Hledání

20 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

kryshpea
 • březen 2014
 • 27 zobrazení
 • 0
djvikend
2 komentáře
 • 27.3.2017
 • 24 zobrazení
 • 1
djvikend
Popis:
Jedná se o asi 10–30 cm vysokou vytrvalou rostlinu s podzemní cibulí, která má asi 1,5–3 cm v průměru. Z jedné cibule vyráží 3–4 listy, které jsou přisedlé, čepele jsou čárkovité, asi 10–25 cm dlouhé a asi 0,5–2 cm široké, se souběžnou žilnatinou, tmavě zelené barvy. Květy jsou na převislých stopkách, vyrůstají z paždí toulce. Květ je nejčastěji jeden, vzácněji dva. Okvětních lístků je 6, jsou víceméně stejně dlouhé, volné, asi 1,5–2,5 cm dlouhé. Jsou bílé barvy, pod špičkou mají žlutou až zelenou skvrnu. Tyčinek je 6, gyneceum je srostlé ze 3 plodolistů, semeník je spodní. Plodem je třípouzdrá elipsoidní tobolka, semeno je bělavé s masíčkem, až 7 mm dlouhé. Kvete velmi časně, už v únoru až dubnu.
Z důvodu ochrany před zástupy výletníků neuvádím lokalitu ani místo pořízení fotografií.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • letos v březnu
 • 18 zobrazení
 • 1
djvikend
1 komentář
 • 17.3.2015
 • 127 zobrazení
 • 0
slavek-m
Přírodní rezervace Králova zahrada je lesní zamokřený ekosystém (lesní luh - olšina) s přirozeným výskytem smrku, který se brzy na jaře rozzáří koberci bledule jarní. Porosty se zde údajně blíží přirozenému stavu. Lokalitou protéká Zádolský potok. Kromě hojného výskytu bledulí zde roste také lýkovec jedovatý a arón plamatý. V lese pak létají strakapoudi, žluny, kulíšci, běhají a lezou rosničky či skokani. Na ty však bylo ještě brzy - v okolí byly ještě zamrzlé tůně a kupy sněhu. Samotná bledule jarní je ohrožený druh naší květeny, ve stejné kategorii je také chráněna zákonem. Ač bylo počasí sychravé a zakončené pěknou sprškou, byl to pěkný jarní výlet (v pořadí druhý, ať toto album dávám dříve).
více  Zavřít popis alba 
25 komentářů
 • 9.3.2019
 • 35 zobrazení
 • 9
fotoflora
Údolí Chlébského potoka, Bledule jarní (Leucojum vernum) - C3, §3,
15.4.2013
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • 15.4.2013
 • 729 zobrazení
 • 0
fotoflora
Přírodní park Dolní Poohří, PR Pístecký les, 17.3.2016
- Bledule jarní (Leucojum vernum) - C3, §3
- Ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) - C3, §2
- Plicník tmavý (Pulmonaria obscura)
- Křivatec žlutý (Gagea lutea)
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 17.3.2016
 • 121 zobrazení
 • 2
anquetil
Bledule jarní – Leucojum vernum
Přírodní rezervace „Údolí Chlébského potoka“ – předmětem ochrany je údolní niva s početnou populací bledule jarní.
Desetitisíce exemplářů chráněné bledule jarní, nádhera slovy nepopsatelná a fotoaparátem téměř nezachytitelná…
To se prostě musí vidět!
více  Zavřít popis alba 
351 komentářů
 • 15.4.2013
 • 486 zobrazení
 • 1
zdenazrepu
PR Pístecký les - Důvodem ochrany je souvislý komplex lužních lesů v nivě dolní Ohře, doprovázející jeden z posledních nížinných úseků řeky se zachovalou přírodní dynamikou. V jarním období kvete v podrostu lesa hojná bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis) - to praví Wikipedie.
Bledule i ladoňky nahradily jiné jarní lužní kytičky.
Kategorie: ostatnípříroda
více  Zavřít popis alba 
50 komentářů
 • 31.3.2019
 • 41 zobrazení
 • 9
trma
Bledule jarní (Leucojum vernum) je zákonem chráněná cibulovitá rostlina, která patří mezi ohrožené druhy. Kvete v únoru až dubnu a preferuje vlhčí stanoviště lužních nebo suťových lesů. Rozkvétá v období, kdy ještě stromy nevyhodily své listy a proto využívá maximum slunečního svitu, který do spodního patra lesa proniká brzy na jaře. Tato půvabná rostlina je však jedovatá, nejvíce jedu je v cibuli.
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • 19.3.2019
 • 55 zobrazení
 • 6
fishbury
Přírodní památku Lukášov tvoří luční porosty s výskytem šafránu Heuffelova (Crocus heuffelianus). Tento druh se vyskytuje především v karpatských pohořích, v Čechách se nachází západní hranice jeho rozšíření. Kromě šafránu se na lokalitě vyskytuje ještě sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), ve spodní části v blízkosti vodního toku blatouch bahenní (Caltha palustris), bledule jarní (Leucojum vernum) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Původně se jednalo o pastviny a pravidelně udržovaný ovocný sad. Se zánikem původního hospodaření začaly louky zarůstat, což mělo negativní vliv na populaci šafránu. Z toho důvodu jsou v dnešní době pravidelně koseny.
více  Zavřít popis alba 
85 komentářů
 • březen až duben 2015
 • 143 zobrazení
 • 9
iva-63
Písty – přírodní rezervace Pístecký les – Budyně nad Ohří (asi 6 km)

