansko, před továrnou Minerva vzpomínkový pietní akt k uctění památky obětí nacistického běsnění, kdy němečtí fašisté 24. června před 69 lety jako odvetu za ukrývání britské vysílačky vyvraždili a srovnali se zemí malou obec Ležáky na Chrudimsku.
Smutečního obřadu položení kytice k pomníku se zúčastnili místní představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu v čele s předsedou Okresního výboru PhDr. Jiřím Jarošem, jenž ve svém krátkém projevu zavzpomínal na tuto tragickou událost dějin českého národa.
„Připomínám zde všechny vraždy prostých lidí a zvěrstva, která se za druhé světové války udála, protože i náš kraj byl též tenkrát těžce poznamenán. Například sudetský vrah Kuka vyvraždil se svými společníky v nedalekých Letovicích dvacet nevinných Čechů. Popravu vykonal brutálním způsobem ranou do týla. Mezi obětmi byly i ženy a mladá dívka. O tomto se málo hovoří, tragédie stojí ve stínu poprav v Dobroníně a Postoloprtech. V našem regionu fašisté vraždili též ve Vícově a na Suchém, o čemž by se též mělo v souvislosti s Lidicemi a Ležáky hovořit. My si vážíme slušných příslušníků německého národa a antifašistů, ovšem veškeré válečné křivdy by neměly být nikdy zapomenuty“, dodal na závěr PhDr. Jaroš.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 28.6.2011
 • 139 zobrazení
 • 0
khborovsky
Vyhodnocení kulturně-společenské akce 2011.
Na základě Plánu kulturní činnosti spolku proběhla v neděli dne 17. 4. 2011 tradiční
Vojtěšská mše jako vzpomínka na padlé členy spolku ve světových válkách a zemřelé
členy našeho spolku. Konala se u příležitosti svátku svatého Vojtěcha, patrona vojáků,
v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny Temelín,
generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011.
Tato akce byla vyjímečná i tím, že se odehrávala v Květnou neděli, protože Velikonoce
byly v letošním roce o poznání později než v roce předcházejícím. Akce byla tradičně
zahájena společným nástupem, podáním hlášení předsedovi spolku, přinesením spolkového
praporu se vzdáním pocty. Předseda spolku přivítal starostu města p. Mgr. Milana
Šnorka, poradce presidenta ČR p. Ing. Josefa Kalbáče (tradičního účastníka naší akce),
zástupce našich bratrských spolků ze Strakonic, Bechyně a Nymburka, zástupce baráčníků
a hasičů a všechny přítomné. Pozván byl i p. senátor Jirsa z Hluboké nad Vltavou,
který se včas omluvil, protože ve stejný den plnil povinnosti mimo republiku. Poté jsme
odpochodovali do místního kostela, kde proběhla vlastní Vojtěšská mše, kterou sloužil
farář pan Marek Donnerstag. V rámci této mše vzpomenul jmenovitě mimo jiné i zemřelé
členy našeho spolku od poslední mše do 17. 4. 2011. S velkým ohlasem se opětovně
setkalo tradiční hudební vystoupení přímo v kostele DH Jihočeská Vlachovka pod vedením
kapelníka p. Jaroslava Novotného. Jako vzpomínku na zemřelé členy našeho spolku
zahrála spolková hudba spolkovou hymnu Gorica. V rámci mše s krátkým projevem
vystoupil p. Ing. Josef Kalbáč, jeho vystoupení se setkalo velkým ohlasem u všech přítomných.
Dokladem jeho vyváženého a hodnotného vystoupení, vztahující se ke Květné
neděli i k vlastní Vojtěšské mši, bylo to, že mu všichni účastníci mše zatleskali, což bylo
opravdu nevídané. Mše byla ukončena státní hymnou. Po jejím ukončení byl proveden
nástup účastníků, slavnostní průvod se vydal za hudebního doprovodu spolkové kapely
Jihočeská Vlachovka na Malou Stranu k památníku padlých, kde byl již shromážděn velký
počet našich spoluobčanů. Po napochodování čestné stráže spolku zde byla provedena
smuteční tryzna, položeny kytice k památníku padlých. Poté byla zahrána spolková
hymna Gorica. S projevem vystoupil předseda spolku bratr Brom Vladimír. Na závěr byla
zahrána státní hymna, během které byly použity petardy. Dělostřeleckou skupinu nahradil
bratr Dědič Josef.
Po ukončení smuteční tryzny jsme se opět ve slavnostním průvodu přesunuli za
hudebního doprovodu zpět na náměstí Míru, kde jsme vzdali hold spolkovým praporům
spolků, které se naší akce zúčastnily. Po přesunu do hotelu Zlatá loď proběhla za
účasti členů spolku a hostů krátká členská schůze našeho spolku. Na členské schůzi
jsme předali jako poděkování za dlouholetou spolupráci s naším spolkem odstupujícímu
předsedovi spolku K. H. Borovského ze Strakonic (1992 – 2011) p. Brejchovi Pamětní
list našeho spolku. Bratr Pavlíček znovu seznámil účastníky s nadcházejícími kulturními
akcemi, včetně technického a organizačního zabezpečení.
Po skončení schůze probíhala volná zábava, k jejíž dobré atmosféře přispěla svým
velmi dobrým výkonem i Jihočeská Vlachovka se svými zpěváky. Celá akce se odehrála
v přátelském duchu, k čemuž přispěla i pořadatelská služba našeho spolku. Opět velmi
dobrou práci při obsluze nás, účastníků akce, odvedl personál hotelu Zlatá loď pod vedením
p. Jiříka, obsluhující personál pod vedením p. Kunce, za což si zaslouží poděkování,
jako tradičně nezklamali.
Vlastní Vojtěšská mše byla kladně hodnocena i ostatními účastníky, kteří se akce
účastnili. Velmi kladně průběh této akce hodnotil nový předseda spolku K. H. Borovského
ze Strakonic p. Žák i starosta města p. Mgr. Milan Šnorek, který provedl zápis i do naší
spolkové kroniky. Na naši akci byla pozvána i Česká televize z Českých Budějovic, která
se ovšem jako vždy z technických důvodů včas omluvila. Ke zdárnému průběhu akce
přispělo i nádherné počasí.
Děkujeme všem občanům, kteří se této akce zúčastnili, hostům, zástupcům hasičů,
baráčníků, baráčnickému dorostu, spolkové hudbě Jihočeská Vlachovka pod vedením
kapelníka Jaroslava Novotného za aktivní vystoupení i spolupráci při vlastním provedení
akce, členům našeho spolku, kteří se této významné akce zúčastnili a podíleli se na její
přípravě a zabezpečení. Kladně hodnotíme přístup Města Týn nad Vltavou zejména v tom,
že zabezpečilo vzorný úklid v prostorách památníkům obětem na Malé Straně.
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2016
 • 143 zobrazení
 • 1
mysticsmile
I v Boskovicích si připomenuli konec II. světové války

