Hledání

26 352 vyhledaných výsledků

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

poku
O svátku sv. Štěpána jsme se u naší zvoničky, resp. betlémské chýše sešli už pojedenácté, abychom malí i velcí podpořili vánoční atmosféru a vzájemnou blízkost lidí dobré vůle. K tomu nás vybízely společně zpívané koledy i ochotnický výjev z Betléma, který jsme už v minulosti mohli zhlédnout, ale který svým poselstvím zůstává stále aktuální. Podobně jako svoji aktuálnost a sílu oslovit vnímavé lidské srdce asi nikdy neztratí událost Kristova narození v chudém chlévě. Navíc naši tři králové jsou rok od roku královsky důstojnější, přestože zůstávají skromní před diváky i před Ježíškem. Tentokrát jsme zvídavými dotazy zjistili, že mezi přítomnými byli i hosté z Rakouska nebo od Ostravy. Počasí nebylo sice mrazivé, ale studené vlhko přesto zalézalo pod kůži. Proto Jirglův svařák skvěle doplnil příjemné setkání lidí, kteří si rádi popřáli vše dobré, potěšili se vzájemným úsměvem i ujištěním, že je nám spolu dobře, když se chceme vzájemně povzbudit. Kéž by nám tato vánoční inspirace vydržela celý rok!
Poděkování patří samozřejmě všem, kteří ochotně přispěli svým dílem k tomuto milému setkání aktivním hereckým či hudebním vystoupením, zapůjčením živého Ježíška, přípravou scény, poskytnutím zvířecích kamarádů k radosti dětí nebo již zmíněným svařákem. Přeji Vám všem hojnost Božího požehnání do celého nového roku 2018!

Miroslav Staněk
více  Zavřít popis alba 
 • 31.12.2017
 • 363 zobrazení
 • 0
marky-viki
17. + 18. prosinec 2017
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2010 až prosinec 2017
 • 39 zobrazení
 • 0
poku
Již tradičně se v Rudce o Vánocích, tentokrát na svátek sv. Štěpána odpoledne, sešla Svatá rodina s množstvím dalších postav a postaviček. Pannu Mariu s Josefem již po několikáté představovali Mariánka a Jeník Staňkovi, Ježíškem se letos na krátko stal tříměsíční Matyášek Čermák. Ve scénce dále nemohl chybět učený rabín - Aleš Staněk, děvče – Esterka Matoušková, která Josefovi ukázala správnou cestu, pastýři – Vítek, Ondra Staňkovi a Lukášek Řezanina, mladík Pavlík Staněk spěchající na trh, hospodští - Milan Čermák s Maruškou Sedláčkovou, ti zrovna ženili své dva syny - Jakuba Čermáka a Davida Konce, a tudíž nemohli poskytnout přístřeší Marii a Josefovi, hodné babičky v podání Aničky Hvězdové a Evy Čermákové. Tři králové ztvárnění Míšou, Vraťou a Mirkem Jirglovými se nezalekli hrozivě vyhlížejícího Heroda – Jana Kožnara, poslechli dobře míněnou radu anděla- Vašíka Staňka, poklonili se Jezulátku v Betlému a Heroda nechali Herodem. Vypravěči - Mirek Staněk a Jana Čermáková – vše uváděli a provázeli pěkným slovem a koledy by tak dobře nezněly, kdyby nebylo hudebního doprovodu Vojtíka Staňka. Všichni účinkující již po několikáté obětovali volný čas, aby divákům z blízka i daleka zpříjemnili sváteční chvíle, třeba je i trošku poučili o tom, jak se to v Betlémě před více než dvěma tisíci lety všechno seběhlo. Za to jim zcela jistě patří velké poděkování. Poděkovat můžeme samozřejmě i těm, kteří zrovna v letošním jubilejním představení nevystupovali, ale mohli jsme je vidět hrát a zpívat v předchozích letech.
Živý Betlém si neumíme představit bez živých zvířátek u jesliček. Za jejich dočasný příbytek a zapůjčení chceme poděkovat Hynkovi Dvořáčkovi, který také nikdy nezapomene udělat ohýnek pro naše malé pastýře, u kterého se mohou prokřehlí ohřát. A jak důstojný je příjezd Tří králů na běloušovi! Oblíbená Bobina manželů Blažkových je neodmyslitelnou součástí scénky. Děkujeme však i za ochotu, s jakou Blažkovi na koníkovi povozí velké i malé zájemce po skončení představení. Rekvizity již od rána instalují Vraťa Jirgl st., Josef Fukan, Mirek Čermák. Marie Jašová a Jirka Oplatek neúnavně fotografují.
A protože jsme se letos sešli už po desáté, patřilo velké poděkování a malý dárek nejenom účinkujícím, ale i dětem, které ztvárnily Jezulátko v předchozích letech. Vážíme si ochoty rodičů, kteří nám své malé poklady do jesliček zapůjčili. Byli to:
rok 2007 Natálka Trnková
rok 2008 Vítek Staněk
rok 2009 Ondra Fukan
rok 2010 Josífek Vala
rok 2011 Verunka Janíčková
rok 2012 Hanička Kožnarová
rok 2013 Honzík Matoušek
rok 2014 Anežka Jirglová
rok 2015 Barunka Matoušková
rok 2016 Matyášek Čermák

