Hledání

40 vyhledaných výsledků
AKCE -35 % s kódem
35% sleva na fotoknihy ke Dni žen
Oslavte Den žen s jedinečnou fotoknihou Rajče.
Kód: ProZeny 35% sleva na fotoknihy ke Dni žen
ma-ya
Porovnání fotografií partíí těla loni a letos. Jde vidět 100% zlepšení a to vše díky síťované dece, repelentu a mastičkám.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2008 až srpen 2009
 • 786 zobrazení
akis
Musím říct, že se Šnekovi program povedl a že jsem rád, že si i staří bagři rádi zahráli. Jedině ten mráz a sníh nebyl plánovanej. A asi se nelíbil Plamenovi, pod kterým se probořil led na potoce. Andýnek tradičně odmítal společnou stravu a když jsem si na to zvykl a navařil tak, aby nezbývalo, najednou si naložil tunu guláše, až na Drobka a Brita zbyla jedna porce dohromady. Mates chodil po městě v upírském kostýmu včetně síťovaných punčoch, které mu půjčila Plamenova Sova. A nevěřil bys - v Krčmě mají wifinu, tak jsem si u piva i zadarmo zasurfoval.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2000 až leden 2009
 • 630 zobrazení
kgbuchty
kabaretové hemžení v síťovaných podvazcích na gymnáziu klementa gottwalda
budiž poděkováno vítku kroutilovi, jemuž jest připisováno autorství mnoha fotografií :)
více  Zavřít popis alba 
 • 5.6.2007
 • 675 zobrazení
mysticsmile
Třiďte odpad!

Čtvrtek 2. dubna 2014. Obyčejný jarní den, jenž vůbec nepřipomínal toto veselé roční období. Z oblohy se snášely provazy deště se sněhem. Počasí, že by psa ven nevyhnal.
Přesto areál firmy Sita v Boskovicích otevřel své brány veřejnosti, aby se občané mohli podívat, jak se šetrně zachází s biologickým odpadem a co všechno lze znovu zužitkovat.
Několik odvážlivců, kteří i v tomto sychravém počasí dorazilo, přivítala Ing. Michaela Kuchaříková, technicko-provozní manažerka společnosti. „Mám na starosti zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, tedy kompostárny,“ představila se úvodem. Dále seznámila s provozy firmy. Sita má v ČR osm kompostáren a jednu na Slovensku. Největší provoz je v Brně s kapacitou 70 tisíc tun odpadu, boskovická patří k těm menším. Vlastníkem je Město Boskovice, Sita provozovatelem. Areál se nachází na území bývalé skládky a má dvě oddělení. Kompostárnu a centrální sběrný dvůr. V kompostárně končí odpady z hnědých nádob a údržby zeleně. Jsou výhradně rostlinného původu. Původní kapacita 1350 tun za rok je navýšena na 1800 tun díky nové technologii. Odpad se nejprve zváží, zkontroluje se na přítomnost nevhodných příměsí, případně se dotřídí. Při kompostování je důležité perfektní promíchání, aby proces proběhl optimálně. Provádí se mobilním šnekovým zařízením (homogenizérem) poháněným traktorem. Zařízení obsahuje i hvězdicové ostré nože, aby se materiál perfektně rozmělnil. Pomocí hydraulické lžíce se jednotlivé složky zakládají v přesném poměru, stroj směs zamíchá a založí se zakládka. Dřevo se musí podrtit. Proces je aerobní – je třeba dodávat vzduch, aby mikroorganismy mohly pracovat. Provzdušnění se dociluje překopávači nebo nakladačem. V Brně na velké kompostárně se navíc používají ventilátory. Je třeba též zavlažovat, většinou stačí dešťové srážky. Pomocí tyčového teploměru se hlídá teplota cca 55 st. po dobu 21 dní. Ke konci se může zvýšit až na 75 st. Zvýšená teplota ničí semena plevelů, což je žádoucí. Není přípustná teplota nad 85 st., aby se neničily i funkční organismy. Navíc by mohlo dojít k samovznícení. Po ukončení kompostování se provádí ještě sítování pomocí mobilního vysokokapacitního zařízení, jež se přesouvá mezi jednotlivými provozovnami dle potřeby.