Slunečné pondělní odpoledne 8. května 2017 bylo jako stvořené ke svátečním vycházkám. Mnozí se přitom zastavili u Památníku umučených a padlých pod boskovickou poštou, kde každoročně vzpomínáme konce druhé světové války. Tentokrát již po dvaasedmdesáté.
Od 14.30 hodin spustila dechovka Boskověnka řízné pochody a její sólisté Libuše Tichá s Miroslavem Šustrem zazpívali známé lidové písně.
Mezitím se prostranství pomalu plnilo místními občany, přišli i skauti se svým střediskovým vedoucím Karlem Šafářem.
Do patnácti hodin stihli muzikanti zahrát pět skladeb a poté spustili státní hymnu.
Pietní shromáždění zahájila místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová. Zvláště přivítala starostku Bc. Hanu Nedomovou, místostarostu Petra Malacha, DiS., senátorku za KDU-ČSL Ing. Jaromíru Vítkovou, zástupce Českého skauta – Junáka, Sokoly a představitele Českého svazu bojovníků za svobodu.
Slavnostní projev přednesla starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová. Připomenula, že do Boskovic vstoupili vojáci Svobodovy armády následováni Rudou armádou o den později 9. května. Vyzdvihla MUDr. Karla Svěráka (*1889 †1942), jeho rodinu. Od jejich popravy letos uplyne 75 let. MUDr. Svěrák byl za okupace jedním z vedoucích činitelů zdravotně sociální péče a vrchním radou na Ministerstvu zdravotnictví.
Od prosince 1941 působila na území našeho státu skupina parašutistů Antropoid, jež měla za úkol provést atentát na říšského protektora Reinharda Heidricha (*1904 †1942). Ten provedli 27. května 1942. Poté se nemohli kvůli prozrazení zdržovat na jednom místě. V tomto jim pomohl MUDr. Karel Svěrák, jenž jim zařídil úkryt uve sklepení pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Místo však bylo prozrazeno a další události jsou všeobecně známé. V průběhu července byla zatčena i celá rodina Svěrákova a uvězněna na Pankráci. MUDr. Karel Svěrák přes kruté výslechy nic neprozradil a zabránil dalšímu zatýkání. Přesto bylo zatčeno 270 osob a Stanným soudem byli odsouzeni k trestu smrti. Svěrákovi byli 24. října 1942 v Mauthausenu popraveni. Též sedmnáctiletá dcera Iris, patnáctiletý syn Karel, manželka Marie a nakonec MUDr. Karel Svěrák, jenž musel popravě celé rodiny přihlížet.
„Takový krutý byl nacistický režim a poté i komunistický. Mějme v úctě ty, kteří se nenechali zastrašit položili životy při obraně vlasti. Čest jejich památce,“ zakončila emotivní projev starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová.
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli zdůraznil důležitost paměti národa. Hitlerovská okupace postihla i tento okres. Připomenul odboj, jenž začal v Letovicích atentátem, následovalo zatýkání i boskovických občanů.
Dále uvedl: „Druhá světová válka si vyžádala jen u nás 360 tisíc obětí. Zahynuli na frontách, v koncentrácích (Osvětim, Mauthausen, Saxenhausen, Dachau a dalších). Z našeho okresu padlo několik desítek Sokolů, Orlů, Junáků, komunistů, legionářů. I z mé rodiny byli zavražděni čtyři členové. Československo osvobodilo 280 Američanů, 300 Kanaďanů, Belgičané, 400 Francouzů, 80 tisíc Rumunů. Za svobodu této země padlo 144 tisíc Rudoarmějců. Na to nesmíme nikdy zapomenout.“
Za zvuků smuteční hudby položili ke kamenné zdi s pamětními deskami kytice a věnce Junáci pod vedením Karla Šafáře, zástupci vedení města Boskovice - Bc. Hana Nedomová, Mgr. Dagmar Hamalová, Petr Malach, DiS., zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Sokolové – Miroslava Komárková a Jaroslav Oldřich.
Místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová závěrem poděkovala všem za účast, Boskověnce za hudební doprovod.
Muzikanti pozvedli plechy, zahráli ještě dvě závěrečné skladby a tím bylo pietní shromáždění ukončeno.
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2017
 • 92 zobrazení
 • 0
jaryh
Ani tentokrát, tedy v sobotu 7.7.2018 nás slunečné počasí neopouštělo, když jsme všichni účastníci po zahajovací přivítací řeči předsedy MO KČP Zdeňka Trešla v Dolním Žandově nasedali do vozidel a přesouvali se do nedaleké obce Palič. Toto místo se stalo u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky již tradičně místem pietní vzpomínky na tohoto pohraničníka, který 21. dubna 1949 při kontrole dvou podezřelých mužů přišel zákeřnou střelbou o život.