K pěknému odpoledni přispěli i diváci, kteří účinkující podpořili zpěvem pěkných koled a hlavně svou přítomností a potleskem.
Po ukončení svátečního programu se mohli všichni zahřát svařeným vínem nebo čajem. Výtěžek z finančních příspěvků vhozených do pokladničky v jesličkách bude zaslán neziskové organizaci kláštera na ulici Kamenná v Brně v prostorách sester Alžbětinek.

Marie Jirglová

P.S. Všichni dobře víme, že největší dík samozřejmě patří naší paní starostce Marii Jirglové, která nás po celých deset let neúnavně podporuje, chystá kostýmy i teplé nápoje, povzbuzuje milým slovem a úsměvem, přivádí pasáčky k jesličkám a zkrátka nechybí nikde, kde je jí potřeba.
vděční účinkující
více  Zavřít popis alba 
 • 3.1.2017
 • 373 zobrazení
 • 0
stefanikova1
 • 11.12.2018
 • 26 zobrazení
 • 0
poku
V neděli 30.12., kdy církev slaví svátek Svaté rodiny - Ježíše, Marie a Josefa, jsme se sešli už pojedenácté u živého Betléma. Ochotní dobrovolníci či dobrovolní ochotníci sehráli tradičně výjev z městečka Beléma, aby si nejen děti mohly lépe představit a třeba i trochu prožít situaci, kdy pro narození Spasitele neměli lidé místo. Letos měl betlémský příběh nový scénář, ale naši nepřekonatelní a zkušení tři králové s Herodem jsou přitom stabilní jistotou. Mrazivý vítr přinášel chlad až do kostí, ale přátelské setkání s krásnými koledami, živým Jezulátkem a zvířaty za salaší pro děti rozehřívalo srdce už předtím, než jsme přijali pozvání na svařák. Děkujeme všem, kteří se na realizaci tak ochotně podíleli, a také manželům Hvězdovým, rodičům Barunky - letošního Ježíška.
Požehnaný a radostný nový rok 2019!