K zakládkám se vede výrobní dokumentace s veškerými důležitými údaji a daty procesů. Na závěr se provádí rozbory vzorků. Musí splňovat normy legislativy. Produkty podléhají Zákonu o hnojivech, registraci provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Teprve pak mohou být produkty použity v rostlinné výrobě.
Kompostárny vyrábějí též rekultivační kompost dle Vyhlášky 341, kdy není nutná registrace. Produkt se nevyužívá k pěstování plodin. Lze je aplikovat například v parcích.
Registrovanými produkty jsou: Kompost – hnojivo do půdy a substrát s přídavkem zeminy, minerální hmoty nebo písku.
„A nyní si vše projdeme a podíváme se na běh strojů v praxi,“ zakončila poutavé vyprávění Ing. Michaela Kuchařová.
Ve 13 hodin dorazila delegace Města Boskovice tvořená místostarostkou Ing. Jaromírou Vítkovou, místostarostou Petrem Malachem, DiS, referentkou regionálního rozvoje Ing. Anetou Sedláčkovou a ředitelkou Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalovou. A právě v době, kdy se znovu silně rozpršelo. I když počasí opět ukázalo, že se zima jen tak vzdát nechce, prošli si pozorně celý areál a se zájmem sledovali odborný výklad doprovázený bubnováním kapek do deštníků rozvinutých nad hlavami.
Zastupitelka Jihomoravského kraje a místostarostka Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „Zařízení v Doubravách vzniklo na bývalé skládce komunálního odpadu. Odpad se zde sládkoval neřízeným způsobem od konce druhé světové války. Počátkem 90 tých let zde byly dokonce kalové laguny, jež bylo nutné obehnat plotem, aby do nich nespadly děti, které často do neoplocené lokality chodily. Po roce 1990 docházelo k nápravě. Skládka byla uzavřena, vzniklo překladiště, kde se z „kuka“ vozů předával odpad do velkých kontejnerů a odvážel do Březinky na skládku. Na začátku nového milénia jsme zpracovali Plán odpadového hospodářství. V roce 2005 jsme díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí pořídili kontejnerovou kompostárnu. Výroba kompostu podléhá požadavkům ÚZUSu, musí získat jejich certifikáty, není to nic jednoduchého.“
Zpočátku vznikala řada problémů především s velikostmi částic. Takto zpracovaná hmota se nemohla vrátit do městské zeleně, byla využívána k biologické rekultivaci tělesa skládky po rekultivaci technické. Pokračuje opět místostarostka Ing. Jaromíra Vítková:
„V současné době proběhla další modernizace díky dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 25 milionů korun. Celý sběrný dvůr byl rekonstruován. Moderní buňky, asfaltový povrch, přemístěna váha, nové kontejnery na separovaný odpad. Z dotace jsme v roce 2014 pořídili traktor a homogenizátor, čímž se kompost zkvalitnil. Bohužel o něj není velký zájem kvůli snížení rostlinné výroby a ceně dopravy pro zemědělce. Biologický odpad však musíme likvidovat tímto způsobem, dle legislativy se nesmí objevit v komunálním odpadu. Proto jsou v ulicích u ostatních nádob i hnědé na biologický odpad. Jeho zpracování ve vlastní kompostárně vyjde levněji než odvoz do spalovny v Brně nebo na skládku do Březinky.“
V současné době se ekonomičnost kompostárny v hojné míře projevuje, její vybudování bylo správné rozhodnutí. Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková závěrem popsala historii od roku 1990:
„Zpočátku neměli někteří lidé přihlášeny popelnice, nebyl povinný poplatek. Nyní již každý občan musí poplatek uhradit, diky tomu ubylo divokých skládek v okolí města. Lidé se naučili třídit, vše evidujeme a na základě dobrých výsledků můžeme podat žádost na EkoKom o finanční odměnu. Vzhledem ke zvyšující se propagaci environmentální výchovy se situace neustále zlepšuje. V rámci Zdravého města a Dne Země každoročně pořádáme osvětové akce, zajíždějí sem firmy zabývající se například ekologickou likvidací vysloužilých elektrických zařízení. Tak občanům vštěpujeme výhodnost a potřebnost ekologického zpracování odpadů. Šetrné chováni k přírodě je naší povinností kvůli jejímu zdravému zachování pro budoucí generace.“
Škoda jen toho nevydařeného počasí. Jistě by přišlo více občanů zhlédnout, že odpad může být dále užitečný a že třídit jej má opravdu smysl.