Přírodní rezervace Pístecký les leží v nivě dolního toku řeky Ohře, mezi Doksany a Budyní nad Ohří. Důvodem ochrany je komplex lužního lesa se slepými říčními rameny, občas zaplavovanými mokřady a tůněmi. V území se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin, ptáků (velký počet druhů) i brouků. V časném jaře zde v hojném počtu rozkvétá bledule jarní a ladoňka vídeňská.

Ladoňka vídeňská je chráněna zákonem jako silně ohrožený druh: http://botany.cz/cs/scilla-vindobonensis/
Bledule jarní je chráněna zákonem jako ohrožený druh: http://botany.cz/cs/leucojum-vernum/

Mapa: https://mapy.cz/s/2vzZ9
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
182 komentářů
 • 30.3.2018
 • 175 zobrazení
 • 25
sonaajakub
...komu by se nelíbila. Aneb krásné modelky bledule či blednivka :-). Bledule jarní (Leucojum vernum). V České republice se přirozeně vyskytuje ve vlhkých lesích (hlavně v luzích a v suťových lesích) a na vlhkých loukách od nížin do hor. Platí to ale jen pro Čechy a západní Moravu. V karpatské části Moravy je nepůvodní, najdeme zde jen populace zplanělé ze zahrádek. Bledule patří k ohroženým druhům naší květeny (C3) a ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§3).

My jsme ji navštívili v lokalitě u Ždírce nad Doubravou, kde je uváděna jako největší populace na Českomoravské vrchovině. Na fotkách je to prdek, doporučujeme si to užít na vlastní oči :-)
více  Zavřít popis alba 
 • 20.3.2016
 • 36 zobrazení
 • 0
jiripavlik
!!! Nejen na Jihlavsku jsou koberce Bledulí !!!
Bledule jarní (Leucojum vernum) je druh jednoděložné rostliny z čeledi amarylkovité.
Jedná se o asi 10–30 cm vysokou vytrvalou rostlinu s podzemní cibulí, která má asi 1,5–3 cm v průměru. Z jedné cibule vyráží 3–4 listy, které jsou přisedlé, čepele jsou čárkovité, asi 10–25 cm dlouhé a asi 0,5–2 cm široké, se souběžnou žilnatinou, tmavě zelené barvy. Květy jsou na převislých stopkách, vyrůstají z paždí toulce. Květ je nejčastěji jeden, vzácněji dva. Okvětních lístků je 6, jsou víceméně stejně dlouhé, volné, asi 1,5–2,5 cm dlouhé. Jsou bílé barvy, pod špičkou mají žlutou až zelenou skvrnu. Tyčinek je 6, gyneceum je srostlé ze 3 plodolistů, semeník je spodní. Plodem je třípouzdrá elipsoidní tobolka, semeno je bělavé s masíčkem, až 7 mm dlouhé. Kvete velmi časně, už v únoru až dubnu
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 10.3.2019
 • 165 zobrazení
 • 1
panrh
Vrátil jsem se.Takovou nádheru máme vlastně za domem.Peklo u Zahrádek na Českolipsku skrývá úchvatnou podívanou ve všech čtyřech ročních období.Také je smutným dějištěm lidských tragédií a úmrtí včetně židovského hromadného hrobu. Myslím že Peklo nejvíce symbolizuje věta na náhrobku mladého chlapce: Peklo jsem miloval,v Pekle jsem zemřel. Přes to všechno tragické je příroda v tomto místě úchvatná,překrásná a v zimě...tichá.
Národní přírodní památka - Peklo