Miroslav Staněk
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 8.1.2019
 • 297 zobrazení
 • 1
poku
V neděli 28.12. u zvoničky jsme mohli už tradičně být svědky představení lidové rekonstrukce betlémského příběhu o narození Ježíše, tentokrát s názvem V Betlémě není místo. Celý plácek kolem zvoničky se proměnil na chvíli v náves městečka Betléma s hospodou a hotelem U dobrého anděla. Početná skupina ochotníků v širokém věkovém rozmezí oživila biblické i domyšlené postavy, abychom si připomněli, že Boží syn, který přišel před dvěma tisíci lety na svět mezi nás hříšné smrtelníky, se musel narodit ve chlévě, protože lidé neměli pro svého Spasitele místo. „Jak jsem na tom já?“, kladu si otázku tváří v tvář Marii s Josefem zoufale shánějícím přístřeší. „Pro co a pro koho mám já v životě čas a v srdci místo?“ Přítomnost malých pastýřů, Anežky v roli Jezulátka nebo noblesních tří králů mě však záhy přivádí i na jiné myšlenky. Jsem vděčný za to, že žiju v obci, kde se pro realizaci dobré věci sloužící ostatním docela snadno a rychle najde vždycky pár mužů i žen - v čele se starostkou Marií. A kde se také lidem daří rozvíjet to, co je spojuje a ne rozděluje, jak je to jinde mnohem běžnější. Proto patří velké poděkování všem, kteří věnovali svůj čas na nácvik nebo přípravu scény, případně darovali nějaký materiál nebo půjčili zvířata pro radost dětem.
Ať Vám všem, milí sousedi, žehná a chrání Vás Bůh, který se narodil jako člověk v Betlémě a lépe než kdokoli jiný ví, o čem je náš život.
Miroslav Staněk, t.č. hospodský v Betlémě
více  Zavřít popis alba 
 • 4.1.2015
 • 387 zobrazení
 • 0
maleberusky
 • březen 2013 až prosinec 2014
 • 67 zobrazení
 • 0
poku
V neděli 29.12.2013 ve 14.30 se u naší zvoničky shromáždila velká skupina lidí dobré vůle, kteří přijali pozvání k romantickému – sice amatérskému, ale zato srdečnému - ztvárnění výjevu o příchodu Božího Syna Ježíše Krista mezi nás v Betlémě v Judsku za časů císaře Augusta. Podle zprávy, kterou nám zanechal už v 1. století evangelista sv. Lukáš, Josef beznadějně hledá v přeplněném Betlémě pro svou milovanou ženu místo k přenocování. Však to asi znáte, nebylo pro ně místo v domech chudých ani bohatých, jen v jeskyni těch nejchudších pastýřů mezi zvířaty.
Napadlo mě, že jsme si tuto betlémskou scénu většinou uložili v paměti jako idylku – krásná ušlechtilá dívka Maria má nádherné miminko Ježíška, pak přicházejí pastýři se svými dary. Už slyšíme ty milé koledy – já ti nesu trochu mlíčka, já veselého beránka ze stáda svého... vesele prozpěvují...
Zkusme se na ten příběh někdy podívat trochu realističtěji. Která žena nebo milující manžel by si přál vítat na svět svoje dítě v takových podmínkách? To se stávalo za války, že ano? Kupodivu o Marii máme v evangeliu zprávu, ne že si zoufala a bědovala, ale že všechny ty události (zahrnující sdělení andělů: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!) uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o nich. Celá idylka totiž spočívá právě v nadčasovém aspektu přiblížení se mocného Boha ke slabým a hříšným lidem. Ostatní okolnosti včetně emigrace s malým Ježíškem do Egypta jsou tvrdou realitou, kterou nám Bůh opakovaně sděluje, že dobře ví, co nás tíží a co prožíváme. Dokonce, že to prožívá s každým z nás.