Po nástupu vlajkonosičů se standardami KČP a německého přátelského pohraničního spolku z Pössecku následovala Československá hymna v provedení hudebníků z "Amátosky". Všichni přítomní byli Jardou Horákem přivítáni a pozdraveni s projevem hluboké úcty ke všem za jejich účast u pomníku, který zároveň přivítal a poděkoval za účast i čtyřem německým přátelům z bývalého pöseckého pohraničního batalionu Pohraničních vojsk Národní lidové armády NDR, právě tak až ze Slovenska dorazivšího bývalého pohraničníka z jedné zdejších bývalých pohraničních rot. V krátkém připomenutí okolností této smutné události z dubna 1949, při níž náš mladý pohraničník přišel o život na hranici, přiblížil Zdeněk Trešl. Pak byli za smutečních hudebních zvuků položeny k pomníku Jaroslava Kysilky kytice zástupci OV KSČ, německou delegací a přirozeně představiteli zúčastněných jednotlivých MO KČP z kraje.

Poté se všichni naši přátelé přesunuli na vrcholek hory Dyleň, kde proběhly další připravené akce sobotního odpoledne - prohlídka autoparku bývalých vozidel PS a VB, hudební a pěvecká produkce muzikantů hudební skupiny Amátovka, prodejní stánky s knihami a upomínkovými předměty, občerstvení a hlavně spousty a spousty vzpomínkových setkání těch, kteří na hranici sloužili a žili. O tomto životě na hranici vhodně doplňovaly informace i v muzeu vystavované předměty, přístroje a fotografie, včetně promítaného filmu. Ani ukázka výcviku psů nechyběla.

Takže když se k tomu přidalo krásné počasí a nádherný výhled do širokého česko-bavorského okolí, tento den neměl chybu a žádný z účastníků nelitoval své přítomnosti.

S úctou k Vám všem, přátelé, velké díky organizátorům z MO KČP D. Žandova, Chebu a Plané.

Text: JH
Foto: JH, Jindra Havlíček, Milan Paučo
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2018
 • 86 zobrazení
 • 0
zabka25
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2018
 • 40 zobrazení
 • 0
hanahgedeon
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 29.1.2019
 • 28 zobrazení
 • 4
zirkon
Jedna pro potěšení.
více  Zavřít popis alba 
11 komentářů
 • 23.6.2018
 • 46 zobrazení
 • 11
eusebie
 • 15.5.2018
 • 48 zobrazení
 • 3
melixy
 • 2.3.2018
 • 22 zobrazení
 • 0
mysikrysa
Ještě přibyly fotky kytice se slunečnicemi.
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • duben 2017
 • 100 zobrazení
 • 2
5cneratovice
 • 24.3.2017
 • 24 zobrazení
 • 0
richtervl
 • prosinec 2009 až srpen 2016
 • 40 zobrazení
 • 0
reklama