Údolí se nachází mezi obcí Zahrádky a městem Česká Lípa. Tato unikátní lokalita byla roku 1967 vyhlášena chráněným územím. Je asi 4 km dlouhé a cesta jím vede podél Robečského potoka. Cestu lemují vysoké pískovcové skály, které místy tvoří svislé stěny. Původní plány na stavbu železniční trati, která měla procházet touto lokalitou byly zrušeny díky aktivitám vlasteneckých zejména německých spolků a údolí bylo zachráněno i pro následující generace. Údolí Peklo

Kaňonovité údolí Robečského potoka je vytvořené ve svrchnokřídových kvádrových pískovcích mezi Zahrádkami a Českou Lípou. Na skalních stěnách se vyskytují rozmanité geomorfologické jevy – převisy, jeskyně, úzké rokle, železité inkrustace, voštiny, nedokonalé skalní hřiby, množství drobných lábkovitých škrapů a další. Hrany kaňonu jsou porostlé reliktními bory, na strmých svazích převládají suťové javořiny s lípou malolistou (Tilia cordata). Dno údolí je pokryto potočními sedimenty, na kterých se vyvinula typická lužní společenstva. V podrostu na jaře převládá bledule jarní (Leucojum vernum), kromě ní se zde vyskytuje kosatec žlutý (Iris pseudacorus), árón plamatý (Arum maculatum), ďáblík bahenní (Calla palustris), prvosenka vyšší (Primula elatior), blatouch bahenní (Caltha palustris) a další vlhkomilné druhy. Na lokalitě byl zjištěn výskyt 78 druhů ptáků, hnízdí zde například ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či výr velký (Bubo bubo). Ze zajímavých savců se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra). Při průzkumu bezobratlých byl zjištěn výskyt 250 druhů hmyzu a bohatá fauna lesních plžů a vodních mlžů. Údolí je turisticky velmi atraktivní, prochází jím naučná stezka Peklo. Pro snížení dopadu turistického ruchu jsou kolem Robečského potoka udržovány povalové chodníky.

Skrytý pramen v jeskyni se nalézá pod zbytky hradu, tzv. Frydlantu, nedaleko rozpadlého mlýna. Ze skalní pukliny vystupuje od září do konce května pára, v létě je však voda ledová. Za běžného stavu vody je puklina málo nápadná, za nízkého průtoku potoka se však objeví zabahněná jeskyně, zčásti přitesaná, která je však prostupná jen k místu, kde pěšina stoupá k Frydlantu. Pokusy o průnik hlouběji do jeskyně nebyly úspěšné. (Převzato z kroniky obce Kvítkova od F.Zeisslera, 78, 1878).

Skalní řícení je v l.1878-80 časopisem registrováno dvakrát. Při tom druhém (na začátku údolí - od Č.Lípy?) zřícený skalní blok pod sebou doslova pohřbil muže s teletem. (J.Lahn, 54, 1880).

Bojoval za svobodu a lidská práva, protože sám si těch vlastních příliš neužil. Když nebyl ve vězení, žil pod dohledem Státní bezpečnosti. Později se proslavil jako politik se srdcem kovboje. V romantickém údolí Peklo u České Lípy choval osly, kozy i ovce. Kolem statku měl hroby, kde pochoval své psy, které zabila StB, aby se mohla dostat do jeho stavení. „Posouval Chartu 77 dopředu. Neustále přicházel s nápady, jak nabourávat komunistický režim. Na mnoho věcí jsme měli odlišné názory, vždycky jsem si ho ale vážil,“ řekl o Lisovi Alexandr Vondra. Od podepsání Charty 77 se zvyšovala délka trestů, ke kterým byl Lis tehdejší mocí odsouzen. Když nebyl zavřený, byl stejně pod dohledem StB. „Půl roku jsem se musel třikrát denně hlásit v České Lípě u StB. Protože jsem nemohl řídit auto, docházel jsem těch několik kilometrů pěšky,“ vzpomínal dříve Lis. Neúnavný bojovník za svobodu a milovník zvířat má v Pekle, kde prožil posledních 30 let svého života, od roku 2002 pamětní desku.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.1.2016
 • 324 zobrazení
 • 0
reklama