Svatou rodinu letos poprvé pěkně ztvárnili Klárka a Vojta Matouškovi se svým Honzíkem, který projevil nejen talent, ale i vytříbený cit pro důležitost okamžiku. Přes svůj útlý věk se totiž dokázal po dobrou půlhodinu věnovat jen své roli Jezulátka. S takovým soustředěním mám problém i já!
Také ostatním hercům, kteří se ochotně zapojili (a bylo jich na dvacet), patří velké poděkování za čas a nasazení. Snad je na obrázcích poznáte. Kromě záludnosti, která zbrzdila v letu z nebe statečného anděla - Vašíka Staňka, se představení obsahující i příjezd osvědčených Tří králů V+M+M, myslím, vydařilo - včetně přízně počasí. Musíme být vděční také všem, kteří jakkoli pomohou nebo ochotně dopraví a zapůjčí do našeho Betléma zvířátka, aby byl co nejvíce živý a potěšil všechny - hlavně děti.
Přejme si teď na prahu nového roku navzájem nejen zdravé, ale především vnímavé srdce. Vánoční poselství totiž není jen jakási tradice. Je to mnohem silnější sdělení a výzva: Chci-li žít svůj život jako radostné Boží dítě, nesmím být hluchý a slepý k opodstatněným potřebám nebo bolestem a těžkostem bližního – člověka, kterého mám v rodině, v domě nebo obci. A o pozitivní hodnoty, které mám, se také umět dělit, abych mohl zakusit paradox Boží matematiky: čím víc to dělím, tím víc se mi to násobí.
Kéž Vám takové příklady v roce 2014 vždycky dobře vycházejí! Slova Ježíše a zkušenost křesťanských mystiků dvaceti století totiž říkají, že vysvědčení na konci našeho života si vystavíme vlastně každý sám. A abych nezapomněl, také to, že v této škole se skutečně nedá podvádět.
Srdečné poděkování a přání lásky, pokoje i zdraví!
Miroslav Staněk, t.č. vypravěč
více  Zavřít popis alba 
 • 29.12.2013
 • 446 zobrazení
 • 0
poku
Ani v letošním roce jsme v Rudce nezapomněli na oslavu narození Ježíše Krista. Tuto událost jsme si jako obvykle připomněli scénkou Živého Betléma. Tentokrát se konala v neděli 30. prosince odpoledne.
Příběh jsme jako každoročně uvedli zpěvem známých koled. A potom už jsme se zájmem sledovali jednotlivé postavy, které ve scénce vystupují. Největší pozornost si samozřejmě zasloužila Svatá rodina – Panna Maria, Josef a jejich narozené děťátko. Tentokrát byla Jezulátkem teprve třítýdenní Hanička Kožnarová, jíž se v starodávné kolébce asi zdálo něco krásného, protože byla po celé představení velmi hodná.
V připravené ohrádce byla k vidění zvířata manželů Blažkových, Hynka Dvořáčka , manželů Jirglových a nechyběla ani Bobina, která přivezla Tři krále.
Abychom zbytečně nemrzli, přesunuli jsme se po skončení divadélka do společenské místnosti obecního úřadu, kde jsme si společně zazpívali koledy, na něž venku nevybyl čas.
A měli jsme i příležitost podívat se, jak to dnes v Betlémě opravdu vypadá. Mirek Staněk připravil fotografie ze svého putování po stopách dávné křesťanské historie a my jsme se díky němu dozvěděli zase něco nového.
Když někdo myslí na druhé, sluší se poděkovat. Letos by byl seznam těch, kdo si poděkování zaslouží, velmi dlouhý. Určitě patří obecním zastupitelům v čele s paní starostkou Marií Jirglovou za laskavý přístup k celé akci a poskytnuté občerstvení. Zapomenout nemůžeme na herce, zpěváky a ty, kteří na přípravě Živého Betléma mají svůj podíl. Zvláštní poděkování si zaslouží již zmíněný Mirek Staněk, který je organizátorem celé akce.
Ale letos poděkujeme ze srdce i těm, kteří jakoukoli částkou přispěli do pokladničky u jesliček. Výtěžek, který se shromáždí, poputuje do FDN Brno, na oddělení dětské onkologie. Přispívat sem můžete až do 6. ledna roku 2013.

