(fotkymg)
Prohlédněte si fotografie z workshopů a výtvarných dílen Moravské galerie v Brně a přijďte příště mezi nás!

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice.

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME:
Vybírejte z výtvarných dílen pro děti: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/vytvarne-dilny/dilny-pro-deti.aspx

Vybírejte z výtvarných dílen pro dospělé: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/vytvarne-dilny/dilny-pro-dospele.aspx

Vybírejte z programů pro školy: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/skoly/doplnkova-vyuka-pro-skoly.aspx

Chcete se na něco zeptat? Volejte na 532 169 146 nebo pište da@moravska-galerie.cz.
(narodopisnemuzeum)
Klasicistní Letohrádek Kinských v Kinského zahradě na rozhraní Smíchova a Malé Strany byl postaven v letech 1827 – 1831 architektem Heinrichem Kochem. Od roku 1901 je sídlem národopisného muzea zaměřeného na tradiční lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska. Stálá expozice, v roce 2007 nominovaná na cenu Evropské muzeum roku, představuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.

Národopisné muzeum nabízí výstavy představující unikáty lidové kultury českých zemí i Evropy, vystoupení folklorních souborů, kurzy tradičních řemesel a rukodělných technik, kurzy lidových tanců, výtvarné dílny, folklorní slavnosti, koncerty, semináře a odborné prezentace.
Expozici spravuje Etnografické oddělení Národního muzea, které také v Národopisném muzeu sídlí.
(vytvardilna)
Výtvarná dílna išp je součástí Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem, který funguje pod hlavičkou Střediska volného času „ROROŠ“.
naše stránky www.vytvardilna.webnode.cz
(brdskysikula)
Spolek Brdský šikula je dobrovolným a neziskovým svazkem dětí,
mládeže a dospělých, v němž se "spolčili" zastánci ochrany přírody,
ekologie a farmaření, dále nadšenci pro práci s dětmi v rámci výtvarných dílen, organizování různých společenských i sportovních akcí pro děti,
i zájemci činnosti jak přispět k nenucenému objevování vědy, a to formou zábavných pokusů z různých oblastí vědy a techniky.
Chceme podporovat mladé lidi v jejich zájmech a rozšiřovat jejich obzory ve výše uvedených oblastech jako i podpořit osobní rozvoj,
nápady a názory dětí. Vést mládež k manuální zdatnosti, ale i práci s PC.
Reklama