Více: www.boskovice.cz
http://www.sita.cz/
Kategorie: moje fotozprávy
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 2.4.2015
 • 305 zobrazení
stana55
Výlet do Kutné hory a návštěva chrámu sv.Barbory,chrám byl budován od roku 1388 - až do roku 1905,o jeho výstavbu se zasloužili kutnohorští patricijové.
Stavbu pravděpodobně začal Jan Parléř syn Petra parléře-stavitele Svatovítské katedrály.
Síťovaná klenba nad kněžištěm je od Matyáše Rejska.Kroužená klenba nad hlavní chrámovou lodí je dílem pražského dvorského architekta Benedikta Rejta (Ried),který se vytvořením této klenby dostal až na samý okraj technických možností,byla použita i ve Vladislavském sále pražského hradu.
Z původního zařízení se dochovaly pouze kamenické práce,chrám byl v průběhu staletí dovybavován.Ručně malované vitráže oken byli zhotoveny podle návrhů malířem historických výjevů Františkem Urbanem,koncem 19 stol. a zač. 20 stol.Byl to krásný výlet,vše popsat nemohu,bylo by to na celou stránku,ale pokud Vás historie zajímá,tak sv.Barbora je jedno z nejlepších míst a není to jediná historická stavba Kutné Hory.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.7.2008
 • 225 zobrazení
matilda
 • 12.10.2007
 • 226 zobrazení
somniator
Spartan Litovel aneb běhat jen nestačí !
Do Litovle jsem se přihlásil už v prosinci r. 2016, zároveň jsem se dohlásil ten den i na Spartan charita, který podporuje dobrou věc. V prosinci to byla výzva a velké očekávání. Za tu krátkou dobu se dost stalo a posunulo: odjelo se pár závodů a pomalu jsem nasáknul celý ten cirkus kolem OCR. V Litovli je prý nejhezčí trať (??). Nakonec se jednalo o nejslabší a nejméně náročný ročník za celou účast v Litovli série Spartan. Výběh od startu do hlubokého brodu byl super a následoval dlouhý běžecký úsek, na check pointu zjišťuji, že máme shodné časy s Elitou a dáváme si to za 4:20 – 4:40 na km. Trháme se 3 z celé vlny a společně překonáváme lehké, klasické překážky. První sranda byla asi na „ střeše“ – ručkování nahoru a dolů po mokrých hliníkových tyčích. Zde to bylo spíše na jistotu a dávám za „0 BP“. Každá ztráta na překážce se tu draze platí ztrátou, kterou snad nelze doběhnout. Běh byl rovinatý, lesem a připadal jsem si jak na výběhu v lesoparku za městem. Další klíčovou překážkou je snad pro všechny „OŠTĚP“, který nyní vypekl i mně. Na 5 závodech jsem vždy dával za „0“, bohužel dnes jsem nedal…nebo vlastně dal, ale neudržel se a oštěp spadl – neuznáno rozhodčím, s tím naprosto souhlasím. Takže za 30 BP a tím mi utíká první top 10 v celkovém hodnocení. Pak nastává dalších pár menších překážek a pomáhám holčině na „VELKÉ ZDI“. Velké „SÍŤOVANÉ AČKO“ dávám už shora kotoulem a brzdím až o dolní tyč. Super skok do další chladné vody a plavání, které mi nevadí. Nošení těžkého pytle v potoce byla docela sranda. Pak se už jen běželo do arény, která byla opravdu super a byla hodně divácká. Aréna byla uzpůsobená jak pro diváky, tak pro závodníky. Dalo se dívat na mordující se závodníky, a také se dobře najíst a popít. Na krátkém úseku zde bylo mnoho asi klíčových překážek: monkey bar a šplh, bylo tu i vytažení pytle na kladce, plazení, vodní překážka, velké síťové áčko. Dal jsem si do hlavy, že není důvod nedat „MONKEY BAR“, a taky jsem ho dal. Bohužel na šplhu už nezbylo tolik síly a padám z výšky cca 30 cm od zvonku! To, popravdě naštve, ale pravidla jsou jasně daná a stejná pro všechny. Takže dalších 30 BP a ztráta cca 2 – 2,5min. Do cíle dobíhám se smíšenými pocity a naštvaný sám na sebe. Určitě by to nestačilo na ty nejlepší, ale vím, že jsem se poslední chvilku koncentroval na některé své slabé stránky a proto „ BĚH JEN NESTAČÍ“. Cítím se sice běžecky zase o kousek lépe a kilogramy co jsem shodil, byly znát k dobru. Trochu mě zklamala trať, myšleno obtížností: počítal jsem, že když to je zařazeno do Evropské série SPARTAN SPRINT a dojede evropská špička, že se trochu pochlapí. Pěkná byla celá aréna, kde byli všechny důležité věci kolem registrace a divák „laik“ si přišel na své. Popravdě jsem si zpravil chuť při účasti na stejné trati v CHARITA SPARTAN běhu, který byl na stejné trati včetně překážek. Čekají mě ještě další závody a je třeba se dívat dopředu a běžet dál.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.8.2017
 • 217 zobrazení
anajana
... tentokrát to spíše vypadalo jako kurz gramlavých ručiček...