Eva Čermáková
více  Zavřít popis alba 
 • 30.12.2012
 • 504 zobrazení
 • 0
poku
Napadlo Vás také někdy, odkdy o Vánocích zdobíme v našich krajích stromečky a stavíme Betlémy?
Vánoční stromek vzešel ze středověkých vánočních her hrávaných zejména v Porýní během Svaté noci 24. prosince před vchodem do kostela jako předehra k oslavám narození Božího Syna, tzv. Představení událostí z Ráje. Tou dobou byly samozřejmě všechny stromy bez listí, a tak se nejlépe hodila jedle ozdobená jablky a hostiemi. Postupně se stromky začaly zdobit i doma, přidávaly se další ozdoby, a stále více se rozšiřovaly. Bohatší výzdoba vánočního stromku je dokumentovaná poprvé v roce 1605 ve Štrasburku. Doklad o svících na stromku máme až z roku 1785, později přidávají skláři lesklé ozdoby a vývoj pokračuje směrem ke zlidovění krásné tradice. K jejímu masovějšímu rozšíření nejen u nás, ale např. i ve Francii a ve Skandinávii však došlo až v 19. století.
Oživená scenérie Betlémské noci je starší a dobře doložená. V prosinci roku 1223 – jak zaznamenal životopisec svatého Františka z Asssisi - poslal František list svému příteli a místnímu pánovi Janovi Velitovi list, ve kterém podal instrukce o tom, co má obstarat, a píše: „Chtěl bych oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych, pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když nadešel 25. prosinec roku 1223, přišel prosťáček z Assisi v Greccio (v Itálii) do připravené jeskyně, kde byl oltář a u něho „živý Betlém“. František oblékl jáhenská roucha, kněz tam sloužil mši svatou, František zazpíval evangelium a pak vzal do náruče dítě položené na seně a kázal o Narození Páně.
Tolik výlet do historie, která je příčinou, že i v Rudce ve vánočních dnech s přispěním fantazie a lidových tónů koled již tradičně necháváme oživnout novozákonní postavy kolem právě narozeného Spasitele. Ani o těchto vánocích 27.12. odpoledne nechyběla u jesliček Maria s Josefem, které představovali Klára a Vojtěch Matouškovi se svým Ježíškem (tedy Barunkou), pastýři, hospodští, andělé, Herodes, ani noblesní tři králové od východu ztvárnění Vraťou, Míšou a Mirkem Jirglovými. Celkem aktivně účinkovalo přes dvacet malých, mladých i méně mladých chlapců a děvčat. Společně s diváky jsme všichni zazpívali ty nejkrásnější koledy doprovázeni na varhany Vojtěchem Staňkem. Na závěr jsme se zahřáli tuze dobrým svařákem pramenícím u naší milé starostky Marie Jirglové. Po skončení programu ještě dostaly děti příležitost se pokochat živými zvířátky, která kolem jeslí zahřívala Jezulátko, a nechat se svézt na koni našich mudrců, tedy vlastně Jaromíra a Magdaleny Blažkových. Všem, kteří k tomuto milému setkání u jesliček aktivně a ochotně přispěli, patří velký dík. Přece jen ten nápad sv. Františka dává i po osmi staletích našim svátečním dnům šmrnc, že ano?
Ať Vám všem vánoční poselství prozařuje i všední dny nového roku co nejdéle!
Miroslav Staněk
více  Zavřít popis alba 
 • 6.1.2016
 • 411 zobrazení
 • 0
zavrelka
27.12.2008
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • 27.12.2008
 • 104 zobrazení
 • 0
zavrelka
26.12.2008
Kategorie: dokumentyostatní
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2008
 • 97 zobrazení
 • 0
lusika
( Mikulášská besídka, živý betlém a strom na Kladně, Vánoce doma a u babiček a dědů)
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2007
 • 541 zobrazení
 • 0
h-v
V adventním čase jsme navštívili Mikuláše v Čelákovicích, vánoční trhy v Praze, živý betlém v Pusté Rybné a ještě jsem pomáhal péct cukroví.
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2013
 • 86 zobrazení
 • 0
zavrelka
Pejškov 2007
Kategorie: rodina-přátelé
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2007
 • 115 zobrazení
 • 0
iivvaannaa
 • leden 2008 až leden 2018
 • 19 zobrazení
 • 0
zavrelka
Kategorie: dokumentyudálosti
více  Zavřít popis alba 
 • 14.12.2008
 • 102 zobrazení
 • 0
reklama