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2009
 • 187 zobrazení
steh
 • únor až červenec 2008
 • 141 zobrazení
anima-historica
síťování - výrobky
Kategorie: koníčky
více  Zavřít popis alba 
 • 8.7.2004
 • 136 zobrazení
hafery
 • červenec 2011 až leden 2013
 • 126 zobrazení
hafery
 • srpen 2011 až duben 2013
 • 116 zobrazení
roko
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 1.7.2006
 • 107 zobrazení
jiri1946
Skleníky Botanické zahrady Univerzity Karlovy, ul. Na Slupi, Praha 2
Kamélie japonská (Camellia japonica) a kamélie síťovaná (Camellia reticulata)
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 25.2.2015
 • 121 zobrazení
mami
Křtiny jednoho mláděte Žirafy síťované a jednoho mláděte Žirafy Rotschildovy. Kmotry byli paní Květa Fialová, herečka a pan Pavel Kudrna z Českého rozhlasu
více  Zavřít popis alba 
 • září 2013
 • 117 zobrazení
quixi
 • 12.9.2010
 • 96 zobrazení
defenger
Ahoj. V sobotu jsem zajel na průzkum k Soutoku. A vyzkoušet nový síťovaný maskačový obleček.... Průjezd oborou Soutok je v pohodě ale,Ale vlastní oblast Soutoku je zatopená a zabahněná....Zkoušel jsem prorazit a nakonec jsem spadl do blátivého potoka. Nepřeskočil jsem. Síťovaný obleček se osvědčil - ochránil proti komárům a částečně i proti blátu..Ujeto 35 km..
více  Zavřít popis alba 
 • 10.6.2006
 • 103 zobrazení
kisspanda
Důvod, proč jsem se ubytoval v resortu je prostý. Pakůň běloocasý je asi mojí nejoblíbenější antilopou a jinde, než ve výběhu uvnitř kempu je u nás prakticky není možné spatřit. A jako bonus k ubytování na dvě a více nocí máte volný vstup do samotné zoo a to i po zavírací době. A obě tyhle výhody prostě stojí za to. Svítání nad safarikempem je naprosto úžasné, sedíte-li na vyhlídce či před stanem, klidně popíjíte ranní kávu a sledujete dění ve výběhu, tak to prostě nemá chybu. K dispozici je ubytování v bungalovech, stanech ve větvích, afrických stanech, karavanech i vlastních stanech. Ve výběhu jsou nyní tři samci žiraf (jeden Rotschild a dva síťovaní), zebry Burchellovi (dříve damarské), perličky a samozřejmě stádo pakoní běloocasých. V pozadí můžete zahlédnout pštrosy. K dispozici je ubytovaným venkovní bazén, vířivka, sociální zařízení a k zapůjčení i nějaké to sportovní náčinní - já tu ale byl výhradně kvůli zvířatům, takže kvalitu služeb jsem příliš netestoval. Zvířátkomilům ale mohu ubytování plně doporučit. Večerní procházka po téměř prázdné zoo i ranní svítání nad africkým výběhem je až kýčovitě krásné.
více  Zavřít popis alba 
 • 24.5.2018
 • 104 zobrazení
dixieboy
2 komentáře
 • 29.8.2013
 • 77 zobrazení
quixi
 • 12.9.2010
 • 72 zobrazení
funferr
U Malířů, Hasičárna, Síťováná, Vzduchovka...
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2009
 • 71 zobrazení